Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0082

Kommissionens forordning (EF) nr. 82/2005 af 19. januar 2005 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

OJ L 16, 20.1.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/82/oj

20.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/55


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 82/2005

af 19. januar 2005

om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2002 af 31. januar 2002 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen (2), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 4, i bilag III til afgørelse 2001/822/EF kan der tillades AVS/EF/OLT-kumulation af oprindelse for produkter henhørende under kapitel 17 og KN-kode 1806 10 30 og 1806 10 90 inden for en årlig mængde på 28 000 t sukker.

(2)

De nationale myndigheder har i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 192/2002 modtaget ansøgninger om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde på 112 000 tons, som overstiger den mængde, der er fastsat ved afgørelse 2001/822/EF.

(3)

Kommissionen bør derfor fastsætte nedsættelseskoefficienten for udstedelsen af importlicenser og suspendere indgivelsen af nye ansøgninger for 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der indtil den 7. januar 2005 er indgivet efter artikel 6 i forordning (EF) nr. 192/2002, imødekommes med 25 % af den ønskede mængde.

Artikel 2

Indgivelsen af nye ansøgninger for 2005 suspenderes.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 96/2004 (EUT L 15 af 22.1.2004, s. 3).


Top