Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0016

Kommissionens direktiv 2003/16/EF af 19. februar 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

OJ L 46, 20.2.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 143 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 127 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 127 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 249 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/16/oj

32003L0016

Kommissionens direktiv 2003/16/EF af 19. februar 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

EU-Tidende nr. L 046 af 20/02/2003 s. 0024 - 0024


Kommissionens direktiv 2003/16/EF

af 19. februar 2003

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/1/EF(2), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP) kan moskusxylen (Musk xylene) anvendes i kosmetiske midler op til en maksimal dagligt teoretisk absorberet dosis på ca. 10 μg/kg/dag uden fare for sundheden, dog ikke i produkter til mundhygiejne.

(2) Ifølge SCCNFP kan moskusketon (Musk ketone) anvendes i kosmetiske midler op til en maksimal dagligt teoretisk absorberet dosis på ca. 14 μg/kg/dag uden fare for sundheden, dog ikke i produkter til mundhygiejne.

(3) Indtil afslutningen af risikovurderingen af disse to stoffer i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer(3), blev disse to stoffer midlertidigt frem til den 28. februar 2003 optaget i bilag III, del 2, i direktiv 76/768/EØF.

(4) Da risikovurderingen endnu ikke er blevet afsluttet i overensstemmelse med ovennævnte forordning, bør perioden for optagelse af moskusxylen og moskusketon i bilag III, del 2, i direktiv 76/768/EØF derfor forlænges.

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Kosmetiske Midler -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

For løbenummer 61 og 62 i bilag III, del 2, spalte g, i direktiv 76/768/EØF, ændres datoen ">TABELPOSITION>

28.2.2003" til ">TABELPOSITION>

30.9.2004".

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. februar 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(2) EFT L 5 af 10.1.2003, s. 14.

(3) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

Top