Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0065

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2002 af 14. januar 2002 om syvende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000

OJ L 11, 15.1.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; stiltiende ophævelse ved 32002R0881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/65/oj

32002R0065

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2002 af 14. januar 2002 om syvende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000

EF-Tidende nr. L 011 af 15/01/2002 s. 0003 - 0003


Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2002

af 14. januar 2002

om syvende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2604/2001(2), særlig artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 10 i forordning (EF) nr. 467/2001 bemyndiges Kommissionen til at ændre bilag I på grundlag af afgørelser truffet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller Taliban-Sanktionskomitéen.

(2) Bilag I til forordning (EF) nr. 467/2001 indeholder listen over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler i henhold til nævnte forordning.

(3) Taliban-Sanktionskomitéen besluttede den 11. januar 2002 at ændre listen over personer, enheder og organer, hvis midler skal indefryses, og bilag I bør derfor ændres tilsvarende -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende personer, enheder og organer føjes til bilag I til forordning (EF) nr. 467/2001:

1) Afghan Support Committee (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia og Ahya Ul Turas; kontoradresser: hovedkvarter: G.T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road), ved Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan

2) Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kontoradresser: Pakistan og Afghanistan. NB: Kun disse enheders kontorer i Pakistan og Afghanistan er udpeget

3) Al-Libi Abd Al Muhsin, aka Ibrahim Ali Muhammed Abu Bakr - har tilknytning til nr. 1 og 2.

4) Al-Jaziri, Abu Bakr, algerisk statsborger; adresse: Peshawar, Pakistan - har tilknytning til nr. 1.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2002.

På Kommissionens vegne

Christopher Patten

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.

(2) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 54.

Top