Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0008

Kommissionens direktiv 1999/8/EF af 18. februar 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

OJ L 50, 26.2.1999, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 405 - 405
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 250 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 250 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 171 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/8/oj

31999L0008

Kommissionens direktiv 1999/8/EF af 18. februar 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

EF-Tidende nr. L 050 af 26/02/1999 s. 0026 - 0026


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/8/EF af 18. februar 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af den 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), senest ændret ved Rådets direktiv 98/96/EF (2), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

Medlemsstaterne kan, når det gælder frø af triticale beregnet til salg på deres eget område, reducere den mindste spireevne, som kræves i bilag II, til 80 %;

denne mulighed vil ikke længere stå åben efter 1. februar 2000 ifølge ovennævnte direktiv;

ud fra den nuværende videnskabelige og tekniske viden vil det være svært i EF i visse regioner at producere frø af triticale med en spireevne, der opfylder kravene i bilag II;

på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling vil det være hensigtsmæssigt at reducere den mindste spireevne til 80 % af de rene frø.

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I afdeling 2, litra A, i bilag II til direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændring: For triticosecale ændres »85« i kolonne 2 til »80«.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. februar 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af den sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 125 af 11. 7. 1966, s. 2039/66.

(2) EFT L 25 af 1. 2. 1999, s. 27.

Top