Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2701

Kommissionens forordning (EF) nr. 2701/94 af 7. november 1994 om ændring af bilag i, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 287, 8.11.1994, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2701/oj

31994R2701

Kommissionens forordning (EF) nr. 2701/94 af 7. november 1994 om ændring af bilag i, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 287 af 08/11/1994 s. 0007 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 62 s. 0179
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 62 s. 0179


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2701/94 af 7. november 1994 om aendring af bilag I, II, III og IV til Raadets forordning (EOEF) nr. 2377/90 om en faelles fremgangsmaade for fastsaettelse af maksimalgraensevaerdier for restkoncentrationer af veterinaerlaegemidler i animalske levnedsmidler (Tekst af betydning for EOES)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en faelles fremgangsmaade for fastsaettelse af maksimalgraensevaerdier for restkoncentrationer af veterinaerlaegemidler i animalske levnedsmidler (1), senest aendret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/94 (2), saerlig artikel 6, 7 og 8, og

ud fra foelgende betragtninger:

Siden udstedelsen af naevnte forordning er bilagene blevet aendret flere gange; disse tekster er paa grund af deres antal, deres komplicerede karakter og deres spredning paa forskellige udgaver af De Europaeiske Faellesskabers Tidende vanskelige at anvende og mangler foelgelig den noedvendige klarhed, som enhver ordning boer have; de boer derfor kodificeres; i den forbindelse boer visse tilsaetningsstoffers navn eller kemiske betegnelse praeciseres eller korrigeres, ligesom forskellige fejl boer rettes;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for Veterinaerlaegemidler -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, III og IV til forordning (EOEF) nr. 2377/90 erstattes af bilaget til naervaerende forordning.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft tres dage efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 156 af 23. 6. 1994, s. 6.

BILAG

»BILAG I

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgraensevaerdier for restkoncentrationer

1. Antimikrobielle laegemidler

1.1. Kemoterapeutica

1.1.1. Sulfonamider

"" ID="1">Alle stoffer tilhoerende sulfonamid-gruppen> ID="2">Moderstof> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt> ID="6">Den samlede restkoncentration af alle stoffer inden for sulfonamid-gruppen boer ikke overstige 100 mg/kg">

1.2. Antibiotica

1.2.1. Penicillin

"" ID="1">1.2.1.1. Benzylpenicillin> ID="2">Benzylpenicillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">4 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.1.2. Ampicillin> ID="2">Ampicillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">4 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.1.3. Amoxicillin> ID="2">Amoxicillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">4 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.1.4. Oxacillin> ID="2">Oxacillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">30 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.1.5. Cloxacillin> ID="2">Cloxacillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">30 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.1.6. Dicloxacillin> ID="2">Dicloxacillin> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre, fedt"> ID="4">30 mg/kg> ID="5">Maelk">

1.2.2. Cephalosporiner

"" ID="1">1.2.2.1. Cefquinom> ID="2">Cefquinom> ID="3">Kvaeg> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Nyre"> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Fedt">

1.2.3. Quinoloner

"" ID="1">1.2.3.1. Enroflaxacin> ID="2">Summen af enroflaxacin og ciprofloxacin> ID="3">Kvaeg, svin, fjerkrae> ID="4">30 mg/kg> ID="5">Muskel, lever, nyre">

1.2.4. Macrolider

"" ID="1">1.2.4.1. Tilmicosin> ID="2">Tilmicosin> ID="3">Kvaeg> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Lever, nyre"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel, fedt">

2. Antiparasitaere laegemidler

2.1. Midler mod endoparasitter

2.1.1. Avermectiner

"" ID="1">2.1.1.1. Ivermectin> ID="2">22,23-Dihydroavermectin V1a> ID="3">Kvaeg> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="4">40 mg/kg> ID="5">Fedt"> ID="3">Svin> ID="4">15 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="3">Faar, heste> ID="4">20 mg/kg> ID="5">Fedt"> ID="1">2.1.1.2. Avermectin> ID="2">Avermectin V1a> ID="3">Kvaeg> ID="4">20 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Fedt"> ID="1">2.1.1.3. Doramectin> ID="2">Doramectin> ID="3">Kvaeg> ID="4">15 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="4">25 mg/kg> ID="5">Fedt">

2.1.2 Salicylanilider

"" ID="1">2.1.2.1. Closantel> ID="2">Closantel> ID="3">Kvaeg> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Muskel, lever"> ID="4">3 000 mg/kg> ID="5">Nyre, fedt"> ID="3">Faar> ID="4">1 500 mg/kg> ID="5">Muskel, lever"> ID="4">5 000 mg/kg> ID="5">Nyre"> ID="4">2 000 mg/kg> ID="5">Fedt">

BILAG II

Liste over stoffer, for hvilke der ikke gaelder maksimalgraensevaerdier for restkoncentrationer 1. Uorganiske forbindelser "" ID="1">1.1. Brintoverilte> ID="2">Fisk"> ID="1">1.2. Svovl> ID="2">Kvaeg"> ID="2">Svin"> ID="2">Faar"> ID="2">Geder"> ID="2">Heste"> ID="1">1.3. Jod og uorganiske jodholdige forbindelser inklusive:> ID="2">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion"> ID="1">- natrium- og kaliumjodid"> ID="1">- natrium- og kaliumjodat"> ID="1">- jodoforer inklusive polyvinylpyrrolidone-jod"> ID="1">1.4. Natriumklorit> ID="2">Kvaeg> ID="3">Kun til lokal anvendelse">

2. Organiske forbindelser

"" ID="1">2.1. Epistron tromethamin> ID="2">Kvaeg"> ID="2">Svin"> ID="1">2.2. Ketanserin tartrat> ID="2">Heste"> ID="1">2.3. Fertirelin acetat> ID="2">Kvaeg"> ID="1">2.4. Humant menopausalt gonadotropin> ID="2">Kvaeg"> ID="1">2.5. Maelkesyre> ID="2">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion"> ID="1">2.6. Melatonin> ID="2">Faar"> ID="2">Geder"> ID="1">2.7. Organiske jodholdige forbindelser:> ID="2">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion"> ID="1">- jodoform"> ID="1">2.8. Acetyl cystein> ID="2">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion">

BILAG III

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veterinaermedicinske praeparater, og for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgraensevaerdier

1. Antimikrobielle laegemidler

1.1. Kemoterapeutica

1.1.1. Sulfonamider

"" ID="1">Alle stoffer tilhoerende sulfonamid-gruppen> ID="2">Moderstof> ID="3">Kvaeg, faar, geder> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Maelk> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996. Den samlede restkoncentration af alle stoffer inden for sulfonamid-gruppen boer ikke overstige 100 mg/kg">

1.1.2. Diaminopyrimidinderivater

"" ID="1">1.1.2.1. Trimethoprim> ID="2">Trimethoprim> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="5">Maelk">

1.1.3. Nitrofuraner

"" ID="1">1.1.3.1. Furazolidon> ID="2">Alle rester med intakt 5-nitrostruktur> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">5 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier uldoeber 1. 7. 1995"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt">

1.1.4. Nitroimidazoler

"" ID="1">1.1.4.1. Dimetridazol> ID="2">Alle rester med intakt nitro-imidazol-struktur> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1995"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt">

1.2. Antibiotica

1.2.1. Tetracycliner

"" ID="1">Alle stoffer tilhoerende tetracyclin-gruppen> ID="2">Moderstof> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">600 mg/kg> ID="5">Nyre> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1.1. 1996. Den samlede restkoncentration af alle stoffer inden for tetracyclin-gruppen boer ikke overstige de angivne graensevaerdier"> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="4">200 mg/kg> ID="5">AEg"> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Maelk">

1.2.2. Macrolider

"" ID="1">1.2.2.1. Spiramycin> ID="2">Spiramycin> ID="3">Kvaeg, svin> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdiger udloeber 1. 7. 1995. MRL-vaerdier for Lever nyre og muskler gaelder for baade okser og svin"> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Nyre"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="3">Kvaeg> ID="4">150 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">1.2.2.2. Tylosin> ID="2">Tylosin> ID="3">Kvaeg, svin, fjerkrae> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1995"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="3">Kvaeg> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Maelk">

1.2.3. Thiamphenicol og hermed beslaegtede forbindelser

"" ID="1">1.2.3.1. Thiamphenicol> ID="2">Thiamphenicol> ID="3">Kvaeg, fjerkrae> ID="4">40 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1.1.1996"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt">

2. Antiparasitaere laegmidler

2.1. Midler mod endoparasiter

2.1.1. Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

"" ID="1">2.1.1.1. Febantel> ID="2">Kombinerede rester af oxfendazol, oxfendazolsulfon og fenbendazol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">1 100 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 7. 7. 1995 MRL-vaerdierne daekker alle rester af fenantel, fenbendazol og oxfendazol."> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">2.1.1.2. Fenbendazol> ID="2">Kombinerede rester af oxfendazol, oxfendazolsulfon og fenbendazol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1995 MRL-vaerdierne daekker alle rester af fenantel, fenbendazol og oxfendazol"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">2.1.1.3. Oxfendazol> ID="2">Kombinerede rester af oxfendazol, oxfendazolsulfon og fenbendazol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1995 MRL-vaerdierne daekker alle rester af fenantel, fenbendazol og oxfendazol"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="1">2.1.1.4. Albendazol> ID="2">Summen af albendazol og metabolitter, der er maalt som 2-amino benzimidazol sulfon> ID="3">Kvaeg, faar> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="5">Fedt"> ID="5">Maelk"> ID="4">500 mg/kg> ID="5">Nyre"> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="1">2.1.1.5. Thiabendazol> ID="2">Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol> ID="3">Kvaeg, faar, geder> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="5">Maelk"> ID="1">2.1.1.6. Trioclabendazol> ID="2">Summen af ekstraherbare rester, som kan oxyderes til keto-triclabendazol> ID="3">Kvaeg, faar> ID="4">150 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1995"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Fedt"> ID="1">2.1.1.7. Flubendazol> ID="2">Flubendazol> ID="3">Fjerkrae, vildtfugle> ID="4">500 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="4">400 mg/kg> ID="5">AEg"> ID="3">Svin> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="1">2.1.1.8. Oxybendazol> ID="2">Oxybendazol> ID="3">Kvaeg, faar> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Maelk"> ID="3">Svin, heste> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt">

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoler (imidazolthiazoler)

"" ID="1">2.1.2.1. Levamisol> ID="2">Levamisol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">10 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1995"> ID="5">Lever"> ID="5">Nyre"> ID="5">Fedt"> ID="5">Maelk">

2.2. Midler mod ectoparasitter

"" ID="1">2.2.1. Amitraz> ID="2">Summen af amitraz og metabolitter, der er maalt som 2,4-dimethylanilin> ID="3">Svin> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Muskel> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1996"> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Nyre"> ID="5">Lever">

3. Midler, som paavirker nervesystemet

3.1. Midler, som paavirker centralnervesystemet

3.1.1. Beroligende midler indeholdende butyrophenon

"" ID="1">3.1.1.1. Azaperon> ID="2">Azaperol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Nyre> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 1. 1996"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Lever"> ID="5">Muskel"> ID="5">Fedt">

3.2.. Midler, som paavirker det autonome nervesystem

3.2.1. Anti-adrenergica

"" ID="1">3.2.1.1. Carazolol> ID="2">Carazolol> ID="3">Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion> ID="4">30 mg/kg> ID="5">Lever> ID="6">Midlertidige MRL-vaerdier udloeber 1. 7. 1995"> ID="5">Nyre"> ID="4">5 mg/kg> ID="5">Muskel"> ID="5">Fedt">

BILAG IV

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der ikke kan fastsaettes maksimalgraensevaerdier

1. Nitrofuraner, undtagen furzolidon (se bilag III).

2. Ronidazol.

3. Dapson.

4. Chloramphenicol.«

Top