EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

93/510/EØF: Kommissionens beslutning af 21. september 1993 om ændring af beslutning 93/197/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510

93/510/EØF: Kommissionens beslutning af 21. september 1993 om ændring af beslutning 93/197/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr

EF-Tidende nr. L 238 af 23/09/1993 s. 0045 - 0045
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 52 s. 0158
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 52 s. 0158


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. september 1993 om aendring af beslutning 93/197/EOEF om dyresundhedsmaessige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indfoersel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdraet og som brugsdyr

(93/510/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/426/EOEF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for erhovede dyrs bevaegelser og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (1), senest aendret ved direktiv 92/36/EOEF (2), saerlig artikel 15, litra a), og artikel 16, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Kommissionens beslutning 93/197/EOEF (3) fastsaettes de dyresundhedsmaessige betingelser og udstedelsen af sundhedscertifikat ved indfoersel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdraet og som brugsdyr;

i henhold til naevnte beslutning kan de paagaeldende hovdyr kun indfoeres i Faellesskabet, saafremt de i en vis periode har opholdt sig paa bedrifter under veterinaert tilsyn i afsendertredjelandet; i praksis er der opstaaet vanskeligheder som foelge af, at hele dette ophold skal finde sted i afsendertredjelandet;

det boer praeciseres, at reglen om hele denne periode ikke gaelder, hvis hovdyrene er blevet indfoert direkte fra Faellesskabet; det er derfor noedvendigt at aendre beslutning 93/197/EOEF;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 93/197/EOEF aendres saaledes:

I punkt III, litra d), i certifikat A, B, C, D og E aendres teksten i parentes til foelgende: »eller siden foedslen, hvis det er under tre maaneder gammelt, eller siden indfoerslen, hvis det drejer sig om et dyr, der direkte er indfoert fra Det Europaeiske Faellesskab inden for de seneste tre maaneder«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. september 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42.

(2) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 28.

(3) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1993, s. 16.

Top