Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0045

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 45/2004 af 23. april 2004 om ændring af bilag XVIII (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen

OJ L 277, 26.8.2004, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 84 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 41 - 41

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/45(2)/oj

26.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/12


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 45/2004

af 23. april 2004

om ændring af bilag XVIII (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XVIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 122/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 26. september 2003 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 32g (Rådets direktiv 2003/72/EF) i bilag XVIII til aftalen:

»32h.

32003 L 0088: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).«

Artikel 2

Teksterne til direktiv 2003/88/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 24. april 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2004.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

P. WESTERLUND

Formand


(1)  EUT L 331 af 18.12.2003, s. 48.

(2)  EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


Top