Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0221(01)

2001/136/EF: Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 27. december 2000 om ændring af afgørelse nr. 1/95 om associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg

OJ L 50, 21.2.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/136(1)/oj

22001D0221(01)

2001/136/EF: Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 27. december 2000 om ændring af afgørelse nr. 1/95 om associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg

EF-Tidende nr. L 050 af 21/02/2001 s. 0007 - 0008


Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet

den 27. december 2000

om ændring af afgørelse nr. 1/95 om associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg

(2001/136/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR -

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side, særlig artikel 109, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Dialog og samarbejde mellem økonomiske og sociale interessegrupper i Det Europæiske Fællesskab og Den Slovakiske Republik kan yde et væsentligt bidrag til udviklingen af forbindelserne mellem EU og Den Slovakiske Republik.

(2) Et sådant samarbejde bør tilrettelægges mellem medlemmerne af De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Slovakiske Republiks arbejdsmarkedsparter ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg.

(3) Dette indebærer, at associeringsrådets forretningsorden, der er faststat ved afgørelse nr. 1/95, ændres tilsvarende -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i associeringsrådets forretningsorden:

"Artikel 16

Det rådgivende paritetiske udvalg

Der nedsættes et rådgivende paritetisk udvalg, som skal bistå associeringsrådet med henblik på at fremme dialogen og samarbejdet mellem økonomiske og sociale interessegrupper i Det Europæiske Fællesskab og Den Slovakiske Republik. Dialogen og samarbejdet omfatter alle økonomiske og sociale aspekter af forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Slovakiske Republik i forbindelse med gennemførelsen af Europaaftalen. Det rådgivende paritetiske udvalg udtaler sig om spørgsmål, der opstår inden for disse områder.

Artikel 17

Det rådgivende paritetiske udvalg består af fire repræsentanter for De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg og fire repræsentanter for økonomiske og sociale interessegrupper i Den Slovakiske Republik.

Det rådgivende paritetiske udvalg udfører sine aktiviteter efter høring af associeringsrådet eller, for så vidt angår fremme af dialogen mellem økonomiske og sociale interessegrupper, på eget initiativ.

Valget af medlemmerne bygger på det princip, at det rådgivende paritetiske udvalg så nøjagtigt som muligt skal afspejle de forskellige økonomiske og sociale interessegrupper i både Det Europæiske Fællesskab og Den Slovakiske Republik.

Det rådgivende paritetiske udvalgs formandskab beklædes i fællesskab af et medlem af De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg og et medlem fra Den Slovakiske Republik.

Det rådgivende paritetiske udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 18

De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg på den ene side og de slovakiske økonomiske og sociale interessegrupper på den anden side afholder hver især de udgifter til personale, rejse- og dagpenge samt til postbesørgelse og telekommunikation, som deltagelse i møder i udvalget eller dettes arbejdsgrupper medfører.

Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder, oversættelse og fremstilling af dokumenter afholdes af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, med undtagelse af udgifter til tolkning og oversættelse til eller fra slovakisk, som afholdes af de slovakiske økonomiske og sociale interessegrupper.

Andre udgifter i forbindelse med den praktiske afholdelse af møder bæres af den part, som er vært for mødet."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2000.

På associeringsrådets vegne

E. Kukan

Formand

Top