EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten - 9. Fiskale bestemmelser

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; ophævet ved 32011L0096

12003TN02/09

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten - 9. Fiskale bestemmelser

EU-Tidende nr. L 236 af 23/09/2003 s. 0555 - 0561


9. FISKALE BESTEMMELSER

1. 31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT L 249 af 3.10.1969, s. 25), som ændret ved:

- 11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EØF af 9.4.1973 (EFT L 103 af 18.4.1973, s. 13),

- 31974 L 0553: Rådets direktiv 74/553/EØF af 7.11.1974 (EFT L 303 af 13.11.1974, s. 9),

- 11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EØF af 10.6.1985 (EFT L 156 af 15.6.1985, s. 23),

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1, litra a):

"Selskaber i henhold til tjekkisk ret:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

Selskaber i henhold til cypriotisk ret:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

Selskaber i henhold til lettisk ret:

- "kapitālsabiedrība";

Selskaber i henhold til ungarsk ret:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

Selskaber i henhold til maltesisk ret:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

Selskaber i henhold til slovensk ret:

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

Selskaber i henhold til slovakisk ret:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

Gesellschaften slowakischen Rechts mit der Bezeichnung:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť""

.

2. 31976 L 0308: Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse afgifter, skatter og andre foranstaltninger (EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18), som ændret ved:

- 11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1071: Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6.12.1979 (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 10),

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0108: Rådets direktiv 92/108/EØF af 14.12.1992 (EFT L 390 af 31.12.1992, s. 124),

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0044: Rådets direktiv 2001/44/EF af 15.6.2001 (EFT L 175 af 28.6.2001, s. 17).

I artikel 3, sjette led, tilføjes følgende:

"i Malta: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

i Slovenien: i) davek od prometa zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 95),

- 31980 L 0368: Rådets direktiv 80/368/EØF af 26.3.1980 (EFT L 90 af 3.4.1980, s. 41),

- 31984 L 0386: Rådets direktiv 84/386/EØF af 31.7.1984 (EFT L 208 af 3.8.1984, s. 58),

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 167),

- 31989 L 0465: Rådets direktiv 91/680/EØF af 16.12.1991 (EFT L 376 af 31.12.1991, s. 1),

- 31991 L 0680: Rådets direktiv 92/77/EØF af 19.10.1992 (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 1),

- 31992 L 0077: Rådets direktiv 92/111/EØF af 14.12.1992 (EFT L 384 af 30.12.1992, s. 47),

- 31992 L 0111: Rådets direktiv 92/111/EØF af 14.12.1992 (EFT L 384 af 30.12.1992, s. 47),

- 31994 L 0004: Rådets direktiv 94/4/EF af 14.2.1994 (EFT L 60 af 3.3.1994, s. 14),

- 31994 L 0005: Rådets direktiv 94/5/EF af 14.2.1994 (EFT L 60 af 3.3.1994, s. 16),

- 31994 L 0076: Rådets direktiv 94/76/EF af 22.12.1994 (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 53),

- 31995 L 0007: Rådets direktiv 95/7/EF af 10.4.1995 (EFT L 102 af 5.5.1995, s. 18),

- 31996 L 0042: Rådets direktiv 96/42/EF af 25.6.1996 (EFT L 170 af 9.7.1996, s. 34),

- 31996 L 0095: Rådets direktiv 96/95/EF af 20.12.1996 (EFT L 338 af 28.12.1996, s. 89),

- 31998 L 0080: Rådets direktiv 98/80/EF af 12.10.1998 (EFT L 281 af 17.10.1998, s. 31),

- 31999 L 0049: Rådets direktiv 1999/49/EF af 25.5.1999 (EFT L 139 af 2.6.1999, s. 27),

- 31999 L 0059: Rådets direktiv 1999/59/EF af 17.6.1999 (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 63),

- 31999 L 0085: Rådets direktiv 1999/85/EF af 22.10.1999 (EFT L 277 af 28.10.1999, s. 34),

- 32000 L 0017: Rådets direktiv 2000/17/EF af 30.3.2000 (EFT L 84 af 5.4.2000, s. 24),

- 32000 L 0065: Rådets direktiv 2000/65/EF af 17.10.2000 (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 44),

- 32001 L 0004: Rådets direktiv 2001/4/EF af 19.1.2001 (EFT L 22 af 24.1.2001, s. 17),

- 32001 L 0115: Rådets direktiv 2001/115/EF af 20.12.2001 (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 24),

- 32002 L 0038: Rådets direktiv 2002/38/EF af 7.5.2002 (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 41).

a) Følgende artikel indføjes efter artikel 24:

"Artikel 24a

Ved gennemførelsen af artikel 24, stk. 2-6, kan følgende medlemsstater indrømme momsfritagelse for afgiftspligtige, hvis årsomsætning er lavere end et beløb i national valuta, der svarer til:

- i Den Tjekkiske Republik: EUR 35000

- i Estland: EUR 16000

- i Cypern: EUR 15600

- i Letland: EUR 17200

- i Litauen: EUR 29000

- i Ungarn: EUR 35000

- i Malta: EUR 37000, når den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af varer, EUR 24300 når den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af tjenesteydelser med en ringe merværdi (højt input), og EUR 14600 i andre tilfælde, dvs. ved tjenesteydelser med høj merværdi (lavt input)

- i Polen: EUR 10000

- i Slovenien: EUR 25000

- i Slovakiet: EUR 35000.

Sådanne undtagelser må ikke få nogen indvirkning på beregningsgrundlaget for egne ressourcer i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF,Euratom) nr. 1553/89 [] om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften.

b) Overskriften til AFSNIT XVIc affattes således:

"AFSNIT XVIc

Overgangsforanstaltninger som led i Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 1995 og Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse den 1. maj 2004"

.

c) I AFSNIT XVIc affattes andet led i artikel 28p, stk. 1, således:

"— "de nye medlemsstater": området for de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union henholdsvis den 1. januar 1995 og den 1. maj 2004, som defineret for hver af disse medlemsstater i artikel 3 af dette direktiv,"

.

d) I AFSNIT XVIc affattes sidste led i artikel 28p, stk. 7, således:

"Denne betingelse anses for opfyldt i følgende tilfælde:

- når datoen for transportmidlets første ibrugtagning ligger før den 1. januar 1987 for Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende,

- når datoen for transportmidlets første ibrugtagning ligger før den 1. maj 1996 for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets vedkommende,

- når det afgiftsbeløb, som skulle betales ved indførslen, er ubetydeligt."

.

4. 31977 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter (EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15), som ændret ved:

- 11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EØF af 6.12.1979 (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 8),

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EØF af 25.2.1992 (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1),

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a) Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1:

"i Den Tjekkiske Republik:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

i Estland:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

på Cypern:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

i Letland:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

i Litauen:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

i Ungarn:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

i Malta:

Taxxa fuq l-income

i Polen:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

i Slovenien:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

i Slovakiet:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

b) Følgende tilføjes i artikel 1, stk. 5:

"i Den Tjekkiske Republik:

Ministr financíeller en befuldmægtiget stedfortræder

i Estland:

Rahandusminister eller en befuldmægtiget stedfortræder

på Cypern:

Υπουργός Οικονομικών eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Letland:

Finanšu ministrs eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Litauen:

Finansų ministras eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Ungarn:

Pénzügyminiszter eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Polen:

Minister Finansów eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Slovenien:

Minister za finance eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Slovakiet:

Minister financií eller en befuldmægtiget stedfortræder"

.

5. 31979 L 1072: Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 11), som ændret ved:

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0560: Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17.11.1986 (EFT L 326 af 21.11.1986, s. 40),

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a) Følgende tilføjes i bilag C, punkt D:

"— Den Tjekkiske Republik: Finanční úřad pro Prahu 1

— Estland: Maksuamet

— Cypern: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Letland: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Litauen: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Ungarn: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Malta: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Polen: Drugi II Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Slovenien: Davčni urad Ljubljana

— Slovakiet: Daňový úrad Bratislava I'"

;

b) Følgende tilføjes i bilag C, stk. 1, punkt I:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

;

c) Følgende tilføjes i bilag C, stk. 2, punkt I:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

.

6. 31983 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59), som ændret ved:

- 11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 31991 L 0680: Rådets direktiv 91/680/EØF af 16.12.1991 (EFT L 376 af 31.12.1991, s. 1),

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

Følgende tilføjes i bilaget:

"DEN TJEKKISKE REPUBLIK

- Silniční daň

CYPERN

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LETLAND

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001.gada 22.novembrī)

LITAUEN

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVENIEN

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVAKIET

- Zákon o cestnej dani"

.

7. 31990 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (EFT L 225 af 20.8.1990, s. 1), som ændret ved:

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a) Følgende tilføjes i artikel 3, litra c):

"— Daň z příjmů právnických osob in der Tschechischen Republik

— Tulumaks i Estland

— Φόρος Εισοδήματος i Cypern

— uzņēmumu ienākuma nodoklis i Letland

— Pelno mokestis i Litauen

— Társasági adó i Ungarn

— Taxxa fuq l-income i Malta

— Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen

— Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien

— Daň z príjmov právnických osôb i Slovakiet"

.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

"p) selskaber i henhold til tjekkisk ret: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) selskaber i henhold til estisk ret: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) selskaber i henhold til cypriotisk ret: "εταιρείες"som defineret i indkomstskattelovene;

s) selskaber i henhold til lettisk ret: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) selskaber registreret i henhold til litauisk ret;

u) selskaber i henhold til ungarsk ret: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

v) selskaber i henhold til maltesisk ret: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) selskaber i henhold til polsk ret: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) selskaber i henhold til slovensk ret: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) selskaber i henhold til slovakisk ret: "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Verejná obchodná spoločnosť", "Komanditná spoločnosť""

.

8. 31990 L 0435: Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6), som ændret ved:

- 11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, litra c):

"— Daň z příjmů právnických osob i Den Tjekkiske Republik

— Tulumaks i Estland

— Φόρος Εισοδήματος i Cypern

— uzņēmumu ienākuma nodoklis i Letland

— Pelno mokestis i Litauen

— Társasági adó, osztalékadó i Ungarn

— Taxxa fuq l-income i Malta

— Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen

— Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien

— daň z príjmov právnických osôb i Slovakiet"

.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

"p) selskaber i henhold til tjekkisk ret: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) selskaber i henhold til estisk ret: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) selskaber i henhold til cypriotisk ret: "εταιρείες" som defineret i indkomstskattelovene;

s) selskaber i henhold til lettisk ret: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) selskaber registreret i henhold til litauisk ret;

u) selskaber i henhold til ungarsk ret: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

v) selskaber i henhold til maltesisk ret: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) selskaber i henhold til polsk ret: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) selskaber i henhold til slovensk ret: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) selskaber i henhold til slovakisk ret: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť""

.

9. 31992 L 0083: Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21).

Følgende tilføjes i artikel 22:

"6. Den Tjekkiske Republik kan anvende en reduceret punktafgiftssats på mindst 50 % af landets standardafgiftssats for ethanol, på ethanol, der produceres på frugtavleres destillerier, der på årsbasis producerer mere end ti hektoliter ethanol på grundlag af frugt, der leveres til dem af frugtavlerne selv. Anvendelsen af den reducerede afgiftssats er begrænset til højst 30 liter frugtbrændevin pr. producerende frugtavler pr. år og udelukkende til personligt forbrug."

.

"7. Slovakiet og Ungarn kan anvende en reduceret punktafgiftssats på mindst 50 % af landets standardafgiftssats for ethanol, på ethanol, der produceres på frugtavleres destillerier, der på årsbasis producerer mere end ti hektoliter ethanol på grundlag af frugt, der leveres til dem af frugtavlerne selv. Anvendelsen af den reducerede afgiftssats er begrænset til højst 50 liter frugtbrændevin pr. producerende frugtavler pr. år og udelukkende til personligt forbrug. Kommissionen undersøger denne ordning i 2015 og forelægger Rådet en rapport om eventuelle ændringer."

.

10. 31992 R 2719: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92 af 11. september 1992 om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger (EFT L 276 af 19.9.1992, s. 1), som ændret ved:

- 31993 R 2225: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2225/93 af 27.7.1993 (EFT L 198 af 7.8.1993, s. 5).

a) Artikel 2a, stk. 2, affattes således:

"2. Ledsagedokumenter, som er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1, skal i den del af rubrik 24, som er forbeholdt afsenderens underskrift, indeholde én af følgende påtegninger:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

;

b) I bilag I, vejledningen, punkt 2, rubrik 12, affattes listen over forkortelser således:

"BE | Belgien |

CZ | Den Tjekkiske Republik |

DK | Danmark |

DE | Tyskland |

EE | Estland |

GR | Grækenland |

ES | Spanien |

FR | Frankrig |

IE | Irland |

IT | Italien |

CY | Cypern |

LV | Letland |

LT | Litauen |

LU | Luxembourg |

HU | Ungarn |

MT | Malta |

NL | Nederlandene |

AT | Østrig |

PL | Polen |

PT | Portugal |

SI | Slovenien |

SK | Slovakiet |

FI | Finland |

SE | Sverige |

GB | Det Forenede Kongerige" |

.

[] EFT L 155 af 28.6.1989, s. 9. Senest ændret ved Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1026/1999 (EFT L 126 af 20.5.1999, s. 1)."

--------------------------------------------------

Top