EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E067

An error occurred. Please try refreshing the page. If the error persists, please contact us. An error occurred. Please try refreshing the page. If the error persists, please contact us.

11997E067

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Tredje Del: Fællesskabets Politikker - Afsnit IV: Visum, asyl, indvandring og andre politikker I forbindelse med den fri bevægelighed for personer - Artikel 67

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0203 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 67

1. I en overgangsperiode paa fem aar efter Amsterdam-traktatens ikrafttraeden traeffer Raadet afgoerelse med enstemmighed paa forslag af Kommissionen eller paa initiativ af en medlemsstat og efter hoering af Europa-Parlamentet.

2. Efter denne periode paa fem aar:

- traeffer Raadet afgoerelse paa forslag af Kommissionen; Kommissionen behandler enhver anmodning fra medlemsstaterne om, at den forelaegger Raadet et forslag

- traeffer Raadet med enstemmighed og efter hoering af Europa-Parlamentet afgoerelse med henblik paa at faa alle eller dele af de omraader, der er omhandlet i dette traktatafsnit, underlagt fremgangsmaaden i artikel 251, og med henblik paa at tilpasse bestemmelserne vedroerende Domstolens befoejelser.

3. Uanset stk. 1 og 2 vedtages de foranstaltninger, der er naevnt i artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i) og iii), fra Amsterdam-traktatens ikrafttraeden af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet.

4. Uanset stk. 2 vedtages de foranstaltninger, der er naevnt i artikel 62, nr. 2), litra b), ii) og iv), efter en periode paa fem aar efter Amsterdam-traktatens ikrafttraeden af Raadet efter fremgangsmaaden i artikel 251.

Top