EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2336

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2336 af 28. november 2022 om offentliggørelse af en liste med angivelse af visse CO2-emissionsværdier for hver fabrikant samt de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye tunge køretøjer, der er indregistreret i Unionen for indberetningsperioden 2020, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 (meddelt under nummer C(2022) 8428) (Kun den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den svenske og den tyske udgave er autentiske) (EØS-relevant tekst)

C/2022/8428

OJ L 309, 30.11.2022, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2336/oj

30.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2336

af 28. november 2022

om offentliggørelse af en liste med angivelse af visse CO2-emissionsværdier for hver fabrikant samt de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye tunge køretøjer, der er indregistreret i Unionen for indberetningsperioden 2020, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242

(meddelt under nummer C(2022) 8428)

(Kun den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 af 20. juni 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og Rådets direktiv 96/53/EF (1), særlig artikel 11, stk. 1, første afsnit, litra a), b), d) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for en fabrikant bør bestemmes på grundlag af data indberettet af medlemsstater og fabrikanter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 (2) for så vidt angår den pågældende fabrikants køretøjer.

(2)

De gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye tunge køretøjer, der er indregistreret i Unionen, bør bestemmes på grundlag af de data, der indberettes om køretøjer, for så vidt angår alle fabrikanter.

(3)

Nul- og lavemissionsfaktoren for hver fabrikant bør bestemmes under hensyntagen til de indberettede tunge nul- og lavemissionskøretøjer, der er indberettet som sådanne.

(4)

CO2-emissionsreduktionskurven og emissionskreditterne for hver fabrikant bør bestemmes på grundlag af antallet af nye tunge køretøjer, undtaget specialkøretøjer, der er indberettet som sådanne.

(5)

De data, der præsenteres i bilaget til denne afgørelse, er baseret på Kommissionens tilgængelige data pr. 1. august 2022.

(6)

Kommissionen vil muligvis være nødt til at ajourføre de data, der offentliggøres i denne afgørelse, såfremt der modtages yderligere data, der har betydning for resultaterne af de pågældende beregninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for hver fabrikant

De gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for hver fabrikant, jf. artikel 4 i forordning (EU) 2019/1242, for indberetningsperioden for år 2020 er opført i anden kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Nul- og lavemissionsfaktor for hver fabrikant

Nul- og lavemissionsfaktoren for hver fabrikant, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1242, for indberetningsperioden for år 2020 er opført i tredje kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

CO2-emissionsreduktionskurven og emissionskreditter for hver fabrikant

CO2-emissionsreduktionskurven og emissionskreditterne for hver fabrikant, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/1242, for indberetningsperioden for år 2020 er opført i henholdsvis fjerde og femte kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye tunge køretøjer

De gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye tunge køretøjer, der er indregistreret i Unionen i indberetningsperioden for år 2020, som beregnet ved anvendelse af formlen i bilag I, punkt 2.7, til forordning (EU) 2019/1242, idet der tages højde for alle nye tunge køretøjer for alle fabrikanter, er: 52,46 g/tkm.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til følgende fabrikanter:

1)

DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120

70372 Stuttgart

Tyskland

2)

DAF NV

P.O. box 90065

5602 PT Eindhoven

Nederlandene

3)

Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2

34885 Sancaktepe Istanbul

Tyrkiet

4)

Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

Tyskland

5)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italien

6)

MAN TRUCK AND BUS SE

Dachauer Str. 667

80995 München

Tyskland

7)

RENAULT TRUCK SA

99 Route de Lyon

69802 Saint Priest

Frankrig

8)

SCANIA CV AB

Vagnmakarvagen 1

15187 Södertälje

Sverige

9)

VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

40508 Göteborg

Sverige

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2022..

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Ledende næstformand


(1)  EUT L 198 af 25.7.2019, s. 202.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1).


BILAG

Alle dataposterne vedrører indberetningsperioden for år 2020, jf. artikel 3, nr. 3, i forordning (EU) 2019/1242.

Fabrikant

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, jf. artikel 4 i forordning (EU) 2019/1242, i g/tkm

Nul- og lavemissionsfaktor, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1242

CO2-emissionsreduktionskurve, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/1242, i g/tkm

Emissionskreditter, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/1242, i g/tkm

DAIMLER TRUCK AG

52,65

0,999

51,35

DAF NV

55,05

1,000

54,21

Iveco Magirus-AG

54,81

1,000

52,01

IVECO SPA

33,00

0,998

29,69

Ford Otomotiv Sanayi AS

55,09

1,000

51,28

MAN TRUCK AND BUS SE

50,79

0,998

50,83

1 011

RENAULT TRUCK SA

50,61

0,998

48,67

SCANIA CV AB

50,23

1,000

51,86

49 534

VOLVO TRUCK CORPORATION

53,53

0,999

52,79


Top