EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1495

Kommissionens forordning (EF) nr. 1495/2002 af 21. august 2002 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (Piment d'Espelette eller Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne de Charneca, Carne Cachena da Peneda)

OJ L 225, 22.8.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 558 - 559
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1495/oj

32002R1495

Kommissionens forordning (EF) nr. 1495/2002 af 21. august 2002 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (Piment d'Espelette eller Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne de Charneca, Carne Cachena da Peneda)

EF-Tidende nr. L 225 af 22/08/2002 s. 0011 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 1495/2002

af 21. august 2002

om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (Piment d'Espelette eller Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne de Charneca, Carne Cachena da Peneda)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2796/2000(2), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med henvisning til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2081/92 har Portugal indgivet to ansøgninger til Kommissionen om registrering af betegnelserne "Carne da Charneca" og "Carne Cachena da Peneda" som oprindelsesbetegnelse, har Frankrig indgivet en ansøgning til Kommissionen om registrering af betegnelsen "Piment d'Espelette" eller "Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra" som oprindelsesbetegnelse og har Tyskland indgivet en ansøgning til Kommissionen om registrering af betegnelsen "Oberpfälzer Karpfen" som geografisk betegnelse.

(2) Det er, jf. artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, blevet konstateret, at ansøgningerne er i overensstemmelse med forordningen, og at de indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i artikel 4 heri.

(3) Kommissionen har ikke i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92 modtaget nogen indsigelser, efter at betegnelserne, som fremgår af bilaget til nærværende forordning, er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende(3).

(4) Betegnelserne er derfor berettiget til optagelse i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og dermed også til fællesskabsbeskyttelse som beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

(5) Bilaget til denne forordning supplerer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1241/2002(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De betegnelser, der er anført i bilaget til nærværende forordning, tilføjes i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96, og betegnelserne optages i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

(2) EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26.

(3) EFT C 354 af 13.12.2001, s. 14 (Carne da Charneca).

EFT C 354 af 13.12.2001, s. 16 (Carne Cachena da Peneda).

EFT C 354 af 13.12.2001, s. 9 (Piment d'Espelette eller Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra).

EFT C 354 af 13.12.2001, s. 12 (Oberpfälzer Karpfen).

(4) EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.

(5) EFT L 181 af 11.7.2002, s. 4.

BILAG

PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG I BEREGNET TIL KONSUM

Fersk oksekød

PORTUGAL

Carne da Charneca (BOB)

Carne Cachena da Peneda (BOB)

Køkkenplante

FRANKRIG

Piment d'Espelette eller Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra (BOB)

Fisk

TYSKLAND

Oberpfälzer Karpfen (BGB).

Top