Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 27. září 2012 –
Producteurs de légumes de Francie v. Komise

(Věc T-328/09)

„Státní podpory – Odvětví ovoce a zeleniny – ‚Roční hospodářské plány‘ na podporu trhu s ovocem a zeleninou ve Francii – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou se společným trhem – Legitimní očekávání – Věcná chyba ve výpočtu částek, které mají být vráceny“

1.                     Právo Společenství – Zásady – Ochrana legitimního očekávání – Podmínky (viz body 18–19)

2.                     Podpory poskytované státy – Navrácení protiprávní podpory – Podpora poskytnutá v rozporu s procesními pravidly stanovenými článkem 88 ES – Případné legitimní očekávání příjemců – Ochrana – Podmínky a omezení – Nečinnost Komise – Absence legitimního očekávání – Mimořádné okolnosti – Absence (Články 87 ES a 88 ES) (viz body 20–22, 26–30)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 203 final ze dne 28. ledna 2009 týkajícího se „ročních hospodářských plánů“ v odvětví ovoce a zeleniny prováděných Francouzskou republikou

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Producteurs de légumes de France se ukládá náhrada nákladů řízení.