Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 30. září 2019 – All Star v. EUIPO

(věc C-461/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Obrazová ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170 jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 10, 11)

2. 

Soudní řízení – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 14, 15)

3. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijetí

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 16-24)

Výrok

1) 

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) 

Společnosti All Star CV se ukládá náhrada nákladů řízení.