Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 – BestWater International

(Věc C‑348/13) ( 1 )

„Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Informační společnost — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících — Článek 3 odstavec 1 — Sdělování veřejnosti — Pojem — Internetové odkazy umožňující přístup k chráněným dílům — Použití techniky ‚framing‘“

1. 

Předběžné otázky — Odpověď, která může být jasně vyvozena z judikatury — Použití článku 99 jednacího řádu (Jednací řád Soudního dvora, článek 99) (viz bod 12)

2. 

Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29 — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti — Sdělování veřejnosti — Pojem — Poskytování hypertextových odkazů na internetové stránce veřejnosti, a to na díla, jež jsou volně dostupná na jiné internetové stránce — Vyloučení — Použití techniky „framing“ k vložení díla na internetovou stránku po jeho převzetí z jiné internetové stránky — Nedostatek vlivu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 3 odst. 1) (viz body 14–19 a výrok)

Výrok

Pouhou skutečnost, že chráněné dílo, volně dostupné na internetové stránce, je vloženo na jinou internetovou stránku prostřednictvím odkazu používajícího techniku „framing“, jako je i ta ve věci v původním řízení, nelze kvalifikovat jako „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, jestliže tím dotčené dílo není sdělováno nové veřejnosti a ke sdělení nedochází za použití specifické technologie, která se liší od technologie původního sdělování.


( 1 )   Úř. věst. 325 ze dne 9.11.2013