ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 359I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
11. října 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1791 ze dne 11. října 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1792 ze dne 11. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

6

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 359/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1791

ze dne 11. října 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Evropská unie neuznává protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

(3)

Od protiprávní anexe Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu vyvíjí Ruská federace trvalé úsilí, aby okupovaná území podřídila své vládě. Zejména využívá svoji soudní moc k pronásledování oponentů protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu.

(4)

Za prosazování ruského práva na nezákonně okupovaném Krymu a v Sevastopolu má odpovědnost několik soudců, státních zástupců a bezpečnostních úředníků. Tyto osoby přijímaly v mnoha politicky motivovaných trestních řízeních předpojatá rozhodnutí nebo trestně stíhaly proukrajinské aktivisty nebo stupňovaly represivní kampaň proti oponentům této protiprávní anexe.

(5)

Rada se domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, by mělo být doplněno dalších osm osob za jejich úlohu při narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(6)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. října 2021.

Za Radu

předseda

J. PODGORŠEK


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26. 11. 1964

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15. 2. 1959

Místo narození: Kyrgyzstán

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Předseda soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

195.

Yevgeniy Sergeyevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.5.1974

Místo narození: Berjozovksaja, Danilovský obvod, Volgogradská oblast, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation (Vojenské státní zastupitelství Jižního vojenského okruhu Ruské federace); Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel. (+7) 8863263-04-67, (+7) 8863282-79-68

Prokurátor vojenské prokuratury Jižního vojenského okruhu Ruské federace v Rostově na Donu.

Stíhal proukrajinské aktivisty pronásledované za to, že se stavěli proti anexi Krymského poloostrova Ruskou federací. U soudu v Ruské federaci podával obžaloby proti ukrajinským občanům, kteří byli násilně převezeni z okupovaného Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5. 2. 1981

Vyšetřovatel zvláštních případů v prvním oddělení vyšetřování, ředitelství pro vyšetřování zvláště důležitých případů hlavního vyšetřovacího oddělení Vyšetřovacího výboru Ruska pro Krymskou republiku a město Sevastopol.

Byl zapojen do politicky motivovaných vyšetřování vedoucích představitelů medžlisu krymských Tatarů, kteří byli stíháni za svoji aktivní opozici proti protiprávní anexi Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.1.1970 nebo 8.7.1963

Státní příslušnost: ruská

Adresa (pracovní): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Vedoucí Federální bezpečnostní služby (FSB) na Krymu a v Sevastopolu a regionálního protiteroristického výboru.

Vedl jednotky FSB, které stupňovaly represivní kampaň proti oponentům nezákonné okupace Krymského poloostrova Ruskou federací. Někteří z proukrajinských aktivistů zadržených jednotkami FSB pod jeho velením byli násilně převezeni do Krasnodaru a Rostova na Donu v Rusku. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10. 5. 1964

Místo narození: Charkov, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine nebo Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Místopředseda soudu Ústředního obvodu v Simferopolu a bývalý soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22. 3. 1974

Místo narození: Romany, Poltavská oblast, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Soudkyně Nejvyššího soudu Republiky Krym.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijala řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11. 11. 1977

Místo narození: Voroněž, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Číslo pasu, číslo průkazu totožnosti, jiná čísla dokladů totožnosti: 03 01 118013.

Vedoucí hlavního vyšetřovacího oddělení vyšetřovací komise Ruska pro Republiku Krym a město Sevastopol.

Dohlížel na činnost uvedené komise v politicky motivovaných soudních řízeních proti proukrajinským aktivistům pronásledovaným za jejich činnost zaměřenou na boj proti protiprávní anexi a obnovení územní celistvosti Ukrajiny.

Vedl práci vyšetřovatelů, čímž aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021“


ROZHODNUTÍ

11.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 359/6


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1792

ze dne 11. října 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Evropská unie neuznává protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

(3)

Od protiprávní anexe Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu vyvíjí Ruská federace trvalé úsilí, aby okupovaná území podřídila své vládě. Zejména využívá svoji soudní moc k pronásledování oponentů protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu.

(4)

Za prosazování ruského práva na nezákonně okupovaném Krymu a v Sevastopolu má odpovědnost několik soudců, státních zástupců a bezpečnostních úředníků. Tyto osoby přijímaly v mnoha politicky motivovaných trestních řízeních předpojatá rozhodnutí nebo trestně stíhaly proukrajinské aktivisty nebo stupňovaly represivní kampaň proti oponentům této protiprávní anexe.

(5)

Rada se domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP, by mělo být doplněno dalších osm osob za jejich úlohu při narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(6)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 11. října 2021.

Za Radu

předseda

J. PODGORŠEK


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26. 11. 1964

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15. 2. 1959

Místo narození: Kyrgyzstán

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Předseda soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

195.

Yevgeniy Sergeyevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.5.1974

Místo narození: Berjozovksaja, Danilovský obvod, Volgogradská oblast, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation (Vojenské státní zastupitelství Jižního vojenského okruhu Ruské federace); Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel. (+7) 8863263-04-67, (+7) 8863282-79-68

Prokurátor vojenské prokuratury Jižního vojenského okruhu Ruské federace v Rostově na Donu.

Stíhal proukrajinské aktivisty pronásledované za to, že se stavěli proti anexi Krymského poloostrova Ruskou federací. U soudu v Ruské federaci podával obžaloby proti ukrajinským občanům, kteří byli násilně převezeni z okupovaného Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5. 2. 1981

Vyšetřovatel zvláštních případů v prvním oddělení vyšetřování, ředitelství pro vyšetřování zvláště důležitých případů hlavního vyšetřovacího oddělení Vyšetřovacího výboru Ruska pro Krymskou republiku a město Sevastopol.

Byl zapojen do politicky motivovaných vyšetřování vedoucích představitelů medžlisu krymských Tatarů, kteří byli stíháni za svoji aktivní opozici proti protiprávní anexi Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.1.1970 nebo 8.7.1963

Státní příslušnost: ruská

Adresa (pracovní): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Vedoucí Federální bezpečnostní služby (FSB) na Krymu a v Sevastopolu a regionálního protiteroristického výboru.

Vedl jednotky FSB, které stupňovaly represivní kampaň proti oponentům nezákonné okupace Krymského poloostrova Ruskou federací. Někteří z proukrajinských aktivistů zadržených jednotkami FSB pod jeho velením byli násilně převezeni do Krasnodaru a Rostova na Donu v Rusku. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10. 5. 1964

Místo narození: Charkov, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine nebo Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Místopředseda soudu Ústředního obvodu v Simferopolu a bývalý soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22. 3. 1974

Místo narození: Romany, Poltavská oblast, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Soudkyně Nejvyššího soudu Republiky Krym.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijala řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11. 11. 1977

Místo narození: Voroněž, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Číslo pasu, číslo průkazu totožnosti, jiná čísla dokladů totožnosti: 03 01 118013.

Vedoucí hlavního vyšetřovacího oddělení vyšetřovací komise Ruska pro Republiku Krym a město Sevastopol.

Dohlížel na činnost uvedené komise v politicky motivovaných soudních řízeních proti proukrajinským aktivistům pronásledovaným za jejich činnost zaměřenou na boj proti protiprávní anexi a obnovení územní celistvosti Ukrajiny.

Vedl práci vyšetřovatelů, čímž aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021“