ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 26

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
30. ledna 2020


Obsah

 

III   Jiné akty

Strana

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/52]

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/53]

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/54]

5

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/55]

7

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/56]

9

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/57]

11

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/58]

13

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/59]

15

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/60]

16

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/61]

18

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/62]

20

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/63]

22

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/64]

24

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/65]

26

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/66]

28

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/67]

30

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/68]

31

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/69]

32

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/70]

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/71]

35

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/72]

38

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/73]

39

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/74]

40

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/75]

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/76]

44

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/77]

46

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/78]

48

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/79]

50

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/80]

58

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/81]

60

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/82]

62

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/83]

64

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/84]

65

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/85]

66

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/86]

67

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/87]

68

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/88]

69

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/89]

71

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/90]

72

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/91]

73

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/92]

74

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2020/93]

75

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 35/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/52]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/1978 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise (EU) 2017/1981 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy masa (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(5)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I Dohody o EHP se kapitola I mění takto:

1.

V bodě 12 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004) části 1.1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1979: nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017 (Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 6).“

2.

V bodě 17 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) části 6.1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32017 R 1978: nařízení Komise (EU) 2017/1978 ze dne 31. října 2017 (Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 3),

32017 R 1981: nařízení Komise (EU) 2017/1981 ze dne 31. října 2017 (Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 10).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 a (EU) 2017/1981 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 10.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 36/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/53]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2316 ze dne 12. prosince 2017, kterým se zrušuje rozhodnutí 92/176/EHS o mapách, které mají být poskytovány pro použití v síti Animo (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/2316 se zrušuje rozhodnutí Komise 92/176/EHS (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Znění bodu 6 (rozhodnutí Komise 92/176/EHS) části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP se zrušuje.

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2316 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 80, 25.3.1992, s. 33.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 37/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/54]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (1), by mělo být začleněno do Dohody.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů vztahujících se na živá zvířata, kromě ryb a živočichů pocházejících z akvakultury. Jak je uvedeno v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, právní předpisy týkající se těchto záležitostí se nepoužijí na Island. Toto rozhodnutí se tudíž na Island nepoužije.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části 2.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP se za bod 36 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717) doplňuje bod, který zní:

„37.

32017 R 1940: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (Úř. věst. L 275, 25.10.2017, s. 1).

Tento akt se nepoužije na Island.“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/7


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 38/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/55]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 (1), ve znění změny v Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 202, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I Dohody o EHP se kapitola II mění takto:

1.

V bodech 1zq (nařízení Komise (ES) č. 1334/2003) a 1zzu (nařízení Komise (ES) č. 479/2006) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 2330: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 41), ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 202.“

2.

Za bod 230 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1914) se vkládá nový bod, který zní:

„231.

32017 R 2330: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 41), ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 202.“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2330, ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 202, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 41.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/9


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 39/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/56]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 (2), které bylo začleněno do Dohody o EHP rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 115/2010 ze dne 10. listopadu 2010 (3), by rovněž mělo být rovněž doplněno jako pozměňující akt k nařízení (ES) č. 882/2004 v kapitole II přílohy I a kapitole XII přílohy II.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008 (4), které bylo začleněno do Dohody o EHP rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 18/2010 ze dne 1. března 2010 (5), by rovněž mělo být rovněž doplněno jako pozměňující akt k nařízení (ES) č. 882/2004 v kapitole II přílohy I a kapitole XII přílohy II.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách, krmivech a potravinách. Právní předpisy o veterinárních otázkách, krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(5)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 11 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004) části 1.1 kapitoly I se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 2460: nařízení Komise (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017 (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 34).“

2.

V bodě 31j (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004) kapitoly II se doplňují tyto nové odrážky, které znějí:

„—

32008 R 0180: nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4),

32008 R 0737: nařízení Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008 (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 29),

32017 R 2460: nařízení Komise (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017 (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 34).“

Článek 2

V bodě 54zzzi (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32008 R 0180: nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4),

32008 R 0737: nařízení Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008 (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 29),

32017 R 2460: nařízení Komise (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017 (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 34).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2017/2460 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 69.

(4)  Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 29.

(5)  Úř. věst. L 143, 10.6.2010, s. 4.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/11


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 40/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/57]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech a potravinách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 40 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1777: nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017 (Úř. věst. L 253, 30.9.2017, s. 1).“

Článek 2

V bodě 54zzy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1777: nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017 (Úř. věst. L 253, 30.9.2017, s. 1).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2017/1777 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 253, 30.9.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/13


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 41/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/58]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 2a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014) kapitoly I přílohy II Dohody o EHP se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32017 R 1576: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017 (Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 3.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 42/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/59]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/1221 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o metodiku pro stanovení emisí způsobených vypařováním (zkouška typu 4) (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 45zu (nařízení Komise (ES) č. 692/2008) kapitoly I přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1221: nařízení Komise (EU) 2017/1221 ze dne 22. června 2017 (Úř. věst. L 174, 7.7.2017, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/1221 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 174, 7.7.2017, s. 3.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 43/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/60]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/1347 ze dne 13. července 2017, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (EU) č. 582/2011 a nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodech 45zx (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES), 45zzl (nařízení Komise (EU) č. 582/2011) a 45zzv (nařízení Komise (EU) 2017/1151) kapitoly I přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1347: nařízení Komise (EU) 2017/1347 ze dne 13. července 2017 (Úř. věst. L 192, 24.7.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/1347 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 192, 24.7.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 44/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/61]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 54bb (nařízení Komise (ES) č. 1235/2008) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1473: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017 (Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 4).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1473 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 4.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/20


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 45/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/62]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 54bb (nařízení Komise (ES) č. 1235/2008) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1862: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017 (Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1862 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/22


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/63]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2018/74 ze dne 17. ledna 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2018/75 ze dne 17. ledna 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace mikrokrystalické celulosy (E 460 (i)) (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 54zzzzr (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32018 R 0074: nařízení Komise (EU) 2018/74 ze dne 17. ledna 2018 (Úř. věst. L 13, 18.1.2018, s. 21).“

2.

V bodě 69 (nařízení Komise (EU) č. 231/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32018 R 0075: nařízení Komise (EU) 2018/75 ze dne 17. ledna 2018 (Úř. věst. L 13, 18.1.2018, s. 24).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2018/74 a (EU) 2018/75 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 13, 18.1.2018, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 13, 18.1.2018, s. 24.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/24


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 47/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/64]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 55 (nařízení Komise (EU) č. 10/2011) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32018 R 0079: nařízení Komise (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018 (Úř. věst. L 14, 19.1.2018, s. 31).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2018/79 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 14, 19.1.2018, s. 31.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/26


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 48/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/65]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 15qd (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014) kapitoly XIII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nový bod, který zní:

„15qe.

32017 L 1572: Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 44).

Pro účely této dohody se uvedená směrnice upravuje takto:

 

Inspekce v Lichtenštejnsku provádí jménem Lichtenštejnska švýcarský inspektorát na základě dohody mezi Swissmedic a Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2017/1572 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 44.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/28


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 49/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/66]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 31 a v Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 75, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1013 ze dne 25. června 2015, kterým se stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízením (EU) 2015/1011 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (3), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XIII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 15x (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004) se vkládají nové body, které znějí:

„15xa.

32015 R 1011: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Úř. věst. L 162, 27.6.2015, s. 12), ve znění opravy v Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 31 a v Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 75.

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

 

Nařízení platí vůči státům ESVO EHP pouze ve vztahu k nařízení (ES) č. 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1013 ze dne 25. června 2015, kterým se stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (Úř. věst. L 162, 27.6.2015, s. 33).

Pro účely této dohody se uvedené prováděcí nařízení upravuje takto:

 

Nařízení platí vůči státům ESVO EHP pouze ve vztahu k nařízení (ES) č. 273/2004.“

2.

Znění bodu 15ze (nařízení Komise (ES) č. 1277/2005) se zrušuje.

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011, ve znění opravy v Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 31 a v Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 75, a prováděcího nařízení (EU) 2015/1013 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 162, 27.6.2015, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 162, 27.6.2015, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 202, 3.8.2005, s. 7.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/30


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/67]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 15x (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004) kapitoly XIII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1443: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016 (Úř. věst. L 235, 1.9.2016, s. 6).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 235, 1.9.2016, s. 6.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/31


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/68]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 12q (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 L 2102: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017 (Úř. věst. L 305, 21.11.2017, s. 8).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2017/2102 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 305, 21.11.2017, s. 8.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/32


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/69]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 12zc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32018 R 0035: nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018 (Úř. věst. L 6, 11.1.2018, s. 45).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2018/35 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 6, 11.1.2018, s. 45.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/70]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2326 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2327 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2334 ze dne 14. prosince 2017, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 12zzzzze (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1383) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se vkládají nové body, které znějí:

„12zzzzzf

32017 R 2326: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2326 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017 s. 22).

12zzzzzg.

32017 R 2327: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2327 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 25).

12zzzzzh

32017 D 2334: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2334 ze dne 14. prosince 2017, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 64).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2017/2326 a (EU) 2017/2327 a prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2334 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 64.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/35


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/71]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1455 ze dne 10. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pikoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1526 ze dne 6. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1527 ze dne 6. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloxyloglukan a malathion (5), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1529 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chlorid sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (6), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1530 ze dne 7. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl (7), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1531 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky imazamox jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (8), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(9)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 13a (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32017 R 1455: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1455 ze dne 10. srpna 2017 (Úř. věst. L 208, 11.8.2017, s. 28),

32017 R 1496: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017 (Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 7),

32017 R 1511: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 115),

32017 R 1527: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1527 ze dne 6. září 2017 (Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 3),

32017 R 1529: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1529 ze dne 7. září 2017 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 1),

32017 R 1530: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1530 ze dne 7. září 2017 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 4),

32017 R 1531: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1531 ze dne 7. září 2017 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 6).“

2.

Za bod 13zzzzzzzy (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1506) se doplňují nové body, které znějí:

„13zzzzzzzz.

32017 R 1455: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1455 ze dne 10. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pikoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 208, 11.8.2017, s. 28).

13zzzzzzzza.

32017 R 1496: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 7).

13zzzzzzzzb.

32017 R 1526: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1526 ze dne 6. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin (Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 1).

13zzzzzzzzc.

32017 R 1529: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1529 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chlorid sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 1).

13zzzzzzzzd.

32017 R 1531: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1531 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky imazamox jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 6).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 2017/1526, (EU) 2017/1527, (EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 a (EU) 2017/1531 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 208, 11.8.2017, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 115.

(4)  Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 4.

(8)  Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 6.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/72]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (1), by mělo být začleněno do EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 25 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2005) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„26.

32017 R 2100: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/39


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/73]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/2228 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 326, 9.12.2017, s. 55, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 1a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009) kapitoly XVI přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 2228: nařízení Komise (EU) 2017/2228 ze dne 4. prosince 2017 (Úř. věst. L 319, 5.12.2017, s. 2), ve znění opravy v Úř. věst. L 326, 9.12.2017, s. 55.“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/2228, ve znění opravy v Úř. věst. L 326, 9.12.2017, s. 55, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 319, 5.12.2017, s. 2.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/40


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/74]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2317 ze dne 13. prosince 2017 o uznání nepovinného režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XVII přílohy II Dohody o EHP se za bod 6aw (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2164) vkládá nový bod, který zní:

„6ax.

32017 D 2317: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2317 ze dne 13. prosince 2017 o uznání nepovinného režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 79).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2317 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 79.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/75]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Doporučení Komise (EU) 2016/2123 ze dne 30. listopadu 2016 o harmonizaci oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro ozbrojené síly a zadavatele uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Doporučení Komise (EU) 2016/2124 ze dne 30. listopadu 2016 o harmonizaci oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro certifikované příjemce uvedené v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (2) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 15 (doporučení Komise 2011/24/EU) pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ“ kapitoly XIX přílohy II Dohody o EHP se doplňují nové body, které znějí:

„16.

32016 H 2123: doporučení Komise (EU) 2016/2123 ze dne 30. listopadu 2016 o harmonizaci oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro ozbrojené síly a zadavatele uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 101).

17.

32016 H 2124: doporučení Komise (EU) 2016/2124 ze dne 30. listopadu 2016 o harmonizaci oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro certifikované příjemce uvedené v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 105).“

Článek 2

Znění doporučení (EU) 2016/2123 a (EU) 2016/2124 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 101.

(2)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 105.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/44


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/76]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2293 ze dne 3. srpna 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XXI přílohy II Dohody o EHP se za bod 2v (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1228) doplňuje nový bod, který zní:

„2w.

32017 R 2293: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2293 ze dne 3. srpna 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (Úř. věst. L 329, 13.12.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2293 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 329, 13.12.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/46


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 60/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/77]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 266, 30.9.2016, s. 8, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízením (EU) 2016/424 se s účinkem ode dne 21. dubna 2018 zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES (2), která je začleněna do Dohody o EHP a která by proto měla být v Dohodě o EHP s účinkem ode dne 21. dubna 2018 zrušena.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XXIV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 1d (rozhodnutí Komise 2012/32/EU) se vkládá nový bod, který zní:

„1e.

32016 R 0424: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 266, 30.9.2016, s. 8.“

2.

Bod 1b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES) se zrušuje s účinkem ode dne 21. dubna 2018.

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/424, ve znění opravy v Úř. věst. L 266, 30.9.2016, s. 8, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 21.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/48


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 61/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/78]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 1e (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424) kapitoly XXIV přílohy II Dohody o EHP se vkládají nové body, které znějí:

„1f.

32017 R 0654: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 1).

1g.

32017 R 0655: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 334).

1h.

32017 R 0656: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 364).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 a (EU) 2017/656 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 začleňuje do Dohody o EHP, podle toho, co nastane později.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 334.

(3)  Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 364.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/50


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 62/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/79]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 31, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2283 ze dne 22. srpna 2016, kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/669 ze dne 16. prosince 2016, kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/460 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup pro schvalování interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (5), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/461 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (6), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (7), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (8), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/499 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro udělování schválení ze strany orgánů dohledu k použití položek doplňkového kapitálu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (9), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(10)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/500 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro schvalování žádosti o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (10), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(11)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (11), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(12)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2012 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro rozhodování o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (12), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(13)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (13), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2014 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (14), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(15)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2015 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posuzování externích úvěrových hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (15), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (16), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(17)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2017 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (17), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(18)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (18), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(19)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2451 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (19), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(20)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (20), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(21)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) (21), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(22)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/869 ze dne 27. května 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (22), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(23)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (23), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(24)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1630 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (24), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(25)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (25), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(26)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (26), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(27)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1976 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (27), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(28)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1602 ze dne 5. června 2015, o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku na základě čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (28), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(29)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 ze dne 12. června 2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích (29), ve znění opravy v Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 126, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(30)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/309 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES a o změně rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 (30) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(31)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/310 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (31) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(32)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 1a (zrušeno) přílohy IX Dohody o EHP se vkládají nové body, které znějí:

„1aa.

32015 D 1602: rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1602 ze dne 5. června 2015, o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku na základě čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 95).

1ab.

32015 D 2290: rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 ze dne 12. června 2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích (Úř. věst. L 323, 9.12.2015, s. 22), ve znění opravy v Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 126, ve znění:

32016 D 0309: rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/309 ze dne 26. listopadu 2015 (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 50).

1ac.

32016 D 0309: rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/309 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES a o změně rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 50).

1ad.

32016 D 0310: rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/310 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 55).

1b.

32015 R 0035: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 31, ve znění:

32016 R 0467: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015 (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 6),

32016 R 2283: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2283 ze dne 22. srpna 2016 (Úř. věst. L 346, 20.12.2016, s. 11),

32017 R 0669: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/669 ze dne 16. prosince 2016 (Úř. věst. L 97, 8.4.2017, s. 3).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

a)

V článku 85 se, pokud jde o státy ESVO, doplňuje nový odstavec, který zní:

„Dozorový úřad může stanovit, že s ostatními regionálními vládami a místními orgány, pro něž není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se zachází jako s expozicemi se stupněm úvěrové kvality, která je o jeden stupeň vyšší než stupeň úvěrové kvality přidělený na základě ratingu centrální vlády jurisdikce, v níž jsou usazeny.“

b)

V čl. 192 odst. 4 se, pokud jde o státy ESVO, doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Dozorový úřad může jako dolní hranici ztráty ze selhání stanovit vyšší hodnotu než nulu, aby se zajistil celkový kapitálový požadavek pro expozici hypotečních úvěrů v souladu s kapitálovým požadavkem pro tyto expozice držené úvěrovými institucemi v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.“

c)

V článku 288 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pokud jde o státy ESVO, Kontrolní úřad ESVO při posuzování faktorů a kritérií podle tohoto článku poskytne bez zbytečného prodlení orgánu EIOPA veškeré informace nezbytné pro to, aby mohl vypracovat návrh pro Kontrolní úřad ESVO.“

1c.

32015 R 0460: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/460 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup pro schvalování interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 13).

1d.

32015 R 0461: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/461 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 19).

1e.

32015 R 0462: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 23).

1f.

32015 R 0498: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 8).

1g.

32015 R 0499: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/499 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro udělování schválení ze strany orgánů dohledu k použití položek doplňkového kapitálu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 12).

1h.

32015 R 0500: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/500 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro schvalování žádosti o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 18).

1i.

32015 R 2011: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 3).

1j.

32015 R 2012: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2012 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro rozhodování o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 5).

1k.

32015 R 2013: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 9).

1l.

32015 R 2014: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2014 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 11).

1m.

32015 R 2015: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2015 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posuzování externích úvěrových hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 16).

1n.

32015 R 2016: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 18).

1o.

32015 R 2017: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2017 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 21).

1p.

32015 R 2450: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1), ve znění:

32016 R 1868: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016 (Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 35).

1q.

32015 R 2451: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2451 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1224).

Pro účely této dohody se uvedené prováděcí nařízení upravuje takto:

S ohledem na státy ESVO se článek 1 mění takto:

i)

písmeno a) se neuplatňuje;

ii)

v písmeni b) se slova „právní předpisy Unie“ v příslušném mluvnickém tvaru nahrazují slovy „Dohoda o EHP“ v příslušném mluvnickém tvaru.

1r.

32015 R 2452: prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1285).

1s.

32016 R 0165: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) (Úř. věst. L 32, 9.2.2016, s. 31).

1t.

32016 R 0869: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/869 ze dne 27. května 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Úř. věst. L 147, 3.6.2016, s. 1).

1u.

32016 R 1376: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Úř. věst. L 224, 18.8.2016, s. 1).

1v.

32016 R 1630: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1630 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 243, 10.9.2016, s. 1).

1w.

32016 R 1800: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 19).

1x.

32016 R 1976: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1976 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Úř. věst. L 309, 16.11.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, ve znění opravy v Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 31, (EU) 2016/467, (EU) 2016/2283 a (EU) 2017/669, prováděcích nařízení (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015 (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 2016/1800, (EU) 2016/1868 a (EU) 2016/1976 a rozhodnutí v přenesené pravomoci (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, ve znění opravy v Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 126, (EU) 2016/309 a (EU) 2016/310 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU začleňuje do Dohody o EHP, podle toho, co nastane později.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 346, 20.12.2016, s. 111.

(4)  Úř. věst. L 97, 8.4.2017, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 19.

(7)  Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 8.

(9)  Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 18.

(11)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 5.

(13)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 9.

(14)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 11.

(15)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 16.

(16)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 18.

(17)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 21.

(18)  Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1224.

(20)  Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1285.

(21)  Úř. věst. L 32, 9.2.2016, s. 31.

(22)  Úř. věst. L 147, 3.6.2016, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 224, 18.8.2016, s. 1.

(24)  Úř. věst. L 243, 10.9.2016, s. 1.

(25)  Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 19.

(26)  Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 35.

(27)  Úř. věst. L 309, 16.11.2016, s. 1.

(28)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 95.

(29)  Úř. věst. L 323, 9.12.2015, s. 22.

(30)  Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 50.

(31)  Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 55.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/58


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/80]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (1), by mělo být začleněnodo Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1212 ze dne 25. července 2016, kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (2), by mělo být začleněnodo Dohody o EHP.

(3)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 30f (směrnice Komise 2010/44/EU) přílohy IX Dohody o EHP se doplňují nové body, které znějí:

„30g.

32016 R 0438: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 11).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

 

Ve druhém pododstavci čl. 10 odst. 1 se s ohledem na státy ESVO za slova „prováděcí akty, které Komise přijala podle čl. 107 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ vkládají slova „ a které platí ve státech ESVO“.

30h.

32016 R 1212: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1212 ze dne 25. července 2016, kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (Úř. věst. L 199, 26.7.2016, s. 6).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 prováděcího nařízení (EU) 2016/1212v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU a 2014/91/EU začleňují do Dohody o EHP, podle toho, co nastane později.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněnov oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 199, 26.7.2016, s. 6.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/60


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2020/81]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (2) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze IX Dohody o EHP se za bod 31bcai (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2042) doplňují nové body, které znějí:

„31bd.

32013 R 0345: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to, že se „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ rozumějí kromě významu stanoveného v nařízení také státy ESVO a jejich příslušné orgány.

b)

V článcích 22 a 23 se za slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ v příslušném mluvnickém tvaru vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ v příslušném mluvnickém tvaru.

c)

V čl. 23 odst. 2 se slova „unijními právními předpisy“ nahrazují slovy „ustanoveními Dohody o EHP“.

d)

V článku 24 se slova „orgánu pro cenné papíry a trhy, který“ nahrazují slovy „orgánu pro cenné papíry a trhy. Orgán pro cenné papíry a trhy nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.

31bda.

32014 R 0593: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 41).

31be.

32013 R 0346: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to, že se „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ rozumějí kromě významu stanoveného v nařízení také státy ESVO a jejich příslušné orgány.

b)

V článcích 23 a 24 se za slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ v příslušném mluvnickém tvaru vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ v příslušném mluvnickém tvaru.

c)

V čl. 24 odst. 2 se slova „unijními právními předpisy“ nahrazují slovy „ustanoveními Dohody o EHP“.

d)

V článku 25 se slova „orgánu pro cenné papíry a trhy, který“ nahrazují slovy „orgánu pro cenné papíry a trhy. Orgán pro cenné papíry a trhy nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.

31bea.

32014 R 0594: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát oznámení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 44).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 a prováděcích nařízení (EU) č. 593/2014 a (EU) č. 594/2014 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 44.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/62


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/82]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1440 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/480 se s účinkem ode dne 30. ledna 2019 zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 (3), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno s účinkem ode dne 30. ledna 2019.

(4)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha XIII Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 19ac (nařízení Komise (EU) 2016/403) se vkládá nový bod, který zní:

„19ad.

32016 R 0480: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4), ve znění:

32017 R 1440: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1440 ze dne 8. srpna 2017 (Úř. věst. L 206, 9.8.2017, s. 3).“

2.

Znění bodu 19ab (nařízení Komise (EU) č. 1213/2010) se zrušuje s účinkem od 30. ledna 2019.

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2016/480 a (EU) 2017/1440 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 206, 9.8.2017, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/64


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/83]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2017/334 ze dne 27. února 2017, kterým se opravuje bulharské, estonské, německé a nizozemské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 66q (nařízení Komise (EU) č. 1321/2014) přílohy XIII Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 0334: nařízení Komise (EU) 2017/334 ze dne 27. února 2017 (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 13).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/334 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 13.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/65


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2020/84]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se v bodě 66wi (nařízení Komise (EU) č. 255/2010) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 2159: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017 (Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 45).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2159 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 45.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/66


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/85]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 1eaj (rozhodnutí Komise (EU) 2017/1508) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„1eak.

32017 D 2285: rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 38).“

Článek 2

Znění rozhodnutí (EU) 2017/2285 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 38.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/67


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/86]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2286 ze dne 6. prosince 2017 o uznávání souladu požadavků systému environmentálního řízení Eco-lighthouse s odpovídajícími požadavky systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) podle článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 1eak (rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„1eal.

32017 D 2286: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2286 ze dne 6. prosince 2017 o uznávání souladu požadavků systému environmentálního řízení Eco-lighthouse s odpovídajícími požadavky systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) podle článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 87).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2286 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 87.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/68


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/87]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 1fq (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„1fr.

32017 D 2117: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (Úř. věst. L 323, 7.12.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/2117 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 323, 7.12.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/69


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/88]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/785 ze dne 5. května 2017 o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola III přílohy XX Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 21aew (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1926) se vkládají nové body, které znějí:

„21aex.

32017 R 0785: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/785 ze dne 5. května 2017 o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 118, 6.5.2017, s. 20).

21aey.

32017 R 1152: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 644).

21aez.

32017 R 1153: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).“

2.

V bodě 21aya (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1152: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 644).“

3.

V bodě 21aec (nařízení Komise (EU) č. 1014/2010) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 R 1153: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/785 a prováděcích nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2017 (4) a 111/2017 (5) ze dne16. června 2017, podle toho, které datum je pozdější.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 118, 6.5.2017, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 644.

(3)  Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

(4)  Úř. věst. L 142, 7.6.2018, s. 41.

(5)  Úř. věst. L 142, 7.6.2018, s. 45.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/71


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 72/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/89]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1402 ze dne 28. července 2017 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 21aez (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„21aeza.

32017 D 1402: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1402 ze dne 28. července 2017 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 199, 29.7.2017, s. 14).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/1402 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 199, 29.7.2017, s. 14.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/72


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 73/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/90]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1231 ze dne 6. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu za účelem vysvětlení procesních prvků a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 21aez (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153) přílohy XX Dohody o EHP se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32017 R 1231: prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1231 ze dne 6. června 2017 (Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 11).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1231 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2018 ze dne 23. března 2018 (2), podle toho, které datum je pozdější.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 11.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

(2)  Úř. věst. L 26, 30.1.2020, s. 69.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/73


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 74/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/91]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 21awb (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„21awc.

32016 R 1928: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 22).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1928 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 22.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/74


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 75/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/92]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 32e (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES) přílohy XX Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 L 2096: směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017 (Úř. věst. L 299, 16.11.2017, s. 24).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2017/2096 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2017, s. 24.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


30.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/75


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 76/2018

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2020/93]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran tak, aby zahrnovala doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (1).

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 8 protokolu 31 k Dohodě o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32017 H 0615: doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. března 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.