ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 233I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
10. září2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1393, přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise, ze dne 10. září 2019, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

10.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 233/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1393,

přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise,

ze dne 10. září 2019,

kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 17 odst. 3 a 5 a odst. 17 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 2013/272/EU ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období Komise jmenované rozhodnutím Evropské rady 2014/749/EU (2) končí dnem 31. října 2019.

(2)

Je třeba jmenovat novou Komisi, složenou z jednoho příslušníka každého členského státu, včetně jejího předsedy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, na dobu do 31. října 2024.

(3)

Evropská rada navrhla Evropskému parlamentu jako kandidátku na funkci předsedkyně Komise paní Ursulu VON DER LEYENOVOU a Evropský parlament ji zvolil předsedkyní Komise na svém plenárním zasedání dne 16. července 2019.

(4)

Rada by vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise měla přijmout seznam dalších osob, jež navrhuje jmenovat členy Komise do 31. října 2024.

(5)

Dne 5. srpna 2019 Evropská rada se souhlasem zvolené předsedkyně Komise jmenovala pana Josepa BORRELLA FONTELLESE vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v souladu s čl. 18 odst. 1 Smlouvy o EU.

(6)

Dne 23. srpna 2019 obdržela Rada od stálého zástupce Spojené království u Evropské unie dopis oznamující:

„Jelikož Spojené království vystoupí z Evropské unie dne 31. října 2019, oznámil předseda vlády v Poslanecké sněmovně dne 25. července, že nenavrhne komisaře za Spojené království do nové Komise a že není jeho záměrem bránit EU ve jmenování nové Komise.

Píši Vám, abych formálně potvrdil, že v souladu s prohlášením předsedy vlády Spojené království nenavrhne kandidáta pro sbor Komise na roky 2019-2024.“

(7)

V souladu s čl. 17 odst. 7 druhým pododstavcem Smlouvy o EU oznámila zvolená předsedkyně Komisi svůj souhlas.

(8)

V souladu s čl. 17 odst. 7 třetím pododstavcem Smlouvy o EU podléhají předseda, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatní členové Komise jako sbor schválení Evropským parlamentem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rada vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise, paní Ursulou VON DER LEYENOVOU, navrhuje, aby byly členy Komise do dne 31. října 2024 jmenovány tyto osoby:

 

paní Helena DALLIOVÁ

 

pan Valdis DOMBROVSKIS

 

paní Elisa FERREIROVÁ

 

paní Mariya GABRIELOVÁ

 

pan Paolo GENTILONI

 

paní Sylvie GOULARDOVÁ

 

pan Johannes HAHN

 

pan Phil HOGAN

 

paní Ylva JOHANSSONOVÁ

 

paní Věra JOUROVÁ

 

paní Stella KYRIAKIDESOVÁ

 

pan Janez LENARČIČ

 

paní Rovana PLUMBOVÁ

 

pan Didier REYNDERS

 

pan Margaritis SCHINAS

 

pan Nicolas SCHMIT

 

pan Maroš ŠEFČOVIČ

 

paní Kadri SIMSONOVÁ

 

pan Virginijus SINKEVIČIUS

 

paní Dubravka ŠUICOVÁ

 

pan Frans TIMMERMANS

 

pan László TRÓCSÁNYI

 

paní Jutta URPILAINENOVÁ

 

paní Margrethe VESTAGEROVÁ

 

pan Janusz WOJCIECHOWSKI,

vedle:

 

pana Josepa BORRELLA FONTELLESE, jmenovaného vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude postoupeno Evropskému parlamentu.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 98.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady 2014/749/EU ze dne 23. října 2014 o jmenování Evropské komise (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 36).