ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 41

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
12. února 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/225 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o provozovatele letadel, u nichž je Spojené království uvedeno jako členský stát správy ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/226 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel ( 1 )

100

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

12.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/225

ze dne 6. února 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o provozovatele letadel, u nichž je Spojené království uvedeno jako členský stát správy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, se přestanou na Spojené království vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

V příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 (2) je pro některé provozovatele letadel uvedeno jako členský stát správy Spojené království. Vystoupení Spojeného království z Unie by v případě neexistence zvláštních ujednání mělo za následek, že by Spojené království nemohlo být již dále považováno za členský stát správy pro účely článku 18a směrnice 2003/87/ES. Pro případ, že by se Spojeným královstvím nebyla uzavřena žádná dohoda o vystoupení, je tudíž nezbytné změnit přílohu nařízení (ES) č. 748/2009 za účelem stanovení členských států správy pro uvedené provozovatele letadel.

(3)

Změny v seznamu provozovatelů letadel vycházejí z nejnovějších údajů poskytnutých organizací Eurocontrol.

(4)

Nařízení (ES) č. 748/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3) ke konci použitelnosti aktů stanovenému k určitému datu dochází uplynutím poslední hodiny dne odpovídajícího tomuto datu. Toto nařízení by se proto mělo použít ode dne následujícího po dni, ke kterému se nařízení (ES) č. 748/2009 podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestane uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít pouze v případě neexistence dohody o vystoupení uzavřené se Spojeným královstvím,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 748/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, ke kterému se nařízení (ES) č. 748/2009 podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestane uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

Toto nařízení se však nepoužije, pokud do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Úř. věst. L 219, 22.8.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


PŘÍLOHA

BELGIE

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

1905

3M COMPANY

SPOJENÉ STÁTY

38484

AEROTRANSCARGO

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

41049

AHS AIR INT

PÁKISTÁN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIE

7649

AIRBORNE EXPRESS

SPOJENÉ STÁTY

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGÉRIE

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIE

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TÁDŽIKISTÁN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERACE

123

Abelag Aviation NV

BELGIE

38941

BMI REGIONAL LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIE

f200001

British Midland Regional Limited

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NIZOZEMSKO

7526

CIGNA Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f11336

CORPORATE WINGS LLC

SPOJENÉ STÁTY

32909

CRESAIR

SPOJENÉ STÁTY

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

SPOJENÉ STÁTY

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

SPOJENÉ STÁTY

13457

Flying Partners CVBA

BELGIE

29427

Flying Service N.V.

BELGIE

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURICIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRÁLIE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUCEMBURSKO

f12983

GREEN DIESEL LLC

SPOJENÉ STÁTY

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVÝCARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ STÁTY

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIE

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ STÁTY

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIE

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIE

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIE

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11462

N907WS AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

20472

NCC SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ STÁTY

f10341

OfficeMax Inc

SPOJENÉ STÁTY

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ STÁTY

2344

SAUDIA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

39079

SOLARIUS AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

35334

SONOCO PRODUCTS CO

SPOJENÉ STÁTY

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ STÁTY

38995

STANLEY BLACK&DECKER

SPOJENÉ STÁTY

27769

Sea Air

BELGIE

f10971

THOMAS William H.

SPOJENÉ STÁTY

36184

TNT EXPRESS (UK)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34920

TRIDENT AVIATION SVC

SPOJENÉ STÁTY

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIE

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ STÁTY

20065

V L M

BELGIE

8962

VALERO SERVICES, INC

SPOJENÉ STÁTY

13603

VF CORP

SPOJENÉ STÁTY

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVÝCARSKO

37064

VIPER CLASSICS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

28453

VLM Airlines NV

BELGIE

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

SPOJENÉ STÁTY

25432

Wal-Mart Stores

SPOJENÉ STÁTY

37549

YILTAS GROUP

TURECKO


BULHARSKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27698

AEROVISTA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26520

AIR LIBYA 2

LIBYE

39180

ALK JSC

BULHARSKO

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMÉNIE

34563

ASIA AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKÁ FEDERACE

28445

BH AIR

BULHARSKO

43451

BUL AIR LTD.

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTÁN

36884

FLY ADJARA

GRUZIE

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERACE

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTÁN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERACE

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

1703

LEARJET

SPOJENÉ STÁTY

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULHARSKO

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKÁ FEDERACE

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGHÁNISTÁN

30622

PMT AIR

KAMBODžA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ STÁTY

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

SJEDNOCENÁ REPUBLIKA TANZANIE

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

37987

YAK AIR

GRUZIE

35082

ZAGROS AIRLINES

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA


ČESKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

30560

ABS JETS INC.

ČESKO

7824

ACL SLOVACKY

ČESKO

35387

ACS SA

ŠPANĚLSKO

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

ČESKO

f11813

AERSALE INC

SPOJENÉ STÁTY

38060

AIR NAVIGATION LK

ČESKO

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKO

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

SPOJENÉ STÁTY

31433

ALANDIA AIR AB

FINSKO

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34057

AVTN SPECIALTIES

SPOJENÉ STÁTY

35333

AXIS AVIATION GROUP

SPOJENÉ STÁTY

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKO

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KYPR

859

CZECH AIRLINES

ČESKO

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČESKO

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f10182

Executive Flight Services, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

35214

FLYDUBAI

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

SPOJENÉ STÁTY

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIE

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYE

36746

HOLIDAY CZECH

ČESKO

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREJSKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERACE

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KYPR

27908

JOB AIR SRO

ČESKO

39009

JUMP TANDEM

ČESKO

30825

LETS FLY SRO

ČESKO

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRÁLIE

24616

LR AIRLINES

ČESKO

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKO

30743

NORSE AIR CHARTER

JIŽNÍ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ STÁTY

35361

OKAY HOLDING AS

ČESKO

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKÁ FEDERACE

44173

PLORISTA LIMITED

KYPR

f13500

Prime Aviation

SINGAPUR

36763

RETENTURA LTD.

KYPR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ STÁTY

f10379

Red.Com

SPOJENÉ STÁTY

f10894

SCB Falcon, LLC

SPOJENÉ STÁTY

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

27292

SKY GEORGIA

GRUZIE

31351

SKY KG AIRLINES

TÁDŽIKISTÁN

32157

SKYDIVE LK

ČESKO

24903

SMARTWINGS A.S.

ČESKO

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

13702

STEVENS EXPRESS

SPOJENÉ STÁTY

f13143

Timber LLC

SPOJENÉ STÁTY

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ STÁTY

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA


DÁNSKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

35753

A/S MAERSK AVIATION

DÁNSKO

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

36122

AVIATION HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

39508

BGR I/S

DÁNSKO

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZÍLIE

18736

BRUEL, N

DÁNSKO

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIE

4018

Campbell Sales Company

SPOJENÉ STÁTY

34630

DIRECT AVIATION MNGT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

366

Danish Air Transport A/S

DÁNSKO

f10500

Duchossois Industries, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

25431

ELMAGAL AVIATION

SÚDÁN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

35478

FIRST GREENWICH

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f10218

GCTPA, LLC

SPOJENÉ STÁTY

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

37052

GENCHART B.V.

NIZOZEMSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ STÁTY

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

38120

HUNNU AIR

MONGOLSKO

36297

JET FLEET INTL

SPOJENÉ STÁTY

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

34892

JJO Invest ApS

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

f11022

LAKE CAPITAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

38155

MOENS, G

NIZOZEMSKO

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ STÁTY

9914

NILAN A/S

DÁNSKO

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY

f14391

Oaktree Capital Management

SPOJENÉ STÁTY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DÁNSKO

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NĚMECKO

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNSKO

9918

STAR AIR

DÁNSKO

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIE

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DÁNSKO

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPUR

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVÝ ZÉLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO


NĚMECKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

31485

328 SUPPORT SERVICES

NĚMECKO

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NĚMECKO

34963

ACG AIR CARGO

NĚMECKO

17942

ACH HAMBURG

NĚMECKO

24933

ADVANCE AIR LFG

NĚMECKO

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NĚMECKO

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERACE

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAÚDSKÁ ARÁBIE

171

AEROWEST GMBH (HAN)

NĚMECKO

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NĚMECKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTONSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

36719

AIR 1 AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

NĚMECKO

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NĚMECKO

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPT

29576

AIR ARMENIA

ARMÉNIE

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

ČÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

NĚMECKO

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NĚMECKO

32268

AIR HAMBURG

NĚMECKO

237

AIR INDIA

INDIE

22378

AIR KUBAN

RUSKÁ FEDERACE

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIE

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NĚMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ STÁTY

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

NĚMECKO

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NĚMECKO

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ STÁTY

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

JIŽNÍ AFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NĚMECKO

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITÁLIE

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

SPOJENÉ STÁTY

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVÝCARSKO

37424

AIRCRAFT PARTNER

NĚMECKO

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČESKO

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUCEMBURSKO

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIE

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPÍNY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY

33836

AJWA AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

30361

AL HOKAIR

ŠVÝCARSKO

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

5165

ALPLA AIR CHARTER

RAKOUSKO

38135

ALSCO

SPOJENÉ STÁTY

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRSKO

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

4944

ANHEUSER BUSCH

SPOJENÉ STÁTY

25743

ANSCHUTZ

SPOJENÉ STÁTY

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVÝCARSKO

34337

API HOLDING

NĚMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NĚMECKO

38283

ARIRANG IOM AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPT

38398

ASG AVIATION

NĚMECKO

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTÁN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTÁN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ŠVÝCARSKO

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NĚMECKO

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVÝCARSKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVÝCARSKO

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NĚMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY

31787

AV8JET

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIE

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA A HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

31551

AVIATION CAP GRP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35968

AVIATION INVESTMENT

NĚMECKO

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

SPOJENÉ STÁTY

44626

AZURAIR GMBH

NĚMECKO

f10001

Academy of Art University

SPOJENÉ STÁTY

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NĚMECKO

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXIKO

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSKÁ FEDERACE

35126

Aerologic GmbH

NĚMECKO

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NĚMECKO

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTÁN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NĚMECKO

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ČÍNA

786

Air China Limited

ČÍNA

1562

Air Serbia

SRBSKO

22317

Air-Service GmbH

NĚMECKO

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKÁ FEDERACE

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NĚMECKO

8901

Archer Daniels Midland Company

SPOJENÉ STÁTY

19480

Asiana Airlines

KOREJSKÁ REPUBLIKA

20979

Atlas Air, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

27868

Atlasjet Airlines

TURECKO

31878

B&D AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ STÁTY

30586

BALL CORP

SPOJENÉ STÁTY

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIE

37657

BARBICAN HOLDINGS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

509

BASF SE

NĚMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉSIE

35233

BAVARIA INTERNATION

NĚMECKO

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NĚMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NĚMECKO

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKÁ FEDERACE

32764

BHARAT FORGE

INDIE

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NĚMECKO

3166

BLACK & DECKER

SPOJENÉ STÁTY

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

SPOJENÉ STÁTY

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ STÁTY

37860

BLUEJETS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

14658

BMW AG

NĚMECKO

38111

BOEKHOORN M&A

NIZOZEMSKO

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ STÁTY

36062

BORAJET HAVACILIK

TURECKO

37261

BOSTON POST LEASING

SPOJENÉ STÁTY

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVÝCARSKO

680

BURDA REISEFLUG

NĚMECKO

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDY

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NĚMECKO

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NĚMECKO

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f13674

Blackhorse, LLC.

SPOJENÉ STÁTY

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NĚMECKO

29389

Bombardier PreOwned

SPOJENÉ STÁTY

31614

Bombardier Transportation GmbH

NĚMECKO

37196

Bournemouth Handling Ltd

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34852

BremenFly

NĚMECKO

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NĚMECKO

32874

Business Jet Ltd

NOVÝ ZÉLAND

19823

CA „Air Moldova“ IS

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JIŽNÍ AFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

SPOJENÉ STÁTY

43019

CARGOLOGICAIR LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

ČÍNA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

ČÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

NĚMECKO

35527

CLASSIC SERVICES INC

SPOJENÉ STÁTY

36157

CLUB SAAB 340

ŠVÝCARSKO

4782

COMFORT AIR

NĚMECKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKÁ FEDERACE

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34548

CORPORATE JET REALI.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

39156

CSM MINING SUPPLIES

JIŽNÍ AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLSKO

f11401

CVS/Caremark Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

ŠVÝCARSKO

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NĚMECKO

f10709

Colgan Air Services

SPOJENÉ STÁTY

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

SPOJENÉ STÁTY

f10778

Computer Sciences Corporation

SPOJENÉ STÁTY

824

Condor Flugdienst GmbH

NĚMECKO

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAJINA

34179

DAO AVIATION

DÁNSKO

967

DAS DIRECT AIR

NĚMECKO

28800

DATELINE OVERSEAS

KYPR

30651

DAUAIR

NĚMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NĚMECKO

26466

DC Aviation GmbH

NĚMECKO

f10558

DCS Management Services

SPOJENÉ STÁTY

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ STÁTY

38547

DEKALB FARMERS MARK.

SPOJENÉ STÁTY

37580

DERMAPHARM

NĚMECKO

f10774

DFZ, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10589

DH Flugcharter GmbH

NĚMECKO

35715

DHL Air Ltd.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

25139

DIETZ AG

NĚMECKO

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NĚMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NĚMECKO

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NĚMECKO

37798

DO-TEC GMBH

NĚMECKO

27181

DONAVIA JSC

RUSKÁ FEDERACE

35451

DORNIER NO LIMITS

NĚMECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NĚMECKO

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ STÁTY

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

8980

Delta Technical Services Ltd

NĚMECKO

1776

Deutsche Lufthansa AG

NĚMECKO

2044

Dr. August Oetker KG

NĚMECKO

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

SPOJENÉ STÁTY

34736

EAST UNION

RUSKÁ FEDERACE

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NĚMECKO

34657

EEA GMBH

NĚMECKO

29883

EFB AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

996

EGYPTAIR

EGYPT

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NĚMECKO

9807

EMIRATES INTL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35749

EON AVIATION

INDIE

31041

EPC HOLDINGS 644

SPOJENÉ STÁTY

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NĚMECKO

19629

ESCHMANN H D

NĚMECKO

29929

ETIHAD AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34011

EURO AIR CHARTER

NĚMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NĚMECKO

2034

EUROWINGS GMBH

NĚMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPUR

36357

EXECUJET AVIATION

JIŽNÍ AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ STÁTY

12213

Emil Capital Partners, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10180

Epps Air Service, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

22523

FAA

SPOJENÉ STÁTY

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

NĚMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIE

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVÝCARSKO

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDY

35937

FINKCAS

NĚMECKO

27700

FIRST DATA CORP

SPOJENÉ STÁTY

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJSIE

22238

FLIGHT CALIBRATION

NĚMECKO

6705

FLM AVIATION

NĚMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NĚMECKO

42260

FLYEGYPT

EGYPT

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKÁ FEDERACE

26843

FMG-FLUGSCHULE

NĚMECKO

11369

FORD EUROPE LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1595

FRENZEL G

NĚMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

38973

FUENFTE XR-GMBH

NĚMECKO

14557

Firma Steiner-Film

NĚMECKO

f10193

Five Star Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

36945

Flights Holdings Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NĚMECKO

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NĚMECKO

25111

G-92 KFT

MAĎARSKO

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NĚMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKO

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVÝCARSKO

25027

GEKO TRADE

NĚMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ STÁTY

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NĚMECKO

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGÉRIE

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NĚMECKO

38591

GERMANIA EXPRESS

NĚMECKO

35803

GHASSAN AHMED AL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34848

GLOBAL A/C CONSULT

SPOJENÉ STÁTY

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZÍLIE

23743

GOMEL AIRLINES

BĚLORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVATSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

38832

GREENWAY JETS

SPOJENÉ STÁTY

2395

GROB AIRCRAFT AG

NĚMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NĚMECKO

28944

Germanwings GmbH

NĚMECKO

34841

Gibbs International, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

38737

Green Bay Packaging Inc.

SPOJENÉ STÁTY

315

Gruss & Company

SPOJENÉ STÁTY

f10984

Guitar Center, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

37030

HAMBURG AIRWAYS

NĚMECKO

26105

HANSGROHE SE

NĚMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NĚMECKO

33302

HAVERFORD SUISSE

ŠVÝCARSKO

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

SPOJENÉ STÁTY

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

25435

HBK HOLDING COMPANY

KATAR

35307

HELIJET CHARTER

NĚMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

LUCEMBURSKO

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NĚMECKO

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURECKO

28618

Haworth Transport

SPOJENÉ STÁTY

32953

HeidelbergCement AG

NĚMECKO

f11187

Herc Management Services LLC

SPOJENÉ STÁTY

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NĚMECKO

f10240

Hess Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPUR

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

SPOJENÉ STÁTY

35785

IFM Traviation GmbH

NĚMECKO

39551

IKAR LLC

RUSKÁ FEDERACE

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERACE

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RUSKÁ FEDERACE

1528

IRANAIR

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRÁK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NĚMECKO

24664

Intermap Technologies

SPOJENÉ STÁTY

35760

JEJU AIR

KOREJSKÁ REPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

11307

JET EXECUTIVE INT.

NĚMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21727

JET LINK

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NĚMECKO

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVÝCARSKO

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

SPOJENÉ STÁTY

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ STÁTY

36272

JORDAN INTNL

ČÍNA

11646

JULIUS BERGER

NIGÉRIE

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČESKO

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKÁ FEDERACE

1610

KARMANN GMBH

NĚMECKO

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTÁN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGÉRIE

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SRBSKO

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREJSKÁ REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERACE

33039

KUBASE AVIATION

INDIE

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUVAJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

SPOJENÉ STÁTY

25800

Knauf Astra Ltd.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NĚMECKO

4335

Kraft Foods Global Inc.

SPOJENÉ STÁTY

36476

LANARA LTD

KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NĚMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NĚMECKO

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NĚMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVÝCARSKO

42192

LIEBHERR AVIATION

NĚMECKO

f12832

LINCARE LEASING LLC

SPOJENÉ STÁTY

32192

LONDON CORPORATE JET

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NĚMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIE

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NĚMECKO

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NĚMECKO

45016

LYNXJET

IZRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NĚMECKO

3857

Lufthansa Cargo AG

NĚMECKO

27838

Lufthansa Technik AG

NĚMECKO

f13551

M-BJEP Ltd.

OSTROV MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

SPOJENÉ STÁTY

21072

MAHAN AIR

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

12521

MARXER ANLAGEN

NĚMECKO

36372

MAT AIRWAYS

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

31538

MERLIN AVIATION

ŠVÝCARSKO

444

MHS Aviation GmbH

NĚMECKO

9082

MIDWEST AVIATION NE

SPOJENÉ STÁTY

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RUSKÁ FEDERACE

37975

MILLENNIUM AVIATION

RAKOUSKO

37426

MINERALOGY PTY LTD.

SPOJENÉ STÁTY

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

SJEDNOCENÁ REPUBLIKA TANZANIE

28438

MLW AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NĚMECKO

36267

MONACO SPORTS MNGMT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

28473

MOONSTAR AVIATION

TURECKO

31348

MORGAN STANLEY MGMT

SPOJENÉ STÁTY

27187

MW AVIATION GMBH

NĚMECKO

31944

MYN AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

38209

MZ TRANSPORTATION

NĚMECKO

f13119

Mariner Air LLC

SPOJENÉ STÁTY

38512

Microstrategy Services Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f13307

Miklos Services Corp.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

24270

Montenegro Airlines

ČERNÁ HORA

f10785

N16FX Trust

SPOJENÉ STÁTY

f12724

N250RG LLC

SPOJENÉ STÁTY

26118

NASA AMES CENTER

SPOJENÉ STÁTY

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NĚMECKO

38835

NEBULA III LTD UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NĚMECKO

15551

NEW YORKER GROUP

NĚMECKO

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ STÁTY

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ STÁTY

31791

NOVESPACE

FRANCIE

35125

Nasser Ltd.

KAJMANSKÉ OSTROVY

f13922

Newlead Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12218

Nike, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NĚMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NĚMECKO

5485

OHLAIR

NĚMECKO

22820

OMAN AIR

OMÁN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMÁN

2061

OMNIPOL

ČESKO

17692

ONUR AIR

TURECKO

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RUSKÁ FEDERACE

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NIZOZEMSKO

8236

OWENS CORNING CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

25059

Omni Air International

SPOJENÉ STÁTY

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“

RUSKÁ FEDERACE

3343

P&P PROMOTION

NĚMECKO

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ STÁTY

36875

PATRONUS AVIATION

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVÝCARSKO

34044

PD AIR OPERATION LTD

NĚMECKO

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURECKO

22294

PENSKE JET, INC.

SPOJENÉ STÁTY

19475

PETERS GMBH

NĚMECKO

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKÁ FEDERACE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ STÁTY

5225

PHOENIX AIR GMBH

NĚMECKO

3085

PICTON II LTD

BERMUDY

22309

POLET

RUSKÁ FEDERACE

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY

36251

POLLARD ACFT SALES

SPOJENÉ STÁTY

37040

PREISS-DAIMLER

NĚMECKO

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NĚMECKO

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12196

PRIVATE WINGS

NĚMECKO

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NĚMECKO

3751

PROCTER&GAMBLE

SPOJENÉ STÁTY

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NĚMECKO

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PÁKISTÁN

29731

Parc aviation

IRSKO

775

Pentastar Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRÁLIE

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NĚMECKO

37057

RADIC AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

30124

RAE - REGIONAL AIR

NĚMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

30485

RC AVIATION LLP

SPOJENÉ STÁTY

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NĚMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

5547

RJR WINSTON SALEM

SPOJENÉ STÁTY

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NĚMECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NĚMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NĚMECKO

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVÝCARSKO

36233

RUIZ, L

MEXIKO

38246

RUSAERO

RUSKÁ FEDERACE

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

SPOJENÉ STÁTY

29352

Rentair UK Ltd

NĚMECKO

27446

Rhema Bible Church

SPOJENÉ STÁTY

606

Robert Bosch GmbH

NĚMECKO

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEJ DARUSSALAM

f10788

SAP America Inc.

SPOJENÉ STÁTY

18991

SAP SE

NĚMECKO

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NĚMECKO

5031

SCHWARZMUELLER

RAKOUSKO

30971

SEARAY BD100

JIŽNÍ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

SPOJENÉ STÁTY

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

22814

SHARJAH RULERS FLT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURECKO

38681

SILK WAY WEST

ÁZERBÁJDžÁN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPUR

1034

SIRTE OIL

LIBYE

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXIKO

7867

SIXT

NĚMECKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIE

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPUR

2477

SKY JET

ŠVÝCARSKO

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKÁ FEDERACE

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGÉRIE

34392

SKYBUS

KAZACHSTÁN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NĚMECKO

43591

SMALL PLANET

NĚMECKO

45991

SMALL PLANET (2)

NĚMECKO

32544

SMS Aviation GmbH

NĚMECKO

33747

SOMON AIR

TÁDŽIKISTÁN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

JIŽNÍ AFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

36224

SPECTRA ENERGY

SPOJENÉ STÁTY

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ STÁTY

28904

SPX FLOW

SPOJENÉ STÁTY

5216

SRILANKAN AIRLINES

ŠRÍ LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIE

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KYPR

32446

STAR AVIATION SRVCS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29368

STAR AVIATION UG

NĚMECKO

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

NĚMECKO

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NĚMECKO

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVÝCARSKO

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

ŠVÝCARSKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVÝCARSKO

f12122

Safeway, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREJSKÁ REPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXIKO

21734

Siberia Airlines

RUSKÁ FEDERACE

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVÝCARSKO

f12005

Spiral, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

29841

Spirit of Spices GmbH

NĚMECKO

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURECKO

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NĚMECKO

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREJSKÁ REPUBLIKA

8360

TACA

SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RUSKÁ FEDERACE

32576

TB INVEST GROUP

ČESKO

31566

TEAM AVIATION

NĚMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKOUSKO

36210

TESLA AIR

ŠVÝCARSKO

42391

TEXTRON AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

35936

TIGER HERCULES CORP

TCHAJ-WAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

SPOJENÉ STÁTY

21908

TOKOPH D P

JIŽNÍ AFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

33923

TREK-AIR B.V.

NIZOZEMSKO

37070

TREVO AVIATION LTD

NĚMECKO

1389

TUIfly GmbH

NĚMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURECKO

7971

TW AIR

BERMUDY

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAJSKO

f10445

Thomas H. Lee Partners

SPOJENÉ STÁTY

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NĚMECKO

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDY

2758

Turkish Airlines THY

TURECKO

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRÁLIE

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

4692

US Airways, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

34914

USA JET AIRLINES 3

SPOJENÉ STÁTY

43007

USAA

SPOJENÉ STÁTY

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKÁ FEDERACE

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTÁN

2782

United Airlines, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

8960

United Parcel Service Co

SPOJENÉ STÁTY

35921

United Therapeutics

SPOJENÉ STÁTY

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIE

37759

VENTURE AVTN GROUP

SPOJENÉ STÁTY

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NĚMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

2840

VOLKSWAGEN AG

NĚMECKO

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

NĚMECKO

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZÍLIE

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVÝCARSKO

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDY

30637

Vale S/A

BRAZÍLIE

f10791

Vecellio Management Service

SPOJENÉ STÁTY

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NĚMECKO

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKÁ FEDERACE

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

NĚMECKO

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NĚMECKO

35535

WELLS FARGO BANK (2)

SPOJENÉ STÁTY

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVÝCARSKO

10834

WIKING HELIKOPTER

NĚMECKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKOUSKO

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

NĚMECKO

36967

WOELBERN FLIGHT 02

NĚMECKO

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ STÁTY

30605

Wheels Aviation Ltd.

NĚMECKO

27514

Wirtgen BgmbH

NĚMECKO

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RUSKÁ FEDERACE

31769

XL Airways Germany GmbH

NĚMECKO

36920

XR-GMBH

NĚMECKO

32403

XRS Holdings, LLC

SPOJENÉ STÁTY

34976

YH AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ŠVÝCARSKO

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZÍLIE

38977

ZWEITE XR-GMBH

NĚMECKO

5960

Zeman FTL

NĚMECKO

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

SPOJENÉ STÁTY

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NĚMECKO


ESTONSKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

34613

ABELIA TRADING LTD

KYPR

22213

ENIMEX

ESTONSKO

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKO

10937

MIL RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVÝCARSKO

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTONSKO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTONSKO

30036

ULS Airlines Cargo

TURECKO

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


IRSKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

34931

Blue Nightingale Trading

JIŽNÍ AFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

SPOJENÉ STÁTY

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

SPOJENÉ STÁTY

27976

ABCO Aviation Incorporated

SPOJENÉ STÁTY

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRSKO

31510

ACP JETS

SPOJENÉ STÁTY

f11447

ADC AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10775

ADP Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

132

AER LINGUS

IRSKO

29293

AERO TIMBER PARTNERS

SPOJENÉ STÁTY

23714

AERO TOY STORE LLC

SPOJENÉ STÁTY

28752

AEROMANAGMENT GROUP

SPOJENÉ STÁTY

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRSKO

32813

AIR BLESSING

SPOJENÉ STÁTY

7057

AIR SHAMROCK

SPOJENÉ STÁTY

32218

AIR TAHOMA

SPOJENÉ STÁTY

28432

AIR TREK

SPOJENÉ STÁTY

33141

AIRTIME LLC

SPOJENÉ STÁTY

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

f12838

ALEDO SUB LLC

SPOJENÉ STÁTY

26140

ALLTECH

SPOJENÉ STÁTY

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

f12957

AMC 50 LLC

SPOJENÉ STÁTY

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

SPOJENÉ STÁTY

27173

APACHE CORP

SPOJENÉ STÁTY

38618

AR INVESTMENTS LLC.

SPOJENÉ STÁTY

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

SPOJENÉ STÁTY

34018

ARKIVA LTD.

IRSKO

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRSKO

29280

ASTOR STREET ASSET

SPOJENÉ STÁTY

35166

AT&T Management Services, L.P.

SPOJENÉ STÁTY

33136

ATLANTIC AV KTEB

SPOJENÉ STÁTY

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DÁNSKO

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RUSKÁ FEDERACE

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRSKO

f11798

AVION SALES LLC

SPOJENÉ STÁTY

27087

AVIONETA

SPOJENÉ STÁTY

29670

Aero Ways Inc

SPOJENÉ STÁTY

f10007

Air Reese, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10765

Alaska Eastern Partners

SPOJENÉ STÁTY

36324

Altis

IRSKO

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

SPOJENÉ STÁTY

26369

B&G LEASING

SPOJENÉ STÁTY

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

1537

BAXTER HEALTH CARE

SPOJENÉ STÁTY

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKO

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

25114

BECKER GROUP

SPOJENÉ STÁTY

6890

BECTON DICKINSON

SPOJENÉ STÁTY

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

38915

BEL AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

36482

BGST LLC

SPOJENÉ STÁTY

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

f12964

BLATTI AVIATION INC

SPOJENÉ STÁTY

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

SPOJENÉ STÁTY

f11410

BORG HOLDINGS LLC

SPOJENÉ STÁTY

31975

BOULDER US

SPOJENÉ STÁTY

32952

BPG PROPERTIES

SPOJENÉ STÁTY

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAJSKO

f12103

Benson Football, LLC

SPOJENÉ STÁTY

35372

Bindley Capital Partners

SPOJENÉ STÁTY

f12682

Bombardier New Aircraft

SPOJENÉ STÁTY

36888

Boston Scientific Corp

SPOJENÉ STÁTY

f11899

C C Media Holdings Inc

SPOJENÉ STÁTY

35160

C. Dot Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

36790

C2C AIR CHARTERS

SPOJENÉ STÁTY

37117

CA, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

32717

CAMERON HENKIND

SPOJENÉ STÁTY

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

SPOJENÉ STÁTY

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

SPOJENÉ STÁTY

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRSKO

34153

CAYLEY AVIATION

ŠVÝCARSKO

30896

CCA AIR CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

SPOJENÉ STÁTY

36333

CELLO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29250

CENTURION AVTN SRVCS

SPOJENÉ STÁTY

36860

CESSNA FINANCE CORP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f11418

CESSNA FINANCE CORP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

SPOJENÉ STÁTY

5078

CINTAS

SPOJENÉ STÁTY

37889

CIRRUS AVIATION (US)

SPOJENÉ STÁTY

21455

CITYJET

IRSKO

36082

CMC GROUP INC.

SPOJENÉ STÁTY

44856

CONCIERGE U LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

SPOJENÉ STÁTY

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

SPOJENÉ STÁTY

33877

CORACLE AVIATION

ŠVÝCARSKO

19036

CORPORATE JETS PA

SPOJENÉ STÁTY

9248

CRANE COMPANY

SPOJENÉ STÁTY

28444

CROSS AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

SPOJENÉ STÁTY

f13609

Center for Disease Detection LLC

SPOJENÉ STÁTY

3769

Chevron U.S.A.Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f12458

Codale Electric Supply Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11882

Colson & Colson General Contractor

SPOJENÉ STÁTY

f13788

Constellation Productions

SPOJENÉ STÁTY

30753

Covidien

SPOJENÉ STÁTY

f10987

Cozzens and Cudahy Air

SPOJENÉ STÁTY

f10650

DARBY HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

31690

DELTA JET USA

SPOJENÉ STÁTY

24235

DENISTON ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

35507

DIAMOND AIR CHARTER

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30715

DMB Aviation

SPOJENÉ STÁTY

35370

DOMINOS PIZZA (2)

SPOJENÉ STÁTY

f12713

DSS214 LLC

SPOJENÉ STÁTY

6064

DUBAI AIR WING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

SPOJENÉ STÁTY

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

SPOJENÉ STÁTY

45097

Dreamline Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

35072

EAC AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

8339

EATON

SPOJENÉ STÁTY

1009

ELI LILLY

SPOJENÉ STÁTY

23828

EMC IRELAND

IRSKO

23627

EMERCOM RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

33649

ENCORE 684 LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

SPOJENÉ STÁTY

f10176

Energy Corporation of America

SPOJENÉ STÁTY

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

SPOJENÉ STÁTY

33361

FAGEN INC

SPOJENÉ STÁTY

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

SPOJENÉ STÁTY

33587

FANAR AVIATION LTD

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPT

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRSKO

21578

FEDERAL MOGUL

SPOJENÉ STÁTY

28181

FERRO CORP

SPOJENÉ STÁTY

30469

FIRST VIRTUAL AIR

SPOJENÉ STÁTY

18781

FJ900

SPOJENÉ STÁTY

9532

FL Aviation Corporation

SPOJENÉ STÁTY

31774

FLYING SQUIRREL

SPOJENÉ STÁTY

10276

FLYNN FINANCIAL

SPOJENÉ STÁTY

6573

FOUR STAR

SPOJENÉ STÁTY

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKO

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

3826

FRIEDKIN INTL

SPOJENÉ STÁTY

22293

FRONTLINER INC

SPOJENÉ STÁTY

f12666

Falcon Fifty LLC

SPOJENÉ STÁTY

35797

Felham Enterprises Inc

SPOJENÉ STÁTY

23081

Fertitta Enterprises

SPOJENÉ STÁTY

f10208

Flightstar Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10877

Fortune Brands, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

21858

Frost Administrative Services, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11889

Futura Travels Limited

INDIE

39022

GAUGHAN FLYING LLC

SPOJENÉ STÁTY

38550

GC INTERNATIONAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKO

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRSKO

26624

GENERAL MILLS SALES

SPOJENÉ STÁTY

38543

GEORGE GUND 3

SPOJENÉ STÁTY

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f12778

GIV EXEC JET LLC

SPOJENÉ STÁTY

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

SPOJENÉ STÁTY

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

SPOJENÉ STÁTY

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVÝCARSKO

3964

GOODYEAR

SPOJENÉ STÁTY

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

SPOJENÉ STÁTY

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

26847

GREENHILL AVTN

SPOJENÉ STÁTY

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

SPOJENÉ STÁTY

f11239

GameStop, Inc

SPOJENÉ STÁTY

33031

Gemini Ltd

SPOJENÉ STÁTY

f13449

General Dynamics Land Systems

SPOJENÉ STÁTY

f12159

Gilead Sciences

SPOJENÉ STÁTY

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

SPOJENÉ STÁTY

22958

Group Holdings

SPOJENÉ STÁTY

f13612

Guthy Renker Aviation

SPOJENÉ STÁTY

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

SPOJENÉ STÁTY

28219

HARLEY-DAVIDSON

SPOJENÉ STÁTY

21857

HARSCO

SPOJENÉ STÁTY

31054

HEAVYLIFT INT.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1423

HERSHEY COMPANY

SPOJENÉ STÁTY

26380

HERTZ CORP

SPOJENÉ STÁTY

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

SPOJENÉ STÁTY

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

SPOJENÉ STÁTY

24776

HOME DEPOT

SPOJENÉ STÁTY

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKO

5170

HUMANA

SPOJENÉ STÁTY

29387

Harbert Aviation

SPOJENÉ STÁTY

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

42446

Hormel Foods Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f11193

IAMAW

SPOJENÉ STÁTY

24747

IFFTG

SPOJENÉ STÁTY

32500

ILFC IRELAND LTD

IRSKO

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

SPOJENÉ STÁTY

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35830

JAPC INC

SPOJENÉ STÁTY

f10275

JELD-WEN, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

27861

JEP LEASING

SPOJENÉ STÁTY

22094

JEPPESEN UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32549

JET CLIPPER JOHNNY

SPOJENÉ STÁTY

35926

JET LOGISTICS INC

SPOJENÉ STÁTY

35981

JET SHARES ONLY

SPOJENÉ STÁTY

32652

JET SMART INC

SPOJENÉ STÁTY

30210

JET-A-WAY CHARTERS

SPOJENÉ STÁTY

36494

JETSELECT, LLC

SPOJENÉ STÁTY

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

SPOJENÉ STÁTY

26509

JOLUK AVTN

SPOJENÉ STÁTY

39282

James S Offield

SPOJENÉ STÁTY

31850

Jarden Corp

SPOJENÉ STÁTY

f10276

Jepson Associates Inc.

SPOJENÉ STÁTY

34314

Jet Direct Aviation (dne 25. 2. 2009 podán návrh na vyhlášení úpadku)

SPOJENÉ STÁTY

f10282

John M. Connors, Jr.

SPOJENÉ STÁTY

1584

Johnson&Johnson

SPOJENÉ STÁTY

35520

Jones International Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

8180

KELLOGG

SPOJENÉ STÁTY

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

SPOJENÉ STÁTY

32210

KLEIN TOOLS

SPOJENÉ STÁTY

20894

KOHLER CO

SPOJENÉ STÁTY

f10286

Kansas City Life Insurance Company

SPOJENÉ STÁTY

f10287

Kenair, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

SPOJENÉ STÁTY

f10713

Konfara Company

SPOJENÉ STÁTY

31706

LCG ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

35616

LEONARD GREEN & PART

SPOJENÉ STÁTY

12275

LIBERTY MUTUAL

SPOJENÉ STÁTY

32207

LISBON LIMITED

BERMUDY

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

SPOJENÉ STÁTY

28852

LONDON CITY JET

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35829

LOWES COMPANIES INC

SPOJENÉ STÁTY

40196

LP 221 LC

SPOJENÉ STÁTY

37926

LUGHNASA MGMT LLC

SPOJENÉ STÁTY

36958

LUNA ENTERTAINMENT

SPOJENÉ STÁTY

f10295

Leco Corporation

SPOJENÉ STÁTY

29729

Letica Leasing LLC

SPOJENÉ STÁTY

36957

Level 3 Communications

SPOJENÉ STÁTY

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

SPOJENÉ STÁTY

38901

M&M AVIATION GROUP

SPOJENÉ STÁTY

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRSKO

30454

MAJJEC JHETT

SPOJENÉ STÁTY

26422

MANDAN

SPOJENÉ STÁTY

38653

MANHAG AG

ŠVÝCARSKO

31670

MATTHEWS JOHN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29444

MC Group

SPOJENÉ STÁTY

12177

MELLON BANK

SPOJENÉ STÁTY

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKO

11068

MGM Resorts Aviation Corp

SPOJENÉ STÁTY

30050

MHS TRAVEL & CHTR

SPOJENÉ STÁTY

37895

MID SOUTH JETS INC

SPOJENÉ STÁTY

26475

MIDAMERICAN ENERGY

SPOJENÉ STÁTY

f13615

MIDES SEM DE CV

SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRSKO

f10317

MMB Management Advisory Services

SPOJENÉ STÁTY

31703

MMRB SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

SPOJENÉ STÁTY

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ STÁTY

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

SPOJENÉ STÁTY

40770

MRTV LLC

SPOJENÉ STÁTY

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDY

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f12230

Mannco LLC

SPOJENÉ STÁTY

27893

Merck & Co., Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10507

Midland Financial Co.

SPOJENÉ STÁTY

f10968

Mozart Investments, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

SPOJENÉ STÁTY

f12769

N48KZ LLC

SPOJENÉ STÁTY

39276

N583KD LLC

SPOJENÉ STÁTY

18796

N728LW LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10324

NASCAR, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10328

NCR Corporation

SPOJENÉ STÁTY

18352

NESTLE PURINA PETCAR

SPOJENÉ STÁTY

29867

NEXT FLIGHT JETS

SPOJENÉ STÁTY

32930

NINETY EIGHT AVTN

SPOJENÉ STÁTY

33473

NOK AIR

THAJSKO

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

26985

NORTH STAR AVTN

SPOJENÉ STÁTY

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRSKO

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36522

New Orion Air Group

SPOJENÉ STÁTY

43372

Noble Energy, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10334

Noel Group Aviation

SPOJENÉ STÁTY

f12013

Norfolk Southern Corp.

SPOJENÉ STÁTY

f12093

Nustar Logistics

SPOJENÉ STÁTY

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

SPOJENÉ STÁTY

32397

OFFICE DEPOT

SPOJENÉ STÁTY

37310

OKAY AIRWAYS

ČÍNA

9116

OMEGA AIR (USA)

SPOJENÉ STÁTY

f11444

OPA LLC

SPOJENÉ STÁTY

7079

ORBIS INTL

SPOJENÉ STÁTY

35897

OSLO EXPRESS

SPOJENÉ STÁTY

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

SPOJENÉ STÁTY

2079

OWENS ILLINOIS

SPOJENÉ STÁTY

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

10012

P & E PROPERTIES

SPOJENÉ STÁTY

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

SPOJENÉ STÁTY

f10642

PAM Management Serv. LLC

SPOJENÉ STÁTY

36792

PB AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

29783

PEGASUS AVIATION CA

SPOJENÉ STÁTY

36816

PHILLIPS EDISON & CO

SPOJENÉ STÁTY

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVÝ ZÉLAND

39139

PITCH LINK LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10361

PNC Financial Services Group

SPOJENÉ STÁTY

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10729

PPD Development, LLC

SPOJENÉ STÁTY

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTÁN

34180

PROFESSIONAL CARE

SPOJENÉ STÁTY

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10351

Paramount Pictures Corporation

SPOJENÉ STÁTY

3252

PepsiCo, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10918

Pilgrim Air

SPOJENÉ STÁTY

f10979

Pinjet Aviation, LLC

SPOJENÉ STÁTY

31045

PrivateSky Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANCIE

26605

QUEST AVTN

SPOJENÉ STÁTY

29692

RABBIT RUN

SPOJENÉ STÁTY

32706

RBGT LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10978

REAUD MORGAN QUINN

SPOJENÉ STÁTY

31234

RED BARN FARMS

SPOJENÉ STÁTY

37662

REYNOLDS JET MGMT

SPOJENÉ STÁTY

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

35940

RIZON JET UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38890

RKK Management, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

31650

ROBINSON AVTN

SPOJENÉ STÁTY

f11777

ROBINSON LEASING INC

SPOJENÉ STÁTY

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

SPOJENÉ STÁTY

23899

ROLLINS INC.

SPOJENÉ STÁTY

29788

RORO 212

SPOJENÉ STÁTY

31502

ROTOR TRADE (ARC)

SPOJENÉ STÁTY

2292

ROWAN COMPANIES PLC

SPOJENÉ STÁTY

30090

RUSAVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

39971

RUUD LIGHTING INC

SPOJENÉ STÁTY

8651

Ryanair DAC

IRSKO

28054

SAFEWAY

SPOJENÉ STÁTY

34898

SD VERMOGENSVERWALT

NĚMECKO

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

SPOJENÉ STÁTY

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

SPOJENÉ STÁTY

f11250

SGSF Capital Venture LLC

SPOJENÉ STÁTY

32093

SHEARWATER AIR

SPOJENÉ STÁTY

24869

SIERRA PACIFIC IND

SPOJENÉ STÁTY

36640

SIM SAS

FRANCIE

f12817

SITRICK AND CO

SPOJENÉ STÁTY

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXIKO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

SPOJENÉ STÁTY

42170

STA JETS

SPOJENÉ STÁTY

30500

STANDARD & POORS

SPOJENÉ STÁTY

31823

STARSHIP ENTERPRISE

SPOJENÉ STÁTY

131

STOBART AIR

IRSKO

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10397

Select Management Resources, LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10824

Seminole Tribe of Florida

SPOJENÉ STÁTY

f14029

Signature Group LLC

SPOJENÉ STÁTY

f13116

Standridge Color Corporation

SPOJENÉ STÁTY

36081

Starbucks Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10501

Sunoco Inc.

SPOJENÉ STÁTY

35071

T2 Aviation Mgmt.

SPOJENÉ STÁTY

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

SPOJENÉ STÁTY

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

SPOJENÉ STÁTY

3696

TEXAS INSTRUMENTS

SPOJENÉ STÁTY

f11309

THIRD SECURITY LLC

SPOJENÉ STÁTY

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

SPOJENÉ STÁTY

f13842

TLS Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

f12991

TONY DOWNS FOODS

SPOJENÉ STÁTY

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

SPOJENÉ STÁTY

9788

TRANSIT AIR SRVC

SPOJENÉ STÁTY

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

SPOJENÉ STÁTY

29623

TRICYCLE AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

38625

Tashi Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f11003

Tendencia Asset Management

KAJMANSKÉ OSTROVY

25363

The Boeing Company

SPOJENÉ STÁTY

f10441

The Sherwin-Williams Company

SPOJENÉ STÁTY

f10446

Tour Air, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f12231

Translatin S.A.

SPOJENÉ STÁTY

45090

UNICORP AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

4090

UNITED COMPANY THE

SPOJENÉ STÁTY

2797

UNITED STATES STEEL

SPOJENÉ STÁTY

f10462

US Bank NA Trustee

SPOJENÉ STÁTY

f10460

Unisys Corporation

SPOJENÉ STÁTY

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

SPOJENÉ STÁTY

9275

VALLEJO INVESTMENTS

SPOJENÉ STÁTY

f11803

VALLEY JET LLC

SPOJENÉ STÁTY

29120

VEN AIR

IRSKO

32119

VIA FELIZ II

SPOJENÉ STÁTY

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

SPOJENÉ STÁTY

28043

VILLAGE EQUIPMENT

SPOJENÉ STÁTY

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RUSKÁ FEDERACE

f10591

Vulcan Materials Company

SPOJENÉ STÁTY

35911

WALLAN AVIATION 2

SAÚDSKÁ ARÁBIE

38924

WAR ENTERPRISES

SPOJENÉ STÁTY

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

SPOJENÉ STÁTY

5187

WELDBEND

SPOJENÉ STÁTY

35439

WELLS FARGO BANK NW

SPOJENÉ STÁTY

31125

WESTON LTD

IRSKO

22445

WHITE CLOUD

SPOJENÉ STÁTY

38797

WILDGOOSE LLC

SPOJENÉ STÁTY

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

IRSKO

33542

WING FINANCIAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

28282

WINGEDFOOT AVTN

SPOJENÉ STÁTY

38212

WINGS AVIATION (DE)

SPOJENÉ STÁTY

29233

WRENAIR

IRSKO

36499

Warner Chilcott

SPOJENÉ STÁTY

f10815

Washington Penn Plastic Company

SPOJENÉ STÁTY

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

SPOJENÉ STÁTY

f10792

Werner Enterprises Inc.

SPOJENÉ STÁTY

25465

WestJet

KANADA

f10784

Wilmington Trust

SPOJENÉ STÁTY

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDY

32454

XJET USA

SPOJENÉ STÁTY

f10485

Xerox Corporation

SPOJENÉ STÁTY

31649

Z1 HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

44261

ZALA GROUP LLC

SPOJENÉ STÁTY

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GIBRALTAR

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

SPOJENÉ STÁTY


ŘECKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERACE

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KEŇA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAJINA

40237

AIR LEISURE

EGYPT

29972

AIR LINK INTL (CY)

KYPR

44218

AIR MEDITERRANEAN

ŘECKO

37802

AIR TRAFFIC LTD

KEŇA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

37966

ASPAMIA LLC

SPOJENÉ STÁTY

34238

ASTRA AIRLINES

ŘECKO

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAÚDSKÁ ARÁBIE

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

20514

Aegean Airlines

ŘECKO

375

American International Group

SPOJENÉ STÁTY

f12684

Avenge Inc

SPOJENÉ STÁTY

34069

BELRESCUEAVIA

BĚLORUSKO

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ŠVÝCARSKO

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ŘECKO

20501

BLUE BIRD AVIATION

KEŇA

29396

BOOTH CREEK MGMT

SPOJENÉ STÁTY

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31895

CENTAVIA

SRBSKO

31412

COMERAVIA

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

36113

CONQUISTADOR HELO

SPOJENÉ STÁTY

19644

COSTAIR LTD

ŘECKO

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SÚDÁN

36466

DESINENCE LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ STÁTY

f11403

DRAGON LEASING CORP

SPOJENÉ STÁTY

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

ŘECKO

40100

ELLINAIR

ŘECKO

36585

ELTANIN AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

37223

ENGALY LTD

IRSKO

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITÁLIE

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRÁLIE

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

35228

FIRST AIRWAYS

ŘECKO

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIE

31722

GAINJET AVIATION

ŘECKO

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

SPOJENÉ STÁTY

42395

GERMANIA FLUG AG

ŠVÝCARSKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JIŽNÍ AFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAÚDSKÁ ARÁBIE

29050

GOLIAF AIR

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

SPOJENÉ STÁTY

29777

GREECE AIRWAYS

ŘECKO

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ STÁTY

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11417

GS200 INC TRUSTEE

SPOJENÉ STÁTY

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

23443

HCAA

ŘECKO

38724

HEAD START AVTN SYS

KYPR

25221

HELOG AG

ŠVÝCARSKO

36373

HERITAGE ACFT LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREJSKÁ REPUBLIKA

38831

INTAKA MANAGE PTY

JIŽNÍ AFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

26787

INTRACOM

ŘECKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ STÁTY

36434

ISLANDSITE INVEST.

JIŽNÍ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAÚDSKÁ ARÁBIE

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTÁN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

ČÍNA

33768

JP AIR OU

ESTONSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIE

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ STÁTY

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ŘECKO

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

35938

Knightsdene Limited

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29979

LAO AIRLINES

LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

29995

LEXATA

ŘECKO

35265

LINAIR LTD.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ŘECKO

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ STÁTY

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉSIE

1099

MIL GREECE

ŘECKO

21948

MINAIR

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZÍLIE

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCIE

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

34624

OLYMPIC AIR

ŘECKO

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

ŘECKO

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

ŘECKO

24067

ORASCOM

EGYPT

22404

OXY USA

SPOJENÉ STÁTY

f10342

Olayan Financing Company

SAÚDSKÁ ARÁBIE

2055

Olympic Airlines

ŘECKO

30316

PAKISTAN STATE

PÁKISTÁN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRÁLIE

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPOVANÉ PALESTINSKÉ ÚZEMÍ

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ŘECKO

27002

PARADISE AVTN

ŘECKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ STÁTY

28119

POLISH MORSKI

POLSKO

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURECKO

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIE

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIE

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

SPOJENÉ STÁTY

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIE

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAÚDSKÁ ARÁBIE

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKÁ FEDERACE

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDY

37342

SAFARILINK

KEŇA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPUR

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDY

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAÚDSKÁ ARÁBIE

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN

36327

SEVEN X AVIATION

ČERNÁ HORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRÁLIE

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ STÁTY

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERACE

31109

SKY EXPRESS GREECE

ŘECKO

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

SPOJENÉ STÁTY

3991

Sioux Company Ltd

ŠVÝCARSKO

25475

THAI FLYING SERVICE

THAJSKO

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAJINA

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

SPOJENÉ STÁTY

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

ŘECKO

35002

VERTIR

ARMÉNIE

37519

WCC AVIATION INC

FILIPÍNY

35700

WEM LINES SA

ŘECKO

35842

WORLD HEALING CENT 2

SPOJENÉ STÁTY

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ STÁTY

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERACE

7307

ZAHID TRACTOR

SAÚDSKÁ ARÁBIE

35716

ZR AVIATION

LIBANON


ŠPANĚLSKO

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

ŠVÝCARSKO

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIE

36647

AEROGAL

EKVÁDOR

29663

AEROLANE

ŠPANĚLSKO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ŠPANĚLSKO

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANĚLSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

SPOJENÉ STÁTY

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIE

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANĚLSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANĚLSKO

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANĚLSKO

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUCEMBURSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANĚLSKO

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIE

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANĚLSKO

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ŠPANĚLSKO

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ŠPANĚLSKO

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCIE

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36793

AIRLEASE CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

34981

AIRLIFT USA LLP

SPOJENÉ STÁTY

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JIŽNÍ AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANĚLSKO

43746

ALHOKAIR AVIATION

ŠVÝCARSKO

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSKÁ FEDERACE

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANĚLSKO

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ŠVÝCARSKO

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ STÁTY

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

SPOJENÉ STÁTY

37598

AMS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANĚLSKO

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRÁLIE

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

SPOJENÉ STÁTY

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIE

f12734

ASPEN TRADING CORP

SPOJENÉ STÁTY

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGÉRIE

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ STÁTY

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

9456

AUDELI

ŠPANĚLSKO

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVÁDOR

35532

AVEX AIR TRAINING

JIŽNÍ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIE

36095

AVION LLC

SPOJENÉ STÁTY

45064

AVIONCO GUERNSEY

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANĚLSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ STÁTY

26651

AZUR AIR LLC

RUSKÁ FEDERACE

8740

Abbott Laboratories

SPOJENÉ STÁTY

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

SPOJENÉ STÁTY

29159

Airmax, LLC

SPOJENÉ STÁTY

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAÚDSKÁ ARÁBIE

f11014

American Resources

SPOJENÉ STÁTY

f10332

Astra 136 LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11141

Averuca, C.A.

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

SPOJENÉ STÁTY

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVÝCARSKO

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANĚLSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANĚLSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JIŽNÍ AFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

SPOJENÉ STÁTY

35545

BRASIL WARRANT

BRAZÍLIE

22234

BRECO INTL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f12909

BRISAIR S.A.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGÉRIE

37278

BUA DELAWARE INC

SPOJENÉ STÁTY

f10074

Bank of America, NA

SPOJENÉ STÁTY

38518

Benipaula Inc

SPOJENÉ STÁTY

10970

Bombardier Aerospace Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f12165

Bradleyville, Ltd

SPOJENÉ STÁTY

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITÁNIE

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANĚLSKO

36213

CANARY FLY S.L.

ŠPANĚLSKO

35186

CAPITEQ

AUSTRÁLIE

4029

CARGILL

SPOJENÉ STÁTY

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGÉRIE

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38300

CHALLENGER 5445 LLC

SPOJENÉ STÁTY

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

SPOJENÉ STÁTY

30885

CITELYNX TRAVEL

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

44018

CITGO Petroleum Corporation

SPOJENÉ STÁTY

36279

CLEARSKIES

AUSTRÁLIE

32365

CNL GROUP SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCIE

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ŠPANĚLSKO

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZÍLIE

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZÍLIE

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

SPOJENÉ STÁTY

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZÍLIE

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZÍLIE

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANĚLSKO

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

SPOJENÉ STÁTY

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIE

36833

COYABA LLC

SPOJENÉ STÁTY

37293

CPC SA

SPOJENÉ STÁTY

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

SPOJENÉ STÁTY

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ STÁTY

f11870

Caleton Holdings

KAJMANSKÉ OSTROVY

32564

Carabo Capital

SPOJENÉ STÁTY

f12156

CareFusion Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10817

Casafin II LLC

SPOJENÉ STÁTY

39988

Cockrell Resources

SPOJENÉ STÁTY

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZÍLIE

f10710

Contessa Premium Foods

SPOJENÉ STÁTY

38519

Corimon CA

KAJMANSKÉ OSTROVY

35909

Covington Aviation

SPOJENÉ STÁTY

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SAÚDSKÁ ARÁBIE

29548

DARTASSAN

IRSKO

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ STÁTY

37252

DELAWARE GG INC

SPOJENÉ STÁTY

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIE

35756

DNEST AVIATION

MALAJSIE

3464

DODSON INTERNTL PART

SPOJENÉ STÁTY

33251

DORNIER NIGERIA

NIGÉRIE

31583

DTC LLC

SPOJENÉ STÁTY

11968

DUKE OF WESTMINSTER

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f10136

Dayco Properties Ltd

SPOJENÉ STÁTY

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

SPOJENÉ STÁTY

35754

EASSDA

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35658

EAST COAST JETS INC

SPOJENÉ STÁTY

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ STÁTY

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVÝCARSKO

37813

EDIFICA 2000

ŠPANĚLSKO

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

SPOJENÉ STÁTY

10068

EDREES MUSTAFA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NĚMECKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMY

29935

ELMET AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ STÁTY

39123

EMBRAER COMMERCIAL

SPOJENÉ STÁTY

4025

EMBRAER SA

SPOJENÉ STÁTY

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZÍLIE

f13610

EMSI Aviation

SPOJENÉ STÁTY

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIE

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANĚLSKO

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ŠPANĚLSKO

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ŠPANĚLSKO

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

SPOJENÉ STÁTY

32605

EXEC JET MANAGEMENT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIE

38423

EXECUFLIGHT INC

SPOJENÉ STÁTY

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ STÁTY

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANĚLSKO

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ STÁTY

f10915

Electric Boat Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVÝCARSKO

7382

FALCONAIR LTD

JIŽNÍ AFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

34494

FCI AVIATION LLC

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

37269

FENWAY AVIATION

BRAZÍLIE

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ STÁTY

26564

FL Aviation

SPOJENÉ STÁTY

35848

FLANA

JIŽNÍ AFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

SPOJENÉ STÁTY

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANĚLSKO

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANĚLSKO

5453

FLYBE LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38743

FLYGTACK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ STÁTY

10992

FLYING LION

SPOJENÉ STÁTY

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANĚLSKO

34647

FOSTER AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

22740

FREWTON LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

37166

FS AVIATION LLP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKO

35955

FULUCA INVESTMENTS

JIŽNÍ AFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

SPOJENÉ STÁTY

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

463

GAMA AVTN BEAUPORT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIE

4402

GESTAIR

ŠPANĚLSKO

25841

GF AIR

SPOJENÉ STÁTY

f10220

GG Aircraft LLC

SPOJENÉ STÁTY

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

SPOJENÉ STÁTY

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

SPOJENÉ STÁTY

28586

GO AHEAD INTERNATION

ŠVÝCARSKO

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NĚMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ STÁTY

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

SPOJENÉ STÁTY

f10219

General Avileasing, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

37447

Ginnaire Rental Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f10226

Glass Aviation, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11875

H&S Air, LLC.

SPOJENÉ STÁTY

27295

HAGEL W

RAKOUSKO

32525

HARPO INC

SPOJENÉ STÁTY

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ STÁTY

28603

HCC SERVICE CO

SPOJENÉ STÁTY

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ČÍNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANĚLSKO

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVÝCARSKO

31991

HENNIG .

JIŽNÍ AFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

SPOJENÉ STÁTY

f11786

HI FLITE INC

SPOJENÉ STÁTY

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANĚLSKO

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANĚLSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

31093

HONG KONG EXPRESS

ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIE

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIE

35962

I FLY LTD

RUSKÁ FEDERACE

1475

IBERIA

ŠPANĚLSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANĚLSKO

25843

ICE BIRD

ŠVÝCARSKO

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANĚLSKO

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANĚLSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANĚLSKO

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANĚLSKO

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIE

32557

INTL CONCERTS

SPOJENÉ STÁTY

34440

INTL FLIGHT RES

SPOJENÉ STÁTY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVÝCARSKO

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

SPOJENÉ STÁTY

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIE

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANĚLSKO

31918

ISM AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZÍLIE

10117

International Lease Finance Corporation

SPOJENÉ STÁTY

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

SPOJENÉ STÁTY

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZÍLIE

28372

J.W. Childs Associates

SPOJENÉ STÁTY

31247

JAIR

JIŽNÍ AFRIKA

27693

JATO AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36350

JCPenney Co. Inc.

SPOJENÉ STÁTY

36363

JEM INVESTMENTS

SPOJENÉ STÁTY

7532

JET2.COM LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGALSKO

7628

JOHNSON FRANKLIN

SPOJENÉ STÁTY

6281

JOHNSON SC AND SON

SPOJENÉ STÁTY

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

SPOJENÉ STÁTY

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERACE

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERACE

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ STÁTY

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIE

21519

KINGS AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

22866

KOGALYMAVIA

RUSKÁ FEDERACE

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32518

LAI

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

32926

LAN PERU SA

ŠPANĚLSKO

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

SPOJENÉ STÁTY

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ŠPANĚLSKO

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ STÁTY

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY

f10606

LHF Holdings Inc.

SPOJENÉ STÁTY

35540

LIBYAN CAA

LIBYE

37675

LIDER AVIACAO

BRAZÍLIE

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIE

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKO

32145

LINK AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIE

34783

LLC Nord Wind

RUSKÁ FEDERACE

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIE

30440

Lark Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

32826

Lewis Aeronautical

SPOJENÉ STÁTY

f12478

Longfellow Management Services LLC

SPOJENÉ STÁTY

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ŠPANĚLSKO

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ STÁTY

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

SPOJENÉ STÁTY

32533

MAITON AIR LLP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAÚDSKÁ ARÁBIE

14376

MARTINEZ RIDAO

ŠPANĚLSKO

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGÉRIE

26115

MEDAIR CHARTER

JIŽNÍ AFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

35494

MENA AEROSPEASE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ STÁTY

38791

MENORCA LLC

SPOJENÉ STÁTY

40210

MERCADONA S.A.

ŠPANĚLSKO

31076

METRO JET USA

SPOJENÉ STÁTY

39178

METROPOLITAN AVT LLC

SPOJENÉ STÁTY

14322

MEXICANA

MEXIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

SPOJENÉ STÁTY

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ STÁTY

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGÉRIE

1922

MONARCH AIRLINES LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVÝCARSKO

4341

MOTOROLA MOBILITY

SPOJENÉ STÁTY

8099

MSF AVIATION

KAJMANSKÉ OSTROVY

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANĚLSKO

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f13442

Michigan Aviation LLC

SPOJENÉ STÁTY

24765

Monza Negocios

BRAZÍLIE

f10321

N T Air, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11388

N450JE LLC

SPOJENÉ STÁTY

31771

N526EE

SPOJENÉ STÁTY

32502

NASAIR

SAÚDSKÁ ARÁBIE

604

NAYSA

ŠPANĚLSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIE

f10331

NII Holdings Inc.

SPOJENÉ STÁTY

31834

NITA JET

SPOJENÉ STÁTY

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZÍLIE

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZÍLIE

33203

NOCLAF LIMITED

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1997

NOMADS

SPOJENÉ STÁTY

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

SPOJENÉ STÁTY

31679

OASIS SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZÍLIE

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ STÁTY

37779

ONCAM AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANĚLSKO

f10603

OTO Development, LLC

SPOJENÉ STÁTY

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZÍLIE

33299

PALM AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35266

PCS Aviation Services, LLC

SPOJENÉ STÁTY

44056

PDVSA Petroleo S.A.

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

SPOJENÉ STÁTY

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JIŽNÍ AFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ŠPANĚLSKO

30970

POOL AVIATION NW LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35542

PORTSIDE INTL LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ STÁTY

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGÉRIE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANĚLSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ STÁTY

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

SPOJENÉ STÁTY

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANĚLSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANĚLSKO

23017

Perm Airlines

RUSKÁ FEDERACE

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27231

QUANTUM AIR

ŠPANĚLSKO

37367

RADCOOL INVESTMENTS

JIŽNÍ AFRIKA

33067

RAINBOW AIR

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

SPOJENÉ STÁTY

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERACE

32100

RING AIR

SPOJENÉ STÁTY

23739

ROYAL FLIGHT

RUSKÁ FEDERACE

35605

RPK CAPITAL LLC

SPOJENÉ STÁTY

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ STÁTY

34828

RUNWAY ASSET MNGT

JIŽNÍ AFRIKA

33521

RYJET

ŠPANĚLSKO

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

38250

SAETA SL

ŠPANĚLSKO

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANĚLSKO

25502

SAL EXPRESS

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV

29057

SANTA BARBARA (2)

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIE

37768

SAPETRO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ STÁTY

37164

SASEMAR

ŠPANĚLSKO

32195

SATA VENEZUELA

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIE

36925

SEA SA

ARGENTINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ŠPANĚLSKO

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZÍLIE

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZÍLIE

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANĚLSKO

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVÝCARSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ STÁTY

32002

SIERRA STELLAR

SPOJENÉ STÁTY

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIE

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANĚLSKO

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIE

30794

SLEEPWELL AVTN

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIE

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIE

19182

SOTAN

BRAZÍLIE

36602

SOUTH AVIATION INC

SPOJENÉ STÁTY

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANĚLSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ STÁTY

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY

24644

ST MERRYN AIR

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ STÁTY

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERACE

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANĚLSKO

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANĚLSKO

37862

Starwood Management LLC

SPOJENÉ STÁTY

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

SPOJENÉ STÁTY

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANĚLSKO

34933

TAILWIND AIRLINES

TURECKO

36754

TAK AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZÍLIE

4386

TAM LINHAS AEREAS

ŠPANĚLSKO

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANĚLSKO

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ STÁTY

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35745

TIANJIN AIRLINES

ČÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

SPOJENÉ STÁTY

34198

TITAN AVIATION UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANĚLSKO

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANĚLSKO

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

MNOHONÁRODNÍ STÁT BOLÍVIE

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMY

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

SPOJENÉ STÁTY

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANĚLSKO

38544

TRIM AIR CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

36812

TRINIDAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

13174

TRUSTAIR LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30131

TUI Airways Ltd

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDY

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZÍLIE

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ STÁTY

38903

UNIQUE JET AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

36046

USN AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGÉRIE

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVÝCARSKO

35913

VESEY AIR LLC

SPOJENÉ STÁTY

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERACE

34107

VIPER AVIATION LLC

SPOJENÉ STÁTY

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANĚLSKO

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANĚLSKO

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANĚLSKO

29378

WAMOS AIR, SA

ŠPANĚLSKO

44827

WCA Holdings

SPOJENÉ STÁTY

2885

WESTAIR FLYING

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36586

WIN WIN SERVICES

SPOJENÉ STÁTY

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

31438

WOOD J M

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIE

f10475

Westair Corporation

SPOJENÉ STÁTY

f10479

Wichita Air Services, Inc.

SPOJENÉ STÁTY

f11514

Windway Capital Corp

SPOJENÉ STÁTY

35374

XTO ENERGY INC

SPOJENÉ STÁTY


FRANCIE

Identifikační č. CRCO

Název provozovatele

Stát provozovatele

26915

171JC

SPOJENÉ STÁTY

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERACE

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12312

35-55 PARTNERSHIP

SPOJENÉ STÁTY

34746

51 NORTH LIMITED

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

SPOJENÉ STÁTY

6803

711 CODY INC

SPOJENÉ STÁTY

29177

900NB

SPOJENÉ STÁTY

29496

A J WALTER AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

SPOJENÉ STÁTY

31724

AAS EUROPE

FRANCIE

44931

AB AIR HOLDING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVÝCARSKO

32962

ABG AIR LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36488

ABSOLUTE AVIATION

JIŽNÍ AFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

SPOJENÉ STÁTY

4306

ACCOR SA

FRANCIE

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

30786

ACFT SARL

LUCEMBURSKO

31617

ACFT SARL 2

LUCEMBURSKO

35097

ACTIFLY

FRANCIE

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ STÁTY

24201

AEC INTERN. LTD

ŠVÝCARSKO

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIE

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIE

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIE

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIE

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIE

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIE

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIE

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NĚMECKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JIŽNÍ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIE

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIE

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYE

36823

AGCORP

SPOJENÉ STÁTY

35102

AGROAIR SAS

FRANCIE

1769

AIGLE AZUR

FRANCIE

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALAJSIE

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIE

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

34225

AIR CHARTER PROFSNL

SPOJENÉ STÁTY

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIE

38966

AIR COTE D'IVOIRE

POBŘEŽÍ SLONOVINY

30879

AIR DECCAN

INDIE

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTÁN

227

AIR FRANCE

FRANCIE

231

AIR GEFCO

FRANCIE

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

SPOJENÉ STÁTY

35198

AIR GUYANE

FRANCIE

24148

AIR HARRODS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBŘEŽÍ SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVÝCARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURICIUS

12060

AIR ND

FRANCIE

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBSKO

24430

AIR PRINT

LUCEMBURSKO

31913

AIR SARINA

ŠVÝCARSKO

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIE

5633

AIR TRANSAT

KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIE

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIE

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCIE

308

AIRBUS SAS

FRANCIE

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIE

4790

AIRBY

FRANCIE

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIE

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

SPOJENÉ STÁTY

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUCEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ STÁTY

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ STÁTY

38429

AIRSTAR LEASING LTD

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCIE

8231

AL ANWAE EST

SAÚDSKÁ ARÁBIE

36155

AL ATHEER

SAÚDSKÁ ARÁBIE

28640

AL MISEHAL GROUP

SAÚDSKÁ ARÁBIE

24197

AL NASSR LTD

ŠVÝCARSKO

31508

AL SALAM 319 LTD

KAJMANSKÉ OSTROVY

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAÚDSKÁ ARÁBIE

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAÚDSKÁ ARÁBIE

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ STÁTY

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITÁLIE

30184

ALII AVIATION

SPOJENÉ STÁTY

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

38790

ALLFAST FASTENING

SPOJENÉ STÁTY

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERACE

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDY

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ STÁTY

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAÚDSKÁ ARÁBIE

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPÍNY

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVÝCARSKO

45304

ALTAIR JETS CORP

SPOJENÉ STÁTY

26287

ALTONA

ŠVÝCARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ STÁTY

34289

ALVADOR LLC

SPOJENÉ STÁTY

35920

ALWAFEER AIR

SAÚDSKÁ ARÁBIE

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVÝCARSKO

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGYPT

364

AMBRION AVIATION

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

35837

AMER GROUP

EGYPT

369

AMERICAN AIRLINES

SPOJENÉ STÁTY

f836

AMERICAN EAGLE

SPOJENÉ STÁTY

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ STÁTY

40684

AMERICAN FLYING JET

SPOJENÉ STÁTY

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ STÁTY

25806

AMERIDAIR

FRANCIE

f12696

AML LEASING LLC

SPOJENÉ STÁTY

32857

ANCFCC

MAROKO

31016

ANDAMAN AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVÝCARSKO

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZÍLIE

30530

AOSKY CORPORATION

SPOJENÉ STÁTY

984

APACHE AVIATION

FRANCIE

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

SPOJENÉ STÁTY

28676

APRILIA HOLDINGS INC

KAJMANSKÉ OSTROVY

f10036

APiGroup, Inc

SPOJENÉ STÁTY

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANSKÉ OSTROVY

37233

ARABIAN JETS

SAÚDSKÁ ARÁBIE

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

SPOJENÉ STÁTY<