ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 198

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
6. srpna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Libanonskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů týkajících se obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

6.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/1


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Libanonskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů týkajících se obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

Protokol mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Libanonskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů týkajících se obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, podepsaný v Bruselu dne 11. listopadu 2010, vstoupí v platnost v souladu s jeho článkem 23 dnem 1. září 2018.