ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 89

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
5. dubna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/525 ze dne 28. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/526 ze dne 28. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7D plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/527 ze dne 28. března 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Patata dell'Alto Viterbese (CHZO))

7

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 207/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/528]

8

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/529]

10

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 209/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/530]

12

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 210/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/531]

13

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/532]

14

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 212/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/533]

15

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 213/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/534]

16

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 214/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/535]

17

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 215/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha XIII (Doprava) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2018/536]

18

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP ( Úř. věst. L 100, 10.4.2008 )

19

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 256/2014 ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/2123] ( Úř. věst. L 311, 26.11.2015 )

19

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/500] ( Úř. věst. L 93, 7.4.2016 )

20

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2015 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2016/2202] ( Úř. věst. L 341, 15.12.2016 )

20

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/275] ( Úř. věst. L 46, 23.2.2017 )

20

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/283] ( Úř. věst. L 46, 23.2.2017 )

21

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/525

ze dne 28. března 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

č.

02/TQ120

Členský stát

Španělsko

Populace

WHM/ATLANT

Druh

Marlín bělavý (Tetrapturus albidus)

Oblast

Atlantský oceán

Datum ukončení

1.1.2018


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/526

ze dne 28. března 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7D plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

č.

04/TQ120

Členský stát

Belgie

Populace

RJU/07D.

Druh

Rejnok vlnitý (Raja undulata)

Oblast

Vody Unie oblasti 7d

Datum ukončení

1.1.2018


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/527

ze dne 28. března 2018,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Patata dell'Alto Viterbese“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Patata dell'Alto Viterbese“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 159/2014 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Patata dell'Alto Viterbese“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 159/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata dell'Alto Viterbese (CHZO)) (Úř. věst. L 52, 21.2.2014, s. 5).

(3)  Úř. věst. C 391, 18.11.2017, s. 14.


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/8


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 207/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/528]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 45zza (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009) kapitoly I přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1004: nařízení Komise (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016 (Úř. věst. L 165, 23.6.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/1004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 165, 23.6.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/10


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 208/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/529]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2016/479 ze dne 1. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízením (EU) 2016/127 se s účinkem ode dne 22. února 2020 zrušuje směrnice Komise 2006/141/ES (3), která je začleněna do Dohody o EHP, a která by proto měla být v Dohodě o EHP zrušena s účinkem ode dne 22. února 2020.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Právní předpisy o potravinách se nevztahují na Lichtenštejnsko po celou dobu, během níž je na něj rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(5)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 77a (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128) se doplňuje nový bod, který zní:

„77b.

32016 R 0127: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

v příloze VI části A se doplňují slova:

„—

v islandštině: „Ungbarnablanda“ a „Stoðblanda“

v norštině: „Morsmelkerstatning“ a „Tilskuddsblanding“;

b)

v příloze VI části B se doplňují slova:

„—

v islandštině: „Ungbarnamjólk“ a „Mjólkurstoðblanda“

v norštině: „Morsmelkerstatning basert på melk“ a „Tilskuddsblanding basert på melk“.“

2.

V bodě 54zzzzr (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 0479: nařízení Komise (EU) 2016/479 ze dne 1. dubna 2016 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 1).“

3.

Bod 54zzzv (směrnice Komise 2006/141/ES) se zrušuje s účinkem ode dne 22. února 2020.

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 a nařízení (EU) 2016/479 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/12


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 209/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/530]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 12zze (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 0918: nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016 (Úř. věst. L 156, 14.6.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/918 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 156, 14.6.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/13


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 210/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/531]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/575 ze dne 29. března 2016, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí Komise 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 3k (rozhodnutí Komise 2006/502/ES) kapitoly XIX přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 D 0575: prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/575 ze dne 29. března 2016 (Úř. věst. L 98, 14.4.2016, s. 4).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/575 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 98, 14.4.2016, s. 4.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/14


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 211/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/532]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 31, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 21ba (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68) přílohy XIII Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„21bb.

32016 R 0799: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 31.“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/799, ve znění opravy v Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 31, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2016 ze dne 3. června 2016 (2), podle toho, které datum je pozdější.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

(2)  Úř. věst. L 308, 23.11.2017, s. 27.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 212/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/533]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (1), ve znění opravy v Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 117, by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 56f (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES) přílohy XIII Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 L 0844: směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016 (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 51), ve znění opravy v Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 117.“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2016/844, ve znění opravy v Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 117, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 51.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 213/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/534]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se v bodě 66wi (nařízení Komise (EU) č. 255/2010) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1006: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016 (Úř. věst. L 165, 23.6.2016, s. 8).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1006 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 165, 23.6.2016, s. 8.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 214/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/535]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 66zab (nařízení Komise (ES) č. 474/2006) přílohy XIII Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 0963: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016 (Úř. věst. L 160, 17.6.2016, s. 50).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/963 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 160, 17.6.2016, s. 50.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 215/2016

ze dne 28. října 2016,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2018/536]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Přílohy XIII a XX Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 56b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES) přílohy XIII Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32015 R 0757: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55).“

Článek 2

Za bod 21av (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES) přílohy XX Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„21aw.

32015 R 0757: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2015/757 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. října 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


Opravy

5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/19


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

( Úřední věstník Evropské unie L 100 ze dne 10. dubna 2008 )

Strana 30, bod 15 přílohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007:

místo:

„Věta „Tento akt se vztahuje rovněž na Island“ v bodech 7 (směrnice Rady 93/53/EHS), 8 (směrnice Rady 95/70/ES) a 10 (směrnice Rady 82/894/EHS) části 3.1 a v bodě 29 (rozhodnutí Komise 2003/466/ES) části 3.2 se zrušuje.“,

má být:

„Věta „Tento akt se vztahuje rovněž na Island“ v bodech 7 (směrnice Rady 93/53/EHS) a 8 (směrnice Rady 95/70/ES) části 3.1 a v bodě 29 (rozhodnutí Komise 2003/466/ES) části 3.2 se zrušuje. Věta „Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto: Tento akt se vztahuje rovněž na Island“ v bodě 10 části 3.1 (směrnice Rady 82/894/EHS) se zrušuje.“


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/19


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 256/2014 ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/2123]

( Úřední věstník Evropské unie L 311 ze dne 26. listopadu 2015 )

Strana 4, článek 1 rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 256/2014:

místo:

„V Dohodě o EHP příloze I kapitole I části 7.1 bodě 9b (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32010 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).““,

má být:

„V Dohodě o EHP příloze I kapitole I části 7.1 bodě 9b (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32010 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).““


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/20


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/500]

( Úřední věstník Evropské unie L 93 ze dne 7. dubna 2016 )

Strana 21, čl. 1 bod 2 rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2015:

místo:

„Bod 73 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1048/2012) se zrušuje.“,

má být:

„Bod 74 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012) se zrušuje.“


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/20


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2015 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2016/2202]

( Úřední věstník Evropské unie L 341 ze dne 15. prosince 2016 )

Strana 66, čl. 1 body 1 a 2 rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2015, celexové číslo:

místo:

32015 R 0345“,

má být:

32015 D 0345“.


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/20


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/275]

( Úřední věstník Evropské unie L 46 ze dne 23. února 2017 )

Strana 2, znění poznámky pod čarou (*):

místo:

„Byly oznámeny ústavní požadavky.“,

má být:

„Nebyly oznámeny ústavní požadavky.“


5.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/21


Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/283]

( Úřední věstník Evropské unie L 46 ze dne 23. února 2017 )

Strana 53, čl. 1 bod 2 první věta rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2016:

místo:

„Za bod 31bb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU) se vkládá nový bod, který zní:“,

má být:

„Za bod 31bbe (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/514) se vkládá nový bod, který zní:“.