ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 206

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
1. srpna 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1322 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1323 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

4

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/1324 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

10

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1325 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/513

12

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1326 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

16

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/1327 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

18

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/1328 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

20

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/1329 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o provozování letadel zapsaných v rejstříku ve třetích zemích leteckými dopravci Unie ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1330 ze dne 31. července 2015, kterým se po dvou sté třicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1331 ze dne 31. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1332 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

31

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP

34

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1334 ze dne 31. července 2015, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/521

61

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1335 ze dne 31. července 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

64

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1336 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

66

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

68

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1338 ze dne 30. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslo C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1322

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 753/2011.

(2)

Ve dnech 23. září 2014 a 27. března 2015 pozměnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1988 (2011) seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se doplňují tyto položky:

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Abdul Basir Noorzai (také znám jako a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titul: hadži. Adresa: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum narození: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Místo narození: provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Cestovní pas: číslo pákistánského pasu AA3829182. Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187. Další informace: majitel společnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, která poskytuje finanční služby Talibanu v regionu. Datum zařazení na seznam OSN:27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Basir Noorzai byl zařazen na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a provozuje společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir měl pravomoc rozdělovat Talibanu finanční prostředky a v průběhu několika uplynulých let poskytl příslušníkům Talibanu v regionu prostřednictvím svého systému hawala tisíce dolarů. Basir financoval prostřednictvím svého systému hawala činnosti Talibanu, převáděl finanční prostředky starším Talibanu a zprostředkovával cesty informátorů tohoto hnutí.

Od roku 2012 je Basir považován za hlavního směnárníka pro čelné představitelé Talibanu. V roce 2010 Basir rovněž žádal Pákistánce a Afghánce žijící v Japonsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru o dary pro Taliban.

B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (také známa jako a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: a) pobočka 1: tržnice Sanatan (nebo Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. c) pobočka 3: Lahore, Pákistán, d) pobočka 4: Péšavár, Pákistán, e) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, f) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, g) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, h) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, i) pobočka 9: provincie Helmand, Afghánistán, j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, k) pobočka 11: Írán. Další informace: a) poskytovatel finančních služeb, jehož prostřednictvím převádějí čelní představitelé Talibanu finanční prostředky velitelům Talibanu v regionu; b) vlastníkem je Abdul Basir Noorzai. Datum zařazení na seznam OSN:27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala byla zařazena na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) v Chamanu, provincii Balúčistán, Pákistánu vlastní Abdul Basir Noorzai. Rozděluje finanční prostředky příslušníkům Talibanu v regionu. Čelní představitelé Talibanu v regionu upřednostňují převádět finanční prostředky velitelům Talibanu prostřednictvím společnosti Basir Zarjmil Hawala a společnosti Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

V roce 2013 rozdělila společnost Basir Zarjmil Hawala velitelům Talibanu v regionu tisíce dolarů, a usnadnila tak financování operací Talibanu. V roce 2012 provedla společnost Basir Zarjmil Hawala pro Taliban transakce související se zbraněmi a dalšími provozními výdaji ve výši tisíců dolarů.

II.

Ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se vypouští tyto položka:

A.   Osoby spojené s Talibanem

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1323

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 (2), kterým se mimo jiné konsolidují omezující opatření uložená rozhodnutím 2011/137/SZBP a zrušuje rozhodnutí 2011/137/SZBP. Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 rovněž uzavírá přezkum osob a subjektů uvedených dříve v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(3)

Je třeba pozměnit důvody pro zařazení na seznam u řady osob a subjektů uvedených na seznamu v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.

(4)

Nařízení (EU) č. 204/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Viz strana 34 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 2

A.   OSOBY

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Pozice: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952.

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru.

Blízký stoupenec Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA)

Pozice: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Švagr Muammara Kaddáfího.

Významný představitel Kaddáfího režimu a jako takový úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Pozice: vedoucí Hnutí revolučních výborů.

Místo narození: Syrta, Libye.

Předpokládaný status: zavražděn v Egyptě v srpnu 2014.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALŠARGAWI Bašír Sálih Bašír (ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir)

Datum narození: 1946

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Genzur.

Bývalý ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda.

Bývalý ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou)

 

Bývalý generální tajemník Všeobecného lidového kongresu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMUDÍ, Baghdadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi)

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud)

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali)

Datum narození: 1949

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu).

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid)

Datum narození: 1943

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug)

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad)

Datum narození: 4. května 1963.

Číslo pasu: B/014965 (platný do konce roku 2013).

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah)

Datum narození: 8.7.1954.

Číslo pasu: B/014924 (platný do konce roku 2013).

Bývalý blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, dříve prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

15.

plukovník Taher Juwadi

Pozice: čtvrtý v linii velení revolučních gard.

Plukovník.

Klíčový člen Kaddáfího režimu. Z titulu své funkce úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

17.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Pozice: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946.

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

18.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948.

Místo narození: Syrta, Libye.

Bratranec Muammara Kaddáfího. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků na disidenty a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

19.

AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)

 

Bývalý libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain)

Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye.

Bývalý guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

B.   SUBJEKTY

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(také známa jako LAICO)

Internetová stránka: http://www.laaico.com. Společnost založená v roce 1981, 76351 Genzur-Libye. 81370 Tripolis, Libye. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867; email: info@laaico.com

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PoBox: 1101 – LIBYE; Telefon: (+218) 214778301; Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Nadace se sídlem v Tripolisu.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktní údaje: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílela se na veřejném podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Úzce spjaty s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílel se na násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye; e-mailová adresa: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

tel. (218)214870586;

tel. (218) 214870714;

tel. (218) 214870745;

tel. (218) 213338366;

tel. (218) 213331533;

tel. (218) 213333541;

tel. (218) 213333544;

tel. (218) 213333543;

tel. (218) 213333542;

fax: (218) 214870747;

fax: (218) 214870767;

fax: (218) 214870777;

fax: (218) 213330927;

fax: (218) 213333545

Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel.: (218) 213345187; fax: +218.21.334.5188; e-mail: info@ethic.ly

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (také známa jako Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricius

Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království

Další informace: registrační číslo 01794877 (UK)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná ve Spojeném království.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1510484 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1534407 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man

Další informace: registrační číslo 59058C (IOM)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011“


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1324

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 204/2011 (2) se uvádí v účinnost určitá opatření stanovená rozhodnutím 2011/137/SZBP.

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 provedlo přezkum osob a subjektů uvedených na seznamech v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP. Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 rovněž konsoliduje omezující opatření uložená rozhodnutím 2011/137/SZBP ve znění pozdějších předpisů do nového právního nástroje. Je potřeba provést technickou změnu nařízení (EU) č. 204/2011 a uvést jej do souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/1333.

(3)

Tato změna spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejímu provedení je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména z důvodu zajištění jejího jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 204/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

poskytování technické pomoci, financování či finanční pomoci týkající se

i)

vojenského vybavení, včetně zbraní a souvisejícího materiálu, které nespadá pod písmeno b) a je určeno výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečností a odzbrojování a předem schválené Výborem pro sankce;

ii)

nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečností či odzbrojování;“;

2)

článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí a písmeno a) nahrazují tímto:

„1.   Odchylně od článku 5 mohou v případě osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze II a subjektů uvedených v čl. 5 odst. 4 příslušné orgány v členských státech uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí, které było vyneseno:

i)

přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy II nebo

ii)

přede dnem, kdy byl subjekt uvedený v čl. 5 odst. 4 určen Radou bezpečnosti OSN;“,

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III; a“;

3)

v čl. 8b odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

dotčený příslušný orgán shledá, že dotčená platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 ani není ve prospěch subjektu uvedeného v čl. 5 odst. 4;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Viz strana 34 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1325

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/513

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2015 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2015/513 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001 (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada prověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP (3) rozhodly, že všechny osoby, skupiny a subjekty uvedené na seznamu byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 uvedeného společného postoje. Rada rovněž rozhodla, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2015/513 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je obsažen v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2015/513 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/513 ze dne 26. března 2015, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 790/2014 (Úř. věst. L 82, 27.3.2015, s. 1).

(3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11.8.1960 v Íránu. Cestovní pas: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. nebo 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Cestovní pas: C2002515 (íránský cestovní pas); cestovní pas: 477845448 (cestovní pas USA). Průkaz totožnosti č.: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko) – člen skupiny „Hofstadgroep“.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; cestovní pas: 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

10.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11.3.1957 v Íránu. Íránský státní příslušník. Cestovní pas: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný v roce 1999. Hodnost: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

8.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

9.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

11.

„Hofstadgroep“.

12.

„International Sikh Youth Federation“ („Mezinárodní federace sikhské mládeže“; „ISYF“).

13.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

14.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

17.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“; „FARC“).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

22.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1326

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Rada se domnívá, že ze seznamu osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 by mělo být vyňato 24 osob.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Ze seznamu obsaženého v oddílu A „Osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 765/2006 se vypouštějí položky týkající se těchto osob:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/18


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1327

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1336 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP, stanoví některá opatření v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015), schvaluje společný komplexní akční plán k íránské jaderné otázce a stanoví kroky, které mají být podniknuty v souladu se společným komplexním akčním plánem.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) zejména stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se za určitých podmínek nevztahují na činnosti prováděné státy účastnícími se společného akčního plánu nebo v koordinaci s nimi jednajícími členskými státy OSN, které přímo souvisejí s úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó, na vývoz íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran, ani na modernizaci reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231(2015) dále stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se v rozsahu nezbytném pro jejich provedení a za určitých podmínek nevztahují na převody a činnosti související s plněním některých závazků v oblasti jaderné bezpečnosti uvedených ve společném komplexním akčním plánu, které jsou potřebné pro přípravu provádění společného komplexního akčního plánu nebo které výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) shledal v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

(5)

K provádění těchto opatření je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 267/2012 se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 43b

1.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení mohou příslušné orgány povolit dodávku, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií a poskytování jakékoli související technické pomoci, školení, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, pokud shledají, že tyto přímo souvisejí s:

a)

úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó;

b)

vývozem íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran nebo

c)

modernizací reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

2.   Příslušný orgán udělující povolení v souladu s odstavcem 1 zajistí, aby:

a)

všechny činnosti probíhaly striktně v souladu se společným komplexním akčním plánem ze dne 14. července 2015;

b)

byly splněny příslušné požadavky uvedené v bodě 22 písm. c) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015);

c)

byl oprávněn ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané věci a byl schopen toto oprávnění účinně vykonávat.

3.   Dotčený členský stát uvědomí:

a)

podle okolností Výbor pro sankce a, jakmile bude zřízena, společnou komisi, a to deset dní před udělením povolení;

b)

v případě dodaných věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v bodě 22 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), a to do deseti dní, o dotčené dodávce, prodeji nebo převodu.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.

Článek 43c

1.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení mohou příslušné orgány v jednotlivých případech a v rozsahu nezbytném pro jejich provedení povolit převody a činnosti, které:

a)

přímo souvisejí s prováděním závazků v oblasti jaderné bezpečnosti uvedených v bodech 15.1 až 15.11 přílohy V společného komplexního akčního plánu;

b)

jsou nezbytné pro přípravu provádění společného komplexního akčního plánu nebo

c)

byly případně Výborem pro sankce shledány v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

2.   Dotčený členský stát případně předloží tam, kde je to vhodné, návrhy povolení Výboru pro sankce ke schválení.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1336 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 66 v tomto čísle Úředního věstníku).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/20


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1328

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1337 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP a do 14. ledna 2016 prodlužuje výjimka stanovená v čl. 20 odst. 14, pokud jde o jednání a operace ve vztahu k subjektům uvedeným na seznamu, jsou-li tato jednání a operace nutné k plnění závazků ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 28a písm. b) nařízení (EU) č. 267/2012 se slova „do 30. června 2015“ nahrazují slovy „do 14. ledna 2016“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1329

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o provozování letadel zapsaných v rejstříku ve třetích zemích leteckými dopravci Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) stanoví podmínky pro bezpečný provoz letadel. Uvedené nařízení by mělo být změněno tak, aby mohli letečtí dopravci, kteří získali licenci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3), provozovat letadla zapsaná v rejstříku ve třetích zemích.

(2)

Leteckému průmyslu a správním orgánům členských států je nezbytné poskytnout dostatek času, aby se mohly změněnému regulačnímu rámci přizpůsobit. Měla by se proto stanovit možnost spočívající v uplatnění příslušného přechodného období.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropské agentury pro bezpečnost letectví předloženým podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II (část-ARO), příloha III (část-ORO) a příloha IV (část-CAT) nařízení (EU) č. 965/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. října 2015.

2.   Členské státy mohou odchylně od druhého pododstavce odstavce 1 rozhodnout, že ustanovení ORO.AOC.110 písm. d) uvedená v bodě 2 písm. b) podbodě ii) přílohy se použijí až od 25. srpna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

Příloha II, Příloha III a Příloha IV nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

V příloze II (části-ARO) se článek ARO.OPS.110 mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Schválení dohody o nájmu letadla bez posádky je pozastaveno nebo zrušeno pokaždé:

1)

kdy je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti letadla;

2)

kdy je letadlo uvedeno na seznamu provozovatelů, na které se vztahují provozní omezení, nebo kdy je zapsáno v rejstříku státu, kde všichni provozovatelé pod jeho dozorem podléhají zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.“;

b)

doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)

Jestliže je příslušný úřad požádán o předchozí schválení dohody o nájmu letadla bez posádky v souladu s článkem ORO.AOC.110 písm. d), zajistí řádnou koordinaci se státem zápisu do rejstříku, tak jak je to potřeba k výkonu povinností spojených s dozorem nad letadlem.“

2)

Příloha III (část-ORO) se mění takto:

a)

v článku ORO.AOC.100 písm. c) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

veškerá provozovaná letadla mají osvědčení letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 nebo jsou najata bez posádky v souladu s článkem ORO.AOC.110 písm. d) a“;

b)

článek ORO.AOC.110 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí, si nenajme letadlo, které je uvedeno na seznamu provozovatelů, na které se vztahují provozní omezení, letadlo, které je zapsáno v rejstříku státu, kde všichni provozovatelé pod jeho dozorem podléhají zákazu provozování letecké dopravy, nebo letadlo provozovatele, na nějž se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„Nájem bez posádky

d)

Žadatel o schválení dohody o nájmu letadla zapsaného do rejstříku ve třetí zemi bez posádky musí příslušnému úřadu prokázat, že:

1)

byla zjištěna provozní potřeba, kterou nelze uspokojit nájmem letadla zapsaného do rejstříku v EU;

2)

doba trvání dohody o nájmu bez posádky nepřesahuje v jakémkoli období dvanácti po sobě jdoucích měsíců délku sedmi měsíců;

3)

je zajištěn soulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) č. 1321/2014 a

4)

letadlo je vybaveno v souladu s předpisy EU pro letový provoz.“;

c)

článek ORO.AOC.130 se nahrazuje tímto:

„ORO.AOC.130   Sledování letových údajů – letouny

a)

Provozovatel zavede a spravuje v rámci svého systému řízení program sledování letových údajů pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 27 000 kg.

b)

Z programu sledování letových údajů nesmí být vyvozována kárná odpovědnost a musí obsahovat záruky pro ochranu zdroje či zdrojů údajů.“

3)

Příloha IV (část-CAT) se mění takto:

a)

v článku CAT.IDE.A.100 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Přístroje a vybavení požadované v této hlavě jsou schvalovány v souladu s příslušnými požadavky na letovou způsobilost s výjimkou těchto položek:

1)

záložních pojistek;

2)

přenosných kapesních svítilen;

3)

chronometru;

4)

držáku map;

5)

souprav první pomoci;

6)

lékařských souprav první pomoci;

7)

megafonů;

8)

vybavení pro přežití a signalizačního vybavení;

9)

vlečných kotev a vybavení k poutání a

10)

dětských zádržných zařízení.

b)

Přístroje a vybavení, které v této hlavě požadovány nejsou a které nepotřebují schválení v souladu s příslušnými požadavky na letovou způsobilost, ale jsou za letu na palubě, musí splňovat tyto požadavky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji, vybavením nebo příslušenstvím nepoužívá letová posádka k dosažení souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 216/2008 nebo s články CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 a CAT.IDE.A.345 a

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost letounu ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.“;

b)

v článku CAT.IDE.H.100 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Přístroje a vybavení požadované v této hlavě jsou schvalovány v souladu s příslušnými požadavky na letovou způsobilost s výjimkou těchto položek:

1)

záložních pojistek;

2)

přenosných kapesních svítilen;

3)

chronometru;

4)

držáku map;

5)

soupravy první pomoci;

6)

megafonů;

7)

vybavení pro přežití a signalizačního vybavení;

8)

vlečných kotev a vybavení k poutání a

9)

dětských zádržných zařízení.

b)

Přístroje a vybavení, které v této hlavě požadovány nejsou a které nepotřebují schválení v souladu s příslušnými požadavky na letovou způsobilost, ale jsou za letu na palubě, musí splňovat tyto požadavky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji, vybavením nebo příslušenstvím nepoužívá letová posádka k dosažení souladu s přílohou 1 nařízení (ES) č. 216/2008 nebo s články CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 a CAT.IDE.H.345 a

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost vrtulníku ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.“


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1330

ze dne 31. července 2015,

kterým se po dvou sté třicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 20. července 2015 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN o vyjmutí jedné osoby ze seznamu výboru pro sankce proti síti Al-Kajdá uvádějící osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 20. července 2015 navíc Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o změně jednoho záznamu na uvedeném seznamu.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tato položka:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (také znám jako a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Datum narození: 1.1.1972. Místo narození: obec Teletl, okres Shamilskiy, Dagestánská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 628605523 (ruský zahraniční cestovní pas vydaný dne 4.7.2006 Federálním migračním úřadem Ruské federace, platný do 16.7.2016). Národní identifikační číslo: 8203883123 (ruský národní pas vydaný dne 16. 7. 2005 odborem pro vnitřní věci (OVD), okres Kirovskiy, Dagestánská republika, Ruská federace, platný do 1.1.2017). Adresa: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Dagestánská republika, Ruská federace. Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: šedá; výška: 170–175 cm; postava: mohutná; oválný obličej, plnovous; b) jméno otce: Alibulat Kebekovich Kebekov, rok narození 1927; c) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.3.2015.“

2)

Položka „Mohammed Al Ghabra. Adresa: East London, Spojené království. Datum narození: 1.6.1980. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: britská. Cestovní pas č.: 094629366 (Spojené království). Další informace: b) otec se jmenuje Mohamed Ayman Ghabra; c) matka se jmenuje Dalal. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.12.2006.“ v oddílu „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mohammed Al Ghabra (také znám jako: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam). Addresa: East London, Spojené království. Datum narození: 1.6.1980. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: britská. Cestovní pas č.: 094629366 (Spojené království). Další informace: a) otec se jmenuje Mohamed Ayman Ghabra; b) matka se jmenuje Dalal. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.12.2006.“


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1331

ze dne 31. července 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/31


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1332

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(2)

Ve dnech 23. září 2014 a 27. března 2015 pozměnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1988 (2011) seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se doplňují tyto položky.

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Abdul Basir Noorzai (také znám jako a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, (e) Abdul Basir).

Titul: hadži. Adresa: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum narození: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Místo narození: provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán Cestovní pas: Číslo pákistánského pasu AA3829182. Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187. Další informace: majitel společnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, která poskytuje finanční služby Talibanu v regionu. Datum zařazení na seznam OSN:27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Basir Noorzai byl zařazen na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a provozuje společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir měl pravomoc rozdělovat Talibanu finanční prostředky a v průběhu několika uplynulých let poskytl příslušníkům Talibanu v regionu prostřednictvím svého systému hawala tisíce dolarů. Basir financoval prostřednictvím svého systému hawala činnosti Talibanu, převáděl finanční prostředky starším Talibanu a zprostředkovával cesty informátorů tohoto hnutí.

Od roku 2012 je Basir považován za hlavního směnárníka pro čelné představitelé Talibanu. V roce 2010 Basir rovněž žádal Pákistánce a Afghánce žijící v Japonsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru o dary pro Taliban.

B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (také známa jako a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: a) pobočka 1: tržnice Sanatan (nebo Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. c) pobočka 3: Lahore, Pákistán, d) pobočka 4: Péšavár, Pákistán, e) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, f) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, g) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, h) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, i) pobočka 9: provincie Helmand, Afghánistán, j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, k) pobočka 11: Írán. Další informace: a) poskytovatel finančních služeb, jehož prostřednictvím převádějí čelní představitelé Talibanu finanční prostředky velitelům Talibanu v regionu; b) vlastníkem je Abdul Basir Noorzai. Datum zařazení na seznam OSN:27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala byla zařazena na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) v Chamanu, provincii Balúčistán, Pákistánu vlastní Abdul Basir Noorzai. Rozděluje finanční prostředky příslušníkům Talibanu v regionu. Čelní představitelé Talibanu v regionu upřednostňují převádět finanční prostředky velitelům Talibanu prostřednictvím společnosti Basir Zarjmil Hawala a společnosti Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

V roce 2013 rozdělila společnost Basir Zarjmil Hawala velitelům Talibanu v regionu tisíce dolarů, a usnadnila tak financování operací Talibanu. V roce 2012 provedla společnost Basir Zarjmil Hawala pro Taliban transakce související se zbraněmi a dalšími provozními výdaji ve výši tisíců dolarů.

II.

Ze seznamu obsaženého v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se vypouští tato položka:

A.   Osoby spojené s Talibanem

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/34


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1333

ze dne 31. července 2015

o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. února 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1970 (2011), v níž vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Libyi a zavádí omezující opatření vůči Libyi. Od té doby Rada bezpečnosti přijala řadu dalších rezolucí o Libyi, kterými prodloužila nebo pozměnila omezující opatření OSN vůči Libyi, zejména rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a 2213 (2015) v souvislosti s odhodláním Rady bezpečnosti podporovat svrchovanost, nezávislost, územní celistvost a národní jednotu Libye.

(2)

Rada dne 28. února 2011 přijala rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), které zohledňuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a zavádí další omezující opatření vzhledem k vážnosti situace v Libyi.

(3)

Dne 26. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/818 (2), kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP, a přihlédla k tomu, že mír, stabilita a bezpečnost Libye jsou i nadále ohroženy a úspěšné dokončení její politické transformace je neustále podkopáváno nebo je mu bráněno mimo jiné vyostřením stávajících rozporů osobami a subjekty určenými jako osoby a subjekty, které byly zapojeny do represivních politik bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi či byly dříve jinak spojeny s tímto režimem, neboť většina těchto osob či subjektů se ze svých činů nemusela zodpovídat. Rovněž vzala v úvahu hrozbu představovanou osobami nebo subjekty vlastnícími či ovládajícími finanční prostředky libyjského státu zpronevěřené za předchozího režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, které by mohly být zneužity k ohrožení míru, stability či bezpečnosti Libye nebo ke znemožnění či podkopání úspěšného dokončení její politické transformace.

(4)

V souladu s rozhodnutím 2011/137/SZBP provedla Rada úplný přezkum seznamu osob a subjektů uvedených v přílohách II a IV daného rozhodnutí.

(5)

Důvody pro zařazení řady osob a subjektů na seznam osob a subjektů uvedený v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP by proto měly být změněny.

(6)

V zájmu jasnosti by omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2011/137/SZBP, jak byla pozměněna a provedena řadou následných rozhodnutí, měla být konsolidována do nového právního nástroje.

(7)

Rozhodnutí 2011/137/SZBP by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ OMEZENÍ

Článek 1

1.   Zakazuje se přímý i nepřímý prodej, dodávka nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřním represím, do Libye státními příslušníky členských států nebo z území či přes území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel těchto států, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené věci pocházejí z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, výcvik či jinou pomoc, včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, v souvislosti s vojenskými činnostmi nebo s poskytováním, údržbou a užíváním věcí uvedených v odstavci 1 jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Libyi nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční pomoc v souvislosti s vojenskými činnostmi nebo s poskytováním, údržbou a užíváním věcí uvedených v odstavci 1 jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Libyi nebo pro použití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a) nebo b).

Článek 2

1.   Článek 1 se nevztahuje na:

a)

dodávky, prodej nebo převod nesmrtonosného vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, jakož i poskytování související technické pomoci nebo výcviku;

b)

dodávky, prodej nebo převod ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Libye pracovníky OSN, pracovníky Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

c)

dodávky, prodej nebo převod nesmrtonosného vojenského vybavení určeného výhradně pro účely pomoci libyjské vládě související s bezpečností či odzbrojením a na poskytování související technické pomoci, výcviku nebo finanční pomoci.

2.   Článek 1 se nevztahuje na

a)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i poskytování související technické pomoci, výcviku nebo finanční pomoci, včetně poskytování zaměstnanců;

b)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu určených výhradně pro účely pomoci libyjské vládě související s bezpečností či odzbrojením a na poskytování související technické pomoci, výcviku nebo finanční pomoci,

které byly předem schváleny výborem zřízeným podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (dále jen „výbor“).

3.   Článek 1 se nevztahuje na dodávky, prodej nebo převod ručních palných a lehkých zbraní a souvisejícího materiálu, dočasně vyvážených do Libye k výhradnímu použití pracovníky OSN, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem, pokud jsou předem oznámeny výboru a pokud výbor do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení nevydá zamítavé rozhodnutí.

4.   Článek 1 se nevztahuje na dodávky, prodej nebo převod vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, jakož i poskytování související technické pomoci, výcviku nebo finanční pomoci.

Článek 3

Zakazuje se nákup věcí uvedených v čl. 1 odst. 1 z Libye státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel těchto států bez ohledu na to, zda výše uvedené věci pocházejí z území Libye či nikoli.

KAPITOLA II

ODVĚTVÍ DOPRAVY

Článek 4

1.   Členské státy kontrolují na svém území, včetně svých námořních přístavů a letišť, ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména mořským právem a příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, plavidla a letadla směřující do Libye nebo z Libye, jestliže na základě informací, jež mají k dispozici, existují oprávněné důvody se domnívat, že náklad těchto plavidel či letadel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle článku 1 zakázány.

2.   Pokud členské státy objeví věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány podle článku 1, zajistí je a odstraní (například zničením, znehodnocením, uskladněním nebo převozem do státu, který není státem původu ani určení).

3.   Členské státy v souladu se svými právními předpisy spolupracují na kontrolách a odstranění prováděných v souladu s odstavci 1 a 2.

4.   Na letadla a plavidla přepravující náklad do Libye nebo z této země se vztahuje povinnost poskytnout před příjezdem a před odjezdem doplňující informace o veškerém zboží, které je přiváženo do některého členského státu nebo je z něj vyváženo.

Článek 5

Členské státy odepřou každému letadlu povolení ke vzletu nebo přistání na jejich území či přeletu přes něj, mají-li informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že dané letadlo obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány, a to včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, ledaže se jedná o nouzové přistání.

Článek 6

1.   Členské státy mohou v souladu s body 5 až 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) kontrolovat určená plavidla na volném moři a využívat přitom veškerých opatření přiměřených daným podmínkám, při plném dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv použitelných na danou situaci za účelem provádění těchto kontrol a s cílem nařídit dotyčným plavidlům, aby přijala patřičná opatření pro navrácení ropy do Libye, a to se souhlasem libyjské vlády a v koordinaci s ní.

2.   Před provedením kontroly podle odstavce 1 by členské státy měly získat souhlas příslušného státu vlajky plavidla.

3.   Členské státy provádějící kontrolu podle odstavce 1 předloží neprodleně výboru zprávu o kontrole uvádějící příslušné podrobné informace, včetně úsilí vynaloženého za účelem získání souhlasu příslušného státu vlajky plavidla.

4.   Členské státy provádějící kontrolu podle odstavce 1 zajistí, aby byly tyto kontroly prováděny vojenskými loděmi a loděmi vlastněnými či provozovanými státem a používanými pouze pro státní neobchodní účely.

5.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny práva, povinnosti ani odpovědnost členských států podle mezinárodního práva, včetně práv či povinností vyplývajících z Úmluvy OSN o mořském právu, mimo jiné obecná zásada výlučné pravomoci státu vlajky nad svými plavidly na volném moři, pokud jde o neurčená plavidla a o veškeré jiné situace, než která je uvedena v odstavci 1.

6.   V příloze V tohoto rozhodnutí jsou uvedena plavidla podle odstavce 1 určená výborem v souladu s bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014).

Článek 7

1.   Pokud zákaz, aby dotyčné plavidlo nakládalo, přepravovalo či vykládalo ropu nezákonně vyvezenou z Libye na palubě plavidla, nevydalo kontaktní místo libyjské vlády, jak je uvedeno v bodu 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014), učiní tak členský stát, který je státem vlajky určeného plavidla, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

2.   Členské státy odmítnou, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem, určeným plavidlům vstup do svých přístavů, ledaže je vstup vyžadován za účelem provedení kontroly, v případě mimořádné situace či v případě návratu do Libye.

3.   Zakazuje se, aby státní příslušníci členských států poskytovali určeným plavidlům služby spojené se zásobováním palivem, jako je zásobování palivem nebo dodávky nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v případě, že příslušný orgán dotyčného členského státu určí, že poskytnutí těchto služeb je nezbytné pro humanitární účely nebo že se dané plavidlo vrací do Libye. Členský stát o veškerých takových povoleních informuje výbor.

5.   Zakazují se finanční transakce týkající se ropy nezákonně vyvezené z Libye na palubě určených plavidel a prováděné státními příslušníky členských států nebo subjekty podléhající pravomoci členských států nebo z území členských států, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

6.   V příloze V jsou uvedena plavidla podle odstavců 1, 2, 3 a 5 tohoto článku určená výborem v souladu s bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014).

KAPITOLA III

OMEZENÍ VSTUPU

Článek 8

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které byly určeny a na které byla uvalena cestovní omezení Radou bezpečnosti nebo výborem podle bodu 22 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011), bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015), jak jsou uvedeny v příloze I.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které:

a)

jsou zapojeny do vydávání rozkazů, dozoru nebo jiného způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv v Libyi nebo figurují jako spoluúčastníci takovéhoto jednání, včetně zapojení do plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků nebo včetně spoluúčasti na takovémto jednání, a to v rozporu s mezinárodním právem, včetně leteckých útoků na civilní obyvatelstvo a zařízení, nebo osobám, jež jednají pro tyto osoby či jejich jménem nebo na jejich pokyn;

b)

jsou určeny jako osoby a subjekty, které byly zapojeny do represivních politik bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi či byly dříve jinak spojeny s tímto režimem a jež představují neustálé riziko pro mír, stabilitu a bezpečnost Libye či úspěšné dokončení její politické transformace;

c)

jsou zapojeny do činností či poskytují podporu činnostem ohrožujícím mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo které znemožňují či podkopávají úspěšné dokončení její politické transformace mimo jiné těmito činnostmi:

i)

plánováním, řízením či pácháním činů porušujících platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Libyi,

ii)

útoky na kterékoli letiště, nádraží či jiné zařízení pozemní dopravy nebo námořní přístav v Libyi nebo na libyjskou státní instituci či zařízení nebo kteroukoli zahraniční misi v Libyi,

iii)

poskytováním podpory ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím nezákonným využíváním ropy nebo jiných přírodních zdrojů v Libyi,

iv)

zastrašováním libyjských státních finančních institucí a libyjské státní ropné společnosti (Libyan National Oil Company) či vyvíjením nátlaku na ně nebo účastí na jakékoli činnosti, která může způsobit nebo mít za následek zpronevěření libyjských státních prostředků,

v)

porušováním ustanovení týkajících se zbrojního embarga v Libyi stanoveného rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a článkem 1 tohoto rozhodnutí nebo napomáháním vyhýbání se těmto ustanovením,

vi)

jednáním v zájmu, jménem či na příkaz osob nebo subjektů uvedených na seznamu,

d)

vlastní či ovládají libyjské státní prostředky zpronevěřené za bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, jež by mohly být zneužity k ohrožení míru, stability a bezpečnosti Libye či ke znemožnění nebo podkopání úspěšného dokončení její politické transformace,

jež jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí.

3.   Odstavce 1 a 2 neukládají členským státům povinnost odmítnout vstup svých státních příslušníků na své území.

4.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor stanoví, že:

a)

cesta dotčené osoby je odůvodněná na základě humanitárních potřeb, včetně náboženských povinností nebo

b)

výjimka by přispěla k cílům dosažení míru a národního smíření v Libyi a stability v regionu.

5.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud:

a)

vstup na území nebo průjezd přes ně jsou nezbytné pro uskutečnění soudního řízení nebo

b)

členský stát v jednotlivých případech stanoví, že tento vstup nebo průjezd je nezbytný k prosazování míru a stability v Libyi, a o tomto rozhodnutí do 48 hodin od přijetí informuje výbor.

6.   Odstavcem 2 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, tedy:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách; nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

7.   Odstavec 6 se vztahuje také na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

8.   Rada je řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavců 6 nebo 7.

9.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 2, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými humanitární potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních, včetně zasedání podporovaných nebo pořádaných Unií nebo zasedání pořádaných členským státem vykonávajícím předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Libyi.

10.   Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 9, oznámí tuto skutečnost písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může Rada o udělení navrhované výjimky rozhodnout kvalifikovanou většinou.

11.   Pokud členský stát povolí podle odstavců 6, 7 a 9 osobám uvedeným na seznamu v příloze I nebo II vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

KAPITOLA IV

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 9

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo vlastněné či ovládané osobami a subjekty, které byly určeny a na které bylo uvaleno zmrazení majetku Radou bezpečnosti nebo výborem podle bodu 22 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodů 19 a 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011), bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015), jak jsou uvedeny v příloze III.

2.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo vlastněné či ovládané osobami a subjekty, které:

a)

jsou zapojeny do vydávání rozkazů, dozoru nebo jiného způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv v Libyi nebo figurují jako spoluúčastníci takovéhoto jednání, včetně zapojení do plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků nebo včetně spoluúčasti na takovémto jednání, a to v rozporu s mezinárodním právem, včetně leteckých útoků na civilní obyvatelstvo a zařízení, nebo libyjskými orgány, osobami a subjekty, které porušily ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) nebo tohoto rozhodnutí nebo se na takovém porušení podílely, nebo osobami či subjekty, jež jednají za ně, jejich jménem nebo na jejich pokyn, nebo subjekty, jež jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo osobami a subjekty uvedenými v příloze III tohoto rozhodnutí;

b)

jsou určeny jako osoby a subjekty, které byly zapojeny do represivních politik bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi či byly dříve jinak spojeny s tímto režimem a jež představují neustálé riziko pro mír, stabilitu a bezpečnost Libye či úspěšné dokončení její politické transformace;

c)

jsou zapojeny do činností či poskytují podporu činnostem ohrožujícím mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo které znemožňují či podkopávají úspěšné dokončení její politické transformace mimo jiné těmito činnostmi:

i)

plánováním, řízením či pácháním činů porušujících platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Libyi,

ii)

útoky na kterékoli letiště, nádraží či jiné zařízení pozemní dopravy nebo námořní přístav v Libyi nebo na libyjskou státní instituci či zařízení nebo kteroukoli zahraniční misi v Libyi,

iii)

poskytováním podpory ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím nezákonným využíváním ropy nebo jiných přírodních zdrojů v Libyi,

iv)

zastrašováním libyjských státních finančních institucí a libyjské státní ropné společnosti (Libyan National Oil Company) či vyvíjením nátlaku na ně nebo účastí na jakékoli činnosti, která může způsobit nebo mít za následek zpronevěření libyjských státních prostředků,

v)

porušováním ustanovení týkajících se zbrojního embarga v Libyi stanoveného rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a článkem 1 tohoto rozhodnutí nebo napomáháním vyhýbání se těmto ustanovením,

vi)

jednáním v zájmu, jménem či na příkaz osob nebo subjektů uvedených na seznamu;

d)

které vlastní či ovládají libyjské státní prostředky zpronevěřené za bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, jež by mohly být zneužity k ohrožení míru, stability a bezpečnosti Libye či k bránění nebo podkopání úspěšného dokončení její politické transformace,

jež jsou uvedeny v příloze IV.

3.   Zmrazeny nadále zůstávají veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny či ovládány subjekty, jež jsou uvedeny v příloze VI, a které jsou zmrazeny ke dni 16. září 2011.

4.   Žádné finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje se nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v odstavcích 1 a 2, a to přímo ani nepřímo ani v jejich prospěch.

5.   Zákaz zpřístupnit finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje osobám nebo subjektům uvedeným v odstavci 2, pokud se vztahuje na přístavní orgány, nebrání tomu, aby do 15. července 2011 byly plněny smlouvy uzavřené před 7. červnem 2011, s výjimkou smluv týkajících se ropy, plynu a rafinovaných produktů.

6.   Výjimky lze učinit v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, jež jsou:

a)

nezbytné pro úhradu základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemné nebo splátek hypotéky, plateb za léčivé přípravky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo

c)

určené výlučně k úhradě poplatků, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, jiné finanční pomoci a hospodářských zdrojů;

poté, co dotyčný členský stát případně oznámí výboru úmysl umožnit přístup k takovým finančním prostředkům, dalším finančním aktivům nebo hospodářským zdrojům, a pokud výbor do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení nevydá zamítavé rozhodnutí.

7.   Výjimku lze rovněž učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po případném oznámení dotyčného členského státu zaslaném výboru a po schválení výborem nebo

b)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v takovém případě mohou být finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje použity k výdajům souvisejícím s tímto zástavním právem nebo rozhodnutím, pokud bylo toto zástavní právo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno přede dnem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a není ve prospěch osoby či subjektu uvedených v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku, a to po případném oznámení dotyčného členského státu zaslaném výboru.

8.   V souvislosti s osobami a subjekty uvedenými v příloze IV lze výjimku učinit i v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytných pro humanitární účely, jako jsou např. dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení, potravin, zajišťování elektrické energie, humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo evakuace cizích státních příslušníků z Libye.

9.   V souvislosti se subjekty uvedenými v odstavci 3 lze výjimku učinit i v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, pokud:

a)

dotčený členský stát oznámil výboru záměr povolit přístup k finančním prostředkům, jiným finančním aktivům či hospodářským zdrojům z jednoho nebo více následujících důvodů a pokud výbor do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení nevydá zamítavé rozhodnutí:

i)

humanitární potřeby,

ii)

pohonné hmoty, elektřina a voda výlučně pro civilní použití,

iii)

obnova těžby a obnova prodeje uhlovodíků ze strany Libye,

iv)

zřizování, provoz a posilování civilních vládních institucí a civilní veřejné infrastruktury, nebo

v)

snadnější obnova operací bankovního sektoru včetně podpory nebo usnadnění mezinárodního obchodu s Libyí;

b)

dotčený členský stát oznámil výboru, že tyto finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nebudou zpřístupněny osobám uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3, ani v jejich prospěch;

c)

dotčený členský stát předem konzultoval s libyjskými orgány otázku použití těchto finančních prostředků, jiných finančních aktiv či hospodářských zdrojů; a

d)

dotčený členský stát informoval libyjské orgány o oznámení předloženém v souladu s tímto odstavcem a libyjské orgány nevznesly do pěti pracovních dnů námitku proti uvolnění uvedených finančních prostředků, jiných finančních aktiv či hospodářských zdrojů.

10.   Odstavce 1 a 2 nebrání určeným osobám nebo subjektům provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský státy určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavci 1 nebo 2, a to poté, co dotyčný členský stát tam, kde je to vhodné, oznámí výboru úmysl provést nebo obdržet takovéto platby nebo umožnit uvolnění zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a toto oznámení výboru učiní deset pracovních dní před přijetím příslušného rozhodnutí.

11.   Odstavec 3 nebrání v něm uvedeným subjektům provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena dříve, než byly tyto subjekty podle tohoto rozhodnutí zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, a to poté, co dotyčný členský stát oznámí výboru úmysl provést nebo obdržet takovéto platby nebo umožnit uvolnění zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a toto oznámení výboru učiní deset pracovních dní před přijetím příslušného rozhodnutí.

12.   V souvislosti s osobami a subjekty uvedenými v příloze IV a odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení osoby či subjektu podle odstavce 2 na seznam uvedený v příloze IV, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch osoby či subjektu uvedených v příloze III, IV nebo VI; a

d)

uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

13.   Odstavec 4 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy připisované ve prospěch těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které vznikly před datem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření; nebo

c)

platby splatné podle soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v Unii nebo vykonatelných v dotyčném členském státě, pokud jde o osoby a subjekty uvedené na seznamu v příloze IV,

za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují odstavce 1 nebo 2.

KAPITOLA V

DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 10

Členské státy od svých státních příslušníků, osob podléhajících jejich jurisdikci a společností zapsaných na jejich území nebo podléhajících jejich jurisdikci vyžadují obezřetnost při obchodování se subjekty zapsanými v Libyi nebo podléhajícími jurisdikci Libye nebo s fyzickými osobami a subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich pokyn, jakož i se subjekty jimi vlastněnými nebo kontrolovanými, s cílem zabránit obchodování, které by mohlo přispět k násilí a použití síly vůči civilnímu obyvatelstvu.

KAPITOLA VI

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I, II, III nebo IV ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu v Libyi, včetně libyjské vlády, ani jakékoli osobě nebo subjektu, která vznese nárok prostřednictvím této osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo opatření stanovených tímto rozhodnutím nebo v souladu nebo spojitosti s nimi.

Článek 12

1.   Rada provede změny příloh I, III, V a VI na základě určení přijatých Radou bezpečnosti nebo výborem.

2.   Rada na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku stanoví seznamy uvedené v přílohách II a IV a přijímá jejich změny.

Článek 13

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo výbor zařadí na seznam určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zahrne do přílohy I nebo III.

2.   Pokud Rada rozhodne, že se na určitou osobu nebo subjekt budou vztahovat opatření uvedená v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2, změní odpovídajícím způsobem přílohy II a IV.

3.   Rada sdělí osobě či subjektu uvedeným v odstavcích 1 a 2 své rozhodnutí, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a této osobě či subjektu umožní se k této záležitosti vyjádřit.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu či subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 14

Pokud výbor určí plavidlo ve smyslu čl. 6 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 1, 2, 3 a 5, Rada toto plavidlo zahrne do přílohy V.

Článek 15

1.   V přílohách I, II, III, IV a VI jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených dotčených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo výbor s ohledem na přílohy I, III a VI.

2.   V přílohách I, II, III, IV a VI jsou rovněž uvedeny informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti nebo výborem, pokud jde o přílohy I, III a VI, jsou-li tyto informace k dispozici. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. V přílohách I, III a VI je rovněž uvedeno datum zařazení na seznam Radou bezpečnosti nebo výborem.

Článek 16

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí země v přijímání obdobných omezujících opatření.

Článek 17

1.   Toto rozhodnutí se odpovídajícím způsobem přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti.

2.   Opatření podle čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 jsou pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců přezkoumávána. Tato opatření se přestanou používat pro dotčené osoby a subjekty, pokud Rada postupem podle čl. 12 odst. 2 stanoví, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

Článek 18

Rozhodnutí 2011/137/SZBP se zrušuje.

Článek 19

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/818 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 129, 27.5.2015, s. 13).


PŘÍLOHA I

SEZNAM OSOB PODLE ČL. 8 ODST. 1 PÍSM. A)

1.

Jméno: ABDULKADER MUHAMMAD AL-BAGDÁDÍ (ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI)

Titul: Dr. Funkce: Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů. Datum narození:1. července 1950. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: B010574. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Tunisko (Předpokládaný status/místo pobytu: vězení v Tunisku.) Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Al-Bagdádí byl na seznam zařazen dne 26. února 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) coby „vedoucí styčného úřadu revolučních výborů“.

Doplňující informace

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

2.

Jméno: ABDULKÁDIR JÚSIF DIBRÍ (ABDULQADER YUSEF DIBRI)

Titul: není k dispozici. Funkce: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího. Datum narození: 1946. Místo narození: Houn, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování).

Dibrí byl na seznam zařazen dne 26. února 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) coby „vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího“.

Doplňující informace:

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

3.

Jméno: SAJJID MUHAMMAD KADDÁF AL-DAM (SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1948. Místo narození: Syrta, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování).

Kaddáf Al-dam byl na seznam zařazen dne 26. února 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) coby „bratranec Muammara Kaddáfího“.

Doplňující informace

V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků na disidenty a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek.

4.

Jméno: KUREN SÁLIH KUREN AL KADDÁFÍ (QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: libyjský velvyslanec v Čadu. Datum narození: není k dispozici. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Akrin Saleh Akrin (Image). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Egypt. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování).

Al Kaddáfí byl na seznam zařazen dne 17. března 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) coby „libyjský velvyslanec v Čadu“.

Doplňující informace

Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu.

5.

Jméno: AMID HUSAJN AL KUNI (AMID HUSAIN AL KUNI)

Titul: plukovník. Funkce: guvernér města Ghat (jižní Libye). Datum narození: není k dispozici. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování).

Doplňující informace

Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

6.

Jméno: ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA (ABU ZAYD UMAR DORDA)

Titul: není k dispozici. Funkce: a) pozice: Ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost. b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození: není k dispozici. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

7.

Jméno: ABÚ BAKR JÚNIS DŽÁBIR (ABU BAKR YUNIS JABIR)

Titul: generálmajor. Funkce: pozice: ministr obrany. Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

8.

Jméno: MA'TÚK MUHAMMAD MA'TÚK (MATUQ MOHAMMED MATUQ)

Titul: není k dispozici. Funkce: pozice: tajemník pro veřejné služby. Datum narození: 1956. Místo narození: Choms, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat.

Doplňující informace

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

9.

Jméno: AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo pasu: 215215). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: 428720. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Vycestovala v rozporu s bodem 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), jak ve své průběžné zprávě za rok 2013 uvedla skupina odborníků na Libyi.

10.

Jméno: HANNIBAL MUAMMAR KADDÁFÍ (HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození:20. září 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: B/002210. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Alžírsko (Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

11.

Jméno: CHÁMIS MUAMMAR KADDÁFÍ (KHAMIS MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

12.

Jméno: MUHAMMAD MUAMMAR KADDÁFÍ (MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

13.

Jméno: MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Datum narození: 1942. Místo narození: Syrta, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

14.

Jméno: MUTASSÍM KADDÁFÍ (MUTASSIM QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: poradce pro národní bezpečnost. Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

15.

Jméno: SÁDÍ KADDÁFÍ (SAADI QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: velitel zvláštních sil. Datum narození: a) 27. května 1973, b)1. ledna 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: a) 014797, b) 524521. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (ve vazbě). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

16.

Jméno: SAJF AL-ARAB KADDÁFÍ (SAIF AL-ARAB QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

17.

Jméno: SAJF AL-ISLÁM KADDÁFÍ (SAIF AL-ISLAM QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: ředitel Kaddáfího nadace. Datum narození:25. června 1972. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: B014995. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi) Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

18.

Jméno: ABDULLÁH AL-SÁNÚSÍ (ABDULLAH AL-SENUSSI)

Titul: plukovník. Funkce: ředitel vojenského zpravodajství. Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán. Dostatečně spolehlivá přezdívka:a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Datum narození: 1948; Místo narození: Anefif (Kidal), Mali; Datum vydání: 10. ledna 2012; Místo vydání: Bamako, Mali; Konec platnosti: 10. ledna 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (číslo identifikačního dokumentu Mali 073/SPICRE; Místo narození: Anefif, Mali; Datum vydání: 6. prosince 2011; Místo vydání: Essouck, Mali). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi) Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011)(zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara Kaddáfího.

19.

Jméno: SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ (SAFIA FARKASH AL-BARASSI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: přibližně 1952. Místo narození: Al- Bajda, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narozena dne 1. ledna 1953 (číslo ománského pasu 03825239). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: 03825239. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán. Datum zařazení na seznam:24. června 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Značný osobní majetek, který by mohl být použit pro účely režimu. Její sestra Fatima FARKAŠ je vdaná za ABDULLÁHA AL-SÁNÁSÍHO, ředitele libyjského vojenského zpravodajství.

20.

Jméno: ABDELHAZÍZ ZLITNI (ABDELHAFIZ ZLITNI)

Titul: není k dispozici. Funkce: a) ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího; b) tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování; c) dočasný guvernér libyjské centrální banky. Datum narození: 1935. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:24. června 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Zapojen do represí namířených proti demonstrantům. Tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování. Zlitni v současné době působí jako dočasný guvernér libyjské centrální banky. Dříve byl předsedou představenstva národní ropné společnosti. Z našich informací vyplývá, že se v současné době podílí na úsilí o získání prostředků pro režim za účelem doplnění rezerv centrální banky, které již byly vynaloženy na podporu stávající vojenské kampaně.


PŘÍLOHA II

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČL. 8 ODST. 2

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Pozice: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952

Místo narození: Tripolis, Libye

Významný člen revolučního výboru.

Blízký stoupenec Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA)

Pozice: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Švagr Muammara Kaddáfího.

Významný představitel Kaddáfího režimu a jako takový úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Pozice: vedoucí Hnutí revolučních výborů.

Místo narození: Syrta, Libye.

Předpokládaný status: zavražděn v Egyptě v srpnu 2014.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALŠARGAWI Bašír Sálih Bašír (ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Genzur.

Bývalý ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda.

Bývalý ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou)

 

Bývalý generální tajemník Všeobecného lidového kongresu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMUDÍ, Baghadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi)

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud)

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali)

Datum narození: 1949.

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu).

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid)

Datum narození: 1943.

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug)

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad)

Datum narození: 4. května 1963.

Číslo pasu: B/014965, platný do konce roku 2013.

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah)

Datum narození: 8.7.1954.

Číslo pasu: B/014924, platný do konce roku 2013.

Bývalý blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, dříve prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

15.

plukovník Taher Juwadi

Pozice: čtvrtý v linii velení revolučních gard.

Plukovník.

Klíčový člen režimu Muammara Kaddáfího. Z titulu své funkce úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

23.05.2011


PŘÍLOHA III

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČL. 9 ODST. 1

A.   Osoby

6.

Jméno: ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA (ABU ZAYD UMAR DORDA)

Titul: není k dispozici. Funkce: a) pozice: ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost, b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození: není k dispozici. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

7.

Jméno: ABÚ BAKR JÚNIS DŽÁBIR (ABU BAKR YUNIS JABIR)

Titul: generálmajor Funkce: pozice: ministr obrany. Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

8.

Jméno: MA'TÚK MUHAMMAD MA'TÚK (MATUQ MOHAMMED MATUQ)

Titul: není k dispozici. Funkce: pozice: tajemník pro veřejné služby. Datum narození: 1956. Místo narození: Choms, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat.

Doplňující informace

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

9.

Jméno: AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo pasu: 215215). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: 428720. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Vycestovala v rozporu s bodem 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), jak ve své průběžné zprávě za rok 2013 uvedla skupina odborníků na Libyi.

10.

Jméno: HANNIBAL MUAMMAR KADDÁFÍ (HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození:20. září 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: B/002210. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Alžírsko (Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

11.

Jméno: CHÁMIS MUAMMAR KADDÁFÍ (KHAMIS MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

12.

Jméno: MUHAMMAD MUAMMAR KADDÁFÍ (MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam: 26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

13.

Jméno: MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Datum narození: 1942. Místo narození: Syrta, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

14.

Jméno: MUTASSÍM KADDÁFÍ (MUTASSIM QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: poradce pro národní bezpečnost. Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

15.

Jméno: SÁDÍ KADDÁFÍ (SAADI QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: velitel zvláštních sil. Datum narození: a)27. května 1973, b)1. ledna 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: a) 014797, b) 524521. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (ve vazbě). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

16.

Jméno: SAJF AL-ARAB KADDÁFÍ (SAIF AL-ARAB QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

17.

Jméno: SAJF AL-ISLÁM KADDÁFÍ (SAIF AL-ISLAM QADHAFI)

Titul: není k dispozici. Funkce: ředitel Kaddáfího nadace. Datum narození:25. června 1972Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: B014995. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

18.

Jméno: ABDULLÁH AL-SÁNÚSÍ (ABDULLAH AL-SENUSSI)

Titul: plukovník. Funkce: ředitel vojenského zpravodajství. Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán. Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Datum narození: 1948 Místo narození: Anefif (Kidal), Mali; Datum vydání: 10. ledna 2012; Místo vydání: Bamako, Mali; Konec platnosti: 10. ledna 2017.); b) Abdoullah Ould Ahmed (číslo identifikačního dokumentu Mali 073/SPICRE; Místo narození: Anefif, Mali; Datum vydání: 6. prosince 2011; Místo vydání: Essouck, Mali). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi). Datum zařazení na seznam:26. února 2011. Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara Kaddáfího.

19.

Jméno: SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ (SAFIA FARKASH AL-BARASSI)

Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: přibližně 1952. Místo narození: Al- Bajda, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narozena dne 1. ledna 1953 (číslo ománského pasu 03825239). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: 03825239. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán. Datum zařazení na seznam:24. června 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Značný osobní majetek, který by mohl být použit pro účely režimu. Její sestra Fatima FARKAŠ je vdaná za ABDULLÁHA AL-SÁNÁSÍHO, ředitele libyjského vojenského zpravodajství.

20.

Jméno: ABDELHAZÍZ ZLITNI (ABDELHAFIZ ZLITNI)

Titul: není k dispozici. Funkce: a) ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího, b) tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování, c) dočasný guvernér libyjské centrální banky. Datum narození: 1935. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:24. června 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Podílel se na násilí vůči demonstrantům. Tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování. Zlitni v současné době působí jako dočasný guvernér libyjské centrální banky. Dříve byl předsedou představenstva národní ropné společnosti. Z našich informací vyplývá, že se v současné době podílí na úsilí o získání prostředků pro režim za účelem doplnění rezerv centrální banky, které již byly vynaloženy na podporu stávající vojenské kampaně.


PŘÍLOHA IV

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČL. 9 ODST. 2

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Pozice: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952.

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru.

Blízký stoupenec Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA)

Pozice: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Švagr Muammara Kaddáfího.

Významný představitel Kaddáfího režimu a jako takový úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Pozice: vedoucí Hnutí revolučních výborů.

Místo narození: Syrta, Libye.

Předpokládaný status: zavražděn v Egyptě v srpnu 2014.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALŠARGAWI Bašír Sálih Bašír (ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Genzur.

Bývalý ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda.

Bývalý ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou)

 

Bývalý generální tajemník Všeobecného lidového kongresu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMUDÍ, Baghdadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi)

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud)

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali)

Datum narození: 1949

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu).

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid)

Datum narození: 1943

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug)

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad)

Datum narození: 4. května 1963.

Číslo pasu: B/014965 (platný do konce roku 2013).

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah)

Datum narození: 8.7.1954.

Číslo pasu: B/014924 (platný do konce roku 2013).

Bývalý blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, dříve prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

15.

plukovník Taher Juwadi

Pozice: čtvrtý v linii velení revolučních gard.

Plukovník.

Klíčový člen Kaddáfího režimu. Z titulu své funkce úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

17.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Pozice: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946.

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

18.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948.

Místo narození: Syrta, Libye.

Bratranec Muammara Kaddáfího. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků na disidenty a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

19.

AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)

 

Bývalý libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain)

Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye.

Bývalý guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(také známa jako LAICO)

Internetová stránka: http://www.laaico.com. Společnost založená v roce 1981, 76351 Genzur-Libye. 81370 Tripolis, Libye. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867; email: info@laaico.com

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PoBox: 1101 – LIBYE; Telefon: (+218) 214778301; Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Nadace se sídlem v Tripolisu.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktní údaje: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílela se na veřejném podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Úzce spjaty s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílel se na násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye; e-mailová adresa: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye); tel. (218)214870586;

tel. (218) 214870714;

tel. (218) 214870745;

tel. (218) 213338366;

tel. (218) 213331533;

tel. (218) 213333541;

tel. (218) 213333544;

tel. (218) 213333543;

tel. (218) 213333542;

fax: (218) 214870747;

fax: (218) 214870767;

fax: (218) 214870777;

fax: (218) 213330927;

fax: (218) 213333545

Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel.: (218) 213345187; fax: +218.21.334.5188; e-mail: info@ethic.ly

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (také známa jako Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricius

Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království

Další informace: registrační číslo 01794877 (UK)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná ve Spojeném království.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1510484 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1534407 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man

Další informace: registrační číslo 59058C (IOM)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man.

Úzce spjatá s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011


PŘÍLOHA V

SEZNAM PLAVIDEL PODLE ČL. 6 ODST. 1 A ČL. 7 ODST. 1, 2, 3 A 5


PŘÍLOHA VI

SEZNAM SUBJEKTŮ PODLE ČL. 9 ODST. 3

1.

Název: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Libyjská investiční agentura)

Také známa jako: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Dříve známa jako: není k dispozici. Adresa:1 Fateh Tower Office č 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103, Libye. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.

2.

Název: LIBYA AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Libyjské africké investiční portfolio)

Také známo jako: není k dispozici. Dříve známo jako: není k dispozici. Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libye. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazeno podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/61


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1334

ze dne 31. července 2015,

kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/521

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).

(2)

Dne 26. března 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/521 (2), kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je nutné pravidelně prověřovat jména osob, skupin a subjektů na seznamu s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení v seznamu.

(4)

Toto rozhodnutí obsahuje výsledky přezkumu, který Rada provedla, pokud jde o osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(5)

Rada prověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP rozhodly, že všechny osoby, skupiny a subjekty uvedené na seznamu byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 uvedeného společného postoje. Rada rovněž rozhodla, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v uvedeném společném postoji.

(6)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a rozhodnutí (SZBP) č. 2015/521 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí (SZBP) 2015/521 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/521 ze dne 26. března 2015, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/483/SZBP (Úř. věst. L 82, 27.3.2015, s. 107).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11.8.1960 v Íránu. Cestovní pas: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. nebo 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Cestovní pas: C2002515 (íránský cestovní pas); cestovní pas: 477845448 (cestovní pas USA). Průkaz totožnosti č.: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko) – člen skupiny „Hofstadgroep“.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; cestovní pas: 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

10.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11.3.1957 v Íránu. Íránský státní příslušník. Cestovní pas: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný v roce 1999. Hodnost: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

8.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

9.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

11.

„Hofstadgroep“.

12.

„International Sikh Youth Federation“ („Mezinárodní federace sikhské mládeže“; „ISYF“).

13.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

14.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

16.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

17.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“; „FARC“).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

22.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/64


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1335

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP, kterým uložila omezující opatření vůči Bělorusku.

(2)

Rada se domnívá, že by ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP, mělo být vyňato 24 osob.

(3)

Příloha rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Ze seznamu obsaženého v oddílu A „Osoby“ přílohy rozhodnutí 2012/642/SZBP se vypouštějí položky týkající se těchto osob:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Lean-idauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/66


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1336

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Íránu.

(2)

Dne 24. listopadu 2013 dosáhly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy americké za podpory vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) dohody s Íránem o společném akčním plánu, v němž je stanoven postup k dosažení dlouhodobého komplexního řešení íránské jaderné otázky. Bylo dohodnuto, že proces vedoucí k tomuto komplexnímu řešení bude v první fázi zahrnovat počáteční vzájemně dohodnutá opatření, jež obě strany přijmou na dobu šesti měsíců a která bude možné vzájemnou dohodou prodloužit.

(3)

Dne 2. dubna 2015 dohodly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy americké za podpory vysoké představitelky klíčové parametry společného komplexního akčního plánu s Íránem.

(4)

Dne 14. července 2015 dosáhly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy americké za podpory vysoké představitelky dohody s Íránem o dlouhodobém komplexním řešení íránské jaderné otázky. Úspěšné provádění společného komplexního akčního plánu zajistí výlučně mírovou povahu íránského jaderného programu a umožní komplexní odstranění všech sankcí souvisejících s jadernými otázkami.

(5)

Dne 20. července 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2231 (2015), která potvrzuje společný komplexní akční plán, vyzývá k jeho úplnému provádění podle v něm stanoveného harmonogramu a stanoví činnosti, které se mají v souladu se společným komplexním akčním plánem provádět.

(6)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se za určitých podmínek nevztahují na činnosti prováděné státy účastnícími se společného akčního plánu nebo v koordinaci s nimi jednajícími členskými státy OSN, které přímo souvisejí s úpravou dvou kaskád v zařízení ve Fordó pro účely výroby stabilních izotopů, s vývozem íránského obohaceného uranu převyšujícího množství 300 kilogramů výměnou za přírodní uran či s modernizací reaktoru v Araku na základě schváleného koncepčního návrhu a následně na základě schváleného konečného návrhu tohoto reaktoru.

(7)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) dále stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se za určitých podmínek v nezbytné míře nevztahují na provádění převodů a činností, které souvisejí s plněním některých závazků souvisejících s jadernými otázkami a stanovených ve společném komplexním akčním plánu, které jsou nezbytné pro přípravu jeho provádění nebo jež určil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) za účelem zajištění souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

(8)

K provedení některých opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.

(9)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2010/413/SZBP se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 26b

1.   Opatření zavedená tímto rozhodnutím se nevztahují na dodávky, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií a poskytování jakékoli související technické pomoci, odborné přípravy, finanční pomoci, investic nebo zprostředkovatelských či jiných služeb ze strany států účastnících se společného komplexního akčního plánu nebo členských států OSN jednajících v koordinaci s nimi, které přímo souvisejí:

a)

s úpravou dvou kaskád v zařízení ve Fordó pro účely výroby stabilních izotopů;

b)

s vývozem íránského obohaceného uranu převyšujícího množství 300 kilogramů výměnou za přírodní uran nebo

c)

s modernizací reaktoru v Araku na základě schváleného koncepčního návrhu a následně na základě schváleného konečného návrhu tohoto reaktoru.

2.   Členské státy zapojené do činností uvedených v odstavci 1 zajistí, aby:

a)

všechny takové činnosti byly prováděny důsledně v souladu se společným komplexním akčním plánem;

b)

takové činnosti oznámily deset dní před jejich zahájením podle okolností výboru a společné komisi, až bude zřízena v souladu se společným komplexním akčním plánem, nebo ostatním členským státům;

c)

byly v příslušných případech splněny požadavky stanovené v bodě 22 písm. c) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015);

d)

byly oprávněny ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané věci a byly schopny toto oprávnění účinně vykonávat a

e)

v případě dodaných věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v bodě 22 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) oznámily dodávku, prodej nebo převod do deseti dní také Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE).

3.   Opatření zavedená tímto rozhodnutím se v nezbytné míře nevztahují na provádění převodů a činností, které byly v jednotlivých případech předem schváleny podle okolností výborem, nebo příslušným orgánem v příslušném členském státě a které:

a)

přímo souvisejí s prováděním činností v jaderné oblasti, jež jsou stanoveny v bodech 15.1 až 15.11 přílohy V společného komplexního akčního plánu;

b)

jsou nezbytné pro přípravu provádění společného komplexního akčního plánu nebo

c)

jsou v příslušných případech určeny výborem za účelem zajištění souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy o každém schválení.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/68


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1337

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Íránu.

(2)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP umožňuje mimo jiné plnění závazků, které vyplývají ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

(3)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP také stanoví, že opatření zmrazení majetku stanovená v uvedeném rozhodnutí se nevztahují na jednání a transakce ve vztahu k subjektům uvedeným v příloze II uvedeného rozhodnutí, pokud jsou do 30. června 2015 nezbytné pro plnění příslušných závazků.

(4)

Rada se domnívá, že použitelnost uvedené výjimky by měla být prodloužena do 14. ledna 2016.

(5)

K provedení některých opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.

(6)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 20 rozhodnutí 2010/413/SZBP se odstavec 14 nahrazuje tímto:

„14.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují jednání a transakce ve vztahu k subjektům uvedeným v příloze II, pokud jsou do 14. ledna 2016 nezbytné pro plnění závazků podle čl. 3c odst. 2, pokud tato jednání a transakce byly předem a případ od případu povoleny příslušným členským státem. Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o svém záměru toto povolení udělit.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/69


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1338

ze dne 30. července 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslo C(2015) 5252)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I dané směrnice. Uvedená směrnice stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a živočišné produkty, na které se vztahuje uvedená směrnice, předloží plán sledování reziduí obsahující požadované záruky. Tento plán by měl zahrnovat alespoň skupiny reziduí a látky uvedené ve zmíněné příloze I.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány stanovené v článku 29 směrnice 96/23/ES (dále jen „plány“) předložené některými třetími zeměmi, které jsou na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí, pro zvířata a živočišné produkty, jež jsou na uvedeném seznamu.

(3)

S ohledem na nedávné plány předložené některými třetími zeměmi a doplňující informace, které Komise obdržela, je třeba aktualizovat seznam třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet některá zvířata a živočišné produkty, jak je stanoveno ve směrnici 96/23/ES, přičemž tento seznam je v současnosti uveden v příloze rozhodnutí 2011/163/EU (dále jen „seznam“).

(4)

Andorra předložila Komisi plán týkající se medu. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Andorru týkající se medu.

(5)

Arménie, Keňa a Republika Myanmarský svaz předložily Komisi plány týkající se akvakultury. Uvedené plány poskytují dostatečné záruky a měly by být schváleny. Na seznam by proto měly být zařazeny položky pro Arménii, Keňu a Republiku Myanmarský svaz týkající se akvakultury.

(6)

Maroko předložilo Komisi plán týkající se drůbeže. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Maroko týkající se drůbeže.

(7)

Komise požádala Peru o informace týkající se provádění jeho plánu pro drůbež a drůbeží produkty. Vzhledem k tomu, že Peru neodpovědělo, neexistují dostatečné záruky pro schválení. Položka pro uvedenou třetí zemi vztahující se k drůbeži a drůbežím produktům by měla být ze seznamu odstraněna. Peru bylo o této skutečnosti informováno.

(8)

V zájmu transparentnosti trhu a v souladu s mezinárodním právem veřejným by mělo být vyjasněno, že územní platnost plánů schválených EU je omezena na území Státu Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu. Seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. července 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutím Komise 2011/163/EU se schvalují plány stanovené v článku 29 směrnice 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód ISO2

Země

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švýcarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Černá Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika Myanmarský svaz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajsie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nová Kaledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené státy americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Jihoafrická republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Pouze velbloudí mléko.

(2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená pro produkci potravin).

(3)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie, v souladu s článkem 2.

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(5)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

(6)  Pouze pro soby z Murmanské a Jamalskoněnecké oblasti.

(7)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.“