ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.133.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 133

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
17. května 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lakeland Herdwick (CHOP))

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 454/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail fumé d’Arleux (CHZO))

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP))

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 460/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/219/SZBP ze dne 16. května 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

22

 

 

2013/220/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 2. května 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 451/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 753/2011.

(2)

Ve dnech 16. a 22. dubna 2013 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti 1988 (2011) aktualizoval a pozměnil seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem a změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Radu

předseda

R. QUINN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

I.   Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se doplňují níže uvedené údaje.

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Adam Khan Achekzai (také znám jako a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titul: maulavi. Datum narození: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Adresa:Chaman, provincie Balúčistán, PákistánStátní příslušnost: Pákistán. Další informace: a) Výrobce improvizovaných výbušných zařízení a zprostředkovatel pro Taliban. b) Člen Talibanu odpovědný za provincii Bádghís v Afghánistánu v polovině roku 2010. c) Bývalý člen Talibanu odpovědný za provincie Sar-e Pol a Samangán v Afghánistánu. d) Jakožto vojenský velitel Talibanu v provincii Kandahár v Afghánistánu byl zapojen do organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích. e) Spojen s Abdulem Samadem Achekzaiem.

Datum zařazení na seznam OSN:16.4.2013.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Adam Khan Achekzai byl zařazen na seznam dne 16. dubna 2013 podle bodu 2 rezoluce 2082 (2012) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Adam Khan Achekzai je výrobcem improvizovaných výbušných zařízení (IED) a zprostředkovatel pro Taliban. Od roku 2012 Adam za účelem podpory Talibanu vyráběl improvizovaná výbušná zařízení a vyškolil přibližně 150 výrobců těchto zařízení. Koncem roku 2010 byl Adam vojenským velitelem Talibanu odpovědným za výrobu improvizovaných výbušných zařízení a vest sebevražedných atentátníků. Adam byl zástupcem zprostředkovatele Talibanu v oblasti improvizovaných výbušných zařízení Abdula Samada Achekzaiho a jakožto zástupce Samada koordinoval získávání zboží pro danou síť.

Kromě svých úkolů v oblasti zprostředkovávání improvizovaných výbušných zařízení plnil Adam jiné vůdčí úlohy pro Taliban. V polovině roku 2010 byl Adam jmenován velitelem Talibanu pro afghánskou provincii Bádghís. Adam je rovněž bývalým velitelem Talibanu pro afghánské provincie Sar-e Pol a Samangán. Jakožto vojenský velitel Talibanu v afghánské provincii Kandahár byl Adam zapojen do organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích.

II.   Údaje o níže uvedených osobách zařazených na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se nahrazují níže uvedenými údaji.

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Abdul Latif Mansur (také znám jako a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: a) oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, b) oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen šúry Talibanu v Miram Shah, b) koncem roku 2012 stínový guvernér Talibanu provincie Lógar, c) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, d) příslušník kmene Sahak (Ghilzai).

Datum zařazení na seznam OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V květnu roku 2007 byl Abdul Latif Mansur členem rady Talibanu v Miram Shah. V roce 2009 byl stínovým guvernérem Talibanu afghánské provincie Nangarhár a v polovině roku 2009 vedoucím politické komise Talibanu. V květnu roku 2010 byl Abdul Latif Mansur vysokým velitelem Talibanu ve východním Afghánistánu.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (také znám jako a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titul: mulah. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: a) vesnice Lakhi, území Hazarjuft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; b) vesnice Laki, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; c) vesnice Lakari, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; d) Darvishan, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán; e) vesnice De Luy Wiyalah, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od března 2010 člen vojenské komise Talibanu. b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. c) Příslušník kmene Barich.

Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mohammad Naim je členem talibanské rady Gerdi Jangal. Býval zástupcem Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, přední osobnosti rady vedení Talibanu. Mohammad Naim řídí vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

3.

Din Mohammad Hanif (také znám jako a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1955, b)1. 1. 1969 (jako Iadena Mohammad). Místo narození: a) vesnice Shakarlab, oblast Yaftali Pain, provincie Badachšán, Afghánistán, b) Badachšán (jako Iadena Mohammad). Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Další informace: a) Člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán; b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari. (také znám jako a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Příslušník kmene Hottak.

Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V červnu roku 2008 pracoval Abdul Jabbar Omari jako náměstek Amira Khana Haqqaniho a jako velitel ozbrojené skupiny v oblasti Siuri provincie Zábul. V červnu roku 2008 ho vedení Talibanu jmenovalo stínovým guvernérem provincie Zábul, aby posílilo své činnosti v této oblasti.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (také znám jako Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Talibanu. Datum narození: 1956–1957. Místo narození: vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od konce roku 2012 stínový guvernér Talibanu provincie Orúzgán. b) Příslušník kmene Hottak.

Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: a) 1957 b) 1953. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: Číslo afghánského pasu OA296623. Další informace: a) Zástupce vedoucího velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie do dne 25. září 1998. b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a)čtvrť Kela / čtvrť Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, b)Manba’ul uloom Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, c)Dergey Manday Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: přibližně v letech 1977–1978. Místo narození: a) Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, b) vesnice Srana, oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od konce roku 2012 vedl síť Haqqani. b) Syn Jallaloudine Haqaniho. c) Příslušník části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. d) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem;

Datum zařazení na seznam OSN:13.9.2007.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je jedním z nejvýznamnějších, nejvlivnějších, nejcharismatičtějších a nejzkušenějších vůdců v rámci sítě Haqqani, což je skupina bojovníků úzce napojená jak na Taliban, tak na Al-Káidu a od roku 2004 je jedním z hlavních velitelů operací této sítě.

Moc a autorita Sirajuddina Haqqaniho plyne z velké části od jeho otce Jalaluddina Haqqaniho, bývalého ministra za vlády Talibanu, který byl vojenským velitelem Talibanu a styčnou osobou pro Al-Káidu a Taliban na obou stranách hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Během svého funkčního období jako ministr za vlády Talibanu navázal Jalaluddin Haqqani velmi úzké vztahy s Al-Káidou.

Sirajuddin Haqqani je silně spojen s Talibanem, který mu poskytuje financování pro jeho operace. Dále získává finanční prostředky od různých dalších skupin a jednotlivců, včetně překupníků drog. Je klíčovým prostředníkem pro teroristické operace v Afghánistánu a podpůrné činnosti ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Jeho napojení na Taliban zveřejnil v květnu roku 2006 mulla Dadullah, v té době jeden z nejvyšších vojenských velitelů Talibanu, který uvedl, že se Sirajuddinem Haqqanim spolupracoval a plánoval s ním operace. Rovněž má kontakty se skupinou Džaiš-e-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani je aktivně zapojen do plánování a provádění útoků namířených proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF), afghánským úředníkům a civilistům, hlavně ve východních a jižních regionech Afghánistánu. Rovněž pravidelně provádí nábor bojovníků a posílá je do afghánských provincií Chóst, Paktíja a Paktíka.

Sirajuddin Haqqani byl zapojen to sebevražedného bombového útoku na autobus policejní akademie v Kábulu dne 18. června 2007, v jehož důsledku zahynulo 35 policistů.

8.

Abdul Aziz Abbasin (také znám jako: Abdul Aziz Mahsud)

Datum narození: 1969. Místo narození: vesnice Sheykhan, území Pirkowti, oblast Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. Další informace: a) Významný velitel sítě Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. b) Od počátku roku 2010 stínový guvernér Talibanu v oblasti Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. c) Provozoval výcvikový tábor bojovníky jiných národností v afghánské provincii Paktíka. d) Podílel se na přepravě zbraní do Afghánistánu.

Datum zařazení na seznam OSN:4.10.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Aziz Abbasin je významným velitelem sítě Haqqani, což je skupina ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla ve východním Afghánistánu a severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Od začátku roku 2010 je Abbasin podřízený Sirajuddinu Haqqanimu, který jej jmenoval stínovým guvernérem Talibanu v oblasti Orgun v afghánské provincii Paktíka. Abbasin velí skupině bojovníků Talibanu a napomáhal provozovat výcvikový tábor pro zahraniční bojovníky umístěný v provincii Paktíka. Podílel se rovněž na přepadech vozidel s dodávkami pro afghánské vládní síly a na přepravě zbraní do Afghánistánu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (také znám jako a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titul: hadži. Datum narození: mezi lety 1975 a 1976. Místo narození: a) vesnice Minar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Darweshan, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán Národní identifikační číslo: a) afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 57388 vydaný v oblasti Lashkar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, b) rezidenční průkaz číslo 665, Ayno Maina, provinicie Kandahár, Afghánistán. Adresa: a)Wesh, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b)Safaar Bazaar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, c)místnost č. 33, 5. patro, Sarafi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) Majitel společnosti Rahat Ltd. b) Podílí se na dodávkách zbraní Talibanu, včetně improvizovaných výbušných zařízení. c) Zatčen v roce 2012 a od ledna 2013 ve vazbě v Afghánistánu. d) Spojen s Rahat Ltd.

Datum zařazení na seznam OSN:21.11.2012.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 452/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1151/2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Eichsfelder Feldgieker“/„Eichsfelder Feldkieker“ do rejstříku předložená Německem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 188, 28.6.2012, s. 6.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

NĚMECKO

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO)


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lakeland Herdwick (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1151/2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Lakeland Herdwick“ předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 162, 8.6.2012, s. 16.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Lakeland Herdwick (CHOP)


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 454/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail fumé d’Arleux (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1151/2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Ail fumé d’Arleux“ předložená Francií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 212, 19.7.2012, s. 6.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Ail fumé d’Arleux (CHZO)


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 455/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1151/2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη“ (Xira Syka Taxiarchi) do rejstříku předložená Řeckem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 155, 1.6.2012, s. 11.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŘECKO

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP)


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 456/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 je třeba stanovit přechodná opatření pro některé dovozní kvóty v odvětví mléka a hovězího masa a umožnit tak hospodářským subjektům z Chorvatska účast na těchto kvótách.

(2)

Hlava 2 kapitola I oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (1), uvádí, že žadatelé o dovozní licenci musí být předem schváleni příslušným orgánem členského státu, v němž jsou usazeni. Aby se zajistil přístup hospodářských subjektů z Chorvatska k dovozním kvótám podle hlavy 2 kapitoly I a hlavy 2 kapitoly III oddílu 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 k 1. lednu 2014, mělo by se těmto hospodářským subjektům umožnit podávat žádosti a nezbytné doklady pro účely schválení až do 1. října 2013 namísto do 1. dubna 2013. Chorvatské orgány by měly výsledek schvalovacího řízení žadatelům sdělit do 1. listopadu 2013 namísto do 1. května 2013 a Komisi zaslat příslušné seznamy schválených hospodářských subjektů do 15. listopadu 2013 namísto do 20. května 2013.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (2) byla otevřena roční celní kvóta pro dovoz 63 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování v Unii každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku. Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 412/2008 žadatelé o dovozní práva doloží, že jsou schváleni jako zpracovatelská zařízení podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), a že vyvíjeli činnost ve výrobě zpracovaných výrobků obsahujících hovězí maso během každého ze dvou referenčních období podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4). Pokud jde o první podmínku, aby mohli žadatelé o dovozní práva z Chorvatska dovážet v období od 1. července 2013 do 30. června 2014, měli by prokázat, že jsou schváleni jako zpracovatelská zařízení pro vývoz do Unie podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (5). Požadavek prokázat pro účely žádosti o dovozní práva podle nařízení (ES) č. 412/2008 svou dosavadní činnost by měl být doložen výrobou zpracovaných výrobků obsahujících hovězí maso v Chorvatsku v letech 2011 a 2012 v souladu s chorvatskými právními předpisy.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (6) byla otevřena roční kvóta pro dovoz 53 000 tun zmrazeného hovězího masa každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku. Pro kvótové období od 1. července 2013 do 30. června 2014 by mělo být stanoveno, že doklad, který mají hospodářské subjekty z Chorvatska předkládat pro účely žádosti o dovozní práva, by se neměl týkat dovozů uskutečněných z členských států.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přechodná opatření týkající se nařízení (ES) č. 2535/2001

1.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 2535/2001 budou u dovozů v období od 1. ledna do 30. června 2014 uskutečněných v rámci kvót uvedených v hlavě 2 kapitole I a hlavě 2 kapitole III oddílu 2 uvedeného nařízení schváleni žadatelé, kteří do 1. října 2013 předloží žádost u příslušných orgánů v Chorvatsku, kde jsou usazeni a registrováni pro účely DPH, společně s dokladem, že v letech 2011 i 2012 dovezli do Chorvatska nebo vyvezli z Chorvatska alespoň 25 tun mléčných výrobků, na něž se vztahuje kapitola 04 kombinované nomenklatury.

2.   Pro účely žádosti uvedené v odstavci 1 se operace uskutečněné v rámci aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku nepovažují za dovoz nebo vývoz.

3.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 2535/2001 sdělí příslušný chorvatský orgán do 1. listopadu 2013 žadatelům výsledky schvalovacího řízení a případně číslo schválení. Schválení platí do 30. června 2014.

4.   Odchylně od čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 zašle příslušný chorvatský orgán do 15. listopadu 2013 Komisi seznamy schválených hospodářských subjektů v souladu s odstavcem 3 uvedeného článku a Komise je předá příslušným orgánům ostatních členských států.

Pouze hospodářské subjekty uvedené na seznamu jsou oprávněny podávat od 20. do 30. listopadu 2013 žádosti o licence na dovozy uskutečněné v období od 1. ledna do 30. června 2014 v souladu s články 11 až 14 nařízení (ES) č. 2535/2001.

Článek 2

Přechodná opatření týkající se nařízení (ES) č. 412/2008

Pokud jde o celní dovozní kvóty v období od 1. července 2013 do 30. června 2014, musí odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 412/2008 žadatelé o dovozní práva z Chorvatska doložit, že jsou schváleni jako zpracovatelská zařízení pro vývoz do Unie podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004, a dokázat příslušným chorvatským orgánům, že vyvíjeli činnost ve výrobě zpracovaných výrobků obsahujících hovězí maso v souladu s chorvatskými právními předpisy během obou referenčních období podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Přechodná opatření týkající se nařízení (ES) č. 431/2008

Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 431/2008 musí pro kvótové období začínající 1. červencem 2013 žadatelé o dovozní práva z Chorvatska příslušným chorvatským orgánům prokázat, že v období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 dovezli určité množství hovězího masa kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 nebo toto množství bylo dovezeno jejich jménem v souladu s příslušnými chorvatskými celními ustanoveními, aniž by však zahrnovalo dovozy z členských států. Toto množství se považuje za referenční množství.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 457/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (2) se otevřela roční dovozní celní kvóta ve výši 63 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování v Unii každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku, které je rozděleno do čtyř podobdobí. Žádosti o dovozní práva na toto celní kvótové období lze podávat během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí. Celkový roční objem je však dostupný od prvního podobdobí.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 0206 29 91 (3) se otevřela roční dovozní celní kvóta ve výši 53 000 tun zmrazeného hovězího masa každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku. Žádosti o dovozní práva na toto celní kvótové období lze předkládat dne 1. června předcházejícího počátku dovozního celního kvótového období.

(3)

Vzhledem k přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 je vhodné umožnit dovozcům z Chorvatska účast na těchto dovozních kvótách. Je proto nezbytné stanovit odchylky od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o lhůty pro předložení žádostí. Tyto odchylky by však neměly mít negativní dopad na subjekty z členských států ani na účinnost správy uvedených kvót.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 412/2008

Odchylně od čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 412/2008 se žádosti o dovozní práva na podobdobí od 1. července 2013 do 30. září 2013 předkládají od 1. do 5. července 2013 a v každém případě nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 5. července 2013.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 431/2008

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 431/2008 se žádosti o dovozní práva na dovozní celní kvótové období počínající dne 1. července 2013 předkládají od 24. června do 5. července 2013 a v každém případě nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 5. července 2013.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 431/2008 oznámí členské státy Komisi celková množství, jichž se týkají žádosti o dovozní práva na dovozní celní kvótové období počínající dne 1. července 2013, nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 12. července 2013.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 458/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce. Znění definice slova „šarže“ v článku 1 uvedeného nařízení je třeba vyjasnit tak, aby nevedlo k rozdílným výkladům, a tím k rozdílné praxi v jednotlivých členských státech.

(2)

Nařízení (ES) č. 589/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve druhém pododstavci článku 1 nařízení (ES) č. 589/2008 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

„šarží“ vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2013

ze dne 16. května 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 460/2013

ze dne 16. května 2013

o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 186 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 36/2013 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódů KN 1701 14 10 a 1701 99 10 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2012/2013.

(2)

V souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) č. 36/2013 Komise s ohledem na nabídky obdržené v rámci dílčího nabídkového řízení rozhodne o stanovení či nestanovení minimální celní sazby pro osmimístný kód KN.

(3)

Na základě nabídek obdržených v rámci třetí dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena minimální celní sazba pro cukr kódů KN 1701 14 10 a 1701 99 10.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě třetí dílčího nabídkového řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013, pro něž lhůta pro podávání nabídek uplynula dne 15. května 2013, byla pro cukr kódů KN 1701 14 10 a 1701 99 10 stanovena minimální celní sazba podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2013, s. 7.


PŘÍLOHA

Minimální celní sazby

(v EUR/t)

Osmimístný kód KN

Minimální celní sazba

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

žádná minimální celní sazba nebyla stanovena (všechny nabídky byly zamítnuty)

(X)

žádné nabídky


ROZHODNUTÍ

17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2013/219/SZBP

ze dne 16. května 2013,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(2)

Ve dnech 16. a 22. dubna 2013 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti 1988 (2011) aktualizoval a pozměnil seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Radu

předseda

R. QUINN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.


PŘÍLOHA

I.   Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se doplňují níže uvedené údaje:

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Adam Khan Achekzai (také znám jako a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titul: maulavi. Datum narození: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Adresa:Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Další informace: a) Výrobce improvizovaných výbušných zařízení a zprostředkovatel pro Taliban. b) Člen Talibanu odpovědný za provincii Bádghís v Afghánistánu v polovině roku 2010. c) Bývalý člen Talibanu odpovědný za provincie Sar-e Pol a Samangán v Afghánistánu. d) Byl jakožto vojenský velitel Talibanu v provincii Kandahár v Afghánistánu zapojen do organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích. e) Spojen s Abdulem Samadem Achekzaiem.

Datum zařazení na seznam OSN:16. 4. 2013.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Adam Khan Achekzai byl zařazen na seznam dne 16. dubna 2013 podle bodu 2 rezoluce 2082 (2012) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Adam Khan Achekzai je výrobcem improvizovaných výbušných zařízení a zprostředkovatelem pro Taliban. Od roku 2012 Adam za účelem podpory Talibanu vyráběl improvizovaná výbušná zařízení a vyškolil přibližně 150 výrobců těchto zařízení. Koncem roku 2010 byl Adam vojenským velitelem Talibanu odpovědným za výrobu improvizovaných výbušných zařízení a vest sebevražedných atentátníků. Adam byl zástupcem zprostředkovatele Talibanu v oblasti improvizovaných výbušných zařízení Abdula Samada Achekzaiho a jakožto zástupce Samada koordinoval získávání zboží pro danou síť.

Kromě svých úkolů v oblasti zprostředkovávání improvizovaných výbušných zařízení plnil Adam jiné vůdčí úlohy pro Taliban. V polovině roku 2010 byl Adam jmenován velitelem Talibanu pro afghánskou provincii Bádghís. Adam je rovněž bývalým velitelem Talibanu pro afghánské provincie Sar-e Pol a Samangán. Jakožto vojenský velitel Talibanu v afghánské provincii Kandahár byl Adam zapojen do organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích.

II.   Údaje o níže uvedených osobách zařazených na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se nahrazují níže uvedenými údaji:

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Abdul Latif Mansur (také znám jako a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: a) oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, b) oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) V květnu 2007 člen šúry Talibanu v Miram Shah. b) Koncem roku 2012 stínový guvernér Talibanu provincie Lógar. c) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. d) Příslušník kmene Sahak (Ghilzai).

Datum zařazení na seznam OSN:31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V květnu roku 2007 byl Abdul Latif Mansur členem rady Talibanu v Miram Shah. V roce 2009 byl stínovým guvernérem Talibanu afghánské provincie Nangarhár, a v polovině roku 2009 vedoucím politické komise Talibanu. V květnu 2010 byl Abdul Latif Mansur vysokým velitelem Talibanu ve východním Afghánistánu.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (také znám jako a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1975. Místo narození: a) vesnice Lakhi, území Hazarjuft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Laki, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, c) vesnice Lakari, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, d) Darvishan, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, e) vesnice De Luy Wiyalah, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od března 2010 člen vojenské komise Talibanu. b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. c) Příslušník kmene Barich.

Datum zařazení na seznam OSN:23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mohammad Naim je členem talibanské rady Gerdi Jangal. Býval zástupcem Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, přední osobnosti rady vedení Talibanu. Mohammad Naim řídí vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

3.

Din Mohammad Hanif (také znám jako a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1955, b) 1. 1. 1969 (jako Iadena Mohammad). Místo narození: a) vesnice Shakarlab, oblast Yaftali Pain, provincie Badachšán, Afghánistán, b) Badachšán (jako Iadena Mohammad). Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Další informace: a) Člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán. b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Datum zařazení na seznam OSN:25. 1. 2001.

4.

Abdul Jabbar Omari (také znám jako a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1958. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: příslušník kmene Hottak.

Datum zařazení na seznam OSN:23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V červnu roku 2008 pracoval Abdul Jabbar Omari jako náměstek Amira Khana Haqqaniho a jako velitel ozbrojené skupiny v oblasti Siuri provincie Zábul. V červnu 2008 ho vedení Talibanu jmenovalo stínovým guvernérem provincie Zábul, aby posílilo své činnosti v této oblasti.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (také znám jako Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Talibanu. Datum narození: 1956–1957. Místo narození: vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od konce roku 2012 stínový guvernér Talibanu provincie Orúzgán. b) Příslušník kmene Hottak.

Datum zařazení na seznam OSN:23. 2. 2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: a) 1957, b) 1953. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: číslo afghánského pasu OA296623. Další informace: a) Zástupce vedoucího velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie, do dne 25. září 1998. b) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Datum zařazení na seznam OSN:23. 2. 2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a)čtvrť Kela / čtvrť Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, b)Manba’ul uloom Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, c)Dergey Manday Madrasa, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: přibližně v letech 1977–1978. Místo narození: a) Danda, Miram Shah, severní Vazíristán, Pákistán, b) vesnice Srana, oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) Od konce roku 2012 vedl síť Haqqani. b) Syn Jallaloudine Haqaniho. c) Příslušník části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. d) Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem;

Datum zařazení na seznam OSN:13. 9. 2007.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je jedním z nejvýznamnějších, nejvlivnějších, nejcharismatičtějších a nejzkušenějších vůdců v rámci sítě Haqqani, což je skupina bojovníků úzce napojená jak na Taliban, tak na Al-Káidu, a od roku 2004 je jedním z hlavních velitelů operací této sítě.

Moc a autorita Sirajuddina Haqqaniho plyne z velké části od jeho otce Jalaluddina Haqqaniho, bývalého ministra za vlády Talibanu, který byl vojenským velitelem Talibanu a styčnou osobou pro Al-Káidu a Taliban na obou stranách hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Během svého funkčního období jako ministr za vlády Talibanu navázal Jalaluddin Haqqani velmi úzké vztahy s Al-Káidou.

Sirajuddin Haqqani je silně spojen s Talibanem, který mu poskytuje financování pro jeho operace. Dále získává finanční prostředky od různých dalších skupin a jednotlivců, včetně překupníků drog. Je klíčovým prostředníkem pro teroristické operace v Afghánistánu a podpůrné činnosti ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Jeho napojení na Taliban zveřejnil v květnu roku 2006 mulla Dadullah, v té době jeden z nejvyšších vojenských velitelů Talibanu, který uvedl, že se Sirajuddinem Haqqanim spolupracoval a plánoval s ním operace. Rovněž má kontakty se skupinou Džaiš-e-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani je aktivně zapojen do plánování a provádění útoků namířených proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF), afghánským úředníkům a civilistům, hlavně ve východních a jižních regionech Afghánistánu. Rovněž pravidelně provádí nábor bojovníků a posílá je do afghánských provincií Chóst, Paktíja a Paktíka.

Sirajuddin Haqqani byl zapojen to sebevražedného bombového útoku na autobus policejní akademie v Kábulu dne 18. června 2007, v jehož důsledku zahynulo 35 policistů.

8.

Abdul Aziz Abbasin (také znám jako Abdul Aziz Mahsud)

Datum narození: 1969. Místo narození: vesnice Sheykhan, území Pirkowti, oblast Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. Další informace: a) Významný velitel sítě Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. b) Od počátku roku 2010 stínový guvernér Talibanu v oblasti Orgun, provincie Paktíka, Afghánistán. c) Provozoval výcvikový tábor pro bojovníky jiných národností v afghánské provincii Paktíka. d) Podílel se na přepravě zbraní do Afghánistánu.

Datum zařazení na seznam OSN:4. 10. 2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Aziz Abbasin je významným velitelem sítě Haqqani, což je skupina ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla ve východním Afghánistánu a severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Od začátku roku 2010 je Abbasin podřízený Sirajuddinu Haqqanimu, který jej jmenoval stínovým guvernérem Talibanu v oblasti Orgun v afghánské provincii Paktíka. Abbasin velí skupině bojovníků Talibanu a napomáhal provozovat výcvikový tábor pro zahraniční bojovníky umístěný v provincii Paktíka. Podílel se rovněž na přepadech vozidel s dodávkami pro afghánské vládní síly a na přepravě zbraní do Afghánistánu.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (také znám jako a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titul: hadži. Datum narození: mezi lety 1975 a 1976. Místo narození: a) vesnice Minar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Darweshan, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: a) afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 57388 vydaný v oblasti Lashkar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, b) rezidenční průkaz číslo 665, Ayno Maina, provinicie Kandahár, Afghánistán. Adresa: a)Wesh, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b)Safaar Bazaar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, c)místnost č. 33, 5. patro, Sarafi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) Majitel společnosti Rahat Ltd. b) Podílí se na dodávkách zbraní Talibanu, včetně improvizovaných výbušných zařízení. c) Zatčen v roce 2012 a od ledna 2013 ve vazbě v Afghánistánu. d) Spojen s Rahat Ltd.

Datum zařazení na seznam OSN:21. 11. 2012.


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/26


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 2. května 2013

o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou

(ECB/2013/13)

(2013/220/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíl 1.6 a oddíly 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.2 přílohy I těchto obecných zásad,

s ohledem na obecné zásady ECB/2013/4 ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (2), a zejména na čl. 1 odst. 3 a články 5 a 7 těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Standardní kritéria, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14.

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 si Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké standardy na základě jakýchkoli informací, které považuje za relevantní.

(3)

Obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou v současné době nesplňují minimální požadavky Eurosystému na práh úvěrové kvality, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje podle přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

(4)

Rada guvernérů bere v úvahu memorandum o porozumění uzavřené mezi Kyperskou republikou a Evropskou komisí a schválené členskými státy, které odráží hospodářský a finanční ozdravný program pro Kypr.

(5)

Rada guvernérů považuje tento program za přiměřený, a obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Kyperskou republikou tudíž mají standard kvality, který je dostatečný k tomu, aby mohly být způsobilým zajištěním pro operace měnové politiky Eurosystému bez ohledu na jakékoli externí úvěrové hodnocení.

(6)

Rada guvernérů proto rozhodla, že obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou musí být znovu způsobilé pro operace měnové politiky Eurosystému s tím, že se na tyto nástroje budou uplatňovat zvláštní srážky, jiné než ty, které jsou upraveny v oddíle 6.4.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

(7)

Podle článku 7 obecných zásad ECB/2013/4 se práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené ústředními vládami členských států eurozóny, na které se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu, ledaže Rada guvernérů rozhodne, že příslušný členský stát nesplňuje podmínky poskytování finanční podpory a/nebo podmínky makroekonomického programu. Podle čl. 1 odst. 3 uvedených obecných zásad se však pro účely čl. 5 odst. 1 a článku 7 těchto obecných zásad jen Irsko, Řecká republika a Portugalská republika považují za členské státy eurozóny, které plní program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu. Je proto zapotřebí, aby Rada guvernérů přijala rozhodnutí, na základě kterého se práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem nebude uplatňovat na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou.

(8)

Toto výjimečné opatření bude platit dočasně, a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že je možné znovu běžně uplatňovat kritéria způsobilosti a rámec kontroly rizika pro operace měnové politiky Eurosystému,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pozastavení uplatňování některých ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 a způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou

1.   Uplatňování minimálních požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu stanovených v pravidlech rámce hodnocení úvěrového rizika pro určitá obchodovatelná aktiva v oddíle 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 se pozastavuje ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným Kyperskou republikou. Pro účely čl. 5 odst. 1 a článku 7 obecných zásad ECB/2013/4 se proto Kyperská republika považuje za členský stát eurozóny, který plní program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu.

2.   Na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Kyperskou republikou se uplatňují zvláštní srážky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

3.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím, obecnými zásadami ECB/2011/14 a obecnými zásadami ECB/2013/4, tak jak jsou provedeny národními centrálními bankami na vnitrostátní úrovni, má přednost toto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. května 2013.

V Bratislavě dne 2. května 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 5.4.2013, s. 23.


PŘÍLOHA

Přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Kyperskou republikou

Státní dluhopisy

Zbytková splatnost

Srážky u kupónů s pevnou a proměnlivou sazbou

Srážky u kupónů s nulovou sazbou

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Státem zaručené bankovní dluhopisy a státem zaručené dluhopisy nefinančních podniků

Zbytková splatnost

Srážky u kupónů s pevnou a proměnlivou sazbou

Srážky u kupónů s nulovou sazbou

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.