European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada C


C/2024/2305

2.4.2024

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2024 – Beauty Biosciences v. EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO SCIENCE)

(Věc T-81/23) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Evropské unie BEAUTYBIO SCIENCE - Absolutní důvody neplatnosti - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001])

(C/2024/2305)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Spojené státy) (zástupce: D. Mărginean, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Eberl, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: P. Wilhelm, advokát)

Předmět věci

Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně domáhá zrušení a změny rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 20. prosince 2022 (věc R 1039/2022-4).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Beauty Biosciences LLC ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Société de Recherche Cosmétique SARL v řízení před Tribunálem.

3)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení.


(1)   Úř. věst. C 127, 11.4.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2305/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)