European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2024/998

26.1.2024

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

SA.110037

(Text s významem pro EHP)

(C/2024/998)

Datum přijetí rozhodnutí

30.11.2023

Číslo podpory

SA.110037

Členský stát

Řecko

Kraj

 

Název (a/nebo jméno příjemce)

Interim support scheme until the establishment of a Sale and Lease Back Scheme

Právní základ

Law 4916/2022 (GG A’ 65/28.3.2022): „State Contribution Programme for vulnerable debtors until the transfer of their residence to the Sales and Lease Back Organization under Chapter A of Part Two of Book Three of Law 4738/2020 (GG A 207)“

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům, Malé a střední podniky

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celkový rozpočet: 4 700 000 EUR

Míra podpory

 

Délka trvání programu

30.11.2023 – 28.2.2025

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Special Secretariat for private debt management

Thivon 196-198, Ag.Ioannis Rentis 18233, Athens

Další informace

 

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/998/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)