European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2023/1531

13.12.2023

Oznámení Komise o uplatňování přechodných pravidel původu upravujících diagonální kumulaci mezi uplatňujícími smluvními stranami v celoevropsko-středomořské oblasti

(C/2023/1531)

Za účelem uplatňování diagonální kumulace původu mezi uplatňujícími smluvními stranami (1) se dotčené uplatňující smluvní strany prostřednictvím Evropské komise vzájemně informují o platných pravidlech původu s ostatními uplatňujícími smluvními stranami.

Připomíná se, že diagonální kumulaci (opracování, zpracování a/nebo materiálů) lze uplatnit pouze tehdy, pokud mají uplatňující smluvní strany konečné výroby a konečného určení uzavřené dohody o volném obchodu, které obsahují totožná pravidla původu, a to se všemi uplatňujícími smluvními stranami podílejícími se na získání statusu původu.

Produkty pocházející od uplatňující smluvní strany, která s uplatňujícími smluvními stranami konečné výroby a/nebo uplatňujícími smluvními stranami konečného určení příslušnou dohodu neuzavřela, se považují za nepůvodní.

Na základě oznámení předložených uplatňujícími smluvními stranami Evropské komisi jsou v připojených tabulkách uvedeny:

 

Tabulka 1 – zjednodušený přehled možností kumulace ke dni 1. prosince 2023.

 

Tabulka 2 – datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatňovat.

V tabulce 1 znamená písmeno „X“ existenci dohody o volném obchodu uzavřené mezi dvěma partnery, jež obsahuje pravidla původu umožňující kumulaci na základě přechodných pravidel původu. Aby bylo možné využít diagonální kumulaci s třetím partnerem, mělo by být písmeno „X“ v tabulce uvedeno ve všech průsečících mezi třemi partnery.

V tabulce 2 se uvedená data týkají data uplatňování diagonální kumulace na základě článku 8 dodatku A ke každému protokolu o pravidlech původu mezi uplatňujícími smluvními stranami. V tom případě datu předchází označení „(T)“.

V příloze I je uveden seznam uplatňujících smluvních stran, které se rozhodly jednostranně rozšířit uplatňování čl. 7 odst. 3 přechodných pravidel stanovených v dodatku A k dvoustranným protokolům o pravidlech původu na dovoz produktů kapitol 50 až 63.

Kódy pro uplatňující smluvní strany uvedené v tabulkách jsou uvedeny níže.

Evropská unie

EU

státy ESVO:

Island

IS

Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) (2)

CH (+ LI)

Norsko

NO

Faerské ostrovy

FO

Účastníci barcelonského procesu:

Jordánsko

JO

Palestina (3)

PS

Účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU:

Albánie

AL

Bosna a Hercegovina

BA

Kosovo (*1)

KO

Severní Makedonie

MK

Srbsko

RS

Černá Hora

ME

Gruzie

GE

Moldavská republika

MD

Ukrajina

UA

Toto oznámení nahrazuje oznámení 2023/C 51/01 (Úř. věst. C 51, 10.2.2023, s. 1).

Tabulka 1

Zjednodušený přehled možností diagonální kumulace podle přechodných pravidel původu v celoevropsko-středomořské oblasti ke dni 1. prosince 2023

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

BA

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

RS

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

UA

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 


Tabulka 2

Datum uplatňování přechodných pravidel původu upravujících diagonální kumulaci v celoevropsko-středomořské oblasti

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 9. 2021

 

(T) 15. 10. 2022

(T) 9. 9. 2021

(T) 6. 12. 2021

(T) 9. 2. 2022

(T) 1. 9. 2021

(T) 16. 11. 2021

(T) 1. 12. 2023

CH (+LI)

(T) 1. 9. 2021

 

(T) 1. 11. 2021

(T) 1. 11. 2021

 

 

 

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 9. 2023

 

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 12. 2023

 

 

IS

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 11. 2021

 

(T) 1. 11. 2021

 

 

 

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 9. 2023

 

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 12. 2023

 

 

NO

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 11. 2021

(T) 1. 11. 2021

 

 

 

 

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 9. 2023

 

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 12. 2023

 

 

FO

(T) 1. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 1. 2022

 

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

 

BA

 

(T) 1. 9. 2023

(T) 1. 9. 2023

(T) 1. 9. 2023

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

 

KO

(T) 15. 10. 2022

 

 

 

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

 

MK

(T) 9. 9. 2021

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 4. 2022

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 6. 7. 2023

RS

(T) 6. 12. 2021

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 1. 2022

(T) 1. 1. 2022

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

 

(T) 1. 2. 2023

 

ME

(T) 9. 2. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 4. 2022

(T) 1. 4. 2022

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

 

(T) 1. 2. 2023

 

GE

(T) 1. 9. 2021

(T) 1. 12. 2023

(T) 1. 12. 2023

(T) 1. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

(T) 1. 2. 2023

 

 

(T) 24. 5. 2023

UA

(T) 1. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) 6. 7. 2023

 

 

 

(T) 24. 5. 2023

 


(1)   „Uplatňující smluvní stranou“ se rozumí smluvní strana celoevropsko-středomořské úmluvy, která začlení celoevropsko-středomořská přechodná pravidla původu do svých dvoustranných preferenčních obchodních dohod s jinou smluvní stranou celoevropsko-středomořské úmluvy.

(2)  Švýcarsko a Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii.

(3)  Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA

Seznam uplatňujících smluvních stran, které se rozhodly rozšířit uplatňování čl. 7 odst. 3

A.

Seznam uplatňujících smluvních stran, které se rozhodly rozšířit uplatňování čl. 7 odst. 3 na všechny své partnery uplatňující přechodná pravidla

Island

Norsko

Švýcarsko (Lichtenštejnsko)

B.

Seznam uplatňujících smluvních stran, které se rozhodly rozšířit uplatňování čl. 7 odst. 3 na omezený počet svých partnerů uplatňujících přechodná pravidla

Albánie – na státy ESVO

Černá Hora – na státy ESVO

Severní Makedonie – na státy ESVO

Srbsko – na státy ESVO

Účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU a Moldavská republika (strany Středoevropské dohody o volném obchodu) – mezi sebou


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1531/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)