ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 130

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
23. března 2022


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2022/C 130/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

2022/C 130/02

Sdělení Evropského parlamentu týkající se Ceny evropského občana — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Evropská komise

2022/C 130/03

Směnné kurzy vůči euru — 22. března 2022

4

2022/C 130/04

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

10

2022/C 130/09

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

16

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2022/C 130/15

Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství — Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

17


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2022/C 130/16

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

18

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2022/C 130/17

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 A 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/01)

Dne 24. února 2022 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32022M10499. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/2


Sdělení Evropského parlamentu týkající se Ceny evropského občana

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

Dne 7. července 2021 se konala výroční schůze kanceláře Ceny evropského občana. Předsedala jí Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu a kancléřka Ceny evropského občana.

Na této schůzi byl sestaven následující seznam laureátů ceny za rok 2021.

Ceny budou jednotlivým držitelům předány na veřejném slavnostním udílení cen v jejich členském státě. Organizace se ujmou kontaktní kanceláře Evropského parlamentu. Laureáti se rovněž zúčastní společného slavnostního předávání cen v Evropském parlamentu v Bruselu, které se uskuteční v listopadu 2021.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Laureáti/Vítězové

Belgie: Paars

Bulharsko: TheMayor.EU – Evropský portál pro města a občany

Česká republika: Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity MUNI POMÁHÁ

Dánsko: Evropská diskusní iniciativa

Estonsko: Youth English Club

Finsko: Krizová linka

Francie: Francouzsko-německý dialog občanů o posílení přeshraniční spolupráce

Chorvatsko: With One Dream United (Spojeni snem)

Irsko: Kampaň Too Into You

Itálie: Výrobna minisušenek FROLLA

Kypr: Dokumentární filmy: „Naše zeď“ a „Moje domovina“

Litva: Mano Guru

Lotyšsko: Činnost na podporu obyvatel Běloruska – #FreeBelarus

Lotyšsko: Liene Dambinová

Lucembursko: RespectEachOther

Maďarsko: Operace Nouzový východ – mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání

Malta: Památník milosrdenství

Německo: Mezinárodní divadelní festival mládeže „Wilde Mischung“

Nizozemsko: Projekt Phoenix

Polsko: Obrana důstojnosti a nezávislosti soudců bojujících za nezávislost soudnictví v Polsku

Portugalsko: Od lidí pro lidi

Rakousko: Evropská setkání mládeže eljub

Rumunsko: Geofolk

Řecko: ELEPAP – Řecká společnost pro ochranu a rehabilitaci osob se zdravotním postižením

Slovensko: Zmudri – videokurzy občanské výchovy

Slovinsko: Za solidaritu a celoevropský pokrok v oblasti zdraví pro onkologické pacienty

Španělsko: Dobrovolníci obce Villa de Moya za přijímání a integraci nelegálních migrantů

Švédsko: Sdružení Navet („Středisko“) v Bergsjönu a jeho kolaborativní tvůrčí projekt


Evropská komise

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

22. března 2022

(2022/C 130/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1024

JPY

japonský jen

132,96

DKK

dánská koruna

7,4402

GBP

britská libra

0,83228

SEK

švédská koruna

10,3822

CHF

švýcarský frank

1,0275

ISK

islandská koruna

142,70

NOK

norská koruna

9,6233

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,679

HUF

maďarský forint

371,23

PLN

polský zlotý

4,6851

RON

rumunský lei

4,9463

TRY

turecká lira

16,3432

AUD

australský dolar

1,4802

CAD

kanadský dolar

1,3867

HKD

hongkongský dolar

8,6285

NZD

novozélandský dolar

1,5860

SGD

singapurský dolar

1,4957

KRW

jihokorejský won

1 343,81

ZAR

jihoafrický rand

16,3430

CNY

čínský juan

7,0137

HRK

chorvatská kuna

7,5750

IDR

indonéská rupie

15 808,01

MYR

malajsijský ringgit

4,6483

PHP

filipínské peso

57,749

RUB

ruský rubl

 

THB

thajský baht

36,881

BRL

brazilský real

5,4105

MXN

mexické peso

22,3667

INR

indická rupie

83,9145


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/5


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/04)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1498

16. března 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

č. ES: –, číslo CAS: –

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Francie

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích „smáčivých“ detergenčních vlastností při výrobě pufrů, činidel a gelových nosičů umožňujících rozpouštění, ředění a dobré roztírání substrátů a činidel, které jsou nezbytné pro optimalizaci fungování a citlivosti diagnostického testu in vitro na bázi gelové elektroforézy

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích detergenčních vlastností při výrobě elektroforézních gelů za účelem zajištění určování polohy specifických proteinů, které je nezbytné pro intepretaci výsledků diagnostického testu in vitro na bázi gelové elektroforézy

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích detergenčních vlastností, které vedou k buněčné lýze a narušení proteinových interakcí a které jsou vyžadovány k výrobě činidel, jež se podílejí na stanovení proteinů, které jsou předmětem zájmu, v diagnostickém testu in vitro na bázi gelové a kapilární elektroforézy

4. ledna 2033

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/7


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/05)

Rozhodnutí o zamítnutí povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Žádost o povolení

Nepovolené použití

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1512

16. března 2022

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

č. ES 266-028-2 CAS 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Španělsko

Jako pojivo při výrobě hliněných terčů

V žádosti nebylo prokázáno, že v souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití příslušné látky a že zde neexistují vhodné alternativy.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/8


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/06)

Rozhodnutí o zamítnutí povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Žadatel o povolení

Nepovolené použití

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1510

16. března 2022

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

číslo ES: 266-028-2; číslo CAS: 65996-93-2

DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, Česká republika

Jako pojivo při výrobě hliněných cílů

V žádosti nebylo prokázáno, že v souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití příslušné látky a že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/9


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/07)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1506

16. března 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

č. ES: –, číslo CAS: –

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm, Švédsko

Octapharma

Produktionsgesel schaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Německo

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim, Francie

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Jako detergent pro fázi inaktivace viru (ošetření rozpouštědlem/detergentem) během výroby léčivých přípravků pocházejících z plazmy a rekombinantních léčivých přípravků

4. ledna 2033

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Oberlaaer Straße 235, A-1100 Vienna, Rakousko

REACH/22/5/4

Jako složka regeneračního roztoku chromatografické kolony při výrobě faktoru VIII odvozeného od rekombinantního faktoru

4. ledna 2025


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu)


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/10


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/08)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1503

16. března 2022

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

č. ES: 266-028-2, č. CAS: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Španělsko

REACH/22/10/0

Použití vysokoteplotní dehtové smoly, černouhelného dehtu ve formulaci směsí výhradně pro průmyslová použití, jež nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006

4. října 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/11


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/09)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1497

16. března 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

č. ES: –, číslo CAS: –

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork Irsko

REACH/22/6/0

Průmyslové použití jako činidlo pro inaktivaci virů pro bezpečnost pacientů při výrobě humánních léčivých přípravků vyráběných z biologických systémů

4. ledna 2033

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/12


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/10)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1499

16. března 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

Číslo ES: –, číslo CAS: –

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Nizozemsko

REACH/22/18/0

Ve složení směsí pro soupravy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

4. ledna 2028

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/13


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/11)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1511

16. března 2022

Vysokoteplotní černouhelná smola (CTPht)

č. ES: 266-028-2, č. CAS: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Dánsko

REACH/22/11/0

Použití vysokoteplotní černouhelné smoly (CTPht) ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006

4. října 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Anthracenový olej („AO“)

č. ES: 292-602-7, č. CAS: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Použití anthracenového oleje ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu)


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/14


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/12)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1500

16. března 2022

Vysokoteplotní černouhelná smola (CTPht)

č. ES: 266-028-2, č. CAS: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Španělsko

REACH/22/12/0

Použití vysokoteplotní černouhelné smoly (CTPht) ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006

4. října 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Anthracenový olej („AO“)

č. ES: 292-602-7, č. CAS: 90640-80–5

REACH/22/12/1

Použití anthracenového oleje ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/15


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/13)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1501

16. března 2022

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

č. ES: 266-028-2, č. CAS: 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Belgie

REACH/22/14/0

Použití vysokoteplotní dehtové smoly, černouhelného dehtu ve formulaci směsí výhradně pro průmyslová použití, jež nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006

4. října 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Anthracenový olej

č. ES: 292-602-7, č. CAS: 90640-80-5

REACH/22/14/1

Použití anthracenového oleje ve formulaci směsí výhradně pro průmyslová použití, jež nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu)


23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/16


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/14)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1504

16. března 2022

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxilovaný (4-NPnEO)

Číslo ES: –, číslo CAS: –

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Německo

REACH/22/19/0

Složení složky tvrdidla obsahující 4-NPnEO v dvousložkových těsnicích materiálech z polysulfidu v odvětví letectví a kosmonautiky

4. ledna 2025

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

REACH/22/19/1

Mísení základních složek těsnicího materiálu z polysulfidu s tvrdidlem obsahujícím 4-NPnEO, jehož výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-NPnEO pro použití v letectví a kosmonautice, která jsou osvobozena od povolení podle čl. 56 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006, v leteckém a kosmickém odvětví a souvisejících dodavatelských řetězcích


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/17


Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/15)

Členský stát

Španělsko

Dotčená trasa

Almería–Sevilla

Doba platnosti smlouvy

2 roky po zahájení provozu plus další dva (2) roky, bude-li třeba platnost prodloužit

Lhůta pro podávání nabídek

Nejdříve 2 měsíce po datu zveřejnění tohoto oznámení

Adresa, na které lze obdržet znění výzvy k podávání nabídek a příslušné informace nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a závazkem veřejné služby

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

España

E-mail: osp.dgac@mitma.es


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/16)

1.   

Komise dne 16. března 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

SEGRO plc („SEGRO“, Spojené království),

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

pozemku pro logistické účely situovaného v Plessis Pâté jižně od Paříže ve Francii („cílové aktivum“, Francie).

Podniky SEGRO a PSPIB získají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým cílovým aktivem.

Spojení se uskutečňuje nákupem majetku.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku SEGRO: vlastnictví, správa a rozvoj moderních skladů a nemovitostí pro lehký průmysl umístěných kolem velkých aglomerací a klíčových dopravních center v řadě zemí EU,

podniku PSPIB: správa diverzifikovaného globálního investičního portfolia akcií, obligací a jiných cenných papírů s pevným výnosem, jakož i investice do soukromého kapitálu, nemovitostí, infrastruktury, přírodních zdrojů a soukromých dluhových nástrojů,

cílového aktiva: pozemek pro logistické účely s plochou k pronájmu o výměře 50 098 m2 situovaný jižně od Paříže v Plessis Pâté ve Francii. Cílové aktivum je v současné době pronajato třetí straně a využíváno především jako skladiště.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/20


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 A 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 130/17)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Mittelrhein“

PDO-DE-A1269-AM01

Datum oznámení: 28. prosince 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Popis vína / výrobků z révy vinné a analytické a/nebo organoleptické vlastnosti

Popis:

Změna minimálního přirozeného obsahu alkoholu, respektive minimální hmotnosti moštu (doposud v bodě 5.1, v budoucnu v bodě 3.2 specifikace výrobku) pro jakostní víno odrůdy Dornfelder v letech s mimořádnými klimatickými podmínkami.

Standardní hodnoty pro jakostní víno odrůdy Dornfelder: celkový obsah alkoholu 8,8 % objemových / 68° Öchsle.

DOPLNĚNÍ:

„Minimální přirozený obsah alkoholu / minimální hmotnost moštu odrůdy Dornfelder lze z rozhodnutí představenstva uznávaného sdružení Schutzgemeinschaft Mittelrhein v letech s mimořádnými klimatickými podmínkami stanovit na celkový obsah alkoholu 8,3 % objemových / 65° Öchsle. Tento předpis je omezen vždy na schválený ročník. Rozhodnutí sdružení Schutzgemeinschaft bude vhodným způsobem uveřejněno.“

Různé výrobky budou jmenovitě uvedeny s vyjádřením k jejich minimálnímu přirozenému obsahu alkoholu / minimální hmotnosti moštu, stejně jako organoleptického popisu.

DOPLNĚNÍ:

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

Důvody změn:

Nepatrné snížení minimálního obsahu alkoholu / minimální hmotnosti moštu odrůdy Dornfelder má umožnit dřívější sklizeň a minimalizovat tak negativní vlivy škodlivých organismů. Například ročník 2014 byl poznamenán výskytem octomilky, která se stala hrozbou pro rané červené odrůdy révy. Vyčkávání se sklizní kvůli dosud platné minimální hmotnosti moštu ukrývá v takovýchto letech nebezpečí významných kvalitativních a kvantitativních ztrát při sklizni.

Organoleptické popisy byly upraveny diferencovaněji, aby lépe odrážely různé výrobky.

Doplněním celkového obsahu alkoholu u vín bez obohacení dochází k aplikaci zahajovací doložky nařízení EU.

2.   Vymezení oblasti

Popis:

Oblast CHOP Mittelrhein bude nově vymezena.

DOPLNĚNÍ:

Budou uvedeny jednotlivé obce, včetně katastrálních území a čísel katastrálních území.

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic takzvaných obcí, které lze nahlédnout na www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Důvody změn:

Zamýšlené vymezení oblasti se neděje svévolně, nýbrž je nutné k zamezení významných nevýhod pro vinařství a zemědělství, společnost a ekosystém, stejně jako region Mittelrhein s ohledem na historickou kulturní krajinu.

Následovně jsou blíže objasněny důvody pro vymezení oblasti:

Uzavřená vinice je nutná k zajištění kvality, zejména s ohledem na opatření na ochranu rostlin.

Opatření na ochranu rostlin jsou ve vinařství nutná, avšak ne vždy slučitelná s jinými kulturami. Střídání vinic a ploch pro jiné využití (např. louky a pastviny, polnosti, zelinářství nebo ovocnářství) často způsobuje problémy, kterým by mělo být co nejlépe zabráněno:

Čím méně styčných bodů bude mít vinařství s jinými oblastmi využití (polní hospodářství, ovocnářství, louky a pastviny atd.), tím méně je s tím spojeno negativních dopadů na pěstování a kvalitu vín.

Důvodem jsou zvláštní požadavky na obhospodařování vinic, zejména při ochraně rostlin. Používané přípravky na ochranu rostlin se zčásti výrazně liší zejména co se týče oblasti jejich použití, registrace pro specifický druh kultury nebo čekacích dob. Navíc probíhá ochrana rostlin v mnoha historických strmých vinicích oblasti Mittelrhein postřikem z vrtulníku, při němž z technických a fyzikálních důvodů existuje vyšší riziko snosu. Pro správnou realizaci postřiku z vrtulníku je výhodná geometrie trysek ve formě dlouhých, rovných drah podél svahu. K tomu je zapotřebí souvislá plocha vinice.

Zemědělci a vinaři jsou povinni zabránit snosu přípravků na ochranu rostlin na jiné kultury a necílové plochy, mimo jiné dodržováním odstupů. V blízkosti hranice vinice tedy nelze révu stříkat, což znemožňuje pěstování. Totéž platí pro ornou půdu, louky a pastviny a plochy ovocných sadů, které s vinicemi sousedí. Pěstování vína na roztroušených plochách tak vede k ekonomickým ztrátám pro všechny hospodáře. V oblastech, kde jsou využívány vrtulníky, je tento problém obzvlášť výrazný, neboť vrtulník musí z důvodu zvýšeného rizika snosu dodržovat mimořádně přísné předpisy ohledně odstupu. Pokud se vinice přesunou tam, stanou se z bývalých vinic necílové plochy, k nimž je pak nutné dodržovat odstup. Zbývajícím vinicím tak tímto přestěhováním vznikne hospodářská újma.

Pokud dojde navzdory správné aplikaci ke snosu přípravků na sousedící pozemky s jiným využitím, může to vést k nežádoucím škodám na vegetaci na necílové ploše, ke snížení kvality nebo neprodejnosti výrobku na základě určitých zbytků přípravků na ochranu rostlin. Tyto nejsou zčásti pro zde pěstované kultury schváleny, takže může při analýzách zbytků v důsledku přesné analytiky a nízkých množství zbytků dojít k tomu, že vyrobené produkty nebudou obchodovatelné. Takové případy se v praxi objevují opakovaně. Za takové škody lze sice postihnout původce, zachováním uzavřených vinic však lze minimalizovat okrajové plochy a tím zabránit problémům.

Ochrana společnosti a ekosystému obhospodařováním strmých vinic

Strmé vinice dnes významnou měrou přispívají k ochraně před erozí a odnosem půdy. Terasové vinice a zdi okolo vinohradu zabraňují odtékání povrchových vod do spádové přímky. Réva a zeleň půdu stabilizují a jsou zachovávány trvalou péčí. Správné obhospodařování půdy zajišťuje dobrou půdní kulturu a vysokou infiltraci vody do půdy. Celkově se tak minimalizuje eroze, při silném dešti se zachytí voda a zabrání se odnosu živin (především fosfátu) do povrchových vod. Bez aktivního obhospodařování by terasy a zdi zchátraly. Půda by zarostla a ztratila plodnost a strukturu. Důsledkem by byla eroze, odnos půdy a živin, stejně jako sesuvy půdy při silném dešti. Došlo by k ohrožení obyvatel a dopravy a vzniku škod.

Arondovaná vinice umožňuje aplikovat efektivní metody hospodaření a ochrany v pěstování vinné révy.

Šetrné strategie ochrany rostlin, které s sebou přináší kvalitativní, ekologické a ekonomické výhody, jsou důležité k zajištění udržitelné produkce kvalitních vín:

Příkladem je boj proti obaleči jednopásému pomocí feromonů. Toto ochranné opatření funguje jen tehdy, pokud jsou co nejplošněji rozmístěny feromonové odparníky nutné k omezení množení a zmatení škůdců. Přitom je výrazně cenově výhodnější, pokud se zabrání dvojímu vyvěšení na okrajích nutnému z odborných důvodů (hranice s jinými kulturami, způsoby využití nebo jiným porostem). Minimalizace nákladů na feromonové odparníky lze významně dosáhnout uzavřenou vinicí. K tomu ještě platí ve spolkové zemi Porýní-Falc, že rozvojový program „EULLE“ (ekologická opatření, rozvoj venkova, zemědělství, výživa), který zahrnuje podporu biotechnických metod ochrany rostlin ve vinařství, stanoví způsobilost výdajů až od minimální souvislé plochy 2 ha. Pokud by se rozloha lánů přeměnou jednotlivých vinic na ornou půdu snížila pod 2 ha, nebyly by už ani zbývající plochy vinic způsobilé k získání podpory na odparníky RAK. Obhospodařovatelům zbývajících vinic by tak vznikla ekonomická újma. Bez této finanční podpory je však biotechnická ochrana rostlin neekonomická. Z toho v důsledku vyplývá používání většího množství insekticidů, které s sebou zase nese negativní důsledky pro ekosystém.

Rovněž na ochranu proti ptactvu k zabezpečení zralých hroznů před poškozením jsou uzavřené vinice nutné jak z odborného, tak i z ekonomického hlediska, neboť jen tak lze dosáhnout efektivní ochrany. Pěstování vína na roztroušených plochách naopak vede k vyšším nákladům nebo dokonce i k vyššímu hlukovému zatížení obyvatel.

Uzavřená plocha vinice pomáhá zabránit škodám způsobených zvěří:

Snížení nadměrné populace černé zvěře je z hlediska vinařství důležité téma. Toto snížení je mj. nutné proto, že ve spolkové zemi Porýní-Falc škody způsobené zvěří zpravidla nepodléhají povinnosti k náhradě. Navíc se tímto zamezí riziku výskytu afrického moru prasat, který podléhá oznamovací povinnosti a představuje významné riziko pro chov užitkových zvířat v Německu. Regulace stavů černé zvěře je však v uzavřené vinici lépe realizovatelná a méně nákladná než v katastrálních územích se střídajícími se kulturami, jako jsou vinice, polnosti a ovocné sady, které často skýtají mnoho možností úkrytu právě pro černou zvěř.

Kapková závlaha získává v suchých létech zejména u mladých vinic stále více na významu. Je nepostradatelná pro zakořenění révy. Uzavřené plochy vinic jsou zde velmi výhodné pro vytvoření a provozování nutné infrastruktury (studny, potrubí atd.). Tím se zefektivní a zlevní jak společné obstarávání vody, tak i společné využití transportních a rozvodných potrubí.

Předpoklady pro obhospodařování jsou v pěstování vinné révy jiné než například v oblasti polního hospodářství. Pokud by tyto plochy nebyly nadále využívány pro pěstování vinné révy, hrozí především na strmých vinicích zarůstání ploch, protože tyto nejsou vhodné pro zemědělské obhospodařování nebo využití zeleně. Na těchto neobhospodařovaných plochách se mohou uchytit náletové hostitelské rostliny pro nežádoucí škůdce, jako je octomilka (např. ostružiny), které zase ohrožují zdraví a kvalitu hroznů na sousedních plochách vinic.

Historická kulturní krajina a krajinný ráz s tradičními vinohrady jsou význačné pro chráněné označení původu Mittelrhein a jeho dobrou pověst.

Vinařství v tradičních vinohradech utvářejících ráz krajiny formuje u obyvatel oblasti, u regionálních vinařů, v odborném světě, ale i u spotřebitelů charakter tohoto vinařského regionu. To je patrné i z toho, že reklama na víno při zobrazování tohoto vinařského regionu využívá pravidelně snímky pořízené v tradičních vinohradech.

Přesun pěstování vinné révy do tradičních polí by vedlo ke změně charakteristického rázu krajiny s příslušnými dopady na vzrostlou kulturní krajinu, zapsanou dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO. V prohlášení UNESCO k mimořádné univerzální hodnotě a požadavkům ohledně ochrany a správy se uvádí: „Opatření zavedená v hospodářství [Oberes Mittelrtheintal] slouží v první řadě k (…) zachování tradice vinařství na strmých vinicích, zajištění biotopů pro vzácné druhy zvířat a rostlin a celkově k tomu, aby prostředí v údolí zůstalo zachováno beze změn“.

Rovněž v oblasti turismu hraje víno ve spojení s tradičním vinařským regionem a tradičními vinohrady zásadní roli. Díky této kulise a všestrannému turistickému vyžití vinařské krajiny (např. putování po vinařském regionu Mittelrhein, turistická stezka Rheinsteig, stezka Rheinburgenweg) zajišťuje tento tradiční vinařský region ekonomické zisky pro mnoho turistických provozů, jako je např. gastronomie a hotelnictví. Pokud by nedošlo ve specifikaci výrobku k vymezení oblasti, čímž by se umožnilo přesunutí vinic na současné plochy zeleně a zemědělské plochy, hrozilo by mnohým tradičním vinicím, jak již bylo popsáno výše, nežádoucí zarůstání, neboť nejsou z důvodu malé rozlohy, charakteru a často špatné dostupnosti vhodné pro jiné využití než vinařství. Toto zarůstání by vedle uvedených ekologických důsledků mělo i ekonomické dopady, neboť takováto krajina není pro turisty na pohled atraktivní.

Vína představovaná v odborných publikacích, která silně ovlivňují vnímání a dobrou pověst CHOP Mittelrhein, pocházejí často z tradičních a souvislých vinic (např. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Celkově je CHOP Mittelrhein se svými krajinu utvářejícími, souvislými vinicemi vnímáno obyvateli, obchodníky a spotřebiteli, stejně jako turisty kladně. Při nákupu a konzumaci vína z oblasti Mittelrhein spotřebiteli běží hlavou obrázky tradičních vinic, případně ještě umocněné zážitky z dovolené. To dělá CHOP Mittelrhein nezaměnitelným a jedinečným.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že obhospodařování vinic na arondovaném a pokud možno uzavřeném území má nejrůznější výhody pro vlastníky a obhospodařovatele vinic, stejně jako pro životní prostředí a společnost. Proto by se neměl podíl již dnes ojedinělých roztroušených vinic s těmito zde popsanými rozmanitými nedostatky zvyšovat.

3.   Moštové odrůdy

Popis:

V bodě 7 (do budoucna bod 8) specifikace výrobku jsou doposud uvedeny následující odrůdy:

Ve spolkové zemi Porýní-Falc:

Bílé víno

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Odrůdy červených a růžových vín

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko:

Bílé víno

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Červená a růžová vína

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Seznamy odrůd spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko budou sloučeny do jednoho společného seznamu.

DOPLNĚNÍ:

Do seznamu odrůd budou doplněny následující odrůdy:

Bílé odrůdy

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Odrůdy červených a růžových vín

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Odrůdy révy budou doplněny svými synonymy.

Důvody změn:

Dosavadní výčet odrůd není kompletní. Bude doplněn, jelikož zde mají být uvedeny všechny doposud klasifikované odrůdy révy se svými synonymy.

4.   Platné požadavky podle unijních nebo národních právních předpisů

Popis:

V bodě 10 specifikace výrobku jsou uvedeny další požadavky ohledně etiketování.

Menší zeměpisné jednotky:

DOPLNĚNÍ:

Registr vinic představuje seznam názvů oblastí, vinařských obcí, tratí a plužin schválených pro menší geografické jednotky. V registru vinic jsou zapsány hranice obcí a oblasti podle značení v katastru (katastrální území, pozemek, plužina, parcela). Registr vede agrární komora země Porýní-Falc. V Severním Porýní-Vestfálsku registr vede agrární komora pro Severní Porýní-Vestfálsko. Zřízení a vedení registru vinic se opírá o následující právní základ:

§ 23 odstavec 3 a 4 zákona o víně

§ 29 nařízení o víně

zemský zákon o stanovení obcí a oblastí a o registru vinic (zákon o vinařských obcích)

předpis k provádění zákona o víně (něm. zkr. WeinR – DVO NRW)

§ 2 bod 16 nařízení vlády o pravomocech v oblasti zákona o víně

Změna vymezení malých zeměpisných jednotek je přípustná pouze se souhlasem příslušných organizací podle § 22g zákona o víně. Každou změnu musí příslušná organizace podle § 22g zákona o víně oznámit Spolkovému úřadu pro zemědělství a výživu.

Důvody změn:

Ustanovení k etiketování mají být doplněny o užší geografické názvy, aby bylo reflektováno platné právo.

5.   Kontrolní orgány

Popis:

Doplnění kontrolních orgánů uvedených v bodě 11 specifikace výrobku a jejich úkolů.

DOPLNĚNÍ:

Agrární komora je při kontrole podporována

Spolkovou zdravotnickou laboratoří pro Porýní-Falc

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

Pro Severní Porýní-Vestfálsko:

Ředitel agrární komory Severní Porýní-Vestfálsko jako zemský zmocněnec:

Obor 63 – zahradnictví

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Zemský úřad pro přírodu, životní prostředí a ochranu spotřebitele Severní Porýní-Vestfálsko

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Důvody změn:

Spolkovou zdravotnickou laboratoř je nutno doplnit do seznamu kontrolních úřadů, neboť plní v této oblasti kontrolní úkoly. V Severním Porýní-Vestfálsku se změnila adresa agrární komory.

6.   Ostatní

Popis:

Redakční změny podle zadání EU.

Důvody změn:

Musely být provedeny redakční změny, aby bylo vyhověno zadání EU.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Mittelrhein

2.   Druh zeměpisného označení:

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

8.

Perlivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Jakostní víno bílé

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Bílé víno

Bílá vína zpravidla vykazují světle zelenou až intenzivně tmavě zlatou až jantarovou barvu. Jejich vůně jsou většinou svěží až exoticky ovocné, zčásti i květinové nebo kořenité. V závislosti na způsobu tvorby vína lze nalézt i decentní až výraznou fenoliku, stejně jako pražené aroma. Bílá vína mívají běžně jemnou až výraznou chuť, stejně jako elegantní až temperamentní kyselinovou strukturu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Jakostní víno červené

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Červené víno

Červená vína vykazují zejména vodově červenou až tmavě fialovou, zčásti dokonce až do modravou barvu, částečně s nahnědlým odrazy. Jejich vůně bývá většinou ovocná s náznaky aromat bobulovitých plodů a mohou vykazovat i kořenitý, zemitý charakter, stejně jako čokoládové tóny. V závislosti na způsobu tvorby vína mohou mít červená vína decentní až výraznou fenoliku, stejně jako pražené aroma. Běžně mívají jemnou až plnou chuť se sametově měkkou až mírnou kyselinovou strukturou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Jakostní víno růžové, Weißherbst, Blanc de Noir

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Růžové víno, Weißherbst, Blanc de Noir

Růžová vína mívají většinou jemnou až výraznou světle červenou barvu. Vína typu Weißherbst bývají většinou slabě až mírně zbarvené dorůžova. Vína typu Blanc de Noir mají barvu bílého vína. Ve vůni většinou vyniká ovocné aroma s odstíny červených bobulí a červených plodů, možné jsou i kořenité vůně. Blanc de Noir je většinou ovocně svěží s charakteristickými odstíny bobulí, částečně i s decentními květinovými nebo kořenitými charakteristikami. Běžně mívají jemnou až plnou chuť, podpořenou měkkou až povzbudivou kyselinkou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.   Jakostní víno Rotling

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Vína typu Rotling mají zpravidla slabě až výrazně světle červenou barvu. Ve vůni většinou vyniká ovocné až částečně kořenité aroma, s charakteristickými tóny bobulí, jádrového ovoce a citrusových plodů. Běžně mívají jemnou až plnou chuť s povzbudivou kyselinovou strukturou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Víno se zvláštním přívlastkem „Kabinett“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Kabinett“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Kabinett“ jsou zpravidla ovocně svěží s povzbudivou kyselinkou a mírným obsahem alkoholu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

6.   Víno se zvláštním přívlastkem „Spätlese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Spätlese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Spätlese“ vykazují většinou intenzivní aroma žlutých plodů a zralou, harmonickou kyselinovou strukturu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

7.   Víno se zvláštním přívlastkem „Auslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Auslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Auslese“ mívají zpravidla intenzivní barvu a aroma žlutých plodů, někdy až exotické aroma. Díky podílu bobulí napadených ušlechtilou plísní se mohou vyskytovat i decentní medové a balsamikové tóny.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

8.   Víno se zvláštním přívlastkem „Beerenauslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Beerenauslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Beerenauslese“ se vyrábí z přezrálých, seschlých nebo ušlechtilou plísní napadených hroznů a mají proto většinou intenzivní zlatožlutou až jantarovou barvu a mírně zvýšenou viskozitu. Chuťově vykazují zpravidla výraznou ovocnou sladkost, stejně jako zralou, ale markantní kyselinovou strukturu. Jejich vůně jsou většinou intenzivně ovocné až kořenité nebo dokonce kořeněné, s charakteristikami zralých až přezrálých plodů, sušeného ovoce a medu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

9.   Víno se zvláštním přívlastkem „Eiswein“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Eiswein“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Eiswein“ se lisují z přirozeně zmrzlých hroznů, čímž dochází k vysoké koncentraci látek obsažených v hroznech. Ledová vína jsou zpravidla charakterizována intenzivní sladkostí spojenou s výraznou kyselinkou. Vůně bývá většinou ovocná a méně charakterizovaná ušlechtilou plísní než vína s přívlastkem Beerenauslese a Trockenbeerenauslese.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

10.   Víno se zvláštním přívlastkem „Trockenbeerenauslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Trockenbeerenauslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Trockenbeerenauslese“ se vyrábí z přezrálých, seschlých nebo ušlechtilou plísní napadených hroznů a mají proto většinou intenzivní zlatožlutou až jantarovou barvu a mírně zvýšenou viskozitu. Chuťově vykazují zpravidla výraznou ovocnou sladkost, stejně jako zralou, ale markantní kyselinovou strukturu. Jejich vůně jsou většinou intenzivně ovocné až kořenité nebo dokonce kořeněné, s charakteristikami zralých až přezrálých plodů, sušeného ovoce a medu. V zásadě vykazují výběry ze suchých bobulí oproti výběrům z bobulí vyšší stupeň koncentrace, neboť jsou silněji charakterizovány bobulemi napadenými ušlechtilou plísní nebo seschlými bobulemi.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

11.   Jakostní šumivé víno, perlivé víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Jakostní šumivé víno

Jakostní šumivá vína vykazují výraznou až silnou perláž a jsou zpravidla ovocné až zralé a kvasinkového charakteru při povzbudivé kyselinové struktuře. Vůně jsou charakterizovány druhem základního vína, použitými odrůdami révy a délkou druhotného kvašení.

Sekty Crémants vykazují intenzivní a jemnou perláž. Mají většinou ovocný, zralý až kvasinkový a kořenitý charakter se zralou kyselinovou strukturou. Vůně jsou ovlivněny druhem základního vína, použitými odrůdami révy a délkou druhotného kvašení.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

Perlivé víno

Jakostní perlivá vína vykazují jemnou až výraznou perláž a jsou ovocné a svěží. Jejich vůně jsou v závislosti na druhu vína totožné s popisem bílých, růžových, resp. červených vín.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.

Všechny výrobky

Zvláštní enologický postup

Platí platné právo.

2.

Všechny výrobky

Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Platí platné právo.

3.

Všechny výrobky

Agronomické postupy

Platí platné právo.

5.2.   Maximální výnosy

105 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

K chráněnému označení původu patří vinice v obcích Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko

K chráněnému označení původu patří plochy vinic města Königswinter s katastrálními územími Oberdollendorf, Niederdollendorf a Königswinter, města Stadt Bad Honnef s katastrálním územím Honnef (Rhöndorf) a města Bonn s katastrálním územím Kessenich.

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic výše uvedených obcí, na které lze nahlédnout na adrese www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Výroba jakostního vína, přívlastkového vína, sektu stanovené pěstitelské oblasti nebo jakostního perlivého vína stanovené pěstitelské oblasti s chráněným označením „Mittelrhein“ smí probíhat v jiné oblasti než ve stanovené pěstitelské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a která je uvedena v označení, pokud se oblast výroby nachází ve stejné spolkové zemi nebo v sousední spolkové zemi.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Popis souvislostí

Pěstitelská oblast Mittelrhein se rozprostírá mezi městy Bingen a Bonn se sousedícím pohořím Siebengebirge v délce více než 110 km. Dno údolí je úzké, teprve v nadmořské výšce 200 až 220 metrů se úzké zářezové údolí rozšiřuje do plošinového údolí s dříve vytvořenými zarovnáními. Plochy využívané k pěstování vinné révy se v údolí Mittelrheintal nalézají v nadmořských výškách asi od 55 do 350 metrů, v průměru se vinice nacházejí v nadmořské výšce 170 metrů. Vinice oblasti Oberes Mittelrheintal jsou exponované převážně na jihovýchod až jihozápad, pěstování vína v oblasti Unteres Mittelrheintal dominuje na plochách s jižní až jihozápadní expozicí. Ve vztahu k celé oblasti Mittelrheintal vykazují plochy vinic průměrnou expozici 168° (SSE).

V oblasti údolí Mittelrheintal dominují devonské horniny. Velmi rozšířené jsou kvarcitové pískovce a jílové břidlice, podřadně se vyskytují železité a křemenné břidlice, stejně jako kvarcity. Horniny třetihor se nalézají pouze v oblasti okolo města Königswinter. Jedná se o trachyty, trachytové tufy, bazalty a latity (vulkanické výlevné horniny), které svědčí o dřívější sopečné činnosti. V údolních nivách Rýna leží většinou několik metrů silné písky a jíly, které jsou často vápenité. Réva v oblasti Mittelrheintal koření převážně v půdě, jejíž výchozí horninu tvoří devonské břidlice. Dominantními půdními typy jsou zde hnědozemě a regozemě.

Na úrodné spraši, resp. sprašové hlíně jsou rozšířeny parahnědozemě.

Ale i v oblastech niv a nízkých teras se místy pěstuje vinná réva. Z hlediska půdní typologie tyto oblasti charakterizují vegy a hnědozemě. Na třetihorních vulkanitech nalézáme hnědozemě, regozemě a rankery.

Klimaticky zde zaznamenáváme průměrnou roční teplotu 9,7 °C,

průměrná teplota ve vegetačním období činí 14,2 °C. Roční úhrn srážek činí v průměru 665 mm, z toho spadne cca 60 % ve vegetaci. Průměrně jsou révy v oblasti Mittelrhein vystaveny v průběhu vegetačního období přímému slunečnímu záření v úrovni cca 615 000 Wh/m2. Dlouhé vegetační období ve spojení s výjimečnou topografií pěstitelské oblasti, mikroklimatickými podmínkami, charakteristickým složením půdy, stejně jako vysoké nasazení lidí určují typologii těchto vín.

Maloprostorová struktura a poloha strmých svahů omezují technickou mechanizaci vinic. Proto vyžaduje ošetřování vinic vysoké pracovní nasazení. Intenzivní péče má stabilizující vliv na výnosy. Významně podporuje kvalitu sběru, co se týče minimálního přirozeného obsahu alkoholu, charakteru vůně a harmonie kyselinky ve víně. Lidské faktory souvisí se staletí trvající vinařskou tradicí. Při výrobě základního produktu z hroznů určených pro výrobu přívlastkových vín může vinař v průběhu vegetace speciálním ošetřením, např. odlistěním zóny hroznů nebo prosvětlením hroznů, dosáhnout lepší kvality a vyššího obsahu účinných látek v hroznech. Individuální charakter lze výslednému produktu, kterým je přívlastkové víno, dodat i dalším vlivem člověka – různými způsoby lisování a tvorby vína.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Víno, jakostní šumivé víno a perlivé víno

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

Aby se mohly na etiketách používat tradiční pojmy, musí nejprve jakostní vína, přívlastková vína, jakostní perlivá vína stanovené pěstitelské oblasti nebo sekty stanovené pěstitelské oblasti úspěšně absolvovat úřední zkoušku. Číslo zkoušky (tzv. č. A.P.) přidělené v této souvislosti musí být uvedeno na etiketě. Nahrazuje se jím číslo šarže.

Vína a vinařské výrobky musí být kromě stávajících chráněných názvů povinně označeny jedním z tradičních pojmů uvedených v bodě 5 a) specifikace výrobku. Značení tradičními pojmy uvedenými v bodě 5 b) specifikace výrobku je dobrovolné.

Registr vinic představuje seznam názvů oblastí, vinařských obcí, tratí a plužin schválených pro menší geografické jednotky. V registru vinic jsou zapsány hranice obcí a oblasti podle značení v katastru (katastrální území, pozemek, plužina, parcela). Registr vede agrární komora země Porýní-Falc. V Severním Porýní-Vestfálsku jsou vedeny v předpisu k provádění zákona o víně (prováděcí předpis k zákonu o víně – WeinR-DVO NRW) ze dne 12. prosince. 2013. Zřízení a vedení registru vinic se opírá o následující právní základ:

§ 23 odstavec 3 a 4 zákona o víně

§ 29 nařízení o víně

zemský zákon o stanovení obcí a oblastí a o registru vinic (zákon o vinařských obcích)

předpis k provádění zákona o víně (něm. zkr. WeinR-DVO NRW)

§ 2 bod 16 nařízení vlády o pravomocech v oblasti zákona o víně

Změna vymezení malých zeměpisných jednotek je přípustná pouze se souhlasem příslušných organizací podle § 22g zákona o víně. Každou změnu musí příslušná organizace podle § 22g zákona o víně oznámit Spolkovému úřadu pro zemědělství a výživu.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.