ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 222I

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
11. června 2021


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2021/C 222 I/01

Prohlášení Komise

1


CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

11.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 222/1


Prohlášení Komise

(2021/C 222 I/01)

Komise uznává význam společného programu budování kapacit a odborné přípravy v oblasti udělování licencí a prosazování práva pro účinný systém EU pro kontrolu vývozu. Komise se v konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zavazuje prozkoumat, jaké dopady na lidské a finanční zdroje by takový program mohl mít, aby byly zjištěny možnosti pro návrh, způsoby provádění a zavádění programu budování kapacit a odborné přípravy.