ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 182I

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
2. června 2020


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 182 I/01

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Francií Rozšíření onemocnění COVID-19

1

2020/C 182 I/02

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Nizozemskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy ( Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10 ))

2

2020/C 182 I/03

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Finskem Rozšíření onemocnění COVID-19

3

2020/C 182 I/04

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Chorvatskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy ( Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10 ))

4

2020/C 182 I/05

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Litvou Rozšíření onemocnění COVID-19

5

2020/C 182 I/06

Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Slovenskem Rozšíření onemocnění COVID-19

6


CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/1


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Francií

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/01)

Oznamovatel: Francie

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Francie informovala dne 28. května 2020 Komisi, že se rozhodla nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Francie rozhodla nepoužít:

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice 2014/45/EU Evropského parlamentu a Rady (1);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU;


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/2


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Nizozemskem

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/02)

Oznamovatel: Nizozemsko

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Nizozemsko informovalo dne 28. května 2020 Komisi, že se rozhodlo nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Nizozemsko rozhodlo nepoužít:

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (1);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/3


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Finskem

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/03)

Oznamovatel: Finsko

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Finsko informovalo dne 28. května 2020 Komisi, že se rozhodlo nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Finsko rozhodlo nepoužít:

ustanovení čl. 4 odst. 1 o pravidelných kontrolách tachografů v silniční dopravě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (1);

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (2);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/4


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Chorvatskem

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/04)

Oznamovatel: Chorvatsko

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Chorvatsko informovalo dne 29. května 2020 Komisi, že se rozhodlo nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Chorvatsko rozhodlo nepoužít:

ustanovení čl. 3 odst. 1 o platnosti řidičských průkazů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (1);

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (2);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/5


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Litvou

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25.května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10.))

(2020/C 182 I/05)

Oznamovatel: Litva

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Litva informovala dne 28. května 2020 Komisi, že se rozhodla nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Litva rozhodla nepoužít:

ustanovení čl. 3 odst. 1 o platnosti řidičských průkazů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (1);

ustanovení čl. 4 odst. 1 o pravidelných kontrolách tachografů v silniční dopravě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (2);

ustanovení čl. 4 odst. 2 o obnově karet řidiče podle nařízení (EU) č. 165/2014;

ustanovení čl. 4 odst. 3 o výměně karet řidiče podle nařízení (EU) č. 165/2014;

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (3);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU;

ustanovení čl. 7 odst. 1 o platnosti licencí Společenství pro silniční nákladní dopravu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (4);

ustanovení čl. 7 odst. 2 o platnosti osvědčení řidiče podle nařízení (ES) č. 1072/2009;

ustanovení čl. 8 odst. 1 o platnosti licence Společenství pro osobní dopravu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 (5)


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).


2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 182/6


Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Slovenskem

Rozšíření onemocnění COVID-19

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25, května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se obnovení nebo prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10.))

(2020/C 182 I/06)

Oznamovatel: Slovensko

V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 Slovensko informovalo dne 29. května 2020 Komisi, že se rozhodlo nepoužít některá ustanovení nařízení (EU) 2020/698.

Ustanovení nařízení (EU) 2020/698, která se Slovensko rozhodlo nepoužít:

ustanovení čl. 5 odst. 1 o lhůtách pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (1);

ustanovení čl. 5 odst. 2 o platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel podle směrnice 2014/45/EU.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).