ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 104

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
31. března 2020


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 104/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 104/02

Směnné kurzy vůči euru — 30. března 2020

2

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2020/C 104/03

Zveřejnění aktualizace seznamu národních normalizačních orgánů v souladu s článkem 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci

3


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2020/C 104/04

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc: M.9766 – APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

7

2020/C 104/05

Předběžné oznámení o spojení podniků Věc M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

9


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

31.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link)

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 104/01)

Dne 18. března 2020 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32020M9789. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

31.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

30. března 2020

(2020/C 104/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1034

JPY

japonský jen

119,34

DKK

dánská koruna

7,4667

GBP

britská libra

0,88900

SEK

švédská koruna

11,0375

CHF

švýcarský frank

1,0571

ISK

islandská koruna

154,30

NOK

norská koruna

11,6888

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,315

HUF

maďarský forint

358,72

PLN

polský zlotý

4,5509

RON

rumunský lei

4,8278

TRY

turecká lira

7,2475

AUD

australský dolar

1,8021

CAD

kanadský dolar

1,5626

HKD

hongkongský dolar

8,5559

NZD

novozélandský dolar

1,8405

SGD

singapurský dolar

1,5732

KRW

jihokorejský won

1 351,52

ZAR

jihoafrický rand

19,7286

CNY

čínský juan

7,8337

HRK

chorvatská kuna

7,6265

IDR

indonéská rupie

18 088,04

MYR

malajsijský ringgit

4,7806

PHP

filipínské peso

56,196

RUB

ruský rubl

88,1385

THB

thajský baht

36,081

BRL

brazilský real

5,6511

MXN

mexické peso

26,2460

INR

indická rupie

83,5000


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

31.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/3


Zveřejnění aktualizace seznamu národních normalizačních orgánů v souladu s článkem 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci

(2020/C 104/03)

1.   BELGIE

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULHARSKO

БИС

Български институт за стандартизация

3.   ČESKÁ REPUBLIKA

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   DÁNSKO

DS

Fonden Dansk Standard

5.   NĚMECKO

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   ESTONSKO

EVS

Eesti Standardikeskus

TTJA

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

7.   IRSKO

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   ŘECKO

ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   ŠPANĚLSKO

UNE

Asociación Española de Normalización

10.   FRANCIE

AFNOR

Association française de normalisation

11.   CHORVATSKO

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   ITÁLIE

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

13.   KYPR

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   LOTYŠSKO

LVS

Latvijas standarts

15.   LITVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   LUCEMBURSKO

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   MAĎARSKO

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   MALTA

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   NIZOZEMSKO

NEN

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   RAKOUSKO

ASI

Austrian Standards International – Standardisierung und Innovation

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   POLSKO

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   PORTUGALSKO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   RUMUNSKO

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

24.   SLOVINSKO

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   SLOVENSKO

UNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

26.   FINSKO

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

TRAFICOM

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   ŠVÉDSKO

SIS

Swedish Institute for Standards

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

28.   ISLAND

IST

Staðlaráð Íslands (Icelandic Standards)

29.   NORSKO

SN

Standard Norge

NEK

Norsk Elektroteknisk Komité

Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

30.   ŠVÝCARSKO

SNV

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Electrosuisse

L’association professionnelle pour l’électrotechnique et les technologies de l’énergie et de l’information


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

31.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/7


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc: M.9766 – APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 104/04)

1.   

Komise dne 23. března 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Gotham Power Investors LLC („Gotham JV“), společně kontrolovaného podniky California State Teachers Retirement System („CalSTRS“) (USA) a Stichting Pensionfonds ABP („APG“) (Nizozemsko),

MR Gotham LP („MR Gotham“), kontrolovaného podnikem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft („Munich Re“) (Německo),

GPP New York, LLC a GPP Astoria II, LLC, přičemž oba jsou kontrolované podnikem California Public Employees' Retirement System („CalPERS“) (USA),

Astoria Project Partners LLC („Astoria I“) (USA),

Astoria Project Partners II LLC („Astoria II“) (USA).

Podniky Gotham JV a MR Gotham získávají prostřednictvím svého společně kontrolovaného společného podniku Astoria Power Partners Holding LLC („APPH“) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podniky Astoria I a Astoria II. Podnik CalPERS (dosavadní akcionář) si zachová společnou kontrolu nad podnikem Astoria II.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku CalSTRS: pasivní kapitálový investor založený podle kalifornského práva za účelem poskytování důchodových dávek, dávek při zdravotním postižení a pozůstalostních dávek pedagogům veřejných škol v Kalifornii od školek až po vyšší odborné školy,

podniku APG: poskytovatel finančních služeb, jako je poradenství v oblasti řízení podniku, správa aktiv, správa důchodů a související komunikace a služby pro zaměstnavatele jménem penzijních fondů a zaměstnavatelů v různých odvětvích,

podniku Munich Re: mezinárodní pojišťovna pokrývající celý hodnotový řetězec zajištění, přímého pojištění, (např. ERGO) a doplňkového pojištění rizik a rovněž služby správy aktiv (MEAG),

podniku CalPERS: agentura ve výkonné pobočce v Kalifornii, jež spravuje důchodové a zdravotní dávky pro více než 1,6 milionu zaměstnanců veřejného sektoru v Kalifornii, důchodců a jejich rodin,

podniků Astoria I a Astoria II: holding sestávající ze dvou elektráren s kombinovaným cyklem vyrábějící elektřinu usazený v New Yorku (USA).

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9766 – APG/CalSTRS/Munich RE/Astoria I & II

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


31.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

Věc M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 104/05)

1.   

Komise dne 23. března 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Global Payments Inc. („Global Payments“, USA),

CaixaBank, S.A. („CaixaBank“, Španělsko),

CaixaBank Electronic Money E.D.E., S.L. („MoneyToPay“, Španělsko).

Podniky Global Payments a CaixaBank získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem MoneyToPay.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Global Payments je celosvětový poskytovatel řešení v oblasti platebních technologií, včetně řešení v oblasti řízení podniků a plateb (především v USA), zpracování plateb kartou, řešení pro platební portály on-line a služeb a produktů akceptace platebních karet,

podnik CaixaBank je nadnárodní skupina finančních služeb. Poskytuje zejména bankovní služby (retailové, korporátní a soukromé bankovnictví), služby kolektivního investování a sekuritizace a poskytování specializovaných pojistných produktů ve Španělsku a Portugalsku,

podnik MoneyToPay je společnost, která vydává předplacené platební produkty ve Španělsku, Portugalsku a Rakousku. Těmito produkty jsou předplacené platební karty VISA a nositelná zařízení, které mohou být všeobecně přijímány v jakémkoli obchodě, jakož i zvláštní předplacené produkty, které jsou přijímány jen v určitých obchodech.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

Věc M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.