ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 53

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
17. února 2020


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 53/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9691 — Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 53/02

Směnné kurzy vůči euru — 14. února 2020

2

2020/C 53/03

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

3

2020/C 53/04

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

4

2020/C 53/05

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

5

2020/C 53/06

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

6

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2020/C 53/07

Změna Evropského Seskupení pro Územní Spolupráci (ESÚS)

7


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2020/C 53/08

Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

8

2020/C 53/09

Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU Žádost podaná zadavatelem – pozastavení lhůty

9

2020/C 53/10

Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU Žádost podaná zadavatelem

10

2020/C 53/11

Oznámení o žádosti týkající se použitelnosti článku 34 směrnice 2014/25/EU

11


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9691 — Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour)

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 53/01)

Dne 5. února 2020 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32020M9691. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

14. února 2020

(2020/C 53/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,0842

JPY

japonský jen

119,11

DKK

dánská koruna

7,4713

GBP

britská libra

0,83208

SEK

švédská koruna

10,5085

CHF

švýcarský frank

1,0641

ISK

islandská koruna

137,50

NOK

norská koruna

10,0258

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,828

HUF

maďarský forint

335,67

PLN

polský zlotý

4,2490

RON

rumunský lei

4,7684

TRY

turecká lira

6,5735

AUD

australský dolar

1,6151

CAD

kanadský dolar

1,4363

HKD

hongkongský dolar

8,4214

NZD

novozélandský dolar

1,6864

SGD

singapurský dolar

1,5090

KRW

jihokorejský won

1 283,75

ZAR

jihoafrický rand

16,1139

CNY

čínský juan

7,5757

HRK

chorvatská kuna

7,4490

IDR

indonéská rupie

14 870,88

MYR

malajsijský ringgit

4,4886

PHP

filipínské peso

54,806

RUB

ruský rubl

68,9116

THB

thajský baht

33,848

BRL

brazilský real

4,6927

MXN

mexické peso

20,1606

INR

indická rupie

77,4660


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/3


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2020/C 53/03)

Image 1

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Estonskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Estonsko

Pamětní motiv: 100. výročí Tartuského míru

Popis návrhu: Na základě mírové smlouvy, která byla podepsána mezi Estonskem a Sovětským svazem dne 2. února 1920, byla stanovena východní hranice Estonska, a tím skončila osvobozenecká válka.

Návrh zobrazuje strom, v jehož větvích jsou skryta písmena TARTU RAHU (Tartuský mír). V dolní části návrhu je rovněž uveden název země „EESTI“ a datum vydání „2. února 2020“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: 2. února 2020


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/4


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2020/C 53/04)

Image 2

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Litvou

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Litva

Pamětní motiv: Aukštaitija (ze série Litevské etnografické regiony)

Popis návrhu: Návrh zobrazuje státní znak s rytířem ve zbroji, který v pravé ruce drží meč. Znak drží dva andělé, kteří symbolicky vyzdvihují a ochraňují region Aukštaitija, který je jedním z nejvýznamnějších litevských regionů a kolébkou litevské státnosti.

Pod znakem se nachází latinský nápis „PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA“ (POVAŽUJ SVOU VLAST ZA CELÝ SVĚT).

Motiv je lemován těmito nápisy: „LIETUVA“ (název vydávající země), „AUKŠTAITIJA“, rok vydání „2020“ a mincovní značka litevské mincovny.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise:500 000 mincí

Datum emise: třetí čtvrtletí roku 2020


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/5


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2020/C 53/05)

Image 3

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Itálií

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Itálie

Pamětní motiv: 150. výročí narození Marie Montessori

Popis návrhu: Geometrická kompozice s portrétem Marie Montessori a několika didaktickými prvky z jejího vzdělávacího systému. Písmena „RI“ na pravé straně označují zkratku pro Italskou republiku. V levém dolním rohu je vyražena značka římské mincovny „R“, v pravém dolním rohu iniciály autorky návrhu Luciany De Simoni „LDS“. V horní části je letopočet „1870“, t.j. rok narození italské pedagožky, dole pak rok vydání mince „2020“. Po stranách portrétu je uveden nápis „MARIA MONTESSORI“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise:3 000 000 mincí

Datum emise: červen 2020


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2020/C 53/06)

Image 4

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Itálií

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Itálie

Pamětní motiv: 80. výročí založení národního hasičského sboru „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“

Popis návrhu: Ve středu návrhu je vyobrazen znak národního hasičského sboru. Písmena „RI“ na levé straně označují zkratku pro Italskou republiku. Vpravo je uveden rok vydání mince „2020“ a značka římské mincovny „R“. Ve spodní části jsou umístěny iniciály tvůrkyně návrhu Luciany De Simoni „LDS“. Návrh lemuje do oblouku vepsaný název hasičského sboru „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise:3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2020


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/7


Změna Evropského Seskupení pro Územní Spolupráci (ESÚS)

(2020/C 53/07)

I.   Název ESÚS, adresa a kontaktní osoba (podle aktuálního stavu v rejstříku ESÚS)

Oficiální název: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Sídlo: Cieszyn

Odpovědná osoba (ve funkci ředitelky): Marta Sláviková

E-mail: director@egtctritia.eu

Internetová stránka seskupení: www.egtctritia.eu

II.   Členové, kteří ze seskupení vystoupili (1) (pokud nejsou, lze tuto část vynechat)

Oficiální název: Województwo Opolskie (Opolské vojvodství)

Poštovní adresa: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Polsko

Internetová stránka: www.opolskie.pl

Druh člena: člen seskupení

Stát: Polsko


(1)  Text zkopírujte pro každého člena, který ze seskupení vystoupil.


V Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/8


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem

(2020/C 53/08)

Komise dne 6. června 2019 obdržela žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti byl 7. červen 2019.

Tato žádost, kterou podala společnost Elta Courier S.A., se týká kurýrních služeb v Řecku. Článek 34 směrnice 2014/25/EU stanoví, že „zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon činnosti uvedené v článcích 8 až 14, se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle článku 35, mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani na soutěže o návrh organizované v dané zeměpisné oblasti v takové oblasti činnosti“. Posouzením přímého vystavení hospodářské soutěži, jež může být uskutečněno v rámci směrnice 2014/25/EU, není dotčeno plnohodnotné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži.

Komise má na přijetí rozhodnutí o této žádosti lhůtu 105 pracovních dnů počínaje výše uvedeným pracovním dnem. Lhůta tedy uplyne 19. listopadu 2019.

Podle čl. 35 odst. 5 směrnice 2014/25/EU se nové žádosti, které se týkají stejného odvětví nebo stejné činnosti v Řecku, podané před koncem lhůty, která je stanovena pro tuto žádost, nepovažují za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/9


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem – pozastavení lhůty

(2020/C 53/09)

Komise dne 8. dubna 2019 obdržela žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti byl 9. duben 2019.

Tato žádost, kterou podala společnost Lietuvos energija UAB, se týká výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v Litvě. Příslušné oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku C 316 ze dne 20. září 2019 na straně 28.

Podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2014/25/EU si Komise může vyžádat od dotčeného členského státu nebo dotčeného zadavatele anebo příslušného nezávislého vnitrostátního orgánu nebo jakéhokoli jiného příslušného vnitrostátního orgánu, aby v příslušné lhůtě poskytl veškeré nezbytné informace nebo je doplnil či vyjasnil. Dne 14. května 2019 požádala Komise vnitrostátní orgány, aby nejpozději do 28. května 2019 poskytly doplňkové informace.

V případě pozdních či neúplných odpovědí bude původní lhůta pozastavena na dobu od uplynutí lhůty stanovené v žádosti o informace do přijetí úplných a správných informací.

Formální lhůta tedy uplyne po 74 pracovních dnech po přijetí úplných a správných informací.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/10


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem

(2020/C 53/10)

Komise dne 19. září 2019 obdržela žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti bylo 20. září 2019.

Žádost podaná společností Slovenske železnice – Tovorni promet d.o.o. se týká železniční nákladní dopravy ve Slovinsku. Článek 34 směrnice 2014/25/EU stanoví, že „zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon činnosti uvedené v článcích 8 až 14, se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle článku 35, mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani na soutěže o návrh organizované v dané zeměpisné oblasti v takové oblasti činnosti“. Posouzením přímého vystavení hospodářské soutěži, jež může být v rámci směrnice 2014/25/EU uskutečněno, není dotčeno plnohodnotné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži.

Komise má na přijetí rozhodnutí o této žádosti lhůtu 90 pracovních dnů počínaje výše uvedeným pracovním dnem. Lhůta tedy uplyne dne 5. února 2020.

Podle čl. 35 odst. 5 směrnice 2014/25/EU se nové žádosti, které se týkají stejného odvětví nebo stejné činnosti ve Slovinsku, podané před koncem lhůty, která je stanovena pro tuto žádost, nepovažují za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243)


17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/11


Oznámení o žádosti týkající se použitelnosti článku 34 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem

(2020/C 53/11)

Komise dne 13. prosince 2019 obdržela žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti byl 14. prosinec 2019.

Tato žádost, podaná společností SJ AB, se týká činností spojených s poskytováním železniční osobní dopravy ve Švédsku.

Článek 34 směrnice 2014/25/EU stanoví, že „zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon činnosti uvedené v článcích 8 až 14, se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle článku 35, mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani na soutěže o návrh organizované v dané zeměpisné oblasti v takové oblasti činnosti“. Posouzením přímého vystavení hospodářské soutěži, jež může být v rámci směrnice 2014/25/EU uskutečněno, není dotčeno plnohodnotné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži.

Komise má na přijetí rozhodnutí o této žádosti lhůtu 130 pracovních dnů počínaje výše uvedeným pracovním dnem. Lhůta tedy uplyne 6. července 2020.

Podle čl. 35 odst. 5 směrnice 2014/25/EU se nové žádosti, které se týkají stejné činnosti ve Švédsku, podané před koncem lhůty stanovené pro tuto žádost nepovažují za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).