ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 16

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
17. ledna 2020


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 16/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9635 – BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2020/C 16/02

Směnné kurzy vůči euru — 16. ledna 2020

2

2020/C 16/03

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) ( 1 )

3

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2020/C 16/04

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití: informace o opatřeních přijatých členskými státy v souladu s články 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 a 22

4


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2020/C 16/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9408 – Assa Abloy/Agta Record) ( 1 )

47


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9635 – BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile)

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 16/01)

Dne 8. ledna 2020 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32020M9635. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

16. ledna 2020

(2020/C 16/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1169

JPY

japonský jen

122,80

DKK

dánská koruna

7,4729

GBP

britská libra

0,85470

SEK

švédská koruna

10,5678

CHF

švýcarský frank

1,0739

ISK

islandská koruna

137,00

NOK

norská koruna

9,9058

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,170

HUF

maďarský forint

333,84

PLN

polský zlotý

4,2324

RON

rumunský lei

4,7790

TRY

turecká lira

6,5363

AUD

australský dolar

1,6115

CAD

kanadský dolar

1,4559

HKD

hongkongský dolar

8,6812

NZD

novozélandský dolar

1,6769

SGD

singapurský dolar

1,5025

KRW

jihokorejský won

1 293,87

ZAR

jihoafrický rand

16,1229

CNY

čínský juan

7,6837

HRK

chorvatská kuna

7,4418

IDR

indonéská rupie

15 223,35

MYR

malajsijský ringgit

4,5377

PHP

filipínské peso

56,776

RUB

ruský rubl

68,8102

THB

thajský baht

33,915

BRL

brazilský real

4,6519

MXN

mexické peso

20,9901

INR

indická rupie

79,2210


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/3


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 16/03)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí1

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Čísla povolení

Povolená použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2020)7

10. ledna 2020

Oxid chromový Číslo ES: 215-607-8; Číslo CAS 1333-82-0

Doosan Electro-Materials Luxembourg SARL, 19 Rue de Bitbourg, L 1273 Lucemburk, Lucembursko

REACH/20/13/0

Použití při průmyslové formulaci roztoku oxidu chromového v koncentraci nižší než 0,1 % hmotnostní pro pasivaci měděné fólie používané při výrobě lithium-iontových baterií pro motorová vozidla

10. ledna 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Doosan Energy Solution Kft, Váci út 76, HU1133 Budapešť, Maďarsko

REACH/20/13/1


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  1 Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/4


Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (1): informace o opatřeních přijatých členskými státy v souladu s články 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 a 22

(2020/C 16/04)

Články 5, 6, 8, 9, 10, 17 a 22 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (dále jen „nařízení“) stanoví, že opatření přijatá členskými státy k provádění nařízení mají být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Komise a členské státy se dále také rozhodly zveřejnit další informace o opatřeních zavedených členskými státy podle článku 4, a to s cílem zajistit, aby vývozci měli přístup ke komplexním informacím o kontrolách platných v celé EU.

1.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 4 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (POŽADAVEK NA POVOLENÍ PRO VÝVOZ ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ, KTERÉ NENÍ UVEDENO V PŘÍLOZE I)

Členský stát může podle čl. 4 odst. 5 rozšířit použití ustanovení čl. 4 odst. 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Čl. 4 odst. 6 nařízení vyžaduje, aby členské státy, které podle čl. 4 odst. 5 požadují povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, o této skutečnosti v případě potřeby informovaly ostatní členské státy a Komisi. Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, která byla oznámena Komisi. Podrobnosti o opatřeních oznámených Komisi jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Přijal členský stát vnitrostátní právní předpisy, které požadují povolení podle čl. 4 odst. 5?

BELGIE

Částečně ANO

BULHARSKO

NE

ČESKÁ REPUBLIKA

NE

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

NE

IRSKO

ANO

ŘECKO

NE

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

NE

ITÁLIE

NE

KYPR

NE

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

NE

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

NE

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

1.1   Belgie

Ve Vlámském regionu a Valonském regionu se vývozní povolení pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu vyžaduje, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(článek 5 výnosu vlámské vlády ze dne 14. března 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží dvojího užití a poskytování technické pomoci (belgický úřední věstník ze dne 2. května 2014); článek 4 výnosu valonské vlády ze dne 6. února 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží a technologií dvojího užití (belgický úřední věstník ze dne 19. února 2014))

1.2   Irsko

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(bod 7 nařízení o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009) (podzákonný předpis č. 443 z roku 2009))

1.3   Lucembursko

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 45 odst. 1)

1.4   Maďarsko

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(§ 7 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití)

1.5   Rakousko

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(§ 5 prvního nařízení o zahraničním obchodu z roku 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, spolková sbírka zákonů II č. 343/2011, zveřejněno 28. října 2011))

1.6   Finsko

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(čl. 4 odst. 4 zákona č. 562/1996)

1.7   Spojené království

Vývozní povolení se vyžaduje pro vývoz zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

(čl. 6 odst. 1 a 2 a článek 26 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 (podzákonný předpis 2008/3231))

2.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 5 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (ROZŠÍŘENÍ KONTROL ZPROSTŘEDKOVÁNÍ)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 ve spojení s čl. 5 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy za účelem rozšíření použití čl. 5 odst. 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, které je určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1, a na zboží dvojího užití určené pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, která byla oznámena Komisi. Podrobnosti o opatřeních oznámených Komisi jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Bylo použití kontrol zprostředkování stanovené v čl. 5 odst. 1 rozšířeno v souvislosti s čl. 5 odst. 2?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

ANO

IRSKO

ANO

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

ANO

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

ANO

ITÁLIE

ANO

KYPR

NE

LOTYŠSKO

ANO

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

NE

2.1   Bulharsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití uvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení, a zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 34 odst. 4 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití, Státní věstník č. 26/29.3.2011; datum vstupu v účinnost 30. 6. 2012)

2.2   Česká republika

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, pokud příslušný orgán zprostředkovateli sdělí, že zboží dvojího užití neuvedené v příloze I nařízení je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k použití podle čl. 4 odst. 1 nařízení, nebo že zboží dvojího užití je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro vojenské konečné použití uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení.

(§ 3 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (ve znění pozdějších předpisů))

2.3   Estonsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, které má povahu strategického zboží vzhledem ke konečnému použití nebo konečným uživatelům, případně z hlediska veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv, ačkoliv nebylo zařazeno na seznam strategického zboží.

(§ 6 odst. 7 zákona o strategickém zboží)

2.4   Irsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení, a pro zprostředkování zboží dvojího užití určeného pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2 nařízení.

(oddíl 8 písm. a) a písm. b) podzákonného předpisu č. 443 z roku 2009, nařízení o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009), ve znění pozdějších předpisů)

2.5   Řecko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, pokud dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2 nařízení.

(§ 3.2.3 ministerského rozhodnutí č. 121837/e3/21837/28-9-2009)

2.6   Španělsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(čl. 2 odst. 3 písm. a) bod 6 a písm. b) královského výnosu č. 679/2014 ze dne 1. srpna 2014 o kontrole zahraničního obchodu s obranným materiálem, jiným materiálem a zbožím a technologiemi dvojího užití)

2.7   Chorvatsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud příslušný orgán zprostředkovateli sdělí, že toto zboží dvojího užití je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(zákon o kontrole zboží dvojího užití (OG 80/11 a 68/2013))

2.8   Itálie

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nebo 2 nařízení.

(článek 9 legislativního nařízení č. 221/2017 ze dne 15. prosince 2017, v platnosti od 1. února 2018)

2.9   Lotyšsko

V souladu s lotyšským zákonem o oběhu strategického zboží jsou kontrolovány všechny zprostředkovatelské transakce se zbožím dvojího užití bez ohledu na jeho použití.

(čl. 5 odst. 7 zákona o oběhu strategického zboží ze dne 21. června 2007)

2.10   Lucembursko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení a pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2 nařízení.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 42 odst. 1)

2.11   Maďarsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití uvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2 nařízení, a zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(§ 17.1 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití)

2.12   Nizozemsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení, a zboží dvojího užití, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2 nařízení.

(zákon o strategických službách – Wet strategische diensten)

Povolení se rovněž vyžaduje pro zprostředkování 37 chemických látek, pokud je místem určení Irák, a to bez ohledu na konkrétního příjemce nebo konečného uživatele.

(výnos o zboží dvojího užití pro Irák – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

2.13   Rakousko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, pokud příslušný orgán zprostředkovateli sdělí, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(§ 15 odst. 1 zákona o zahraničním obchodu (Außenwirtschaftsgesetz 2011, spolková sbírka zákonů I č. 26/2011))

2.14   Rumunsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(čl. 14 odst. 2 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. prosince 2010 (mimořádné nařízení vlády č. 119/2010) o režimu pro kontrolu operací týkajících se zboží dvojího užití)

2.15   Finsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití uvedeného v příloze I nařízení, pokud příslušný orgán zprostředkovateli sdělil, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení, a pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, pokud příslušný orgán zprostředkovateli sdělil, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 zákona č. 562/1996)

3.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 5 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ROZŠÍŘENÍ KONTROL ZPROSTŘEDKOVÁNÍ)

Ustanovení čl. 5 odst. 3 ve spojení s ustanovením čl. 5 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy, na základě kterých se pro zprostředkování zboží dvojího užití požaduje povolení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, která byla oznámena Komisi. Podrobnosti o opatřeních oznámených Komisi jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byly kontroly zprostředkování rozšířeny v souvislosti s čl. 5 odst. 3?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

ANO

IRSKO

ANO

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

ANO

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

ANO

ITÁLIE

ANO

KYPR

NE

LOTYŠSKO

ANO

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

NE

3.1   Bulharsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(článek 47 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití (zveřejněno, Státní věstník č. 26/29.03.2011))

3.2   Česká republika

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení, je povinen o tom uvědomit příslušný orgán, který může rozhodnout, zda bude vyžadováno povolení.

(§ 3 odst. 4 a zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití)

3.3   Estonsko

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení, je povinen o tom neprodleně uvědomit Komisi pro strategické zboží, policejní orgány nebo bezpečnostní orgány. Po tomto oznámení může Komise pro strategické zboží rozhodnout, zda bude vyžadováno povolení.

(§ 77 zákona o strategickém zboží)

3.4   Irsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(oddíl 9 podzákonného předpisu č. 443 z roku 2009 o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009)

3.5   Řecko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 3.2.2 ministerského rozhodnutí č. 121837/e3/21837/28-9-2009)

3.6   Španělsko

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití neuvedené v příloze I nařízení, pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 1 a 2, musí o tom uvědomit příslušný orgán, který rozhodne, zda takové zprostředkovatelské služby podléhají povolení či nikoliv.

(čl. 2 odst. 3 písm. c) královského výnosu č. 679/2014 ze dne 1. srpna 2014 o kontrole zahraničního obchodu s obranným materiálem, jiným materiálem a zbožím a technologiemi dvojího užití)

3.7   Chorvatsko

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití neuvedené v příloze I nařízení je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení, je povinen o tom uvědomit příslušný orgán, který může rozhodnout, zda bude vyžadováno povolení.

(§ 3 zákona o kontrole zboží dvojího užití (OG 80/11 a 68/2013))

3.8   Itálie

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(článek 9 legislativního nařízení č. 221/2017 ze dne 15. prosince 2017, v platnosti od 1. února 2018)

3.9   Lotyšsko

V souladu s lotyšským zákonem o oběhu strategického zboží jsou kontrolovány všechny zprostředkovatelské transakce se zbožím dvojího užití bez ohledu na jeho použití.

(čl. 5 odst. 7 zákona o oběhu strategického zboží ze dne 21. června 2007)

3.10   Lucembursko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 42 odst. 2)

3.11   Maďarsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 17 odst. 2 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití)

3.12   Nizozemsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, pokud toto zboží je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 4a odst. 5 zákona o strategických službách – Wet strategische diensten)

3.13   Rakousko

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení, je povinen o tom uvědomit příslušný orgán, který může rozhodnout, zda bude vyžadováno povolení.

(§ 5 prvního nařízení o zahraničním obchodu z roku 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, spolková sbírka zákonů II č. 343/2011, zveřejněno 28. října 2011))

3.14   Rumunsko

Povolení se vyžaduje pro zprostředkování zboží dvojího užití, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 14 odst. 3 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. prosince 2010 (mimořádné nařízení vlády č. 119/2010) o režimu pro kontrolu operací týkajících se zboží dvojího užití)

3.15   Finsko

Má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že zboží dvojího užití je nebo by mohlo být určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení, je povinen o tom uvědomit příslušný orgán, který může rozhodnout, zda bude vyžadováno povolení.

(§ 3.2 a 4.4 zákona č. 562/1996)

4.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 6 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (ROZŠÍŘENÍ KONTROL TRANZITU)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 ve spojení s ustanovením čl. 6 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy, která jejich příslušné orgány zmocňují k tomu, že mohou v jednotlivých případech požadovat povolení pro konkrétní tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud toto zboží je nebo může být celé nebo z části určeno k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byla ustanovení čl. 6 odst. 1 týkající se kontroly tranzitu rozšířena v souvislosti s čl. 6 odst. 2?

BELGIE

Částečně ANO

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

NE

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

ANO

ESTONSKO

ANO

IRSKO

ANO

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

ANO

ITÁLIE

ANO

KYPR

NE

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

NE

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

4.1   Belgie

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno ve Vlámském regionu a Valonském regionu, pokud o tom dotyčný orgán zprostředkovatele informuje nebo pokud má zprostředkovatel důvodné podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(článek 6 a 7 výnosu vlámské vlády ze dne 14. března 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží dvojího užití a poskytování technické pomoci (belgický úřední věstník ze dne 2. května 2014); článek 5 a 6 výnosu valonské vlády ze dne 6. února 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží a technologií dvojího užití (belgický úřední věstník ze dne 19. února 2014))

4.2   Bulharsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(články 48 až 50 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití, Státní věstník č. 26/29.03.2011))

4.3   Německo

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 44 německého nařízení o zahraničním obchodu a platbách (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV))

4.4   Estonsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 3, 6 a 7 zákona o strategickém zboží (SGA))

4.5   Irsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(oddíl 10 podzákonného předpisu č. 443 z roku 2009 o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009)

4.6   Řecko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 3.3.2 ministerského rozhodnutí č. 121837/e3/21837/28-9-2009)

4.7   Chorvatsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu – rovněž nazývané zvláštní tranzitní licence – může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(zákon o kontrole zboží dvojího užití (OG 80/11 a 68/2013))

4.8   Itálie

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení.

(článek 7 legislativního nařízení č. 221/2017 ze dne 15. prosince 2017, v platnosti od 1. února 2018)

4.9   Lucembursko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 43 odst. 1)

4.10   Maďarsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 18 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití)

4.11   Rakousko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 15 zákona o zahraničním obchodu z roku 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, spolková sbírka zákonů I č. 26/2011))

4.12   Rumunsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 15 odst. 1 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. prosince 2010 (mimořádné nařízení vlády č. 119/2010) o režimu pro kontrolu operací týkajících se zboží dvojího užití)

4.13   Finsko

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(§ 3.3 zákona č. 562/1996)

4.14   Spojené království

Povolení pro tranzit zboží dvojího užití uvedeného na seznamu může být vyžadováno, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení.

(čl. 8 odst. 1, články 17 a 26 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 ve znění nařízení o kontrole vývozu (pozměňovací předpis) (č. 3) z roku 2009 (podzákonný předpis 2009/2151))

5.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 6 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ROZŠÍŘENÍ KONTROL TRANZITU)

Ustanovení čl. 6 odst. 3 ve spojení s čl. 6 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy, která rozšiřují použití čl. 6 odst. 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, které je určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1, a na zboží dvojího užití určené pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byla ustanovení týkající se kontroly tranzitu stanovená v čl. 6 odst. 1 rozšířena v souvislosti s čl. 6 odst. 3?

BELGIE

Částečně ANO

BULHARSKO

NE

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

ANO

IRSKO

ANO

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

ANO

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

ANO

ITÁLIE

ANO

KYPR

ANO

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

5.1   Belgie

Ve Vlámském regionu a Valonském regionu mohou příslušné orgány zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Ve Vlámském regionu a Valonském regionu mohou příslušné orgány zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(článek 6 a 7 výnosu vlámské vlády ze dne 14. března 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží dvojího užití a poskytování technické pomoci (belgický úřední věstník ze dne 2. května 2014); článek 5 a 6 výnosu valonské vlády ze dne 6. února 2014, kterým se upravuje vývoz, tranzit a přeprava zboží a technologií dvojího užití (belgický úřední věstník ze dne 19. února 2014))

5.2   Česká republika

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 13b odst. 1 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití)

5.3   Estonsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 3, 6 a 7 zákona o strategickém zboží (SGA))

5.4   Irsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(oddíl 11 podzákonného předpisu č. 443 z roku 2009 o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009)

5.5   Řecko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 3.3.3 ministerského rozhodnutí č. 121837/e3/21837/28-9-2009)

5.6   Španělsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(článek 11 zákona č. 53/2007)

5.7   Chorvatsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(zákon o kontrole zboží dvojího užití (OG 80/11 a 68/2013))

5.8   Itálie

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(článek 7 legislativního nařízení č. 221/2017 ze dne 15. prosince 2017, v platnosti od 1. února 2018)

5.9   Kypr

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(čl. 5 odst. 3 ministerského nařízení č. 312/2009)

5.10   Lucembursko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 43 odst. 2)

Tato ustanovení se nevztahují na tranzit zboží dvojího užití odeslaného bez překládky nebo změny dopravního prostředku (překládka nebo změna dopravního prostředku se za účelem zabezpečení nákladu nepovažuje za vykládku zboží převáženého na plavidle nebo v letadle, pokud je takové zboží opětovně naloženo na totéž plavidlo nebo letadlo) a na tranzit zboží dvojího užití, u něhož již existuje všeobecné vývozní povolení Evropské unie.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, čl. 43 odst. 3)

5.11   Maďarsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 18 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 „o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití“)

5.12   Nizozemsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(čl. 4a odst. 1 a 2 výnosu o strategickém zboží – Besluit strategische goederen)

5.13   Rakousko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 15 zákona o zahraničním obchodu z roku 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, spolková sbírka zákonů I č. 26/2011))

5.14   Rumunsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(čl. 15 odst. 2 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. prosince 2010 (mimořádné nařízení vlády č. 119/2010)).

5.15   Finsko

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(§ 3.3 a 4.1 zákona č. 562/1996)

5.16   Spojené království

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k některému z použití uvedených v čl. 4 odst. 1.

Příslušný orgán může zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, pokud toto zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro některé z vojenských konečných použití a míst určení vymezených v čl. 4 odst. 2.

(čl. 8 odst. 2, čl. 17 odst. 3 a článek 26 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 ve znění nařízení o kontrole vývozu (pozměňovací předpis) (č. 3) z roku 2009 (podzákonný předpis 2009/2151))

6.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČLÁNKEM 8 NAŘÍZENÍ (ROZŠÍŘENÍ KONTROL NA ZBOŽÍ NEUVEDENÉ NA SEZNAMU Z DŮVODŮ VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI NEBO OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV)

Ustanovení čl. 8 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy, která z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv zakazují vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, nebo pro takový vývoz požadují povolení.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byly z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv v souvislosti s čl. 8 odst. 1 zavedeny další kontroly týkající se zboží neuvedeného na seznamu?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

ANO

ESTONSKO

ANO

IRSKO

ANO

ŘECKO

NE

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

ANO

CHORVATSKO

NE

ITÁLIE

NE

KYPR

ANO

LOTYŠSKO

ANO

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

NE

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

NE

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

6.1   Bulharsko

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může na základě aktu Rady ministrů podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(čl. 34 odst. 1, § 3 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití, Státní věstník č. 26/29.03.2011))

6.2   Česká republika

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může na základě nařízení vlády podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 594/2004 Sb.)

6.3   Německo

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(§ 8 odst. 1 bod 2 nařízení o zahraničním obchodu a platbách (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV))

Toto vnitrostátní opatření se vztahuje na tyto položky na německém seznamu zboží podléhajícího kontrole vývozu:

– 2B909

Stroje pro kontinuální tváření a stroje s kombinovanou funkcí kontinuálního a kovotlačitelského tváření jiné než uvedené v položce 2B009, 2B109 nebo 2B209 v rámci nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ve znění pozdějších předpisů se všemi následujícími charakteristikami a pro ně speciálně konstruované součásti:

a)

které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami číslicového řízení, řízeny počítačem nebo snímací hlavou a

b)

síla tvářecí kladky je větší než 60 kN, je-li kupující zemí nebo zemí určení Sýrie.

– 2B952

Zařízení na použití při zpracování biologických materiálů jiné než uvedené v položce 2B352 v rámci nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán, Severní Korea nebo Sýrie:

a)

fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“ nebo virů nebo pro tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 10 l nebo větší;

b)

míchadla pro fermentory uvedené v položce 2B352 a) v rámci nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ve znění pozdějších předpisů.

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

– 2B993

Následující zařízení pro depozici kovových krycích vrstev na neelektronické podkladové substráty a pro ně speciálně konstruované součásti a příslušenství, je-li kupující zemí či zemí určení Írán:

a)

výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD);

b)

výrobní zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi elektronovým svazkem (EB-PVD);

c)

výrobní zařízení pro depozici prostřednictvím indukčního nebo odporového ohřevu.

– 5A902

Následující sledovací systémy, zařízení a součásti pro informační a komunikační technologie (IKT) pro veřejné sítě, nachází-li se místo určení mimo celní území Evropské unie a mimo oblasti uvedené v části 2 přílohy IIa nařízení (ES) č. 428/2009:

a)

monitorovací střediska (monitorovací zařízení k prosazování práva) pro zákonné odposlechy (LI, například podle ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 nebo rovnocenných norem, specifikací nebo standardů) a součásti speciálně pro ně určené;

b)

systémy nebo zařízení pro uchovávání údajů o hovorech (informace související s odposlechem – IRI, například podle ETSI TS 102 656 nebo rovnocenných norem, specifikací nebo standardů) a součásti speciálně pro ně určené.

Technická poznámka:

Údaje o hovorech zahrnují signální informace, původ a místo určení (například telefonní čísla, adresy IP nebo MAC atd.), datum a čas a zeměpisný původ komunikace.

Poznámka:

Položka 5A902 nezahrnuje systémy nebo zařízení, které jsou speciálně určené k některému z těchto účelů:

a)

fakturace;

b)

funkce sběr údajů v rámci síťových prvků (například Exchange nebo HLR);

c)

kvalita služeb sítě (Quality of Service – QoS), nebo

d)

spokojenost uživatelů (Quality of Experience – QoE);

e)

provoz u telekomunikačních společností (poskytovatelů služeb).

—5A911

Základny pro digitální „svazkové rádiové sítě“, je-li kupující zemí nebo zemí určení Súdán nebo Jižní Súdán.

Technická poznámka:

„Svazkové rádiové sítě“ jsou tvořeny komunikačním systémem celulárních rádiových přijímačů s mobilními účastníky, kteří mají pro komunikaci přiděleny frekvenční svazky. Digitální „svazkové rádiové sítě“ (např. TETRA, zemské svazkové rádiové sítě) používají digitální modulaci.

– 5D902

Následující „software“, nachází-li se místo určení mimo celní území Evropské unie a mimo oblasti uvedené v části 2 přílohy IIa nařízení (ES) č. 428/2009:

a)

„software“ speciálně určený nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, funkcí nebo výkonnostních parametrů zahrnutých v položce 5A902;

b)

„software“ speciálně určený nebo upravený k dosažení vlastností, funkcí nebo výkonnostních parametrů zahrnutých v položce 5A902.

– 5D911

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený k „užití“ zařízení uvedeného v položce 5A911, je-li kupující zemí nebo zemí určení Súdán nebo Jižní Súdán.

– 5E902

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ a „užití“ zařízení, funkcí nebo výkonových vlastností zahrnutých v položce 5A902, nebo „software“ zahrnutý v položce 5D902, nachází-li se místo určení mimo celní území Evropské unie a mimo oblasti uvedené v části 2 přílohy IIa nařízení (ES) č. 428/2009.

– 6A908

Navigační nebo monitorovací radarové systémy pro kontrolu plavebního či letového provozu neuvedené v položce 6A008 nebo 6A108 v rámci nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ve znění pozdějších předpisů apro ně speciálně konstruované součásti, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán.

– 6D908

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce 6A908, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán.

– 9A991

Následující pozemní vozidla, která nejsou uvedena v části I A seznamu zboží pro kontrolu vývozu:

a)

plošinové přívěsy a návěsy s užitečným zatížením více než 25 000 kg a méně než 70 000 kg nebo takové, které mají jeden nebo více vojenských rysů a jsou schopné převážet vozidla uvedená v položce 0006 v části I A, a rovněž i hnací vozidla schopná jejich převozu s jedním nebo více vojenskými rysy, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán, Libye, Myanmar, Severní Korea, Pákistán, Somálsko nebo Sýrie;

Poznámka:

Hnací vozidla ve smyslu položky 9A991a zahrnují veškerá vozidla s primární vlečnou funkcí.

b)

další nákladní vozidla a vozidla terénní s jedním nebo více vojenskými rysy, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán, Libye, Myanmar, Severní Korea, Somálsko nebo Sýrie.

Poznámka 1: Mezi vojenské rysy definované v položce 9A991 patří:

a)

schopnost brodit se v hloubce 1,2 m či více;

b)

zbraňové podpěry;

c)

úchyty na maskovací sítě;

d)

střešní světla, kulatá s posuvným nebo výkyvným krytem;

e)

vojenské nátěry;

f)

spojovací hák pro přívěsy s takzvanou lanovou NATO koncovkou.

Poznámka 2: Položka 9A991 nezahrnuje pozemní vozidla, pokud je jejich uživatelé mají pro vlastní osobní potřebu.

– 9A992

Tato nákladní vozidla:

a)

nákladní vozidla s náhonem na všechna kola s užitečným zatížením více než 1 000 kg, je-li kupující zemí nebo zemí určení Severní Korea;

b)

nákladní vozidla s třemi nebo více nápravami a maximální přípustnou celkovou hrubou hmotností více než 20 000 kg, je-li kupující zemí či zemí určení Írán nebo Sýrie.

– 9A993

Vrtulníky, systémy přenosu výkonu u vrtulníků, motory s plynovou turbínou a pomocné energetické jednotky pro užití ve vrtulnících a pro ně speciálně konstruované součásti, je-li kupující zemí nebo zemí určení Kuba, Írán, Libye, Myanmar, Severní Korea, Somálsko nebo Sýrie.

– 9A994

Vzduchem chlazené pohonné jednotky (letecké motory) s objemem nejméně 100 cm3 a nejvýše 600 cm3, které lze použít v bezpilotních „vzdušných dopravních prostředcích“, a pro ně speciálně konstruované součásti, je-li kupující zemí nebo zemí určení Írán.

– 9E991

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedeného v položce 9A993, je-li kupující zemí nebo zemí určení Kuba, Írán, Libye, Myanmar, Severní Korea nebo Sýrie.

– 9E992

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“„bezpilotních vzdušných dopravních prostředků“ (UAV) jiné než uvedené v položce 9E101b v rámci nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ve znění pozdějších předpisů, nachází-li se místo určení mimo celní území Evropské unie a mimo oblasti uvedené v části 2 přílohy IIa nařízení (ES) č. 428/2009.

Požadavek na vývozní povolení stanovený podle § 5 písm. d) AWV pro zboží neuvedené na seznamu platí i v § 9 AWV.

Podle § 6 zákona o zahraničním obchodu a platbách (Aussenwirtschaftsgesetz – AWG) mohou být na základě správního aktu omezeny transakce, právní úkony či úkony nebo uložena povinnost konat s cílem odvrátit nebezpečí ohrožující v určitém konkrétním případě zájmy Spolkové republiky Německo, například její hlavní bezpečnostní zájmy, mírové soužití národů, zahraniční vztahy Spolkové republiky Německo či veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost Spolkové republiky Německo.

6.4   Estonsko

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může podléhat schválení Komise pro strategické zboží nebo být rozhodnutím této komise zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(§ 2 odst. 11 a § 6 odst. 2 zákona o strategickém zboží)

6.5   Irsko

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(oddíl 12 odst. 2 podzákonného předpisu č. 443 z roku 2009 o kontrole vývozu (zboží dvojího užití) z roku 2009 (Control of Exports (Dual-Use Items) Order 2009) ve znění pozdějších předpisů)

6.6   Francie

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv. (vyhláška č. 2010-292)

Byly zavedeny vnitrostátní kontroly vývozu zboží dvojího užití, jak je uvedeno v těchto nařízeních: ministerské nařízení ze dne 31. července 2014 o vývozu některých vrtulníků a jejich náhradních dílů do třetích zemí (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 8. srpna 2014) a ministerské nařízení ze dne 31. července 2014 o vývozu slzného plynu a látek k potlačování nepokojů do třetích zemí (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 8. srpna 2014).

6.7   Kypr

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může ministerstvo energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu podmínit schválením nebo zakázat z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(čl. 5 odst. 3 a čl. 10 písm. c) ministerského nařízení č. 312/2009)

6.8   Lotyšsko

Vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení, může Kontrolní výbor pro strategické zboží podmínit schválením nebo zakázat z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(nařízení vlády č. 645 ze dne 25. září 2007 – „nařízení o národním seznamu strategického zboží a služeb“ – vydané v souladu se „zákonem o nakládání se strategickým zbožím“, částí první, článkem 3)

Vnitrostátní kontroly vývozu zboží dvojího užití se uplatňují na národní seznam strategického zboží a služeb (příloha nařízení č. 645), k dispozici na těchto internetových stránkách:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9   Lucembursko

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

Vývozce, který ví nebo má podezření, že takový vývoz nebo tyto produkty mají nebo by mohly mít vliv na národní nebo mezinárodní bezpečnost Lucemburského velkovévodství nebo na ochranu lidských práv, je povinen o tom informovat ministry pro zahraniční obchod a zahraniční věci, kteří informují vývozce nebo jeho pověřeného zástupce, zda je nutné požádat o povolení či nikoliv.

(zákon ze dne 27. června 2018, čl. 45 odst. 2)

6.10   Nizozemsko

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může ministr zahraničí podmínit schválením nebo zakázat z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(článek 4 výnosu o strategickém zboží – Besluit strategische goederen)

Byly zavedeny vnitrostátní kontroly vývozu zboží k vnitřní represi a vývozu zprostředkovatelských služeb do Sýrie a vývozu zboží pro vnitřní represi do Egypta a na Ukrajinu.

(výnos o zboží dvojího užití – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik)

Byly uloženy požadavky na povolení k vývozu 37 chemických látek do Iráku, a to bez ohledu na konkrétního příjemce nebo konečného uživatele.

(výnos o zboží dvojího užití pro Irák – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

6.11   Rakousko

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(§ 20 zákona o zahraničním obchodu z roku 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, spolková sbírka zákonů I č. 26/2011))

6.12   Rumunsko

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(článek 7 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. prosince 2010 (mimořádné nařízení vlády č. 119/2010) o režimu pro kontrolu operací týkajících se zboží dvojího užití))

6.13   Spojené království

Vývoz zboží dvojího užití neuvedeného v příloze I nařízení může podléhat schválení nebo být zakázán z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

(nařízení o kontrole vývozu z roku 2008)

V seznamu č. 3 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 (podzákonný předpis 2008/3231) pozměněného nařízením o kontrole vývozu z roku 2010 (pozměňovací nařízení) (č. 2) (podzákonný předpis 2010/2007) a nařízením o kontrole vývozu z roku 2019 (pozměňovací nařízení) (č. 3) (podzákonný předpis 2019/1159) je uveden následující seznam zboží dvojího užití podléhajícího ve Spojeném království kontrole:

 

SEZNAM 3

Seznam zmíněný v článcích 2 a 4 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008ZBOŽÍ, SOFTWARE A TECHNOLOGIE DVOJÍHO UŽITÍ PODLÉHAJÍCÍ KONTROLE VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Poznámka: V tomto seznamu jsou definované termíny uvedeny v uvozovkách.

Definice

V tomto seznamu se rozumí:

„vývojem“ všechny etapy před „výrobou“ (např. návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve zboží, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava),

„energetickými materiály“ látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro své zamýšlené použití; „výbušniny“, „pyrotechnika“ a „pohonné látky“ jsou podtřídami energetických materiálů,

„stopovými částicemi výbušnin“ rysy charakteristické pro výbušniny v jakékoliv podobě před jejich odpálením detekované pomocí technologie, mj. včetně iontové mobilní spektrometrie, chemiluminiscence, fluorescence nebo jaderných, akustických či elektromagnetických technik,

„výbušninami“ látky nebo směsi v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, které při použití jakožto primární, nosná nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i při jiném použití mají explodovat,

„improvizovanými výbušnými zařízeními“ zařízení vyrobená nebo určená k improvizovanému umístění, která obsahují ničivé, smrtící, škodlivé, „pyrotechnické“ či zápalné chemické látky určené k ničení, deformování nebo obtěžování; mohou zahrnovat vojenskou výzbroj, ale obvykle jsou vyrobeny z nevojenských součástí,

„vzdušnými dopravními prostředky lehčími než vzduch“ balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík,

„předem separovaným“ použití jakéhokoliv procesu ke zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu,

„výrobou“ veškeré etapy výroby (např. navržení výrobku, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti),

„pohonnými látkami“ látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce,

„pyrotechnikou“ směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou kontrolovanou energetickou chemickou reakcí, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření; pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechniky, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem,

„potřebné“ se v případě „technologií“ týká pouze té části „technologií“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být pro různé zboží společné a užití „technologií“ nezávisí na tom, zda jsou „potřebné“,

„technologiemi“ specifické „informace“ nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží nebo „softwaru“,

Technická poznámka:

„Informace“ mohou mít například tuto formu: návrhy, plány, diagramy, modely, vzorce, tabulky, „zdrojové kódy“, technické výkresy a specifikace, příručky a pokyny psané nebo zaznamenané na jiných médiích nebo zařízeních (jako jsou např. disky, pásky, permanentní paměti (ROM));

„zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) je vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem.

„užitím“ provoz, instalace (např. instalace na místě), údržba, kontrola, běžné a celkové opravy a obnova,

„vakcínami“ lékařské výrobky ve formě farmaceutického přípravku, pro které regulační orgány v zemi výroby nebo v zemi použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a které mají vyvolat ochrannou imunologickou reakci u lidí nebo zvířat tak, aby se předešlo vzniku onemocnění u těch, kterým jsou podány.

Zboží a technologie související s výbušninami

PL8001

Do jakéhokoliv místa určení mimo následující je zakázán vývoz nebo „přenos elektronickými prostředky“ níže uvedeného zboží či „technologií“: „celní území“, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Norsko, Švýcarsko, Spojené státy americké a Japonsko:

a.

Níže uvedená zařízení kromě zařízení uvedených v seznamu 2 nebo v položce 1A004.d., položkách 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 nebo položce 5A001.h přílohy I „nařízení o dvojím užití“ pro detekci „výbušnin“ nebo užití s „výbušninami“ nebo pro zacházení s „improvizovanými výbušnými zařízeními“ či ochranu před nimi a pro ně speciálně konstruované součásti:

1.

elektronická zařízení k detekci „výbušnin“ nebo „stopových částic výbušnin“; Pozn.: Viz také položka 1A004.d v příloze I „nařízení o dvojím užití“.

Poznámka: Položka PL8001.a.1 nezahrnuje zařízení, která vyžadují úsudek obsluhující osoby k určení přítomnosti „výbušnin“ nebo „stopových částic výbušnin“.

2.

zařízení na elektronické rušení speciálně určená k zabránění detonacím „improvizovaných výbušných zařízení“ odpálených dálkovým rádiovým ovládáním;

Pozn.: Viz také položka 5A001.h v příloze I „nařízení o dvojím užití“.

3.

zařízení speciálně určená pro vyvolání explozí pomocí elektrických nebo neelektrických prostředků (např. odpalovací zařízení, rozbušky a roznětky);

Pozn.: Viz také položky 1A007,1A008, 3A229 a 3A232 v příloze I „nařízení o dvojím užití“.

Poznámka: Položka PL8001.a.3 nezahrnuje:

a.

zařízení speciálně určená pro zvláštní obchodní využití, která pomocí explozivních prostředků uvádějí do chodu nebo řídí jiná zařízení, jejichž funkcí není spuštění nebo vyvolání explozí;

b.

tlakem řízená zařízení speciálně určená pro zařízení na hlubinnou těžbu ropy, která nemohou být používána při atmosférickém tlaku a

c.

zápalnice.

4.

zařízení a přístroje, například: štíty a přilby speciálně určené k likvidaci „improvizovaných výbušných zařízení“;

Pozn.: Viz také položky 1A005, 1A006 a 5A001.h v příloze I „nařízení o dvojím užití“. Poznámka: Položka PL8001.a.4 nezahrnuje ochranné kryty bomb, mechanická manipulační zařízení pro manipulaci s „improvizovanými výbušnými zařízeními“ či jejich expozici ani kontejnery určené pro „improvizovaná výbušná zařízení“ nebo předměty, u nichž existuje podezření, že jsou takovými zařízeními, ani jiná zařízení určená k dočasné ochraně před „improvizovanými výbušnými zařízeními“ či předměty, u nichž existuje podezření, že jsou takovými zařízeními;

a.

nálože s lineárním ničivým působením jiné než ty, které jsou uvedeny pod položkou 1A008 přílohy I „nařízení o dvojím užití“;

b.

„technologie“„potřebné“ pro „užití“ zboží uvedeného v položkách PL8001.a a PL8001.b.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Materiály, chemikálie, mikroorganismy a toxiny

PL9002

Do všech míst určení je zakázán vývoz níže uvedeného zboží:

níže uvedené „energetické materiály“ a směsi obsahující jeden nebo více takových materiálů:

a.

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

b.

nitroglykol;

c.

pentaerythritol-tetranitrát (PETN);

d.

pikrylchlorid;

e.

trinitrofenylmethylnitramin (tetryl);

f.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

Poznámka: Položka PL9002 nezahrnuje „pohonné látky“ jednosložkové, dvousložkové nebo třísložkové.

PL9003

Do všech míst určení je zakázán vývoz níže uvedeného zboží:

„vakcíny“ na ochranu proti:

a.

bacillus anthracis;

b.

botulinovým toxinům.

PL9004

Do všech míst určení je zakázán vývoz níže uvedeného zboží:

„předem separované“ americium-241, -242m nebo -243 v jakékoliv formě.

Poznámka: Položka PL9004 nezahrnuje zboží s obsahem americia 10 gramů a méně.

Telekomunikace a související technologie

PL9005

Do jakéhokoliv místa určení v Íránu je zakázán vývoz nebo „přenos elektronickými prostředky“ níže uvedeného zboží či „technologií“:

a.

zařízení pro radiokomunikaci s využitím troposferického rozptylu využívající analogovou nebo digitální techniku modulace a pro ně speciálně konstruované součásti;

b.

„technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v položce PL9005.a.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Detekční zařízení

PL9006

Do jakéhokoliv místa určení v Afghánistánu nebo Iráku je zakázán vývoz „elektrostaticky poháněného“ zařízení pro detekci „výbušnin“ jiného než detekční zařízení specifikovaná v seznamu 2 položce PL8001.a.1 nebo v položce 1A004.d v příloze I „nařízení o dvojím užití“.

Technická poznámka:

„Elektrostaticky poháněným“ se rozumí využití elektrostaticky vyráběného náboje.

Plavidla a související software a technologie

PL9008

Do jakéhokoliv místa určení v Íránu je zakázán vývoz nebo „přenos elektronickými prostředky“ níže uvedeného zboží, „softwaru“ či „technologií“:

a.

„plavidla“, nafukovací čluny, „ponorná plavidla“ a související zařízení a součásti uvedené níže, jiné než uvedené v seznamu 2 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008) nebo v příloze I „nařízení o dvojím užití“:

1.

námořní „plavidla“ (hladinová nebo podmořská), nafukovací čluny a „ponorná plavidla“;

2.

následující zařízení a součásti konstruované pro „plavidla“, nafukovací čluny a „ponorná plavidla“:

a.

konstrukce trupu a kýlu a jejich součásti;

b.

hnací motory určené nebo upravené pro námořní použití a pro ně speciálně konstruované součásti;

c.

námořní radar, sonar a zařízení pro registraci rychlosti a pro ně speciálně konstruované součásti;

3.

„software“ určený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v položce PL9008.a;

4.

„technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží nebo „softwaru“ uvedeného v položce PL9008.a nebo PL9008.b.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Technická poznámka:

„Ponorná plavidla“ zahrnují upoutaná i neupoutaná plavidla s posádkou či bez posádky.

Letadla a související technologie

PL9009

Do jakéhokoliv místa určení v Íránu je zakázán vývoz nebo „přenos elektronickými prostředky“ níže uvedeného zboží či „technologií“:

a.

„letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, řiditelné padáky a související zařízení a součásti uvedené níže, jiné než uvedené v seznamu 2 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008) nebo v příloze I „nařízení o dvojím užití“:

1.

„letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a řiditelné padáky;

2.

zařízení a součásti konstruované pro „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ uvedené níže:

a.

draky letadel a jejich součásti;

b.

letecké motory, pomocné hnací jednotky a pro ně speciálně konstruované součásti;

c.

letecká elektronika a navigační zařízení a pro ně speciálně konstruované součásti;

d.

podvozky a pro ně speciálně konstruované součásti, pneumatiky pro letadla;

e.

vrtule a rotory;

f.

systémy pro přenos výkonu a převodovky a pro ně speciálně konstruované součásti;

g.

systémy pro návrat bezpilotních vzdušných dopravních prostředků (UAV);

h.

nevyužito;

i.

„technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v položce PL9009.a.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Poznámka: Položka PL9009.c nezahrnuje technické údaje, výkresy nebo dokumentaci pro údržbové činnosti přímo spojené s kalibrací, demontáží nebo výměnou poškozeného nebo neopravitelného zboží, jež jsou nezbytné pro zachování letové způsobilosti a bezpečný provoz civilního „letadla“.

Palné zbraně

Pozn.: Na vojenské palné zbraně a střelivo se vztahují body ML1, ML2 a ML3 v seznamu 2.

PL9010

V případech, na které se nevztahuje „nařízení o palných zbraních“, je do všech míst určení mimo Evropskou unii zakázán vývoz níže uvedených „palných zbraní“, jejich „součástí“ a „hlavních dílů“ a „střeliva“:

Pozn.: Pro vývoz „palných zbraní“ do zemí, které nejsou členskými státy EU, viz také „nařízení o palných zbraních“.

a.

„palné zbraně“ jiné než uvedené v bodech ML1 nebo ML2 seznamu 2;

Poznámka: Položka PL9010.a zahrnuje „palné zbraně“ vyrobené před rokem 1938, „palné zbraně“ s hladkým vývrtem vyrobené po roce 1937, které nejsou samočinné nebo nejsou speciálně určené pro vojenské použití, a „palné zbraně“ vyrobené po roce 1937 a používající „střelivo“ s okrajovým zápalem, které nejsou samočinné.

b.

„součásti“ (včetně tlumičů hluku výstřelu a moderátorů) nebo „hlavní části“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené v položce PL9010.a výše;

c.

„střelivo“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené výše v položce PL9010.a;

d.

„software“ určený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ samonabíjecích „palných zbraní“ nebo opakovacích „palných zbraní“ (s posuvným předpažím) s hladkým vývrtem vyrobených v roce 1938 nebo později;

e.

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ samonabíjecích „palných zbraní“ nebo opakovacích „palných zbraní“ (s posuvným předpažím) s hladkým vývrtem vyrobených v roce 1938 nebo později.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Poznámka: Položka PL9010 nezahrnuje:

1.

„palné zbraně“ vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;

2.

„součásti“ (včetně tlumičů hluku výstřelu a moderátorů), „hlavní části“ nebo „střelivo“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené v poznámce 1 výše;

3.

„palné zbraně“, na které se vztahuje „nařízení o znehodnocení“ a které byly znehodnoceny a označeny v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I a II nařízení o znehodnocení;

4.

„palné zbraně“, na které se nevztahuje „nařízení o znehodnocení“ a které jsou označeny a potvrzeny jako neschopné vystřelit hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil v souladu s oddílem 8 zákona o palných zbraních z roku 1988 (pozměňovací nařízení).

PL9011

V případech, na které se nevztahuje „nařízení o palných zbraních“, je do všech míst určení mimo Evropskou unii zakázán vývoz níže uvedených „palných zbraní“, zařízení, „hlavních dílů“, tlumičů hluku výstřelu a „střeliva“:

Pozn.: Pro vývoz „palných zbraní“ do zemí, které nejsou členskými státy EU, viz také nařízení o palných zbraních a položka PL9010.

a.

„palné zbraně“ jiné než uvedené v bodech ML1 nebo ML2 seznamu 2;

Poznámka: Položka PL9011.a zahrnuje „palné zbraně“ vyrobené před rokem 1938, „palné zbraně“ s hladkým vývrtem vyrobené po roce 1937, které nejsou samočinné nebo nejsou speciálně určené pro vojenské použití, a „palné zbraně“ vyrobené po roce 1937 a používající „střelivo“ s okrajovým zápalem, které nejsou samočinné.

b.

„součásti“ (včetně tlumičů hluku výstřelu) nebo „hlavní části“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené v položce PL9011.a výše;

c.

„střelivo“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené výše v položce PL9011.a;

d.

„software“ určený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ samonabíjecích „palných zbraní“ nebo opakovacích „palných zbraní“ (s posuvným předpažbím) s hladkým vývrtem vyrobených v roce 1938 nebo později;

e.

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ samonabíjecích zbraní nebo opakovacích „palných zbraní“ (s posuvným předpažbím) s hladkým vývrtem vyrobených v roce 1938 nebo později;

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

f.

zařízení ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických nábojů, která mohou být přeměněna na „palnou zbraň“;

g.

zařízení pro salutní střelbu nebo pro akustické aplikace, která mohou být přeměněna na „palnou zbraň“.

Poznámka: Položka PL9011 nezahrnuje:

1.

„palné zbraně“ vyrobené před rokem 1890;

2.

„součásti“ (včetně tlumičů hluku výstřelu a moderátorů), „hlavní části“ nebo „střelivo“ speciálně určené pro „palné zbraně“ uvedené v poznámce 1 výše;

3.

„palné zbraně“, na které se vztahuje „nařízení o znehodnocení“ a které byly znehodnoceny a označeny v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I a II nařízení o znehodnocení.

Ponorná plavidla a související zboží, software a technologie

PL9012

Do jakéhokoliv místa určení v Rusku je zakázán vývoz nebo „přenos elektronickými prostředky“ níže uvedeného zboží, „softwaru“ či „technologií“:

a.

„ponorná plavidla“ a související systémy, zařízení a součásti uvedené níže, jiné než uvedené v seznamu 2 tohoto nařízení nebo v příloze I „nařízení o dvojím užití“:

1.

„ponorná plavidla“ a pro ně speciálně konstruované součásti;

2.

podmořské pluhy a pro ně speciálně konstruované součásti;

3.

níže uvedené systémy, zařízení a součásti pro užití s „ponornými plavidly“ a podmořskými pluhy:

a.

níže uvedené námořní akustické systémy a zařízení:

i.

sonarová zařízení;

ii.

zařízení pro záznam rychlosti;

iii.

podvodní výškoměry;

b.

navigační zařízení speciálně konstruovaná pro „ponorná plavidla“;

c.

akustické systémy a zařízení k určování polohy „ponorných plavidel“, a to i prostřednictvím povrchových plavidel;

d.

pohonné motory nebo vodometné motory pro „ponorná plavidla“;

e.

zásobovací kabely a jejich konektory, speciálně konstruované nebo upravené pro „ponorná plavidla“;

f.

zásobovací navijáky, vlečné navijáky a zvedací navijáky;

g.

upoutávací zařízení a upoutávací systémy pro „ponorná plavidla“;

h.

světelné systémy speciálně konstruované nebo upravené pro použití pod vodou;

i.

systémy pro vidění pod vodou;

j.

systémy pro komunikaci pod vodou;

k.

tlaková čidla speciálně konstruovaná pro použití pod vodou;

l.

startovací a návratové systémy a zařízení pro nasazení „ponorných plavidel“ a pro ně speciálně konstruované součásti;

m.

výkopové nástroje a nástroje pro stříkání speciálně konstruované nebo upravené pro použití s „ponornými plavidly“;

n.

kontrolní systémy a zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro dálkově ovládaný provoz „ponorných plavidel“;

o.

dálkově ovládané článkové manipulátory speciálně konstruované nebo upravené pro použití s „ponornými plavidly“;

p.

systémy pro detekci podmořských kabelů;

q.

zařízení na řezání kabelů, upínací a manipulační zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro použití s „ponornými plavidly“;

r.

manipulační systémy a zařízení pro podmořskou telekomunikaci;

s.

nástroje speciálně konstruované nebo upravené pro ovládání prostřednictvím „ponorných plavidel“ nebo článkových manipulátorů;

t.

syntaktická pěna;

u.

tlakové pláště speciálně konstruované nebo upravené pro použití v „ponorných plavidlech“;

v.

biologické, chemické nebo fyzikální environmentální snímače konstruované nebo upravené pro použití pod vodou;

b.

pohonné systémy nastavitelné podle azimutu pro povrchová plavidla s průměrem vrtule větším než 2 m;

c.

„software“ určený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v položce PL9012.a a PL9012.b.

d.

„technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží nebo „softwaru“ uvedeného v položce PL9012.a, PL9012.b nebo PL9012.c.

Pozn.: Pro výjimky z kontrol „technologií“ viz článek 18 tohoto nařízení (nařízení o kontrole vývozu z roku 2008).

Technická poznámka:

„Ponorná plavidla“ zahrnují upoutaná i neupoutaná plavidla s posádkou či bez posádky.

7.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 9 ODST. 4 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (VNITROSTÁTNÍ VŠEOBECNÁ VÝVOZNÍ POVOLENÍ)

V čl. 9 odst. 4 písm. b) nařízení se požaduje, aby Komise zveřejnila opatření přijatá členskými státy v souvislosti se všemi vydanými nebo pozměněnými vnitrostátními všeobecnými vývozními povoleními.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Vydal nebo pozměnil váš členský stát jakékoliv vnitrostátní všeobecné vývozní povolení v souvislosti s článkem 9?

BELGIE

NE

BULHARSKO

NE

ČESKÁ REPUBLIKA

NE

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

ANO

ESTONSKO

NE

IRSKO

NE

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

ANO

CHORVATSKO

ANO (ale nepoužívá se)

ITÁLIE

ANO

KYPR

NE

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

NE

MAĎARSKO

NE

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

ANO

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

NE

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

ANO (ale nepoužívá se)

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

7.1   Německo

V Německu je v platnosti pět vnitrostátních všeobecných vývozních povolení:

1

všeobecné povolení č. 12 pro vývoz některého zboží dvojího užití pod určitým hodnotovým prahem;

2

všeobecné povolení č. 13 pro vývoz některého zboží dvojího užití za určitých okolností;

3

všeobecné povolení č. 14 pro ventily a čerpadla;

4

všeobecné povolení č. 16 pro telekomunikace a bezpečnost údajů;

5

všeobecné povolení č. 17 pro měniče frekvencí.

7.2   Řecko

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení je nutné pro vývoz některého zboží dvojího užití do těchto míst určení: Argentina, Chorvatsko, Korejská republika, Ruská federace, Ukrajina, Turecko a Jihoafrická republika.

(ministerské rozhodnutí č. 125263/e3/25263/6-2-2007)

7.3   Francie

Ve Francii je v platnosti sedm vnitrostátních všeobecných vývozních povolení:

1

vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro průmyslové zboží vymezené ve vyhlášce ze dne 18. července 2002 o vývozu průmyslového zboží podléhajícího strategické kontrole v Evropském společenství (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky č. 176 ze dne 30. července 2002 (text 11) a pozměněné vyhláškou ze dne 21. června 2004 o rozšíření Evropské unie zveřejněnou v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 31. července 2004 (text 5));

2

vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro chemické výrobky vymezené ve vyhlášce ze dne 18. července 2002 o vývozu chemických výrobků dvojího užití (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky č. 176 ze dne 30. července 2002 (text 12) a pozměněné vyhláškou ze dne 21. června 2004 o rozšíření Evropské unie zveřejněnou v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 31. července 2004 (text 6));

3

vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro grafit dle vymezení ve vyhlášce ze dne 18. července 2002 o vývozu grafitu v jaderné kvalitě (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky č. 176 ze dne 30. července 2002 (text 13) a pozměněné vyhláškou ze dne 21. června 2004 o rozšíření Evropské unie zveřejněnou v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 31. července 2004 (text 7));

4

vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro biologické výrobky vymezené ve vyhlášce ze dne 14. května 2007 pozměněné vyhláškou ze dne 18. března 2010 o vývozu některých genetických prvků a geneticky modifikovaných organismů (zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 20. března 2010);

5

vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro některé zboží dvojího užití pro francouzské ozbrojené síly ve třetích zemích (ministerské nařízení ze dne 31. července 2014 zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 8. srpna 2014);

6

vnitrostátní všeobecné povolení pro vývoz nebo přepravu v rámci EU některého zboží dvojího užití pro výstavy nebo veletrhy (ministerské nařízení ze dne 31. července 2014 zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 8. srpna 2014);

7

vnitrostátní všeobecné povolení pro vývoz zboží dvojího užití za účelem opravy civilních letadel, rovněž nazývané vnitrostátní všeobecné povolení pro „letecká zařízení“ (ministerské nařízení ze dne 14. ledna 2019 zveřejněné v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 18. ledna 2019 (text 19).

Konkrétní zboží, na které se povolení vztahují, je stanoveno v příslušných vyhláškách.

7.4   Chorvatsko

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro vývoz zboží dvojího užití v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení může vydat ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí (zákon o kontrole zboží dvojího užití (OG 80/11 a 68/2013)).

7.5   Itálie

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení je nutné pro vývoz některého zboží dvojího užití do těchto míst určení: Antarktida (italské základny), Argentina, Korejská republika, Turecko.

(vyhláška ze dne 4. srpna 2003 zveřejněná v úředním věstníku č. 202 ze dne 1. září 2003)

7.6   Nizozemsko

V Nizozemsku jsou v platnosti dvě vnitrostátní všeobecná vývozní povolení:

1

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení je nutné pro vývoz některého zboží dvojího užití do všech míst určení kromě:

Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Norska, USA a Švýcarska (na tato místa určení se již vztahuje část 3 přílohy II nařízení),

Afghánistánu, Barmy/Myanmaru, Iráku, Íránu, Libye, Libanonu, Severní Korey, Pákistánu, Súdánu, Somálska a Sýrie.

(vnitrostátní všeobecné povolení NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro vývoz zboží zajišťujícího bezpečnost informací do všech míst určení kromě:

zemí, na něž se vztahuje zbrojní embargo, podle čl. 4 odst. 2,

Afghánistánu, Arménie, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Bangladéše, Burundi, Číny (včetně Tchaj-wanu, Hongkongu a Macaa), Kuby, Džibutska, Egypta, Rovníkové Guiney, Etiopie, Gambie, Guiney (hl. m. Conakry), Guiney-Bissau, Indie, Jemenu, Kazachstánu, Kuvajtu, Laosu, Ukrajiny, Uzbekistánu, Ománu, Pákistánu, Kataru, Rwandy, Saúdské Arábie, Svazijska, Sýrie, Tádžikistánu, Thajska, Turecka, Turkmenistánu, Spojených arabských emirátů a Vietnamu.

(vnitrostátní všeobecné povolení NL010 – Nationale Uitvoervergunning NL010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7   Rakousko

V Rakousku jsou v platnosti čtyři vnitrostátní všeobecná vývozní povolení:

1

AT001 pro některé zboží dvojího užití, vyváží-li se v nezměněné podobě zpětně do země původu, nebo vyváží-li se do země původu zboží ve stejném množství a kvalitě, nebo vyváží-li se zpětně technologie s drobnými úpravami, u veškerého zboží do tří měsíců poté, co bylo dovezeno do Evropské unie;

2

AT002 pro vývoz některého zboží dvojího užití pod určitým hodnotovým prahem;

3

AT003 pro ventily a čerpadla uvedené v položkách 2B350g a 2B350i do určitých míst určení;

4

AT004 pro měniče frekvencí uvedené v položce 3A225 a související software a technologie.

Podrobnosti k těmto povolením jsou uvedeny v článcích 3 až 3c prvního nařízení o zahraničním obchodu, BGBl. II No 343/2011 ze dne 28. října 2011, ve znění nařízení BGBl. II No 430/2015 ze dne 17. prosince 2015. Podmínky jejich použití (požadavky na registraci a oznamování) jsou uvedeny v článku 16 téhož nařízení.

7.8.   Finsko

Vnitrostátní všeobecné vývozní povolení pro vývoz zboží dvojího užití v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení může vydat ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 562/1996 o zboží dvojího užití (ve znění pozdějších předpisů).

7.9.   Spojené království

Ve Spojeném království je v platnosti 15 vnitrostátních všeobecných povolení (dále jen „OGEL“):

1

OGEL (chemické látky)

2

OGEL (kryptografický vývoj)

3

OGEL (vývoz po výstavě: zboží dvojího užití)

4

OGEL (vývoz po opravě/výměně v záruce: zboží dvojího užití)

5

OGEL (vývoz za účelem opravy/výměny v záruce: zboží dvojího užití)

6

OGEL (zboží dvojího užití: Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong)

7

OGEL (zásilky nízké hodnoty)

8

OGEL (zboží dvojího užití pro účely průzkumu ROPY a PLYNU)

9

OGEL (technologie pro zboží dvojího užití)

10

OGEL (Turecko)

11

OGEL (X)

12

OGEL (vojenské zboží a zboží dvojího užití: síly Spojeného království nasazené v místech určení, na která se vztahuje embargo)

13

OGEL (vojenské zboží a zboží dvojího užití: síly Spojeného království nasazené v místech určení, na která se nevztahuje embargo)

14

OGEL (vývoz nesmrtícího vojenského zboží a zboží dvojího užití: do diplomatických misí nebo na konzulární úřady)

15

OGEL (zboží zajišťující bezpečnost informací)

16

OGEL (desky plošných spojů (DPS) a součásti pro zboží dvojího užití)

Všechna vnitrostátní všeobecná povolení pro zboží dvojího užití, která jsou v platnosti ve Spojeném království, včetně seznamů povoleného zboží a míst určení a podmínek vztahujících se na jednotlivé výrobky a místa určení, jsou k dispozici k nahlédnutí a ke stažení na adrese https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 9 ODST. 6 PÍSM. A), ČL. 9 ODST. 6 PÍSM. B) a ČL. 10 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K UDĚLOVÁNÍ VÝVOZNÍCH POVOLENÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH, VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K ROZHODOVÁNÍ O ZÁKAZU TRANZITU ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ, KTERÉ NENÍ ZBOŽÍM SPOLEČENSTVÍ, A VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB)

Ustanovení čl. 9 odst. 6 písm. a) nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila seznam orgánů oprávněných k udělování vývozních povolení pro zboží dvojího užití.

Ustanovení čl. 9 odst. 6 písm. b) požaduje, aby Komise zveřejnila seznam orgánů oprávněných k rozhodování o zákazu tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství.

Ustanovení čl. 10 odst. 4 nařízení požaduje, aby Komise zveřejnila seznam orgánů oprávněných k udělování povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb.

8.1   Belgie

Pro region hlavního města Bruselu (obvody s poštovními směrovacími čísly 1000 až 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 28003727

Fax +32 28003824

Email: calu@sprb.brussels

Internetová stránka: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Pro Valonský region (obvody s poštovními směrovacími čísly 1300 až 1499 a 4000 až 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tel. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Internetová stránka: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Pro Vlámský region (obvody s poštovními směrovacími čísly 1500 až 3999 a 8000 až 9999)

Vlámské ministerstvo zahraničních věcí

Oddělení kontroly strategického zboží

Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 499589934

Email: csg@buza.vlaanderen

Internetová stránka: www.fdfa.be/csg

8.2   Bulharsko

Mezirezortní komise pro kontrolu vývozu a nešíření zbraní hromadného ničení s ministrem hospodářství

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULHARSKO

Tel. +359 29407771, +359 29407786

Fax +359 29880727

Email: ivan.penchev@mi.government.bg a n.grahovska@mi.government.bg

Internetová stránka: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3   Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Licenční správa

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558 nebo +420 224221811

Email: leitgeb@mpo.cz nebo dual@mpo.cz

Internetová stránka: www.mpo.cz

8.4   Dánsko

Exportcontrols

Dánský úřad pro obchod

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DÁNSKO

Tel. +45 35291000

Fax +45 35466632

Email: eksportkontrol@erst.dk

Internetová stránka: v angličtině: www.exportcontrols.dk; v dánštině: www.eksportkontrol.dk

8.5   Německo

Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35, 65760 Eschborn

NĚMECKO

Tel. +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Internetová stránka: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6   Estonsko

Komise pro strategické zboží, ministerstvo zahraničních věcí, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

ESTONSKO

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

Internetová stránka: v angličtině: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

v estonštině: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7   Irsko

Oddělení obchodních licencí a kontroly obchodu

Ministerstvo pro podniky, podnikání a inovace

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRSKO

Kontaktní osoba: David Martin, Niamh Guihen

Tel. +353 16312328, +353 16312287

Email: david.martin@dbei.gov.ie, niamh.guihen@dbei.gov.ie

exportcontrol@dbei.gov.ie

Internetová stránka: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8   Řecko

Ministerstvo pro rozvoj a konkurenceschopnost

Generální ředitelství pro mezinárodní hospodářskou politiku

Ředitelství pro režimy dovozu a vývozu a nástroje na ochranu obchodu

Oddělení vývozních režimů a formalit

Kornarou 1 str

105 63 Athens

ŘECKO

Kontaktní osoba: O. Papageorgiou

Tel. +30 2103286047/56/22/21

Fax +30 2103286094

E-mail: opapageorgiou@mnec.gr

8.9   Španělsko

Orgány oprávněnými k udělování povolení a k rozhodování o zákazu tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, jsou Generální sekretariát pro zahraniční obchod (Secretaría General de Comercio Exterior), celní odbor (Agencia Tributaria – Aduanas) a ministerstvo zahraničních věcí (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).

Kontaktní osoba na licenčním úřadě: Ramón Muro Martínez, zástupce generálního ředitele

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a, 28046 Madrid

ŠPANĚLSKO

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Internetová stránka: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10   Francie

Ministère de l'Economie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

F-94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCIE

Tel. +33 179843419

Email: doublusage@finances.gouv.fr

Internetová stránka: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11   Chorvatsko

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí

Ředitelství pro hospodářskou politiku a koordinaci rozvoje

Odbor kontroly vývozu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CHORVATSKO

Tel. +385 14598135, 137, 110

Fax +385 16474553

Email: kontrola.izvoza@mvep.hr

Internetová stránka: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12   Itálie

Ministerstvo hospodářského rozvoje

Generální ředitelství pro mezinárodní obchodní politiku

Oddělení kontroly vývozu

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITÁLIE

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659932103

Email: polcom4@mise.gov.it ; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Internetová stránka: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13   Kypr

Ministerstvo energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, 6, Andrea Araouzou, 1421 Nicosia

KYPR

Tel. +357 22867100, 22867332, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

Email: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Internetová stránka: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14   Lotyšsko

Kontrolní výbor pro strategické zboží

Předseda výboru: Andris Pelšs

Výkonný tajemník: Renārs Danelsons

Ministerstvo zahraničních věcí

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LOTYŠSKO

Tel. +371 67016426

Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Internetová stránka: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15   Litva

Orgán oprávněný k udělování vývozních povolení pro zboží dvojího užití a orgány oprávněné k udělování povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb:

Ministerstvo hospodářství a inovací Litevské republiky

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2, LT-01104 Vilnius

LITVA

Kontaktní údaje:

Odbor kontroly vývozu

Oddělení pro hospodářský rozvoj

Tel. +370 70664680

Email: vienaslangelis@eimin.lt

Internetová stránka: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Orgán oprávněný zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství:

Celní oddělení Ministerstva financí Litevské republiky

A. Jaksto str. 1/25, LT-01105 Vilnius

LITVA

Kontaktní údaje:

Celní kriminální služba

Tel. +370 52616960

Email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16   Lucembursko

1)

Ministr pro zahraniční obchod

2)

Ministr pro zahraniční věci

Poštovní adresa:

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tel. +352 226162

Email: oceit@eco.etat.lu

8.17   Maďarsko

Úřad vlády hlavního města Budapešti

Odbor obchodu, obranného průmyslu, kontroly vývozu a prubířství drahých kovů

Oddělení kontroly vývozu

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

MAĎARSKO

Tel. +36 14585577

Fax +36 14585869

Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Internetová stránka: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18   Malta

Obchodní oddělení, Brian Montebello, obchodní služby

MALTA

Tel. +356 25690214

Fax +356 21240516

Email: brian.montebello@gov.mt

Internetová stránka: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19   Nizozemsko

Ministerstvo zahraničních věcí

Generální ředitelství pro mezinárodní vztahy

Oddělení pro obchodní politiku a hospodářskou správu

PO Box 20061, 2500 EB Haag

NIZOZEMSKO

Tel. +31 703485954

Nizozemský celní úřad / ústřední úřad pro dovoz a vývoz, PO Box 30003, 9700 RD Groningen

NIZOZEMSKO

Tel. +31 881512400

Fax +31 881513182

Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Internetová stránka: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20   Rakousko

Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a ekonomické záležitosti

Odbor pro správu zahraničního obchodu

Stubenring 1, 1010 Vienna

RAKOUSKO

Tel. +43 1 71100802335

Fax +43 1 71100808366

Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Internetová stránka: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21   Polsko

Ministerstvo podnikání a technologií

Odbor pro obchod se strategickým zbožím a technickou bezpečnost

Pl. Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

POLSKO

Tel. +48 222629665

Fax +48 222629140

Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Internetová stránka: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22   Portugalsko

Autoridade Tributária e Aduaneira

Celní a daňový orgán

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGALSKO

Ředitelka: Luísa Nobre; licenční úřednice: Maria Oliveira

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

Email: dsl@at.gov.pt

Internetová stránka: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23   Rumunsko

Ministerstvo zahraničních věcí

Oddělení pro kontrolu vývozu – ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501 Bucureşti

RUMUNSKO

Tel. +40 374306950

Fax +40 374306924

Email: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro

Internetová stránka: www.ancex.ro

8.24   Slovinsko

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a technologie

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVINSKO

Tel. +386 14003564

Fax +386 14003283

Email: gp.mgrt@gov.si

Internetová stránka: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25   Slovensko

Pro účely čl. 9 odst. 6 písm. a) a čl. 10 odst. 4 nařízení:

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

Oddělení obchodních opatření

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO

Tel. +421 248547019

Fax +421 243423915

Email: jan.krocka@economy.gov.sk

Internetová stránka: www.economy.gov.sk

Pro účely čl. 9 odst. 6 písm. b) nařízení:

Kriminální úřad finanční správy

Oddělení drog a nebezpečných materiálů

Koordinační oddělení

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 258251221

Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26   Finsko

Ministerstvo zahraničních věcí Finské republiky

Oddělení kontroly vývozu

Eteläesplanadi 4

FI-00130 HELSINKI

Poštovní adresa:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINSKO

Tel. +358 295350000

Email: vientivalvonta.um@formin.fi

Internetová stránka: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27   Švédsko

1.

Inspektorát strategických výrobků (ISP) (Inspektionen för strategiska produkter)

Adresa pro návštěvy:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

ŠVÉDSKO

Tel. +46 84063100

Fax +46 84203100

Email: registrator@isp.se.

Internetová stránka: http://www.isp.se/

ISP je oprávněn k udělování povolení ve všech případech kromě případů uvedených v bodě 2 níže.

2.

Švédský úřad pro radiační bezpečnost (Strålsäkerhetsmyndigheten), sekce pro nešíření jaderných zbraní a bezpečnost

Solna strandväg 96,

SE-171 16 Stockholm

ŠVÉDSKO

Tel. +46 87994000

Fax +46 87994010

Email: registrator@ssm.se

Internetová stránka: http://www.ssm.se

Švédský úřad pro radiační bezpečnost je oprávněn k udělování povolení i k zákazům pro výrobky v příloze 1 kategorii 0 nařízení (ES) č. 428/2009.

8.28   Spojené království

Ministerstvo pro mezinárodní obchod (DIT)

Společné oddělení pro kontrolu vývozu (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1 A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Email: eco.help@trade.gov.uk

Internetová stránka: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČLÁNKEM 17 NAŘÍZENÍ (CELNÍ ÚŘADY SE ZVLÁŠTNÍM OPRÁVNĚNÍM)

Článek 17 ukládá členským státům povinnost informovat Komisi, jestliže využívají možnosti umožnit splnění celních formalit pro vývoz zboží dvojího užití pouze u celních úřadů k tomu oprávněných.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byly určeny zvláštní celní úřady v souvislosti s čl. 17 odst. 1, u kterých mohou být splněny celní formality pro vývoz zboží dvojího užití?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

NE

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

ANO

IRSKO

NE

ŘECKO

NE

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

NE

ITÁLIE

NE

KYPR

NE

LOTYŠSKO

ANO

LITVA

ANO

LUCEMBURSKO

NE

MAĎARSKO

NE

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

NE

RAKOUSKO

NE

POLSKO

ANO

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

ANO

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

NE

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

NE

9.1   Bulharsko

Územní celní úřady Bulharské republiky pro strategické zboží byly schváleny generálním ředitelem celního úřadu podle vyhlášky ministerstva financí č. 55/32-11385 ze dne 14. ledna 2016 (Státní věstník 9/2016). Seznam celních úřadů, které v Bulharsku mohou u zboží a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2   Estonsko

Seznam celních úřadů, které v Estonsku mohou u výrobků a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3   Lotyšsko

Seznam celních úřadů, které v Lotyšsku mohou u zboží a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4   Litva

Seznam celních úřadů, které v Litvě mohou u zboží a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5   Polsko

Seznam celních úřadů, které v Polsku mohou u zboží a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6   Rumunsko

Seznam celních úřadů, které v Rumunsku mohou u zboží a technologií dvojího užití umožnit opuštění celního území EU nebo vstup na celní území EU, je k dispozici na této internetové stránce: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 22 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (PŘEPRAVA UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ)

Podle ustanovení čl. 22 odst. 5 musí členské státy, které požadují povolení pro přepravu zboží neuvedeného v příloze IV nařízení (příloha IV uvádí zboží, na něž se nevztahuje svoboda pohybu na jednotném trhu) z jejich území do jiného členského státu, informovat Komisi, která tuto informaci zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byla přijata zvláštní opatření na rozšíření kontrol přepravy uvnitř EU v souvislosti s čl. 22 odst. 2?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

ANO

ESTONSKO

ANO

IRSKO

NE

ŘECKO

ANO

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

NE

ITÁLIE

NE

KYPR

NE

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

ANO

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

ANO

RAKOUSKO

NE

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

NE

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

ANO

FINSKO

NE

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ANO

10.1   Bulharsko

Bulharsko rozšířilo kontroly přepravy uvnitř EU, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení, a zavedlo požadavek na doplňkové informace, jež je nutné poskytnout příslušným orgánům v některých případech přepravy uvnitř EU, jak stanoví čl. 22 odst. 9 nařízení.

(čl. 51 odst. 8 a 9 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití, Státní věstník č. 26/29.03.2011, datum vstupu v účinnost 30. 6. 2012)

10.2   Česká republika

Zákon č. 594/2004 Sb. rozšiřuje kontroly v souvislosti s přepravou uvnitř EU z České republiky, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.3   Německo

Ustanovení § 11 nařízení o zahraničním obchodu a platbách ze dne 2. srpna 2013 (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) rozšiřuje kontroly v souvislosti s přepravou uvnitř EU z Německa, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.4   Estonsko

Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o strategickém zboží rozšiřuje kontroly v souvislosti s transfery uvnitř EU, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.5   Řecko

Oddíl 3.4 ministerského rozhodnutí č. 121837/E3/21837 ze dne 28. září 2009 rozšiřuje kontroly v souvislosti s přepravou uvnitř EU z Řecka, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.6   Lucembursko

Může být požadováno povolení pro přepravu zboží dvojího užití jiného než zboží uvedené v příloze IV nařízení, z území Lucemburského velkovévodství do jiného členského státu v případech stanovených v čl. 22 odst. 2 nařízení.

(zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu, článek 44)

10.7   Maďarsko

Ustanovení § 16 vládního výnosu č. 13 z roku 2011 o povolení mezinárodního obchodování se zbožím dvojího užití zavádí licenční požadavek pro zboží dvojího užití uvedené na seznamu v případě přepravy v rámci EU, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.8   Nizozemsko

V jednotlivých případech může být požadováno povolení pro přepravu zboží dvojího užití uvnitř EU.

(čl. 4a odst. 3 výnosu o strategickém zboží – Besluit strategische goederen)

10.9   Slovensko

Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 39/2011 Sb. rozšiřuje kontroly v souvislosti s přepravou uvnitř EU ze Slovenské republiky, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 nařízení.

10.10   Spojené království

Článek 7 nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 rozšiřuje kontroly v souvislosti s přepravou uvnitř EU ze Spojeného království v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení.

11.   INFORMACE POSKYTNUTÉ ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU S ČL. 22 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (PŘEPRAVA UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ)

Podle ustanovení čl. 22 odst. 9 mohou členské státy požadovat, aby v případě přepravy zboží, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV nařízení, z jejich území do jiného členského státu byly příslušným orgánům tohoto členského státu poskytnuty doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled o opatřeních přijatých členskými státy, jak byla oznámena Komisi. Podrobnosti o příslušných opatřeních jsou uvedeny za tabulkou.

Členský stát

Byla přijata zvláštní opatření na rozšíření kontrol přepravy uvnitř EU v souvislosti s čl. 22 odst. 2?

BELGIE

NE

BULHARSKO

ANO

ČESKÁ REPUBLIKA

NE

DÁNSKO

NE

NĚMECKO

NE

ESTONSKO

NE

IRSKO

NE

ŘECKO

NE

ŠPANĚLSKO

NE

FRANCIE

NE

CHORVATSKO

NE

ITÁLIE

NE

KYPR

NE

LOTYŠSKO

NE

LITVA

NE

LUCEMBURSKO

ANO

MAĎARSKO

NE

MALTA

NE

NIZOZEMSKO

NE

RAKOUSKO

NE

POLSKO

NE

PORTUGALSKO

NE

RUMUNSKO

NE

SLOVINSKO

NE

SLOVENSKO

NE

FINSKO

NE

ŠVÉDSKO

NE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

NE

11.1   Bulharsko

V případě přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v kategorii 5 části 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV nařízení, z území Bulharské republiky na území jiného členského státu může mezirezortní komise požadovat od osoby, která přepravu uskutečňuje, doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

(čl. 51 odst. 9 zákona o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití, Státní věstník č. 26/29.03.2011, datum vstupu v účinnost 30. 6. 2012)

11.2   Lucembursko

V případě přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v kategorii 5 části 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV nařízení, z území Lucemburského velkovévodství na území jiného členského státu musí být v rámci žádosti o povolení poskytnuty tyto doplňkové informace:

1.

uvedení obchodní reference dotyčného zboží, jeho obecný popis a vlastnosti;

2.

informace o kryptologických službách, jež mají být poskytnuty;

3.

informace o implementaci algoritmů;

4.

informace o bezpečnostních normách nebo standardech;

5.

informace o druhu údajů, kterých se služba týká;

6.

dokument s technickými specifikacemi dotyčného zboží (ve 12 bodech).

(velkovévodské nařízení ze dne 14. prosince 2018, čl. 10 odst. 1, pododstavec 1 bod 2 a pododstavec 2 bod 4 a příloha 15)


(1)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/47


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9408 – Assa Abloy/Agta Record)

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 16/05)

1.   

Komise dne 9. ledna 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Assa Abloy AB (publ) (Švédsko, „Assa Abloy“),

Agta Record ag (Švýcarsko, „Agta Record“).

Podnik Assa Abloy získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Agta Record. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Assa Abloy: výroba a dodání automatických dveří, vrat, zámků, čidel, systémů kontroly vstupu a jejich součástí a poskytování poprodejních služeb k automatickým dveřím a vratům,

podniku Agta Record: výroba a dodání automatických dveří a vrat a poskytování poprodejních služeb k automatickým dveřím a vratům.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9408 – Assa Abloy/Agta Record

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).