ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 407

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
3. prosince 2019


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 407/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance) ( 1 )

1

2019/C 407/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) ( 1 )

2


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 407/03

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 0,00 % 1. prosince 2019 — Směnné kurzy vůči euru

3

2019/C 407/04

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 3. května 2019 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.40134 – Omezení obchodu s pivem podniku AB InBev Zpravodaj: Německo

4

2019/C 407/05

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení Věc AT.40134 – Omezení obchodu s pivem podniku AB InBev

5

2019/C 407/06

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2019 týkajícím se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.40134 – omezení obchodu s pivem podniku AB InBev) (oznámeno pod číslem C(2019) 3465)

6


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2019/C 407/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

9


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 407/01)

Dne 26. září 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9432. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 407/02)

Dne 30. října 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9538. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/3


Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace (1):

0,00 % 1. prosince 2019

Směnné kurzy vůči euru (2)

2. prosince 2019

(2019/C 407/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1023

JPY

japonský jen

120,75

DKK

dánská koruna

7,4712

GBP

britská libra

0,85218

SEK

švédská koruna

10,5385

CHF

švýcarský frank

1,0995

ISK

islandská koruna

134,80

NOK

norská koruna

10,1353

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,534

HUF

maďarský forint

332,98

PLN

polský zlotý

4,3001

RON

rumunský lei

4,7794

TRY

turecká lira

6,3436

AUD

australský dolar

1,6240

CAD

kanadský dolar

1,4656

HKD

hongkongský dolar

8,6297

NZD

novozélandský dolar

1,7019

SGD

singapurský dolar

1,5085

KRW

jihokorejský won

1 306,52

ZAR

jihoafrický rand

16,1770

CNY

čínský juan

7,7625

HRK

chorvatská kuna

7,4380

IDR

indonéská rupie

15 569,99

MYR

malajsijský ringgit

4,6071

PHP

filipínské peso

56,317

RUB

ruský rubl

70,9217

THB

thajský baht

33,383

BRL

brazilský real

4,6654

MXN

mexické peso

21,5670

INR

indická rupie

78,9785


(1)  Míra použití při poslední operaci provedené před uvedeným dnem. V případě obchodní soutěže s proměnlivou mírou se jako úroková míra použije mezní míra.

(2)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/4


Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení

přijaté na jeho zasedání dne 3. května 2019 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve

věci AT.40134 – Omezení obchodu s pivem podniku AB InBev

Zpravodaj: Německo

(2019/C 407/04)

1.   

Poradní výbor (8 členských států) souhlasí s Komisí, že jednání, na které se vztahuje návrh rozhodnutí, představuje zneužívání dominantního postavení, které je v rozporu s článkem 102 SFEU.

2.   

Poradní výbor (8 členských států) souhlasí s hodnocením Komise v návrhu rozhodnutí, pokud jde o dobu trvání protiprávního jednání.

3.   

Poradní výbor (8 členských států) souhlasí s Komisí, že by mělo být uloženo nápravné opatření, jak je stanoveno v návrhu rozhodnutí.

4.   

Poradní výbor (8 členských států) souhlasí s Komisí, že by adresátům návrhu rozhodnutí měla být uložena pokuta.

5.   

Poradní výbor (8 členských států) souhlasí s Komisí, pokud jde o konečnou částku pokuty, včetně jejího snížení na základě bodu 37 pokynů z roku 2006 pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003.

6.   

Poradní výbor (8 členských států) doporučuje, aby bylo jeho stanovisko zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/5


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení  (1)

Věc AT.40134 – Omezení obchodu s pivem podniku AB InBev

(2019/C 407/05)

1)   

Podle návrhu rozhodnutí, který je určen podnikům Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL a InBev Nederland NV (společně „AB InBev“), se podnik AB InBev v období od 9. února 2009 do 31. října 2016 dopustil jediného a trvajícího protiprávního jednání v rozporu s článkem 102 SFEU, protože několika způsoby omezoval dovoz některých svých pivních produktů do Belgie z Nizozemska s celkovým cílem udržet v Belgii vyšší ceny a zisky.

2)   

Po neohlášených inspekcích provedených v prostorách maloobchodníka v Nizozemsku a v prostorách společnosti AB InBev v Nizozemsku a v Belgii v roce 2015 zahájila Komise dne 29. června 2016 proti podniku AB InBev řízení podle čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003 (2) a čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 773/2004 (3).

3)   

Dne 30. listopadu 2017 Komise přijala prohlášení o námitkách.

4)   

Po několika kolech výměny informací mezi podnikem AB InBev a GŘ pro hospodářskou soutěž předložil AB InBev v […] (4) formální nabídku ke spolupráci za účelem přijetí rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení (ES) č. 1/2003 („návrh na narovnání“). Návrh na narovnání obsahoval zejména:

jasné a jednoznačné uznání společné a nerozdílné odpovědnosti podniku AB InBev za protiprávní jednání,

uvedení maximální výši pokuty, kterou by podnik AB InBev v rámci postupu spolupráce akceptoval,

potvrzení, že podnik AB InBev se měl možnost dostatečně vyjádřit k námitkám Komise v rámci prohlášení o námitkách a na základě úplného přístupu ke spisu Komise,

návrh nápravného opatření, které zajistí, že podnik AB InBev bude na obalech svých pivních produktů prodávaných podniky InBev Belgium, AB InBev France a InBev Nederland uvádět povinné informace o tom, co obsahují, v nizozemštině a francouzštině (dále jen „nápravné opatření“),

potvrzení, že nápravné opatření je vhodné a přiměřené k zajištění toho, aby praxe uvedená v prohlášení o námitkách zůstala zcela ukončena, a že se domnívá, že se tím podpoří paralelní obchod v Nizozemsku, Belgii a Francii.

5)   

Komise dospěla v návrhu rozhodnutí k názoru, že výše pokuty by měla být vzhledem k účinné spolupráci podniku AB InBev, jak je uvedeno výše, snížena o 15 %.

6)   

Podle článku 16 rozhodnutí 2011/695/EU jsem zvážil, zda se návrh rozhodnutí zabývá pouze těmi námitkami, u nichž byla podniku AB InBev poskytnuta příležitost vyjádřit své názory, a dospěl jsem ke kladnému závěru.

7)   

Pokud jde o procesní aspekty, neobdržel jsem od podniku AB InBev ani jiné třetí strany žádnou stížnost. Celkově se domnívám, že právo na účinný výkon procesních práv bylo v této věci dodrženo.

Brusel 6. května 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Podle článků 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutí 2011/695/EU“).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1) („nařízení (ES) č. 1/2003“).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Části tohoto textu byly upraveny tak, aby nebyly zveřejněny důvěrné informace. Tyto části jsou nahrazeny nedůvěrným shrnutím v hranatých závorkách nebo označeny takto: […].


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/6


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 13. května 2019

týkajícím se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie

(Věc AT.40134 – omezení obchodu s pivem podniku AB InBev)

(oznámeno pod číslem C(2019) 3465)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2019/C 407/06)

Dne 13. května 2019 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s ustanoveními článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah předmětného rozhodnutí včetně všech uložených sankcí, přičemž přihlíží k oprávněnému zájmu podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

1.   ÚVOD

(1)

Toto rozhodnutí se vydává podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) a je určeno podniku Anheuser-Busch InBev NV/SA a dvěma z jeho dceřiných podniků (dále jen „AB InBev“). Podnik AB InBev je největším výrobcem piva na světě, který své značky piva prodává ve více než 100 zemích.

(2)

V období od 9. února 2009 do 31. října 2016 se podnik AB InBev účastnil jediného a trvajícího protiprávního jednání, které spočívalo v uplatňování čtyř zneužívajících omezení. Podnik AB InBev úmyslně omezoval dovoz svých pivních produktů do Belgie s cílem udržet v Belgii jejich vyšší ceny a zisky z nich.

2.   POPIS PŘÍPADU

2.1.   Postup

(3)

Komise tento případ zahájila z moci úřední na konci roku 2014 na základě vlastního sledování trhu.

(4)

V listopadu 2015 provedla Komise neohlášené kontroly v prostorách podniku AB InBev v Belgii a Nizozemsku.

(5)

Dne 30. června 2016 Komise zahájila proti podniku AB InBev řízení s cílem přijmout rozhodnutí podle kapitoly III nařízení Rady (ES) č. 1/2003.

(6)

Dne 30. listopadu 2017 přijala Komise prohlášení o námitkách určené podniku AB InBev, ve kterém se uvádí, že podnik prováděl restriktivní praktiky představující zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 SFEU.

(7)

Podnik AB InBev poté předložil formální návrh na spolupráci při přijetí rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (dále jen „návrh na narovnání“).

(8)

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal dne 3. května 2019 kladné stanovisko.

(9)

Dne 13. května 2019 přijala Komise toto rozhodnutí.

2.2.   Shrnutí Protiprávního Jednání

(10)

Rozhodnutí stanoví, že od 9. února 2009 do 31. října 2016 realizoval podnik AB InBev nekalou strategii s cílem omezit prodej svých pivních produktů dodávaných svým off-trade zákazníkům, tj. do maloobchodní prodejní sítě a určených ke konzumaci mimo tyto prodejny (dále jen „off-trade zákazníci“), z Nizozemska do Belgie tím, že vůči off-trade zákazníkům uplatňoval čtyři omezující postupy zahrnující zejména:

a)

omezení objemu pivních produktů dodávaných určitému velkoobchodnímu prodejci v Nizozemsku, aby se snížil dovoz těchto produktů do Belgie;

b)

provedení změn balení pivních produktů dodávaných off-trade zákazníkům v Nizozemsku, aby se snížil dovoz těchto produktů do Belgie;

c)

podmínění dodávek pivních produktů, které nebyly dostupné v Nizozemsku, pro určitého maloobchodního prodejce v Belgii tím, že bude v Belgii nakupovat i jiné pivní produkty, které v Nizozemsku dostupné byly, a

d)

podmínění propagačních akcí na pivní produkty nabízených určitému maloobchodnímu prodejci v Nizozemsku tím, že tyto propagační akce nebudou nabízeny v Belgii.

(11)

Tyto praktiky ze své podstaty omezovaly hospodářskou soutěž ve smyslu článku 102 Smlouvy, neboť jejich cílem bylo rozdělit jednotný trh podle státních hranic.

2.3.   Adresáti Rozhodnutí a Doba Trvání Protiprávního Jednání

(12)

Rozhodnutí je určeno podniku Anheuser-Busch InBev NV/SA a dvěma jím plně vlastněným dceřiným podnikům InBev Belgium Bvba/Sprl a InBev Nederland NV.

(13)

Dobu trvání jediného a trvajícího protiprávního jednání představuje období od 9. února 2009 do 31. října 2016.

2.4.   Nápravná Opatření

(14)

V rozhodnutí se požaduje, aby podnik AB InBev uváděl na obalech všech svých současných i nových výrobků devatenácti konkrétních značek piva v Belgii, Francii i Nizozemsku povinné informace týkající se označování potravin jak v nizozemštině, tak ve francouzštině, a nikoli pouze v jednom jazyce.

(15)

Toto nápravné opatření nabídl podnik AB InBev ve svém návrhu na narovnání a rozhodnutí jej činí závazným po dobu pěti let ode dne oznámení rozhodnutí. Podnik AB InBev uznává, že nápravné opatření je v rámci postupu spolupráce vhodné a přiměřené, aby se zajistilo, že praxe změny balení jeho pivních produktů se nebude opakovat. Toto nápravné opatření by mělo rovněž usnadnit off-trade zákazníkům vývoz produktů mezi Nizozemskem, Belgií a Francií, čímž se zlepší možnost přeshraničního obchodu.

2.5.   Pokuty

(16)

V rozhodnutí byly uplatněny pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 (2).

2.5.1.   Základní částka pokuty

(17)

Při stanovení pokuty Komise zohlednila výši tržeb v Belgii a Nizozemsku v roce 2015, což bylo poslední celé účetní období, kdy se podnik AB InBev protiprávního jednání účastnil.

(18)

Komise vzala v úvahu, že zneužívající jednání mělo za cíl úmyslné porušení jasného, základního pravidla nerozdělovat jednotný trh podle státních hranic. Protiprávní jednání se navíc týká produktů, které mají přímý dopad na spotřebitele. S ohledem na tyto skutečnosti a s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem projednávané věci je podíl hodnoty tržeb, jenž se má vzít v úvahu, stanoven na 10 %.

(19)

Komise zohlednila dobu trvání jediného a trvajícího protiprávního jednání uvedenou výše.

2.5.2.   Přitěžující nebo polehčující okolnosti

(20)

V úvahu nebyly v tomto případě vzaty žádné přitěžující ani polehčující okolnosti.

2.5.3.   Zvláštní navýšení pokuty s cílem zvýšit odrazující účinek

(21)

Pokuta je navýšena o multiplikační faktor v hodnotě 1,1 za účelem zajištění odrazujícího účinku na podnik AB InBev, který má zvláště vysoký celosvětový obrat přesahující tržby za zboží a služby, jichž se dané protiprávní jednání týká.

2.5.4.   Uplatnění horní hranice 10 % obratu

(22)

Vypočtená pokuta nepřekračuje 10 % celosvětového obratu podniku AB InBev.

2.5.5.   Snížení pokuty s ohledem na spolupráci

(23)

Aby se zohlednila účinná spolupráce podniku AB InBev, zejména jeho uznání protiprávního jednání a jeho nabídka nápravného opatření, které zabrání opakování praxe spočívající ve změně balení jeho pivních produktů, se výše pokuty snižuje v souladu s bodem 37 pokynů pro výpočet pokut o 15 %.

3.   ZÁVĚR

(24)

Podnik AB InBev porušil článek 102 Smlouvy tím, že se účastnil jediného a trvajícího protiprávního jednání s cílem omezit přeshraniční obchod s pivními produkty z Nizozemska do Belgie. Protiprávní jednání spočívalo v uplatňování čtyř praktik vůči off-trade zákazníkům, jejichž účelem bylo udržet v Belgii vyšší ceny pivních produktů podniku AB InBev a zisky z nich.

(25)

Konečná částka pokuty uložená podniku AB InBev podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003 za jediné a trvající protiprávní jednání činí 200 409 000 EUR.

(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 210, 1.9.2006, s. 2.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 407/07)

1.   

Komise dne 25. listopadu 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Caisse des dépôts et consignations („CDC“, Francie),

Total Quadran (Francie), patřícího do skupiny Total S.A.,

JMB Solar Nogara a Quadran Nogara (společně „cílový podnik“, Francie), kontrolovaných podnikem Total S.A.

Podniky CDC a Total Quadran získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podniky JMB Solar Nogara a Quadran Nogara. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik CDC je veřejný podnik se zvláštním režimem, který plní úkoly v obecném zájmu a vykonává činnosti v rámci otevřené hospodářské soutěže. Tyto činnosti se uskutečňují většinou ve Francii v těchto čtyřech oblastech: i) nemovitosti, ii) životní prostředí a energie, iii) služby a iv) kapitálové investice,

podnik Total S.A. je mezinárodní integrovaný výrobce a dodavatel energie, aktivní ve všech odvětvích průmyslu ropy a plynu, jakož i v odvětví energie z obnovitelných zdrojů a výroby elektrické energie,

podniky JMB Solar Nogara a Quadran Nogara působí v oblasti rozvoje, výstavby a provozu fotovoltaických a větrných elektráren ve Francii.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.