ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 315

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
19. září2019


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 315/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 315/03

Směnné kurzy vůči euru

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2019/C 315/04

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. května 2019 ve věci E-2/18 – C v. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (nařízení (ES) č. 883/2004 – článek 24 – důchodce s bydlištěm mimo příslušný stát – věcné dávky v místě bydliště – postup úhrady)

3

2019/C 315/05

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. května 2019 ve věci E-3/18 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – nařízení (EU) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Rozsudek soudního dvora ze dne 14. května 2019 ve věci E-4/18 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – nařízení (EU) č. 524/2013)

5

2019/C 315/07

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. května 2019 ve věci E-5/18 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2013/11/EU)

6

2019/C 315/08

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. května 2019 ve věci E-6/18 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2014/52/EU)

7

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2019/C 315/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

8


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 315/01)

Dne 16. srpna 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9431. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 315/02)

Dne 9. září 2019 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32019M9514. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

18. září 2019

(2019/C 315/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1053

JPY

japonský jen

119,54

DKK

dánská koruna

7,4673

GBP

britská libra

0,88720

SEK

švédská koruna

10,7298

CHF

švýcarský frank

1,0999

ISK

islandská koruna

136,80

NOK

norská koruna

9,8905

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,892

HUF

maďarský forint

332,89

PLN

polský zlotý

4,3370

RON

rumunský lei

4,7366

TRY

turecká lira

6,2663

AUD

australský dolar

1,6149

CAD

kanadský dolar

1,4645

HKD

hongkongský dolar

8,6533

NZD

novozélandský dolar

1,7428

SGD

singapurský dolar

1,5182

KRW

jihokorejský won

1 316,22

ZAR

jihoafrický rand

16,1576

CNY

čínský juan

7,8349

HRK

chorvatská kuna

7,3980

IDR

indonéská rupie

15 541,22

MYR

malajsijský ringgit

4,6246

PHP

filipínské peso

57,643

RUB

ruský rubl

70,9405

THB

thajský baht

33,750

BRL

brazilský real

4,5045

MXN

mexické peso

21,3629

INR

indická rupie

78,7070


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr ESVO

19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/3


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-2/18

C

v.

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(nařízení (ES) č. 883/2004 – článek 24 – důchodce s bydlištěm mimo příslušný stát – věcné dávky v místě bydliště – postup úhrady)

(2019/C 315/04)

Ve věci E-2/18, C v. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein – ŽÁDOST podle článku 34 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora podaná k Soudnímu dvoru lichtenštejnským soudem Fürstliches Landgericht ohledně výkladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

1.

Nemá-li důchodce nárok na věcné dávky ve státě EHP, kde bydlí, protože tyto dávky nejsou součástí systému sociálního zabezpečení daného státu, má důchodce podle čl. 24 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nárok získat věcné dávky na náklady příslušné instituce ve státě EHP, podle jehož právních předpisů je mu vyplácen důchod.

2.

Důchodce má právo podat žádost o úhradu přímo příslušné instituci ve státě EHP, podle jehož právních předpisů je mu vyplácen důchod, zejména (nikoli však výhradně) tehdy, když mu byla úhrada zamítnuta státem bydliště. V souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a čl. 76 odst. 4 nařízení (ES) č. 883/2004 platí, že pokud příslušná instituce neposkytne důchodci informace o tom, jak je třeba postupovat, nesmí se to nepříznivě dotknout práv, které důchodce má vůči dané instituci.


19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/4


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-3/18

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – nařízení (EU) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

Ve věci E-3/18, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nepřijal opatření nezbytná k tomu, aby se akt uvedený v bodě 7ja přílohy XIX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1051 ze dne 1. července 2015 o způsobech provádění funkcí platformy pro řešení sporů on-line, o podrobnostech týkajících se elektronického formuláře pro podávání stížností a o pravidlech týkajících se spolupráce mezi kontaktními místy uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line), začleněný do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, stal součástí jeho vnitrostátního právního řádu, jak požaduje ustanovení článku 7 Dohody o EHP, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle článku 7 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, neboť ve stanovené lhůtě nezačlenil do svého vnitrostátního právního řádu akt uvedený v bodě 7ja přílohy XIX Dohody o EHP (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1051 ze dne 1. července 2015 o způsobech provádění funkcí platformy pro řešení sporů on-line, o podrobnostech týkajících se elektronického formuláře pro podávání stížností a o pravidlech týkajících se spolupráce mezi kontaktními místy uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line), začleněný do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě;

2.

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/5


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-4/18

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – nařízení (EU) č. 524/2013)

(2019/C 315/06)

Ve věci E-4/18, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nepřijal opatření nezbytná k tomu, aby se akt uvedený v bodech 7d, 7f a 7j přílohy XIX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)), začleněný do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, stal součástí jeho vnitrostátního právního řádu, jak požaduje ustanovení článku 7 Dohody o EHP, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle článku 7 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, neboť ve stanovené lhůtě nezačlenil do svého vnitrostátního právního řádu akt uvedený v bodech 7d, 7f a 7j přílohy XIX Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)), začleněný do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě;

2.

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/6


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-5/18

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2013/11/EU)

(2019/C 315/07)

Ve věci E-5/18, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodech 7d, 7f a 7k přílohy XIX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení uvedeného aktu ve stanovené lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformoval Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodech 7d, 7f a 7k přílohy XIX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení uvedeného aktu ve stanovené lhůtě;

2.

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/7


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 14. května 2019

ve věci E-6/18

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2014/52/EU)

(2019/C 315/08)

Ve věci E-6/18, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 1a přílohy XX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení aktu ve stanovené lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformoval Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Páll Hreinsson, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Bernd Hammermann, soudci, dne 14. května 2019 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 1a přílohy XX Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť ve stanovené lhůtě nepřijal opatření nutná k provedení uvedeného aktu;

2.

ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

19.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 315/09)

1.   

Komise dne 10. září 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Toyota Motor Corporation (Japonsko),

Panasonic Corporation (Japonsko).

Podniky Toyota a Panasonic získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem Prime Life Technologies JV.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Toyota: působí v celosvětovém měřítku především v oblasti navrhování, výroby, montáže a prodeje osobních automobilů, minivanů a užitkových vozidel (např. nákladních vozidel) a jejich dílů a příslušenství,

—   podniku Panasonic: působí v celosvětovém měřítku především v oblasti vývoje, výroby a prodeje široké škály audiovizuálních a komunikačních produktů, domácích spotřebičů, elektronických součástek a zařízení (včetně baterií), průmyslových a jiných výrobků,

—   podniku Prime Life Technologies JV: bude působit v oblasti stavebních služeb, bytové výstavby, rekonstrukce bydlení a/nebo v oblasti pečovatelských služeb pro seniory zejména v Japonsku.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.