ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 208

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
19. června 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2019/C 208/01

Směnné kurzy vůči euru

1

2019/C 208/02

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

2

2019/C 208/03

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

3

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2019/C 208/04

Likvidační řízení – Rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení týkajícího se společnosti LAMP Insurance Company Limited. (Zveřejnění podle článku 280 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II))

4


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2019/C 208/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

6


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 208/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

18. června 2019

(2019/C 208/01)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1187

JPY

japonský jen

121,08

DKK

dánská koruna

7,4672

GBP

britská libra

0,89403

SEK

švédská koruna

10,6413

CHF

švýcarský frank

1,1175

ISK

islandská koruna

141,50

NOK

norská koruna

9,7795

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,609

HUF

maďarský forint

322,31

PLN

polský zlotý

4,2592

RON

rumunský lei

4,7232

TRY

turecká lira

6,5320

AUD

australský dolar

1,6349

CAD

kanadský dolar

1,5016

HKD

hongkongský dolar

8,7643

NZD

novozélandský dolar

1,7192

SGD

singapurský dolar

1,5338

KRW

jihokorejský won

1 325,56

ZAR

jihoafrický rand

16,3782

CNY

čínský juan

7,7486

HRK

chorvatská kuna

7,4055

IDR

indonéská rupie

16 022,58

MYR

malajsijský ringgit

4,6778

PHP

filipínské peso

58,261

RUB

ruský rubl

71,8787

THB

thajský baht

35,043

BRL

brazilský real

4,3313

MXN

mexické peso

21,3935

INR

indická rupie

78,0005


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 208/2


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1) )

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 208/02)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Čísla povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2019) 4123

12. června 2019

bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

číslo ES: 203-924-4

č. CAS 111-96-6

N.V. Ajinomooto OmniChem S.A.

Cooppallaan 91, 9230, Wetteren, Oost Vlaanderen, Belgie

REACH/19/23/0

Použití jako rozpouštědlo pro syntézu účinné farmaceutické přísady léčivého přípravku proti HIV dapivirinu

12. června 2026

Riziko je náležitě kontrolováno v souladu s čl. 60 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_cs


19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 208/3


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1) )

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 208/03)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Čísla povolení

Povolená použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2019) 4125

12. června 2019

dvojchroman sodný, (Číslo ES: 234-190-3 a Číslo CAS: 10588-01-9 (bezvodý); č. CAS 7789-12-0 (dihydrát))

H&R Ölwerke Schindler GmbH, Neuhöfer Brückenstr., 127-152, 21107, Hamburk, Německo

REACH/19/18/0

Použití dvojchromanu sodného jako inhibitoru koroze v systémech pro hluboké chlazení na bázi absorpce amoniaku, aplikován pro odparafinování a odolejování ropných rafinátů.

12. června 2031

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Neuenkirchener Strasse 8, 48499, Salzbergen, Německo

REACH/19/18/1


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_cs


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 208/4


Likvidační řízení

Rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení týkajícího se společnosti LAMP Insurance Company Limited.

(Zveřejnění podle článku 280 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II))

(2019/C 208/04)

Pojišťovna

LAMP Insurance Company Limited

Adresa sídla:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltar

Datum, vstup v platnost a povaha rozhodnutí

Dne 31. května 2019 Nejvyšší soud Gibraltaru jmenoval (s okamžitým účinkem) správce konkurzní podstaty likvidátorem společnosti LAMP Insurance Company Limited podle insolvenčního zákona S.160 z roku 2011.

Správce konkurzní podstaty jmenoval společnost Grant Thornton Gibraltar poradcem a zástupcem vykonávání likvidace společnosti LAMP Insurance Company Limited.

Tento likvidátor bude prostřednictvím svého zástupce koordinovat svojí činnost se systémem kompenzace v oblasti finančních služeb ve Spojeném království tak, aby byly pohledávky oprávněných pojistníků Spojeného království zpracovány a předloženy do systému kompenzací.

Tento likvidátor bude prostřednictvím svého zástupce rozhodovat o tom, jestli budou pohledávky pojistníků mimo Spojené království přijaty do likvidační podstaty. Rozdělování majetku věřitelům pojišťovny může nastat jen pokud dojde k úspěšné likvidaci aktiv.

Vstup v platnost: dne 31. května 2019

Příslušné orgány

Supreme Court of Gibraltar (Nejvyšší soud Gibraltaru)

The Law Courts

227 Main Street

Gibraltar

Orgán dohledu

Gibraltar Financial Services Commission (Gibraltarská komise pro finanční služby)

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltar

Jmenovaný likvidátor

Správce konkurzní podstaty

H.M. Government of Gibraltar

Treasury Department

206/210 Main Street

Gibraltar

Poradce správce konkurzní podstaty a zástupce:

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltar

Rozhodné právo

Právo Gibraltaru

Financial Services (Insurance Companies) (Solvency II Directive) Act 2015 (předpis o finančních službách (o pojišťovnách) (směrnice Solventnost II) z roku 2015)

Insolvency Act 2011 (zákon o platební neschopnosti z roku 2011)

Insolvency Rules 2014 (insolvenční pravidla z roku 2014)

Companies Act 2014 (zákon o obchodních společnostech z roku 2014)


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 208/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 208/05)

1.   

Komise dne 11. června 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Chr. Hansen Holding A/S („Chr. Hansen“, Dánsko),

Lonza Ltd („Lonza“, Švýcarsko), kontrolovaného podnikem Lonza Group Ltd,

nově založeného společného podniku („JV“, Švýcarsko).

Podniky Chr. Hansen a Lonza získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad společným podnikem JV.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Chr. Hansen: vývoj přirozených řešení pro potravinářské, výživové, farmaceutické a zemědělské odvětví,

—   podniku Lonza: zajišťování různých služeb od výzkumu po finální výrobu ve farmaceutickém odvětví, odvětví zdravotní péče a odvětví vědy o živé přírodě, včetně vypracování smluv a služeb ve výrobě a služeb spojených s formulací a technologiemi podávání léčivých přípravků.

—   společného podniku JV: zajišťování vypracovávání smluv a služeb ve výrobě pro podniky v souvislosti s živými bioterapeutickými produkty a fágy.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).