ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 325A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
14. září2018


Obsah

Strana

 

Opravy

2018/C 325 A/01

Oprava oznámení o otevřeném výběrovém řízení – EPSO/AD/361/18 – překladatelé (AD 5) irského jazyka (GA) ( Úř. věst. C 244 A, 12.7.2018 )

1


CS

 


Opravy

14.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 325/1


Oprava oznámení o otevřeném výběrovém řízení

EPSO/AD/361/18 – překladatelé (AD 5) irského jazyka (GA)

( Úřední věstník Evropské unie C 244 A ze dne 12. července 2018 )

(2018/C 325 A/01)

Strana 1

místo:

Lhůta pro registraci: do 4. září 2018, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času

má být:

Lhůta pro registraci: do 20. září 2018, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času

Strana 5

místo:

KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Chcete-li podat přihlášku, musíte si nejprve vytvořit účet EPSO. Upozorňujeme, že vytvořit si můžete jen jeden účet EPSO, který budete používat pro všechny přihlášky.

Přihlášku podejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek úřadu EPSO – http://jobs.eu-careers.eu, a to:

do 4. září 2018, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času.

má být:

KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Chcete-li podat přihlášku, musíte si nejprve vytvořit účet EPSO. Upozorňujeme, že vytvořit si můžete jen jeden účet EPSO, který budete používat pro všechny přihlášky.

Přihlášku podejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek úřadu EPSO – http://jobs.eu-careers.eu, a to:

do 20. září 2018, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času.