ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 305

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
30. srpna 2018


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 305/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 305/03

Směnné kurzy vůči euru

2

2018/C 305/04

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

3

2018/C 305/05

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

4

2018/C 305/06

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

6

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2018/C 305/07

Shrnutí stanoviska k návrhu přepracovaného znění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

7

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2018/C 305/08

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Uložení závazku veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami ( 1 )

10

2018/C 305/09

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami ( 1 )

11

2018/C 305/10

Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

12

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Stálý výbor států ESVO

2018/C 305/11

Nebezpečné látky – seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (es) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2017

13

2018/C 305/12

Léčivé přípravky – Seznam registrací udělených státy ESVO EHP pro druhou polovinu roku 2017

15


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

2018/C 305/13

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení

34

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 305/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

35


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 305/01)

Dne 30. července 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8970. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

29. srpna 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1660

JPY

japonský jen

129,73

DKK

dánská koruna

7,4571

GBP

britská libra

0,90500

SEK

švédská koruna

10,6923

CHF

švýcarský frank

1,1385

ISK

islandská koruna

124,90

NOK

norská koruna

9,7475

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,745

HUF

maďarský forint

324,63

PLN

polský zlotý

4,2838

RON

rumunský lei

4,6417

TRY

turecká lira

7,5236

AUD

australský dolar

1,5989

CAD

kanadský dolar

1,5093

HKD

hongkongský dolar

9,1524

NZD

novozélandský dolar

1,7413

SGD

singapurský dolar

1,5941

KRW

jihokorejský won

1 299,27

ZAR

jihoafrický rand

16,8176

CNY

čínský juan

7,9626

HRK

chorvatská kuna

7,4370

IDR

indonéská rupie

17 087,73

MYR

malajsijský ringgit

4,8076

PHP

filipínské peso

62,375

RUB

ruský rubl

79,4075

THB

thajský baht

38,140

BRL

brazilský real

4,8451

MXN

mexické peso

22,3252

INR

indická rupie

82,3405


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/3


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2018/C 305/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2) mění takto:

Na straně 379

(9401)

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti

Za stávající text se doplňuje nový text, který zní:

„Pro účely tohoto čísla se veškeré odkazy na „bambus“ vztahují pouze na rostlinné materiály čísla 1401. Na druhé straně se pro účely tohoto čísla veškeré odkazy na „dřevo“ nebo „dřevěné“ vztahují rovněž na bambusové desky čísla 4412. (Viz rovněž poznámka 1 b) a poznámka 6 ke kapitole 44).“

(9403)

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

Za stávající odstavec se doplňuje nový text, který zní:

„Vysvětlivky k číslu 9401 týkající se odkazů na „bambus“ a „dřevo“ nebo „dřevěné“ se použijí mutatis mutandis.“


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/4


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2018/C 305/05)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2) mění takto:

Na straně 379

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

Za stávající text se doplňuje nový text, který zní:

„Toto číslo nezahrnuje informační nosiče, jako jsou například pouliční poutače a roletové stojany.

Zařadí se do jiných čísel nomenklatury, v nichž jsou zahrnuty specifičtěji (například pouliční poutače s tabulemi k psaní nebo kreslení odpovídajícími výrobkům čísla 9610), nebo podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:

a)

do čísla, které tyto výrobky specificky zahrnuje (například tabulky z obecných kovů odpovídající výrobkům čísla 8310 se zařadí do tohoto čísla), nebo

b)

do čísla zahrnujícího různé výrobky z daného materiálu (například do čísla 3926 nebo 7616).

Příklad pouličního poutače, který se zařazuje do čísla 9610:

Image

Pouliční poutač s křídovou tabulí

Příklad pouličního poutače, který se zařazuje do čísla 8310:

Image

Pouliční poutač vyrobený výhradně z obecných kovů

Příklady informačních nosičů, které se zařazují podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, do čísla zahrnujícího různé výrobky z daného materiálu:

Image

Image

Základna z tvrdých plastů, vrchní část tvořená hliníkovým rámem, v němž se nachází tenká plastová deska pokrytá z obou stran průhlednou fólií z PVC.

Základna a rám z hliníku s kaučukovými úchyty a průhlednými fóliemi z PVC, které zakrývají list papíru.

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový rám)

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový rám)

Image

 

Centrální plastová deska připevněná k pěti téměř stejně dlouhým plastovým prutům (tyčím), které lze všechny prohnout do různých směrů. Čtyři z nich jsou zakončeny plastovým háčkem a pátý plastovou čepičkou.

 

Číslo 3926 (výrobek výhradně z plastů)“

 


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2018/C 305/06)

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Lucemburskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Lucembursko

Pamětní motiv : 175. výročí úmrtí velkovévody Viléma I.

Popis návrhu : V pravé části návrhu je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha hledícího doleva a v levé části návrhu je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Viléma I. Mezi oběma podobiznami jsou vertikálně uvedeny roky „1772–1843“ a jméno „Guillaume Ier“. Ve spodní části návrhu je nápis „LUXEMBOURG“ a letopočet „2018“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise :

500 000

Datum emise : září 2018


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


Evropský inspektor ochrany údajů

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/7


Shrnutí stanoviska k návrhu přepracovaného znění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Cílem směrnice o informacích veřejného sektoru je usnadnit opakované použití informací veřejného sektoru v celé Evropské unii harmonizací základních podmínek, za kterých jsou informace veřejného sektoru k dispozici dalším uživatelům, s cílem podpořit tvorbu produktů a služeb Společenství na základě informací veřejného sektoru a zabránit narušování hospodářské soutěže.

Nová ustanovení zahrnují rozšíření oblasti působnosti směrnice na dokumenty držené veřejnými podniky aktivními v oblastech zadávání zakázek, jako jsou subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Dotčeny jsou i dokumenty, které mají v držení veřejné podniky vystupující jako provozovatelé veřejných služeb, pokud jsou takové dokumenty vytvářeny v rámci služeb obecného zájmu. Nadto bude oblast působnosti návrhu rovněž rozšířena na zvláštní výzkumné údaje, jako jsou výsledky vědeckého zjišťování.

Stanovisko se zaměřuje na konkrétní doporučení ohledně lepšího vyjasnění vztahu a soudržnosti směrnice o informacích veřejného sektoru s výjimkami podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ohledně odkazu na příslušné právní předpisy o ochraně údajů. Stanovuje navíc další doporučení ohledně anonymizace a jejího vztahu k nákladům a ochraně údajů a zaměřuje se také na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s přihlédnutím k „zásadám přijatelného opakovaného použití“.

Evropský inspektor ochrany údajů tímto stanoviskem k opakovanému použití informací veřejného sektoru navazuje na již vykonanou práci v souvislosti s „dobrými daty velkého objemu“ (tedy „sdílení dat na základě hodnot EU“), a zejména v souvislosti se stanovisky evropského inspektora ochrany údajů a formálními připomínkami vydanými dříve v souladu s naším postupem v případech dohledu. Kromě toho poukazujeme na problémy, které vyžadují harmonizaci na úrovni EU, aby přepracované znění směrnice o informacích veřejného sektoru mohlo mít očekávané přínosy.

V souvislosti s čl. 1 odst. 2 písm. g) návrhu evropský inspektor ochrany údajů doporučuje lépe vyjasnit vztah a soudržnost informací veřejného sektoru s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a za tímto účelem předkládá navrhovanou úpravu.

Kromě toho evropský inspektor ochrany údajů navrhuje znovu zavést zvláštní ustanovení, které je v současnosti obsažené v čl. 1 odst. 4 směrnice 2013/37/EU, do hlavních ustanovení směrnice a jasně v návrhu uvést, že se použije definice „osobních údajů“ podle čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů rovněž doporučuje doplnit odkaz na dozorový úřad stanovený článkem 51 obecného nařízení o ochraně osobních údajů do čl. 4 odst. 4 návrhu.

Evropský inspektor ochrany údajů rovněž doporučuje podpořit používání anonymizace odkazem na „anonymní informace“ v právním textu a rozšířením vymezení subjektů oprávněných zahrnout náklady na anonymizaci do nákladů, které lze naúčtovat dalším uživatelům.

Posledním doporučením je, že evropský inspektor ochrany údajů navrhuje vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v případě konkrétních odvětví nakládajících s citlivými údaji, jako je zdravotnictví, ze kterých by poskytovatel licence měl při rozhodování vycházet a následně zohlednit podmínky pro opakované použití.

1.   ÚVOD A ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.

Dne 25. dubna 2018 přijala Komise návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2013/37/EU (v návaznosti na přezkum směrnice 2003/98/ES) o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen „návrh“). Návrh je součástí „balíčku právních předpisů týkajících se údajů z roku 2018“, který zahrnuje také další důležité dokumenty: i) sdělení Komise nazvané „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“ (dále jen „sdělení“); ii) pokyny ke sdílení dat soukromého sektoru ve formě pracovního dokumentu (dále jen „pokyny“) a iii) hodnocení směrnice o informacích veřejného sektoru.

2.

Cílem návrhu je aktualizovat a pozměnit stávající znění směrnice 2013/37/EU a směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen „směrnice o informacích veřejného sektoru“).

3.

Přezkum směrnice je jedním ze tří „opatření“ navržených Komisí za účelem dosažení společného evropského datového prostoru v EU (viz „zastřešující“ sdělení Komise COM(2018) 232, dále jen „sdělení“) spolu s pokyny ke sdílení dat soukromého sektoru […] a aktualizací doporučení o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání […].

4.

Cílem návrhu Evropské komise na změnu směrnice o informacích veřejného sektoru je usnadnit opakované použití informací veřejného sektoru, jako jsou právní, dopravní, meteorologické, hospodářské a finanční údaje, v celé Evropské unii harmonizací základních podmínek, za kterých jsou informace veřejného sektoru k dispozici dalším uživatelům, s cílem podpořit tvorbu produktů a služeb Společenství na základě informací veřejného sektoru a zabránit narušování hospodářské soutěže.

5.

Celkovým záměrem návrhu zejména je, aby byla v souladu s cíli strategie pro jednotný digitální trh. Cílem návrhu je zlepšit účinek směrnice posílením konkrétních ustanovení a jejich odpovídající úpravou tak, aby došlo k rozšíření množství údajů veřejného sektoru dostupných pro opakované použití. Konkrétně iniciativa rovněž usiluje o posílení postavení malých a středních podniků na trhu s daty tím, že zajistí spravedlivější hospodářskou soutěž a snazší přístup k trhům a zároveň podpoří přeshraniční inovace.

6.

Příslušná nová ustanovení směrnice zahrnují rozšíření oblasti působnosti na dokumenty držené veřejnými podniky aktivními v oblastech zadávání zakázek, subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Dotčeny jsou i dokumenty, které mají v držení veřejné podniky vystupující jako provozovatelé veřejných služeb, pokud jsou takové dokumenty vytvářeny v rámci služeb obecného zájmu. Oblast působnosti návrhu bude rovněž rozšířena na zvláštní výzkumné údaje, jako jsou výsledky vědeckého zjišťování (tj. pokusy a průzkumy). Návrh v praxi „(…) stanoví horizontální rámec, který představuje minimální harmonizaci podmínek opakovaného použití v různých oborech a odvětvích.“ (1)

7.

Evropský inspektor ochrany údajů kladně hodnotí, že podle Evropské komise je cílem přepracovaného znění směrnice o informacích veřejného sektoru podpořit opakované použití informací veřejného sektoru, jak se uvádí ve sdělení, tím, že „omezí překážky vstupu na trh zejména pro malé a střední podniky; minimalizuje riziko nadměrné „výhody prvního tahu“, která svědčí velkým společnostem, a omezuje tedy počet uživatelů příslušných dat; zvýší obchodní příležitosti tím, že bude podněcovat publikování dynamických dat a začleňování rozhraní pro programování aplikací (API)“. (2)

8.

Směrnice o informacích veřejného sektoru je součástí vize EU ohledně podporování „dobrých dat velkého objemu“. Informace veřejného sektoru jsou klíčovým zdrojem „nezpracovaných“ dat velkého objemu na jednotném digitálním trhu. Inteligentní využívání dat, včetně jejich zpracování prostřednictvím umělé inteligence, může mít transformační účinek na všechna hospodářská odvětví.

9.

Již v září 2016 evropský inspektor ochrany údajů svým stanoviskem k soudržnému prosazování základních práv v éře dat velkého objemu (3) předložil strategii pro utváření kyberprostoru EU na základě hodnot EU, přičemž poukázal na problémy, jako je koncentrace trhu a informační moc; a slabý trh pro technologie zvyšující ochranu soukromí jako opatření minimalizující zpracování osobních údajů, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti produktu nebo služby (inspirováno zásadou záměrné (4) a standardní ochrany osobních údajů).

10.

Kromě toho by evropský inspektor ochrany údajů chtěl připomenout „klíčové zásady“, které jsou významné pro ochranu údajů a které by podle Evropské komise měly být dodržovány v souvislosti s opakovaným použitím údajů, konkrétně i) minimalizace blokování dat a zajištění nerušené hospodářské soutěže; ii) transparentnost a zapojení do společenského dění, co se týče účelu opakovaného použití ve vztahu k občanům / subjektům údajů, jakož i transparentnost a jasné vymezení účelu mezi poskytovatelem licence a nabyvateli licence; iii) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a vhodné záruky ochrany osobních údajů pro opakované použití (podle zásady „neškodit“ – z hlediska ochrany osobních údajů).

11.

Přestože evropský inspektor ochrany údajů byl Evropskou komisí neformálně konzultován, nebyl konzultován formálně, jak to vyžaduje čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001. Stanovisko tudíž vychází z čl. 41 odst. 2 téhož nařízení. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby odkaz na toto stanovisko byl doplněn do preambule přijatého nástroje.

7.   ZÁVĚR

Evropský inspektor ochrany údajů tudíž doporučuje:

upravit čl. 1 odst. 2 písm. g) návrhu a stanovit přesné znění, pokud jde o rozdíl mezi „dokumenty“ a „částmi dokumentů“, na které by se směrnice o informacích veřejného sektoru nevztahovala z důvodu ochrany údajů,

doplnit odkaz na dozorový úřad stanovený článkem 51 obecného nařízení o ochraně osobních údajů do čl. 4 odst. 4 návrhu, aby se dále posílilo propojení mezi opakovaným použitím informací veřejného sektoru a ochranou osobních údajů,

znovu zavést zvláštní ustanovení o příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů, které je v současnosti obsaženo v čl. 1 odst. 4 směrnice 2013/37/EU, do věcné části návrhu (včetně nezbytné aktualizace odkazů na stávající platné právní nástroje),

dále v souvislosti s opakovaným použitím informací veřejného sektoru poukázat na používání anonymizace doplněním odkazu na „anonymní informace“ v právním textu a rozšířením vymezení subjektů oprávněných zahrnout náklady na anonymizaci do nákladů, které lze naúčtovat dalším uživatelům,

jasně v návrhu uvést, že se použije definice „osobních údajů“ podle čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v případě konkrétních odvětví nakládajících s citlivými údaji, jako je zdravotnictví, ze kterých by poskytovatel licence měl při rozhodování vycházet a následně zohlednit podmínky pro opakované použití,

Jako poslední připomínku evropský inspektor ochrany údajů při předkládání těchto doporučení zdůrazňuje následující „klíčové zásady“, které jsou významné pro ochranu údajů a které by podle Komise měly být dodržovány v souvislosti s opakovaným použitím údajů, a to:

i)

minimalizace blokování dat a zajištění nerušené hospodářské soutěže;

ii)

transparentnost a zapojení do společenského dění, co se týče účelu opakovaného použití ve vztahu k občanům / subjektům údajů, jakož i transparentnost a jasné vymezení účelu mezi poskytovatelem licence a nabyvateli licence;

iii)

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a vhodné záruky ochrany osobních údajů pro opakované použití (podle zásady „neškodit“ – z hlediska ochrany osobních údajů).

V Bruselu dne 10. července 2018.

Giovanni BUTTARELLI

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  Důvodová zpráva návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění), s. 3.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“, s. 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, k opakovanému použití s. 9.

(4)  Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů 05/2018 – předběžné stanovisko k záměrné ochraně osobních údajů.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/10


Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Uložení závazku veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 305/08)

Členský stát

Portugalsko

Dotčená trasa

Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança

Datum vstupu závazku veřejné služby v platnost

Od 23. prosince 2018

Adresa, na které lze získat znění závazku veřejné služby a všechny příslušné informace a/nebo dokumentaci k těmto závazkům

Všechny dokumenty jsou k dispozici na: http://www.saphety.com

Další informace:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

e-mail: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/11


Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 305/09)

Členský stát

Spojené království

Dotčená trasa

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Původní datum vstupu závazků veřejné služby v platnost

2. března 2007

Datum vstupu změn v platnost

16. května 2019

Adresa, na které lze získat znění závazků veřejné služby a všechny příslušné informace a/nebo dokumentaci k těmto závazkům

Všechny dokumenty jsou k dispozici na:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Další informace poskytne:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604239

Kontaktní osoba: Christine Todd

E-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/12


Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 305/10)

Členský stát

Spojené království

Dotčená trasa

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Doba platnosti smlouvy

16. května 2019 – 15. května 2022

Lhůta pro podávání žádostí a nabídek

19. listopadu 2018

Adresa, na které lze obdržet znění výzvy k podávání nabídek a příslušné informace a/nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a závazkem veřejné služby

Všechny dokumenty jsou k dispozici na:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Další informace poskytne:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604239

Kontaktní osoba: Christine Todd

e-mail: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Stálý výbor států ESVO

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/13


Nebezpečné látky – seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (es) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2017

(2018/C 305/11)

Podvýbor I pro volný pohyb zboží

Na vědomí Smíšenému výboru EHP

S ohledem na rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2008 ze dne 14. března 2008 se Smíšený výbor EHP vyzývá, aby na svém zasedání konaném dne 27. dubna 2018 vzal na vědomí následující seznamy týkající se rozhodnutí o povolení přijatých na základě čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) za období od 1. července do 31. prosince 2017.


PŘÍLOHA

Seznam rozhodnutí o povolení

Státy ESVO EHP přijaly v období od 1. července do 31. prosince 2017 tato rozhodnutí o povolení v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH):

Název látky

Rozhodnutí Komise podle čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006

Země

Datum rozhodnutí

dichroman amonný

C(2017) 3237

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3453

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3764

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3765

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3801

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3806

Island

7. 7. 2017

dvojchroman sodný

C(2017) 3816

Island

7. 7. 2017

1,2-dichlorethan

C(2017) 3821

Island

7. 7. 2017

dvojchroman draselný

C(2017) 3910

Island

7. 7. 2017

oxid chromový a chroman chromitý

C(2017) 5001

Island

5. 10. 2017

oxid chromový a chroman chromitý

C(2017) 5001

Lichtenštejnsko

4. 9. 2017

oxid chromový a chroman chromitý

C(2017) 5001

Norsko

18. 8. 2017

bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Island

5. 10. 2017

bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Lichtenštejnsko

4. 9. 2017

bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

C(2017) 5025

Norsko

18. 8. 2017

chroman olovnatý

C(2017) 5012

Island

5. 10. 2017

chroman olovnatý

C(2017) 5012

Lichtenštejnsko

4. 9. 2017

chroman olovnatý

C(2017) 5012

Norsko

18. 8. 2017

oxid chromový

C(2017) 5880

Island

5. 10. 2017

oxid chromový

C(2017) 5880

Lichtenštejnsko

20. 9. 2017

oxid chromový

C(2017) 5880

Norsko

25. 9. 2017

oxid chromový

C(2017) 6727

Island

9. 11. 2017

oxid chromový

C(2017) 6727

Lichtenštejnsko

25. 10. 2017

oxid chromový

C(2017) 6727

Norsko

8. 11. 2017


30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/15


Léčivé přípravky – Seznam registrací udělených státy ESVO EHP pro druhou polovinu roku 2017

(2018/C 305/12)

Podvýbor I pro volný pohyb zboží

Na vědomí Smíšenému výboru EHP

S ohledem na rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/1999 ze dne 28. května 1999 se Smíšený výbor EHP vyzývá, aby na svém zasedání konaném dne 23. března 2018 vzal na vědomí tyto seznamy registrací léčivých přípravků za období od 1. července do 31. prosince 2017:

Příloha I

Seznam nových registrací

Příloha II

Seznam obnovených registrací

Příloha III

Seznam prodloužených registrací

Příloha IV

Seznam zrušených registrací

Příloha V

Seznam pozastavených registrací


PŘÍLOHA I

Seznam nových registrací

Státy ESVO EHP vydaly v období od 1. července do 31. prosince 2017 tyto registrace:

Číslo EU

Přípravek

Stát

Datum povolení

EU/1/02/226

InductOs

Island

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (změna na nepodmíněnou registraci)

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Island

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norsko

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Island

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Norsko

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Island

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Norsko

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Island

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Island

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Island

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Island

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Norsko

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Island

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Norsko

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Island

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Norsko

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Island

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Norsko

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Island

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Norsko

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Island

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Norsko

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Island

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Norsko

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Island

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norsko

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Island

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Norsko

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Island

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Norsko

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Island

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norsko

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Island

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Norsko

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Island

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Norsko

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norsko

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Island

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norsko

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Island

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Norsko

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Island

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Norsko

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Island

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Norsko

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Island

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Norsko

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Island

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Norsko

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Island

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norsko

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Island

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Norsko

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norsko

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Island

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Island

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Norsko

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Island

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norsko

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Island

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Norsko

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Island

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Norsko

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Island

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Norsko

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Island

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Norsko

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Island

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norsko

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Island

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norsko

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Island

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Norsko

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norsko

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Island

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norsko

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Island

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norsko

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Norsko

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norsko

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norsko

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Island

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norsko

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Island

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norsko

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Island

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norsko

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Island

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norsko

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Island

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norsko

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Island

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norsko

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Island

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Norsko

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Island

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Norsko

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Island

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Norsko

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Island

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norsko

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Island

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Norsko

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Island

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norsko

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Island

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norsko

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Island

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norsko

19.12.2017


PŘÍLOHA II

Seznam obnovených registrací

Státy ESVO EHP obnovily v období od 1. července do 31. prosince 2017 tyto registrace:

Číslo EU

Přípravek

Stát

Datum povolení

EU/1/07/401

alli

Island

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Norsko

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Island

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Norsko

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Island

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Island

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Norsko

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Island

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Norsko

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Island

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Norsko

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Island

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Norsko

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Island

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Norsko

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Island

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Norsko

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Norsko

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Island

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norsko

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Island

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norsko

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Island

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norsko

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Island

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norsko

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Island

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Norsko

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Island

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Norsko

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Island

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Norsko

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Island

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norsko

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Island

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norsko

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Island

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norsko

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Island

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Norsko

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Island

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Island

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Norsko

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Island

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Norsko

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Island

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norsko

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Island

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Norsko

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Island

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norsko

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Island

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Norsko

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Island

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Norsko

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Island

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Norsko

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Island

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Norsko

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Island

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Norsko

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Island

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Island

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Norsko

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Island

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Norsko

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Island

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Island

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norsko

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Island

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norsko

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Island

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norsko

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Island

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norsko

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Island

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norsko

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Island

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Norsko

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Norsko

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Island

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Island

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Norsko

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Norsko

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Island

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Norsko

6.12.2017


PŘÍLOHA III

Seznam prodloužených registrací

Státy ESVO EHP prodloužily v období od 1. července do 31. prosince 2017 tyto registrace:

Číslo EU

Přípravek

Stát

Datum povolení

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norsko

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Island

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Norsko

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Island

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norsko

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norsko

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Island

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norsko

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Island

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Island

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norsko

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Island

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Norsko

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Island

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norsko

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Island

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norsko

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Island

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Island

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norsko

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Norsko

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Norsko

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Island

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norsko

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Norsko

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norsko

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Island

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Island

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norsko

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Island

19.12.2017


PŘÍLOHA IV

Seznam zrušených registrací

Státy ESVO EHP zrušily v období od 1. července do 31. prosince 2017 tyto registrace:

Číslo EU

Přípravek

Stát

Datum zrušení

EU/1/00/167

Prevenar

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Norsko

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Island

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Norsko

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Island

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Island

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Norsko

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Island

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Lichtenštejnsko

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Norsko

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Island

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Lichtenštejnsko

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Norsko

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Island

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Island

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Lichtenštejnsko

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Norsko

8.8.2017


PŘÍLOHA V

Seznam pozastavených registrací

Státy ESVO EHP pozastavily v období od 1. července do 31. prosince 2017 tyto registrace:

Číslo EU

Přípravek

Stát

Datum pozastavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/34


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

(2018/C 305/13)

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá toto otevřené výběrové řízení:

 

EPSO/AST-SC/07/18 – OZBROJENÍ PRACOVNÍCI BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ SLUŽBY (SC 1/SC 2)

Oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 jazycích v Úředním věstníku Evropské unie C 305 A ze dne 30. srpna 2018.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu EPSO: https://epso.europa.eu/


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

30.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/35


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 305/14)

1.   

Komise dne 24. srpna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

KKR & Co. Inc („KKR“) (USA),

Altice France S.A. („Altice“) (Francie), patřícího do skupiny Altice,

SFR Filiale SAS („SFR Filiale“), kontrolovaného podnikem Altice.

Podniky KKR a Altice získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem SFR Filiale.

Spojení se uskutečňuje nákupem akcií.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku KKR: investiční podnik, který poskytuje služby v oblasti správy aktiv a řešení záležitostí spojených s kapitálovými trhy,

—   podniku Altice: služby v oblasti telekomunikací, obsahu, médií, zábavy a reklamy,

—   podniku SFR Filiale: podnikatelská činnost v oblasti telekomunikačních věží dceřiné společnosti podniku Altice ve Francii, SFR S.A.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací: Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229 64301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.