ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 243

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
11. července 2018


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 243/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 243/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2018/C 243/03

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2018 o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie žádosti o změnu specifikace názvu výrobku v odvětví vína uvedenou v článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (Côtes de Montravel (CHOP))

3


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2018/C 243/04

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

8

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 243/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

9

2018/C 243/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

12

2018/C 243/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1)

13


 

Opravy

2018/C 243/09

Oprava nové národní strany euromincí určených k oběhu ( Úř. věst. C 235 ze dne 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 243/01)

Dne 26. června 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8919. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

10. července 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1713

JPY

japonský jen

130,30

DKK

dánská koruna

7,4536

GBP

britská libra

0,88338

SEK

švédská koruna

10,2438

CHF

švýcarský frank

1,1649

ISK

islandská koruna

125,40

NOK

norská koruna

9,4145

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,898

HUF

maďarský forint

324,84

PLN

polský zlotý

4,3208

RON

rumunský lei

4,6585

TRY

turecká lira

5,5065

AUD

australský dolar

1,5739

CAD

kanadský dolar

1,5382

HKD

hongkongský dolar

9,1926

NZD

novozélandský dolar

1,7188

SGD

singapurský dolar

1,5893

KRW

jihokorejský won

1 308,63

ZAR

jihoafrický rand

15,7331

CNY

čínský juan

7,7767

HRK

chorvatská kuna

7,3980

IDR

indonéská rupie

16 799,96

MYR

malajsijský ringgit

4,7099

PHP

filipínské peso

62,647

RUB

ruský rubl

73,2605

THB

thajský baht

38,875

BRL

brazilský real

4,5513

MXN

mexické peso

22,4121

INR

indická rupie

80,6170


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/3


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. července 2018

o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie žádosti o změnu specifikace názvu výrobku v odvětví vína uvedenou v článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

(Côtes de Montravel (CHOP))

(2018/C 243/03)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 97 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 předložila žádost o změnu specifikace názvu „Côtes de Montravel“.

(2)

Komise tuto žádost přezkoumala a zjistila, že podmínky stanovené v článcích 93 až 96, v čl. 97 odst. 1 a v článcích 100, 101 a 102 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou splněny.

(3)

S cílem umožnit předložení námitek v souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna žádost o změnu specifikace názvu „Côtes de Montravel“,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Žádost o změnu specifikace názvu „Côtes de Montravel“ (CHOP) podle článku 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 se právo vznést námitku proti změně specifikace uvedené v prvním pododstavci tohoto rozhodnutí uděluje do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. července 2018.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


PŘÍLOHA

„CÔTES DE MONTRAVEL“

AOP-FR-A0188-AM01

Datum podání žádosti: 10. září 2014

ŽÁDOST O ZMĚNU SPECIFIKACE

1.   Pravidla pro změny

Článek 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 – změna, která není menšího rozsahu

2.   Popis a důvody ke změně

2.1.   Zeměpisná oblast produkce

Zeměpisná oblast produkce, jak je popsána v bodu IV kapitoly 1 specifikace produktu, se rozšiřuje o území 4 obcí – Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh a Vélines – a o území bývalé obce Port-Sainte-Foy před jejím sloučením s obcí Ponchapt. Tyto obce, které se rovněž nacházejí v oblasti produkce CHOP „Haut-Montravel“, se vyznačují půdními a klimatickými vlastnostmi, které se shodují s vlastnostmi v oblasti produkce vymezené původně pro CHOP „Côtes de Montravel“, a obdobnou odrůdovou skladbou. Tato změna jde ruku v ruce s vývojem podmínek produkce, jež mají potvrdit polosladký charakter bílých vín s CHOP „Côtes de Montravel“.

Obce nově zahrnuté do zeměpisné oblasti se dříve nacházely v oblasti bezprostřední blízkosti, oblast bezprostřední blízkosti je tedy změněna tak, že uvedené obce jsou z ní vyňaty.

Bod 6 jednotného dokumentu se v tomto bodě mění.

Označení „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“ zahrnují tedy společné území se stejnými přírodními faktory.

Rozdíl mezi těmito dvěma označeními spočívá v lidských faktorech. Odlišné způsoby péče o vinice, sklizně a know-how v oblasti výroby vína jednotlivých vinařů vedou k tomu, že vznikají odlišné produkty, které se již po dlouhou dobu označují různými jmény.

Know-how vinařů vychází ze staré tradiční vinifikace vín se zbytkovým cukrem a ze způsobu přechovávání těchto vín, konzumovaných i v oblastech velmi vzdálených od místa jejich původu (zejména v severní Evropě).

Vinaři průběžně dokazují, že dokonale ovládají péči o vinice a vinifikaci a navzdory výkyvům počasí produkují polosladká nebo sladká vína vysoké kvality známá pod označeními „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“.

V odst. 2 bodu IV kapitoly 1 se doplnilo datum, kdy příslušný vnitrostátní orgán schválil změnu vymezené oblasti s pozemky v nově definované zeměpisné oblasti produkce.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

2.2.   Redakční změny

V písm. b) odst. 1 bodu VI kapitoly I se výraz „oček“ nahrazuje výrazem „plodonosných oček“; jde o redakční vylepšení bez vlivu na smysl původního textu.

Jednotný dokument se v tomto bodě mění v bodě 6 písm. a): výraz „10 oček“ se nahrazuje výrazem „10 plodonosných oček“.

2.3.   Analytické parametry

V odst. 2 bodu VII kapitoly 1 o zralosti hroznů se upravila ustanovení týkající se přirozeného obsahu alkoholu z 12,5 % na 12 % a ustanovení týkající se minimálního množství alkoholu z 10,5 % na 11 %.

V písm. b) odst. 1 bodu IX o analytických normách se obsah zkvasitelných cukrů zvyšuje z 51 gramů na litr na 54 gramů na litr. Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

Tyto změny jsou součástí snah o charakterizaci vín s CHOP „Côtes de Montravel“ a potvrzení polosladkého charakteru vín této produkce.

2.4.   Odrůdová skladba a směsi

Odst. 2 bodu V kapitoly 1 o pravidlech týkajících se podílu jednotlivých schválených odrůd v zemědělském podniku se upřesňuje takto: „podíl odrůdy Sémillon B tvoří nejméně 30 % odrůdové skladby“. Tato odrůda, která v této oblasti produkce výrazně převažuje, má vynikající schopnost přezrávat v oceánském podnebí, do kterého spadá tato oblast produkce.

V odst. 1 písm. a) bodu IX kapitoly 1 o směsi odrůd se mění minimální podíl hlavní odrůdy v odrůdové skladbě z 50 % na 80 %. Dále se upřesňuje, analogicky s ustanovením vztahujícím se na odrůdovou skladbu při výrobě, že podíl odrůdy Sémillon B musí tvořit alespoň 30 % směsi.

Tyto změny jsou součástí snah o charakterizaci vín s CHOP „Côtes de Montravel“ a potvrzení polosladkého charakteru vín této produkce.

2.5.   Souvislost s oblastí původu

Bod X kapitoly I týkající se souvislosti s původem se mění souběžně s rozšířením zeměpisné oblasti produkce.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Côtes de Montravel

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína

Jde o tichá, elegantní, vytříbená, jemná a lahodná bílá vína polosladkého typu, jejichž příjemný tonus nepřekrývá ani přítomnost zkvasitelných cukrů. Hrozny se sklízí přezrálé, potom co mírně zkoncentrují na keři. Na výrobu těchto ovocných a zároveň svěžích vín se používají směsi, jež jsou tvořeny převážně hlavními odrůdami. Po fermentaci se obsah zkvasitelných cukrů v těchto vínech pohybuje mezi 25 g/l až 54 g/l. Po obohacení těchto vín nepřekračuje jejich celkový obsah alkoholu v objemových procentech 14,5 %. Minimální přirozený obsah alkoholu v těchto vínech je 12 %.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

11

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

Normy stanovené obecnou právní úpravou platí pro maximální celkový obsah alkoholu, minimální celkovou kyselost, maximální obsah těkavých kyselin a maximální celkový obsah oxidu siřičitého.

5.   Enologické postupy

a.    Zvláštní enologické postupy

Zvláštní enologické postupy

Jakékoliv tepelné zpracování sběru při teplotě nižší než –5 °C a jakékoliv použití tunelů nebo komor pro sušení hroznů je zakázáno. Používání kousků dřeva a přidávání tříslovin je zakázáno. Po obohacení netvoří celkový obsah alkoholu v objemových procentech v těchto vínech více než 14,5 %. Kromě uvedených ustanovení musí víno z hlediska enologických postupů splňovat povinnosti stanovené na úrovni EU a v zákoníku zemědělství a mořského rybolovu.

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 5 000 keřů na hektar. Rozteč mezi řadami nesmí přesáhnout 2 metry a rozteč mezi keři v téže řadě nesmí být menší než 0,80 metru.

Řez révy se provádí pomocí následujících technik: Guyotovým řezem, kordonovým řezem typu Royat nebo krátkým řezem „na čípky“.

Na každém keři se nachází nejvíce 10 plodonosných oček.

Zavlažování je zakázáno.

b.    Maximální výnosy

60 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace a produkce vín jsou prováděny na území těchto obcí departementu Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien a Vélines.

7.   Hlavní moštové odrůdy

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Popis souvislostí

Vybírají se zemědělské pozemky s dobře odvodňovanými jílovito-vápencovými půdami, a to na náhorních plošinách a na jižních svazích. Tyto parcely vinic se vyznačují i neúrodnými a vyluhovanými půdami, které však obsahují dostatek jílu na to, aby odolaly vlivům letního období sucha. Parcely jsou také pečlivě vybírány s cílem získat optimální kvalitu hroznů pro výrobu vín s označením „Côtes de Montravel“.

Pravidla produkce tohoto označení zahrnují minimální hustotu výsadby 5 000 keřů na hektar a nízký výnos na jeden keř. Důsledná údržba zajišťuje dostatečnou a časnou zralost hroznů tak, aby se dosáhlo jejich správné koncentrace, a to konkrétně u místních odrůd z regionu, jako je Muscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, případně Ondenc B, ale zejména odrůdy Semillon B, která často převažuje a je výborně způsobilá k přezrávání v oceánském podnebí. Aby mohlo víno nést označení „Côtes de Montravel“, musí být jeho hrozny sklizeny dostatečně zralé a obsahovat více než 198 gramů cukru na litr moštu. Metody koncentrace chladem nebo v tunelech na sušení jsou zakázány. Podobně je v zájmu zachování hroznů před lisováním zakázáno jakékoli použití kontinuálních lisů či automaticky vypouštěných nádob vybavených lopatkovým čerpadlem.

Know-how vinařů v této oblasti vychází ze staré tradiční vinifikace vín se zbytkovým cukrem, kterou vinaři perfektně ovládají a která jim umožňuje produkovat bílá polosladká nebo sladká vína vysoké kvality, známá pod označeními „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“.

Vína s označením „Côtes de Montravel“ jsou elegantní, vytříbená, jemná a lahodná, zpravidla polosladká, případně sladká, bílá vína, jejichž příjemný tonus nepřekrývá ani přítomnost zkvašených cukrů. Pro výrobu vín s označením „Côtes de Montravel“, která jsou ovocná a zároveň svěží, se používají směsi, jež jsou tvořeny převážně hlavními odrůdami. Obsah zkvasitelných cukrů, který se pohybuje mezi 25 a 54 gramy na litr, potvrzuje cukernatost těchto krémových a zároveň jemných vín. V tomto směru se odlišují od vín nesoucích označení „Haut-Montravel“, které je vyhrazené vínům s vyšším obsahem zkvasitelných cukrů (více než 85 g/l) a vyráběným z přezrálých hroznů, zasažených nebo nezasažených působením ušlechtilé plísně (botrytis cynerea).

Před výskytem mšičky révokaza nebyla vína „Haut-Montravel“ příliš zmiňována a mluvilo se pouze obecně o vínech „Montravel“ bez upřesnění, zda jde o suchá vína nebo vína s obsahem zkvasitelných cukrů. V roce 1903 sepsal Edouard Feret kompletní přehled o bergerackém vinohradnictví v knize „Bergerac et ses vins“ (Bergerac a vína z tohoto kraje). Uvádí, že „vína z kantonu Vélines mají zvláštní mízu a buket, na jejichž základě byly zařazeny pod označení ‚Côtes de Montravel‘. Jedná se o vína velmi bílé barvy, která jsou velmi jemná, polosladká a často se vyznačují příjemným buketem“. Edouard Feret dále uvádí, že nejlepší vína označení „Côtes de Montravel“ jsou bílá vína z Montcaret, která se vyznačují velmi jemnou mízou a lahodností.

9.   Další základní podmínky

Větší zeměpisná jednotka

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Označování vín s chráněným označením původu „Côtes de Montravel“ může uvádět větší zeměpisnou jednotku „Sud-Ouest“. Tato větší zeměpisná jednotka se současně může uvádět ve všech prospektech a na všech nádobách. Rozměry písma použitého pro větší zeměpisnou jednotku nesmějí být na výšku ani na šířku větší, než je velikost písmen tvořících název chráněného označení původu.

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci a výrobu vín, tvoří území těchto obcí:

departement Dordogne – Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes,

departement Gironde – Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire a Saint-Emilion.

Odkaz na zveřejnění specifikace

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/8


Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

(2018/C 243/04)

1.   Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), Komise oznamuje, že pokud nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová opatření platnosti dnem uvedeným v tabulce níže.

2.   Postup

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy o tom, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbudou platnosti. Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům v Unii poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2) kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem uvedeným v tabulce níže.

4.   Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036.

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti (3)

Ferosilicium

Čínská lidová republika

Rusko

Antidumpingové clo

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 360/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky a Ruska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 107, 10.4.2014, s. 13).

11.4.2019


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Opatření pozbývá platnosti o půlnoci dne uvedeného v tomto sloupci.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 243/05)

1.   

Komise dne 4. července 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Bain Capital Investors LLC („Bain Capital“, Spojené státy americké),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH a MUTAVI-Solutions GmbH (dohromady „Reifen Krieg Group“, Německo).

Podnik Bain Capital získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Reifen Krieg Group.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Bain Capital je společnost soukromého kapitálu se sídlem ve Spojených státech, která investuje do společností po celém světě ve většině odvětví,

Reifen Krieg Group je velkoobchodním a maloobchodním distributorem náhradních pneumatik působícím především v Německu.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 243/06)

1.   

Komise dne 3. července 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Tenneco Inc. („Tenneco“, Spojené státy americké),

Federal-Mogul LLC („Federal-Mogul“, Spojené státy americké).

Podnik Tenneco získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Federal-Mogul.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Tenneco vyrábí a distribuje díly pro motorová vozidla, zejména produkty související s čistotou ovzduší a výkonností při jízdě, a to jak pro výrobce originálních součástek, tak pro nezávislé poprodejní trhy s náhradními díly na celém světě,

Federal-Mogul vyrábí a dodává díly pro motorová vozidla, železnice a jiné využití, zejména motory, díly pro převod a pohod, brzdový třecí materiál, součásti podvozků, produkty související s těsněním a stěrači.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 243/07)

1.   

Komise dne 3. července 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures S.p.A. („Sonatrach“, Alžírsko),

Augusta Refinery Assets, v současnosti vlastněného a kontrolovaného podnikem Esso Italiana srl, který je přidruženým podnikem společnosti ExxonMobil Corporation.

Podnik Sonatrach získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem Augusta Refinery Assets.

Spojení se uskutečňuje nákupem majetku.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Sonatrach: Sonatrach je podnik vlastněný alžírskou vládou, který působí v odvětví ropy a zemního plynu. Sonatrach provozuje integrované činnosti v oblasti průzkumu, produkce, rafinace a přepravy uhlovodíků a obchodování s nimi,

—   podniku Augusta Refinery Assets: podnik Augusta Refinery Assets tvoří rafinérie, která se nachází v přístavu Augusta v Itálii, a řada vedlejších aktiv. Podnik působí na trzích rafinace surové ropy pro výrobu paliv a jiných než palivových produktů a prodeje rafinovaných paliv a jiných než palivových produktů.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 243/08)

1.   

Komise dne 4. července 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Reco Jedi Private Limited („Reco“, Singapur), kontrolovaný podnikem GIC (Realty) Private Limited („GIC“, Singapur),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV“, Singapur), kontrolovaný podnikem Frasers Property Limited („FPL“, Singapur),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup“, Singapur),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo“, Singapur).

Podniky Reco, FPL a JustGroup získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem JustCo.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku GIC: GIC je holdingová společnost zabývající se investicemi do nemovitostí jménem singapurské vlády,

—   podniku FPL: FPL vlastní, rozvíjí a spravuje diverzifikované, integrované portfolio nemovitostí,

—   podniků JustGroup a JustCo: rozvoj a správa sdílených pracovních prostorů.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Opravy

11.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/14


Oprava nové národní strany euromincí určených k oběhu

( Úřední věstník Evropské unie C 235 ze dne 6. července 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Vyhlášení (2018/C 235/07) na straně 6 je třeba považovat za neplatné.