ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 19

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
19. ledna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 19/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8720 – Jones Lang LaSalle/intu Properties/The Chapelfield Partnership) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 19/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2018/C 19/03

Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2018 o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

3

2018/C 19/04

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)  ( 1 )

7


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 19/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8774 – Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

15

2018/C 19/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8540 – Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

17

2018/C 19/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8756 – Avis Budget Group/Koç Holding/Olympic Commercial and Tourist Enterprises) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

18

2018/C 19/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8480 – Praxair/Linde) ( 1 )

19

2018/C 19/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8695 – PSA/TIL/PPIT) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

20

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2018/C 19/10

Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

21

2018/C 19/11

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

28


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8720 – Jones Lang LaSalle/intu Properties/The Chapelfield Partnership)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/01)

Dne 11. ledna 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32018M8720. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

18. ledna 2018

(2018/C 19/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2235

JPY

japonský jen

136,07

DKK

dánská koruna

7,4475

GBP

britská libra

0,88208

SEK

švédská koruna

9,8305

CHF

švýcarský frank

1,1748

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,6013

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,365

HUF

maďarský forint

308,51

PLN

polský zlotý

4,1665

RON

rumunský lei

4,6480

TRY

turecká lira

4,6374

AUD

australský dolar

1,5311

CAD

kanadský dolar

1,5229

HKD

hongkongský dolar

9,5648

NZD

novozélandský dolar

1,6759

SGD

singapurský dolar

1,6175

KRW

jihokorejský won

1 306,61

ZAR

jihoafrický rand

15,0035

CNY

čínský juan

7,8582

HRK

chorvatská kuna

7,4409

IDR

indonéská rupie

16 325,38

MYR

malajsijský ringgit

4,8396

PHP

filipínské peso

62,068

RUB

ruský rubl

69,2126

THB

thajský baht

39,054

BRL

brazilský real

3,9321

MXN

mexické peso

22,8174

INR

indická rupie

78,1210


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/3


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. ledna 2018

o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

(2018/C 19/03)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 191 Smlouvy ukládá Unii a jejím členským státům úkol zajistit, aby politika Unie v oblasti životního prostředí přispívala k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a měla za cíl vysokou úroveň ochrany.

(2)

S cílem zajistit lepší provádění a dodržování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí v souladu se sdělením Komise „Opatření EU ke zlepšení dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí“ (1) Komise potřebuje využít odborné znalosti odborníků seskupených v poradním orgánu.

(3)

Proto je nutné ustavit skupinu odborníků na vysoké úrovni pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí a vymezit její úkoly a strukturu.

(4)

Tato skupina by měla pomoci vypracovat pokyny týkající se osvědčených postupů při zajišťování souladu s požadavky v oblasti životního prostředí, další podpůrné dokumenty, včetně dokumentů týkajících se odborných dovedností a znalostí a posuzování vnitrostátních systémů a rovněž osvěty a šíření informací v oblasti zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a správy v oblasti životního prostředí. Skupina by měla rovněž pomáhat koordinovat a monitorovat provádění opatření ke zlepšení dodržování předpisů a správy v oblasti životního prostředí a pomáhat Komisi při přípravě iniciativ a legislativních návrhů souvisejících s otázkami širší správy v oblasti životního prostředí.

(5)

Skupina by se měla skládat z odborníků členských států EU a zástupců stávajících celoevropských profesních sítí zabývajících se problematikou zajišťování souladu s právními předpisy a správou v oblasti životního prostředí.

(6)

Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací členy skupiny.

(7)

Osobní údaje by měly být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Ustavuje se skupina odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí. Skupina se bude nazývat „Fórum pro dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí“.

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je:

a)

pomáhat Komisi koordinovat a monitorovat provádění opatření ke zlepšení dodržování předpisů a správy v oblasti životního prostředí a pomáhat při přípravě legislativních návrhů nebo politických iniciativ souvisejících s dodržováním předpisů a správou v oblasti životního prostředí, a to rovněž týkajících se:

i)

podpory dodržování právních předpisů, monitorování a prosazování (zajišťování souladu);

ii)

přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí;

iii)

přístupu k informacím o životním prostředí;

iv)

účasti veřejnosti a

v)

dalších záležitostí správy;

b)

zavést spolupráci a koordinaci mezi Komisí, členskými státy a stávajícími celoevropskými profesními sítěmi (3) v otázkách provádění právních předpisů, programů a politik Unie v oblasti životního prostředí;

c)

umožnit výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti dodržování předpisů správy v oblasti životního prostředí.

Článek 3

Konzultace

Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti týkající se provádění opatření v souvislosti s dodržováním právních předpisů a správy v oblasti životního prostředí, včetně zavedení opatření ke zlepšení dodržování předpisů a správy v této oblasti (4), jejich přezkumu a určování dalších opatření na období po roce 2019.

Článek 4

Členství

1.   Členy skupiny jsou orgány členských států a další veřejné subjekty.

2.   Členy skupiny jsou zejména tyto veřejné subjekty:

a)

Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí;

b)

Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí;

c)

Evropské fórum soudců pro životní prostředí;

d)

EnviCrimeNet;

e)

Evropská síť vedoucích pracovníků agentur pro ochranu životního prostředí;

f)

Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí;

g)

Europol;

h)

Eurojust.

3.   Orgány členských států a jiných veřejných subjektů jmenují své zástupce a odpovídají za zajištění toho, aby se jednalo o osoby s vysokou úrovní odborných znalostí.

4.   Členové, kteří nebudou schopni nadále účinně přispívat k jednáním odborné skupiny, kteří podle názoru dotčeného útvaru Komise nesplňují podmínky stanovené v článku 339 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo kteří odstoupí, nebudou více zváni k účasti na zasedáních skupiny a bude možné je na zbývající dobu jejich funkčního období nahradit.

Článek 5

Předseda

Skupině předsedá zástupce Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise (dále jen „GŘ ENV“).

Článek 6

Fungování skupiny

1.   Skupina koná na žádost GŘ ENV v souladu s horizontálními pravidly pro expertní skupiny Komise (dále jen „horizontální pravidla“) (5).

2.   Zasedání skupiny se v zásadě konají v prostorách Komise.

3.   Služby sekretariátu zajišťuje GŘ ENV. Zasedání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise z jiných útvarů, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

4.   Skupina může po dohodě s GŘ ENV prostou většinou svých členů rozhodnout, že její jednání bude veřejné.

5.   Zápis diskuse ke každému bodu programu jednání a ke stanoviskům přijatým skupinou musí být smysluplný a úplný. Zápis vypracuje sekretariát a odpovídá za něj předseda.

6.   Skupina přijímá svá stanoviska, doporučení nebo zprávy na základě konsensu. V případě hlasování určí výsledek prostá většina členů. Členové, kteří hlasovali proti, mají právo na to, aby byl ke stanovisku, doporučení nebo zprávě připojen dokument shrnující důvody jejich postoje.

Článek 7

Podskupiny

1.   GŘ ENV může zřídit podskupiny pro účely posouzení specifických otázek na základě mandátu vymezeném GŘ ENV. Podskupiny působí v souladu s horizontálními pravidly a podávají zprávy skupině. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní svůj úkol.

2.   Členové podskupin, kteří nejsou členy skupiny, jsou vybíráni prostřednictvím veřejné výzvy k podávání přihlášek v souladu s horizontálními pravidly (6).

Článek 8

Přizvaní odborníci

GŘ ENV může přizvat odborníky se zvláštní kvalifikací ve vztahu k předmětu jednání, aby se ad hoc zúčastnili činnosti skupiny nebo jejích podskupin.

Článek 9

Pozorovatelé

1.   Jednotlivcům, organizacím nebo veřejným subjektům jiným, než které jsou uvedeny v článku 4, lze přiznat postavení pozorovatele v souladu s horizontálními pravidly na základě přímého pozvání.

2.   Tyto organizace nebo veřejné subjekty s postavením pozorovatele jmenují své zástupce.

3.   Předseda může pozorovatelům a jejich zástupcům povolit účast na diskusích skupiny a předkládání odborných poznatků. Nemají však právo volit ani se účastnit formulování doporučení či rad skupiny.

Článek 10

Jednací řád

Na návrh a po dohodě s GŘ ENV přijme skupina prostou většinou svých členů jednací řád, a to na základě standardního jednacího řádu pro expertní skupiny a v souladu s horizontálními pravidly (7).

Článek 11

Služební tajemství a nakládání s utajovanými informacemi

Členové skupiny a jejich zástupci, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé jsou povinni dodržovat závazky týkající se služebního tajemství, které se podle Smluv a jejich prováděcích pravidel vztahují na všechny členy orgánů a jejich zaměstnance, a dále bezpečnostní pravidla Komise o ochraně utajovaných skutečností Unie, která jsou stanovena v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (8) a (EU, Euratom) 2015/444 (9). Pokud tyto závazky nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

Článek 12

Transparentnost

1.   Skupina a její podskupiny se zaregistrují do Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů (dále jen „rejstřík expertních skupin“).

2.   Pokud jde o složení skupiny, zveřejní se v rejstříku expertních skupin následující údaje:

a)

jména orgánů členských států;

b)

názvy ostatních veřejných subjektů;

c)

jména pozorovatelů.

3.   Všechny příslušné dokumenty, včetně programů jednání, zápisů a příspěvků účastníků, se zveřejní buď jejich uvedením v rejstříku expertních skupin, nebo na zvláštní internetové stránce dostupné odkazem z rejstříku. Přístup k těmto zvláštním internetovým stránkám nesmí podléhat registraci uživatele ani jakýmkoli jiným omezením. Program jednání a další relevantní podkladové dokumenty se zveřejní s dostatečným předstihem před zasedáním a následně se v řádné době zveřejní i zápis. Výjimky ze zveřejňování jsou stanoveny pouze v případech, kdy se má za to, že by zveřejnění dokumentu poškodilo ochranu veřejného nebo soukromého zájmu, jak stanoví článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (10).

Článek 13

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny a jejích podskupin nepřísluší za nabízené služby odměna.

2.   Cestovné a náklady na pobyt vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny a podskupin hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise. Náhrada se poskytuje v souladu s předpisy platnými v rámci Komise a v mezích disponibilních prostředků, které jsou útvarům Komise přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

V Bruselu dne 18. ledna 2018.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  COM(2018) 10.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL), Evropské fórum soudců pro životní prostředí (EUFJE), Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí (ENPE), síť pro potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí (EnviCrimeNet), Evropská síť vedoucích pracovníků agentur pro ochranu životního prostředí (NEPA), Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI).

(4)  COM(2018) 10.

(5)  Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, C(2016) 3301, čl. 13 odst. 1.

(6)  C(2016) 3301, článek 10 a čl. 14 odst. 2.

(7)  C(2016) 3301, článek 17.

(8)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(9)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/7


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/04)

Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními evropských dokumentů pro posuzování

Odkaz na evropský dokument pro posuzování a jeho název

Odkaz na nahrazený evropský dokument pro posuzování a jeho název

Poznámky

010001-00-0301

Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými styky

 

 

010003-00-0301

Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC)

 

 

010013-00-0301

Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem

 

 

020001-01-0405

Víceosé skryté závěsy

020001-00-0405

 

020002-00-0404

Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámů

 

 

020011-00-0405

Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti

 

 

020029-00-1102

Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli

 

 

030019-00-0402

Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu

 

 

030218-00-0402

Fólie určené pod střešní krytinu

 

 

040005-00-1201

Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vláken

 

 

040007-00-1201

Tepelně izolační produkt pro budovy se složkou odrážející sálavé teplo

 

 

040011-00-1201

Vakuové izolační panely (VIP) s průmyslově aplikovanými ochrannými vrstvami

 

 

040016-00-0404

Sklěněná síťovina pro výztuž omítkovin na bázi cementu

 

 

040037-00-1201

Kompozitní desky z vláken minerální vlny a aerogelových aditiv s nízkou hodnotou λ

 

 

040048-00-0502

Gumová vláknitá rohož používaná jako izolace kročejového hluku

 

 

040065-00-1201

Tepelně izolační a/nebo zvukově pohltivé desky na bázi expandovaného polystyrenu a cementu

 

 

040089-00-0404

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou pro použití na budovách s dřevěnou nosnou konstrukcí

 

 

040090-00-1201

Průmyslově vyráběné desky a produkty vytvořené tvářením expandované polymléčné kyseliny (EPLA) pro tepelné a / nebo akustické izolace.

 

 

040138-00-1201

Volně sypané tepelněizolační a/nebo zvukově izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné in-situ

 

 

040287-00-0404

Soupravy pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s panely jako tepelně izolační produkt a nespojitý obvodový plášť jako vnější plášť

 

 

040288-00-1201

Průmyslově vyráběná tepelná a zvuková izolace vyrobená z polyesterových vláken

 

 

040313-00-1201

Tepelná a/nebo akustická izolace z volně sypaneho granulovaného expandovaného korku vyráběná in situ

 

 

040369-00-1201

Izolace z volně loženého nebo slisovaného granulovaného expandovaného korku

 

 

040456-00-1201

In-situ volně sypaný tepelný a/nebo akustický izolační materiál vyrobený z živočišných vláken

 

 

040635-00-1201

Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS)

 

 

040643-00-1201

Tepelná izolace z křemíkového aerogelu vyztuženého vlákny

 

 

040650-00-1201

Extrudované desky z pěnového polystyrenu jako nosná vrstva a/nebo zateplení nad hydroizolací

 

 

040777-00-1201

Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace (bez hydroizolace)

 

 

050009-00-0301

Kloubová a válečková ložiska se speciálním kluzným materiálem z fluoropolymeru

 

 

050013-00-0301

Kulové a válcové ložisko se speciálním kluzným materiálem z plněného PTFE s tuhým mazivem a výztužnými vlákny

 

 

060001-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou a specifickou vnější stěnou klasifikace T400 (minimálně) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Komínová sestava s pálenou/keramickou vložkou klasifikace T400 (minimálně) N1/P1 W3 Gxx a s různými vnějšími stěnami a případnou změnou vnější steny

 

 

070001-01-0504

Sádrokartonové desky pro konstrukční použití

070001-00-0504

 

070002-00-0505

Sklovláknitá páska pro spoje sadrokartonových desek

 

 

080002-00-0102

Nenosná trojosá geomříž pro stabilizaci nezpevněných granulárních vrstev zazubením materiálu

 

 

090001-00-0404

Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémem

 

 

090017-00-0404

Bodově podepřené svislé zasklení

 

 

090019-00-0404

Sestavy pro provětrávané vnější obklady stěn z lehkých desek připevněných na spodní nosnou konstrukci včetně omítky aplikované na místě s nebo bez tepelné izolace

 

 

090020-00-0404

Sestavy pro vnější obklady stěn zumělého kamene

 

 

090034-00-0404

Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky

 

 

090035-00-0404

Izolační sklo s konstrukčním tmelem a bodovým ukotvením

 

 

090058-00-0404

Souprava větraného vnějšího obkladu stěn obsahující kovový voštinový panel a jeho příslušná kotvení

 

 

120001-01-0106

Mikroprismatická retroreflexivní fólie

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Ocelové osvětlovací stožáry

 

 

120011-00-0107

Flexibilní kryt mostních závěrů pro silniční mosty plněné těsnicí hmotou na bázi syntetických polymerů

 

 

130002-00-0304

Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek v budovách

 

 

130005-00-0304

Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách

 

 

130010-00-0304

Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely

 

 

130011-00-0304

Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyroben z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budovách

 

 

130012-00-0304

Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštan

 

 

130013-00-0304

Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách - Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spoji

 

 

130019-00-0603

Kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice

 

 

130022-00-0304

Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřeva

 

 

130033-00-0603

Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcích

 

 

130087-00-0204

Modulární stavební systém

 

 

130090-00-0303

Dřevo-betonová kopmpozitní deska s kolíkovými spojovacími prostředky

 

 

130118-00-0603

Šrouby k použití v dřevostavbách

 

 

130166-00-0304

Konstrukční řezivo tříděné podle pevnosti - napařené masivní dřevo obdélníkového průřezu, které může být klínovitě spojováno nebo nespojováno - měkké dřevo

 

 

130167-00-0304

Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – jehličnaté řezivo

 

 

130197-00-0304

Lepené laminované dřevo z párou upraveného masivního dřeva s obdélníkovým průřezem - Měkké dřevo

 

 

150001-00-0301

Cement na bázi kalcium sulfoaluminátu

 

 

150002-00-0301

Hlinitan vápenatý žáruvzdorný cement

 

 

150003-00-0301

Vysoko pevnostní cement

 

 

150004-00-0301

Rychletvrdnoucí cement na bázi sulfoaminátu vápenatého, odolný vůči síranům

 

 

150007-00-0301

Portlandský puzolánový cement pro použití v tropických podmínkách

 

 

150008-00-0301

Rychle tvrdnoucí cement

 

 

150009-00-0301

Cement CEM III/A pro vysoké pece s hodnocením odolnosti proti síranu (SR) a volitelně s nízkým obsahem alkalických látek (LA) a/nebo nízkým teplem hydratace (LH)

 

 

160004-00-0301

Sestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí

ETAG 013

 

160027-00-0301

Speciální výplňové hmoty pro předpínací sestavy

ETAG 013

 

180008-00-0704

Podlahová vpusť - s vyměnitelným mechanickým uzávěrem

 

 

180018-00-0704

Flexibilní spojky pro gravitační a tlakové kanalizační a odvodňovací potrubí

 

 

190002-00-0502

Sestava suché plovoucí podlahy složená z prefabrikovaných navzájem propojených částí keramických dlaždic a gumových rohoží

 

 

190005-00-0402

Sada pro terasové podlahy

 

 

200001-00-0602

Drátové pramence z oceli a ušlechtilé oceli s koncovými spojkami

 

 

200002-00-0602

Systém táhel

 

 

200005-00-0103

Piloty z ocelových uzavřených profilů a tuhými spoji

 

 

200012-00-0401

Distanční sady pro zastavěnou kovovou střechu a obklady stěn

 

 

200014-00-0103

Spojovací prvky a patky pro betonové piloty

 

 

200017-00-0302

Za tepla válcované výrobky a konstrukční komponenty vyrobené z oceli třídy Q235B, Q235D, Q345B, a Q345D

 

 

200019-00-0102

Gabionové koše a matrace z šestiúhelníkové pletené sítě

 

 

200020-00-0102

Gabionové koše a matrace ze svařované síťoviny

 

 

200022-00-0302

Termomechanicky válcované ocelové dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrných konstrukčních ocelí speciálních jakostí

 

 

200026-00-0102

Systémy z ocelových sítí pro použití ve vyztužených zemních konstrukcích

 

 

200032-00-0602

Prefabrikované systémy táhel se speciálními koncovými spojkami

 

 

200033-00-0602

Hřebíky upevňovaná střihová spojka

 

 

200035-00-0302

Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením

 

 

200036-00-0103

Sada pro mikropiloty - sada s dutými tyčemi, především pro samořezné mikropiloty - duté tyče z bezešvých ocelových trubek

 

 

200039-00-0102

Šestiboké gabiony a ploché bloky z pozinkovaného pletiva

 

 

200043-01-0103

Pilotové roury z tvárné litiny

200043-00-0103

 

200050-00-0102

Gabionové koše, matrace a gabionové pytle ze šestiúhelníkových pravidelně vinutých sítí s předem naneseným zinkovým a/nebo zinkovým+organickým povlakem

 

 

200086-00-0602

Spojovací komponenty z drátěných kruhů

 

 

210004-00-0805

Modulární prvek pro stavební služby

 

 

220006-00-0402

Střešní krytina vyrobená ze směsi polypropylenu, vápence a plniv

 

 

220007-00-0402

Plně podepřené šablony a pásy vyrobené ze slitiny mědi pro střešní obklady a obklady vnějších a vnitřních stěn

 

 

220008-00-0402

Okapové profily pro terasy a balkóny

 

 

220010-00-0402

Ploché plastové šablony pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn

 

 

220013-01-0401

Samonosná sestava střešních oken

220013-00-0401

 

220018-00-0401

Jednotka decentralizovaného energeticky účinného nízkotlakého větrání se střídavým prouděním a rekuperací tepla

 

 

220021-00-0402

Tubulární osvětlovací prvky (TDD)

 

 

220022-00-0401

Polykarbonátová sněhová zábrana na střechu

 

 

220025-00-0401

Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky)

 

 

220069-00-0402

Ploché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu

 

 

230004-00-0106

Panely z kruhových sítí

 

 

230005-00-0106

Panely z lanových sítí

 

 

230008-00-0106

Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lany

 

 

230011-00-0106

Výrobky pro dopravní značení

 

 

230012-00-0105

Přísady na výrobu asfaltu - bitumenové granule vyrobené z recyklované bitumenové střešní lepenky

 

 

230025-00-0106

Flexibilní obklady pro stabilizaci svahů a ochranu proti padání skal (kamenů)

 

 

260001-00-0303

Konstrukční profily a desky zhotovené z vlákny vyztužených plastů (FRP/sklovláknité kompozity)

 

 

260002-00-0301

Alkalivzdorná skleněná vlákna obsahující oxid zirkoničitý pro použití do betonu

 

 

260006-00-0301

Polymerní přísada do betonu

 

 

260007-00-0301

Přísada typu 1 do betonů, malt a stěrek - vodný roztok

 

 

280001-00-0704

Prefabrikovaný prvek do sestav k odvodnění nebo vsakování

 

 

290001-00-0701

Potrubní systém pro rozvody studené a teplé vody uvnitř budov

 

 

320002-02-0605

Povlakovaný těsnící plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605

Expanzní těsnící páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu

 

 

330001-00-0602

Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění

 

 

330008-02-0601

Kotevní lišty

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Stavitelné závrtné šrouby do betonu

 

 

330012-00-0601

Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem

 

 

330047-01-0602

Upevňovací šrouby pro sendvičové panely

330047-00-0602

 

330075-00-0601

Zařízení pro zvedání výtahu

 

 

330076-00-0604

Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu

ETAG 29

 

330079-00-0602

Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem

 

 

330080-00-0602

Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu

 

 

330083-01-0601

Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích

330083-00-0601

 

330084-00-0601

Ocelová deska se zabetonovanými kotvami

 

 

330153-00-0602

Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechu

 

 

330155-00-0602

Samonastavitelná svorková sestava

 

 

330196-01-0604

Plastové kotvy vyrobené z původního nebo recyklovaného materiálu pro upevnění vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mechanické kotvící prvky do betonu

 

 

330389-00-0601

Bodový spoj z polymeru zesíleného skleněným vláknem pro sendvičové zdi

 

 

330499-00-0601

Lepené kotvící prvky do betonu

ETAG 001-5

 

330667-00-0602

Za horka válcovaný montážní kanál

 

 

330965-00-0601

Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu

 

 

340002-00-0204

Panely z ocelových drátů s celoplošně zabudovanou tepelnou izolací

 

 

340006-00-0506

Prefabrikované schodišťové sestavy

ETAG 008

 

340020-00-0106

Flexibilní soupravy pro udržení toků suti a mělkých sesuvů/skalních toků suti

 

 

340025-00-0403

Základová sestava pro vytápěné budovy

 

 

340037-00-0204

Lehké nosné střešní prvky na bázi dřeva a oceli

 

 

350003-00-1109

Kabelový kanál s požární odolností jako sestava složená z prefabrikovaných dílů vyrobených z předem potažených ocelových plechů, včetně příslušenství

 

 

350005-00-1104

Intumescentní požárně ochranné a těsnící výrobky

 

 

350134-00-1104

Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli)

 

 

350140-00-1106

Omítky a omítkové systémy určené pro požárně odolné aplikace

ETAG 018-1

ETAG 018-3

 

350141-00-1106

Těsnění lineárních spojů a spár

ETAG 026-1

ETAG 026-3

 

350142-00-1106

Panely, desky a rohože a sestavy z nich pro ochranu před požárem

ETAG 018-1

ETAG 018-4

 

350402-00-1106

Reaktivní nátěry na ochranu ocelových prvků před požárem

ETAG 018-1

ETAG 018-2

 

350454-00-1104

Výrobky pro protipožární přepážky a těsnění

ETAG 026-1

ETAG 026-2

 

360005-00-0604

Dutinové oddělovací plechy

 

 

POZNÁMKA:

Evropské dokumenty pro posuzování (EAD) přijímá Evropská organizace pro technické posuzování (dále jen „EOTA“) v anglickém jazyce. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které poskytla EOTA ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené evropské dokumenty pro posuzování jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

V souladu s ustanoveními bodu 8 přílohy II nařízení (EU) č. 305/2011 Evropská organizace pro technické posuzování (http://www.eota.eu) zajistí elektronickými prostředky dostupnost evropského dokumentu pro posuzování.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje Evropská komise.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8774 – Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/05)

1.

Komise dne 10. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

podniku Ivanhoe Cambridge (Kanada),

podniku QuadReal Property Group (Kanada),

podniku Logos India Logistics Venture Pte Ltd („JV“, Singapur).

Podniky Ivanhoe Cambridge a QuadReal Property Group získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad JV.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Ivanhoe Cambridge: globální realitní investor a dceřiná společnost kanadského správce fondu Caisse de depot et placement du Québec,

—   podniku QuadReal Property: globální realitní investor a dceřiná společnost podniku British Columbia Investment Management Corporation,

—   podniku JV: holdingová facilita, které investuje do nemovitostí v Indii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8774 – Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/17


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8540 – Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/06)

1.

Komise dne 8. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

podniku Kuehne + Nagel Limited („K+N“, Spojené království),

podniku Kuehne + Nagel Drinkflow Logistics Holdings Limited („K+NDL“, Spojené království), společnosti, která je společně kontrolovaná podnikem K+N a podnikem Heineken UK Limited („Heineken“) a která je mateřskou společností podniku Kuehne + Nagel Drinkflow Logistics Limited („K+NDL AssetCo“).

Podnik K+N získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výlučnou kontrolu nad K+NDL.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku K+N: poskytování smluvních logistických služeb ve Spojeném království. Podnikatelské činnosti podniku K+N, zahrnují uskladnění, skladování a distribuci potravin, nápojů a zboží obecné povahy,

—   podniku K+NDL: poskytování služeb distribuce nápojů ve Spojeném království.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8540 – Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8756 – Avis Budget Group/Koç Holding/Olympic Commercial and Tourist Enterprises)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/07)

1.

Komise dne 10. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Avis Budget Group Inc. („ABG“, Spojené státy),

Koç Holding A.Ş. („Koç“, Turecko) a

Olympic Commercial and Tourist Enterprises SA („OCTE“, Řecko).

Podniky ABG a Koç získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem OCTE.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku ABG: poskytování vozidel k zapůjčení, a to zejména prostřednictvím jeho značek Avis a Budget. Podnik ABG provozuje rovněž pod značkou Zipcar síť pro sdílení automobilů,

—   podniku Koç: globální investiční holdingová společnost působící v řadě odvětví, včetně energetiky, předmětů dlouhodobé spotřeby, automobilů a financí,

—   podniku OCTE: poskytování vozidel k zapůjčení v Řecku. Podnik OCTE působí pod názvem Avis Hellas a od roku 2010 je jmenován nabyvatelem franšízy podniku ABG v Řecku pro značky Avis a Budget.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8756 – Avis Budget Group/KOÇ Holding/Olympic commercial and Tourist Enterprises

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229 64301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/19


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8480 – Praxair/Linde)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/08)

1.

Komise dne 12. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Praxair, Inc. („Praxair“, USA),

Linde AG („Linde“, Německo).

Podnik Praxair vstupuje do fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování s podnikem Linde.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Praxair: dodávky průmyslových, medicinálních a speciálních plynů a poskytování souvisejících služeb, jakož i technologií nanášení povrchových vrstev,

—   podniku Linde: dodávky průmyslových, medicinálních a speciálních plynů a poskytování souvisejících služeb, včetně inženýrství.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8480 – Praxair/Linde

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8695 – PSA/TIL/PPIT)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 19/09)

1.

Komise dne 12. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

PSA International Pte Ltd (Singapur),

Terminal Investment Limited SARL (Švýcarsko), společně kontrolovaného podniky MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA (Švýcarsko), Global Infrastructure Management (Spojené státy) a Global Infrastructure Partners (Spojené státy),

PSA Panama International Terminal SA (Panama), kontrolovaného podnikem PSA International Pte Ltd (Singapur).

Podniky PSA International Pte Ltd a Terminal Investment Limited SARL získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem PSA Panama International Terminal SA.

Spojení se uskutečňuje nákupem akcií.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku PSA International Pte Ltd: poskytování dokařských služeb v přístavech, zejména terminálových služeb pro zaoceánské kontejnerové lodě,

—   podniku Terminal Investment Limited SARL: investice, rozvoj a správa kontejnerových terminálů,

—   podniku PSA Panama International Terminal SA: provoz kontejnerového terminálu v přístavu Port of Rodman v Panamě.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8695 – PSA/TIL/PPIT

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/21


Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2018/C 19/10)

Evropská komise schválila tuto změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (1).

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012  (2)

MAGIUN DE PRUNE TOPOLOVENI

EU č.: PGI-RO-02194 – 30.9.2016

CHOP ( ) CHZO ( X ) ZTS ( )

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

SC Sonimpex Topoloveni SRL

Aleea Barajul Cucuteni, nr. 4

Bloc M5 A, scara 1, apartament 10

Bucureşti, sector 3

RUMUNSKO

Tel./Fax +40 213402666; +40 213046066

E-mail: sonimpex.magiun@gmail.com

Místo podnikání: Topoloveni, strada Maximilian Popovici, nr. 56, judeţ Argeş, ROMÂNIA.

SC Sonimpex Topoloveni SRL je jediným producentem „Magiunului de prune Topoloveni“, a proto má oprávněný zájem na podání této žádosti.

2.   Členský stát nebo třetí země

Rumunsko

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Popis produktu

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Jiná: Název a adresa orgánů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace, a jejich konkrétní úkoly

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu.

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež vyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu.

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, pro niž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent).

Změna specifikace produktu jako zapsané ZTS, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.

5.   Změna (změny)

Popis produktu

Produkt „Magiun de prune Topoloveni (CHZO)“ zůstává nezměněn, neboť jeho vlastnosti jsou v plném rozsahu zachovány.

V kapitole 3 specifikace „Popis potraviny“ se pododdíl 3.3 „Doba trvanlivosti“ změní z 24 měsíců na 36 měsíců pro produkt balený do sklenic.

Odůvodnění

Analýza chování produktu v čase, kterou provedl tým specialistů z produkčního závodu a kterou potvrdily specializované laboratorní testy, prokázala, že organoleptické a fyzikálně-chemické vlastnosti produktu „Magiun de prune Topoloveni (CHZO)“ se nezhoršují. (Zkušební protokoly č. 2908/4.7.2016 a 3066/14.7.2016, výsledky a interpretace senzorické analýzy produktu „Magiun de prune Topoloveni – chráněné zeměpisné označení“ č. 945/14.7.2016, které vydala laboratoř bukurešťského institutu IBA (Institut pro potravinové biologické zdroje).)

Metoda produkce

Metoda produkce se nezměnila. Jsou však nutné určité opravy nebo aktualizace některých výrazů a hodnot v původní specifikaci a v jednotném dokumentu.

1.   Redakční chyba: namísto „50 až 52 stupňů Brix“ je správná hodnota „55 stupňů Brix“.

Redakční chyba se vyskytla v původní specifikaci (v kapitole 6 „Popis metody produkce potraviny“ v části „Zahuštění“:) – namísto „50 až 52 stupňů Brix“ je správná hodnota „55 stupňů Brix“. Tato chyba byla uvedena i v původním jednotném dokumentu (v kapitole 3.5 „Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti:“, v pododstavci „Zahuštění:“).

Odůvodnění

Seskupení žadatelů považuje za nezbytné opravit tiskové chyby, neboť správná hodnota „55 stupňů Brix“ je uvedena ve specifikaci v kapitole 3 „Popis potraviny“ v pododdíle 3.2 „Fyzikální a chemické vlastnosti“ v parametru „Hmotnost v sušině“. Ve specifikaci a v jednotném dokumentu došlo k výše uvedené redakční chybě.

2.   Výraz „dřevěné kotvové míchadlo“ se nahrazuje výrazem „kotvové míchadlo“.

Odůvodnění

Aby produkční závod zajistil přísnou kontrolu jakosti produktu, investoval do modernizace zařízení, která zahrnovala nákup nových dvouplášťových kotlů určených k redukování švestkového výlisku. Míchání v nových kotlích se provádí pomocí kotvového míchadla z nerezové oceli. Změna materiálu, z něhož jsou míchadla vyrobena, neovlivňuje organoleptické vlastnosti výsledného produktu. Slovo „dřevěné“ se vypouští ve slovním spojení „dřevěné kotvové míchadlo“ ve specifikaci (kapitola 6 „Popis metody produkce potraviny“, ve druhém odstavci části „Zahuštění:“) a v jednotném dokumentu (kapitola 3.5 „Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti“ a kapitola 5 „Souvislost se zeměpisnou oblastí“, bod 5.2 a bod 5.3 šestý pododstavec).

Změna odpovídá požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) (kapitola 5 – Požadavky na zařízení, čl. 1 písm. b)).

3.   Vypuštění slovního spojení „kde se chemická hnojiva používají s mírou“ ve specifikaci a v jednotném dokumentu.

Odůvodnění

Navrhujeme vypustit slovní spojení „kde se chemická hnojiva používají s mírou“ v bodě 3.3 jednotného dokumentu a ve specifikaci (strana 4 – „Popis potraviny“), neboť významně neovlivňuje konečný produkt ani podstatným způsobem nemění fyzikálně-chemické vlastnosti konečného produktu.

Vypuštění slov „kde se chemická hnojiva používají s mírou“ odůvodňujeme na základě toho, že jsme hodlali produkovat „Magiun de prune Topoloveni – CHZO“ v souladu s požadavky na ekologické potraviny, tento plán jsme se však rozhodli opustit, neboť v Rumunsku nebyla po takovém produktu na trhu poptávka.

Jiná

1.   Název a adresa orgánů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace

Odůvodnění

V kapitole 9 specifikace „Název a adresa orgánů a subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace, a jejich konkrétní úkoly“ seskupení žadatelů požaduje, aby byly název a identifikační údaje certifikačního subjektu změněny z „LAREX CERT“ na „CERTIND SA“. Tato změna se týká i jednotného dokumentu v posledním pododstavci oddílu 3.7 „Zvláštní pravidla pro označování“.

Kontrolní a certifikační subjekt CERTIND SA je akreditován v souladu s normou SR EN ISO/CEI 17065:2013 pro certifikační režimy CHOP/CHZO podle požadavků nařízení (EU) č. 1151/2012.

6.   Aktualizovaná specifikace produktu (pouze u CHOP a CHZO)

Odkaz na specifikaci, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.madr.ro, vydání 1, revize 1 (prosinec 2015)

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/caiete-de-sarcini-2016.html

JEDNOTNÝ DOKUMENT

MAGIUN DE PRUNE TOPOLOVENI

EU č.: PGI-RO-02194 – 30.9.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název (názvy)

„Magiun de prune Topoloveni“

2.   Členský stát nebo třetí země

Rumunsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Povidla „Magiun de prune Topoloveni“ jsou jemná stejnorodá pasta, na povrchu lesklá, bez hrudek nebo zbytků slupek. Tyto vlastnosti jsou výsledkem zvláštní místní metody produkce. Povidla „Magiun de prune Topoloveni“ jsou vyráběna z kvalitních, pečlivě vybraných a plně dozrálých švestek. Slupky švestek jsou součástí konečného produktu, což zvyšuje jeho výživovou hodnotu, neboť je dobře známo, že slupky obsahují největší podíl aktivních biologických látek a živin (antioxidantů, vitaminů, rozpustné a nerozpustné vlákniny atd.).

Povidla jsou tmavohnědé barvy, neboť jsou vyrobena z plně dozrálých švestek. Barvu ovlivňuje rovněž dlouhá doba vaření v průběhu fáze zahušťování.

Povidla mají příjemně sladkokyselou chuť dozrálých švestek a silnou, příjemnou vůni. Jsou bez příchuti nebo cizorodého pachu spáleniny, kvašení nebo plísně.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

K výrobě povidel „Magiun de prune Topoloveni“ slouží plně dozrálé plody švestky domácí (Prunus domestica L. ssp. domestica) a jejích odrůd: Stanley, Piteștean, Tuleu timpuriu, Tuleu gras, Grasă ameliorată, Grasă Românească, Bistrițeană, Vânătă Românească, Brumării, Vâlcean, Centenar, Pescăruș, Dâmbovița, Tomnatici de Caransebeș, Silvia, Boambe de Leordeni.

Tyto odrůdy švestek vykazují vlastnosti nezbytné k výrobě povidel: jestliže švestky dlouho zrají při mírné teplotě, jsou bohaté na sacharidy (přírodní cukr) a vitamin C.

K produkci povidel „Magiun de prune Topoloveni“ se používají pouze dozrálé a pečlivě vybrané plody. Plody musí být zdravé a nesmějí vykazovat známky hniloby, mechanického poškození nebo viditelného poškození způsobeného hmyzem, roztoči nebo jinými parazity.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Zařízení, v němž jsou švestky zpracovávány na povidla „Magiun de prune Topoloveni“, se musí nacházet v zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4.

Přejímka: švestky jsou dodávány do zpracovatelského zařízení a uskladňovány v prostorách zvláště určených k tomuto účelu, chladných, čistých a bez cizorodých zápachů.

Omývání: provádí se mechanizovaně v pracích strojích vybavených sprchami pro oplachování studenou pitnou vodou. Omývání se provádí pod stálým dohledem, který zajišťuje, aby se do konečného produktu nedostal písek nebo jiné nečistoty.

Třídění: omyté švestky jedou na vyvýšeném pásovém přepravníku, kde se zjišťují a odstraňují nevyhovující plody.

Tepelné ošetření: švestky se zahřívají ve zvláštních nádobách z nerezové oceli pomocí páry o teplotě 80 °C a při tlaku 1,5 atmosféry po dobu 4 až 5 minut.

Vystírání: provádí se ve dvou fázích. Nejprve se švestky pasírují přes protírací zařízení (síta) s oky o velikosti maximálně 3 mm a následně přes pasírovací zařízení (síta) s oky o velikosti 1,8 až 2 mm, aby byl výlisek co nejčistší a co nejvíce stejnorodý.

Zahuštění: švestkový výlisek se zahušťuje varem v otevřených dvouplášťových kotlích na hustotu nejméně 55 % sušiny, a tím vznikají povidla „Magiun de prune Topoloveni“. Účelem procesu zahuštění je zbavit švestky vody za řízené teploty. Proces zahuštění využívá páru obíhající mezi dvojitými stěnami kotlů po dobu 9 až 12 hodin v závislosti na obsahu sušiny v surovině, dokud produkt nedosáhne hustoty 55 stupňů Brix.

Dvouplášťové kotle jsou vybaveny kotvovými míchadly, která zajišťují, aby byl švestkový výlisek soustavně udržován v homogenním stavu, a zabránilo se tak jeho lepení na stěny a karamelizaci. Zahušťování kontroluje kvalifikovaný pracovník pomocí přenosného refraktometru, kterým se určuje jakost výsledného produktu. Doba varu by neměla překročit okamžik, kdy je dosaženo hustoty 60 °Bx, neboť povidla „Magiun de prune Topoloveni“ by mohla získat pach a chuť spáleniny. Na druhé straně zkrácení doby varu může způsobit kvašení výsledného produktu.

Dekantace – chladnutí: šarže povidel „Magiun de prune Topoloveni“ se pomocí velkých dřevěných lžic ručně rovnoměrně rozdělí do tří sudů o objemu 200 l vyložených pytli z PVC (potravinářské fólie). Povidla se rozprostřou v tenkých vrstvách, aby se urychlil proces chladnutí při prostorové teplotě, nežli dojde k uložení produktu ve zvláštních skladovacích prostorách.

Plnění sudů vyložených potravinářskou fólií probíhá postupně 5 až 7 dní, což je doba, kterou trvá úplné vychladnutí povidel „Magiun de prune Topoloveni“ v závislosti na prostorové teplotě. Kontrola chladnutí se provádí organolepticky, pomocí dřevěné lopatky nebo naběračky (lžíce).

Je zakázáno přidávat konzervační látky nebo sladidla, bez ohledu na kvalitu použité suroviny.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Povidla „Magiun de prune Topoloveni“ se balí a skladují ve vymezené zeměpisné oblasti, konkrétně ve městě Topoloveni, aby se zabránilo jakékoli změně jejich jakosti. Proces zrání a vysoušení povidel musí být přísně dodržen.

Není-li balení provedeno řádně, mohou fyzikálně-chemické a biologické činitele na základě účinků ovzduší a tepla vně sudů ovlivnit barvu, vůni a chuť povidel.

Produkt musí být monitorován po celou dobu balení a chladnutí, aby se předešlo kondenzaci (tj. výskytu mikroskopických množství vody), která by mohla usnadnit růst mikroorganismů, jako jsou bakterie, kvasinky a plísně.

Povidla „Magiun de prune Topoloveni“ se balí do velkoobjemových obalů a do sklenic.

Velkoobjemový produkt se balí do sudů vyložených potravinářskou fólií (pytlem z PVC). Sudy s povidly se vychladí, okraje pytlů z PVC (potravinářské fólie) se očistí a přeloží, navrch se umístí kruh z PVC (potravinářské fólie) a sudy se neprodyšně uzavřou víkem.

Balení do velkoobjemových obalů je nezbytné, neboť jedinou použitou surovinou jsou čerstvé švestky, které jsou dostupné jen po krátkou dobu nejvýše 60 dnů v roce (od 15. srpna do 15. října nejpozději). U produktu ve velkoobjemovém obalu se neprovádí pasterizace.

Balení do sklenic: sklenice se automaticky (na balicí lince) plní povidly „Magiun de prune Topoloveni“, neprodyšně se uzavřou víkem a následně pasterizují tímto postupem:

u sklenic o obsahu 350 g se použije tato metoda: během 15 minut se teplota zvýší na 100 °C, tato teplota se udrží po dobu 25 minut a poté se během 15 minut vrátí na původní teplotu,

u sklenic o obsahu 800 g se použije tato metoda: během 15 minut se teplota zvýší na 105 °C, tato teplota se udrží po dobu 45 minut a poté se během 15 minut vrátí na původní teplotu.

Sklenice obsahující povidla „Magiun de prune Topoloveni“ se vyjmou z autoklávu, naskládají do kontejnerů a uskladní ve zvláštních skladovacích prostorách, tj. v čistých, chladných (s maximální teplotou 20 °C) a řádně větraných skladech, které jsou chráněny před mrazem a jsou bez cizího zápachu.

Jednotlivé fáze procesu produkce povidel „Magiun de prune Topoloveni“ (zahřívání švestek, zahušťování švestkového výlisku a nakonec velkoobjemové balení povidel do sudů) trvají dlouhou dobu, která vyplývá z dodržování tradice produktu „Magiun de prune Topoloveni“.

Každý obal musí být opatřen etiketou producenta. Na této etiketě musí být uveden název „Magiun de prune Topoloveni“. Po zápisu do rejstříku Společenství musí být na etiketě na obalu uvedena slova „chráněné zeměpisné označení“ nebo zkratka „CHZO“ vedle názvu produktu: „Magiun de prune Topoloveni“.

Na pravé straně etikety musí být uvedena certifikační značka inspekčního a certifikačního orgánu: „CERTIND SA“.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

město Topoloveni

vesnice Vițichești

vesnice Țigănești

vesnice Boțarcani

vesnice Gorănești

vesnice Crințești

vesnice Inuri

vesnice Goleștii Badii

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Specifičnost zeměpisné oblasti:

Ovocnářská oblast Topoloveni je ideální pro pěstování švestek díky svému mírnému kontinentálnímu podnebí a místním půdně-klimatickým podmínkám. Zejména vhodné jsou svahy, kde jsou průměrné roční teploty vyšší než v jiných ovocnářských oblastech. Oblast se vyznačuje podzoly a hnědočervenými podzolovými půdami.

Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědozemě, od luvizemí po rozrušené koluviální a aluviální hnědozemě, s průměrným nebo malým obsahem humusu.

Povětrnostní podmínky v oblasti jsou příznivé pro ovocnářství: průměrná víceletá teplota činí 9,7 °C, absolutní nejvyšší teplota 38,8 °C a absolutní nejnižší teplota –24,4 °C; celkové roční srážky činí 663,3 mm.

První podzimní mrazy přicházejí koncem října a poslední nastávají v druhé dekádě dubna nebo velmi výjimečně později.

Vzájemný poměr jednotlivých odrůd švestek se každoročně mění v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Švestky se pěstují na přibližně 25 % celkové plochy půdy určené k ovocnářství. V okrese Arges se švestkové sady rozkládají asi na 17 000 ha.

Místní odborné znalosti v oblasti výběru švestek, monitorování procesu vaření a zrání a organoleptických zkoušek produktu přispívají k zachování a rozvoji metody produkce povidel, jež je specifická pro danou zeměpisnou oblast.

Specifičnost produktu:

Povidla „Magiun de prune Topoloveni“ jsou produktem s hutnou konzistencí, který je vyroben ze švestek sklizených v plné zralosti, pečlivě vybraných a následně vařených ve speciálních nepřímo vyhřívaných dvouplášťových kotlích při neustálém promíchávání kotvovými míchadly. Vzhledem k tomu, že během procesu produkce je odstraněna voda, je produkt „Magiun de prune Topoloveni“ bohatý na rozpustnou i nerozpustnou vlákninu (34,2 %). Produkt neobsahuje přidaný cukr ani jiná sladidla a má aroma a chuť švestek.

Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Souvislost mezi povidly „Magiun de prune Topoloveni“ a oblastí produkce spočívá zejména v pověsti produktu, která vychází z dlouhé a jedinečné produkční tradice a výjimečných zdraví prospěšných vlastností. Ty jsou výsledkem místní odbornosti a místní metody produkce.

Metoda produkce vyvinutá v místní oblasti spočívá ve zpracování konkrétních odrůd švestek dlouhým vařením v otevřených dvouplášťových kotlích za stálého míchání výlisku, dokud nevzniknou povidla, bez přidání cukru nebo konzervačních látek.

Dovednosti a zkušenost místních obyvatel se liší od metod používaných v jiných částech Rumunska a v sousedních regionech, neboť proces vaření a zahušťování probíhá v otevřených dvouplášťových kotlích, nikdy ve vakuu.

Místní metoda výroby povidel se předává po dlouhou dobu z generace na generaci a jejich dobrá pověst se udržuje v zeměpisné oblasti i v celém Rumunsku.

Povidla jsou zmiňována v etnografických dokumentech jako důležitý produkt pro většinu obyvatel oblasti Topoloveni a jako jeden z místních zdrojů příjmu. Trh v Topoloveni, který je hlavním trhem v oblasti, je v celé jižní podkarpatské oblasti pověstný tím, že se zde prodávají produkty ze švestek, zejména povidla.

Jakost a charakteristické znaky povidel „Magiun de prune Topoloveni“ zaručuje metoda jejich produkce: vaření švestek za účelem odstranění vody, zahušťování švestek za řízené teploty a soustavné míchání produktu kotvovými míchadly pro zajištění homogenní textury povidel. Tyto fáze produkce nejsou součástí procesu v jiných regionech.

Pověst povidel „Magiun de prune Topoloveni“ souvisí s dlouholetou tradicí produkce povidel v Topoloveni. Podle místních archivů sahá tradice výroby povidel v této oblasti do roku 1914, kdy místní rodina (rodina Maximiliana Popovice) založila první továrnu na povidla.

V roce 1941 továrnu odkoupilo Ministerstvo zemědělství, které ji přejmenovalo na „Cooperativa din Topoloveni“ (Družstvo Topoloveni), aby bylo možné zvýšit kapacitu produkce povidel. V roce 1972 se název továrny změnil na „Intreprinderea de legume și fructe Pitești“ (Zelinářský a ovocnářský podnik Pitești). V roce 1981 továrnu převzaly místní orgány, které ji přejmenovaly na „Intreprinderea de prelucrarea și industrializarea legumelor si fructelor Topoloveni“ (Podnik pro zpracování zeleniny a ovoce Topoloveni). V roce 2001 továrnu koupila společnost SC Sonimplex Serv Com SRL. Produkce „Magiun de prune Topoloveni“ v současné době dosahuje přibližně 200 tun ročně.

Pověst povidel „Magiun de prune Topoloveni“ dosvědčují časté články v tisku a specializované zprávy v místních a celostátních sdělovacích prostředcích (Jurnalul Național, Adevărul, Money Channel, Gândul, Capital) a ceny, které produkt získal od roku 2002 na výstavách, například na výstavě „Salonul Național de Conserve“ (Celostátním veletrhu konzervárenství), kterou pořádalo Rumunské všeobecné průmyslové sdružení a na níž tato povidla získala první cenu „Marca de Aur“ (Zlatá značka) za vynikající jakost v kategorii povidel. V roce 2010 získala povidla „Magiun de prune Topoloveni“ cenu ITQI (International Taste & Quality Institute, Mezinárodní institut pro chuť a jakost).

V letech 2008 až 2010 vysílaly místní i celostátní sdělovací prostředky pořady propagující specifické vlastnosti povidel „Magiun de prune Topoloveni“. Autentickou povahu povidel „Magiun de prune Topoloveni“ udržuje i to, že jsou nadále prodávána na trzích místních zemědělců obdobných trhu v Topoloveni.

Místní kulinářská tradice povidel byla rovněž podpořena prezentacemi a ochutnávkami na celostátních a mezinárodních veletrzích a výstavách (Zelený týden v Berlíně, Fruit Logistica v Berlíně, Alimentaria v Barceloně).

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/caiete-de-sarcini-2016.html


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/28


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2018/C 19/11)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY SPECIFIKACE PRODUKTU U ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY, KTERÁ NENÍ MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny v souladu s čl. 53 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

„BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“

EU č.: TSG-SK-02120 – 15.2.2016

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Název seskupení:

Cech pekárov a cukrárov Regiónu západného Slovenska

Adresa:

M.R. Štefánika 10

902 01 Pezinok

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 336413314

E-mail:

sekretariat@cechpekarov.sk

Skupina žádající o změnu je totožná se skupinou, která předložila žádost o registraci produktu „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“.

2.   Členský stát nebo třetí země

Slovenská republika

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Popis produktu

Metoda produkce

Jiná [uveďte]

Změna kontaktních údajů seskupení žadatelů

Změna výhrady názvu

Změna kontaktních údajů orgánu ověřujícího dodržování specifikace produktu

Změna minimálních požadavků a postupů kontroly zvláštní povahy

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu jako zapsané ZTS, která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

5.   Změna (změny)

1.    Změna kontaktních údajů seskupení žadatelů

Kontaktní e-mailová adresa seskupení žadatelů repecu@stonline.sk se opravuje na sekretariat@cechpekarov.sk.

2.    Název produktu

Ze zapsaného názvu produktu „Bratislavský rožok“/„Pressburger Kipfel“/„Pozsonyi kifli“ se vypouští německý název „Pressburger Kipfel“, protože v Rakousku a Německu se uvedený název pro tento druh výrobku nepoužívá. Ve zmiňovaných zemích se užívá převážně výraz „Pressburger Beugel“.

Nový název zapsaného produktu je proto „Bratislavský rožok“/„Pozsonyi kifli“.

Změna názvu se zohledňuje v celém textu specifikace.

„Zápis do rejstříku bez výhrady názvu“ se mění na „Zápis do rejstříku s výhradou názvu“, a to s ohledem na čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.

Slovenská republika má spolu s Maďarskem zájem na zachování zápisu názvu produktu „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„POZSONYI KIFLI“ v rejstříku chráněných označení.

3.    Popis produktu

V popisu produktu se mění hmotnost produktu z původních „40–60 g“ na „40–70 g“. Tato změna vychází ze vzájemné dohody s Maďarskem, jelikož maďarští pekaři pečou rohlíky i o hmotnosti 70 g.

Z popisu se také navrhuje vypustit údaje:

„Chemické vlastnosti

obsah tuku v sušině – min. 20 %

obsah cukru v sušině – min. 12 %“.

Důvod je ten, že obsah tuku bude uveden v bodě 3.6 a cukr v sušině není nutným ukazatelem.

4.    Metoda produkce

Z popisu výrobního postupu zemědělského produktu nebo potraviny se navrhuje vypustit tabulky, ve kterých je uveden „recept na výrobu 1 000 ks, 50–55 g výrobku“, a recept nahradit následujícím zněním:

„K přípravě těsta se používají tyto základní suroviny: pšeničná mouka, tuk (stolní margarín, tažný margarín, máslo, vepřové sádlo), cukr, sůl, droždí 0,5 % až 1 % na množství mouky vejce, sušené mléko, vanilkový nebo vanilínový cukr, čerstvá nebo sušená citronová kůra a voda, případně také skořicový cukr. Těsto musí obsahovat nejméně 30 % tuku vzhledem k množství použité mouky.

Do ořechové náplně se zpravidla přidává k mletým ořechům krystalový cukr (nebo med), sladká strouhanka, vanilkový nebo vanilínový cukr a skořicový cukr a směs se zalévá horkou vodou či mlékem.

Do makové náplně se k mletému máku obvykle přidává krystalový cukr (nebo med), sladká strouhanka a vanilkový nebo vanilínový cukr a směs se zalévá horkou vodou či mlékem.

Do náplně lze k vylepšení chuti přidat i džem (švestkový či meruňkový) nebo hrozinky.“

Různí výrobci na Slovensku a v Maďarsku totiž používají jednotlivé suroviny v různém poměru a receptura není pro produkt specifická. Specifický je výsledek pekařovy či cukrářovy práce. Množstevní zastoupení jednotlivých složek není třeba stanovovat z důvodu kontroly minimálních parametrů konečného výrobku. Namísto receptury se proto navrhuje vložit do specifikace následující text, jenž zohledňuje používané suroviny a zároveň umožňuje výrobcům (včetně zahraničních) používat suroviny, které jsou v daném regionu dostupné, obvyklé a spotřebiteli očekávané, a uplatňovat při tom tradiční receptury, jež se region od regionu mírně liší.

V popisu výrobního postupu bude doplněn „vanilínový cukr“ následovně: „vanilkový nebo vanilínový cukr“.

Důvodem je skutečnost, že vanilínový cukr se v současnosti používá častěji než cukr vanilkový. Změna nemá vliv na výsledný produkt. Zohledňuje se v celém textu specifikace.

Ve slovenském textu se v postupu výroby opravuje výraz „žemle“ a nahrazuje se výrazem „klonky“

V textu tak bude použit odborný termín. V textu popisujícím výrobní postup se navrhuje opravit výraz „se zmenšujícím průměrem“ a nahradit jej výrazem „který se … zužuje“.

Důvodem je, že použitím odborného výrazu se text zpřesní.

V části popisující výrobní postup se v druhém odstavci navrhuje za větu „Maková náplň se připravuje vařením nebo zalitím horkou vodou.“ doplnit „(zalévá se tekutinou v poměru 35–40 % k máku)“, tak aby se upřesnilo množství tekutiny používané v receptuře a byla zachována kvalita.

Text „V náplni může být přibližně 10 % hmotnostních mletých jader vlašských ořechů nahrazeno sladkou strouhankou.“ se upravuje následovně: „V náplni může být maximálně 10 % hmotnostních mletých jader vlašských ořechů nebo máku nahrazeno sladkou strouhankou.“ Úprava textu má zabezpečit kvalitu a upřesnit množství používané strouhanky.

Teplotu a čas pečení je třeba upravit s ohledem na změnu velikosti rohlíků v části 3.5. a je zapotřebí zohlednit různé druhy a typy pecí.

Teplotu se navrhuje změnit na 170–220 °C a doba pečení v případě rohlíků o velikosti 50–70 g se mění na 15 až 20 minut.

Důvodem změny je jednak sjednocení teplot pečení v různých druzích a typech pecí, jednak zvýšení hmotnosti rohlíků z 60 na 70 g.

V části o označování se navrhuje doplnit požadavek na dodržení minimální velikosti loga 15 mm, protože tak to požadují platné právní předpisy, a výrobci na tuto skutečnost zapomínají.

V části věnované způsobu a místu prodeje se doplňuje tento text: „V případě nebalených rohlíků lze logo ZTS umístit na cenovku v blízkosti názvu nebo na informační tabuli v blízkosti produktu.“

Důvodem je upřesnění při prodeji nebalených výrobků.

Opravuje se text týkající se skladování. Vypouštějí se slova „skladuje se při teplotě do +10 °C“ a nahrazují se tímto: „Skladování: při pokojové teplotě. Podle množství použitého droždí může být doba trvanlivosti od 3 do 10 dnů“.

Jednalo se o neodůvodněný požadavek snižující kvalitu prodávaných výrobků, který se často nedodržoval a s ohledem na vysoký obsah tuku ve výrobku působil výrobcům problémy. Požadavek na teplotu skladování byl v původní specifikaci uveden jen proto, že byly rohlíky zařazeny mezi cukrářské výrobky.

5.    Zvláštní povaha zemědělského produktu nebo potraviny

V pátém odstavci se doplňuje následující věta: „Výrobek se nesmí vyrábět jako zmrazený předpečený polotovar k opětovnému rozmrazení a dopečení, vždy se vyrábí čerstvý.“

Důvodem je, že výrobek má být čerstvý a vyrábět se podle tradičního receptu. Zmrazování a předpékání se v minulosti nepoužívalo.

V šestém odstavci se upravuje text o potírání rohlíků vaječným obsahem ve fázi před pečením – vypouští se zde slova „obvykle dvakrát“.

Výrobci by totiž neměli být omezováni v tom, jaké chtějí mít mramorování. V tomto ohledu není žádný předpis nutný. Změna nemá vliv na výsledný produkt.

6.    Minimální požadavky a postupy pro kontrolu zvláštní povahy

Do první věty se doplňuje následující: „musí obsahovat nejméně 30 % tuku vzhledem k množství použité mouky“.

Důvodem je sladění bodů 3.6 a 3.7 specifikace produktu.

Vypouštějí se „chemické a mikrobiologické požadavky“, ponechávají se jen požadavky fyzikální.

Mikrobiologické požadavky totiž nefigurují v právních předpisech a nejsou definované. Při kontrole před uvedením na trh navíc nemají opodstatnění a chemické požadavky nebyly definovány ani v původní specifikaci. Jedná se o terminologické upřesnění.

7.    Orgány nebo subjekty ověřující soulad se specifikací produktu

Emailový kontakt orgánu ověřujícího dodržování specifikace výrobku se mění na buchlerova@svps.sk.

Ke změně dochází v důsledku změn v emailových kontaktech v rámci organizace.

SPECIFIKACE PRODUKTU JAKO ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY

„BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„POZSONYI KIFLI“

EU č.: TSG-SK-02120 – 15.2.2016

Slovenská republika

1.   Název, který má být zapsán

„Bratislavský rožok“/„Pozsonyi kifli“

2.   Druh produktu

Třída 2.24 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

3.   Důvody zápisu do rejstříku

3.1.   Jedná se o produkt, který:

je výsledkem způsobu produkce, zpracování nebo složení odpovídajících tradičním postupům pro dotyčný produkt či potravinu

je vyroben ze surovin nebo přísad, které jsou tradičně používány

Slovenský název „Bratislavský rožok“ se začal používat přibližně v roce 1920, kdy se tehdejší název města Pressburg, které bylo součástí Československa a hlavním městem tehdejšího Slovenska, změnil na Bratislavu. Od uvedeného roku se název rohlíku přizpůsobil novému názvu města – „Bratislavský rožok“. Po uzákonění nového názvu města se v Rakousku namísto zavedeného „Beugle“ začal používat výraz „Kipfel“ ve spojení se starým názvem města. V maďarštině byl původně zavedený název „Pozsonyi patkó“, což v překladu znamená „Bratislavská podkova“. Podle současných informací několik maďarských pekáren a cukráren, zejména v Budapešti, tento produkt vyrábí a uvádí na trh pod názvem „Pozsonyi kifli“, což v překladu znamená „Bratislavský rohlík“ s tím, že název města je původní, užívaný do roku 1918. Vzhledem k zažitým zvyklostem se navrhuje název „Pozsonyi kifli“ ponechat.

3.2.   Jedná se o název, který:

byl tradičně používán jako název konkrétního produktu

označuje tradiční povahu nebo specifickou vlastnost produktu

Produkt je zvláštní tím, že má historicky dané složení a způsob výroby. Pojem „Bratislavský rožok“ se používá pouze k označení konkrétního typu jemného pekařského nebo cukrářského pečiva.

Zvláštní povaha produktu je založena na zvláštní úpravě povrchu produktu, kterou je „mramorování“, což je jemné žilkovité zabarvení, které je světlejší než na zbývající části horní kůrky. Jiné pekařské nebo cukrářské produkty takovouto úpravu povrchu nemají.

Produkt se od podobných druhů pekařského nebo cukrářského jemného pečiva na trhu odlišuje tvarem, hmotností a také množstvím náplně. Do těsta se přidává více tuku než u jiných produktů a ani jeden druh jemného pečiva nemá mramorování na povrchu.

Díky použití makové nebo ořechové náplně má produkt specifickou vůni i chuť.

Produkt má zvláštní vzhled a je vytvarovaný do podkovy nebo do tvaru písmene C.

Pro zachování tradičního charakteru produktu musí při přípravě platit tyto požadavky, pokud jde o recept:

těsto musí obsahovat nejméně 30 % tuku vzhledem k množství použité mouky,

z celkové hmotnosti upečeného produktu musí náplň představovat nejméně 40 %,

výrobek se před pečením musí potřít vaječným obsahem nebo vaječným žloutkem, který podle výrobního postupu na upečeném výrobku musí vytvářet mramorování.

4.   Popis

4.1.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název podle bodu 1, včetně hlavních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností dokládajících jeho specifickou povahu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)

Jemné pekařské nebo cukrářské pečivo s mramorovým lesklým povrchem plněné makovou nebo ořechovou náplní

Organoleptické vlastnosti

Barva: na povrchu hnědá až tmavohnědá, na řezu je kromě tenkého, několikamilimetrového těsta pouze náplň – maková náplň má tmavou až černou barvu, ořechová náplň má barvu hnědou

Vzhled: celistvý, lesklý povrch hnědé až tmavohnědé barvy se světlejším jemným „žilkováním“ na horní kůrce, které připomíná „mramorování“

Konzistence: na povrchu pevná, jemná, při rozlomení křehká

Vůně a chuť: jemná, typická po použité náplni (tedy typicky ořechová nebo typicky maková), chuť je příjemně sladká s vůní po použitých přísadách

Fyzikální vlastnosti

Tvar: u makové náplně podkova, která se od středu ke koncům postupně zužuje, a u ořechové náplně tvar písmene C

Hmotnost: obvykle 40–70 g

4.2.   Popis metody produkce produktu, k němuž se vztahuje název podle bodu 1, kterou musí producenti dodržovat, případně včetně povahy a vlastností používaných surovin nebo přísad a metody přípravy produktu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)

K přípravě těsta se používají tyto základní suroviny: pšeničná mouka, tuk (stolní margarín, tažný margarín, máslo, vepřové sádlo), cukr, sůl, droždí 0,5 % až 1 % na množství mouky, vejce, sušené mléko, vanilkový nebo vanilínový cukr, čerstvá nebo sušená citronová kůra a voda, případně také skořicový cukr. Těsto musí obsahovat nejméně 30 % tuku vzhledem k množství použité mouky a z hmotnosti hotového produktu musí nejméně 40 % tvořit náplň.

Do ořechové náplně se zpravidla přidává k mletým ořechům krystalový cukr (nebo med), sladká strouhanka, vanilkový nebo vanilínový cukr a skořicový cukr a směs se zalévá horkou vodou či mlékem.

Do makové náplně se k mletému máku obvykle přidává krystalový cukr (nebo med), sladká strouhanka a vanilkový nebo vanilínový cukr a směs se zalévá horkou vodou či mlékem.

Do náplně lze k vylepšení chuti přidat i džem (švestkový či meruňkový) nebo hrozinky.

Postup výroby

Těsto se připraví mísením mouky a vody, případně vody s rozpuštěným sušeným mlékem, kvasnic, soli, cukru a jedlého tuku. Tuk je možné nejprve smíchat s moukou a ostatní suroviny přidat potom. Vymísené těsto se nechá 30 až 40 minut kynout. Po viditelném zvětšení objemu těsta a jeho následném krátkém promísení se těsto rozdělí na kousky, které se vytvarují do bochánků. Ty se po 15 až 20 minutách kynutí rozválí na placky – ovály s delší osou 12 až 15 cm. Tloušťka placky má být 2 až 3 mm. Na placku se položí váleček makové nebo ořechové náplně a zabalí se do ní tak, že vznikne válec o délce 12 až 15 cm, který se od středu ke koncům postupně zužuje. Spojení placky při zabalení náplně by mělo být rovné a při vytvarovaní rohlíku na pečicím plechu musí zůstat vespod. Produkt se formuje do tvaru podkovy, pokud má makovou náplň, nebo do tvaru písmene C, pokud má náplň ořechovou. Tvary musí být tak výrazně odlišné, aby bylo na první pohled zřejmé, jakou náplň obsahují.

Maková náplň se připravuje vařením nebo zalitím horkou vodou (zalévá se tekutinou v poměru 35–40 % k máku). Při vaření se maková náplň připravuje tak, že se v malém množství vody rozpustí cukr a voda se přivede k varu. (Místo cukru se může použít i včelí med). Do rozpuštěného cukru se za stálého míchání postupně sype rozemletý mák smíchaný se sušeným mlékem, sladkou strouhankou a hrozinkami a vaří se a míchá, dokud nezhoustne na poměrně hutnou kašovitou hmotu. Maková náplň se po vychladnutí, při kterém dále zhoustne, dochutí strouhanou čerstvou citrónovou kůrou nebo citrónovou pastou, případně skořicí nebo ještě malým množstvím vanilkového cukru. Ořechová náplň se nevaří, rozemletá jádra vlašských ořechů se pouze smíchají s cukrem (nebo včelím medem), hrozinkami, sušeným mlékem, horkou vodou, vanilkovým nebo vanilínovým cukrem a mletou skořicí. V náplni může být maximálně 10 % hmotnostních mletých jader vlašských ořechů nebo máku nahrazeno sladkou strouhankou.

Obě náplně musí mít po vychladnutí tak hustou konzistenci, aby z nich bylo možné v ruce vytvarovat malé válečky.

Vytvarované produkty se rozloží na pečicí plechy a potřou se vaječným obsahem nebo jen žloutkem. Potřené produkty na plechách se uloží na chladné místo, kde proudí vzduch, aby potěr na jejich povrchu mírně zaschnul. Po zaschnutí povrchu a mírném nakynutí se znovu natřou rozšlehaným vaječným obsahem, nechají se sušit a teprve pak se umístí do kynárny. Vykynuté produkty se pečou jako jemné kynuté pekařské výrobky. Během kynutí, a zejména během pečení usušený potěr na povrchu jemně popraská a na svrchní kůrce produktu vytvoří typickou „mramorovou“ strukturu.

Produkty se pečou bez páry při teplotě 170–220 °C.

Doba pečení závisí na velikosti rohlíku. U výrobků o hmotnosti 40–50 g je to 10 až 12 minut a u výrobků o hmotnosti 50–70 g pak 15 až 20 minut.

Po vychladnutí se upečené rohlíky připravují k expedici a prodeji.

Technologické ztráty a ztráty pečením představují v závislosti na hmotnosti produktů a tuhosti náplně okolo 10 %.

Označování: zvýrazněný název produktu „Bratislavský rožok“ nebo odpovídající název v maďarském jazyce, uvedené logo Unie nebo logo a nápis „Zaručená tradičná špecialita“. Na balení se může uvádět zkratka „ZTŠ“. Je třeba dodržet minimální velikost loga 15 mm.

Způsob a místo prodeje: „Bratislavský rožok“ se prodává jako kusové zboží ve specializovaných prodejnách výrobců nebo v cukrárnách, kavárnách a v zařízeních rychlého občerstvení. V případě nebalených rohlíků lze logo ZTS umístit na cenovku v blízkosti názvu nebo na informační tabuli v blízkosti produktu.

Skladování: při pokojové teplotě.

Podle množství použitého droždí může být doba trvanlivosti od 3 do 10 dnů.

Produkt se vyrábí ručně, nikoli průmyslově.

Výrobek se nesmí vyrábět jako zmrazený předpečený polotovar k opětovnému rozmrazení a dopečení, vždy se vyrábí čerstvý.

4.3.   Popis hlavních prvků vytvářejících tradiční povahu produktu (čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení)

Tradiční povaha produktu se zakládá na tradičním složení, což znamená, že z celkové hmotnosti hotového produktu musí nejméně 40 % tvořit náplň.

Produkt se zvláštním názvem se vyrábí už déle než dvě stě let i v sousedním Maďarsku a Rakousku, s kterými před necelými 90 lety tvořilo Slovensko jeden státní celek.

V knize Vladimíra Tomčíka „S vareškou dvoma tisícročiami“ (S vařečkou dvěma tisíciletími) se uvádí, že ze zápisů v účetních knihách vyplývá, že už v roce 1590 se „Bratislavské rožky“ podávaly ve veřejných hostincích, ale tajemství jejich přípravy je mnohem starší.

V publikaci „Ulice a námestia mesta Bratislavy“ (Ulice a náměstí města Bratislavy) od Tivadara Ortvaye, vydané v roce 1905 v Bratislavě, se na straně 305 uvádí, že nedaleko cukrárny Viktora Mayera se nachází stará Scheuermannova pekárna (dnes Lauda) na pečení makových a ořechových podkov, které jako speciality proslavily Bratislavu [Ulice a náměstí města Bratislavy, další text zní: Historie města podle názvů ulic a náměstí, podle původních výzkumů napsal Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, 1905, knižní tiskárna F.K. Wiganda. Na stranách 304 a 305 knihy podle přílohy 1 v maďarštině se v souvislosti s dnešním Hviezdoslavovým náměstím zmiňuje Scheuermannova pekárna. Příslušná část textu zní: V blízkosti se nachází stará Scheuermannova pekárna (dnes Lauda) na makové a ořechové podkovy, která založila slávu Bratislavy v této specialitě. K těmto specialitám patří také „bratislavský suchár“…].

Podle publikace „Chlieb náš každodenný“ (Chléb náš vezdejší) od V. Szemese a V. Karoviče, vydané v roce 1992 v Bratislavě, se na s. 52 uvádí, že „pekař Schiermann na Mikuláše“ roku 1785 umístil do výkladu svého obchodu nový druh pečiva s náplní, které vstoupilo do dějin jako „prešpurské beugle“. Rozdíl ve jménech Scheuermann a Schiermann se považuje za chybu v přepise, přičemž správně má být Scheuermann.

Později vyrábělo „Bratislavské rožky“ v Bratislavě již několik pekařů. Mezi nejznámější patřil Ágoston Schwappach, jehož pekárna byla založena v roce 1834 a nabízela makové a ořechové podkovy. Mezi pokračovatele výrobců produktu „Bratislavský rožok“ pekařů Scheuermanna a Laudy patřil i pekařský mistr Johann Korče, který žil v letech 1851 až 1919 a byl rytířem Řádu Františka Josefa, stejně jako jeho syn, pekařský mistr Hans Korče. Pokračovatelem po rodině Korčeových byl Emil Kastner.

Známá byla také pekárna Gustáva Wendlera na Štefánikově ulici v Bratislavě, která tyto výrobky zasílala i poštou.

V bývalém bratislavském časopise Pressburger Wegweiser z roku 1863 nabízí cukrárna a pekárna Antona Pressbergera mezi různými produkty i „makové a ořechové beugle“.

Vídeňské noviny Neue Freie Presse z 16. dubna 1938 zveřejnily recept na „Pressburger Kipfel – Bratislavské rožky“. Popis receptu a výrobního postupu je téměř stejný jako výrobní popis používaný dnes.

„Bratislavské rožky“ popsali v roce 1870 ve svých knihách také Terézia Vansová a Ján Babilon.

„Bratislavský rožok“ postupně vyráběli pekaři a cukráři v několika evropských městech, zejména v Rakousku, Česku a Maďarsku. Podle informací získaných od pekařských odborníků z dalších států se produkt s názvem „Bratislavský rožok“ na vícero místech vyrábí nebo je alespoň znám jeho tvar, přibližná receptura a výrobní postup. Výroba tohoto produktu byla už v bývalém Československu předmětem praktické výuky na odborných školách pekařského a cukrářského zaměření, zejména po roce 1950. Název „Bratislavský rožok“ se začal používat až po roce 1918, po vzniku Československa a přejmenování města z původního Pressburg anebo Pozsony na Bratislavu. Měnilo se i pojmenování produktu. Původní název „Beugel“ byl v maďarštině zavedený jako „patkó“, což v překladu znamená podkova. Výraz „rožok“ se začal zřejmě používat až v souvislosti s novým názvem města. V Maďarsku se až do dnešních dnů používá název „Pozsonyi kifli“ (Bratislavský rožok) složený ze starého pojmenování města a nového pojmenování tvaru výrobku. I v Rakousku se častěji používá název „Pressburger Kipfel“ a výraz „Beugel“ se už objevuje zřídka.

Produkt „Bratislavský rožok“ má svou historii, avšak je oblíbený i v dnešní době. Předpokládá se, že na Slovensku se pravidelně vyrábí ve více než dvaceti pekárnách a cukrárnách a v dalších desítkách provozoven alespoň jedenkrát týdně.

V letech 1999 a 2005 Slovenské družstvo pekařů ve finálové skupině světové soutěže Lesaffre Coupe v Paříži zařadilo „Bratislavský rožok“ mezi soutěžní produkty a výrobek se setkal s kladným hodnocením poroty.

Počátkem roku 2007 byla poprvé v historii uspořádána mezinárodní soutěž o nejlepší „Bratislavský rožok“, a to v rámci výstavy Danubius Gastro v Bratislavě, kde soutěžilo devět družstev ze tří států (titulní strana Bratislavských novin z 25. ledna 2007).

O soutěži několikrát informovaly Bratislavské noviny, ale i některá celoslovenská periodika.

I v deníku Nový čas z 25. července 2008 je článek o „Bratislavskom rožku“. Článek obsahuje také tradiční recepturu z roku 1938 a tvar produktů se popisuje takto: „…vyformujeme do tvaru podkovy s mákem anebo do tvaru C s ořechy.“

V časopise Epicure v článku „Bratislavský rožok – tradícia s dlhou históriou“ (Bratislavský rohlík – tradice s dlouhou historií), se na s. 52 píše, že: „rohlík plněný mákem je tvarovaný do podkovy, tvar rohlíku plněného ořechy naznačuje písmeno C.“


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.