ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 369

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
30. října 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 369/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 369/02

Posudek 1/17: Žádost o posudek podaná Belgickým královstvím na základě čl. 218 odst. 11 SFEU

2

2017/C 369/03

Věc C-218/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2017 Natural Instinct Ltd proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. února 2017 ve věci T-30/16, M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Věc C-447/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. července 2017 Evropskou unií, zastoupenou Soudním dvorem Evropské unie, proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

3

2017/C 369/05

Věc C-479/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. srpna 2017 společností Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

4

2017/C 369/06

Věc C-481/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulharsko) dne 9. srpna 2017 – Nikolaj Jančev v. Direktor na direkcija Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika – Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

5

2017/C 369/07

Věc C-495/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Prahova (Rumunsko) dne 14. srpna 2017 – Cartrans Spedition Srl v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Tribunál

2017/C 369/08

Spojené věci T-107/15 a T-347/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Uganda Commercial Impex v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená vůči Demokratické republice Kongo — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice — Ponechání jména žalobkyně na seznamu

7

2017/C 369/09

Věc T-327/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Řecko v. Komise EZOZF — Orientační sekce — Snížení finanční pomoci — Operační program — Právní základ — Přechodná ustanovení — Uplatnění finančních oprav po dotčeném programovém období — Porušení podstatných formálních náležitostí — Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut — Právní jistota — Legitimní očekávání — Ne bis in idem — Přiměřenost

8

2017/C 369/10

Věc T-393/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Università del Salento v. Komise Rozhodčí doložka — Obecný program Základní práva a spravedlnost — Zvláštní program Trestní soudnictví — Vymáhání částek vyplacených Komisí z titulu smlouvy o dotacích — Započtení pohledávek — Částečné překvalifikování žaloby — Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky

8

2017/C 369/11

Věc T-734/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Komise v. FE Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Otevřené výběrové řízení — Zápis na seznam úspěšných uchazečů — Rozhodnutí OOJ o nepřijetí úspěšného uchazeče — Pravomoci výběrové komise a pravomoci OOJ — Podmínky účasti ve výběrovém řízení — Minimální délka odborné praxe — Způsoby výpočtu — Ztráta šance na přijetí — Návrh na náhradu škody

9

2017/C 369/12

Věc T-751/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Contact Software v. Komise Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Trhy se software pro vytváření designu pomocí počítače a s informacemi o rozhraní pro tento software — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Relevantní trh — Zjevně nesprávné posouzení — Nedostatečný zájem Unie

9

2017/C 369/13

Věc T-768/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – RP Technik v. EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Evropské unie RP ROYAL PALLADIUM — Starší slovní ochranná známka Evropské unie RP — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

10

2017/C 369/14

Věc T-86/16: Usnesení Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Codorníu v. EUIPO (ANA DE ALTUN) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ANA DE ALTUN — Starší národní obrazová ochranná známka ANNA — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění

11

2017/C 369/15

Věc T-103/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Alpenschmaus — Starší slovní ochranná známka Evropské unie ALPEN — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

11

2017/C 369/16

Věc T-276/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie Boswelan — Zrušení — Čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence skutečného užívání ochranné známky — Neexistence řádných důvodů pro neužívání

12

2017/C 369/17

Věc T-305/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie LOVE TO LOUNGE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Článek 76 nařízení č. 207/2009

13

2017/C 369/18

Věc T-315/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Tamasu Butterfly Europa v. EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Butterfly — Starší slovní ochranná známka Evropské unie a národní obchodní název Butterfly — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 207/2009

13

2017/C 369/19

Věc T-421/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Oma — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009

14

2017/C 369/20

Věc T-422/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

14

2017/C 369/21

Věc T-449/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Bester Opa — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

15

2017/C 369/22

Věc T-450/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freunde — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

15

2017/C 369/23

Věc T-451/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

16

2017/C 369/24

Věc T-452/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freundin — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

16

2017/C 369/25

Spojené věci T-504/16 a T-505/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Bodson a další v. EIB Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Odměňování — Roční úprava platové stupnice základních platů — Metoda výpočtu — Hospodářská a finanční krize

17

2017/C 369/26

Věc T-585/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Skareby v. ESVČ Veřejná služba — Úředníci — Svoboda projevu — Povinnost loajality — Vážný zásah do oprávněných zájmů Unie — Zamítnutí povolení zveřejnit článek — Výzva ke změně textu — Článek 17a služebního řádu — Předmět žaloby — Rozhodnutí o zamítnutí správní stížnosti

18

2017/C 369/27

Věc T-116/10: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2017 – Německo v. Komise Žaloba na neplatnost — EFRR — Snížení finanční podpory — Program spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko — Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí — Porušení podstatných procesních náležitostí — Zjevně opodstatněná žaloba

18

2017/C 369/28

Věc T-90/17: Usnesení Tribunálu ze dne 12. září 2017 – Gelinova Group v. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

19

2017/C 369/29

Věc T-117/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 3. července 2017 – Proximus v. Rada Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Jednací řízení — Návrh na nařízení předběžného opatření — Neexistence naléhavosti

19

2017/C 369/30

Věc T-527/17: Žaloba podaná dne 8. srpna 2017 – Waisman a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

20

2017/C 369/31

Věc T-529/17: Žaloba podaná dne 10. srpna 2017 – Blasi Gómez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

21

2017/C 369/32

Věc T-530/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – López Campo a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

21

2017/C 369/33

Věc T-531/17: Žaloba podaná dne 9. srpna 2017 – Promociones Santa Rosa v. Jednotný výbor pro řešení krizí

22

2017/C 369/34

Věc T-535/17: Žaloba podaná dne 7. srpna 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra Irache v. Jednotný výbor pro řešení krizí

22

2017/C 369/35

Věc T-539/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

23

2017/C 369/36

Věc T-540/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

24

2017/C 369/37

Věc T-541/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

25

2017/C 369/38

Věc T-542/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

26

2017/C 369/39

Věc T-543/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

28

2017/C 369/40

Věc T-544/17: Žaloba podaná dne 5. srpna 2017 – Imabe ibérica v. Jednotný výbor pro řešení krizí

29

2017/C 369/41

Věc T-552/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Maña a další v. SRB

29

2017/C 369/42

Věc T-560/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Fortischem v. Parlament a Rada

30

2017/C 369/43

Věc T-572/17: Žaloba podaná dne 21. srpna 2017 – UC v. Parlament

31

2017/C 369/44

Věc T-574/17: Žaloba podaná dne 23. srpna 2017 – UD v. Komise

32

2017/C 369/45

Věc T-588/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

32

2017/C 369/46

Věc T-589/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

33

2017/C 369/47

Věc T-590/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

34

2017/C 369/48

Věc T-591/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

35

2017/C 369/49

Věc T-604/17: Žaloba podaná dne 5. září 2017 – Thun v. EUIPO (Figurka ryby)

35

2017/C 369/50

Věc T-608/17: Žaloba podaná dne 6. září 2017 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Věc T-612/17: Žaloba podaná dne 11. září 2017 – Google a Alphabet v. Komise

37

2017/C 369/52

Věc T-624/17: Žaloba podaná dne 13. září 2017 – Polsko v. Komise

38

2017/C 369/53

Věc T-629/17: Žaloba podaná dne 18. září 2017 – Česká republika v. Komise

39


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2017/C 369/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 357, 23.10.2017

Dřívější publikace

Úř. věst. C 347, 16.10.2017

Úř. věst. C 338, 9.10.2017

Úř. věst. C 330, 2.10.2017

Úř. věst. C 318, 25.9.2017

Úř. věst. C 309, 18.9.2017

Úř. věst. C 300, 11.9.2017

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/2


Žádost o posudek podaná Belgickým královstvím na základě čl. 218 odst. 11 SFEU

(Posudek 1/17)

(2017/C 369/02)

Jednací jazyk: všechny úřední jazyky

Žadatel

Belgické království (zástupci: C. Pochet, L. Van den Broeck a M. Jacobs, zmocněnci)

Otázka položená Soudnímu dvoru

Je kapitola osm („Investice“) oddíl F („řešení investičních sporů mezi investorem a státem“) Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 30. října 2016, slučitelná se Smlouvami, včetně základních práv?


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2017 Natural Instinct Ltd proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. února 2017 ve věci T-30/16, M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct

(Věc C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Natural Instinct Ltd (zástupci: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, Barrister)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), M. I. Industries, Inc.

Usnesením ze dne 7. září 2017 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl o tom, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. července 2017 Evropskou unií, zastoupenou Soudním dvorem Evropské unie, proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

(Věc C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská unie zastoupená Soudním dvorem Evropské unie (zástupci: J. Inghelram a K. Sawyer, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Guardian Europe Sàrl; Evropská unie zastoupená Evropskou komisí

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 1 výroku napadeného rozsudku;

zamítl jako neopodstatněný návrh společnosti Guardian Europe na náhradu škody ve výši EUR 936 000 eur za náklady na bankovní záruku, které jí údajně vznikly v důsledku porušení povinnosti vydat rozhodnutí ve věci T-82/08 v přiměřené lhůtě; anebo čistě alternativně snížit výši této náhrady na 299 251,64 eur včetně kompenzačního úroku vypočteného s ohledem na to, že se tato částka skládá z několika jednotlivých částek, které se staly splatnými v různé době;

uložil společnosti Guardian Europe náhradu nákladů.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka čtyři důvody.

1)

První důvod spočívá v tom nesprávném výkladu úpravy týkající se omezení v případě pokračující ztráty, neboť Tribunál konstatoval, že údajná majetková škoda spočívající v zaplacení poplatků na bankovní záruku, které byly uhrazeny více než pět let před podáním žaloby na náhradu škody, byla promlčena.

2)

Druhý důvod spočívá v nesprávném výkladu pojmu příčinná souvislost, jelikož Tribunál konstatoval, že porušení povinnosti rozhodnout v přiměřené lhůtě bylo rozhodující pro vznik údajné majetkové škody v důsledku zaplacení poplatků za bankovní záruku, zatímco podle ustálené judikatury je rozhodujícím důvodem pro placení takových nákladů rozhodnutí podniku nezaplatit pokutu během řízení před unijními soudy.

3)

Třetí důvod spočívá v nesprávném právním posouzení v rámci určování období, během něhož údajná majetková škoda vznikla, a nedostatečném odůvodnění, neboť Tribunál konstatoval bez uvedení důvodů, že období, během něhož údajná majetková škoda spočívající v zaplacení poplatků na bankovní záruku vznikla, se může lišit od období, během něhož došlo k protiprávnímu jednání, v jehož důsledku tato škoda údajně vznikla.

4)

Čtvrtý důvod spočívá v nesprávném právním posouzení z důvodu přiznání nepřiměřeného kompenzačního úroku, neboť Tribunál přiznal žalobkyni úrok ve částce počítané od data, k němuž nárok na něj dosud nevznikl.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/4


Kasační opravný prostředek podaný dne 8. srpna 2017 společností Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

(Věc C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Guardian Europe Sàrl (zástupci: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská unie, zastoupená Soudním dvorem Evropské unie a Evropskou komisí

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

1)

zrušil rozsudek v rozsahu, v němž byl bodem 3 výroku zamítnut návrh společnosti Guardian Europe na náhradu škody na základě článku 268 a článku 340 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie;

2)

určil, že Soudní dvůr může věcně rozhodnout o nároku žalobkyně na náhradu škody, a

a)

uložil EU, zastoupené Soudním dvorem Evropské unie, nahradit společnosti Guardian Europe škodu, která jí vznikla v důsledku toho, že Tribunál nerozhodl v přiměřené lhůtě v souladu s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 6 odst. Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to v této výši: i) ztráta příležitosti/ušlý zisk ve výši €1 388 000; ii) dodatečné náklady na záruku ve výši € 143 675,78; a iii) nepeněžní ztráty vyjádřené procentem z pokuty uložené společnosti Guardian v rozhodnutí;

b)

uložil EU, zastoupené Komisí a Soudním dvorem Evropské unie, nahradit společnosti Guardian Europe škodu, která jí vznikla v důsledku toho, že Komise a Tribunál porušily zásadu rovného zacházení, a to v této výši: i) ztráta příležitosti/ušlý zisk ve výši € 7 712 000; a ii) nepeněžní ztráty vyjádřené procentem z pokuty uložené společnosti Guardian v rozhodnutí;

c)

přiznal kompenzační úrok z těchto částek pod písm. a) (od 27. července 2010 do data rozhodnutí Soudního dvora o tomto kasačním opravném prostředku) a b) (od 19. listopadu 2010 do data rozhodnutí Soudního dvora o tomto kasačním opravném prostředku), v sazbě p.a. určené pro předmětné období Eurostatem v členském státě (Lucembursko), kde má společnost Guardian Europe zapsané sídlo;

d)

přiznal úrok z prodlení z částek pod písm. a) a b) od data rozhodnutí Soudního dvora o tomto kasačním opravném prostředku do úplného zaplacení v sazbě Evropské centrální banky (ECB) pro hlavní refinanční operace navýšené o dva procentní body;

3)

případně alternativně k bodům 2) písm. a) až d) vrátil věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí ve věci; a

4)

uložil žalovaným nahradit náklady řízení před Tribunálem a řízení o tomto kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU a neuplatnil pojem „podnik“ v unijním právu, když konstatoval, že společnosti Guardian Europe nezvnikly ztráty v důsledku toho, že Tribunál nerozhodl ve věci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v. Komise, v přiměřené lhůtě;

2)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU a jeho zjištění byla věcně nesprávná, což bylo zjevné z dokumentů předložených Tribunálu, jelikož rozhodl, že společnosti Guardian Europe vznikly ztráty pouze ve výši 82 %, co se týče nákladů na záruku během nepřiměřeně dlouho probíhajícího řízení před Tribunálem ve věci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v. Komise;

3)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU, když konstatoval, že společnosti Guardian Europe nevznikla nemajetková újma z důvodu, že nerozhodl ve věci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v. Komise, v přiměřené lhůtě;

4)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU a neuplatnil pojem „podnik“ v unijním právu, když konstatoval, že porušení zásady rovného zacházení v rozhodnutí Komise č. (2007) 5791 final (1) – Ploché sklo, a rozsudku Tribunálu ve věci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v. Komise, nevedlo ke ztrátám zisku na straně společnosti Guardian Europe;

5)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU, když konstatoval, že porušení zásady rovného zacházení v rozhodnutí Komise č. (2007) 5791 final – Ploché sklo a rozsudku Tribunálu ve věci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl v. Komise, nezpůsobilo společnosti Guardian Europe nemajetkovou újmu; a

6)

Tribunál svým rozsudkem porušil článek 268 a článek 340 druhý pododstavec SFEU, když konstatoval, že pouze rozsudek soudu posledního stupně – tedy nikoli Tribunálu – může být důvodem k založení odpovědnosti za škodu za porušení unijního práva.


(1)  Rozhodnutí Komise C(2007) 5791 final ze dne 28. listopadu 2007 v řízení podle článku [101 SFEU] a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/39165 – Ploché sklo).


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulharsko) dne 9. srpna 2017 – Nikolaj Jančev v. Direktor na direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Věc C-481/17)

(2017/C 369/06)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Účastníci původního řízení

Žalobce: Nikolaj Jančev

Žalovaný: Direktor na direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Předběžné otázky

1)

Je třeba bod 16 rozhodnutí Evropské komise C(2011)863 final ze dne 11. února 2011, které bylo vydáno podle čl. 108 odst. 3 SFEU a kterou byla prohlášena státní podpora Bulharské republiky č. 546/2010 týkající se investic do zemědělských podniků prostřednictvím osvobození od daně z příjmů právnických osob za slučitelnou s čl. 107 odst. 3 SFEU, vykládat v tom smyslu, že s ohledem jednak na pravomoci Komise a jednak na důsledky zásad procesní autonomie a právní jistoty je přípustné použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle níž je třeba považovat lhůtu pro provedení kontroly týkající se splnění požadavků poskytnuté státní podpory, která je uvedena v tomto bodě, za orientační a nikoli za prekluzivní?

2)

Je třeba body 7, 8, 14 a 45 rozhodnutí Evropské komise C(2011)863 final ze dne 11. února 2011, které bylo vydáno podle čl. 108 odst. 3 SFEU a kterou byla prohlášena státní podpora Bulharské republiky č. 546/2010 týkající se investic do zemědělských podniků prostřednictvím osvobození od daně z příjmů právnických osob za slučitelnou s čl. 107 odst. 3 SFEU, ve spojení a s účelovým zohledněním zásady proporcionality vykládat v tom smyslu, že o oprávněném získání/využití nároku na podporu je rozhodováno pouze na základě dodržení vnitrostátních právních předpisů, které byly výslovně zmíněny v uvedeném rozhodnutí a jimiž je realizována státní podpora, nebo je přípustné zohlednit i obsah dalších podmínek stanovených ve vnitrostátním právu, které nesledují cíle, k jejichž dosažení slouží udělení státní podpory?


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Prahova (Rumunsko) dne 14. srpna 2017 – Cartrans Spedition Srl v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Věc C-495/17)

(2017/C 369/07)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Prahova

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Cartrans Spedition Srl

Žalovaní: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Předběžné otázky

1)

Představuje karnet TIR potvrzený celním úřadem země určení doklad o vývozu přepravovaného zboží pro účely osvobození dopravních transakcí a služeb souvisejících s vývozem zboží od DPH, v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), s přihlédnutím k režimu tohoto celního tranzitního dokladu, který prostřednictvím Příručky pro tranzit pro režim TIR č. TAXUD/1873/2007 stanovil Výbor pro celní kodex – oddělení pro tranzit v rámci generálního ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise?

2)

Brání článek 153 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty daňové praxi, která daňovému poplatníkovi ukládá prokázat vývoz přepravovaného zboží výhradně prostřednictvím celního prohlášení o vývozu, přičemž odepírá nárok na odpočet DPH pro přepravu vyváženého zboží, pokud toto prohlášení chybí, přestože existuje karnet TIR ověřený celním úřadem země určení?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1


Tribunál

30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/7


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Uganda Commercial Impex v. Rada

(Spojené věci T-107/15 a T-347/15) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření namířená vůči Demokratické republice Kongo - Zmrazení finančních prostředků - Seznam osob, subjektů a orgánů, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice - Ponechání jména žalobkyně na seznamu“)

(2017/C 369/08)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníce řízení

Žalobkyně: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (zástupci: ve věci T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, R. Blakeley, barrister, a, ve věci T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal a R. Blakeley)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: ve věci T-107/15 původně B. Driessen a E. Dumitriu-Segnana, poté B. Driessen a M. Veiga, zmocněnci, a ve věci T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana a M. Veiga)

Předmět věci

Ve věci T-107/15, jejímž předmětem je návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2014/862/SZBP ze dne 1. prosince 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (Úř. věst.2014, L 346, s. 36) a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1275/2014 ze dne 1. prosince 2014, kterým se provádí čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. 2014, L 346, s. 3), a v případě potřeby, na prohlášení nepoužitelnosti čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, zmrazení finančních prostředků (Úř. věst. 2005, L 193, s. 1) na žalobkyni, a ve věci T-347/15, jejímž předmětem je návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/620 ze dne 20. dubna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (Úř. věst. 2015, L 102, s. 43), a nařízení Rady (EU) 2015/614 ze dne 20. dubna 2015, kterým se provádí čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. 2015, L 102, s. 10), a v případě potřeby, na prohlášení nepoužitelnosti čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1183/2005 na žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Věci T-107/15 a T-347/15 se pro účely tohoto rozsudku spojují.

2)

Žaloby se zamítají.

3)

Společnosti Uganda Commercial Impex Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 171, 26.5.2015.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Řecko v. Komise

(Věc T-327/15) (1)

(„EZOZF - Orientační sekce - Snížení finanční pomoci - Operační program - Právní základ - Přechodná ustanovení - Uplatnění finančních oprav po dotčeném programovém období - Porušení podstatných formálních náležitostí - Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí - Právo na obhajobu - Právo být vyslechnut - Právní jistota - Legitimní očekávání - Ne bis in idem - Přiměřenost“)

(2017/C 369/09)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou a A. Vasilopoulou, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Aquilina a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C(2015)1936 final ze dne 25. března 2015 o uplatnění finančních oprav na podporu z orientační sekce EZOZF poskytnutou na operační program CCI č. 2000GR061PO021 (ŘECKO – Cíl 1 – Obnova venkova).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 279, 24.8.2015.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Università del Salento v. Komise

(Věc T-393/15) (1)

(„Rozhodčí doložka - Obecný program ‚Základní práva a spravedlnost‘ - Zvláštní program ‚Trestní soudnictví‘ - Vymáhání částek vyplacených Komisí z titulu smlouvy o dotacích - Započtení pohledávek - Částečné překvalifikování žaloby - Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky“)

(2017/C 369/10)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Università del Salento (Lecce, Itálie) (zástupce: F. Vetrò, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti a O. Verheecke, poté L. Di Paolo, F. Moro a O. Verheecke, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2015, č.j. D/C4 – B.2 – 005817, kterým byla započtena pohledávka žalobkyně týkající se plnění smlouvy v rámci prvního projektu Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises) a dluhu žalobkyně týkající se plnění smluv v rámci druhého projektu nazvaného „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution“, a zadruhé na zrušení všech předchozích, následujících či aktů souvisejících s tímto rozhodnutím, a zatřetí na uložení povinnosti Komisi, aby zaplatila žalobkyni částky, které jí dluží za realizaci projektu Entice a dále návrh založený na článku 272 SFEU a znějící na určení neexistence pohledávky požadované Komisí z důvodu realizace druhého projektu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Università del Salento se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 311, 21.9.2015.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/9


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Komise v. FE

(Věc T-734/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Otevřené výběrové řízení - Zápis na seznam úspěšných uchazečů - Rozhodnutí OOJ o nepřijetí úspěšného uchazeče - Pravomoci výběrové komise a pravomoci OOJ - Podmínky účasti ve výběrovém řízení - Minimální délka odborné praxe - Způsoby výpočtu - Ztráta šance na přijetí - Návrh na náhradu škody“)

(2017/C 369/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: F. Simonetti a G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastnice řízení: FE (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokátky)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 6. října 2015, FE v. Komise (F-119/14, EU:F:2015:116), znějící na zrušení tohoto rozsudku

Výrok

1)

Body 1, 2 a 4 výroku rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 6. října 2015, FE v. Komise (F-119/14), se zrušují.

2)

Žaloba FE podaná k Soudu pro veřejnou službu ve věci F-119/14 se zamítá.

3)

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení o kasačním opravném prostředku.

4)

FE ponese vlastní náklady řízení před Soudem pro veřejnou službu a nahradí náklady téhož řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/9


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Contact Software v. Komise

(Věc T-751/15) (1)

(„Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Trhy se software pro vytváření designu pomocí počítače a s informacemi o rozhraní pro tento software - Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti - Relevantní trh - Zjevně nesprávné posouzení - Nedostatečný zájem Unie“)

(2017/C 369/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Contact Software GmbH (Brémy, Německo) (zástupci: J. M. Schultze, S. Pautke a C. Ehlenz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Vollrath, I. Zaloguin a L. Wildpanner, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Dassault systèmes (Vélizy Villacoublay, Francie) (zástupci: R. Snelders, advokát, a J. Messent, barrister)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a směřující k částečnému zrušení rozhodnutí Komise K(2015) 7006 final ze dne 9. října 2015, kterým se zamítá stížnost podaná žalobkyní týkající se porušení článku 102 SFEU, kterých se údajně dopustily společnosti Dassault systèmes a Parametric Technology Corp. na určitých trzích se software pro vytváření designu pomocí počítače, jakož i na určitých trzích s informacemi o rozhraní pro tento software (věc COMP/39846 – Contact v. Dassault & Parametric).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Contact Software GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

3)

Společnost Dassault systèmes ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – RP Technik v. EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Věc T-768/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Obrazová ochranná známka Evropské unie RP ROYAL PALLADIUM - Starší slovní ochranná známka Evropské unie RP - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Německo) (zástupce: P.-J. Henrichs, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Trévise, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. října 2015 (věc R 2061/2014-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi RP Technik a Tecnomarmi.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti RP Technik GmbH Profilsysteme se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 78, 29.2.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/11


Usnesení Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Codorníu v. EUIPO (ANA DE ALTUN)

(Věc T-86/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ANA DE ALTUN - Starší národní obrazová ochranná známka ANNA - Relativní důvody pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 369/14)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Codorníu (Esplugues de Llobregat, Španělsko) (zástupci: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: E. Zaera Cuadrado, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Španělsko) (zástupce: M. Escribano Uzcudun, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. prosince 2015 (věc R 199/2015-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Codorníu et Bodegas Altun

Výrok

1.

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 9. prosince 2015 (věc R 199/2015-2) se zrušuje.

2.

EUIPO a společnost Bodegas Altun, SL ponesou vlastní náklady řízení, jakož i jakož i každý jednu polovinu nákladů vynaložených společností Codorníu SA.


(1)  Úř. věst. C 136, 18.4.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/11


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Věc T-103/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Alpenschmaus - Starší slovní ochranná známka Evropské unie ALPEN - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/15)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Německo) (zástupci: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a N. Bertram, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: původně E. Strittmatter a A. Folliard-Monguiral, poté A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Weetabix Ltd (Kettering, Spojené království) (zástupci: M. Finger a T. Farkas, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. ledna 2016 (věc R 2725/2014-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Weetabix a Aldi Einkauf.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG se ukládá náhrada nákladů souvisejících s tímto řízením.


(1)  Úř. věst. C 156, 2.5.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/12


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Věc T-276/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Evropské unie Boswelan - Zrušení - Čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Neexistence skutečného užívání ochranné známky - Neexistence řádných důvodů pro neužívání“)

(2017/C 369/16)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Britské Panenské ostrovy, Spojené království) (zástupci: C. Spintig, S. Pietzcker a M. Prasse, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Hecht Pharma GmbH (Hollnseth, Německo) (zástupci: C. Sachs a J. Sachs, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. února 2016 (věc R 2837/2014-5) týkajícímu se řízení o zrušení mezi Hecht-Pharma a Viridis Pharmaceutical .

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Viridis Pharmaceutical Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 251, 11. 7. 2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Věc T-305/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Evropské unie LOVE TO LOUNGE - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009 - Zkoumání skutečností z moci úřední - Článek 76 nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 369/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Německo) (zástupci: M. Kefferpütz a A. Berger, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Bonne, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Primark Holdings (Dublin, Irsko) (zástupci: B. Brandreth, barrister, a G. Hussey, solicitor)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. března 2016 (věc R 489/2015-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Lidl Stiftung a Primark Holdings.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Lidl Stiftung & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Tamasu Butterfly Europa v. EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Věc T-315/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Butterfly - Starší slovní ochranná známka Evropské unie a národní obchodní název Butterfly - Relativní důvody pro zamítnutí zápisu - Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Německo) (zástupce: C. Röhl, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: R. Pethke a D. Hanf, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Německo) (zástupce: P. Koch Moreno, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. března 2016 (věc R 221/2015-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Tamasu Butterfly Europa a adp Gauselmann.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Butterfly Europa GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma)

(Věc T-421/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Oma - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. května 2016 (věc R 91/2016-4) týkajícímu se žádosti o zápis slovního označení Beste Oma jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama)

(Věc T-422/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/20)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. května 2016 (věc R 95/2016-4) týkajícímu se se přihlášky k zápisu slovního označení Beste Mama jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa)

(Věc T-449/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Bester Opa - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/21)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. května 2016 (věc R 92/2016-4), týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení Bester Opa jako ochranné známky Evropské unie

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. 2016, C 364.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde)

(Věc T-450/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freunde - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/22)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. května 2016 (věc R 93/2016-4) týkajícímu se přihlášky slovního označení Beste freunde jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa)

(Věc T-451/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/23)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. května 2016 (věc R 94/2016-4) týkajícímu se týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení Bester Papa jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin)

(Věc T-452/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freundin - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 369/24)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: sheepworld AG (Ursensollen, Německo) (zástupce: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. května 2016 (věc R 96/2016-4) týkajícímu se zápisu slovního označení Beste Freundin jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti sheepworld AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Bodson a další v. EIB

(Spojené věci T-504/16 a T-505/16) (1)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci EIB - Odměňování - Roční úprava platové stupnice základních platů - Metoda výpočtu - Hospodářská a finanční krize“)

(2017/C 369/25)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jean-Pierre Bodson (Lucemburk, Lucembursko) a 485 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (věc T-504/16); a Esther Badiola (Lucembursko) a 15 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze rozsudku (věc T-505/16) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB) (zástupci: původně T. Gilliams a G. Nuvoli, poté G. Faedo a T. Gilliams, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 270 SFEU znějící jednak na zrušení rozhodnutí obsažených ve výplatních páskách za měsíc únor 2013 a následující měsíce, kterými se vůči žalobcům uplatňuje rozhodnutí správní rady EIB ze dne 18. prosince 2012 a rozhodnutí řídicího výboru EIB ze dne 29. ledna 2013, jakož i článku uveřejněného na internetových stránkách dne 5. února 2013 a sdělení zaměstnancům ze dne 15. února 2013, jimiž se zaměstnancům oznamuje přijetí těchto dvou rozhodnutí, a jednak na uložení povinnosti EIB zaplatit žalobcům částku, která odpovídá rozdílu mezi částkou odměny vyplacenou podle výše uvedených rozhodnutí a odměnou, která se měla vyplatit na základě systému vyplývajícího z rozhodnutí správní rady EIB ze dne 22. září 2009, jakož i náhradu škody za újmu, kterou žalobci údajně utrpěli z důvodu ztráty kupní síly a nejistoty spjaté s vývojem jejich odměňování.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské investiční banky (EIB), kterými se provádí rozhodnutí správní rady EIB ze dne 18. prosince 2012 a rozhodnutí řídicího výboru EIB ze dne 29. ledna 2013 a která jsou obsažena ve výplatních páskách za měsíc únor 2013 a následné měsíce Jean-Pierre Bodsona a dalších zaměstnanců EIB, jejichž jména jsou uvedena v příloze ve věci T-504/16, a dále Esther Badiola a dalších zaměstnanců EIB, jejichž jména jsou uvedena v příloze ve věci T-505/16, se zrušují.

2)

Ve zbývající části se žaloby zamítají.

3)

EIB se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013 (věc původně vedená u Soudu pro veřejnou službu pod číslem F-41/13 a předaná k Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Skareby v. ESVČ

(Věc T-585/16) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Svoboda projevu - Povinnost loajality - Vážný zásah do oprávněných zájmů Unie - Zamítnutí povolení zveřejnit článek - Výzva ke změně textu - Článek 17a služebního řádu - Předmět žaloby - Rozhodnutí o zamítnutí správní stížnosti“)

(2017/C 369/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Louvain, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (zástupci: S. Marquardt, zmocněnec, ve spolupráci s de M. Troncoso Ferrerem, F.-M. Hislairem a S. Moya Izquierdem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU znějící na zrušení jednak rozhodnutí ESVČ ze dne 5. června 2015, kterým bylo zamítnuto zveřejnění článku a byla učiněna výzva ke změně dvou odstavců navrženého textu, a jednak „v rozsahu, v němž je to nezbytné“ rozhodnutí ESVČ ze dne 18. prosince 2015, kterým byla zamítnuta stížnost podaná proti původnímu rozhodnutí.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Carině Skareby se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 191, 30.5.2016 (věc původně vedená u Soudu pro veřejnou službu pod číslem F-15/16 a předaná k Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/18


Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2017 – Německo v. Komise

(Věc T-116/10) (1)

(„Žaloba na neplatnost - EFRR - Snížení finanční podpory - Program spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko - Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí - Porušení podstatných procesních náležitostí - Zjevně opodstatněná žaloba“)

(2017/C 369/27)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: původně J. Möller, poté J. Möller a T. Henze, zmocněnci, ve spolupráci s U. Karpensteinem, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B.-R. Killmann, B. Conte a A. Steiblytė, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 10675 ze dne 23. prosince 2009, kterým se snižuje finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytnutá operačnímu programu zahrnutému do cíle č. 2 (1997-1999) týkajícího se Spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v Německé spolkové republice na základě rozhodnutí Komise C(97) 1120 ze dne 7. května 1997.

Výrok

1)

Rozhodnutí Komise C(2009) 10675 ze dne 23. prosince 2009, kterým se snižuje finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytnutá operačnímu programu zahrnutému do cíle č. 2 (1997-1999) týkajícího se Spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v Německé spolkové republice na základě rozhodnutí Komise C(97) 1120 ze dne 7. května 1997, se zrušuje.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 134, 22. 5. 2010.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/19


Usnesení Tribunálu ze dne 12. září 2017 – Gelinova Group v. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Věc T-90/17) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Zpětvzetí námitek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 369/28)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Itálie) (zástupci: A. Tornato a D. Hazan, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. prosince 2016 (věc R 207/2016-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Cloetta Italia Srl a Gelinova Group Srl, dříve Milk & Fruit Srl.

Výrok

1.

Není již důvodné rozhodnout ve věci samé.

2.

Společnost Gelinova Group Srl ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).


(1)  Úř. věst. C 121, 18.4.2017.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/19


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 3. července 2017 – Proximus v. Rada

(Věc T-117/17 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Veřejné zakázky - Jednací řízení - Návrh na nařízení předběžného opatření - Neexistence naléhavosti“)

(2017/C 369/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Proximus SA/NV (Brusel, Belgie) (zástupce: B. Schutyser, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: A. Jaume a S. Cholakova, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. de Bandtem, P. Teerlinckem a M. Gherghinaruem, advokáty)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článků 278 a 279 SFEU a znějící na nařízení předběžného opatření směřujícího k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí Rady, že rámcová smlouva bude uzavřena s jiným uchazečem, a dále k pozastavení plnění rámcové smlouvy, kterou Rada uzavřela s úspěšným uchazečem.

Výrok

1)

Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/20


Žaloba podaná dne 8. srpna 2017 – Waisman a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-527/17)

(2017/C 369/30)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Alejandro Caludio Waisman (Buenos Aires, Argentina) a dalších 158 žalobců (zástupci: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez a J. Ruiz de Villa Jubany, advokáti)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

na základě ustanovení článku 263 SFEU prohlásil neplatnost rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB), které se týká Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08);

na základě čl. 340 odst. 2 SFEU a čl. 41 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie uložil Jednotnému výboru pro řešení krizí, aby žalobcům zaplatil z Jednotného fondu pro řešení krizí zřízeného podle článku 67 nařízení 806/2014 náhradu škod způsobených v přímém důsledku rozhodnutí, které se týká Banco Popular Español, jejichž výše odpovídá tržní hodnotě kapitálových nástrojů uvedeného bankovního subjektu ke dni předcházejícímu výkonu rozhodnutí (6. června 2017); podpůrně pro případ, že by Tribunál nevyhověl předchozímu návrhovému žádání, aby uložil SRB zaplatit žalobcům náhradu škody ve výši rozdílu, který stanoví nezávislá osoba podle čl. 20 odst. 16 nařízení 806/2014, a to rozdílu mezi tím, co žalobci obdrželi jako platbu na základě uvedeného rozhodnutí, a tím, co by obdrželi na základě řádného insolvenčního řízení;

uložil SRB náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/21


Žaloba podaná dne 10. srpna 2017 – Blasi Gómez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-529/17)

(2017/C 369/31)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Španělsko), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Španělsko), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Španělsko) (zástupce: D. Pineda Cuadrado, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

konstatoval neplatnost rozhodnutí jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017;

podpůrně, pro případ, že nevyhoví předchozímu návrhovému žádání, konstatoval částečnou neplatnost uvedeného aktu v rozsahu, v němž se týká posouzení hodnoty subjektu, a aby provedl posouzení sám, nebo nařídil provedení správného, skutečného a rovného posouzení hodnoty Banco Popular Español, a uložil zaplatit náhradu škody všem akcionářům a věřitelům v souladu s novým posouzením;

podpůrně, pro případ, že nevyhoví žádnému předchozímu návrhovému žádání, aby konstatoval částečnou neplatnost aktu v rozsahu, v němž se týká posouzení hodnoty subjektu, a aby provedl posouzení sám, nebo nařídil provedení správného, skutečného a rovného posouzení hodnoty Banco Popular Español, a uložil zaplatit náhradu škody všem žalobcům, jako akcionářům a věřitelům, v souladu s novým posouzením;

výslovně uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/21


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – López Campo a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-530/17)

(2017/C 369/32)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: López Campo (Pontevedra, Španělsko) a dalších 8 žalobců (zástupce: F. Cabadas García, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

konstatoval neplatnost rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017, kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español SA, a uložil SRB povinnost nahradit žalobcům škodu ve výši určené v žalobě;

podpůrně konstatoval neplatnost rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017, kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español SA, a uložil SRB povinnost nahradit žalobcům škodu ve výši, která se rovná násobku počtu jejich akcií a jejich ceny před přijetím rozhodnutí SRD/EES/2017/08.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba směřuje proti rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017, kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español, SA.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/22


Žaloba podaná dne 9. srpna 2017 – Promociones Santa Rosa v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-531/17)

(2017/C 369/33)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Španělsko) (zástupce: L. Carrión Matamoros, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí (nedůvěrné znění) SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017, kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español SA, z důvodu porušení článku 7, čl. 18 odst. 1 a článku 20 nařízení (EU) č. 806/2014, jakož i z důvodu umělé změny bezprostředních důvodů pro zánik uvedeného subjektu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/22


Žaloba podaná dne 7. srpna 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-535/17)

(2017/C 369/34)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ (Pamplona, Španělsko) (zástupce: J. Sanjurjo San Martín, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

konstatoval neplatnost napadeného rozhodnutí; konstatoval neúčinnost provedených úkonů a navrácení majetku společnosti Banco Popular Español, S.A. akcionářům a držitelům dluhopisů ve stavu před přijetím krizového plánu;

v případě nemožnosti vyhovět předchozímu návrhovému žádání, konstatoval neúčinnost konverze dluhopisů na akcie a zachování situace držitelů dluhopisů ke dni 6. června 2017. Dále, aby nařídil vyplacení náhrady škody držitelům akcií ve výši skutečné hodnoty banky, a tím i akcií, ke dni 30. června 2016.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/23


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-539/17)

(2017/C 369/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek, na které má EU nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy Al Thawra z titulu vstupu EU do práv věřitele, které zahrnují částky:

404 792,06 euro, 954 331,07 Libry šterlinků (GBP), 29 130 433,00 japonských jenů (JPY) a 1 498 184,58 amerického dolaru (USD), jakožto částku splatné pohledávky vůči EU ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby stanovené podle článku 3.02 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Podpůrně k výše uvedenému příkazu, pokud Tribunál bude mít za to, že EU nevstoupila do práv EIB, uložil Sýrii povinnost zaplatit celou částku splatných pohledávek, na které má EIB nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy Al Thawra, které zahrnují částky:

404 792,06 euro, 954 331,07 Libry šterlinků (GBP), 29 130 433,00 japonských jenů (JPY) a 1 498 184,58 amerického dolaru (USD), jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby stanovené podle článku 3.02 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky vůči EU nebo případně EIB z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsaných ve výši roční úrokové sazby stanovené podle článku 3.02 od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazen í Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 úvěrové smlouvy Al Thawra a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle úvěrové smlouvy Al Thawra v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 úvěrové smlouvy Al Thawra uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy Al Thawra.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/24


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-540/17)

(2017/C 369/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát, a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Sýrii povinnost zaplatit všechny částky, které na základě článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement dluží Evropské unii, na niž v tomto ohledu přešla práva, a to:

částku 52 657 141,77 eur dlužnou Evropské unii k 9. srpnu 2017, jež zahrnuje celou jistinu, úrok a smluvní úrok z prodlení (ode dne splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úrok z prodlení odpovídající té z následujících ročních sazeb, která je vyšší (za příslušné období): i) příslušná mezibankovní sazba navýšená o 2 % (200 bazických bodů) nebo ii) sazba splatná podle článku 3.01 navýšená o 0,25 % (25 bazických bodů), do zaplacení;

veškeré daně, cla, poplatky a náklady na právní služby ode dne splatnosti do zaplacení, včetně nákladů tohoto řízení.

podpůrně, pokud by Soudní dvůr shledal, že na Evropskou unii nepřešla práva Banky, uložil Sýrii povinnost zaplatit všechny částky, které na základě článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement dluží Bance, a to:

částku 52 657 141,77 eur dlužnou Bance k 9. srpnu 2017, jež zahrnuje celou jistinu, úrok a smluvní úrok z prodlení (ode dne splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úrok z prodlení odpovídající té z následujících ročních sazeb, která je vyšší (za příslušné období): i) příslušná mezibankovní sazba navýšená o 2 % (200 bazických bodů) nebo ii) sazba splatná podle článku 3.01 navýšená o 0,25 % (25 bazických bodů), do zaplacení;

veškeré daně, cla, poplatky a náklady na právní služby ode dne splatnosti do zaplacení, včetně nákladů tohoto řízení.

každopádně uložil Sýrii povinnost zaplatit splátky dlužné dle okolností buď Evropské unii, nebo Bance, jež budou splatné po podání této žaloby a které Sýrie nesplácí, a to:

celou jistinu a úrok z každé splátky;

smluvní úrok z prodlení odpovídající té z následujících ročních sazeb, která je vyšší (za příslušné období): i) příslušná mezibankovní sazba navýšená o 2 % (200 bazických bodů) nebo ii) sazba splatná podle článku 3.01 navýšená o 0,25 % (25 bazických bodů), od splatnosti každé splátky do zaplacení ze strany Sýrie.

uložil Sýrii náhradu všech nákladů tohoto řízení v souladu s čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila své smluvní povinnosti podle článků 3.01 a 4.01 Electricity Distribution Loan Agreement zaplatit splátky podle Electricity Distribution Loan Agreement vždy k okamžiku splatnosti a podle článku 3.02 Electricity Distribution Loan Agreement zaplatit úrok z prodlení z každé dlužné a nezaplacené splátky navýšený o příslušnou roční sazbu. V důsledku toho má Sýrie smluvní povinnost zaplatit všechny částky dlužné na základě článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/25


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-541/17)

(2017/C 369/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek, na které má EU nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement (úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny) z titulu vstupu EU do práv věřitele, které zahrnují částky:

3 383 971,66 švýcarského franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, jakožto splatnou pohledávku vůči EU ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Podpůrně k výše uvedenému příkazu, pokud Tribunál bude mít za to, že EU nevstoupila do práv EIB, uložil Sýrii povinnost zaplatit veškeré částky splatných pohledávek, na které má EIB nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny, které zahrnují částky:

3 383 971,66 švýcarského franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01 do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky vůči EU nebo případně EIB z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána jakou součet i) 2,5 % (250 bazických bodů) a sazby splatné podle článku 3.01, od okamžiku splatnosti jednotlivých splátek do okamžiku uhrazení pohledávky;

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy o přenosu elektřiny.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/26


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-542/17)

(2017/C 369/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek, na které má EU nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Port of Tartous Loan Agreement (dále jen „úvěrová smlouva přístav Tartus“) z titulu vstupu EU do práv věřitele, které zahrnují částky:

20 609 429,45 euro jakožto splatnou pohledávku vůči EU ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů), nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Podpůrně k části i) a pokud Tribunál bude mít za to, že EU nevstoupila do práv EIB, uložil Sýrii povinnost zaplatit veškeré částky splatných pohledávek, na které má EIB nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy přístav Tartus, které zahrnují částky:

20 609 429,45 eura jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. Srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů), nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky vůči EU nebo případně EIB z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů), nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), od okamžiku splatnosti každé ze splátek do okamžiku uhrazení pohledávky ze strany Sýrie;

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 úvěrové smlouvy přístav Tartus a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle úvěrové smlouvy přístav Tartus v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 úvěrové smlouvy přístav Tartus uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy přístav Tartus.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/28


Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-543/17)

(2017/C 369/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek, na které má EU nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement (úvěrové smlouvy o syrské zdravotní péči) z titulu vstupu EU do práv věřitele, které zahrnují částky:

62 646 209,04 eura a 3 582 381,15 amerického dolaru (USD), jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů) [s výjimkou jakékoli úhrady v USD, pro něž platí sazba LIBOR, navýšená o 2 % (200 bazických bodů)], nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Podpůrně k části i), pokud Tribunál bude mít za to, že EU nevstoupila do práv EIB, uložil Sýrii povinnost zaplatit veškeré částky splatných pohledávek, na které má EIB nárok podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement, které zahrnují částky:

62 646 209,04 eura a 3 582 381,15 amerického dolaru (USD), jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 9. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 9. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů) [s výjimkou jakékoli úhrady v USD, pro něž platí sazba LIBOR, navýšená o 2 % (200 bazických bodů)], nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a náklady za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky vůči EU nebo případně EIB z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby, která je vypočítána z vyšší z částek (průběžného období jednoho měsíce) i) sazby EURIBOR, navýšené o 2 % (200 bazických bodů) [s výjimkou jakékoli úhrady v USD, pro něž platí sazba LIBOR, navýšená o 2 % (200 bazických bodů)], nebo ii) pevné sazby splatné podle článku 3.01, navýšené o 0,25 % (25 bazických bodů), od okamžiku splatnosti jednotlivých splátek do okamžiku uhrazení pohledávky;

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 Syrian Healthcare Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle Syrian Healthcare Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Syrian Healthcare Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/29


Žaloba podaná dne 5. srpna 2017 – Imabe ibérica v. Jednotný výbor pro řešení krizí

(Věc T-544/17)

(2017/C 369/40)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Imabe ibérica, S.A. (Madrid, Španělsko) (zástupce: C. Aguirre de Cárcer Moreno, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Přijal žalobu proti rozhodnutí rozšířeného výkonného zasedání Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017, kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español SA, a to na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. června 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010; předem žalobkyni umožnil přístup k úplné dokumentaci ve spisu a podání dodatečných vyjádření, zrušil napadené rozhodnutí či jej prohlásil za neplatné a vrátil žalobkyni v plném rozsahu její majetková práva s přihlédnutím k žádosti o náhradu škody v plné výši.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/29


Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Maña a další v. SRB

(Věc T-552/17)

(2017/C 369/41)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Maña, S.L. (Teo, Španělsko) a dalších 113 žalobců (zástupce: P. Rúa Sobrino, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

přijal žalobu na neplatnost proti „rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017 kterým byl schválen krizový plán pro Banco Popular Español SA., s identifikačním daňovým číslem 80H66LPTVDLM0P28XF25, určené Fondu pro řádnou restrukturalizaci bank (FROB) (SRB/EES/2017/08)“;

zrušil napadené rozhodnutí;

konstatoval protiprávnost a nepoužitelnost článků 18 a 29 nařízení (EU) č. 806/2014;

uložil Jednotnému výboru pro řešení krizí náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou stejné jako ve věcech T–478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-483/17, García Suárez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda v. Jednotný výbor pro řešení krizí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/30


Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Fortischem v. Parlament a Rada

(Věc T-560/17)

(2017/C 369/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fortischem a.s. (Nováky, Slovensko) (zástupci: C. Arhold, P. Hodál a M. Staroň, advokáti)

Žalovaní: Evropský parlament a Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil písmeno d) části I přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (1); a

přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené ustanovení musí být zrušeno, neboť porušuje zásadu legitimního očekávání tím, že připravuje provozovatele výrobních závodů pro rtuťové buňky o možnost prodloužení podle nejlepších dostupných technik, pokud jsou splněny podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené ustanovení musí být zrušeno, neboť porušuje zásadu proporcionality tím, že i) stanoví pevnou lhůtu pro postupné zrušení výroby rtuťových buněk, která uplyne před lhůtou vyplývající z použitelného mezinárodního nařízení o rtuti, aniž alespoň poskytuje možnost prodloužení nebo výjimky ve zvláštních případech, že ii) prosazuje právní předpisy, které nemohou pro širší veřejnost představovat žádný významný přínos v oblasti životního prostředí, avšak pro hospodářské subjekty jsou spojeny se značnými nevýhodami a že iii) nebere v úvahu stávající právní předpisy, které již stanoví jasná pravidla pro zrušení výroby, prodloužení nebo výjimky, a že samo o sobě nestanoví ujednání pro případ podstatné změny okolností (hardship doložky).

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené ustanovení musí být zrušeno, protože bude žalobkyni v rámci podnikatelské činnosti způsobovat ztráty rovnající se porušení základního práva vlastnit majetek podle Listiny základních práv Evropské unie, což je nepřiměřené cílům napadeného ustanovení, kterých lze dosáhnout méně omezujícími opatřeními.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. 2017, L 137, s. 1).


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/31


Žaloba podaná dne 21. srpna 2017 – UC v. Parlament

(Věc T-572/17)

(2017/C 369/43)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: UC (zástupkyně: A. Tymen, advokátka)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil, že žaloba je přípustná a opodstatněná,

v důsledku toho,

zrušil hodnotící posudek žalobce za rok 2015, jakož i rozhodnutí udělit mu jen dva body za zásluhy za týž rok;

zrušil rozhodnutí OOJ ze dne 9. května 2017, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 13. ledna 2017;

uložil žalovanému povinnost zaplatit náhradu újmy stanovenou ex aequo et bono na 9 000 eur z titulu náhrady morální újmy způsobené žalobci;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 41 Listiny základních práv a článku 25 služebního řádu úředníků, a dále z porušení povinnosti uvést odůvodnění a práva žalobce na účinnou procesní obranu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení práva být vyslechnut a článku 41 Listiny.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/32


Žaloba podaná dne 23. srpna 2017 – UD v. Komise

(Věc T-574/17)

(2017/C 369/44)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: UD (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil a rozhodl, že

rozhodnutí ze dne 2. listopadu 2016, kterým Komise zamítla žádost o předchozí povolení úhrady léčebných výdajů na léčbu žalobce, se zrušuje;

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, jímž je podle něj stiženo odůvodnění zamítnutí žádosti o proplacení, založené na údajné neexistenci validity sporné léčby z vědeckého hlediska.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/32


Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-588/17)

(2017/C 369/45)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 úvěrové smlouvy Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, které zahrnují částky:

2 184 271,58 euro, jakožto splatnou pohledávku vůči EIB ke dni 25. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 25. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a poplatky za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazení Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie porušila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 úvěrové smlouvy Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 úvěrové Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/33


Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-589/17)

(2017/C 369/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (úvěrové smlouvy se zvláštními úvěrovými podmínkami týkající se silničního projektu Aleppo – Tall Kojako), které zahrnují částky:

820 451,35 eura, jakožto splatnou pohledávku ke dni 25. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 25. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré náklady na právní zastoupení, poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti s uzavřením a provádění úvěrové smlouvy, včetně nákladů tohoto řízení.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsaných ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazení Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie nesplnila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/34


Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement, které zahrnují částky:

726 942,81 eura, jakožto splatnou pohledávku ke dni 25. srpna 2017, tvořenou jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 25. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a poplatky za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsaných ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazení Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie nesplnila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 Water Supply Sweida Region Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle úvěrové smlouvy Water Supply Sweida Region Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/35


Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

(Věc T-591/17)

(2017/C 369/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská investiční banka (zástupci: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones, zmocněnci, D. Arts, advokát a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Syrská arabská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil Sýrii povinnost zaplatit:

veškeré částky splatných pohledávek podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, které zahrnují částky:

404 425,58 eura, jakožto splatnou pohledávku ke dni 25. srpna 2017, tvořené jistinou, úroky a smluvními úroky z prodlení (připsanými za období od okamžiku splatnosti do 25. srpna 2017);

další smluvní úroky z prodlení připsané ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) do okamžiku uhrazení pohledávky;

veškeré použitelné daně, cla, dávky a poplatky za odbornou činnost, připsané od okamžiku splatnosti do okamžiku uhrazení pohledávky, včetně nákladů souvisejících s tímto řízením.

Každopádně nařídil Sýrii zaplatit částku splatné pohledávky z titulu splátek úvěru, jejichž splatnost nastane po okamžiku podání této žaloby a jež Sýrie neuhradí ve lhůtě jejich splatnosti, včetně:

veškerých jistin a úroků jednotlivých splátek;

smluvních úroků z prodlení připsaných ve výši roční úrokové sazby 3,5 % (350 bazických bodů) od okamžiku splatnosti každé ze splátek až do okamžiku jejich uhrazení Sýrií.

Úhradu veškerých nákladů souvisejících s tímto řízení podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

První a jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Sýrie nesplnila svou smluvní povinnost, kterou má podle článků 3.01 a 4.01 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement a podle níž musí uhradit splátky úvěru podle Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement v okamžiku jejich splatnosti, a podle článku 3.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement uhradit úroky z prodlení v případě každé splatné avšak řádně neuhrazené splátky úvěru ve výši roční úrokové sazby podle uvedeného článku. Sýrie má tudíž na základě smlouvy povinnost zaplatit celou splatnou částku podle článků 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/35


Žaloba podaná dne 5. září 2017 – Thun v. EUIPO (Figurka ryby)

(Věc T-604/17)

(2017/C 369/49)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Thun SpA (Bolzano, Itálie) (zástupce: B. Giordano, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství – (Figurka ryby) – Přihláška č. 336 805-0059

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. června 2017 ve věci R 1680/2016-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl žádosti o navrácení do původního stavu;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 67 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/36


Žaloba podaná dne 6. září 2017 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Věc T-608/17)

(2017/C 369/50)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (zástupce: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: DF World of Spices GmbH (Dissen, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel: Žalobkyně v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „TAKIS FUEGO“ – Přihláška č. 11 841 087

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. července 2017, ve věci R 2300/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/37


Žaloba podaná dne 11. září 2017 – Google a Alphabet v. Komise

(Věc T-612/17)

(2017/C 369/51)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Google Inc. (Mountain View, Kalifornie, Spojené státy) a Alphabet Inc. (Mountain View) (zástupci: T. Graf, R. Snelders a C. Thomas, advokáti, K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitor, R. O’Donoghue a D. Piccinin, Barristers)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2017 v řízení podle článku 102 SFEU a článku 54 Dohody o EHP (AT.39741 – Google Search (Shopping));

podpůrně, v rámci výkonu plné jurisdikce Tribunálu zrušil nebo snížil pokutu uloženou žalobkyním;

každopádně uložil Komisi náhradu nákladů řízení vzniklých v souvislosti s těmito řízeními.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod: v napadeném rozhodnutí bylo chybně konstatováno, že společnost Google prostřednictvím zobrazování seskupených výsledků vyhledávání produktů (Product Universals) upřednostnila vlastní službu srovnávání cen.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí zkresluje skutečnosti. Podle žalobkyň společnost Google zavedla seskupené výsledky za účelem zlepšení kvality a nikoli ke zvýšení zájmu o svou službu srovnávání cen.

Dále žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí chybně konstatuje, že rozdílné zacházení s výsledky vyhledávání produktů a obecnými výsledky vyhledávání vede k upřednostňování, ačkoli k žádné diskriminaci nedošlo.

Nakonec žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje právní požadavky pro vyhodnocení objektivních důvodů společnosti Google k zobrazování Product Universals.

2.

Druhý žalobní důvod: napadené rozhodnutí chybně konstatuje, že Google prostřednictvím zobrazování seskupené reklamy na produkty (Shopping Units) upřednostňuje svou službu srovnávání cen.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí nesprávně uvádí, že rozdílné zacházení se seskupenou reklamou na produkty a nekomerčními obecnými výsledky vyhledávání zahrnuje upřednostňování, ačkoli k žádné diskriminaci nedošlo.

Žalobkyně dále tvrdí, že napadené rozhodnutí nesprávně konstatuje, že reklama na produkty Shopping Units poskytuje výhodu službě Google srovnávání cen.

Nakonec žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje právní požadavky pro vyhodnocení objektivních důvodů společnosti Google pro zobrazování Shopping Units.

3.

Třetí žalobní důvod: napadené rozhodnutí chybně konstatuje, že údajné zneužívající jednání mělo vliv na přesměrování výsledků vyhledávání pomocí vyhledávače Google

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí nedokládá, že údajné zneužívající jednání snížilo návštěvnost agregátorů Google.

Žalobkyně dále uvádí, že napadené rozhodnutí nedokládá, že údajné zneuživající jednání zvýšilo vyhledávání služby Google srovnávání cen.

4.

Čtvrtý žalobní důvod: napadené rozhodnutí chybně konstatuje, že údajné zneužívající jednání má pravděpodobně protisoutěžní účinky.

Podle žalobkyň je napadené rozhodnutí chybné, jelikož spekuluje o možných protisoutěžních účincích bez prošetření skutečného vývoje na trhu.

Žalobkyně také tvrdí, že napadené rozhodnutí přiměřeně nezohledňuje konkurenční omezení vycházející z obchodních platforem.

Nakonec žalobkyně tvrdí, že ačkoli lze analýzu hospodářské soutěže omezit na agregátory, neprokazuje napadené rozhodnutí protisoutěžní účinky.

5.

Pátý žalobní důvod: napadené rozhodnutí chybně konstatovalo, že zlepšení kvality, které představuje hospodářskou soutěž na základě výkonnosti, je zneužívající.

Žalobkyně mají za to, že rozhodnutí chybně označuje zlepšení produktů společnosti Google v obecném vyhledávání jako zneužívající ovlivňování.

Žalobkyně dále tvrdí, že napadené rozhodnutí bez splnění požadovaných právních podmínek společnosti Google ukládá, aby agregátorům poskytla přístup k vlastním zlepšením produktů.

6.

Šestý žalobní důvod: napadené rozhodnutí nesprávně uložilo pokutu.

Podle žalobkyň není pokuta oprávněná, jelikož Komise použila novou teorii, vyjednala si příslib závazků a již předem odmítla nápravná opatření.

Žalobkyně také tvrdí, že v napadeném rozhodnutí byla pokuta vypočtena nesprávně.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/38


Žaloba podaná dne 13. září 2017 – Polsko v. Komise

(Věc T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2017 o státní podpoře SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) poskytnuté Polskem ve vztahu k dani pro maloobchodní odvětví, oznámené pod číslem C(2017) 4449, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávné kvalifikace polské daně v pro maloobchodní odvětví jako státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU v důsledku zjevně nesprávného posouzení podmínky selektivnosti.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z chybějícího a nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí.


30.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/39


Žaloba podaná dne 18. září 2017 – Česká republika v. Komise

(Věc T-629/17)

(2017/C 369/53)

Jednací jazyk: český

Účastníci řízení

Žalobkyně: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcího rozhodnutí Komise C (2017) 4682 final ze dne 6. července 2017, kterým se ruší část pomoci Evropského sociálního fondu pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v České republice a část pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj pro operační programy Výzkum a vývoj pro inovace v rámci cíle „Konvergence“ v České republice a Technická pomoc v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v České republice; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 99 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ve spojení s čl. 16 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „směrnice 2004/18“). Komise totiž uložila finanční opravy za údajné nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek, které nicméně představují postup dovolený čl. 16 písm. b) směrnice 2004/18. Komise se mylně domnívá, že se výjimka z pravidel pro zadávání veřejných zakázek podle čl. 16 písm. b) směrnice 2004/18 týkající se programového obsahu vztahuje pouze na veřejné zadavatele, kteří jsou vysílacími společnostmi.