ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 255

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
5. srpna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 255/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2017/C 255/07

Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/1420 ze dne 4. srpna 2017)

4

2017/C 255/08

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

6

2017/C 255/09

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1418 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/1417 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

7

2017/C 255/10

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

8

 

Evropská komise

2017/C 255/11

Směnné kurzy vůči euru

9

2017/C 255/12

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2017 týkající se zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie žádosti o změnu specifikace názvu výrobku v odvětví vína uvedenou v článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (Montravel (CHOP))

10

2017/C 255/13

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2017 o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie jediného dokladu podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína (Ribeiras do Morrazo (CHZO))

15


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2017/C 255/14

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

19


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/01)

Dne 28. července 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8563. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8421 – Westrock/MPS)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/02)

Dne 18. května 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8421. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/03)

Dne 21. dubna 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8312. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/04)

Dne 5. července 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v francouzštině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví;

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8491. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/3


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8539 – KPS/Dexko)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/05)

Dne 10. července 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8539. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/3


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 255/06)

Dne 18. května 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8431. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/4


Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(viz příloha prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/1420 ze dne 4. srpna 2017)

(2017/C 255/07)

Osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu v prováděcím nařízení Rady (EU) 2017/1420 (1) se oznamují níže uvedené skutečnosti.

Rada Evropské unie rozhodla, že důvody pro zařazení osob, skupin a subjektů uvedených na výše zmíněném seznamu osob, skupin a objektů, na něž se vztahují omezující opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (2), jsou stále platné. Rada tudíž rozhodla ponechat tyto osoby, skupiny a subjekty na seznamu.

Nařízení (ES) č. 2580/2001 stanoví, že všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám, skupinám a subjektům se zmrazují a že žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje jim nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny.

Dotčené osoby, skupiny a subjekty se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení.

Příslušné osoby, skupiny nebo subjekty mohou požádat Radu o vydání odůvodnění pro jejich ponechání na výše uvedeném seznamu (v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno). Žádosti se zasílají na tuto adresu:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou kdykoliv zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, aby přezkoumala rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je na tomto seznamu, a podložit ji příslušnými doklady. Žádosti budou po obdržení posouzeny. V této souvislosti se osoby, skupiny a subjekty upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP (3). Mají-li být žádosti posouzeny v rámci nadcházejícího přezkumu, měly by být předloženy do 4. září 2017.

Dotčené osoby, subjekty a orgány se rovněž upozorňují na to, že mají možnost vznést námitky proti nařízení Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 263 odst. 4 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 204, 5.8.2017, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/6


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(2017/C 255/08)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) poskytují tyto informace:

Právním základem tohoto zpracování údajů je nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (2).

Správcem tohoto zpracování údajů je Rada Evropské unie zastupovaná generálním ředitelem generálního ředitelství C (GŘ C) (zahraniční věci, rozšíření a civilní ochrana) generálního sekretariátu Rady a zpracováním je pověřeno oddělení 1C GŘ C, které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením (ES) č. 2580/2001.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená v uvedeném nařízení.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení stanovená v čl. 20 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (ES) č. 45/2001, žádosti o přístup, jakož i žádosti o opravu či námitky budou vyřízeny v souladu s oddílem 5 rozhodnutí Rady 2004/644/ES (3).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahuje zmrazení majetku, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Subjekty údajů se mohou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 296, 21.9.2004, s. 16.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/7


Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1418 a nařízením Rady (EU) č. 269/2014, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/1417 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2017/C 255/09)

Osobám a subjektům, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1418 (1) a v příloze prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/1417 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP (3) a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 (4) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Důvody určení těchto osob jsou uvedeny v příslušných položkách jednotlivých příloh.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení (EU) č. 269/2014 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 203 I, 4.8.2017, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 203 I, 4.8.2017, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/8


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(2017/C 255/10)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) dávají na vědomí tyto informace:

Právním základem tohoto zpracování údajů je nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2).

Správcem tohoto zpracování údajů je Rada Evropské unie zastupovaná generálním ředitelem generálního ředitelství C (GŘ C) (zahraniční věci, rozšíření, civilní ochrana) generálního sekretariátu Rady a zpracováním je pověřeno oddělení 1C GŘ C, které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením (EU) č. 269/2014.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená v uvedeném nařízení.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení stanovená v čl. 20 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (ES) č. 45/2001, žádosti o přístup, jakož i žádosti o opravu či námitky budou vyřízeny v souladu s oddílem 5 rozhodnutí 2004/644/ES (3).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahuje zmrazení majetku, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu trvání soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Subjekty údajů se mohou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 296, 21.9.2004, s. 16.


Evropská komise

5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/9


Směnné kurzy vůči euru (1)

4. srpna 2017

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1868

JPY

japonský jen

130,67

DKK

dánská koruna

7,4388

GBP

britská libra

0,90280

SEK

švédská koruna

9,6053

CHF

švýcarský frank

1,1494

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,3618

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

26,068

HUF

maďarský forint

304,36

PLN

polský zlotý

4,2410

RON

rumunský lei

4,5635

TRY

turecká lira

4,1903

AUD

australský dolar

1,4888

CAD

kanadský dolar

1,4920

HKD

hongkongský dolar

9,2782

NZD

novozélandský dolar

1,5928

SGD

singapurský dolar

1,6097

KRW

jihokorejský won

1 334,12

ZAR

jihoafrický rand

15,8267

CNY

čínský juan

7,9757

HRK

chorvatská kuna

7,4070

IDR

indonéská rupie

15 791,56

MYR

malajsijský ringgit

5,0777

PHP

filipínské peso

59,588

RUB

ruský rubl

71,4691

THB

thajský baht

39,455

BRL

brazilský real

3,6911

MXN

mexické peso

21,1344

INR

indická rupie

75,5035


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. srpna 2017

týkající se zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie žádosti o změnu specifikace názvu výrobku v odvětví vína uvedenou v článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

(Montravel (CHOP))

(2017/C 255/12)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 97 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 předložila žádost o změnu specifikace názvu „Montravel“.

(2)

Komise tuto žádost přezkoumala a zjistila, že podmínky stanovené v článcích 93 až 96, v čl. 97 odst. 1 a v článcích 100, 101 a 102 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou splněny.

(3)

S cílem umožnit předložení námitek v souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna žádost o změnu specifikace názvu „Montravel“,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Žádost o změnu specifikace názvu „Montravel“ (CHOP) podle článku 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 se právo vznést námitku proti změně specifikace uvedené v prvním pododstavci tohoto článku uděluje na dobu dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. srpna 2017.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


PŘÍLOHA

„MONTRAVEL“

AOP-FR-A0923-AM01

Datum podání žádosti 22. prosince 2014

ŽÁDOST O ZMĚNU SPECIFIKACE

1.   Pravidla pro změny

Článek 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 – změna, která není menšího rozsahu

2.   Popis a důvody ke změně

2.1.   Zeměpisná oblast

V prvním odstavci bodu IV kapitoly 1 specifikace se mění zeměpisná oblast výroby: vypustila se obec „Saint-Seurin de Prats“ a doplnily se dvě obce „Le Fleix“ a „Monfaucon“. Svahy uvedených dvou obcí navazují na původní zeměpisnou oblast se stejným geologickým profilem, což není případ obce „Saint-Seurin de Prats“, která se nachází celá v záplavové nížině řeky Dordogne.

Jednotný dokument se mění v bodě 6.

2.2.   Vymezená oblast s pozemky

V druhém odstavci bodu IV kapitoly 1 o vymezení zemědělských pozemků se doplnilo datum, kdy příslušný vnitrostátní orgán schválil změnu vymezené oblasti s pozemky v nově definované zeměpisné oblasti výroby, na základě čehož se do specifikace doplnilo datum zasedání vnitrostátního výboru, který ho provedl. Pro připomenutí, vymezení zemědělských pozemků spočívá v tom, že se v zeměpisné oblasti výroby vymezí pozemky vhodné na produkci daného výrobku s chráněným označením původu.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

2.3.   Oblast bezprostřední blízkosti

V návaznosti na změnu zeměpisné oblasti se mění odstavec 3 bodu IV kapitoly 1 o oblasti v bezprostřední blízkosti, v níž může probíhat vinifikace, výroba a zrání vín. Zahrnutí dvou nových obcí „Le Fleix“ a „Monfaucon“ do vymezené oblasti totiž předpokládá jejich vyřazení z oblasti v bezprostřední blízkosti.

Na druhé straně, obec „Saint-Seurin-de-Prats“ byla vypuštěna ze zeměpisné oblasti výroby a byla zahrnuta do oblasti v bezprostřední blízkosti a doplněna do stávajícího seznamu obcí, v nichž může probíhat vinifikace.

Jednotný dokument se mění v bodě 9.

2.4.   Souvislost s oblastí původu

V návaznosti na změnu zeměpisné oblasti byla provedena oprava prvního pododstavce písm. a) odstavce 1 „Informace o zeměpisné oblasti“ bodu X „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ kapitoly I specifikace, tj. upravil se počet obcí ležících v zeměpisné oblasti: číslo „14“ se nahrazuje číslem: „15“.

Obce doplněné do zeměpisné oblasti mají ostatně stejný geologický profil jako je profil popsaný v části „Souvislost se zeměpisnou oblastí“, která se proto nemění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Montravel

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína

Bílá vína

Bílá vína se vyrábějí ze směsi hroznů nebo vín nejméně ze dvou hlavních odrůd. Bílé odrůdy se obvykle, podle různých kupáží, vyznačují exotickými aromaty, živostí, mineralitou a dlouhou dochutí. Bílá vína dozrávají na jemných kvasinkách, někdy v dubových sudech, a jsou velmi ceněna pro svou sílu, kulatost a zejména pro svou velkou minerální svěžest, kterou si uchovávají po mnoho let.

Minimální přirozený obsah alkoholu je 10,5 % objemových.

Celkový obsah alkoholu je 13 % po obohacení.

Obsah fermentovatelného cukru (glukózy a fruktózy) je menší než 3 gramy na litr.

Červená vína

Červená vína se vyrábějí ze směsi hroznů nebo vín. Jejich barva je sytá a velmi výrazná. Vůně s tóny černého ovoce, velmi jemně pražená, přechází postupně k rostlinným a kořenitým tónům. Chuť je obecně silná a současně elegantní, třísloviny jsou zralé a mají pozoruhodnou jemnost. Jde o ušlechtilá vína, které získávají pěkný projev po několika letech stárnutí.

Minimální přirozený obsah alkoholu je 11 % objemových.

Celkový obsah alkoholu je 13,5 % po obohacení.

Maximální obsah kyseliny jablečné je stanoven na 0,4 gramu na litr.

Obsah fermentovatelného cukru (glukózy a fruktózy) je menší než 3 gramy na litr.

5.   Enologické postupy

a.   Základní enologické postupy

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotou výsadby 5 000 rostlin na hektar. Spon mezi řadami nesmí mít větší než dva metry a mezery mezi kořeny v jedné řadě menší než 0,80 m.

Réva je prořezávána Guyotovým řezem, kordonovým řezem Royat nebo krátkým řezem „na čípky“, nejvíce s deseti oky na kořen.

Zavlažování je zakázáno.

Zvláštní enologické postupy

Je zakázáno tepelné zpracování hroznů při teplotě vyšší než 40 °C. Používání kousků dřeva při dozrávání vína je zakázáno. Přidávání tříslovin je zakázáno. Celkový obsah alkoholu ve víně nepřekročí po obohacení 13,5 % u červených vín a 13 % u bílých vín. Kromě uvedených ustanovení musí víno z hlediska enologických postupů splňovat povinnosti stanovené na úrovni EU a v zemědělském zákoníku.

b.   Maximální výnosy

Červené víno

60 hektolitrů na hektar

Bílé víno

70 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená oblast

Sběr hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín, a pouze v případě červeného vína i balení, se uskutečňují na území obcí departementu Dordogne, tj. Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien a Vélines.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet Franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Popis souvislostí

Zeměpisná oblast chráněného označení původu „Montravel“ se odlišuje od zbytku oblasti Bergeracois geomorfologickým složením svých svahů, kde vystupuje na povrch vápenec s fosíliemi mořských hvězdic. Vymezená oblast se skládá z pozemků s dobře odvodněnými jílovito-vápencovými půdami na plošině a na jižních svazích.

Snaha zhodnocovat toto dědictví se v případě červených vín projevuje vyšší hustotou výsadby, než je v ostatních oblastech regionu Bergeracois, specifickým mísením, při němž převládá odrůda Merlot N, a snahou vyrábět vína vhodná ke stárnutí s dlouhým zráním, při současném zákazu postupů, jako je používání kousků dřeva během zrání vín, přidávání tříslovin, tepelné zpracování hroznů zahrnující teplotu vyšší než 40 °C, ale i použití kontinuálních lisů či nádob vybavených lopatkovým čerpadlem.

Červená vína dozrávají nejméně osmnáct měsíců, z toho nejméně tři měsíce v lahvích. Jejich barva je sytá a velmi výrazná. Vůně s tóny černého ovoce, velmi jemně pražená, přechází postupně k rostlinným a kořenitým tónům. Chuť je obecně silná a současně elegantní, třísloviny jsou zralé a mají pozoruhodnou jemnost. I když si tato vína lze díky jejich svěžesti a ovocné chuti vychutnat už během prvních let, jde o ušlechtilá vína, která získávají pěkný projev po několika letech stárnutí. Tím, že si místní společenství začlenilo do podmínek výroby období zrání v láhvi ve vymezené zeměpisné oblasti a v oblasti v bezprostřední blízkosti, stanovilo si za cíl lepší ochranu kvality a specifičnosti výrobku, a tím i dobrou pověst chráněného označení původu.

Oceánské podnebí s trvale vysokou vlhkostí a obsah jílu v půdě umožňují v případě bílých suchých vín zabránit vodnímu stresu nebo vlivu letních veder, čímž je usnadněno optimální zrání hroznů. Bílá vína se získávají ze směsi odrůd, v níž převládají hlavní odrůdy jako Sémillon B a Sauvignon B nebo Sauvignon gris G. Uvedené bílé odrůdy se obvykle, podle různých kupáží, vyznačují exotickými aromaty, živostí, mineralitou a dlouhou dochutí. Bílá vína dozrávají na jemných kvasinkách, někdy v dubových sudech, a jsou velmi ceněna pro svou sílu, kulatost a zejména pro svou velkou minerální svěžest, kterou si uchovávají po mnoho let.

Nejstarší zmínka, která dokazuje vinařskou tradici v oblasti „Montravel“, pochází z roku 1080, kdy se benediktini z kláštera Saint-Florent de Saumur usadili v obcích Montcaret, Breuilh, Bonneville a Montravel. Obdělávali nekultivované půdy, aby na nich pěstovali révu a pšenici, tj. dvě posvátné plodiny řehole.

Nejslavnějším vinařem z „Montravel“ je bezpochyby filozof Michel Eyquem de Montaigne, starosta města Bordeaux, jehož vinice se rozprostíraly na úpatí věže, kde rád psal: „vinice, které jsou zahradami a místy rozkoše, neobyčejné krásy, kde jsem se naučil, jak umění dokáže posloužit hrbolaté, kopcovité a nerovné místo“.

V roce 1903 Edouard Féret, vydavatel knihy „Bergerac et ses vins“, uvedl tato zjištění o zeměpisné oblasti „Montravel“: „červená vína jsou silná, pestrá, mají poctivou chuť a u některých vinic se velmi přibližují vynikajícím vínům z Castillonnais“.

Chráněné označení původu „Montravel“ je tak díky svému historickému kapitálu a svým vhodným lokalitám důkazem o hlubokém spojení s vinařskou kulturou na území, kde lidské společenství prostřednictvím svého know-how usilovalo o zhodnocení původní nevelké produkce s přiměřenou pověstí, která se prodává výlučně v lahvích, a to v případě bílých i červených vín.

9.   Další základní podmínky

Oblast bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, určená jako výjimka pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, a pouze v případě červeného vína i pro balení, zahrnuje území těchto obcí:

departement Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

departement Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire a Saint-Emilion.

Větší zeměpisná jednotka

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Na označení vín s chráněným označením původu „Montravel“ se může uvádět větší zeměpisná jednotka „Sud-Ouest“. Tato větší zeměpisná jednotka se současně může uvádět na všech prospektech a na všech nádobách. Písmo používané při uvádění větší zeměpisné jednotky nesmí být vyšší ani širší než písmo tvořící název chráněného označení původu.

Balení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené oblasti

Popis podmínek:

Červená vína dozrávají nejméně do 31. března druhého roku po sklizni a z toho nejméně tři měsíce v láhvi.

Odkaz na zveřejnění specifikace

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/15


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. srpna 2017

o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie jediného dokladu podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína

(Ribeiras do Morrazo (CHZO))

(2017/C 255/13)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 97 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Španělsko podalo žádost o ochranu názvu „Ribeiras do Morrazo“ v souladu s částí II hlavou II kapitolou I oddílem 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Komise žádost posoudila v souladu s čl. 97 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a dospěla k závěru, že podmínky uvedené v článcích 93 až 96, v čl. 97 odst. 1 a v článcích 100, 101 a 102 uvedeného nařízení jsou splněny.

(3)

Aby bylo možno v souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 předložit prohlášení o námitce, měl by být v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn jediný doklad podle čl. 94 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení a odkaz na zveřejnění specifikace výrobku provedené během předběžného vnitrostátního řízení týkajícího se posouzení žádosti o ochranu názvu „Ribeiras do Morrazo“,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Jediný doklad podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 a odkaz na zveřejnění specifikace výrobku s názvem „Ribeiras do Morrazo“ (CHZO) jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 se zveřejněním tohoto rozhodnutí uděluje právo vznést námitku proti ochraně názvu uvedeného v prvním pododstavci tohoto článku do dvou měsíců od jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. srpna 2017.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


PŘÍLOHA

JEDINÝ DOKLAD

„RIBEIRAS DO MORRAZO“

PGI-ES-02238

Datum podání žádosti: 24.11.2016

1.   Název, který má být zapsán

Ribeiras do Morrazo

2.   Typ zeměpisného označení

CHZO – chráněné zeměpisné označení

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

Bílé víno

Víno suché, svěží a při ochutnání jemné, čisté a jasné s charakteristickými aromaty, u něhož lze rozpoznat vlastnosti suroviny, z níž se vyrábí. Má mírný obsah alkoholu, ovocná a květinová aromata a dobrou, vyváženou kyselost. Vyznačuje se velmi intenzivními aromaty.

Všeobecné analytické vlastnosti

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

11,5

Minimální celková kyselost:

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

17,9

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

200

Červené víno

Víno suché, svěží a při ochutnání jemné, čisté a jasné s charakteristickými aromaty, u něhož lze rozpoznat vlastnosti suroviny, z níž se vyrábí. Má mírný obsah alkoholu, ovocná a květinová aromata a dobrou, vyváženou kyselost. Vzhledem je velmi tmavé.

Všeobecné analytické vlastnosti

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

10

Minimální celková kyselost:

5 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

17,9

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

150

5.   Enologické postupy

a.   Základní enologické postupy

Pěstební postupy

Hrozny se musí sklízet za použití sklízecích beden či jiných nádob schválených příslušným orgánem.

Zvláštní enologické postupy

Maximální výnos při výrobě vína musí být 68 litrů na každých 100 kg hroznů.

b.   Maximální výnosy

Bílé odrůdy

10 000 kg hroznů na hektar

Bílé odrůdy

68 hl/ha

Červené odrůdy

8 000 kg hroznů na hektar

Červené odrůdy

54,4 hl/ha

6.   Vymezená oblast

Půda vhodná pro produkci hroznů, méně než 300 m n. m. v obcích Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela a Vilaboa; všechny tyto obce se nachází v provincii Pontevedra v autonomní oblasti Galicie.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

BRANCO LEXITIMO synonymum pro: ALBARIN BLANCO

 

CAIÑO TINTO

 

CAIÑO BLANCO

 

BRANCELLAO

 

ALBARIÑO

 

MENCIA

 

GODELLO

 

ESPADEIRO

 

PEDRAL

 

LOUREIRO TINTO

 

LOUREIRA

 

SOUSON

 

TREIXADURA

 

TORRONTES

8.   Popis souvislostí

Pro danou oblast je charakteristické vlhké oceánské podnebí s 2 100 hodinami slunečního svitu ročně, mírnými teplotami a malými teplotními výkyvy (mezi 7,3 °C a 25,7 °C) v průběhu vegetačního období, s vysokými teplotami během zimy, téměř naprostou absencí mrazů a srážkami mezi 1 300 a 1 800 mm. Oblast je chráněna několika horskými útvary, což má za následek malé množství letních dešťových srážek. V kombinaci s relativně vysokými letními teplotami je důsledkem vysoká míra evapotranspirace a výrazně středomořský charakter podnebí v daném ročním období, s průměrnými teplotami kolem 18 °C. Takový druh podnebí je jednoznačně příznivý pro pěstování révy vinné.

Jedná se o pobřežní oblast, kde se réva pěstuje v kopcovitém terénu s mírnými úbočími a chráněnými místy, jež se téměř vždy nachází ve výšce méně než 150 m n. m. Půda je většinou lehce kyselá a propustná, s nízkou schopností zadržovat vodu a nízkým obsahem organické hmoty ve vrchní vrstvě. Je většinou stará, s dostatečnou hloubkou, a dobře prohřátá sluncem, díky čemuž je vhodná pro pěstování plodin. Litologické podloží je tvořeno převážně žulovými výchozy z hercynského období a lehce metamorfovanými usazenými horninami. Přítomno je nevelké množství hrubých složek, takže půda je vysoce propustná a snadno se obdělává. Nejběžnějšími typy půdy jsou půda písčito-jílovitá či jílovitá, s lehkou strukturou, dobrou schopností odvádět vodu a optimálním provzdušněním. Kromě toho jsou tyto půdy kypré a lehce kyselé, zejména na mírných svazích. Díky tomu je možné získávat hrozny vynikající kvality.

Vína jsou svěží, s vyváženým obsahem alkoholu. Bílá vína se vyznačují zářivě zlatožlutými odstíny a výraznými květinovými a ovocnými aromaty. Při ochutnání jsou lehká a svěží, s dobrým aromatickým potenciálem a dochutí s náznakem citrusových plodů. Pro červená vína je typická barva střední intenzity, s třešňově červenými odstíny a fialovým nádechem. Mají střední strukturu, při ochutnání jsou jemná, s aromaty červených a lesních plodů, a vyznačují se mírně taninovou dochutí.

Ve vínech se jasně odráží vliv teploty, dešťových srážek a agronomických podmínek, k nimž je třeba připočíst vliv lidského faktoru. Používají se tak vhodné odrůdy (všechny odrůdy jsou původní a hodí se pro dané prostředí) a réva se pěstuje na místech vystavených slunci s teplou a propustnou půdou či v jedinečných podmínkách, jako je písčitá půda a duny nebo svahy na žulové skále, jež jsou pro tuto zeměpisnou oblast charakteristické. Tradiční systémy tvarování a prořezávání většinou vedou k tomu, že vinice jsou nízké a husté, a réva je tak lépe vystavena vlivům moře. Vína vyráběná v této oblasti jsou díky všem uvedeným okolnostem vyvážená a harmonická, mají vynikající aromatický výraz a dobře se skladují.

9.   Další základní podmínky

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené oblasti

Popis podmínek:

Vína se musí vyrábět a plnit do lahví ve vymezené zeměpisné oblasti produkce. Přeprava a plnění do lahví mimo danou oblast představuje riziko pro kvalitu vína, které může být vystaveno fenoménu oxidoredukce, změnám teploty atd. Toto riziko se zvyšuje úměrně vzdálenosti, kterou je třeba překonat. Plněním vína do lahví v oblasti původu je možné zachovat vlastnosti a kvalitu produktu. Tato skutečnost – společně se zkušenostmi a výbornou znalostí zvláštních vlastností daných vín, které v průběhu let získali místní producenti – vede k tomu, že víno je nutné plnit do lahví v oblasti původu. Jen tak jsou zachovány všechny fyzikálně–chemické a organoleptické vlastnosti těchto vín.

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Všechny láhve musí být opatřeny číslovanou etiketou, kterou poskytne kontrolní orgán a jež se nalepí ve vinařském závodě. Na etiketě musí být zahrnuto logo zeměpisného označení, které je uvedeno v příloze II specifikace výrobku.

Odkaz na specifikaci výrobku

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

5.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/19


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2017/C 255/14)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY SPECIFIKACE PRODUKTU U CHRÁNĚNÉHO OZNAČENÍ PŮVODU / CHRÁNĚNÉHO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ, KTERÁ NENÍ MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny v souladu s čl. 53 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

„ARANCIA DEL GARGANO“

č. EU: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

E-mail: garganoagrumi@pec.it

Sdružení na ochranu názvu „Arancia del Gargano CHZO“ a „Limone Femminello del Gargano CHZO“ je oprávněno k podání žádosti o změnu ve smyslu čl. 13 odst. 1 vyhlášky ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví č. 12511 ze dne 14. října 2013.

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Jiná [technická úprava, kontroly, logo]

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, pro nějž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent), která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012.

5.   Změna (změny)

Popis produktu

—   článek 2 specifikace produktu

1.

Do bodu týkajícího se popisu produktu s CHZO „Arancia del Gargano“ – typu Biondo Comune del Gargano – se doplňuje toto:

Minimální průměr pomerančů určených výhradně ke zpracování činí 50 mm.

Navrhuje se zmenšit minimální průměr z 60 na 50 mm pouze u produktu určeného ke zpracování. Změna dává chovatelům možnost do systému certifikace CHZO zahrnout všechny typické varianty, pokud jde o pomologické vlastnosti kultivaru Biondo Comune. Změna nemá žádný vliv na vlastnosti produktu určeného konečnému spotřebiteli.

Metoda produkce

—   článek 5 specifikace produktu

2.

Věta odstavce 5.2 „Podnož“:

„Podnoží je v souladu s agronomickou tradicí sazenice „melangolo“ (citrus mearda), která má osvědčení podle platných právních předpisů.“

se mění takto:

„Podnoží je v souladu s agronomickou tradicí sazenice „melangolo“ (Citrus x aurantium L.), již lze případně nahradit jinými podnožemi, které v každém případě musí mít osvědčení podle platných právních předpisů.“

Účelem tohoto návrhu je zaprvé opravit pojem, který se v původní specifikaci používá k označení botanického druhu podnože odpovídajícího obecnému názvu („melangolo“). V původní specifikaci se jako vědecký název melangola nesprávně uvádí Citrus mearda, přičemž v současnosti se za správnější pojem považuje Citrus x aurantium L, neboť je uznáván a vědecky ověřen jako hybridní. Zadruhé se přidávají věty „…, který může být nahrazen jinými podnožemi. Tyto podnože však musí mít osvědčení v souladu s platnými právními předpisy.“, aby měli pěstitelé možnost používat i jiné podnože vzhledem ke snižující se dostupnosti podnoží pomerančovníku hořkého.

3.

Věta odstavce 5.5 „Péče o plodinu“:

„Obdělávání půdy se omezuje na jarní okopávání a hnojení zpravidla vždy hnojem ovcí a koz.“

se mění takto:

„Obdělávání půdy se omezuje na jarní okopávání a hnojení zpravidla vždy hnojem organického původu.“

Nahrazení slov „zpravidla vždy hnojem ovcí a koz“ souvisí s potřebou používat organická hnojiva, avšak bez dalšího upřesňování jejich povahy. Od vypracování specifikace se postupně snižuje počet ovčích a kozích farem, což znamená, že je obtížné hnůj ovcí a koz sehnat.

4.

Věta odstavce 5.5 „Péče o plodinu“:

„Péče o plodinu pokračuje ochranou před špatným počasím použitím větrolamů a ochranou před škůdci, zejména červce (Coccoideae), jež způsobují plísňová onemocnění rostlin.“

se mění takto:

„Péče o plodinu pokračuje ochranou před špatným počasím použitím větrolamů a ochranou před škůdci.“

Tato změna je nezbytná z důvodu aktualizace specifikace. Škodu nezpůsobují „zejména“ červci a plísňová onemocnění, ale stále vyšší počet hmyzích škůdců, se kterými se musí pěstitelé citrusů nepřetržitě vyrovnávat. Vedle toho bylo opraveno slovo „metoriche“, jež je zjevně chybné. (Pozn.: oprava nemá na české znění vliv).

5.

Věta odstavce 5.6 „Výnos“:

„Výnos nesmí překračovat 30 tun na hektar u druhu Biondo Comune del Gargano a 25 tun na hektar u místního ekotypu Duretta del Gargano.“

se mění takto:

„Výnos nesmí překračovat 30 tun na hektar u druhu Biondo Comune del Gargano a 25 tun na hektar u místního kultivaru Duretta del Gargano.“

Výraz „místní ekotyp“ se nahrazuje výrazem „místní kultivar“. Na základě nových agronomických poznatků se „Duretta del Gargano“ klasifikuje jako kultivar.

Označování

—   článek 8 specifikace produktu

6.

Odstavec:

„V souladu s obecnými a metrologickými pravidly obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou se produkt může uvádět na trh takto:

1.

U volně prodávaného ovoce musí být každý plod označen logem CHZO „Arancia del Gargano“.

2.

Je-li produkt balený, musí být nejméně 80 % plodů v balení označeno logem.

Pokud jsou plody baleny, musí být krabice pevné s nosností od 1 do 25 kg a musí být vyrobeny z materiálů rostlinného původu, jako například dřeva nebo lepenky. Na obchodních baleních musí být uvedeny tyto údaje: „Arancia del Gargano“, po němž následuje název prodávaného ekotypu „Biondo Comune“ nebo „Duretta“;“

se mění takto:

„V souladu s obecnými a metrologickými pravidly obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou se produkt může uvádět na trh takto:

1.

Je-li produkt balený, musí být nejméně 80 % plodů v balení označeno nálepkou nebo zabaleno v papíru. Krabice musí být pevné s nosností od 1 do 25 kg a musí být vyrobeny z materiálů rostlinného původu, jako například dřeva nebo lepenky.

2.

U pomerančů velikosti 9 až 13 určených ke zpracování se nepožadují nálepky na jednotlivých plodech. Obaly nebo balení včetně sítěk nebo podobných typů balení musí být kromě informací požadovaných na základě právních předpisů vždy označeny i výrazy „CHZO Arancia del Gargano ke zpracování“, které by měly být napsány jasnými nesmazatelnými písmeny jednoduše odlišitelnými od jiných informací.

Na baleních uvedených v bodu 1 musí být tyto údaje:

„Arancia del Gargano“, po němž následuje název prodávaného kultivaru „Biondo Comune“ nebo „Duretta“,

logo,

výraz CHZO ve zkratce nebo celými slovy,

název producenta/obchodníka, obchodní název, adresa balírny, čistá hmotnost původního produktu.“

Producenti vznesli požadavek na odstranění kategorie volně prodávaného ovoce, u kterého musí být každý plod označen logem CHZO, a to z důvodu nákladů a času potřebného na umístění loga CHZO na každý pomeranč. Pomeranče se totiž k prodeji velmi často chystají ručně v malých rodinných podnicích. Proto se rozhodlo, že produkt se bude na trh uvádět pouze v balení a bude zaručeno, že nejméně 80 % plodů bude opatřeno nálepkou. Tento 80 % podíl se vztahuje i na plody v baleních, jež jsou jednotlivě zabaleny do papíru.

Nahrazení výrazu „ekotyp“ výrazem „kultivar“ je v souladu se změnou uvedenou v bodě 5.

Zavádějí se zvláštní ustanovení pro pomeranče určené ke zpracování. Vložení nového bodu 2 je odůvodněno potřebou komerčně využít i plody velikosti 9 až 13, aniž by je s ohledem na jejich určení ke zpracování producenti museli opatřovat nálepkami. Za účelem ochrany původu a dohledatelnosti plodů se má za to, že je nezbytné na baleních nebo obalech uvádět název CHZO „Arancia del Gargano“, za kterým následuje upřesnění „ke zpracování“.

7.

Poslední odstavec týkající se uživatelů názvu CHZO „Arancia del Gargano“ u zpracovaných produktů:

„Uživatelé produktu s chráněným označením získávají povolení od držitelů práva duševního vlastnictví vyplývajícího z registrace CHZO, kteří jsou členy sdružení na ochranu označení původu uznaného ministerstvem zemědělství. Sdružení je rovněž pověřeno jejich zápisem do příslušného rejstříku a dohledem nad správným používáním chráněného označení. Pokud takovéto ochranné sdružení neexistuje, vykonává uvedené úkoly ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví jakožto vnitrostátní orgán odpovědný za provádění nařízení (EHS) č. 2081/92.“

byl vypuštěn, jelikož není pro obsah specifikace produktu relevantní.

Jiné

Technická úprava

—   článek 6 specifikace produktu

8.

Věta:

„Z fytogeografického hlediska patří tato svěží a bohatá oblast do pásma vegetace, které lze klasifikovat jako vysoce rozvinuté „quiercino ilicis“.“

se mění takto:

„Prostředí vykazuje tyto vlastnosti: podnebí středomořské makro-bioklimatické oblasti s mezo-středomořskou biosféra (vyšší mezo-středomořský termotyp a nižší polovlhký ombrotyp.“

Větu je třeba přeformulovat, protože je nutné prostředí pro pěstování popsat přiměřenějším technickým a vědeckým jazykem v souladu s novými poznatky o klimatických podmínkách v oblasti Gargano.

Kontroly

9.

Byly aktualizovány odkazy na nařízení (EU) č. 1151/2012.

10.

Do specifikace produktu byly doplněny odkazy na kontrolní subjekt odpovědný za její ověření.

Logo

Níže je uvedeno logo produktu, jež se vkládá do bodu 3.6 jednotného dokumentu.

Image

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ARANCIA DEL GARGANO“

č. EU: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název (názvy) [(CHOP či CHZO)]

„Arancia del Gargano“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Čerstvé ovoce představující ekotyp biondo comune del Gargano a místní ekotyp duretta del Gargano a v daném místě označované jako „arancia tosta“.

Produkt „Arancia del Gargano“ vykazuje tyto zásadní vlastnosti:

Biondo Comune del Gargano:

kulatý nebo hruškovitý tvar,

kůra je docela tenká, má poměrně hladkou strukturu a jasnou zlato-žlutou barvu,

v průměru měří minimálně 60 mm,

při ručním vymačkání se získá minimálně 35 % šťávy.

Střední oplodí (albedo) je jemné a má běžnou přilnavost; osa pestíku je nepravidelná, má průměrnou délku a je poloplná; dužina a šťáva mají žluto-oranžovou barvu, obsahují minimálně 9 % cukru, kyselost nepřesahuje 1,2 %, obsah cukru vyjádřený v hodnotách Brix představuje minimálně 10 % a index zralosti (poměr mezi stupni Brix a obsahem kyseliny citrónové) je minimálně 6.

Minimální průměr pomerančů určených výhradně ke zpracování činí 50 mm.

Arancia duretta:

kulatý až oválný tvar, v daném místě je v návaznosti na tvar označován jako „duretta tonda“ nebo „a viso lungo“;

kůra má světle oranžovou barvu s různými odstíny, je hladká a jemně bradavičnatá;

dužina má jemnou strukturu s malými váčky, má jantarovou barvu, většinou je křupavá a obsahuje jen velmi málo semen, případně žádná semena, její kyselost je maximálně 1,2 %;

v průměru měří 55 až 60 mm;

při ručním vymačkání se získá minimálně 35 % šťávy;

obsahuje minimálně 10 % cukru;

obsah cukru vyjádřený ve stupních Brix je minimálně 11 % a index zralosti (poměr mezi stupni Brix a obsahem kyseliny citrónové) je minimálně 6,2.

Plod výše uvedených typů musí být těžký, vážit minimálně 100 g a mít rovnoměrně zabarvenou kůru a spodní část stopky jasně zelené barvy.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze produkce citronů „Arancia del Gargano“ musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti.

Plody se sklízejí ručně pomocí nůžek.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

V souladu s obecnými a metrologickými pravidly obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou se produkt může uvádět na trh takto:

1.

Je-li produkt balený, musí být nejméně 80 % plodů v balení označeno nálepkou nebo zabaleno v papíru. Krabice musí být pevné s nosností od 1 do 25 kg a musí být vyrobeny z materiálů rostlinného původu, jako například dřeva nebo lepenky.

2.

U pomerančů velikosti 9 až 13 určených ke zpracování se nepožadují nálepky na jednotlivých plodech. Obaly nebo balení včetně sítěk nebo podobných typů balení musí být kromě informací požadovaných na základě právních předpisů vždy označeny i výrazy „CHZO Arancia del Gargano ke zpracování“, které by měly být napsány jasnými nesmazatelnými písmeny jednoduše odlišitelnými od jiných informací.

Aby byla zaručena dohledatelnost a kontrola, shoduje se zeměpisná oblast vyhrazená pro balení produktu s oblastí produkce uvedenou v bodě 4.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Na baleních musí být tyto údaje:

„Arancia del Gargano“, po němž následuje název prodávaného kultivaru „Biondo Comune“ nebo „Duretta“,

výraz CHZO ve zkratce nebo celými slovy,

název producenta/obchodníka, obchodní název, adresa balírny, čistá hmotnost původního produktu,

logo.

Image

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast, ve které se ovoce produkuje i balí, se nachází v provincii Foggia (region Apulie) a zahrnuje území obcí Vico del Gargano, Ischitella a Rodi Garganico, přesněji pobřežní a přípobřežní část na severu poloostrova Gargano, která sahá od obce Vico del Gargano a Rodi Garganico až k obci Ischitella.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Žádost o registraci tohoto CHZO vychází z dobré pověsti tohoto citrusového plodu.

Klimatické podmínky, ve kterých jsou plody pěstovány, jim dávají zjevné charakteristické vlastnosti: klima především není příliš teplé, což zabraňuje vzniku vážných chorob napadajících plody nebo stromy. Druhým aspektem, který rovněž souvisí s klimatickými podmínkami, je skutečnost, že v období dozrávání získávají plody z Gargana specifické vlastnosti. Plody nedozrávají v lednu, únoru nebo v březnu, ale až na konci dubna a v květnu a někdy dozrávají až v srpnu, tj. několik měsíců po období dozrávání jiných citrusových plodů v Itálii. V neposlední řadě je významným aspektem tohoto plodu jeho konzervační kapacita, díky níž byl v minulosti ekotyp Arancia del Gargano přepravován po dobu 30 až 40 dní a dorazil nedotčen do Chicaga nebo do New Yorku.

Významným faktorem pro růst a dobrou pověst tohoto citrusového plodu je, kromě bezchybných organoleptických vlastností ekotypu Arancia del Gargano a jeho specifického tvaru, kombinace klimatických a půdních podmínek v oblasti produkce (červená vápenitá půda, bohatá na železo a mangan, většinou na strmých svazích kopců nebo na úpatí dolin, která je vystavena větrům způsobujícím náhlé poklesy teplot) a neustálé úsilí lidí, kteří v průběhu času vytvořili tradici zemědělských dovedností.

Dobrá pověst ekotypu Arancia del Gargano překročila regionální hranice již ve starověku a byla uvedena v dílech několika autorů, jako například v díle Garbriela d'Annunzio. Od roku 1700 byly citrusové plody z poloostrova Gargano důvodem pořádání významného procesí, které se až dodnes každoročně koná v únoru na počest Svatého Valentýna, svatého patrona citrusových hájů, během něhož se blahořečí stromy a plody citrónovníků a pomerančovníků. Zachoval se značný počet záznamů, fotografií, plakátů a reklamních tiskovin, které dokládají výjimečnou, dokonce i mezinárodní, pověst tohoto jedinečného ovoce z Gargana.

První historický záznam o pěstování citrusových plodů v této oblasti se datuje přibližně do roku 1003 a pochází od Mela, pána z Bari, který zaslal místní „pomi citrini“ do Normandie, tj. plody melangolo (hořkého pomeranče), aby Normanům doložil bohatou produkci regionu Gargano. V 17. století se zintenzivnil obchod s citrusovými plody mezi obcemi Vico del Gargano a Rodi Garganico s Benátkami. Tyto intenzivní obchodní styky přetrvaly až do 19. století a dobrá pověst Arancia del Gargano se rozšířila i do ostatních evropských a amerických států.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

Tento správní orgán zahájil vnitrostátní postup námitky tím, že zveřejnil návrh změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Arancia del Gargano“ v Úředním věstníku Italské republiky č. 283 ze dne 3. prosince 2016. Úplné znění specifikace je k dispozici na internetové adrese:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it), kliknout na „Prodotti DOP e IGP“ (Produkty s CHOP a CHZO – na obrazovce nahoře vpravo), dále pak na „Prodotti DOP IGP e STG“ (Produkty s CHZO, CHOP, ZTS – na levé straně obrazovky) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.