ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 108

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
6. dubna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 108/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 108/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2017/C 108/03

Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na zasedání dne 18. července 2016 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.39824 – Nákladní vozidla – Zpravodaj: Lotyšsko

3

2017/C 108/04

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Nákladní vozidla (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2016 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39824 – Nákladní vozidla) (oznámeno pod číslem C(2016) 4673)

6

 

Účetní dvůr

2017/C 108/06

Zvláštní zpráva č. 5/2017 – Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

9

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2017/C 108/07

Informace členských států o ukončení rybolovu

10

2017/C 108/08

Informace členských států o ukončení rybolovu

10

2017/C 108/09

Informace členských států o ukončení rybolovu

11


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2017/C 108/10

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-25/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – státní podpora – ustanovení čl. 14 odst. 3 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru – nesplnění povinnosti získat zpět protiprávně poskytnutou podporu)

12

2017/C 108/11

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-30/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2011/62/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků)

13

2017/C 108/12

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-31/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících)

14

2017/C 108/13

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-32/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Lichtenštejnské knížectví (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2006/126/ES – směrnice 2011/94/EU – směrnice 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-2/17)

16

2017/C 108/15

Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-3/17)

17

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2017/C 108/16

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

18

2017/C 108/17

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

19

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2017/C 108/18

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 108/01)

Dne 29. března 2017 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32017M8419. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

5. dubna 2017

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,0678

JPY

japonský jen

118,49

DKK

dánská koruna

7,4354

GBP

britská libra

0,85510

SEK

švédská koruna

9,5748

CHF

švýcarský frank

1,0708

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,1665

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,058

HUF

maďarský forint

309,91

PLN

polský zlotý

4,2315

RON

rumunský lei

4,5397

TRY

turecká lira

3,9404

AUD

australský dolar

1,4085

CAD

kanadský dolar

1,4291

HKD

hongkongský dolar

8,2957

NZD

novozélandský dolar

1,5319

SGD

singapurský dolar

1,4948

KRW

jihokorejský won

1 202,72

ZAR

jihoafrický rand

14,6327

CNY

čínský juan

7,3638

HRK

chorvatská kuna

7,4578

IDR

indonéská rupie

14 227,37

MYR

malajsijský ringgit

4,7314

PHP

filipínské peso

53,532

RUB

ruský rubl

59,6596

THB

thajský baht

36,860

BRL

brazilský real

3,2974

MXN

mexické peso

20,0177

INR

indická rupie

69,2930


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/3


Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na zasedání dne 18. července 2016 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.39824 – Nákladní vozidla

Zpravodaj: Lotyšsko

(2017/C 108/03)

1.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že protisoutěžní jednání, jehož se návrh rozhodnutí týká, představuje dohody a/nebo jednání ve vzájemné shodě mezi dotyčnými podniky ve smyslu článku 101 Smlouvy o fungování EU a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradní výbor souhlasí s hodnocením Komise, pokud jde o vymezení výrobkového a zeměpisného rozsahu dohod a/nebo jednání ve vzájemné shodě, které je obsaženo v návrhu rozhodnutí.

3.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že podniky, které jsou předmětem tohoto návrhu rozhodnutí, se účastnily jediného a trvajícího protiprávního jednání v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování EU a článkem 53 Dohody o EHP.

4.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že cílem dohod a/nebo jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o protiprávní jednání popsané v návrhu rozhodnutí, bylo omezit hospodářskou soutěž ve smyslu článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP.

5.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že dohody a/nebo jednání ve vzájemné shodě popsané v návrhu rozhodnutí mohly podstatně ovlivnit obchod mezi členskými státy EU.

6.

Poradní výbor souhlasí s hodnocením Komise, pokud jde o délku trvání protiprávního jednání popsaného v návrhu rozhodnutí.

7.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o adresáty návrhu rozhodnutí.

8.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že by adresátům návrhu rozhodnutí měly být uloženy pokuty.

9.

Poradní výbor souhlasí s Komisí použít v případě tohoto návrhu rozhodnutí pokyny z roku 2006 pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003.

10.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o stanovení hodnoty prodeje, která byla použita pro výpočet pokut uložených návrhem rozhodnutí.

11.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o základní výši pokut v návrhu rozhodnutí.

12.

Poradní výbor souhlasí s určením délky trvání protiprávního jednání pro účely výpočtu pokut v návrhu rozhodnutí.

13.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že v této věci protiprávního jednání nebudou použity přitěžující okolnosti.

14.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že v této věci protiprávního jednání nebudou použity polehčující okolnosti.

15.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o snížení pokut v návrhu rozhodnutí na základě oznámení o shovívavosti z roku 2006.

16.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o snížení pokut v návrhu rozhodnutí na základě oznámení o shovívavosti z roku 2008.

17.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, pokud jde o konečnou výši pokut v návrhu rozhodnutí.

18.

Poradní výbor doporučuje zveřejnit své stanovisko v Úředním věstníku Evropské unie.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/4


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (1)

Nákladní vozidla

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

1.

Tato zpráva se týká návrhu rozhodnutí o narovnání ve věci kartelu, které má být přijato v souladu s postupem stanoveným v článku 10a nařízení (ES) č. 773/2004 (2) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

2.

Návrh rozhodnutí je určen 15 právnickým osobám (dále jen „adresáti návrhu rozhodnutí“), které patří k těmto pěti podnikům: MAN, Volvo, Daimler, Iveco a DAF („podniky usilující o narovnání“) (3).

3.

Podle návrhu rozhodnutí se podniky usilující o narovnání účastnily koluzních ujednání týkajících se stanovování cen a zvyšování cen brutto v Evropském hospodářském prostoru pro středně těžká a těžká nákladní vozidla, jakož načasování a přenesení nákladů na zavedení technologií u středně těžkých a těžkých nákladních vozidel požadovaných podle změněných emisních norem.

4.

Tuto věc iniciovala žádost o ochranu před pokutami. Po kontrolách provedených začátkem roku 2011 obdržela Komise tři žádosti o shovívavost.

5.

Dne 20. listopadu 2014 Komise zahájila řízení ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 773/2004, pokud jde o podniky usilující o narovnání a jeden další podnik (dále jen „šestý podnik“). V době vypracování této zprávy probíhají podle obecných (netýkají se urovnání) ustanovení nařízení (ES) č. 773/2004 (4) řízení týkající se šestého podniku.

6.

Dne 20. listopadu 2014 Komise také přijala prohlášení o námitkách ve věci AT.39824 (dále jen „prohlášení o námitkách“). V období od 20. do 24. listopadu 2014 bylo prohlášení o námitkách oznámeno adresátům návrhu rozhodnutí, jakož i třem subjektům patřícím k šestému podniku (dále jen „adresáti prohlášení o námitkách“).

7.

Všichni adresáti prohlášení o námitkách požádali o přístup k vyšetřovacímu spisu Komise. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (dále jen „GŘ pro hospodářskou soutěž“) zpřístupnilo adresátům prohlášení o námitkách hlavní část dostupného spisu v prosinci 2014. Pokud jde o část spisu Komise, pro kterou byla vhodná zvláštní opatření pro zajištění důvěrnosti, GŘ pro hospodářskou soutěž zorganizovalo postup s omezeným přístupem (v prostorách GŘ pro hospodářskou soutěž a mimo ně), který externím právním zástupcům umožnil určit dokumenty, pro které požádali jménem svých klientů o nedůvěrné verze. Postupy s omezeným přístupem byly zahájeny v prosinci 2014. Žádosti o nedůvěrné verze dokumentů, které byly určeny v rámci postupů s omezeným přístupem, byly GŘ pro hospodářskou soutěž předloženy v únoru a březnu 2015. V únoru 2016 GŘ pro hospodářskou soutěž poskytlo odpovídající nedůvěrné verze.

8.

Komise v období 1. září 2015 a 3. června 2016 vedla diskuse o narovnání s adresáty prohlášení o námitkách, kteří v červenci 2015 neformálně oslovili Komisi a vyjádřili zájem o možnost předložit návrh na narovnání v souladu s článkem 10a nařízení (ES) č. 773/2004.

9.

V období 15. a 21. června 2016 adresáti návrhu rozhodnutí podali Komisi návrh na narovnání na základě čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 773/2004. Všechny tyto návrhy mimo jiné obsahovaly uznání, že adresáti dotyčného návrhu rozhodnutí byli dostatečně informováni o námitkách, které Komise proti nim vznesla a že měli dostatečnou příležitost se vůči Komisi vyjádřit.

10.

V této věci jsem neobdržel žádnou žádost ani stížnost (5).

11.

V souladu s článkem 16 rozhodnutí 2011/695/EU jsem přezkoumal, zda se návrh rozhodnutí zabývá pouze těmi námitkami, u nichž byla adresátům návrhu rozhodnutí poskytnuta příležitost se vyjádřit, a dospěl jsem ke kladnému závěru.

12.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti se domnívám, že právo na účinný výkon procesních práv adresátů návrhu rozhodnutí bylo dodrženo.

V Bruselu dne 18. července 2016.

Wouter WILS


(1)  Podle článků 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18), ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení Komise (ES) č. 622/2008 (Úř. věst. L 171, 1.7.2008, s. 3). Viz rovněž oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věcech kartelů (Úř. věst. C 167, 2.7.2008, s. 1) („oznámení o narovnání“).

(3)  Adresáti návrhu rozhodnutí jsou tyto do skupin zařazené podniky usilující o narovnání: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii) Daimler AG; iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG; v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., a DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Viz oddíl 2.2 oznámení o narovnání, zejména odstavec 19.

(5)  Podle čl. 15 odst. 2 rozhodnutí 2011/695/EU se účastníci řízení v případech kartelů, kteří vstupují do jednání o narovnání podle článku 10a nařízení (ES) č. 773/2004, mohou obrátit na úředníka pro slyšení v kterékoli fázi postupu při narovnání v zájmu zajištění účinného výkonu svých procesních práv. Viz rovněž odstavec 18 oznámení o narovnání a čl. 3 odst. 7 rozhodnutí 2011/695/EU.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/6


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 19. července 2016

týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP

(Věc AT.39824 – Nákladní vozidla)

(oznámeno pod číslem C(2016) 4673)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2017/C 108/05)

Dne 19. července 2016 přijala Komise rozhodnutí týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP. V souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí, včetně všech uložených sankcí, přičemž bere v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

1.   ÚVOD

(1)

Toto rozhodnutí se týká jediného a trvajícího protiprávního jednání, které bylo v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 53 Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutí je určeno těmto subjektům: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (společně dále jen „MAN“); Daimler AG (dále jen „Daimler“); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (společně dále jen „Iveco“); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (společně dále jen „Volvo/Renault“); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (společně dále jen „DAF“).

2.   POPIS VĚCI

2.1.   Řízení

(3)

Poté co podnik MAN dne 20. září 2010 podal žádost o ochranu před pokutami, provedla Komise v období mezi 18. a 21. lednem 2011 kontroly v prostorách různých výrobců nákladních vozidel. Dne 28. ledna 2011 požádal podnik Volvo/Renault o snížení pokuty, po něm následovaly podniky Daimler (10. února 2011 v 10:00 hodin) a podnik Iveco (10. února 2011 ve 22:22 hodin).

(4)

Dne 20. listopadu 2014 zahájila Komise řízení na základě čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003 proti podnikům DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault a přijala prohlášení o námitkách, které bylo těmto subjektům oznámeno.

(5)

Po přijetí prohlášení o námitkách adresáti rozhodnutí neformálně navázali kontakt s Komisí a požádali, aby věc byla dále řešena postupem při narovnání. Komise se rozhodla zahájit v této věci postup při narovnání poté, co adresáti rozhodnutí potvrdili svou ochotu vést o narovnání jednání. Následně podniky MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault a Iveco předložily Komisi formální návrh na narovnání podle čl. 10a odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 773/2004 (2).

(6)

Dne 18. července 2016 vydal Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení kladné stanovisko a dne 19. července 2016 Komise přijala rozhodnutí.

2.2.   Adresáti rozhodnutí a doba trvání protiprávního jednání

(7)

Během níže uvedených období se adresáti rozhodnutí účastnili koluzní dohody a/nebo za ni nesli odpovědnost, čímž porušili článek 101 Smlouvy. Na základě použití bodu 26 pokynů pro výpočet pokut byla podniku Volvo/Renault částečně udělena ochrana před pokutami za období od 17. ledna 1997 do 15. ledna 2001.

Subjekt

Doba trvání

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

od 17. ledna 1997 do 20. září 2010

Daimler AG

od 17. ledna 1997 do 18. ledna 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

od 17. ledna 1997 do 18. ledna 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

od 17. ledna 1997 do 18. ledna 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

od 17. ledna 1997 do 18. ledna 2011

2.3.   Shrnutí protiprávního jednání

(8)

Produkty, kterých se dotklo protiprávní jednání, jsou nákladní vozidla o hmotnosti 6 až 16 tun („středně těžká nákladní vozidla“) a nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 16 tun („těžká nákladní vozidla“), a to jak jediná nákladní vozidla, tak i tahače (středně těžká a těžká nákladní vozidla jsou dále souhrnně označována jako „nákladní vozidla“) (3). Tato věc se netýká služeb poskytovaných po prodeji, jiných služeb a záruk pro nákladní vozidla ani prodeje ojetých nákladních vozidel nebo jakéhokoli jiného zboží nebo služeb.

(9)

Protiprávní jednání spočívalo v koluzních ujednáních o stanovování cen a zvyšování cen brutto v EHP pro nákladní vozidla, jakož i načasování a přenesení nákladů na zavedení emisních technologií u středně těžkých a těžkých nákladních vozidel požadovaných podle norem EURO 3 až 6. Do diskuse o cenách, zvyšování cen a zavedení nových emisních norem byla do roku 2004 přímo zapojena ústředí adresátů rozhodnutí. Přinejmenším od srpna 2002 probíhaly diskuse prostřednictvím německých dceřiných společností, které, v různé míře, informovaly svá ústředí. Diskuse probíhaly jak na multilaterální, tak i a bilaterální úrovni.

(10)

Součástí koluzních ujednání byly dohody a/nebo jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o stanovování cen a zvyšování cen brutto, jejichž cílem bylo sjednotit ceny brutto v EHP, a načasování a přenesení nákladů na zavedení emisních technologií požadovaných podle norem EURO 3 až 6.

(11)

Protiprávní jednání probíhalo v celém EHP a trvalo od 17. ledna 1997 do 18. ledna 2011.

2.4.   Nápravná opatření

(12)

Pro účely rozhodnutí jsou použity pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 (4). S výjimkou podniku MAN rozhodnutí ukládá pokuty všem subjektům uvedeným výše v bodě (7).

2.4.1.   Základní částka pokuty

(13)

Při stanovení pokut Komise zohlednila relevantní prodeje těžkých a středně těžkých nákladních vozidel (definovaných v bodě (8)) ze strany podniků v EHP za poslední rok před ukončením protiprávního jednání; skutečnost, že koordinace cen patří mezi nejškodlivější omezení hospodářské soutěže; délku trvání protiprávního jednání; vysoký tržní podíl adresátů rozhodnutí na evropském trhu s těžkými a středně těžkými nákladními vozidly; skutečnost, že protiprávní jednání probíhalo v celém EHP, a dodatečnou částku, která měla odradit podniky od zapojení se do praktik cenové koordinace.

2.4.2.   Úpravy základní částky

(14)

Komise neuplatnila žádné přitěžující ani polehčující okolnosti.

2.4.3.   Uplatnění oznámení o shovívavosti

(15)

Podniku MAN Komise poskytla plnou ochranu před pokutami. Podniku Volvo/Renault byla pokuta snížena o 40 %, podniku Daimler o 30 % a podniku Iveco o 10 %.

2.4.4.   Uplatnění oznámení o narovnání

(16)

V důsledku uplatnění oznámení o narovnání se výše pokut pro všechny adresáty rozhodnutí snížila o 10 %.

3.   ZÁVĚR

(17)

Podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 byly uloženy tyto pokuty:

a)

0 EUR

společně a nerozdílně podnikům MAN SE, MAN Truck & Bus AG a MAN Truck & Bus Deutschland GmbH;

b)

670 448 000 EUR

společně a nerozdílně podnikům Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB a Renault Trucks SAS, z toho na

podnik Volvo Group Trucks Central Europe GmbH společně a nerozdílně připadá částka 468 855 017 EUR;

c)

1 008 766 000 EUR

podniku Daimler AG;

d)

494 606 000 EUR

podniku Iveco SpA, z toho:

1)

na podnik Fiat Chrysler Automobiles N.V. společně a nerozdílně připadá částka 156 746 105 EUR;

2)

na podniky Fiat Chrysler Automobiles N.V. a Iveco Magirus AG společně a nerozdílně připadá částka 336 119 346 EUR a

3)

na podniky CNH Industrial N.V. a Iveco Magirus AG společně a nerozdílně připadá částka 1 740 549 EUR;

e)

752 679 000 EUR

společně a nerozdílně podnikům PACCAR Inc. a DAF Trucks N.V., z toho

na podnik DAF Trucks Deutschland GmbH společně a nerozdílně připadá částka 376 118 773 EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  S výjimkou nákladních vozidel pro vojenské použití.

(4)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).


Účetní dvůr

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/9


Zvláštní zpráva č. 5/2017

„Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“

(2017/C 108/06)

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 5/2017 „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://eca.europa.eu nebo na internetové stránce EU Bookshop https://bookshop.europa.eu


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/10


Informace členských států o ukončení rybolovu

(2017/C 108/07)

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1) bylo přijato rozhodnutí o ukončení rybolovu, jak je uvedeno v této tabulce:

Datum a čas ukončení

16.2.2017

Doba trvání

16.2.2017 – 31.12.2017

Členský stát

Francie

Populace nebo skupina populací

SBR/678-

Druh

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Oblast

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

Druh(y) rybářského plavidla

Referenční číslo

04/TQ2285


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/10


Informace členských států o ukončení rybolovu

(2017/C 108/08)

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1) bylo přijato rozhodnutí o ukončení rybolovu, jak je uvedeno v této tabulce:

Datum a čas ukončení

1.1.2017

Doba trvání

1.1.–31.12.2017

Členský stát

Španělsko

Populace nebo skupina populací

BUM/ATLANT

Druh

Marlín modrý (Makaira nigricans)

Oblast

Atlantský oceán

Druh(y) rybářského plavidla

Referenční číslo

05/TQ127


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/11


Informace členských států o ukončení rybolovu

(2017/C 108/09)

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1) bylo přijato rozhodnutí o ukončení rybolovu, jak je uvedeno v této tabulce:

Datum a čas ukončení

1.1.2017

Doba trvání

1.1.–31.12.2017

Členský stát

Španělsko

Populace nebo skupina populací

WHM/ATLANT

Druh

Marlín bělavý (Tetrapturus albidus)

Oblast

Atlantský oceán

Druh(y) rybářského plavidla

Referenční číslo

06/TQ127


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr ESVO

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/12


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 29. července 2016

ve věci E-25/15

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(Nesplnění povinností státem ESVO – státní podpora – ustanovení čl. 14 odst. 3 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru – nesplnění povinnosti získat zpět protiprávně poskytnutou podporu)

(2017/C 108/10)

Ve věci E-25/15, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island tím, že nepřijal v předepsané lhůtě všechna opatření nezbytná k tomu, aby od příjemců získal zpět státní podporu, jež byla články 2, 3, 4 a 5 rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 404/14/KOL ze dne 8. října 2014o režimu investičních pobídek na Islandu prohlášena za neslučitelnou s fungováním Dohody o Evropském hospodářském prostoru, že v předepsané lhůtě nezrušil veškeré zbývající platby uvedené v článku 7 třetí větě uvedeného rozhodnutí a že Kontrolnímu úřadu ESVO v předepsané lhůtě neposkytl informace stanovené v článku 8 uvedeného rozhodnutí, nesplnil své povinnosti podle čl. 14 odst. 3 části II protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora a podle článků 6, 7 a 8 rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 404/14/KOL, vynesl Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen (soudce zpravodaj) a Páll Hreinsson, soudci, dne 29. července 2016 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

Prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti vyplývající z čl. 14 odst. 3 části II protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora a z článků 6, 7 a 8 rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 404/14/KOL ze dne 8. října 2014 o režimu investičních pobídek na Islandu, neboť v předepsaných lhůtách nepřijal veškerá opatření nezbytná k tomu, aby od příjemců získal zpět státní podporu, jež byla články 3, 4 a 5 uvedeného rozhodnutí prohlášena za neslučitelnou s fungováním Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nezrušil veškeré zbývající platby uvedené v článku 7 třetí větě uvedeného rozhodnutí a neposkytl Kontrolnímu úřadu ESVO informace stanovené v článku 8 uvedeného rozhodnutí.

2.

Ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/13


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 29. července 2016

ve věci E-30/15

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2011/62/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků)

(2017/C 108/11)

Ve věci E-30/15, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 15q kapitoly XIII přílohy II Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce) a začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení předmětného aktu v předepsané lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformoval Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Páll Hreinsson, soudci, dne 29. července 2016 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

Prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v bodě 15q kapitoly XIII přílohy II Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce) a začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, jelikož v předepsané lhůtě nepřijal opatření nezbytná k provedení předmětného aktu.

2.

Ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/14


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 29. července 2016

ve věci E-31/15

Kontrolní úřad ESVO v. Island

(Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících)

(2017/C 108/12)

Ve věci E-31/15, Kontrolní úřad ESVO v. Island – NÁVRH na prohlášení, že Island nesplnil své povinnosti podle aktu uvedeného v odrážce bodu 9f přílohy XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících), začleněného do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a podle článku 7 Dohody o EHP, neboť nepřijal opatření nezbytná k provedení aktu ve stanovené lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformoval Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen (soudce-zpravodaj) a Páll Hreinsson, soudci, dne 29. července 2016 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

Prohlašuje, že Island nepřijal opatření nezbytná k tomu, aby ve stanovené lhůtě do svého vnitrostátního práva provedl akt uvedený v odrážce bodu 9f přílohy XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících), začleněný do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a nesplnil tak své povinnosti podle uvedeného aktu a podle článku 7 Dohody o EHP.

2.

Ukládá Islandu uhradit náklady řízení.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/15


ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

ze dne 29. července 2016

ve věci E-32/15

Kontrolní úřad ESVO v. Lichtenštejnské knížectví

(nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2006/126/ES – směrnice 2011/94/EU – směrnice 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

Ve věci E-32/15, Kontrolní úřad ESVO v. Lichtenštejnské knížectví – NÁVRH na prohlášení, že Lichtenštejnské knížectví nesplnilo své povinnosti vyplývající z aktů uvedených v bodě 24f přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění), směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2006/126/ES, a směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2006/126/ES), začleněných do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a z článku 7 Dohody o EHP tím, že nepřijalo opatření nezbytná k provedení uvedených aktů ve stanovené lhůtě, nebo o skutečnosti v každém případě neinformovalo Kontrolní úřad ESVO, vynesl Soudní dvůr ve složení Carl Baudenbacher, předseda, Per Christiansen a Páll Hreinsson (soudce-zpravodaj), soudci, dne 29. července 2016 rozsudek, jehož výrok zní:

Soudní dvůr tímto:

1.

Prohlašuje, že Lichtenštejnské knížectví nesplnilo své povinnosti vyplývající z aktů uvedených v bodě 24f přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění), směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2006/126/ES, a směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2006/126/ES), začleněných do Dohody o EHP protokolem 1 k uvedené dohodě, a z článku 7 Dohody o EHP tím, že nepřijalo opatření nezbytná k provedení uvedených aktů ve stanovené lhůtě.

2.

Ukládá Lichtenštejnskému knížectví uhradit náklady řízení.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/16


Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu

(Věc E-2/17)

(2017/C 108/14)

Dne 1. února 2017 podal Kontrolní úřad ESVO, zastoupený zplnomocněnými zástupci Kontrolního úřadu ESVO (se sídlem na adrese 35, Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgie) Carstenem Zatschlerem a Mariou Moustakaliovou, žalobu k Soudu ESVO směřující proti Islandu.

Kontrolní úřad ESVO žádá Soudní dvůr ESVO, aby prohlásil, že:

1.

Zachováním platnosti i) systému udělování povolení pro dovoz syrových vajec a nezpracovaných vaječných výrobků, jak jsou stanoveny v článku 10 zákona č. 25/1993 a čl. 3 písm. e) a článku 4 nařízení (IS) č. 448/2012; ii) systému udělování povolení pro dovoz nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků zpracovaných z nepasterizovaného mléka a další požadavků, jak jsou stanoveny v článku 10 zákona č. 25/1993 a čl. 3 písm. f) a článcích 4 a 5 nařízení (IS) č. 448/2012, a zákazu prodeje dovážených mléčných výrobků zpracovaných z nepasterizovaného mléka, jak stanoví článek 7a nařízení (IS) č. 104/2010; a iii) správních postupů, v jejichž rámci se požaduje, aby dovozci měli povinnost učinit prohlášení a získat povolení pro dovoz ošetřených vajec a mléčných výrobků, jak jsou stanoveny v souvislosti s uplatňováním nařízení (IS) č. 448/2012, Island nesplnil své povinnosti vyplývající z právního aktu uvedeného v bodě 1.1.1 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu, ve znění změn začleněných do dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě a odvětvových úprav v příloze I této dohody, a to zejména článku 5 této směrnice.

2.

Island ponese náklady tohoto řízení.

Právní a skutkové okolnosti a žalobní důvody:

Kontrolní úřad ESVO prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle směrnice 89/662/EHS, jelikož i) zachoval platnost systému udělování povolení pro dovoz syrových vajec a nezpracovaných vaječných výrobků; ii) zachoval platnost systému udělování povolení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků zpracovaných z nepasterizovaného mléka a další požadavky a zákaz prodeje dovážených mléčných výrobků zpracovaných z nepasterizovaného mléka a iii) zachoval platnost správních postupů, v jejichž rámci se požaduje, aby dovozci měli povinnost učinit prohlášení a získat povolení pro dovoz ošetřených vajec a mléčných výrobků,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že pravidla v oblasti obchodu s produkty živočišného původu a veterinární kontroly uvnitř EHP jsou na úrovni EHP harmonizovány. Směrnice Rady 89/662/EHS stanoví veterinární kontroly v rámci obchodu s produkty živočišného původu v EHP. Hlavním cílem je odstranit veterinární kontroly na hranicích uvnitř EHP a současně posílit kontroly prováděné v místě původu. Příslušné orgány státu EHP, který je státem určení, mohou dodržování příslušných právních předpisů EHP kontrolovat pouze prostřednictvím nediskriminujících namátkových kontrol,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že zachováním platnosti stávajících opatření Island ukládá další požadavky, které nejsou podle harmonizovaného rámce pro veterinární kontroly povoleny,

Podle Kontrolního úřadu ESVO Soudní dvůr ESVO ve svém rozsudku ve věci E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. v. islandský stát týkajícím se omezení dovozu syrového masa na Island již uznal, že tyto požadavky nejsou v souladu s právními předpisy EHP. Podobná omezení týkající se vaječných a mléčných výrobků jsou stanovena v příslušných právních předpisech Islandu.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/17


Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu

(Věc E-3/17)

(2017/C 108/15)

Dne 1. února 2017 podal Kontrolní úřad ESVO, zastoupený zplnomocněnými zástupci Kontrolního úřadu ESVO (se sídlem na adrese 35, Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgie) Carstenem Zatschlerem a Mariou Moustakaliovou, žalobu k Soudu ESVO směřující proti Islandu.

Kontrolní úřad ESVO žádá Soudní dvůr ESVO, aby prohlásil, že:

1.

Zachováním platnosti systému udělování povolení pro čerstvé maso a masné výrobky, jak je stanoven v článku 10 zákona č. 25/1993 a článcích 3, 4 a 5 nařízení (IS) č. 448/2012, Island nesplnil své povinnosti vyplývající z právního aktu uvedeného v bodě 1.1.1 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu, ve znění změn začleněných do dohody o EHP protokolem 1 k této dohodě a odvětvových úprav v příloze I této dohody, a to zejména článku 5 této směrnice.

2.

Island ponese náklady tohoto řízení.

Právní a skutkové okolnosti a žalobní důvody:

Kontrolní úřad ESVO prohlašuje, že Island nesplnil své povinnosti podle směrnice 89/662/EHS, jelikož zachoval platnost systému udělování povolení mimo jiné pro dovoz čerstvého masa a masných výrobků,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že pravidla v oblasti obchodu s produkty živočišného původu a veterinární kontroly uvnitř EHP jsou na úrovni EHP harmonizovány. Směrnice Rady 89/662/EHS stanoví veterinární kontroly v rámci obchodu s produkty živočišného původu v EHP. Hlavním cílem je odstranit veterinární kontroly na hranicích uvnitř EHP a současně posílit kontroly prováděné v místě původu. Příslušné orgány státu EHP, který je státem určení, mohou dodržování příslušných právních předpisů EHP kontrolovat pouze prostřednictvím nediskriminujících namátkových kontrol,

Kontrolní úřad ESVO uvádí, že zachováním platnosti systému udělování povolení pro dovoz čerstvého masa a masných výrobků Island ukládá další požadavky, které nejsou podle harmonizovaného rámce pro veterinární kontroly na úrovni EHP povoleny,

podle Kontrolního úřadu ESVO Soudní dvůr ESVO nedodržování právních předpisů EHP uložením dodatečných požadavků již uznal ve svém rozsudku ve věci E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. v. islandský stát.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 108/16)

1.

Komise dne 27. března 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Panasonic Corporation („Panasonic“, Japonsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výhradní kontrolu nad podnikem Ficosa International („Ficosa“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Panasonic působí v oblasti vývoje a inženýrství elektronických technologií a řešení v různých odvětvích,

Ficosa se zaměřuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej systémů a součástek pro různé typy vozidel.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/19


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 108/17)

1.

Komise dne 29. března 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Toyota Industries Europe AB, stoprocentní dceřiná společnost podniku Toyota Industries Corporation („TICO“, Japonsko), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů kontrolu nad celým podnikem Vive B.V. („Vive“, Nizozemsko). Vive je jediným akcionářem podniku Vanderlande Industries Holding B.V. („Vanderlande“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku TICO: výroba a prodej automobilů, motorů, kompresorů pro klimatizační zařízení v automobilech, odlévaných dílů, elektronických součástek, zařízení pro manipulaci s materiálem, zařízení pro logistické služby a textilních strojů,

—   podniku Vive/Vanderlande: návrh, výroba, prodej a integrace zařízení na kontrolu a automatizaci průmyslových procesů na letištích, ve skladech a při manipulaci s balíky.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/20


Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2017/C 108/18)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ“ (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EU č.: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Název (názvy)

„Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης“ (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Členský stát nebo třetí země

Řecko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Pefkothymaromelo Kritis“ je přírodní směs tymiánového a borovicového medu. Jeho produkce na Krétě je výsledkem specifických postupů péče o včelstva a/nebo přirozené koexistence pozdně kvetoucího tymiánu a medovice vylučované hmyzem druhu Marchalina hellenica L., který žije zejména na borovici kalabrijské (Pinus brutia Ten.) a borovici halepské (Pinus halepensis Mill.).

Fyzikálně-chemické charakteristiky:

Vodivost: ≥ 0,600 mS/cm; suma glukózy a fruktózy ≥ 50 %; procentní podíl sacharózy ≤ 3 %; relativní vlhkost ≤ 17 %, aktivita diastázy ≥ 8 DN, hydroxymethylfurfural (HMF) ≤ 25 mg/kg; volné kyseliny 20–50 meq/kg; obsah nerozpustný ve vodě ≤ 0,1 g/100 g. - Barva je stabilní a na Pfundově škále má rozsah 70 až 130 mm. Produkt neobsahuje žádná zjistitelná rezidua akaricidu nebo přípravků na ochranu rostlin s mezí detekce 10 mg/kg.

Mikroskopické charakteristiky:

„Pefkothymaromelo Kritis“ se sice vyznačuje charakteristikami, které jej definují jako medovicový med (lesní med), ale jeho sediment obsahuje rovněž pylová zrnka řady nektarodárných rostlin, jejichž počet se může měnit a může v každém vzorku medu činit až 20 různých druhů. Nejdůležitějším druhem je mateřídouškovec vonný (Coridothymus capitatus L.), který se ve všech vzorcích nachází v množství ≥ 10 % celkového obsahu pylových zrnek nektarodárných druhů.

Poměr medovicových prvků vůči celkovému obsahu pylových zrnek je 0,5 až 6,5. Medovicové prvky obsahují spory hub Cladosporium a Fumago a řidčeji Altenaria a Stemphylium. Charakteristické ostrohranné spory rodu Coleosporium, které se nacházejí v jiných směsných medech obsahujících borovicový med, nejsou v tomto produktu přítomny.

Organoleptické charakteristiky:

Produkt má charakteristické aroma, primárně díky aromatickým látkám obsaženým v tymiánovém medu. Borovicový med mu propůjčuje jemnou a dlouhotrvající chuť a produkt je středně čirý a sladký. Aroma se vyznačuje květinovými tóny a slabou vůní dřeva a pryskyřice. Vůně je středně silná s jemným nádechem ovoce a vosku a med zůstává tekutý po dobu nejméně 12 měsíců po stáčení.

3.3   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Včely jsou přikrmovány pouze za účelem zajištění přežití včelstav a krmení se ukončuje nejméně jeden měsíc před obdobím květu nebo medovice. Pokud pro včely není k dispozici žádná přirozená potrava (nektar, pyl), včelaři jim dávají cukerný sirup vyrobený z řepy cukrovky, včelí fondán a proteinové krmivo (pylové placky). Krmivo pro včely může pocházet z jiných oblastí, než je oblast, ve které je med produkován. Charakteristiky a jakost medu nejsou přikrmováním včel v žádném případě ovlivněny.

3.4   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze produkce se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti. Aby se zajistila jakost a jedinečný charakter produktu, umístí se úly do borovicových lesů poté, co se včely krmily na tymiánu, nebo do oblastí, kde kvete pozdně kvetoucí tymián, když se na borovicích vyskytuje medovice. Plásty se vybírají s co možná nejnižší intenzitou vykuřování a v době, kdy jsou nejméně 3/4 buněk uzavřeny víčkem. Med se extrahuje s použitím medometu, přenese se do stáčecí nádoby k vyčeření a nesmí se zahřát na teplotu vyšší než 45 °C. Nákazám se předchází a eliminují se vhodnými hygienickými opatřeními a v případě nutnosti použitím bezpečných a schválených látek.

3.5   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Balení musí proběhnout v zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4. Tento požadavek je nezbytný, aby se zjednodušilo monitorování a ověřování původu medu, omezilo se riziko smísení s jiným medem, předešlo se zneužívání názvu při prodeji medu z jiných oblastí a zajistilo se uplatňování zvláštních pravidel uvedených v bodě 3.6. Smyslem tohoto požadavku je rovněž zabránit riziku změny fyzikálně-chemických (HMF, aktivita diastázy) a organoleptických charakteristik v důsledku expozice vysokým teplotám, zejména v letních měsících, kdy se med přepravuje po moři z ostrova Kréty.

3.6   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Aby se zajistila jakost a sledovatelnost produktu, musí každý včelař nebo provozovatel, který produkt prodává, používat logo s vyobrazením ostrova Kréty a klasického šperku „Mallijské včely“ a slovy „Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ“ [„Pefkothymaromelo Kritis CHOP“] (obrázek 1). Toto logo budou distribuovat žádající včelařské subjekty. Kromě toho dostanou výrobci číselný kód pro určení každé šarže vyprodukovaného medu, místa produkce a registračního čísla včelaře. Na etiketě bude uvedeno logo, číselný kód a veškeré nezbytné údaje. Sdružení včelařů informují kontrolní subjekt o podrobných pravidlech pro distribuci etiket. Tato pravidla však nesmí vést k diskriminaci producentů, kteří produkují „Pefkothymaromelo Kritis“ v souladu se specifikacemi, avšak nejsou členy uvedených subjektů.

Image

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Celý ostrov Kréta zahrnující prefektury Heraklion, Lassithi, Rethymno a Chania.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Přírodní faktory

Úžasná morfologická rozmanitost Kréty ve spojení s jejím specifickým klimatem (ostrov se rozkládá ve středomořském a severoafrickém klimatickém pásmu) a izolovanou geografickou polohou přispěly k vývoji mnoha různých druhů rostlin. Podle posledních údajů je tento ostrov domovem pro asi 1 800 druhů rostlin, z nichž 180 je endemických. Hojnost medonosných rostlin umožnila rozvoj včelařství a v současné době je hustota včelstev na tomto ostrově jedna z nejvyšších na světě – 33 včelstev na jeden kilometr čtvereční.

Do tohoto velkého množství rostlin patří mnoho aromatických druhů, jež kvetou v červnu a červenci, a v některých oblastech zasahuje období květu až do srpna. Nejdůležitějším druhem je mateřídouškovec vonný (Coridothymus capitatus). Během uvedených měsíců padá z důvodu horkého a suchého podnebí jen málo dešťových srážek, takže nektaru je málo a vyprodukovaný med je hustý a velmi aromatický. Tento med a medovice vylučovaná hmyzem druhu Marchalina hellenica umožňují včelařům vyrábět směs těchto dvou různých typů medu (tymiánového a borovicového), který je specifickým produktem se středními charakteristikami. Hmyz produkující medovici žije jako parazit na borovici kalabrijské (Pinus brutia Ten.) a borovici halepské (Pinus halepensis Mill.) a vyskytuje se pouze v Řecku a Turecku.

Lidský faktor

Díky svým znalostem chování včel a specifických podmínek, které na ostrově v podzimním období panují, využívají včelaři následující zvláštní techniku produkce: když se včely krmí na tymiánu, nechávají včelaři včelí plod nekontrolovaně expandovat a včely ukládat med v buňkách nad ním. V této fázi vybírají včelaři plásty selektivně a odebírají pouze ty, které obsahují tymiánový med zřetelně uzavřený v buňkách. Později, když včely sbírají medovici z borovic, není k dispozici žádný pyl, a proto včely instinktivně snižují plodování. Včelaři nezasahují a nechávají plodování poklesnout, aby včely místo plodu ukládaly med. Mohou si to dovolit, protože teploty na podzim jsou stále ještě dost vysoké na to, aby včely mohly sbírat nektar z rostlin kvetoucích na podzim, jako je rohovník (Ceratonia siliqua), břečťan (Hedera helix), chřest lékařský (Αsparagus officinalis), urginea přímořská (Urginea maritima) a jiné rostliny, aby obnovily svou populaci. Kdyby včely nebyly schopny na podzim obnovit svou populaci, včelstvo by nepřežilo zimu. Včelařům nahrávají specifické klimatické podmínky ostrova, květiny, které poskytují velké množství pylu a nektaru, a instinktivní chování včel. To vše včelařům umožňuje pečovat o včelstva tímto specifickým způsobem. „Pefkothymaromelo Kritis“ je rovněž produktem přirozené koexistence pozdně kvetoucího tymiánu a medovice z borovic, což je na Krétě běžným jevem.

Specifičnost produktu

„Pefkothymaromelo Kritis“ je specifickým produktem díky svým fyzikálně-chemickým, mikroskopickým a organoleptickým charakteristikám.

—   Fyzikálně-chemické charakteristiky: vodivost (≥ 0,600 mS/cm), vlhkost (≤ 17 %), suma glukózy a fruktózy (≥ 50 %) a barva (70–130 mm na Pfundově škále).

—   Mikroskopické charakteristiky: pylová zrnka tymiánu ≥ 10 %, absence spor houby Coleosporium.

—   Organoleptické charakteristiky: specifické aroma a příjemná, ne příliš intenzivní sladká chuť.

Jakost a specifičnost produktu zajišťuje nízká koncentrace HMF (≤ 25 mg/kg), nízká koncentrace sacharózy (≤ 3 %) a nezjistitelný obsah akaricidů a přípravků na ochranu rostlin (≤ 10 μg/kg).

Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu

Již od nejstarších dob se na Krétě vyskytuje mnoho aromatických rostlin a tymián a medovice vylučovaná parazitem Marchalina hellenica L. žijícím na borovicích jsou známy nejméně od 18. století (Gennadius, 1883). Hmyz druhu Μarchalina hellenica L. vylučuje medovici na borovicích poté, co rostliny tymiánu vyprodukují nektar, nebo (v některých oblastech) probíhá produkce nektaru a medovice současně a výsledkem je jedinečná přírodní směs tymiánového a borovicového medu, která je úzce spjata s oblastí svého původu. Vodivost, sumu glukózy a fruktózy, jemnou chuť a pomalou krystalizaci zajišťuje medovice z borovic, zatímco aromatické látky a pylová zrnka tymiánu zajišťují rozličné aromatické rostliny, které jsou na Krétě původní a endemické a v horkém a suchém klimatu tohoto ostrova produkují malá množství koncentrovaného, aromatického nektaru. V důsledku toho je med „Pefkothymaromelo Kritis“ hustý (tj. má nízký obsah vlhkosti), aromatický, obsahuje pylová zrnka z mnoha krétských rostlin a vykazuje výše popsané specifické vlastnosti.

Krétští včelaři vyvinuli specifické postupy, jak využít kombinace půdních a klimatických podmínek, specifického rostlinstva, přítomnosti medovice z borovic a instinktivního chování včel k produkci medu „Pefkothymaromelo Kritis“. Tato technika byla založena na znalostech, které se vyvíjely z generace na generaci, jelikož bylo nutné přizpůsobit chov včel prostředí, chování včel a klimatickým podmínkám. Zásadním faktorem jsou sice pečlivé postupy chovu včelstev, ale konečný produkt je specifický rovněž díky svým jakostním charakteristikám, jak potvrzuje index HMF, obsahu sacharózy a absenci reziduí akaricidu a přípravků na ochranu rostlin.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.