ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 95

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
27. března 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 95/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 95/02

Věc C-342/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. června 2016 Novomatic AG proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-326/14, Novomatic v. EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Věc C-371/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2016 společností L'Oréal SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 28. dubna 2016 ve věci T-144/15, L'Oréal v. EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Věc C-401/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2016 Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2016 ve věci T-62/15, Market Watch v. EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Věc C-402/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2016 Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2016 ve věci T-312/15, Market Watch v. EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Věc C-410/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. července 2016 Syndial SpA – Attività Diversificate proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 25. května 2016 ve věci T-581/15, Syndial v. Komise

3

2017/C 95/07

Věc C-440/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2016 společností Staywell Hospitality Group Pty Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 2. června 2016 ve věcech T-510/14 a T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP a SHERATON INTERNATIONAL IP v. EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP a STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Věc C-469/16: Žaloba podaná dne 27. července 2016 – Mauro Infante v. Italská republika

4

2017/C 95/09

Věc C-485/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2016 Universal Protein Supplements Corp. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 29. června 2016 ve věcech T-727/14 a T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS v. EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Věc C-628/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Rakousko) dne 5. prosince 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Věc C-8/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 9. ledna 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA v. Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Věc C-13/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 12. ledna 2017 – Fédération des entreprises de la beauté v. Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Tribunál

2017/C 95/13

Spojené věci T-828/14 a T-829/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Antrax It v. EUIPO – Vasco Group (Termosifony pro radiátory) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsané (průmyslové) vzory Společenství znázorňující termosifony pro radiátory — Starší (průmyslové) vzory — Námitka protiprávnosti — Článek 1d nařízení (ES) č. 216/96 — Článek 41 odst. 1 Listiny základních práv — Zásada nestrannosti — Složení odvolacího senátu — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Vyhovění rozsudku zrušujícímu rozhodnutí jeho odvolacích senátů ze strany EUIPO — Saturace v daném oboru — Datum posouzení

7

2017/C 95/14

Věc T-98/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Tubes Radiatori v. EUIPO – Antrax It (radiátory) (Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — (Průmyslový) vzor Společenství znázorňující radiátor — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Absence individuální povahy — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 — Splnění povinností EUIPO vyplývajících z rozsudku, kterým se zrušuje rozhodnutí jeho odvolacího senátu — Právo být vyslechnut — Výzva k předložení důkazů a vyjádření v návaznosti na zrušující rozsudek Tribunálu — Saturace v daném oboru

8

2017/C 95/15

Věc T-271/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. února 2017 – LD v. EUIPO Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící zpráva — Hodnocení za roky 2011/2012 — Zkreslení skutkového stavu — Nesprávné právní posouzení — Zneužití důvěry — Legitimní očekávání

8

2017/C 95/16

Věc T-568/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. února 2017 – Morgese a další v. EUIPO – All Star (2 STAR) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie 2 STAR — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie ONE STAR — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

9

2017/C 95/17

Věc T-688/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Schönberger v. Účetní dvůr Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení za rok 2011 — Rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD 13 — Odmítnutí žaloby v řízení v prvním stupni, po vrácení věci Tribunálem, jako zčásti zjevně nepřípustné a zčásti zjevně neopodstatněné — Perspektiva povýšení

10

2017/C 95/18

Věc T-15/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Pandalis v. EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie Cystus — Částečné zrušení — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence skutečného užívání ochranné známky

10

2017/C 95/19

Věc T-30/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. února 2017 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Starší slovní ochranné známky Evropské unie INSTINCT a NATURE’S VARIETY — Skutečné užívání starší ochranné známky — Povaha užívání — Článek 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 22 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 2868/95

11

2017/C 95/20

Věc T-270/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Kerstens v. Komise Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zamítnutí žaloby v prvním stupni — Jednání v rozporu s vážností veřejné služby — Šíření urážlivých výroků týkajících se jiného úředníka — Disciplinární řízení — Šetření v podobě posouzení skutkového stavu — Disciplinární sankce důtka — Procesní vada — Důsledky procesní vady

12

2017/C 95/21

Věc T-900/16: Žaloba podaná dne 21. prosince 2016 – Casual Dreams v. EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Věc T-11/17: Žaloba podaná dne 6. ledna 2017 – RK v. Rada

13

2017/C 95/23

Věc T-21/17: Žaloba podaná dne 13. ledna 2017 – RL v. Soudní dvůr Evropské unie

14

2017/C 95/24

Věc T-29/17: Žaloba podaná dne 17. ledna 2017 – RQ v. Komise

15

2017/C 95/25

Věc T-41/17: Žaloba podaná dne 24. ledna 2017 – Lotte v. EUIPO – Nestlé Schöller (vyobrazení koaly)

16

2017/C 95/26

Věc T-43/17: Žaloba podaná dne 24. ledna 2017 – No Limits v. EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Věc T-44/17: Žaloba podaná dne 23. ledna 2017 – Camomilla v. EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Věc T-47/17: Žaloba podaná dne 26. ledna 2017 – Yotrio Group v. EUIPO (Umístění zeleného kruhu na stojnou nohu)

18

2017/C 95/29

Věc T-49/17: Žaloba podaná dne 27. ledna 2017 – Španělsko v. Komise

19

2017/C 95/30

Věc T-53/17: Žaloba podaná dne 27. ledna 2017 – Austrian Power Grid v. ACER

21

2017/C 95/31

Věc T-63/17: Žaloba podaná dne 1. února 2017 – Grupo Orenes v. EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Věc T-84/17: Žaloba podaná dne 8. února 2017 – Consorzio IB Innovation v. Komise

24

2017/C 95/33

Věc T-88/17: Žaloba podaná dne 13. února 2017 – Španělsko v. Komise

25


 

Opravy

2017/C 95/34

Oprava oznámení v Úředním věstníku ve věci F-104/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. července 2016 – U (*) v. Komise Veřejná služba — Pozůstalostní důchod — Články 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu — Pozůstalá manželka bývalého úředníka — Způsobilost — Druhé manželství — Rovné zacházení mezi úředníky( Úř. věst. C 364, 3.10.2016 , jenž byl opětovně zveřejněn s ohledem na ochranu osobních dat)

26

2017/C 95/35

Oprava oznámení v Úředním věstníku ve věci T-695/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2016 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/15, U (*) v. Komise ( Úř. věst. C 441, 28.11.2016 , jenž byl opětovně zveřejněn s ohledem na ochranu osobních dat)

26


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2017/C 095/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 86, 20.3.2017.

Dřívější publikace

Úř. věst. C 78, 13.3.2017

Úř. věst. C 70, 6.3.2017.

Úř. věst. C 63, 27.2.2017.

Úř. věst. C 53, 20.2.2017.

Úř. věst. C 46, 13.2.2017.

Úř. věst. C 38, 6.2.2017.

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. června 2016 Novomatic AG proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-326/14, Novomatic v. EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

(Věc C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Novomatic AG (zástupce: W. Mosing, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Granini France

Usnesením ze dne 6. prosince 2016 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2016 společností L'Oréal SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 28. dubna 2016 ve věci T-144/15, L'Oréal v. EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Věc C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: L'Oréal SA (zástupce: J. P. Mioludo, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 8. prosince 2016 prohlásil Soudní dvůr (osmý senát) kasační opravný prostředek nepřípustným.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2016 Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2016 ve věci T-62/15, Market Watch v. EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

(Věc C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (zástupce: J. Korab, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 1. prosince 2016 Soudní dvůr (desátý senát) prohlásil kasační opravný prostředek za nepřípustný.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2016 Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2016 ve věci T-312/15, Market Watch v. EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

(Věc C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (zástpce J. Korab, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 1. prosince 2016 Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 22. července 2016 Syndial SpA – Attività Diversificate proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 25. května 2016 ve věci T-581/15, Syndial v. Komise

(Věc C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Syndial SpA (zástupci: L. Acquarone, S. Grassi, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr (devátý senát) usnesením ze dne 9. února 2017 zamítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že společnost Syndial SpA – Attività Diversificate ponese vlastní náklady řízení.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2016 společností Staywell Hospitality Group Pty Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 2. června 2016 ve věcech T-510/14 a T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP a SHERATON INTERNATIONAL IP v. EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP a STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Věc C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (zástupce: D. Farnsworth, solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Usnesením ze dne 12. ledna 2017 Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/4


Žaloba podaná dne 27. července 2016 – Mauro Infante v. Italská republika

(Věc C-469/16)

(2017/C 095/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Mauro Infante (zástupce: M. Iervolino, advokát)

Žalovaná: Italská republika

Usnesením ze dne 13. prosince 2016 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že Soudní dvůr Evropské unie je zjevně nepříslušný k rozhodnutí o žalobě a určil, že M. Infante ponese vlastní náklady řízení.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/4


Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2016 Universal Protein Supplements Corp. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 29. června 2016 ve věcech T-727/14 a T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS v. EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Věc C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Universal Protein Supplements Corp. (zástupce: S. Malynicz, QC)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 31. ledna 2017 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Rakousko) dne 5. prosince 2016 – Kreuzmayr GmbH

(Věc C-628/16)

(2017/C 095/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzgericht

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Kreuzmayr GmbH

Předběžné otázky

První otázka:

Je nutno v takových případech, jako je případ, o který se jedná v původním řízení, kdy osoba povinná k dani X1 disponuje zbožím uskladněným v členském státě A X1 toto zboží prodá osobě povinné k dani X2 a X2 oznámila X1 svůj záměr, že toto zboží přepraví do členského státu B, přičemž X2 předložila X1 své identifikační číslo pro DPH, které jí přidělil členský stát B,

a X2 toto zboží dále prodala osobě povinné k dani X3 a X2 se s X3 dohodla, že X3 zajistí či provede přepravu zboží z členského státu A do členského státu B a X3 přepravu zboží z členského státu A do členského státu B zajistila nebo provedla, a X3 mohla se zbožím disponovat jako vlastník již v členském státě A,

přičemž však osoba X2 osobě X1 nesdělila, že toto zboží ještě před tím, než opustilo členský stát A, prodala dále,

a osoba X1 rovněž nemohla zjistit, že X2 nezajistí či neprovede přepravu zboží z členského státu A do členského státu B,

vykládat unijní právo v tom smyslu, že se místo dodání osoby X1 osobě X2 určí podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2006/112/ES (1), takže dodání osoby X1 osobě X2 je dodáním uskutečněným uvnitř Společenství (tzv. aktivní dodání) (bewegte Lieferung)?

Druhá otázka:

Je-li na první otázku třeba odpovědět záporně, je nutno unijní právo vykládat v tom smyslu, že osoba X3 je přesto oprávněna odečíst DPH členského státu B, kterou jí naúčtovala osoba X2, pokud osoba X3 použije dotčené zboží pro účely svých plnění zdaňovaných v členském státě B a osobě X3 nelze vytýkat zneužívající uplatnění nároku na odpočet daně?

Třetí otázka:

Je-li na první otázku třeba odpovědět kladně a osoba X1 dodatečně zjistí, že osoba X3 zajistila přepravu dotčeného zboží a že s tímto zbožím mohla disponovat jako vlastník již v členském státě A, je pak unijní právo nutno vykládat v tom smyslu, že dodání osobou X1 osobě X2 zpětně ztrácí svou povahu dodání uskutečněného uvnitř Společenství (a toto dodání je pak se zpětnou účinností nutno považovat za tzv. pasivní dodání) (ruhende Lieferung)?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1)


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 9. ledna 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA v. Flexipiso – Pavimentos SA

(Věc C-8/17)

(2017/C 095/11)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal de Justiça

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Odpůrkyně: Flexipiso – Pavimentos SA

Předběžné otázky

1.

Brání směrnice 2006/11/ES (1), zvláště pak články 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 a 219 této směrnice, a zásada neutrality takové právní úpravě, z níž vyplývá, že v situaci, kdy u převodce zboží, který je plátcem DPH, byla provedena daňová kontrola, na základě níž bylo konstatováno, že sazba DPH, kterou v dané době převodce uplatnil, byla nižší než sazba, kterou měl uplatnit, a tento převodce zaplatil dodatečně vyměřenou daň státu a má v úmyslu získat příslušnou částku od nabyvatele, který je rovněž plátcem DPH, začíná lhůta, v níž má nabyvatel uplatnit nárok na odpočet výše uvedené dodatečně vyměřené daně, běžet v okamžiku vystavení původních faktur, nikoli v okamžiku, kdy byly vystaveny nebo přijaty opravné doklady?

2.

Pokud bude odpověď na předchozí předběžnou otázku záporná, brání tatáž směrnice a zvláště pak tytéž články a zásada neutrality takové právní úpravě, z níž vyplývá, že po obdržení dokladů, které byly vystaveny za účelem opravy původních faktur na základě daňové kontroly a zaplacení dodatečně vyměřené daně státu a kterými je vymáhána platba výše uvedené dodatečně vyměřené daně, v okamžiku, kdy již uplynula výše uvedená lhůta pro uplatnění nároku na odpočet, je legitimní, aby nabyvatel odmítl tuto platbu provést, na základě toho, že nemožnost provedení odpočtu dodatečně vyměřené daně odůvodňuje odmítnutí přenesení této daně?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 12. ledna 2017 – Fédération des entreprises de la beauté v. Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Věc C-13/17)

(2017/C 095/12)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Fédération des entreprises de la beauté (Federace kosmetických společností)

Žalovaní: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Předběžné otázky

1)

Týká se uznávání rovnocennosti studií, které mohou podle článku 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1) provádět členské státy, pouze studií získaných ve státech, které jsou vůči Evropské unii třetími zeměmi?

2)

Opravňují ustanovení článku 10 odst. 2 nařízení členský stát, aby určil obory, které mohou být považovány za „obdobné“ lékařství, farmacii nebo toxikologii, a aby určil úrovně kvalifikace, které splňují požadavky nařízení?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, podle jakých kritérií mohou být obory považovány za „obdobné“ lékařství, farmacii nebo toxikologii?


(1)  Úř. věst. L 342, s. 59.


Tribunál

27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/7


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Antrax It v. EUIPO – Vasco Group (Termosifony pro radiátory)

(Spojené věci T-828/14 a T-829/14) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Zapsané (průmyslové) vzory Společenství znázorňující termosifony pro radiátory - Starší (průmyslové) vzory - Námitka protiprávnosti - Článek 1d nařízení (ES) č. 216/96 - Článek 41 odst. 1 Listiny základních práv - Zásada nestrannosti - Složení odvolacího senátu - Důvod neplatnosti - Nedostatek individuální povahy - Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 - Vyhovění rozsudku zrušujícímu rozhodnutí jeho odvolacích senátů ze strany EUIPO - Saturace v daném oboru - Datum posouzení“)

(2017/C 095/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Antrax It Srl (Resana, Itálie) (zástupce: L Gazzola, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: původně P. Bullock, poté L. Rampini a S. Di Natale, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Vasco Group NV, dříve Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgie) (zástupce: J. Haber, advokát)

Předmět věci

Dvě žaloby podané proti rozhodnutím třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 10. října 2014 (věci R 1272/2013-3 a R 1273/2013-3) týkajícím se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Vasco Group a Antrax It

Výrok

1)

Žaloby se zamítají.

2)

Společnost Antrax It Sarl ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a společností Vasco Group NV, včetně nákladů vzniklých společnosti Vasco Group v souvislosti s řízeními před odvolacím senátem ve věcech R 1272/2013-3 a R 1273/2013-3.


(1)  Úř. věst. C 65, 23.2.2015.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Tubes Radiatori v. EUIPO – Antrax It (radiátory)

(Věc T-98/15) (1)

(„(Průmyslový) vzor Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - (Průmyslový) vzor Společenství znázorňující radiátor - Starší (průmyslový) vzor - Důvod neplatnosti - Absence individuální povahy - Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 - Splnění povinností EUIPO vyplývajících z rozsudku, kterým se zrušuje rozhodnutí jeho odvolacího senátu - Právo být vyslechnut - Výzva k předložení důkazů a vyjádření v návaznosti na zrušující rozsudek Tribunálu - Saturace v daném oboru“)

(2017/C 095/14)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tubes Radiatori Srl (Resana, Itálie) (zástupci: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero a P. Menapace, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: původně P. Bullock a S. Di Natale, poté S. Di Natale a L. Rampini, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Antrax It Srl (Resana, Itálie) (zástupce: L Gazzola, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. prosince 2014 (věc R 1643/2014-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Antrax It a Tubes Radiatori

Výrok

1)

Rozhodnutí třetího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 9. prosince 2014 (věc R 1643/2014-3) se zrušuje.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Tubes Radiatori Srl.

4)

Společnost Antrax It Srl ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 138, 27.4.2015.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. února 2017 – LD v. EUIPO

(Věc T-271/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící zpráva - Hodnocení za roky 2011/2012 - Zkreslení skutkového stavu - Nesprávné právní posouzení - Zneužití důvěry - Legitimní očekávání“)

(2017/C 095/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: LD (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupkyně: A. Lukošiūtė, zmocněnkyně)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [důvěrné] (2), znějící na zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

LD ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v rámci tohoto řízení.


(1)  Úř. věst. C 262, 10. 8. 2015.

(2)  Skryté důvěrné údaje.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/9


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. února 2017 – Morgese a další v. EUIPO – All Star (2 STAR)

(Věc T-568/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie 2 STAR - Starší obrazová ochranná známka Evropské unie ONE STAR - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 095/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Giuseppe Morgese (Barletta, Itálie), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D’Onofrio (Barletta) (zástupce: D. Russo, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: J. Crespo Carrillo a G. Sakalaite Orlovskiene, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: All Star CV (Hilversum, Nizozemsko) (zástupce: C. Sleep, solicitor)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. července 2015 (věc R 1906/2014-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi All Star na jedné straně a G. Morgesem, P. Morgesem a F. D’Onofriem na straně druhé

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese a Felice D’Onofrio ponesou náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 398, 30.11.2015.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Schönberger v. Účetní dvůr

(Věc T-688/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení za rok 2011 - Rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD 13 - Odmítnutí žaloby v řízení v prvním stupni, po vrácení věci Tribunálem, jako zčásti zjevně nepřípustné a zčásti zjevně neopodstatněné - Perspektiva povýšení“)

(2017/C 095/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Peter Schönberger (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: O. Mader, advokát)

Další účastník řízení: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: Í. Ní Riagáin Düro a B. Schäfer, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 30. září 2015, Schönberger v. Účetní dvůr (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112) a směřující ke zrušení tohoto usnesení

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Peter Schönberger ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené v tomto stupni Účetním dvorem Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 59, 15. 2. 2016.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Pandalis v. EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Věc T-15/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o zrušení - Slovní ochranná známka Evropské unie Cystus - Částečné zrušení - Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 - Neexistence skutečného užívání ochranné známky“)

(2017/C 095/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Georgios Pandalis (Glandorf, Německo) (zástupkyně: A. Franke, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Německo) (zástupci: N. Weber a L. Thiel, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 30. října 2015 (věc R 2839/2014-1) týkajícímu se řízení o zrušení mezi společností LR Health & Beauty Systems a Georgiosem Pandalisem

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Georgios Pandalis ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 90, 7.3.2014.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/11


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. února 2017 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Věc T-30/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Starší slovní ochranné známky Evropské unie INSTINCT a NATURE’S VARIETY - Skutečné užívání starší ochranné známky - Povaha užívání - Článek 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 22 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 2868/95“)

(2017/C 095/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Spojené státy) (zástupci: původně T. Elias, barrister, a B. Cookson, solicitor, poté M. Montañá Mora, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: E. Zaera Cuadrado, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Natural Instinct Ltd (Camberley, Spojené království) (zástupci: C. Spintig, S. Pietzcker, advokáti, a B. Brandreth, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. listopadu 2015 (věc R 2944/2014-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi M. I. Industries a Natural Instinct

Výrok

1)

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 26. listopadu 2015 (věc R 2944/2014-5) se zrušuje v rozsahu, v němž konstatuje absenci skutečného užívání starší slovní ochranné známky INSTINCT.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností M. I. Industries Inc.

4)

Společnost M. I. Industries ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

5)

Společnost Natural Instinct Ltd ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 106, 21.3.2016.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/12


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2017 – Kerstens v. Komise

(Věc T-270/16 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Zamítnutí žaloby v prvním stupni - Jednání v rozporu s vážností veřejné služby - Šíření urážlivých výroků týkajících se jiného úředníka - Disciplinární řízení - Šetření v podobě posouzení skutkového stavu - Disciplinární sankce důtka - Procesní vada - Důsledky procesní vady“)

(2017/C 095/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Petrus Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: T. Bohr a C. Ehrbar, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 18. března 2016, Kerstens v. Komise (F-23/15, EU:F:2016:65), a směřující ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 18. března 2016, Kerstens v. Komise (F-23/15, EU:F:2016:65), se zrušuje v rozsahu, v němž zamítá návrh na zrušení rozhodnutí Evropské Komise ze dne 15. dubna 2014, kterým se Petrusu Kerstensovi ukládá důtka.

2)

Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2014, kterým se P. Kerstensovi ukládá důtka, se zrušuje.

3)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících s řízením o kasačním opravném prostředků a s řízením v prvním stupni.


(1)  Úř. věst. C 260, 18.7.2016.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/12


Žaloba podaná dne 21. prosince 2016 – Casual Dreams v. EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Věc T-900/16)

(2017/C 095/21)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Casual Dreams, SLU (Manresa, Španělsko) (zástupkyně: A. Tarí Lázaro, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Dayday“ – Přihláška č. 13 243 563

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. října 2016, ve věci R 375/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil usnesení druhého odvolacího senátu ze dne 6. října 2016 ve věci R 375/2016-2, kterým se částečně zamítá odvolání proti usnesení námitkového oddělení EUIPO č. B 2 469 545 ze dne 17. prosince 2015;

zamítl přihlášku ochranné známky Evropské unie č. 13 243 563 podanou dalším účastníkem řízení pro všechny výrobky třídy 9 a pro část výrobků tříd 16 a 24, ve vztahu k nimž odvolací senát zamítl odvolání;

podpůrně částečně zrušil napadené usnesení na základě čl. 8 odst. 5 nařízení o ochranné známce Evropské unie, v rozsahu, v němž potvrdilo zamítnutí námitky a odvolání pro výrobky tříd 9, 16 a 24, a aby vrátil spis odvolacímu senátu k novému přezkumu v plném rozsahu a rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů, které žalobkyně vynaložila v řízení před odvolacím senátem EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/13


Žaloba podaná dne 6. ledna 2017 – RK v. Rada

(Věc T-11/17)

(2017/C 095/22)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: RK (zástupci: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že žaloba je přípustná a opodstatněná;

v důsledku toho,

zrušil nedatované rozhodnutí Rady přijaté na základě článku 42c služebního řádu úředníků Evropské unie;

případně zrušil rozhodnutí ze dne 27. září 2016, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 29. dubna 2016;

uložil žalované náhradu majetkové újmy způsobené žalobci;

uložil žalované povinnost zaplatit náhradu nemajetkové újmy žalobce;

uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z námitky protiprávnosti směřující proti článku 42c služebního řádu, z porušení článků 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie, z porušení směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79), jakož i z porušení článku 1d služebního řádu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 42c služebního řádu, jak byl proveden ve sdělení Rady zaměstnancům č. 71/15, jakož i z nesprávností a nesrovnalostí z hlediska právního a skutkového, kterými jsou stižena napadená rozhodnutí.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení práva být vyslechnut a z porušení práva na obhajobu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti řádné péče a z porušení zásady řádné správy.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/14


Žaloba podaná dne 13. ledna 2017 – RL v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc T-21/17)

(2017/C 095/23)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: RL (zástupci: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil projednávanou žalobu za přípustnou;

zrušil rozhodnutí vedoucím soudní kanceláře Soudního dvora ze dne 11. května 2016, jehož obsah byl žalobci sdělen dopisem ze dne 20. května 2016, nepovýšit ho od 1. července 2015 do platové třídy AD10 a, v případě potřeby, zrušil rozhodnutí Výboru pro stížnosti ze dne 6. října 2016, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 22. července 2016;

uložil žalovanému náhradu majetkové újmy způsobené žalobci;

uložil žalovanému náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 45 služebního řádu úředníků Evropské unie a interního systému povyšování platného v rámci Soudního dvora Evropské unie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení a zásady jednoty evropské veřejné služby.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/15


Žaloba podaná dne 17. ledna 2017 – RQ v. Komise

(Věc T-29/17)

(2017/C 095/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: RQ (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil jeho žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

v důsledku toho zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2016)1449 final ze dne 2. března 2016, týkající se žádosti o zbavení poslanecké imunity, doručené dne 11. března 2016, se kterým se žalobce seznámil dne 14. března 2016 při návratu z mise;

pokud je to třeba, zrušil rozhodnutí ze dne 5. října 2016 pod značkou Ares(2016)5814495 – 07/10/2016, doručené dne 7. října 2016, kterým organ oprávněný ke jmenování zamítl stížnost žalobce, kterou podal dne 10. června 2016 pod značkou No R/317/16;

uložil v každém případě žalované náhradu veškerých nákladů řízení podle čl. 134 odst. 1 a článku 135 jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), a zejména jeho článku 23, jakož i článku 17 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a porušení zásady, která ukládá administrativě vydat rozhodnutí pouze na základě na základě právně přípustných důvodů, to znamená důvodů, které jsou relevantní a nejsou stiženy zjevně nesprávným posouzením.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení služebního řádu, zejména jeho článku 24, a porušení povinnosti řádné péče.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění, zejména porušení čl. 41 odst. 2 třetího pododstavce Listiny základních práv Evropské unie, článku 296 Smlouvy o fungování Evropské unie, článku 25 služebního řádu a veřejného zájmu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení legitimního očekávání a zjevně nesprávného posouzení.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení obvyklého výkonu práva na obhajobu, zejména práva být vyslechnut, povinnosti nestrannosti a dodržování presumpce neviny a z nedostatku řádné péče, zejména dodržení přiměřené lhůty.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/16


Žaloba podaná dne 24. ledna 2017 – Lotte v. EUIPO – Nestlé Schöller (vyobrazení koaly)

(Věc T-41/17)

(2017/C 095/25)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japonsko) (zástupkyně: M. Knitter, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Norimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (vyobrazení koaly) – přihláška č. 6 158 463

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. října 2016, ve věci R 250/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby

bylo napadené rozhodnutí zrušeno;

byla námitka zamítnuta v plném rozsahu;

byla EUIPO uložena náhrada nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009;

Porušení pravidla č. 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95;

Porušení čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/17


Žaloba podaná dne 24. ledna 2017 – No Limits v. EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

(Věc T-43/17)

(2017/C 095/26)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: No Limits International Investments SA (Bissone, Švýcarsko) (zástupce: F. Canu, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „NO LIMITS – Ochranná známka Evropské unie č. 67 967

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. listopadu 2026 ve věci R 2007/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení R 2007/2015-5 před odvolacím senátem, řízení 2919C před zrušovacím oddělením a řízení před Tribunálem Evropské unie.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení nebo nesprávné použití čl. 53 odst. 1 nařízení o ochranné známce Evropské unie – nesprávnost napadeného rozhodnutí s odkazem na příslušné datum posouzení relativní neplatnosti ochranné známky Evropské unie;

Porušení nebo nesprávné použití článku 53 nařízení o ochranné známce Evropské unie – chybějící, nedostatečné a rozporuplné odůvodnění ohledně použitelnosti pravomocného rozsudku č. 4425/2013 Corte di Appello (odvolací soud) v Miláně ve vztahu k ochranné známce Evropské unie;

Chybějící, nedostatečné a rozporuplné odůvodnění ve vztahu k použitelnosti čl. 54 odst. 2 na ochrannou známku Evropské unie;

Porušení nebo nesprávné použití článku 53 nařízení o ochranné známce Evropské unie – nesprávné nebo rozporuplné odůvodnění.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/17


Žaloba podaná dne 23. ledna 2017 – Camomilla v. EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

(Věc T-44/17)

(2017/C 095/27)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Camomilla Srl (Buccinasco, Itálie) (zástupci: M. Mussi a H. Chiappetta, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Neapol, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „CAMOMILLA“ – Ochranná známka Evropské unie č. 7 077 555

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. listopadu 2016, ve věci R 2250/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

změnil napadené rozhodnutí tak, aby byl návrh CMT na prohlášení neplatnosti zamítnut v plném rozsahu;

podpůrně změnil napadené rozhodnutí tak, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti zamítnut i pro výrobky „třídy 18: výrobky z těchto materiálů (kůže a její imitace) nezahrnuté v jiných třídách, batohy, klíčenky (kožená galanterie), aktovky diplomatky, peněženky, peněženky nikoli ze vzácných kovů, tašky, kufříky na toaletní potřeby, pouzdra a taštičky; třídy 25: oděvy, obuv, kloboučnické zboží, rukavice, svetry přes ramena, štóly, župany“;

podpůrněji zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů tohoto řízení a společnosti CMT Compagnia manifatture tessili Srl náhradu nákladů souvisejících s řízením před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 75 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 53 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 57 odst. 3 ve spojení s čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/18


Žaloba podaná dne 26. ledna 2017 – Yotrio Group v. EUIPO (Umístění zeleného kruhu na stojnou nohu)

(Věc T-47/17)

(2017/C 095/28)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Čína) (zástupce: L. Ullmann, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Jiná ochranná známka Evropské unie „Umístění zeleného kruhu na stojnou nohu“ – Přihláška č. 14 396 568

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. listopadu 2016, ve věci R 285/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/19


Žaloba podaná dne 27. ledna 2017 – Španělsko v. Komise

(Věc T-49/17)

(2017/C 095/29)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Španělské království (zástupkyně: V. Ester Casas, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Částečně zrušil rozhodnutí ze dne 15. listopadu 2016 (2016/2018/EU) o vyloučení z financování Společenství určitých nákladů vynaložených různými členskými státy, mimo jiné Španělským královstvím, z EZZF a EZFRV, v rozsahu, v němž:

1.

ohledně autonomního společenství Andalusie vylučuje z financování Společenství 1 356 144,90 eur ve vztahu k EZZF (finanční rok 2012);

2.

ohledně autonomního společenství Katalánsko vylučuje z financování Společenství 2 191 585 eur ve vztahu k EZZF (finanční roky 2009 a 2012);

3.

ohledně autonomního společenství Kastilsko a León vylučuje z financování Společenství 9 638 473,73 eur ve vztahu k EZZF, a ve vztahu k EZFRV 433 138,10 EUR (finanční roky 2012 a 2013);

4.

celková částka, které se tato žaloba na neplatnost týká, dosahuje 13 619 341,73 eur.

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce následující žalobní důvody.

1.

Důvody týkající se finanční opravy uložené autonomnímu společenství Andalusie.

Žalovaná v tomto ohledu uplatňuje porušení čl. 3 odst. odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58, s. 42), neboť Komise konstatovala, že subjekty ACRES a Unión Rural nejsou producenti.

2.

Důvody týkající se finanční opravy uložené autonomnímu společenství Katalánsko. Žalobce v tomto ohledu tvrdí:

Jediná finanční oprava pro nedostatek spočívající v nepřípustnosti nákladů ve výši 122 112,95 (kontroly týkající se operačních programů: investice do OP „A“) je protiprávní, neboť Komise porušila články 105 a 106 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 350, s. 1), ve spojení s čl. 55 odst. 3 nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (DO 2007 L 273, s. 1), a čl. 52 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, s. 549), neboť vnitrostátní španělské orgány prováděly přiměřené kontroly, což je řádně zdokumentováno, a byly dodrženy požadavky platné právní úpravy, a v každém případě neexistuje nebezpečí pro fondy.

Oprava ve výši 5 %, tj. 2 191 585 eur (bod: „Nedostatky při schvalování programů a nákladů, Autonomní společenství Katalánsko“) je protiprávní, neboť Komise porušila čl. 52 odst. 1 a 2 nařízení č. 1306/2013, ve spojení s článkem 103, čl. 105 odst. 2 písm. d), článkem 106, čl. 107 odst. 1 písm. c) a e), čl. 108 odst. 1 písm. b) a čl. 109 odst. 1 písm. a) a c) nařízení č. 1580/2007, neboť španělské orgány potvrdily splnění uplatňované právní úpravy, a v každém případě neexistuje nebezpečí pro fond.

Podpůrně tvrdí porušení zásady proporcionality, porušení čl. 52 odst. 2 a 3 nařízení č. 1306/2013, ve spojení s dokumentem VI/5330/97, kterým byly přijaty pokyny pro výpočet finančních oprav při účetní závěrce záruční sekce EZZF.

3.

Důvody týkající se finanční opravy uložené autonomnímu společenství Kastilsko a León. Žalobce v tomto ohledu tvrdí:

Oprava ve výši 5 %, tj. 10 071 661,83 eur a použitý způsob výpočtu jsou v rozporu s čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1) a pokyny v dokumentu Komise VI/5530/97 a AGHRI-2005-64043.

Podpůrně je oprava uložená Komisí nepřiměřená, neboť porušuje čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, ve spojení s dokumentem VI/5330/97.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/21


Žaloba podaná dne 27. ledna 2017 – Austrian Power Grid v. ACER

(Věc T-53/17)

(2017/C 095/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Austrian Power Grid AG (Vídeň, Rakousko) (zástupci: H. Kristoferitsch a S. Huber, advokáti)

Žalovaná: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil následující části rozhodnutí Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů č. 06/2016 ze dne 17. listopadu 2016 o návrhu provozovatelů elektroenergetické přenosové soustavy na stanovení regionů pro výpočet kapacity:

Článek 1 rozhodnutí ve spojení s

přílohou I čl. 1 odst. 1 písm. c);

slovem „also“ („také“) a textem „for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled“ („pro účely přidělení kapacity na hranice dotyčných nabídkových zón, dokud nebudou splněny požadavky popsané v čl. 5 odst. 3 tohoto dokumentu“) v příloze I čl. 2 odst. 2 písm. e);

přílohou I čl. 5 odst. 1 písm. s);

přílohou I čl. 5 odst. 3;

přílohou I mapou č. 3;

článek 2 rozhodnutí;

přílohu IV;

přílohu V;

uložil ACER náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že ACER nemá pravomoc k zavedení nových hranic nabídkové zóny a přidělení kapacity.

Žalobkyně tvrdí, že ACER nemá pravomoc k zavedení nových hranic nabídkové zóny nebo přidělení kapacity v rámci postupu pro stanovení regionů pro výpočet kapacity ve smyslu článku 15 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení (1), respektive v rozhodnutí založeném na čl. 8 odst. 1 nařízení o ACER (2). Mimoto žalobkyně tvrdí, že údaj, podle kterého lze napadené rozhodnutí přepracovat, jak je uvedeno v jeho článku 2 (což je samo o sobě protiprávní a předmětem odvolání), nemůže kompenzovat tento nedostatek pravomoci.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení v několika ohledech

Žalobkyně tvrdí, že ACER nesprávně aplikovala právní definici přetížení a že přenosová soustava DE-AT není přetížena, a tudíž nemůže být předmětem přidělování kapacity.

Žalobkyně dodává, že rozdělení společného trhu s elektrickou energií Německa a Rakouska je ve zjevném rozporu s cíli sledovanými nařízením (ES) č. 714/2009 (3) a porušuje zásadu, podle které interní přetížení nemohou být přenesena na vnitrostátní hranice.

Žalobkyně konečně tvrdí, že rozhodnutí je věcně nesprávné a chybně uplatňuje normativní kritéria pro vytvoření nové hranice nabídkové zóny, zejména z důvodu, že hranice DE-AT není strukturálně přetížena, že ACER nezohledňuje alternativní hranice nabídkové zóny, že by byla k dispozici méně invazivní technická opatření, že napadené rozhodnutí nezohledňuje budoucí vývoj, že rozhodnutí porušuje specifikaci, podle které nabídkové zóny musí mít trvalou povahu a že ACER nesprávně posuzuje povahu smyčkových toků.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje primární právo Evropské unie.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu proporcionality, neboť nebyla zvážena a přijata méně rušivá, avšak stejně vhodná opatření.

Žalobkyně dodává, že napadené rozhodnutí porušuje základní svobody, neboť umělé rozdělení společného rakousko-německého trhu s elektrickou energií má za následek množstevní omezení obchodu s elektřinou mezi těmito dvěma státy. V této souvislosti žalobkyně zdůrazňuje, že napadené rozhodnutí porušuje volný pohyb zboží zakotvený v článcích 34 a 35 SFEU. Mimoto podle žalobkyně omezení přenosové kapacity vyplývající ze zavedení hranice nabídkové zóny a mechanismu přidělování kapacity způsobují neopodstatněná omezení volného pohybu služeb v její neprospěch (článek 56 SFEU).

Konečně žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje unijní právo v oblasti hospodářské soutěže, jelikož rozdělení společného rakousko-německého trhu s elektrickou energií zavedením nabídkové zóny a mechanismu pro výpočet kapacity se rovná rozdělení trhů, jež je v rozporu s článkem 101 SFEU.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že ACER tím, že vydala oné rozhodnutí, porušila několik procesních náležitostí.

V tomto kontextu žalobkyně tvrdí, že ACER tím, že chybně založila své rozhodnutí na článku 15 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení, uplatnila nesprávný postup pro vytvoření nových hranic nabídkové zóny a pro zavedení mechanismů pro výpočet kapacity.

Žalobkyně dodává, že žádost předložená rakouským regulačním orgánem, E-Control, požadujícím, aby byl změněn návrh týkající se regionů pro výpočet kapacity všech provozovatelů přenosových soustav, nebyla vyřízena v souladu s postupem čl. 9 odst. 12 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení.

Žalobkyně mimoto tvrdí, že ACER překračuje svou pravomoc, když prohlašuje, že nezávazné stanovisko 09/2015 vydané v září 2015 je právně závazné. Kromě toho byla podle žalobkyně zásadně porušena její procesní práva, jelikož stanovisko, které bylo prohlášeno za závazné, nebylo konzultováno.

Žalobkyně mimoto uvádí, že ve spisu ACER týkajícím se přípravy napadeného rozhodnutí chybí technické studie, analýzy a hloubková vyhodnocení. Žalobkyně tvrdí, že Agentura jí poskytla značně neúplné informace, čímž porušila právo žalobkyně na plný přístup ke spisu, který se jí týká, ve smyslu článku 41 Listiny základních práv, a vůbec nevypracovala, ani nekonzultovala technické posudky a analýzy, aby založila napadené rozhodnutí na zjištěných skutečnostech (což stejně tak zakládá závažné procesní pochybení).

Konečně, žalobkyně tvrdí, že se napadené rozhodnutí zakládá na skutečnostech, které nebyly dostatečně objasněny, jelikož Agentura zejména – avšak nejen – neuvedla zaprvé, kde existuje strukturální přetížení ve společné německo-rakouské oblasti trhu a kde by se mělo toto přetížení účinněji řídit; zadruhé, v jaké míře dochází ke smyčkovým tokům a týkají se německo-rakouské hranice; zatřetí, jaké účinky mají současné a probíhající opatření týkající se rozšíření sítě a zlepšení bezpečnosti sítě; a začtvrté kolik elektřiny přenášené do Rakouska prostřednictvím jiných členských států je odtamtud následně přeneseno do Německa.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z neuvedení odůvodnění.


(1)  Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Úř. věst. L 197, s. 24).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Úř. věst. L 211, s. 15).


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/23


Žaloba podaná dne 1. února 2017 – Grupo Orenes v. EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Věc T-63/17)

(2017/C 095/31)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Grupo Orenes, SL (Murcia, Španělsko) (zástupce: M. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcelona, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „Bingo VIVA! Slots“ – Přihláška č. 13 468 251

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. listopadu 2016, ve věci R 453/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článků 64, 75 a 76 nařízení č. 207/2009, případně ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení a s pravidly 50 a 52 nařízení č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i judikatury Soudního dvora, která je vykládá;

neprovedení odpovídajícího celkového srovnání označení.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/24


Žaloba podaná dne 8. února 2017 – Consorzio IB Innovation v. Komise

(Věc T-84/17)

(2017/C 095/32)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Itálie) (zástupci: A. Masutti a P. Manzini, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zčásti nebo zcela zrušil napadené rozhodnutí na základě uplatněných žalobních důvodů;

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

Tato žaloba byla podána proti rozhodnutí Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace ze dne 30. listopadu 2016 (č.j. Ares 2016-6711369), v němž Komise odsouhlasila konečnou zprávu společnosti Lubbock Fine č. 14-BA259-027 ze dne 21. listopadu 2016 a poté rozhodla, že Consorzio IB Innovation (dále jen „sdružení“ nebo „IBI“) mělo povinnost vrátit 294 925,43 eur ve vztahu ke smlouvě č. 261679-CONTAIN a 155 482,91 eur ve vztahu ke smlouvě č. 288383-ICARGO, a dále mělo povinnost ověřit, zda došlo k systémovým chybám ve vztahu k řadě dalších smluv.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného a rozporuplného výkladu pojmů „příjemce“ a „třetí strany“ v rozporu s obecnou smlouvou a obecnými podmínkami obsaženými v příloze II obecné smlouvy.

Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že s ohledem na charakteristické rysy sdružení, kolektivní subjekt, který je třeba považovat za příjemce ve vztahu k obecné smlouvě, sestává ze všech členů sdružení. Členové sdružení nejsou tudíž ve vztahu k příjemci třetími stranami, ale součástí příjemce samotného. Tudíž pracovníci poskytnutí těmito členy sdružení k úkolům uvedeným v obecné smlouvy by měli být považováni za pracovníky příjemce a nesmí být uvedeni v příloze I, jak se uvádí v napadeném rozhodnutí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí postrádá právní základ, obsahuje rozporuplné odůvodnění a porušuje zásadu řádné správy.

Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že napadené rozhodnutí musí nutně vycházet z výslovné právní normy a nikoli – jako v tomto případě – z Příručky k finančním záležitostem, kterou vydaly útvary Komise a která není právně závazná. Toto rozhodnutí rovněž porušuje zásadu řádné správy, která Komisi brání, aby přijímala opatření, jež jsou pro příjemce závazná a vycházejí z neúplné a rozporuplné zprávy auditora mimo Komisi.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného výkladu a nesprávného použití článku II.15 odst. 2 písm. c) přílohy II obecných smluv CONTAIN a ICARGO.

Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že poradci sdružení IBI, jimž bylo odmítnuto proplacení nepřímých nákladů, jsou odborníky bez závazků v jiném orgánu, jedná se o osoby samostatně výdělečně činné. Nevztahuje se na ně ani jedna ze situací, v nichž odstavec 2 písm. c) dotčeného ustanovení brání náhradě nákladů. Pokud se poradci sdružení IBI, kteří pracují z domu, nenacházejí v žádné ze dvou výjimečných situací, nutně se na ně vztahuje obecné pravidlo, tj. na nepřímé náklady se uplatňuje paušální náhrada ve výši 60 %.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení pravidel pro používání jazyků v Evropské unii.

Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že auditorská zpráva a rozhodnutí žalované o přijetí této zprávy byly v angličtině, tedy v jiném než národním jazyce sdružení IBI. Byl tedy porušen článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení zásady řádné správy z důvodu nedostatku péče při přezkoumání věci.

Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že v situaci, kdy Komise pověří externího auditora úkolem prověřit přesnost projektového účetnictví, přechází povinnost řádné péče na tohoto auditora. Navíc jakmile Komise obdrží auditorskou zprávu, zásada řádné péče vyžaduje, aby ji Komise obzvláště pečlivě prověřila a dává Komisi pravomoc v případě nutnosti zasáhnout a opravit její obsah. Komise tuto povinnost řádné péče porušila.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/25


Žaloba podaná dne 13. února 2017 – Španělsko v. Komise

(Věc T-88/17)

(2017/C 095/33)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupci: M. Sampol Pucurull a M. García Valdecasas Dorrego, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

Částečně zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2113 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v posledním rozpočtovém roce provádění programů v programovém období EZFRV pro roky 2007–2013 (16. říjen 2014–31. prosinec 2015), že nebude nahrazena částka ve výši 5 364 682,52 eur.

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První důvod vychází z porušení článku 69 nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009 (Úř. věst. L 144, s. 3), v rozsahu, v němž neumožňuje odpočet částky 5 364 682,52 eur (nevyužitelné částky) při odpovídající účetní závěrce výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v posledním roce programů EZFRV 2007-2013.

2.

Druhý podpůrný důvod je uvedený pro případ, že Tribunál usoudí, že nedošlo k porušení článku 69 nařízení (ES) č. 1698/2005, a zakládá se na úvaze, že jednání žalované je svévolné, překračuje meze odpovídajícího prostoru pro posouzení a rovněž porušuje zásadu ochrany legitimního očekávání.


Opravy

27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/26


Oprava oznámení v Úředním věstníku ve věci F-104/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. července 2016 – U (*) v. Komise „Veřejná služba — Pozůstalostní důchod — Články 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu — Pozůstalá manželka bývalého úředníka — Způsobilost — Druhé manželství — Rovné zacházení mezi úředníky“

( Úřední věstník Evropské unie C 364 ze dne 3. října 2016 , jenž byl opětovně zveřejněn s ohledem na ochranu osobních dat)

(2017/C 095/34)

Na straně 4 v obsahu a na stranách 33 a 34 se „U (*)“ nahrazuje „RN (*)“.


27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/26


Oprava oznámení v Úředním věstníku ve věci T-695/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2016 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/15, U (*) v. Komise

( Úřední věstník Evropské unie C 441 ze dne 28. listopadu 2016 , jenž byl opětovně zveřejněn s ohledem na ochranu osobních dat)

(2017/C 095/35)

Na straně 4 v obsahu a na straně 28 se „U (*)“ nahrazuje „RN (*)“.