ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 22

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
23. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 22/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 22/02

Věc C-497/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 16. září 2016 – trestní řízení proti Juraji Sokáčovi

2

2017/C 22/03

Věc C-499/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – AZ, Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Věc C-500/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Věc C-509/16 P: Kasační opravný prostředek podaný Franciscem Javierem Rosou Rodriguezem dne 26. září 2016 proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. července 2016 ve věci T-358/16, Rosa Rodriguez v. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Věc C-517/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polsko) dne 4. října 2016 – Stefan Czerwiński v. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Věc C-523/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 12. října 2016 – MA.T.I. SUD SpA v. Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Věc C-533/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Volkswagen AG v. Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Věc C-534/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenské republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v. BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Věc C-536/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 24. října 2016 – DUEMMESGR SpA v. Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Věc C-537/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. října 2016 – Garlsson Real Estate SA, v likvidaci, a další v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Věc C-546/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španělsko) dne 28. října 2016 – Montte S. L. v. Musikene

8

2017/C 22/13

Věc C-547/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. října 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Věc C-552/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – WIND INNOVATION 1 EOOD, v likvidaci v. Direktor na Direkcija Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Věc C-553/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – TTL EOOD v. Direktor na Direkcija Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika – Sofie

10

2017/C 22/16

Věc C-557/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 4. listopadu 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Věc C-560/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 4. listopadu 2016 – Michael Dědouch a další v. Jihočeská plynárenská, a.s., a E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Věc C-561/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. listopadu 2016 – Saras Energía S.A. v. Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Věc C-565/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Eirinodikeio Lerou (Řecko) dne 9. listopadu 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Věc C-567/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 10. listopadu 2016 – Merck Sharp v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Věc C-568/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Nürtingen (Německo) dne 10. září 2016 – trestní řízení proti Faizu Rasoolovi

15

2017/C 22/22

Věc C-573/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 14. listopadu 2016 – Air Berlin plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Věc C-575/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Evropská komise v. Česká republika

17

2017/C 22/24

Věc C-578/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 17. listopadu 2016 – C. K., H. F. a (nezletilý) A. S. v. Republika Slovinsko

17

 

Tribunál

2017/C 22/25

Věc T-279/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise Mimosmluvní odpovědnosti — Zemědělství — Cukr — Mimořádná opatření — Zásobování unijního trhu — Hospodářský rok 2010/2011 — Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům — Dostatečně závažné porušení — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Zásada nediskriminace — Přiměřenost — Legitimní očekávání — Povinnost řádné péče a zásada řádné správy

19

2017/C 22/26

Věc T-103/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise Mimosmluvní odpovědnosti — Zemědělství — Cukr — Mimořádná opatření — Zásobování unijního trhu — Hospodářský rok 2010/2011 — Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům — Dostatečně závažné porušení — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Zásada nediskriminace — Přiměřenost — Právní jistota — Legitimní očekávání — Povinnost řádné péče a zásada řádné správy

20

2017/C 22/27

Věc T-65/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Bank Refah Kargaran v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Nový zápis jména žalobkyně po zrušení původního zápisu Tribunálem — Nesprávné právní posouzení — Nesprávné skutkové zjištění — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita

21

2017/C 22/28

Věc T-89/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Export Development Bank of Iran v. Rada Společná zahraniční a bezpečností politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Nové zařazení názvu žalobkyně poté, co Tribunál původní zařazení zrušil — Právní omyl — Skutkový omyl — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Rovné zacházení

22

2017/C 22/29

Věc T-720/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Rotenberg v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím Ukrajinu — Zmrazení finančních prostředků — Omezení v oblasti povolení ke vstupu na území členských států — Fyzická osoba aktivně podporující nebo provádějící činnosti narušující nebo ohrožující Ukrajinu — Fyzická osoba mající prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávná posouzení — Právo na vlastnictví — Svoboda podnikání — Právo na respektování soukromého života — Přiměřenost

23

2017/C 22/30

Věc T-217/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Starší národní obchodní název GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Používání označení, které má širší než lokální rozsah, v obchodním styku — Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009

24

2017/C 22/31

Věc T-270/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – ANKO v. REA Rozhodčí doložka — Grantová dohoda uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) — Projekt ESS — Soulad pozastavení plateb žalobkyni a podmínek pro zrušení uvedeného pozastavení plateb se smluvními ujednáními — Úroky z prodlení

24

2017/C 22/32

Věc T-458/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Automobile Club di Brescia v. EUIPO – Rebel Media (e-miglia) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie e-miglia — Starší slovní ochranné známky Evropské unie MILLE MIGLIA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

25

2017/C 22/33

Věc T-532/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Z v. Soudní dvůr Evropské unie Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící zpráva — Nestrannost Soudu pro veřejnou službu — Žádost o odvolání členů soudního kolegia — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu

26

2017/C 22/34

Věc T-545/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Pi-Design v. EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis — Žádost o územní rozšíření ochrany — Slovní ochranná známka PRESSO — Starší národní slovní ochranná známka PRESSO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

26

2017/C 22/35

Věc T-561/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Universidad Internacional de la Riojav. EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Starší slovní ochranná známka Evropské unie UNIRIOJA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

27

2017/C 22/36

Věc T-578/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (vyobrazení bílých linek a čtverečků na černém pozadí) Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka zobrazující bílé linky a čtverečky na černém pozadí — Absolutní důvod odmítnutí — Neexistence rozlišovací schopnosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

28

2017/C 22/37

Věc T-614/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (Zobrazení černých linií a cihliček) Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka znázorňující černé linie a cihličky — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

28

2017/C 22/38

Věc T-617/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Chic Investments v. EUIPO (eSMOKING WORLD) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie eSMOKING WORLD — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění

29

2017/C 22/39

Věc T-635/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Tuum v. EUIPO – Thun (TUUM) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TUUM — Starší národní obrazová ochranná známka THUN — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. l písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

29

2017/C 22/40

Věc T-703/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Groupe Go Sport v. EUIPO – Design Go (GO SPORT) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie GO SPORT — Starší národní slovní ochranné známky GO — Částečné zamítnutí přihlášky námitkovým oddělením — Opožděné podání písemného odůvodnění odvolání — Nepřípustnost odvolání podaného k odvolacímu senátu — Článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95

30

2017/C 22/41

Věc T-735/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – The Art Company B & S v. EUIPO – Manifatture Daddato a S. Laurora (SHOP ART) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SHOP ART — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie art — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

31

2017/C 22/42

Věc T-775/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – EK/servicegroup v. EUIPO (FERLI) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie FERLI — Požadavek jasnosti — Článek 28 nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo na obhajobu — Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009

31

2017/C 22/43

Věc T-2/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – K&K Group v. EUIPO – Pret A Manger (Europe) Ltd Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka Pret A Diner — Starší národní obrazová ochranná známka PRET — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. — Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

32

2017/C 22/44

Věc T-355/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – STC v. Komise Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou a související údržba — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu jeho autorem — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

33

2017/C 22/45

Věc T-383/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Europower v. Komise Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba a údržba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

33

2017/C 22/46

Věc T-598/15: Usnesení Tribunálu ze dne 25. listopadu 2016 – Stichting Accolade v. Komise Státní podpora — Prodej určitých pozemků uskutečněný údajně pod tržní cenou — Stížnost třetí osoby podaná Komisi — Rozhodnutí o tom, že sporné opatření nepředstavuje státní podporu — Řízení v předběžné fázi zkoumání na základě čl. 108 odst. 2 SFEU, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 ve věci údajně protiprávní jednotlivé podpory — Žaloba na neplatnost podaná třetí osobou — Přípustnost — Aktivní legitimace — Žaloba směřující na ochranu procesních práv — Žaloba zpochybňující opodstatněnost sporného opatření — Nedostatek podstatného zasažení soutěžního postavení — Nepřípustnost

34

2017/C 22/47

Věc T-128/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – SureID v. EUIPO (SUREID) Ochranná známka Unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SUREID — Relativní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ

35

2017/C 22/48

Věc T-147/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Itálie v. Komise Nevykonání rozsudku Soudního dvora určujícího nesplnění povinnosti státem — Penále — Rozhodnutí o úhradě penále — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

35

2017/C 22/49

Věc T-225/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Matratzen Concord v. EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) Ochranná známky Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Ganz schön ausgeschlafen — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná

36

2017/C 22/50

Věc T-512/16: Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Práce na dálku — Žádost o prodloužení — Odmítnutí — Opravný prostředek — Následné uznání invalidity — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

36

2017/C 22/51

Věc T-520/16: Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Práce na dálku — Žádost o prodloužení — Zamítnutí — Žaloba — Následné přiznání invalidity — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

37

2017/C 22/52

Věc T-690/16: Žaloba podaná dne 28. září 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti v. Komise

37

2017/C 22/53

Věc T-748/16: Žaloba podaná dne 22. října 2016 – QH v. Parlament

38

2017/C 22/54

Věc T-783/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Government of Gibraltar v. Komise

39

2017/C 22/55

Věc T-787/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – QD v. EUIPO

40

2017/C 22/56

Věc T-792/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – N & C Franchise v. EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Věc T-793/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Krabice)

41

2017/C 22/58

Věc T-794/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Obaly pro zmrzlinové kornouty)

42

2017/C 22/59

Věc T-799/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Xiaomi v. EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Věc T-800/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Mayekawa Europe v. Komise

44

2017/C 22/61

Věc T-802/16: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – Endoceutics v. EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Věc T-803/16: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2016 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Věc T-804/16: Žaloba podaná dne 16. září 2016 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Věc T-805/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – IPPT PAN v. Komise a REA

47

2017/C 22/65

Věc T-807/16: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2016 – MIP Metro v. EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Věc T-810/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Barmenia Krankenversicherung v. EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Věc T-817/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Vans v. EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Věc T-822/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kik Textilien und Non Food v. EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Věc T-824/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kiosked Oy v. EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Věc T-825/16: Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – Kyperská republika v. EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Věc T-826/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Casasnovas Bernad v. Komise

52

2017/C 22/72

Věc T-827/16: Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – QB v. ECB

53

2017/C 22/73

Věc T-828/16: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – CRDO Torta del Casar v. EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Věc T-829/16: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. Parlament

55

2017/C 22/75

Věc T-830/16: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2016 – Monolith Frost GmbH v. EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Věc T-831/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom v. EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Věc T-847/16: Žaloba podaná dne 2. prosince 2016 – Kypr v. EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Věc T-853/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Techniplan v. Komise

58

2017/C 22/79

Věc T-856/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Rare Hospitality International v. EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Věc T-259/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Trost Auto Service Technik v. EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Věc T-284/16: Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Věc T-361/16: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2016 – TBWA\London v. EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Věc T-503/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Dulière v. Komise

60


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2017/C 022/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 14, 16.1.2017.

Dřívější publikace

Úř. věst. C 6, 9.1.2017.

Úř. věst. C 475, 19.12.2016.

Úř. věst. C 462, 12.12.2016.

Úř. věst. C 454, 5.12.2016.

Úř. věst. C 441, 28.11.2016.

Úř. věst. C 428, 21.11.2016.

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 16. září 2016 – trestní řízení proti Juraji Sokáčovi

(Věc C-497/16)

(2017/C 022/02)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastník původního řízení

Juraj Sokáč

Předběžná otázka

Lze léčivé přípravky podle definice stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (1), které obsahují „uvedené látky“ stanovené nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 273/2004 (2), na základě čl. 2 písm. a) tohoto nařízení považovat za vyloučené z jeho působnosti ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech C-627/13 a C-2/14 i poté, co znění uvedeného ustanovení byla změněna nařízením č. 1258/2013 (3) a s přihlédnutím k tomu, že čl. 2 písm. a) nařízení č. 111/2005 (4), ve znění nařízení č. 1259/2013 (5), léčivé přípravky s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu podřizuje režimu nařízení č. 111/2005?


(1)  Úř. věst. 2001, L 311, s. 67; Zvl. vyd. 13/27, s. 69.

(2)  Úř. věst. 2004, L 47, s. 1; Zvl. vyd. 15/08, s. 46.

(3)  Úř. věst. 2013, L 330, s. 21.

(4)  Úř. věst. 2005, L 22, s. 1.

(5)  Úř. věst. 2013, L 330, s. 30.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – AZ, Minister Finansów

(Věc C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

AZ, Minister Finansów

Předběžná otázka

Je rozlišení sazby daně pro výrobky z jemného pečiva a cukrářské pečivo podle čl. 41 odst. 2 ve spojení s položkou 32 přílohy 3 zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, č. 177, položka 1054 ve znění změn) pouze v závislosti na „době minimální trvanlivosti“ či „době použitelnosti“ v rozporu se zásadou neutrality DPH a zákazem nerovného zacházení se zbožím podle článku 98 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1)?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Věc C-500/16)

(2017/C 022/04)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Předběžná otázka

Brání zásady efektivity, loajální spolupráce nebo rovnocennosti, které jsou zakotveny v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, nebo jakákoli jiná relevantní zásada unijního práva, s přihlédnutím k výkladu provedenému Soudním dvorem v rozsudku ze dne 17. ledna 2013 ve věci C-224/11, BGŻ Leasing, v oblasti daně z přidané hodnoty takovým vnitrostátním právním předpisům nebo vnitrostátní praxi, které vrácení přeplatku, jenž vznikl v důsledku výběru splatné DPH v rozporu s unijním právem, neumožňují v situaci, kdy v důsledku jednání vnitrostátních orgánů mohla osoba uplatnit svá práva až po uplynutí lhůty pro promlčení daňového závazku?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/3


Kasační opravný prostředek podaný Franciscem Javierem Rosou Rodriguezem dne 26. září 2016 proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. července 2016 ve věci T-358/16, Rosa Rodriguez v. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Věc C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Francisco Javier Rosa Rodriguez (zástupce: J. Velasco Velasco, advokát)

Další účastník řízení: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Usnesením ze dne 8. prosince 2016 Tribunál (devátý senát) kasační opravný prostředek zamítl a rozhodl, že F. J. Rosa Rodríguez ponese vlastní náklady řízení.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polsko) dne 4. října 2016 – Stefan Czerwiński v. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Věc C-517/16)

(2017/C 022/06)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Účastníci původního řízení

Žalobce: Stefan Czerwiński

Žalovaný: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Předběžné otázky

1)

Může kvalifikace určité dávky jako dávky spadající do konkrétní oblasti sociálního zabezpečení uvedené v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, kterou provedl členský stát v prohlášení učiněném na základě článku 9 uvedeného nařízení, podléhat přezkumu vnitrostátním orgánem nebo soudem?

2)

Je dávkou ve stáří ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení č. 883/2004 překlenovací důchod upravený v zákoně ze dne 19. prosince 2008 o překlenovacích důchodech (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Sbírka zákonů Polské republiky 2015, položka 965, s pozdějšími změnami)?

3)

Je v případě, v němž se v souvislosti s předdůchodovými dávkami nepoužije zásada sčítání dob pojištění (článek 66 a bod 33 odůvodnění nařízení č. 883/2004), splněna ochranná funkce v oblasti sociálního zabezpečení vyplývající z čl. 48 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 12. října 2016 – MA.T.I. SUD SpA v. Società Centostazioni SpA

(Věc C-523/16)

(2017/C 022/07)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: MA.T.I. SUD SpA

Žalovaná: Società Centostazioni SpA

Předběžné otázky

1)

Ačkoli členské státy mohou stanovit úplatnost možnosti doplnění či poskytnutí vysvětlení s účinnou nápravou, je čl. 38 odst. 2-a legislativního nařízení č. 163 z roku 2006, ve znění platném ke dni dotčeného oznámení o zakázce (…), v rozporu s právem Společenství či nikoli v rozsahu, v němž je stanoveno zaplacení „peněžité sankce“ ve výši, kterou musí stanovit veřejný zadavatel („ne méně než jedna promile a ne více než jedno procento hodnoty veřejné zakázky a v každém případě ne vyšší než 50 000 eur, jejíž zaplacení je zaručeno předběžnou kaucí“), a to s ohledem na příliš vysokou částku a předem stanovenou povahu sankce, kterou nelze stupňovat vzhledem ke konkrétní situaci, kterou je třeba upravit, nebo závažnosti odstranitelné nesrovnalosti?

2)

Je naopak tentýž čl. 38 odst. 2-a legislativního nařízení č. 163 z roku 2006 (ve znění platném k výše uvedenému dni) v rozporu s právem Společenství v rozsahu, v němž lze mít za to, že samotná úplatnost možnosti doplnění či poskytnutí vysvětlení je v rozporu se zásadami maximální otevřenosti trhu hospodářské soutěži, čemuž odpovídá výše uvedený institut, přičemž činnost zadávací komise v této souvislosti podléhá povinnostem, které jí ukládá zákon ve veřejném zájmu k dosažení výše uvedeného cíle?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Volkswagen AG v. Finančné riaditeľstvo SR

(Věc C-533/16)

(2017/C 022/08)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Volkswagen AG

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo SR

Předběžné otázky

1)

Je třeba směrnici 2008/9 (1) a nárok na vrácení daně vykládat v tom smyslu, že pro uplatnění nároku na vrácení DPH musí nevyhnutelně být kumulativně splněny dvě podmínky, a sice

i)

dodání zboží nebo poskytnutí služby a

ii)

účtování DPH dodavatelem na faktuře?

Jinými slovy, je možné, aby si o vrácení daně požádala osoba povinná k dani, které nebyla DPH účtována formou faktury?

2)

Je počítání lhůty pro vrácení daně od okamžiku, ve kterém nejsou splněny všechny hmotněprávní podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně, v souladu se zásadou proporcionality nebo fiskální neutrality DPH?

3)

Je třeba ustanovení článku 167 a čl. 178 písm. a) směrnice o DPH vykládat s ohledem na zásadu fiskální neutrality v tom smyslu, že za takových okolností, jaké nastaly ve věci v původním řízení, a za předpokladu splnění ostatních hmotněprávních a procesněprávních podmínek nezbytných k uplatnění nároku na odpočet daně brání tato ustanovení takovému postupu daňových orgánů, při kterém je osobě povinné k dani odepřen nárok uplatněný ve lhůtě pro vrácení daně podle směrnice 2008/9, kterou jí dodavatel účtoval na faktuře a kterou dodavatel odvedl před uplynutím lhůty stanovené vnitrostátním právem pro zánik nároku?

4)

Překročily slovenské daňové orgány s ohledem na zásadu neutrality a zásadu proporcionality, které jsou základními zásadami společného systému DPH, meze toho, co je k dosažení cíle definovaného směrnicí o DPH nezbytné, když osobě povinné k dani odepřely nárok na vrácení odvedené daně z důvodu, že prekluzivní lhůta stanovená vnitrostátním právem pro vrácení daně uplynula, přestože osoba povinná k dani nemohla v této lhůtě svůj nárok na vrácení daně uplatnit a přestože daň byla vybrána správně a hrozba krácení daně či neodvedení daně byla zcela vyloučena?

5)

Lze zásadu právní jistoty, zásadu ochrany legitimního očekávání a právo na řádnou správu podle článku 41 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání takovému výkladu předpisů vnitrostátního práva, podle kterého je pro dodržení lhůty pro vrácení daně rozhodující okamžik rozhodnutí správního orgánu o vrácení daně, a nikoli okamžik uplatnění nároku na vrácení daně osobou povinnou k dani?


(1)  Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. 2008, L 44, s. 23)


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenské republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v. BB construct s.r.o.

(Věc C-534/16)

(2017/C 022/09)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Odpůrkyně: BB construct s.r.o.

Předběžné otázky

1)

Lze vykládat postup vnitrostátního orgánu, v rámci kterého je skutečnost – že osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby, má nesplacené daňové závazky vztahující se k jiné právnické osobě, v níž byla tato osoba rovněž statutárním orgánem – podle vnitrostátního práva považována za důvod uložení daňové kauce až do výše 500 000 eur, jako postup, který je v souladu s cílem článku 273 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané, kterým je boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty?

2)

Lze mít za to, že výše uvedená daňová kauce svou výši, a to až do hodnoty 500 000 eur, která byla uložena ve věci v původním řízení, nebrání svobodě podnikání ve smyslu článku 16 a nepřímo nevede k vyhlášení konkursu na daňový subjekt, že není diskriminační ve smyslu čl. 21 odst. 1 a v oblasti výběru DPH není v rozporu se zásadou ne bis in idem a zákazem zpětné účinnosti ve smyslu čl. 49 odst. 1 a 3 Listiny základních práv Evropské unie?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 24. října 2016 – DUEMMESGR SpA v. Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Věc C-536/16)

(2017/C 022/10)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: DUEMMESGR SpA

Žalovaný: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Předběžné otázky

1)

Ačkoli členské státy mohou stanovit úplatnost možnosti doplnění či poskytnutí vysvětlení s účinnou nápravou, je čl. 38 odst. 2-a legislativního nařízení č. 163 z roku 2006, ve znění platném ke dni dotčeného oznámení o zakázce (…), v rozporu s právem Společenství či nikoli v rozsahu, v němž je stanoveno zaplacení „peněžité sankce“ ve výši, kterou musí stanovit veřejný zadavatel („ne méně než jedna promile a ne více než jedno procento hodnoty veřejné zakázky a v každém případě ne vyšší než 50 000 eur, jejíž zaplacení je zaručeno předběžnou kaucí“), a to s ohledem na příliš vysokou částku a předem stanovenou povahu sankce, kterou nelze stupňovat vzhledem ke konkrétní situaci, kterou je třeba upravit, nebo závažnosti odstranitelné nesrovnalosti?

2)

Je naopak tentýž čl. 38 odst. 2-a legislativního nařízení č. 163 z roku 2006 (ve znění platném k výše uvedenému dni) v rozporu s právem Společenství v rozsahu, v němž lze mít za to, že samotná úplatnost možnosti doplnění či poskytnutí vysvětlení je v rozporu se zásadami maximální otevřenosti trhu hospodářské soutěži, čemuž odpovídá výše uvedený institut, přičemž činnost zadávací komise v této souvislosti podléhá povinnostem, které jí ukládá zákon ve veřejném zájmu k dosažení výše uvedeného cíle?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. října 2016 – Garlsson Real Estate SA, v likvidaci, a další v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Věc C-537/16)

(2017/C 022/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Garlsson Real Estate SA, v likvidaci, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Odpůrkyně: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Předběžné otázky

1)

Brání ustanovení článku 50 Listiny základních práv Evropské unie, vykládané s ohledem na článek 4 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a vnitrostátní právní předpisy, možnosti zahájit správní řízení, jehož předmětem je skutek (nedovolená manipulace s trhem), za který byla tatáž osoba pravomocně odsouzena?

2)

Může vnitrostátní soud přímo uplatňovat zásady unijního práva týkající se zásady „ne bis in idem“ na základě článku 50 Listiny základní práv Evropské unie, vykládaného s ohledem na článek 4 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a vnitrostátní právní předpisy?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španělsko) dne 28. října 2016 – Montte S. L. v. Musikene

(Věc C-546/16)

(2017/C 022/12)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Montte S. L.

Odpůrkyně: Musikene

Předběžné otázky

1)

Brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (1) ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 150 odst. 4 TRLCSP (2), respektive takovému způsobu výkladu a použití zmíněné právní úpravy, podle nichž veřejní zadavatelé mohou v zadávací dokumentaci upravující zadání zakázky v otevřeném řízení stanovit kritéria pro zadání uplatňovaná v postupných fázích, v nichž mohou být vyloučeny nabídky, které nedosáhnou předem určeného minimálního počtu bodů?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku, brání výše uvedená směrnice 2014/24 vnitrostátní právní úpravě, respektive takovému způsobu výkladu a použití zmíněné právní úpravy, podle nichž se výše uvedený systém kritérií pro zadání uplatňovaných v postupných vylučovacích fázích použije v otevřeném řízení takovým způsobem, že v závěrečné fázi nezbude počet nabídek dostatečný pro zajištění skutečné hospodářské soutěže?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, brání výše uvedená směrnice 2014/24 takovému ustanovení [zadávací dokumentace], jako je sporné ustanovení, podle kterého má být hledisko ceny hodnoceno pouze u nabídek, které na základě technických kritérií dosáhly 35 bodů z 50, protože tím není zajištěna skutečná hospodářská soutěž nebo je tím porušena povinnost zadat zakázku nabídce, která má nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou?


(1)   Úř. věst. 2014, L 94, s. 65

(2)  Kodifikované znění zákona o zakázkách ve veřejném sektoru


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. října 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Věc C-547/16)

(2017/C 022/13)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González

Odpůrkyně: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Předběžné otázky

1)

Brání podle článku 16 („Jednotné uplatňování práva hospodářské soutěže Společenství“) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy rozhodnutí Komise [2006/446/ES (2)] ze dne 12. dubna 2006 ohledně řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (věc COMP/B-1/38.348 –Repsol C. P. P.) tomu, aby vnitrostátní soud prohlásil dohody, jež jsou v něm zahrnuty, za neplatné s ohledem na dobu trvání výhradního odběru, přestože mohou být prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, například z toho důvodu, že dodavatel uloží kupujícímu (nebo dalšímu prodejci) nejnižší prodejní cenu pro veřejnost?

2)

Lze v takovém případě mít za to, že dlouhodobé smlouvy dotčené rozhodnutím o závazcích požívají s ohledem na toto rozhodnutí individuálního osvobození podle čl. 101 odst. 3 SFEU?


(1)  Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205.

(2)  Úř věst. 2006, L 176, s. 104.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaci v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Věc C-552/16)

(2017/C 022/14)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Žalobkyně:„WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaci

Žalovaný: Direktor na direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 176 druhý pododstavec směrnice 2006/112/ES vykládán v tom smyslu, že brání povinnému výmazu z registru DPH plynoucímu ze změny zakona za danak varchu dobavenata stojnost (zákon o dani z přidané hodnoty) ze dne 1. ledna 2007, jíž byla zrušena možnost, aby soudem určený likvidátor v případě zrušení právnické osoby rozhodnutím soudu rozhodl, zda tato osoba zůstane zapsána pro účely zakona za danak varchu dobavenata stojnost (zákon o dani z přidané hodnoty) až do okamžiku svého výmazu z obchodního rejstříku, kdy prvně uvedený zákon naopak stanoví jako důvod povinného výmazu z registru DPH zrušení právnické osoby provozující obchodní činnost, s likvidací nebo bez ní?

2)

Má být čl. 176 druhý pododstavec směrnice 2006/112/ES vykládán v tom smyslu, že brání povinnému výmazu z registru DPH plynoucímu ze změny zakona za danak varchu dobavenata stojnost (zákon o dani z přidané hodnoty) ze dne 1. ledna 2007, pokud jsou u osoby povinné k dani v okamžiku povinného výmazu z registru DPH splněny podmínky pro nový povinný zápis do registru DPH, tato osoba je stranou platných smluv a předloží prohlášení, že svou hospodářskou činnost neukončila, ale naopak v ní pokračuje, jestliže tato osoba povinná k dani musí skutečně uhradit vypočtenou dlužnou daň při tomto povinném zápisu za účelem získání nároku na odpočet DPH zaplacené na vstupu u aktiv, která existovala a byla zdaněna v okamžiku výmazu a která existují i při novém zápisu? V případě, že by byl povinný výmaz za výše uvedených okolností možný, může být nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu u aktiv, která byla zdaněna v okamžiku výmazu, která existují i při novém zápisu do registru DPH a jejichž prostřednictvím daná osoba uskutečňuje zdanitelné dodávky nebo plnění, vázaný na skutečné odvedení daně do státního rozpočtu, nebo je možné provést započtení daně uplatněné při výmazu proti výši DPH zaplacené na vstupu stanovené při novém zápisu ve smyslu uvedeného zákona, tím spíše, že tuto daň má odvést osoba, u niž vznikl nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – „TTL“ EOOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofie

(Věc C-553/16)

(2017/C 022/15)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka:„TTL“ EOOD

Odpůrce: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofie

Předběžné otázky

1)

Je v souladu s čl. 5 odst. 4 a článkem 12 písm. b) SEU takové vnitrostátní ustanovení, jako je čl. 175 odst. 2 bod 3 DOPK, které ukládá společnosti – rezidentovi, vyplácející příjmy zdaněné u zdroje srážkovou daní povinnost zaplatit úroky za období od okamžiku uplynutí lhůty k zaplacení daně z příjmů až do dne, kdy nerezident usazený v jiném členském státě doloží, že jsou splněny podmínky pro použití dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené s Bulharskou republikou, a to i v případech, ve kterých podle dohody nemusí být daň uhrazena či má být uhrazena pouze v nepatrné výši?

2)

Je v souladu s články 49, 54, 63 a 65 odst. 1 a 3 SFEU takové vnitrostátní ustanovení, jako je čl. 175 odst. 2 bod 3 DOPK a taková daňová praxe, podle nichž musí společnost vyplácející příjmy zdaněné u zdroje srážkovou daní zaplatit úroky za období od okamžiku uplynutí lhůty k zaplacení daně z příjmů až do dne, kdy nerezident usazený v jiném členském státě doloží, že jsou splněny podmínky pro použití dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené s Bulharskou republikou, a to i v případech, ve kterých podle dohody nemusí být daň uhrazena či má být uhrazena pouze v nepatrné výši?


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 4. listopadu 2016 – Astellas Pharma GmbH

(Věc C-557/16)

(2017/C 022/16)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Astellas Pharma GmbH

Další účastníci řízení: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Předběžné otázky

1)

Je třeba čl. 28 odst. 5 a čl. 29 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (1) ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícímu se humánních léčivých přípravků vykládat v tom smyslu, že příslušný orgán dotčeného členského státu při vydání vnitrostátního povolení k registraci určitého generického přípravku v rámci decentralizovaného povolovacího postupu nedisponuje podle čl. 28 odst. 3 směrnice samostatnou pravomocí přezkoumat okamžik začátku lhůty pro exkluzivitu údajů referenčního léčivého přípravku?

2)

Pokud se otázka 1 zodpoví v tom smyslu, že příslušný orgán členského státu nemá samostatnou pravomoc přezkoumat při udělení vnitrostátního povolení k registraci okamžik počátku lhůty pro exkluzivitu údajů referenčního léčivého přípravku:

Musí soud členského státu přesto na námitku majitele povolení k registraci léčivého přípravku přezkoumat okamžik počátku lhůty pro exkluzivitu údajů nebo platí pro soud stejné omezení jako pro orgán členského státu?

Jak bude v tomto případě u daného soudu členského státu zaručeno právo majitele povolení k registraci léčivého přípravku na účinnou právní ochranu podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a článku 10 směrnice 2001/83 ve vztahu k exkluzivitě údajů?

Zahrnuje opravný prostředek týkající se práva na účinnou právní ochranu povinnost soudu členského státu přezkoumat, zda původní povolení k registraci vydané v jiném členském státě bylo vydáno v souladu s ustanoveními směrnice 2001/83?


(1)  Úř. věst. 2001, L 311, s. 67; Zvl. vyd. 13/27, s. 69.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 4. listopadu 2016 – Michael Dědouch a další v. Jihočeská plynárenská, a.s., a E.ON Czech Holding AG

(Věc C-560/16)

(2017/C 022/17)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Další účastnice řízení: Jihočeská plynárenská, a.s.; E.ON Czech Holding AG

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 22 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (1) ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále též jen „nařízení Brusel I“) vykládat tak, že se vztahuje i na řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář jako protihodnotu za účastnické cenné papíry, jež na něj přešly v důsledku rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře (tzv. „squeeze out“), dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů, určuje-li výši přiměřeného protiplnění usnesení valné hromady akciové společnosti a je-li soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, pro hlavního akcionáře a pro společnost závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů?

2)

Je-li odpověď na předchozí otázku záporná, je třeba článek 5 odst. 1 písm. a) nařízení Brusel I vykládat tak, že dopadá i na řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění popsané v předchozí otázce?

3)

Je-li odpověď na obě předchozí otázky záporná, je třeba článek 5 odst. 3 nařízení Brusel I vykládat tak, že dopadá i na řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění popsané v první otázce?


(1)  Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/004, s. 42.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. listopadu 2016 – Saras Energía S.A. v. Administración del Estado

(Věc C-561/16)

(2017/C 022/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Saras Energía S.A.

Žalovaná: Administración del Estado

Předběžné otázky

1)

Je právní úprava členského státu, která zavádí vnitrostátní systém povinného zvyšování energetické účinnosti, jejíž dosahování spočívá primárně v ročním finančním příspěvku do vnitrostátního fondu pro energetickou účinnost zřízeného podle ustanovení čl. 20 odst. 4 směrnice 2012/27/EU (1), slučitelná s čl. 7 odst. 1 a 9 této směrnice?

2)

Je vnitrostátní právní úprava, která zakotvuje možnost dosahovat povinných úspor energie prostřednictvím akreditace dosažených úspor jako alternativu k finančnímu příspěvku do vnitrostátního fondu pro energetickou účinnost, slučitelná s čl. 7 odst. 1 a čl. 20 odst. 6 směrnice 2012/27/EU?

3)

Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, je stanovení uvedené alternativní možnosti dosahování povinných úspor energie slučitelné s uvedeným čl. 7 odst. 1 a čl. 20 odst. 6 směrnice, pokud její skutečná existence závisí na tom, zda ji vláda podle vlastního uvážení zavede prováděcím předpisem?

A je v tomtéž smyslu taková právní úprava slučitelná, pokud vláda tuto alternativní možnost nezavede?

4)

Je vnitrostátní systém, podle kterého jsou stranami povinnými k úsporám energie pouze maloobchodní prodejci energie, a nikoli distributoři, slučitelný s čl. 7 odst. 1 a 4 směrnice?

5)

Je v případě kladné odpovědi na předchozí otázku určení maloobchodních podniků jako povinných subjektů, aniž jsou stanoveny důvody, které vedou k nezařazení distributorů energie mezi povinné strany, slučitelné s uvedenými odstavci článku 7?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 2012, L 315, s. 1).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Eirinodikeio Lerou (Řecko) dne 9. listopadu 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Věc C-565/16)

(2017/C 022/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Eirinodikeio Lerou (Řecko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Alessandro Saponaro

Kalliopi-Chloi Xylina

Předběžná otázka

V případě, že je žádost o schválení zřeknutí se dědictví podána k řeckému soudu rodiči nezletilého dítěte s místem obvyklého bydliště v Itálii, platí, že pro účely platnosti pokračování příslušnosti ve smyslu čl. 12 odst. 3 písm. b) nařízení č. 2201/2003 (1): a) došlo k jednoznačnému přijetí pokračování příslušnosti soudu ze strany rodičů pouhým podáním žádosti o schválení k řeckému soudu, b) státní zastupitelství je jedním z účastníků řízení, kteří musí přijmout pokračování příslušnosti v okamžiku podání žádosti, vzhledem k tomu, že v souladu s ustanoveními řeckého práva je státní zastupitelství účastníkem tohoto řízení, c) pokračování příslušnosti je v zájmu dítěte vzhledem k tomu, že dítě a rodiče jako navrhovatelé mají obvyklé bydliště v Itálii, kdežto poslední bydliště zesnulého a dědictví se nachází v Řecku?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 10. listopadu 2016 – Merck Sharp v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Věc C-567/16)

(2017/C 022/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Merck Sharp

Odpůrce: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Předběžné otázky

1)

Je třeba oznámení o ukončení řízení vydané referenčním členským státem podle čl. 28 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (1) ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků považovat před uplynutím doby platnosti základního patentu za rovnocenné vydanému rozhodnutí o registraci pro účely čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (2) ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění) (dále jen „nařízení o DOO“), takže je žadatel o DOO v dotčeném členském státě oprávněn požádat o DOO a má právo jej získat na základě oznámení o ukončení řízení?

2)

Je-li odpověď na první otázku záporná, je za okolností podle první otázky chybějící rozhodnutí o registraci v dotčeném členském státě ke dni předložení žádosti o DOO v tomto členském státě vadou, již lze odstranit podle čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO poté, co bylo rozhodnutí o registraci vydáno?


(1)  Úř. věst. L 311, s. 67.

(2)  Úř. věst. L 152, s. 1.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Nürtingen (Německo) dne 10. září 2016 – trestní řízení proti Faizu Rasoolovi

(Věc C-568/16)

(2017/C 022/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Nürtingen

Účastníci původního řízení

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 3 písm. o) směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (směrnice 2007/64/ES) (1) vykládán v tom smyslu, že možnost existující v herně se státní koncesí vybírat si prostřednictvím EC karty a kódu PIN hotovost v hotovostním terminálu, který je zároveň automatem na rozměňování peněž, přičemž bankovně a účetně technické vypořádání provádí externí poskytovatel služeb („provozovatel sítě“) a vyplacení klientovi se uskuteční až poté, co provozovatel sítě po provedení kontroly stavu účtu zašle terminálu autorizační kód, zatímco provozovatel herny pouze doplňuje hotovostí multifunkční automat na rozměňování peněž a od banky vedoucí účet zákazníka, který si vybírá peníze, dostane dobropis ve výši vybrané částky, představuje činnost ve smyslu čl. 3 písm. o) směrnice, a nepodléhá tedy povinnosti mít pro ni povolení?

2)

V případě, že činnost popsaná v první otázce nepředstavuje činnost ve smyslu čl. 3 písm. o):

Musí být čl. 3 písm. e) směrnice 2007/64/ES vykládán v tom smyslu, že možnost výběru hotovosti s kódem PIN, která je popsána v první otázce, představuje činnost ve smyslu tohoto ustanovení, pokud je současně s výběrem hotovosti vygenerována poukázka ve výši 20 eur, kterou je možné uplatnit u dozoru herny, aby tento dozor vhodil mince do peněžního hracího automatu?

3)

V případě, že činnost popsaná v první a druhé otázce nepředstavuje činnost, která je na základě čl. 3 písm. o) nebo e) vyňata z rozsahu působnosti směrnice:

3a.

Musí být bod 2 přílohy směrnice 2007/64/ES vykládán v tom smyslu, že činnost provozovatele herny popsaná v první a druhé otázce představuje platební službu, která si vyžaduje povolení, přestože provozovatel herny nevede účet zákazníkovi, který si vybírá peníze?

3b.

Musí být čl. 4 bod 3 směrnice 2007/64/ES vykládán v tom smyslu, že činnost provozovatele herny popsaná v první a druhé otázce představuje platební službu ve smyslu tohoto ustanovení, když provozovatel herny poskytuje tuto službu bezplatně?

V případě, že by Soudní dvůr považoval popsanou činnost za platební službu, která si vyžaduje povolení:

4)

Musí být unijní právo a směrnice o platebních službách na vnitřním trhu vykládáno v tom smyslu, že brání trestně právnímu postihu provozování EC hotovostního terminálu v případě, kdy existují uvedené zvláštnosti, pokud EC terminály stejného druhu byly nebo jsou bez povolení provozovány v mnoha hernách se státní koncesí, jakož i v kasinech se státní koncesí a částečně i státem provozovaných a příslušný povolovací orgán a orgán dohledu žádné námitky nevznáší?

V případě záporné odpovědi i na čtvrtou otázku:

5)

Musí být směrnice o platebních službách a unijně právní zásady právní jistoty a jednoznačnosti, jakož i článek 17 Listiny vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy existují uvedené zvláštnosti, brání správní a soudní praxi, která nařizuje, že státní pokladně připadají („propadnutí“) ty peněžní částky, které provozovatel herny získal prostřednictvím služby provozovatele sítě od zákazníků banky, kteří si pomocí EC karty a kódu PIN vybrali hotovost, kterou doplnil, a/nebo poukázky na hru na peněžních hracích automatech, přestože všechny dobropisy odpovídají jen těm částkám, které tito zákazníci obdrželi – v hotovosti a v poukázkách na hry – prostřednictvím automatu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, s. 1).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 14. listopadu 2016 – Air Berlin plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Air Berlin plc

Odpůrci: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Předběžné otázky

1)

Je výběr kolkovného ve výši 1,5 % členským státem z převodu, jak je uvedeno výše, za výše uvedených okolností v rozporu s některými z ustanovení:

1)

článku 10 nebo článku 11 první směrnice (1);

2)

článku 4 nebo článku 5 druhé směrnice (2); nebo

3)

článků 12, 43, 48, 49 nebo 56 Smlouvy o ES?

2)

Změnila by se odpověď na první otázku, byl-li by převod akcií na clearingové centrum vyžadován k tomu, aby se usnadnila kotace akcií společnosti na burze cenných papírů v takovém nebo jiném členském státě?

3)

Změnila by se odpověď na první nebo druhou otázku, umožňovalo-li by vnitrostátní právo členského státu provozovateli clearingového centra, aby si v případě, že obdrží souhlas od daňového orgánu, zvolil možnost, že nebude splatné žádné kolkovné v případě převodu akcií na clearingové centrum, ale namísto toho bude splatná SDRT z každého následujícího prodeje akcií v rámci clearingového centra (se sazbou ve výši 0,5 % z hodnoty protiplnění)?

4)

Změnila by se odpověď na třetí otázku, pokud by z důvodu struktury transakce, kterou si dotčená společnost zvolila, nemohla tato společnost uvedené možnosti volby režimu využít?


(1)  Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. 1969, L 249, s. 25; Zvl. vyd. 09/01, s. 11).

(2)  Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. 2008, L 46, s. 11).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/17


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-575/16)

(2017/C 022/23)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: H. Støvlbæk, K. Walkerová, zmocněnci)

Žalovaná: Česká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že tím, že uložila podmínku státní příslušnosti pro výkon povolání notáře, Česká republika nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 49 Smlouvy o fungování EU; a

uložil České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise se domnívá, že podmínka státní příslušnosti stanovená pro výkon povolání notáře v českém právním řádu je diskriminační a představuje nepřiměřené omezení svobody usazování. Česká republika tudíž nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Komise se domnívá, že funkce svěřené notářům právními předpisy České republiky nejsou svou povahou spjaty s výkonem veřejné moci, takže podmínku státní příslušnosti stanovenou pro přístup k povolání notáře v českém právním řádu nelze odůvodnit výjimkou stanovenou v článku 51 Smlouvy o fungování Evropské unie.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 17. listopadu 2016 – C. K., H. F. a (nezletilý) A. S. v. Republika Slovinsko

(Věc C-578/16)

(2017/C 022/24)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Žalobci: C. K., H. F. a (nezletilý) A. S.

Žalovaná: Republika Slovinsko

Předběžné otázky

1)

Přísluší výklad pravidel týkajících se uplatnění diskrečního ustanovení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III vzhledem k povaze tohoto ustanovení v konečném důsledku soudu členského státu a zbavují tato pravidla soud, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, povinnosti předložit věc Soudnímu dvoru na základě čl. 267 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie?

Podpůrně, pokud je odpověď na výše uvedenou otázku záporná:

2)

Je posouzení okolností podle čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III (v takovém případě, jako je případ, který je předmětem žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce) dostatečné k tomu, aby splňovalo požadavky článku 4 a čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s článkem 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 33 Ženevské úmluvy?

V souvislosti s touto otázkou:

3)

Vyplývá z výkladu čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III, že členský státe je povinen pro účely zajištění účinné ochrany proti porušování práv podle článku 4 Listiny základních práv Evropské unie povinen v případech, jakým je případ, který je předmětem tohoto řízení o předběžné otázce, uplatnit diskreční ustanovení a že uplatnění tohoto ustanovení zakazuje přemístění žadatele o mezinárodní ochranu do příslušného členského státu, který uznal svou příslušnost v souladu s tímto nařízením?

Pokud je odpověď na výše uvedenou otázku kladná:

4)

Může diskreční ustanovení podle čl. 17 odst. 1 nařízení Dublin III sloužit k tomu, aby se na jeho základě žadatel o mezinárodní ochranu nebo jiná osoba v řízení o přemístění podle tohoto nařízení mohla dovolávat jeho uplatnění, které musí příslušné správní orgány a soudy členského státu posoudit, nebo jsou uvedené správní orgány a soudy povinné zjišťovat uvedené okolnosti ex officio?


Tribunál

23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise

(Věc T-279/11) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnosti - Zemědělství - Cukr - Mimořádná opatření - Zásobování unijního trhu - Hospodářský rok 2010/2011 - Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům - Dostatečně závažné porušení - Nařízení (ES) č. 1234/2007 - Zásada nediskriminace - Přiměřenost - Legitimní očekávání - Povinnost řádné péče a zásada řádné správy“)

(2017/C 022/25)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: T & L Sugars Ltd (Londýn, Spojené králvoství), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalsko) (zástupci: původně D. Waelbroeck, advokát, a D. Slater, solicitor, poté D. Waelbroeck)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugalsko) (zástupce: M. Mendes Pereira, advokát), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugalsko) (zástupce: M. Mendes Pereira), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Itálie) a SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zástupci: P. Buccarelli a M. Todino, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Demeneix, P. Rossi a N. Donnelly, poté P. Rossi a P. Ondrůšek, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues, D. Colas a C. Candat, zmocněnci), Rada Evropské unie (zástupci: E. Sitbon a A. Westerhof Löfflerová, zmocněnci) a Evropský výbor výrobců cukru (CEFS) (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Pitschas, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná na základě článku 268 SFEU, znějící na náhradu újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěly přijetím nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 (Úř. věst. 2011, L 60, s. 6), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2011 ze dne 23. března 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství cukru nepodléhajícího kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku (Úř. věst. 2011, L 79, s. 8), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 (Úř. věst. 2011, L 81, s. 8) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 393/2011 ze dne 19. dubna 2011, kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2011, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence (Úř. věst. 2011, L 104, s. 39), a dále odmítnutím Komise přijmout opatření nezbytná k obnovení dodávek surového třtinového cukru

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

T & L Sugars Ltd a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, na straně jedné, a Evropská komise, na straně druhé, ponesou vlastní náklady řízení související s námitkou nepřípustnosti, na jejímž základě byl vydán rozsudek ze dne 6. června 2013, T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise (T-279/11, EU:T:2013:299).

3)

T & L Sugars a Sidul Açúcares ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí, jež souvisí s opodstatněností žaloby.

4)

Francouzská republika a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení, včetně nákladů řízení souvisejících s námitkou nepřípustnosti, na jejímž základě byl vydán rozsudek ze dne 6. června 2013, T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise (T-279/11, EU:T:2013:299).

5)

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA a SFIR Raffineria di Brindisi SpA, jakož i Evropský výbor výrobců cukru (CEFS) ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise

(Věc T-103/12) (1)

(„Mimosmluvní odpovědnosti - Zemědělství - Cukr - Mimořádná opatření - Zásobování unijního trhu - Hospodářský rok 2010/2011 - Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům - Dostatečně závažné porušení - Nařízení (ES) č. 1234/2007 - Zásada nediskriminace - Přiměřenost - Právní jistota - Legitimní očekávání - Povinnost řádné péče a zásada řádné správy“)

(2017/C 022/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: T & L Sugars a Sidul Açúcares (T & L Sugars Ltd (Londýn, Spojené státy) a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugalsko) (zástupci: původně D. Waelbroeck, advokát, a D. Slater, solicitor, poté D. Waelbroeck)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugalsko) (zástupce: M. Mendes Pereira, advokát), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (zástupce: M. Mendes Pereira, advokát), Lemarco SA, (Bukurešť, Rumunsko), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) a Zaharul Liesti SA (Lieşti) (zástupci: L.-I. Van de Waart a D. Gruia Dufaut, advokáti) a SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italie) a SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zástupci: P. Buccarelli a M. Todino, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně P. Rossi a N. Donnelly, poté P. Rossi a P. Ondrůšek, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: E. Sitbon a A. Westerhof Löfflerová, zmocněnci) a Evropský výbor výrobců cukru (CEFS) (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Pitschas, advokát)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU, znějící na zrušení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1239/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/12 (Úř. věst. 2011, L 318, s. 4), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1240/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12 (Úř. věst. 2011, L 318, s. 9), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1281/2011 ze dne 8. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro první dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011 (Úř. věst. 2011, L 327, s. 60), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1308/2011 ze dne 14. prosince 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12 (Úř. věst. 2011, L 332, s. 8), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1316/2011 ze dne 15. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro druhé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011 (Úř. věst. 2011, L 334, s. 16), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1384/2011 ze dne 22. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011 (Úř. věst. 2011, L 343, s. 33), prováděcího nařízení Komise (EU) č. 27/2012 ze dne 12. ledna 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro čtvrté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011 (Úř. věst. 2012, L 9, s. 12) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 57/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se pozastavuje nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011 (Úř. věst. 2012, L 19, s. 12), a dále návrh na základě článku 268 SFEU, znějící na náhradu újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěly přijetím těchto aktů a odmítnutím Komise přijmout opatření nezbytná k obnovení dodávek surového třtinového cukru

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

T & L Sugars Ltd a Sidul Açúcares, Unipessoal Lda ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Rada Evropské unie, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA a SFIR Raffineria di Brindisi SpA, jakož i Evropský výbor výrobců cukru (CEFS) ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Bank Refah Kargaran v. Rada

(Věc T-65/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Íránu - Zmrazení finančních prostředků - Nový zápis jména žalobkyně po zrušení původního zápisu Tribunálem - Nesprávné právní posouzení - Nesprávné skutkové zjištění - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Proporcionalita“)

(2017/C 022/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bank Refah Kargaran (Teherán, Írán) (zástupce: J. M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: V. Piessevaux, M. Bishop a B. Driessen, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: A. Aresu a D. Gauci, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a směřující zaprvé ke zrušení rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 18), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 3), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, a podpůrně ke zrušení rozhodnutí 2013/661 a prováděcího rozhodnutí č. 1154/2013 v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, od 20. ledna 2014.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Bank Refah Kargaran ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5. 5. 2014.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Export Development Bank of Iran v. Rada

(Věc T-89/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečností politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu - Zmrazení finančních prostředků - Nové zařazení názvu žalobkyně poté, co Tribunál původní zařazení zrušil - Právní omyl - Skutkový omyl - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Proporcionalita - Rovné zacházení“)

(2017/C 022/28)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Export Development Bank of Iran (Teherán, Írán) (zástupce: J.-M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: V. Piessevaux a M. Bishop, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: A. Aresu a D. Gauci, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. 2013, L 306, s. 18), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. 2013, L 306, s. 3) v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, a podpůrně zrušení rozhodnutí 2013/661 a prováděcího nařízení č. 1154/2013 v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, a to ode dne 20. ledna 2014.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Export Development Bank of Iran ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Rotenberg v. Rada

(Věc T-720/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím Ukrajinu - Zmrazení finančních prostředků - Omezení v oblasti povolení ke vstupu na území členských států - Fyzická osoba aktivně podporující nebo provádějící činnosti narušující nebo ohrožující Ukrajinu - Fyzická osoba mající prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu - Právo na obhajobu - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávná posouzení - Právo na vlastnictví - Svoboda podnikání - Právo na respektování soukromého života - Přiměřenost“)

(2017/C 022/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Arkadij Romanovič Rotenberg (Petrohrad, Rusko) (zástupci: původně D. Pannick, QC, M. Lester, barrister a M. O’Kane, solicitor, poté D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors a Z. Al-Rikabi, barrister, nakonec D. Pannick, M. Lester a Z. Al-Rikabi)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix a B. Driessen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na částečné zrušení rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2014, L 78, s. 16) ve znění zaprvé rozhodnutí Rady 2014/508/SZBP ze dne 30. července 2014 (Úř. věst. 2014, L 226, s. 23), zadruhé rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/432 ze dne 13. března 2015 (Úř. věst. 2015, L 70, s. 47), zatřetí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1524 ze dne 14. září 2015 (Úř. věst. 2015, L 239, s. 157) a začtvrté rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/359 ze dne 10. března 2016 (Úř. věst. 2016, L 67, s. 37) a dále nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2014, L 78, s. 6), provedeného zaprvé prováděcím nařízením Rady (EU) č. 826/2014 ze dne 30. července 2014 (Úř. věst. 2014, L 226, s. 16), zadruhé prováděcím nařízením Rady (EU) 2015/427 ze dne 13. března 2015 (Úř. věst. 2015, L 70, s. 1), zatřetí prováděcím nařízením Rady (EU) 2015/1514 ze dne 14. září 2015 (Úř. věst. 2015, L 239, s. 30) a začtvrté prováděcím nařízením Rady (EU) 2016/353 ze dne 10. března 2016 (Úř. věst. 2016, L 67, s. 1), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobce

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ve znění rozhodnutí Rady 2014/508/SZBP ze dne 30. července 2014 a nařízení Rady (UE) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny provedené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 826/2014 ze dne 30. července 2014 se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Arkadije Romanoviče Rotenberga.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Věc T-217/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Evropské unie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Starší národní obchodní název GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Používání označení, které má širší než lokální rozsah, v obchodním styku - Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/30)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španělsko) (zástupce: J.-B. Devaureix, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španělsko) (zástupce: D. Solana Giménez, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. února 2015 (věc R 2391/2013-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Residencial Palladium a Fiesta Hotels & Resorts

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Fiesta Hotels & Resorts se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – ANKO v. REA

(Věc T-270/15) (1)

(„Rozhodčí doložka - Grantová dohoda uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) - Projekt ESS - Soulad pozastavení plateb žalobkyni a podmínek pro zrušení uvedeného pozastavení plateb se smluvními ujednáními - Úroky z prodlení“)

(2017/C 022/31)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (zástupci: S. Payan-Lagrou a V. Canetti, zmocněnci, původně ve spolupráci s O. Lytrou, poté A. Saratsim, advokáty)

Předmět věci

Návrh založený na článku 272 SFEU a směřující k určení, že pozastavení platby uložené REA, pokud jde o zůstatek finanční pomoci dlužné žalobkyni, na základě grantové dohody č. 217951 týkající se financování projektu nazvaného „Emergency support system“, jež byla uzavřena v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013), představuje porušení jejích smluvních povinností a že uvedená částka musí být žalobkyni vyplacena i s úroky z prodlení ode dne doručení žaloby.

Výrok rozsudku

1)

Výkonná agentura pro výzkum (REA) pozastavila platby vůči ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v rozporu s bodem II.5 odst. 3 písm. d) všeobecných smluvních podmínek připojených ke grantové dohodě č. 217951 týkající se financování projektu nazvaného „Emergency support system“, jež byla uzavřena v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).

2)

REA se ukládá, aby ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias zaplatila částku odpovídající průběžným platbám, které neměly být pozastaveny, pokud jde o účast této společnosti v projektu nazvaném „Emergency support system“, v mezích zůstatku finančního příspěvku dostupného v okamžiku pozastavení plateb navýšeného o úroky z prodlení, které začnou běžet za každé vykazované období od uplynutí lhůty splatnosti 105 dní po přijetí odpovídajících zpráv, ve výši sazby platné první den měsíce lhůty splatnosti, jak byla zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, a zvýšené o tři a půl procenta.

3)

REA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/25


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Automobile Club di Brescia v. EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(Věc T-458/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie e-miglia - Starší slovní ochranné známky Evropské unie MILLE MIGLIA - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/32)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Automobile Club di Brescia (Brescia, Itálie) (zástupci: F. Celluprica a F. Fischetti, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Spojené království) (zástupci: P. Schotthöfer a F. Steiner, advokáti)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. června 2015 (věc R 1990/2014-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Automobile Club di Brescia a Rebel Media.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Vedlejší žaloba se zamítá.

3.

Automobile Club di Brescia a Rebel Media Ltd ponesou vlastní náklady řízení a každá z nich polovinu nákladů řízení vynaložených EUIPO.


(1)  Úř. věst. C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Z v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc T-532/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící zpráva - Nestrannost Soudu pro veřejnou službu - Žádost o odvolání členů soudního kolegia - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu“)

(2017/C 022/33)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Z (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Další účastník řízení: Soudní dvůr Evropské unie (zástupci: původně A. Placco, poté J. Inghelram a Á. Almendros Manzano, zmocněnci)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (druhého senátu) ze dne 30. června 2015, Z v. Soudní dvůr (F-64/13, EU:F:2015:72) a směřující ke zrušení tohoto rozsudku

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Paní Z se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Pi-Design v. EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Věc T-545/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis - Žádost o územní rozšíření ochrany - Slovní ochranná známka PRESSO - Starší národní slovní ochranná známka PRESSO - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/34)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pi-Design AG (Triengen, Švýcarsko) (zástupce: M. Apelt, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švýcarsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. července 2015 (věc R 428/2014-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Société des produits Nestlé a Pi-Design.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Pi-Design AG se ukládá náhrada nákladů řízení j.


(1)  Úř. věst. C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Universidad Internacional de la Riojav. EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Věc T-561/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Starší slovní ochranná známka Evropské unie UNIRIOJA - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/35)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španělsko) (zástupci: C. Lema Devesa a A. Porras Fernandez Toledano, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Universidad de la Rioja (Logroño, Španělsko) (zástupci: původně J. Diez Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño a A. I. Alpera Plazas, advokáti, poté J Diez Hochleitner Rodríguez a D Garayalde Niño, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. června 2015 (věc R 1914/2014-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi Universidad de la Rioja a Universidad Internacional de la Rioja

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Universidad Internacional de la Rioja, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (vyobrazení bílých linek a čtverečků na černém pozadí)

(Věc T-578/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie - Obrazová ochranná známka zobrazující bílé linky a čtverečky na černém pozadí - Absolutní důvod odmítnutí - Neexistence rozlišovací schopnosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Německo) (zástupci: J. Nicodemus a S. Stöcker, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: původně E. Zaera Cuadrado, poté A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. července 2015 ve věci R 2780/2014-4 týkajícímu se řízení o mezinárodním zápisu s vyznačením Evropské unie obrazové ochranné známky zobrazující bílé linky a čtverečky na černém pozadí.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Azur Space Solar Power GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/28


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (Zobrazení černých linií a cihliček)

(Věc T-614/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie - Obrazová ochranná známka znázorňující černé linie a cihličky - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Azur Space Solar Power (Heilbronn, Německo) (zástupci: J. Nicodemus a S. Stöcker, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. září 2015 (věc R 3233/2014-4), týkajícího se mezinárodního zápisu obrazové ochranné známky znázorňující černé linie a cihličky s vyznačením Evropské unie

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Azur Space Solar Power GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Chic Investments v. EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Věc T-617/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie eSMOKING WORLD - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 022/38)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chic Investments sp. z o. o. (Poznaň, Polsko) (zástupce: K. Jarosiński, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. června 2015 (věc R 3227/2014-5) týkajícímu se přihlášky k zápisu obrazového označení eSMOKING WORLD jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Chic Investments sp. z o. o. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Tuum v. EUIPO – Thun (TUUM)

(Věc T-635/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TUUM - Starší národní obrazová ochranná známka THUN - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. l písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/39)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tuum Srl (San Giustino, Itálie) (zástupce: B. Saguatti, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Thun SpA (Bolzano, Itálie) (zástupci: L. Sergi a G. Muscas, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. září 2015 (věc R 2624/2014-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Thun a Tuum

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. září 2015 (věc R 2624/2014-1) se zrušuje.

2.

Námitky se zamítají.

3.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Tuum Srl jak před Tribunálem, tak před odvolacím senátem.

4.

Společnost Thun SpA ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Tuum Srl jak před Tribunálem, tak před odvolacím senátem.


(1)  Úř. věst. C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Groupe Go Sport v. EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(Věc T-703/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie GO SPORT - Starší národní slovní ochranné známky GO - Částečné zamítnutí přihlášky námitkovým oddělením - Opožděné podání písemného odůvodnění odvolání - Nepřípustnost odvolání podaného k odvolacímu senátu - Článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“)

(2017/C 022/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Groupe Go Sport (Sassenage, Francie) (zástupci: G. Arbant a E. Henry-Mayer, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: D. Gája, agent)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Design Go Ltd (Londýn, Spojené království)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2015 (věc R 569/2015-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Design Go a Groupe Go Sport.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Groupe Go Sport se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – The Art Company B & S v. EUIPO – Manifatture Daddato a S. Laurora (SHOP ART)

(Věc T-735/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SHOP ART - Starší obrazová ochranná známka Evropské unie art - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Art Company B & S, SA (Quel, Španělsko) (zástupci: L. Sánchez Calderón a J. Villamor Muguerza, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: S. Palmero Cabezas, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Itálie) (zástupce: D. Russo, advokát)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. října 2015 (věc R 3050/2014-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností The Art Company B & S na jedné straně a společností Manifatture Daddato a Sabinou Laurora na straně druhé.

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 8. října 2015 (věc R 3050/2014-1) se zrušuje.

2.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – EK/servicegroup v. EUIPO (FERLI)

(Věc T-775/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie FERLI - Požadavek jasnosti - Článek 28 nařízení (ES) č. 207/2009 - Právo na obhajobu - Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 022/42)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Německo) (zástupci: T. Müller a T. A. Müller, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. října 2015 (věc R 1233/2015-4) týkajícímu se žádosti o přihlášku slovního označení FERLI jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti EK/servicegroup eG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – K&K Group v. EUIPO – Pret A Manger (Europe) Ltd

(Věc T-2/16) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie - Obrazová ochranná známka Pret A Diner - Starší národní obrazová ochranná známka PRET - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. - Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“)

(2017/C 022/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: K&K Group AG (Cham, Švýcarsko) (zástupci: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a N. Bertram, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Pret A Manger (Europe) Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupce: M. Edenborough, QC)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. října 2015 (věc R 2825/2014-5) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Pret A Manger (Europe) a K&K Group

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti K&K Group AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/33


Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – STC v. Komise

(Věc T-355/14) (1)

(„Veřejné zakázky na stavební práce - Zadávací řízení - Výstavba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou a související údržba - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zrušení napadeného aktu jeho autorem - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 022/44)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: STC SpA (Forlì, Itálie) (zástupci: A. Marelli a G. Delucca, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně L. Di Paolo, F. Moro a L. Cappelletti, poté L. Di Paolo a F. Moro, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itálie) (zástupce: A. Penta, advokát)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2014, kterým se odmítá nabídka podaná žalobkyní v rámci zadávacího řízení JRC IPR 2013 C04 0031 OC na výstavbu trigenerační elektrárny s plynovou turbínou a související údržbu (Úř. věst. 2013/S 137-237146) v areálu Společného výzkumného střediska (JRC) v Ispře (Itálie), zadruhé na zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zakázka zadána společnosti CPL Concordia, jakož i všech předcházejících či následných aktů souvisejících s tímto rozhodnutím, včetně případného rozhodnutí o schválení smlouvy a případně smlouvy samotné, a zatřetí zrušení dopisu Komise ze dne 15. dubna 2014, kterým se zamítá žádost žalobkyně o přístup k dokumentům zadávacího řízení, a dále návrh na to, aby Komisi byla uložena povinnost vzít zpět zadání dané zakázky a zadat tuto zakázku žalobkyni, a podpůrně, v případě nemožnosti nahradit škodu in natura, uložit Komisi povinnost nahradit žalobkyni vzniklou škodu.

Výrok

1)

O projednávané žalobě již není důvodné rozhodnout.

2)

Návrhová žádání CPL Concordia Soc. coop. se jako zjevně nepřípustná odmítají.

3)

Každá z účastnic řízení ponese náklady tohoto řízení i náklady o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/33


Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Europower v. Komise

(Věc T-383/14) (1)

(„Veřejné zakázky na stavební práce - Zadávací řízení - Výstavba a údržba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zrušení napadeného aktu - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 022/45)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Europower SpA (Milán, Itálie) (zástupci: G. Cocco a L. Salomoni, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně L. Cappelletti, F. Moro a L. Di Paolo, poté L. Di Paolo a F. Moro, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itálie) (zástupce: A. Penta, advokát)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2014, jímž Komise odmítla nabídku předloženou žalobkyní v rámci zadávacího řízení JRC IPR 2013 C04 0031 OC na výstavbu a údržbu trigenerační elektrárny s plynovou turbínou (Úř. věst. 2013/S 137-237146), pro Společné výzkumné středisko (JRC) v Ispra (Itálie), rozhodnutí, jímž Komise zadala veřejnou zakázku společnosti CPL Concordia, a v důsledku toho i všech dalších předchozích či následných souvisejících aktů, jakož i rozhodnutí Komise, kterým byl žalobkyni odmítnut přístup k dokumentaci týkající se tohoto zadávacího řízení, a dále návrh na základě článku 268 SFEU znějící na přiznání náhrady škody údajně vzniklé žalobkyni.

Výrok

1)

Není již důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Návrhové žádání společnosti CPL Concordia Soc. coop. znějící na zamítnutí návrhu na na nevydání rozhodnutí ve věci se jako zjevně nepřípustné odmítá.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady a nahradí náklady řízení vynaložené společností Europower SpA, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.

4)

Společnost CPL Concordia ponese vlastní náklady související s tímto řízením, jakož i náklady související s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/34


Usnesení Tribunálu ze dne 25. listopadu 2016 – Stichting Accolade v. Komise

(Věc T-598/15) (1)

(„Státní podpora - Prodej určitých pozemků uskutečněný údajně pod tržní cenou - Stížnost třetí osoby podaná Komisi - Rozhodnutí o tom, že sporné opatření nepředstavuje státní podporu - Řízení v předběžné fázi zkoumání na základě čl. 108 odst. 2 SFEU, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 ve věci údajně protiprávní jednotlivé podpory - Žaloba na neplatnost podaná třetí osobou - Přípustnost - Aktivní legitimace - Žaloba směřující na ochranu procesních práv - Žaloba zpochybňující opodstatněnost sporného opatření - Nedostatek podstatného zasažení soutěžního postavení - Nepřípustnost“)

(2017/C 022/46)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stichting Accolade (Drachten, Nizozemsko) (zástupci: H. de Boer a J. Abma, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P.-J. Loewenthal a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2015) 4411 final ze dne 30. června 2015, týkající se státní podpory SA.34676 (2015/NN) uskutečněné Nizozemskem (prodej nemovitostí obcí Harlingen uskutečněný údajně pod tržní cenou), v němž Komise rozhodla, že prodej uvedených pozemků společnosti Ludinga Vastgoed BV nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnosti Stichting Accolade se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/35


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – SureID v. EUIPO (SUREID)

(Věc T-128/16) (1)

(„Ochranná známka Unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SUREID - Relativní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 - Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

(2017/C 022/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Spojené státy americké) (zástupce: B. Brandreth, barrister)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: A. Folliard Monguiral a S. Crabbe, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. ledna 2016 (věc R 1478/2015 4) týkajícímu se zápisu slovního označení SUREID jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

SureID, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/35


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Itálie v. Komise

(Věc T-147/16) (1)

(„Nevykonání rozsudku Soudního dvora určujícího nesplnění povinnosti státem - Penále - Rozhodnutí o úhradě penále - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 022/48)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně a S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a D. Recchia, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 366 final ze dne 28. ledna 2016, kterým Komise v souladu s rozsudkem ze dne 17. listopadu 2011, Komise v. Itálie (C-496/09, EU:C:2011:740) stanovila výši penále dlužnou Italskou republikou za pololetí od 18. listopadu 2012 do 17. května 2013 a pololetí od 18. května 2013 do 17. listopadu 2013.

Výrok

1)

O projednávané žalobě již není důvodné rozhodnout.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/36


Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Matratzen Concord v. EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Věc T-225/16) (1)

(„Ochranná známky Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ‚Ganz schön ausgeschlafen‘ - Ochranná známka tvořená reklamním sloganem - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

(2017/C 022/49)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Matratzen Concord GmbH (Kolín, Německo) (zástupce: I. Selting, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Hanf a A. Graul, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 24. února 2016 (věc R 1234/2015-1), týkajícímu se zápisu slovního označení „Ganz schön ausgeschlafen“ jako ochranné známky Evropské unie

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Matratzen Concord GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/36


Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO

(Věc T-512/16) (1)

(„Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Práce na dálku - Žádost o prodloužení - Odmítnutí - Opravný prostředek - Následné uznání invalidity - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 022/50)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ED (Barcelona, Španělsko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: A. Lukošiūtė, P. Saba a D. Botis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podle článku 270 SFEU na zrušení rozhodnutí EUIPO ze dne 15. ledna 2014, kterým se zamítá žádost žalobkyně ze dne 26. září 2013 o povolení vykonávat práci na dálku z Barcelony (Španělsko) až do jejího uzdravení.

Výrok

1)

O projednávané žalobě již není důvodné rozhodnout.

2)

ED ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení.

3)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených ED.


(1)  Úř. věst. C 184, 16.6.2014 (věc byla původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-35/14 a předaná Tribunálu Evropské unie dne 1. září 2016).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/37


Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO

(Věc T-520/16) (1)

(„Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Práce na dálku - Žádost o prodloužení - Zamítnutí - Žaloba - Následné přiznání invalidity - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2017/C 022/51)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ED (Barcelona, Španělsko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Lukošiūtė, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 270 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí EUIPO ze dne 15. ledna 2014, kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 26. září 2013, aby mohl především pokračovat v práci na dálku z Barcelony (Španělsko), a to až do svého uzdravení, a na zrušení rozhodnutí předsedy EUIPO ze dne 3. června 2014, kterým byla zamítnuta jeho stížnost ze dne 7. února 2014.

Výrok

1)

Není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

ED ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení.

3)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených ED.


(1)  Úř. věst. C 7, 12.1.2015 (věc původně zaregistrovaná před Soudem pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-93/14 a postoupená Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/37


Žaloba podaná dne 28. září 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti v. Komise

(Věc T-690/16)

(2017/C 022/52)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itálie), Giacomo Corinti (Ispra, Itálie) (zástupci: R. Colombo a G. Turri, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí o zadání zakázky (referenční údaje a obsah je neznámý), oznámené dne 20. července 2016, ref. Ares(2016)371182, kterým Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC) – správa střediska v Ispře, zadala veřejnou zakázku CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC týkající se rámcové dohody na práce na vybudování a údržbě vodovodního potrubí a rozvoden pro dálkové vytápění/chlazení ve Společném výzkumném středisku v Ispře, ve prospěch nabídky předložené koncesionářem;

zrušil rozhodnutí ze dne 20. července 2016 ref. Ares(2016)371182, kterým Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC) – správa střediska v Ispře oznámila výsledek zadávacího řízení;

zrušil zápisy ze zadávacího řízení ze dne 13. května 2016 a ze dne 28. června 2016;

nařídil nahradit vzniklou škodu ve formě zadání zakázky, i prostřednictvím prohlášení neplatnosti, zrušením nebo prohlášením neúčinnosti smlouvy (referenční údaje a obsah je neznámý) uzavřené mezi Evropskou komisí a koncesionářem dne 19. srpna 2016, a následně nahradit koncesionáře v postavení úspěšného uchazeče;

podpůrně nařídil peněžitou náhradu újmy ve výši 500 000 eur nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Tribunál považovat za spravedlivou, navýšenou o narostlé úroky a měnovou inflaci ke dni zaplacení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci následující žalobní důvody: porušení článků 105 a 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. 2012, L 298, s. 1), porušení lex specialis týkajícího se dotčeného zadávacího řízení, porušení zásady rovného zacházení a spravedlivého procesu, jakož i zneužití pravomoci.

V této souvislosti je uplatňováno, že nabídka předložená koncesionářem měla být vyloučena, jelikož nesplňovala požadavky na právní a technickou způsobilost stanovené lex specialis.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/38


Žaloba podaná dne 22. října 2016 – QH v. Parlament

(Věc T-748/16)

(2017/C 022/53)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: QH (Woluwé Saint Pierre, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst a S. Michiels, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ze dne 26. ledna 2016, kterým se zamítá žádost žalobce o pomoc, a v důsledku toho zrušil rozhodnutí ze dne 12. července 2016, kterým se zamítá jeho stížnost a přiznání náhrady škody, kterou žalobce údajně utrpěl;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející ze střetu zájmů, porušení práva na obhajobu, porušení zásady kontradiktornosti, porušení zásady rovnosti zbraní a porušení čl. 41 odst. 2 a článku 42 Listiny základních práv Evropské unie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení při jmenování vyšetřovatele, nedostatku nezávislosti a nestrannosti vyšetřovatele a porušení pravomoci vyšetřovatele.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění rozhodnutí, kterým se ukončuje správní vyšetřování.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení práva na řádnou správu a řádnou péči.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení okolností psychického obtěžování.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/39


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Government of Gibraltar v. Komise

(Věc T-783/16)

(2017/C 022/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Government of Gibraltar (Gibraltar) (zástupci: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprévote a C. Froitzheim, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 1. října 2014 ve věci státní podpory SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – režim daně z příjmů právnických osob na Gibraltaru;

uložil žalované, aby žalobkyni nahradila náklady řízení a jiné výdaje související s touto věcí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným skutkovým a právním posouzením, neboť uvádí, že daňová rozhodnutí mohou být novou státní podporou.

Na podporu tohoto důvodu žalobkyně tvrdí, že: zaprvé, Komise se dopustila nesprávného právního posouzení tím, že od počátku neměla za to, že byla-li by praxe rozhodnutí o daňovém režimu a individuálních daňových rozhodnutí státní podporou, musí být považována za stávající podporu; zadruhé, Komise se dopustila nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že tvrdí, že článek 42 Income Tax Act of 2010 (zákon o dani z příjmu z roku 2010) je právním základem pro daňová rozhodnutí; a zatřetí, rozhodnutí není odůvodněno v části, v níž uvádí, že praxe rozhodnutí o daňovém režimu je novou podporou, přičemž toto tvrzení je v rozporu s tvrzením, že praxi daňových rozhodnutí lze považovat „fakticky za režim“.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným skutkovým a právním posouzením a není dostatečně odůvodněno.

Na podporu tohoto důvodu žalobkyně tvrdí, že: zaprvé, ve věci zjevně neexistují důkazy, které by odůvodňovaly podrobnější šetření v návaznosti na zahájené šetření státní podpory; zadruhé, Komise se dopustila zjevně nesprávného posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že má za to, že daňová rozhodnutí poskytují výhodu; zatřetí, Komise se dopustila zjevně nesprávného posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že daňová rozhodnutí považuje za selektivní; začtvrté, Komise se dopustila zjevně nesprávného posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že má za to, že daňová rozhodnutí mohou narušovat hospodářskou soutěž a/nebo ovlivňovat obchod v rámci Unie; a zapáté, napadené rozhodnutí není odůvodněno.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným právním posouzení tím, že odklání původní šetření Komise a uměle rozšiřuje uplatnění řízení podle zákona o dani z příjmu na daňová rozhodnutí.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/40


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – QD v. EUIPO

(Věc T-787/16)

(2017/C 022/55)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: QD (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí EUIPO ze dne 4. března 2016 o nepřijetí konečného rozhodnutí k žádosti žalobkyně ze dne 19. ledna 2016 o druhé obnovení její smlouvy uzavřené podle čl. 2 písm. f) PŘOZ a o odložení konečného rozhodnutí o žádosti žalobkyně ze dne 19. ledna 2016 o druhé obnovení její smlouvy uzavřené podle čl. 2 písm. f) PŘOZ na pozdější „zvláštní řízení“ a

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že EUIPO porušil příslušná ustanovení služebního řádu a PŘOZ, jmenovitě čl. 90 odst. 1 služebního řádu (ve spojení s článkem 46 PŘOZ), přílohu III služebního řádu, články 2, 8 a 53 PŘOZ a článek 110 služebního řádu.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že se EUIPO dopustil zneužití důvěry.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z tvrzení, že EUIPO porušil zásadu řádné správy (čl. 41 odst. 1, 2 a 3 Listiny základních práv Evropské unie.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z tvrzení, že se EUIPO dopustil zneužití pravomoci.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/41


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – N & C Franchise v. EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Věc T-792/16)

(2017/C 022/56)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: N & C Franchise Ltd (Nikósie, Kypr) (zástupci: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Eschenbach Optik GmbH (Norimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „ojo sunglasses“ – ochranná známka Evropské unie č. 13 224 761

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. září 2016 ve věci R 32/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/41


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Krabice)

(Věc T-793/16)

(2017/C 022/57)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (zástupkyně: T. Tsenova, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství „Krabice“ – (Průmyslový) vzor č. 002 343 244-0002

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. září 2016, ve věci R 1143/2015-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

rozhodl, že (průmyslový) vzor č. 002343244-0002 „Bobo Cornet“ je neplatný a

uložil EUIPO a Elce Zaharievě náhradu nákladů řízení vynaložených společností Solen v souvislosti s řízením před Tribunálem a správní fází řízení, zejména řízením o prohlášení neplatnosti a odvolacím řízením před EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. f) nařízení č. 6/2002;

Porušení článku 62 a čl. 63 odst. 1 nařízení č. 6/2002.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/42


Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Obaly pro zmrzlinové kornouty)

(Věc T-794/16)

(2017/C 022/58)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (zástupkyně: T. Tsenova, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporného (průmyslového) vzoru: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství „Obaly pro zmrzlinové kornouty“ – (Průmyslový) vzor Společenství č. 002 343 244-0001

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. září 2016, ve věci R 1144/2015-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zapsaný průmyslový vzor č. 002343244-0001 „Bobo Cornet“ prohlásil za neplatný; a

uložil EUIPO a Elke Zaharievě náhradu nákladů vynaložených Solen v řízení před Tribunálem a ve správní části řízení, zejména v řízení o neplatnosti a odvolacím řízení před EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. f) nařízení č. 6/2002;

Porušení článku 62 nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 63 odst. 1 nařízení č. 6/2002.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/43


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Xiaomi v. EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(Věc T-799/16)

(2017/C 022/59)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Xiaomi, Inc. (Peking, Čína) (zástupci: T. Raab a C. Tenkhoff, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka „MI“ – Přihláška ochranné známky Evropské unie č. 13 498 423

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. září 2016, ve věci R 337/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí částečně zrušil v rozsahu, v němž jím bylo rozhodnuto, že neexistuje nebezpečí záměny v souvislosti s těmito výrobky:

„elektrické kabely; pláště pro elektrické kabely; kryty kabelů [vedení]; elektrické prodlužovací kabely; smaltované elektrické dráty; vyhledávače kabelů; adaptéry kabelů (elektrické -); izolované elektrické dráty; odporové dráty; dráty pro elektroměry; kovové kabely [elektrické]; kabelové konektory; měřící kabely; spojovací kabely; vedení pro elektrické kabely; kabelové spojky pro elektrické kabely; montážní kabely [elektrické]; vedení pro elektrické kabely; kabelové kanály (elektrické); kabelové skříně (elektrické); kabelové spojky pro elektrické kabely; svorky (elektrotechnika); elektrické dráty odolné proti teplotě; spojovací bloky [elektrický kabel]; přilby na použití při sportu; štítky na identifikaci elektrických kabelů; přípojky pro elektrické kabely; značky pro elektrické dráty; elektrické kabely izolované minerály; samčí konektory pro elektrické kabely; flexibilní pláště pro elektrické kabely; elektrické vedení (materiály na -) [dráty, kabely]; objímky elektrických kabelů; spojovací skříňky pro elektrické dráty; skříňky pro domovní kabelové spojky; přístroje, nástroje a kabely pro elektrotechniku; elektrické adaptéry; zásuvkové adaptéry; spojovací adaptéry (elektrické -); adaptéry pro připojení telefonů k naslouchacím pomůckám; cestovní adaptéry pro elektrické zásuvky“ ve třídě 9 a

„batohy; baťůžky; batohy pro horolezce“ ve třídě 18.

uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/44


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Mayekawa Europe v. Komise

(Věc T-800/16)

(2017/C 022/60)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Mayekawa Europe (Zaventem, Belgie) (zástupci: H. Gilliams a J. Bocken, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2016 o režimu státní podpory v podobě zdanění nadměrného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) provedeném Belgickým královstvím (1),

podpůrně, zrušil články 2 až 4 rozhodnutí,

každopádně zrušil články 2 až 4 uvedeného rozhodnutí v rozsahu, v němž a) nařizují vrácení podpory jinými subjekty, než pro které bylo vydáno „předjímané daňové rozhodnutí ohledně zdanění nadměrného zisku“, tak jak je definováno v rozhodnutí, a b) nařizují vrácení částky představující snížení daně příjemcem podpory, aniž by Belgii umožnily zohlednit skutečnou úpravu směrem vzhůru provedenou jinou daňovou správou, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, zneužití pravomoci a nedostatku odůvodnění v rozsahu, v němž napadené rozhodnutí konstatuje existenci režimu podpory.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článku 107 SFEU, porušení povinnosti uvést odůvodnění a zjevně nesprávného posouzení v rozsahu, v němž napadené rozhodnutí uvádí, že dotčený režim poskytuje selektivní výhodu.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení článku 107 SFEU a zjevně nesprávného posouzení v rozsahu, v němž napadené rozhodnutí tvrdí, že dotčený režim vytváří výhodu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení článku 107 SFEU, porušení zásad ochrany legitimního očekávání a proporcionality, ze zjevně nesprávného posouzení, zneužití pravomoci a nedostatku odůvodnění v rozsahu, v němž napadené rozhodnutí nařizuje Belgii zajistit vrácení podpory.


(1)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1699 ze dne 11. ledna 2016 o režimu státní podpory v podobě zdanění nadměrného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) provedeném Belgií (oznámeno pod číslem C(2015) 9837) (Úř. věst. 2016, L 260, s. 61).


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/45


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – Endoceutics v. EUIPO – Merck (FEMIBION)

(Věc T-802/16)

(2017/C 022/61)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (zástupce: M. Wahlin, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Merck KGaA (Darmstadt, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „FEMIBION“ – Ochranná známka Evropské unie č. 898 924

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. července 2016, ve věci R 1608/2015-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí částečně zrušil a zrušil ochrannou známku EU pro „farmaceutické přípravky na podporu imunitního systému, na menopauzu, na menstruaci, na léčbu a řízení těhotenství, na prevenci, léčbu a zvládání stresu, na prevenci, léčbu a zvládání špatně vyvážené nebo nedostatečné výživy z důvodu stresu“;

uložil majitelce ochranné známky EU náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní v řízení před odvolacím senátem a v řízení před EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/46


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2016 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Věc T-803/16)

(2017/C 022/62)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Glaxo Group Ltd (Brentford, Spojené království) (zástupci: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie ve světle hnědé/kávové a bílé barvě obsahující slovní prvek „SALMEX“ – ochranná známka Evropské unie č. 9 849 191

Řízení před EUIPO: řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 31. srpna 2016 ve věci R 2108/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

rozhodl, že EUIPO a další účastnice řízení ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní ve všech fázích námitkového a odvolacího řízení a náklady tohoto řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Odvolací senát se dopustil nesprávného právního posouzení a vydal rozhodnutí, které je v rozporu s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, neboť nesprávně shledal, že zaprvé skutečné užívání francouzské ochranné známky osobou navrhující prohlášení neplatnosti není přípustnou podobou užívání podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, a zadruhé že skutečné užívání francouzské ochranné známky osobou navrhující prohlášení neplatnosti není užíváním francouzské ochranné známky ve vztahu k výrobkům „inhalátory“.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/46


Žaloba podaná dne 16. září 2016 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge)

(Věc T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: LG Electronics, Inc. (Soul, Korejská republika) (zástupce: M. Graf, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Dual Edge“ – Přihláška č. 14 463 178

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. září 2016, ve věci R 832/2016-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/47


Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – IPPT PAN v. Komise a REA

(Věc T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Polsko) (zástupce: M. Le Berre, advokát)

Žalované: Evropská komise, Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí Komise zrušil;

určil, že se Komise dopustila pochybení při vystavení příkazu k úhradě č. 3241514040 (jehož částka byla snížena příkazem k úhradě č. 3233160082) a že žalobce není povinen zaplatit z toho vyplývající částku 67 984,13 EUR;

uložil Komisi a REA povinnost zaplatit žalobci v rámci projektu SMART-NEST částku 69 623,94 EUR spolu s úroky narostlými ode dne rozhodnutí;

určil, že žalobce není povinen zaplatit Komisi smluvní náhradu škody v souvislosti s projekty KMM-NOE a BOOSTING BALTIC;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu návrhu na neplatnost založeného na článku 263 SFEU předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článků 47 a 43 Listiny základních práv Evropské unie týkajících se přístupu ke spravedlnosti a k veřejnému ochránci práv.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení smluv na projekty KMM-NOE, BOOSTING BALTIC a SMART-NEST a platného belgického práva.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení finančního nařízení a finančního nařízení Komise v přenesené pravomoci.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady legitimního očekávání.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z porušení zásady zákazu diskriminace.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z porušení podstatných procesních náležitostí.

7.

Sedmý žalobní důvod vychází ze zneužití pravomoci Komise.

Na podporu návrhu v souvislosti se smluvními nároky založeného na článku 272 SFEU předkládá žalobce šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že žalobce splnil svou povinnost podle článku II.19.1 smluv na projekty KMM NOE a BOOSTING BALTIC.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že Komise svou pohledávku nedoložila.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že Komise svou pohledávku neuplatnila řádně.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že Komise nevykonala svá smluvní práva v dobré víře.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že smluvní náhrada škody požadovaná podle článku II.30 je nadměrně vysoká a měla by být snížena podle článku 1231 belgického občanského zákoníku.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z toho, že v rámci projektu SMART-NEST má žalobce právo na vrácení zbývající části svého příspěvku do záručního fondu.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/48


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2016 – MIP Metro v. EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(Věc T-807/16)

(2017/C 022/65)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Německo) (zástupci: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant-Denis, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ochranné známky „N & NF TRADING“ – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 086 884

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. července 2016, ve věci R 1109/2015-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/49


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Barmenia Krankenversicherung v. EUIPO (Mediline)

(Věc T-810/16)

(2017/C 022/66)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Německo) (zástupce: M. Graf, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Mediline“ – Přihláška č. 14 655 385

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. září 2016, ve věci R 2437/2015-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/49


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Vans v. EUIPO – Deichmann (V)

(Věc T-817/16)

(2017/C 022/67)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupce: Rechtsanwalt M. Hirsch)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Deichmann SE (Essen, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (Vyobrazení „V“) – Přihláška č. 10 263 978

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. září 2016, ve věci R 2030/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí změnil v tom smyslu, že bude námitka zamítnuta v plném rozsahu;

podpůrně, napadené rozhodnutí změnil v tom smyslu, že bude námitka zamítnuta i pro výrobky „z kůže a z napodobeniny kůže, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a vycházkové hole; náprsní tašky; tašky a vaky; batohy; turistické tašky; aktovky, školní brašny, sportovní brašny, tašky plážové; klíčenky; ledvinky a pouzdra na karty“ patřící do třídy 18 a pro „oděvy, obuv, pokrývky hlavy; pásky; rukavice“ patřící do třídy 25;

dále podpůrně napadené rozhodnutí zrušil

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 19 odst. 2 a 3, jakož i čl. 20 odst. 1 nařízení č. 2868/95;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 60 odst. 1 věty první, čl. 63 odst. 2, čl. 75 odst. 1 věty první nařízení č. 207/2009 a zásady reformatio in peius, jakož i práva být vyslechnut.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/50


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kik Textilien und Non Food v. EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Věc T-822/16)

(2017/C 022/68)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Německo) (zástupci: S. Körber a L. Pechan, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: FF Group Romania SRL (Bukurešť, Rumunsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „_kix“ – Ochranná známka Evropské unie č. 12 517 901

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. září 2016, ve věci R 2323/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému a případně další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vzniklých v řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 75 první věty nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 42 odst. 2 a 3 ve spojení s článkem 15 nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/51


Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kiosked Oy v. EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Věc T-824/16)

(2017/C 022/69)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finsko) (zástupce: L. Laaksonen, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: VRT, NV van Publiek Recht (Brusel, Belgie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ve vztahu k obrazové ochranné známce v černé a bílé barvě obsahující slovní prvek „K“ – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 112 969

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. září 2016 ve věci R 279/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) ze dne 21. září 2016 ve věci R 279/2016-4, které vyhovělo námitkám VRT, NV van Publiek Recht a zamítlo zápis Mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie č. W01112969 K (fig) (dále jen „K LOGO“) pro následující služby zařazené do třídy 35 „Reklama; podnikání; komerční správa; kancelářské práce“ a do třídy 42 „Design a vývoj softwaru“ a umožnil zápis K LOGO pro výše uvedené služby;

uložil žalovanému veškeré náklady žalobkyně vynaložené v námitkovém řízení, včetně nákladů vzniklých za právní zastoupení, v souladu s rozpisem nákladů, které žalobkyně předloží podle lhůty stanovené v článku 85 nařízení č. 207/2009 a pokud tento rozpis nepředloží, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/52


Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – Kyperská republika v. EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(Věc T-825/16)

(2017/C 022/70)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kyperská republika (zástupci: S. Malynicz, QC a V. Marsland, Solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Kypr)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „Pallas Halloumi“ – Přihláška č. 11 180 536

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2016, ve věci R 2065/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/52


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Casasnovas Bernad v. Komise

(Věc T-826/16)

(2017/C 022/71)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Dominikánská republika) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

určil a rozhodl, že

rozhodnutí ze dne 27. září 2016, kterým byla ukončena smlouva žalobce, se zrušuje;

Evropská komise nahradí náklady řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z nepoužitelnosti čl. 3 odst. 3 rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2011.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článku 85 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie v rozsahu, v němž orgán oprávněný uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „AHCC“) obnovil smlouvu žalobce na dobu neurčitou a stanovil doložku o ukončení pro případ, že nastane událost srovnatelná s ukončením.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení povinnosti jednat s náležitou péčí v rozsahu, v němž zaprvé AHCC ukončil smlouvu žalobce před přijetím rozhodnutí o prodloužení jeho pracovního volna z osobních důvodů, zadruhé tak učinil, aniž mu předložil první nabídku opětovného začlenění, a zatřetí mu neoznámil, zda je v rámci rozpočtu možné mu vyplatit mzdu po ukončení jeho pracovního volna.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení článku 12b a čl. 40 odst. 1a služebního řádu úředníků Evropské unie, kterého se dopustil AHCC.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/53


Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – QB v. ECB

(Věc T-827/16)

(2017/C 022/72)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: QB (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že žaloba je přípustná a opodstatněná;

v důsledku toho

zrušil hodnotící posudek za rok 2015 a rozhodnutí ze dne 15. prosince 2015, oznámené dne 7. ledna 2016, kterým bylo žalobkyni zamítnuta možnost platového postupu;

v případě potřeby, zrušil rozhodnutí ze dne 2. května 2016, kterým bylo zamítnuto správní odvolání, a ze dne 15. září 2016, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní;

uložil žalované povinnost nahradit nemajetkovou újmu vyhodnocenou ex aequo et bono na 15 000 euro;

uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení pokynů k hodnocení a postupu při hodnocení, porušení práva na obhajobu a porušení povinnosti jednat s náležitou péčí, kterých se dopustila žalovaná tím, že přijala hodnotící zprávu za rok 2015 (dále jen „sporná hodnotící zpráva“). Žalobkyně uvádí následující žalobní důvody

neexistence dialogu a porušení práva na obhajobu;

sporná hodnotící zpráva nepojmenovává prostředky pro zlepšení a nestanoví cíle ve smyslu, v jakém to požadují pokyny pro hodnocení, což představuje porušení povinnosti náležité péče;

neexistence zásahu ze strany třetí zodpovědné osoby.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení pravidel objektivity a nestrannosti a článku 41 Listiny základných práv Evropské unie („Listina“), kterým je dotčena sporná hodnotící zpráva.

Žalobkyně totiž uvádí, že konkrétní okolnosti v projednávaném případě dokazují, že hodnotitelé a zejména druzí hodnotitelé, nebyli schopni naplnit svoji úlohu objektivně a nestranně.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení. Žalobkyně totiž předložila důkazy, které zpochybňují skutkové posouzení ve sporné hodnotící zprávě.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že rozhodnutí ze dne 15. prosince 2015, kterým byl žalobkyni zamítnut platový postup, se opírá o hodnotící zprávu, která je protiprávní.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení pokynů pro rok 2015 a postupu při hodnocení a z porušení článku 41 Listiny, protože rozhodnutí ze dne 15. prosince 2015 není odůvodněno a žalobkyně předtím nebyla vyslechnuta.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/54


Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – CRDO Torta del Casar v. EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Věc T-828/16)

(2017/C 022/73)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španělsko) (zástupci: A. Pomares Caballero a M. Pomares Caballero, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ – Přihláška č. 10 486 447

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. září 2016, ve věci R 2573/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí změnil a konstatoval, že v projednávaném případě jsou splněny požadavky uplatnění relativního důvodu pro zamítnutí podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 1 nařízení č. 510/2006;

podpůrně, zrušil napadené rozhodnutí; a

v každém případě rozhodl, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a uložil mu náhradu nákladů řízení žalobkyně (včetně nákladů vynaložených na řízení u odvolacího senátu).

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 nařízení č. 510/2006, ve spojení s čl. 13 odst. 1 téhož nařízení, a v konečném důsledku kvůli odkazu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 13 odst. 1 nařízení č. 510/2006 kvůli odkazu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009;

porušení článku 75 nařízení č. 207/2009;

porušení obecných zásad právní jistoty a řádné správy.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/55


Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. Parlament

(Věc T-829/16)

(2017/C 022/74)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paříž, Francie) (zástupce: A. Varaut, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu D106185 ze dne 12. září 2016, oznámené panem [X] dne 26. září, kterým bylo prohlášeno, že výdaje vynaložené na plakáty kampaně MENL „Schengen“ nelze uznat;

uložil předsednictvu Evropského parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení zásady řádné správy, které plyne z toho, že předsednictvo Evropského parlamentu nezohlednilo dokumenty založené ve spise, ani námitky Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (dále jen „MENL“).

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že se žalobce domnívá, že pojem „nepřímé financování“ vnitrostátních politických stran evropskými politickými stranami je nepřesný a odporuje veškeré právní jistotě.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že logo uvedené na plakátech kampaně MENL „Schengen“ (dále jen „sporné logo“) je na vnitrostátních územích projevem kampaně výlučně evropské povahy, a to v rozporu s tím, co konstatoval žalovaný při přijetí rozhodnutí, jehož zrušení je předmětem této žaloby. Žalobce uplatňuje na podporu tohoto žalobního důvodu zejména tři argumenty:

kampaň připravil pouze MENL bez dohody s vnitrostátními politickými stranami či jejich účasti;

kampaň a plakáty se týkají evropské problematiky, jakou jsou Schengenské dohody;

sporné logo tedy není logem vnitrostátních politických stran, nýbrž logem delegací těchto stran v rámci Evropského parlamentu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že se žalobce domnívá, že sporné logo je mnohem menší než logo MENL. Judikatura a předpisy upravující tuto otázku přitom stanoví sankci pouze v případě, že vnitrostátní loga jsou větší nebo stejně velká jako loga evropská.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/56


Žaloba podaná dne 23. listopadu 2016 – Monolith Frost GmbH v. EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Věc T-830/16)

(2017/C 022/75)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Německo) (zástupci: E. Liebich a S. Labesius, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dovgan GmbH (Hamburk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „PLOMBIR“

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2016 ve věci R 1812/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí na základě čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009;

Porušení povinnosti uvést odůvodnění, která je uvedena v čl. 75 první větě nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/57


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom v. EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Věc T-831/16)

(2017/C 022/76)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokio, Japonsko) (zástupce: M. de Arpe Tejero, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Spojené státy americké)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka Evropské unie „ZOOM“ – přihláška č. 11 766 111

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. září 2016 ve věci R 1235/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

v plném rozsahu zamítl ochrannou známku EU č. 11 766 111 „ZOOM“ pro třídu 9;

uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/57


Žaloba podaná dne 2. prosince 2016 – Kypr v. EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Věc T-847/16)

(2017/C 022/77)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kyperská republika (zástupci: S. Malynicz, QC, a V. Marsland, Solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Kypr)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „COWBOYS HALLOUMI“ – Přihláška k zápisu č. 11 281 375

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. září 2016, ve věci R 2781/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/58


Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Techniplan v. Komise

(Věc T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Techniplan Srl (Řím, Itálie) (zástupci: R. Giuffrida a A. Bonavita, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že Evropská komise tím, že se nevyjádřila k žádosti společnosti Techniplan, zaslané formální výzvou, porušila článek 265 SFEU;

uložil povinnost jednat stanovenou v článku 266 SFEU a přiznal náhradu škody vzniklé za každý den prodlení, jakož i náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně je inženýrskou společností, které byla zadána realizace několika projektů v afrických zemích (dohled a dozor nad plánováním a asfaltováním silnice Banikoara-Kandi v Beninu, dohled nad pracemi na silnici RN32 Ouallah-Miringoni na Komorách, dozor nad běžnou údržbou asfaltových silnic v Anjouan a Moheli na Komorách, dozor a dohled nad běžnou údržbou Grande Comore na Komorách, dohled a dozor nad výstavbou silnice první třídy č. 1 Kinkala-Mindouli v Kongu a dohled a dozor nad plánováním a asfaltováním silnice Bouar-Fambélé ve Středoafrické republice, jakož i příprava a monitorování prací v rámci Projektu podpory národního programu zdraví v Demokratické republice Kongo).

Žalobkyně v této souvislosti uvádí, že všechny tyto projekty byly dokončeny a schváleny vnitrostátními schvalujícími osobami, příslušné faktury byly uhrazeny a schválený orgány Evropské komise, která dané projekty financovala. Komise však zcela nečekaně začala proplácet faktury pouze částečně. Žalovaná dokonce podle žalobkyně uplatnila blíže nespecifikovanou sankci ve prospěch Evropského rozvojového fondu, aniž vznesla konkrétní námitky. Evropská komise zejména sama svévolně započetla pohledávky společnosti Techniplan na údajné blíže nespecifikované dluhy.

Žalobkyně se proti tomuto opatření ohradila tím, že zaslala formální výtku podle článku 265 SFEU, v níž Evropskou komisi vyzvala k přijetí aktu či oficiálnímu vyjádření se k žádosti o úhradu a ke skutečné povaze uložených sankcí.

Žalobkyně na podporu své žaloby tvrdí, že příslušné orgány Evropské komise jednaly v rozporu se zásadami právní jistoty a transparentnosti. Tato okolnost se závažně dotkla subjektivního postavení společnosti Techniplan, která měla právo legitimně očekávat, že s jistotou bude kdykoli a za všech okolností znát svá práva a povinnosti, které pro ni plynou též z unijních právních předpisů.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/59


Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Rare Hospitality International v. EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Věc T-856/16)

(2017/C 022/79)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Spojené státy) (zástupce: I. Lázaro Betancor, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „LONGHORN STEAKHOUSE“ – Přihláška č. 13 948 682

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. září 2016 ve věci R 2149/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009;

Porušení zásady rovného zacházení a řádné správy.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Trost Auto Service Technik v. EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Věc T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Jednací jazyk: němčina

Předseda šestého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 251, 11.7.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

(Věc T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2016 – TBWA\London v. EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Věc T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 314, 29. 8. 2016.


23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Dulière v. Komise

(Věc T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda šestého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 129, 4.5.2013 (Věc původně zapsaná do rejstříku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie pod číslem F-15/13 a postoupená Tribunálu Evropské unie dne 1.9.2016).