ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 386

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
20. října 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 386/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8020 – Sherwin-Williams/Valspar) ( 1 )

1

2016/C 386/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8088 – Midea Group/Kuka) ( 1 )

1

2016/C 386/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software) ( 1 )

2

2016/C 386/04

Oznámení Komise

2


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2016/C 386/05

Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2016 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3

 

Evropská komise

2016/C 386/06

Směnné kurzy vůči euru

8

2016/C 386/07

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2016 o zveřejnění jednotného dokumentu podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu s chráněným označením v odvětví vína v Úředním věstníku Evropské unie (Terrasses du Larzac (CHOP))

9

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2016/C 386/08

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

13


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2016/C 386/09

Výzva k předkládání návrhů 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

14

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2016/C 386/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8220 – Euro Garages/EFR) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

17

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2016/C 386/11

Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU – Žádost podaná zadavatelem – prodloužení lhůty

18


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8020 – Sherwin-Williams/Valspar)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 386/01)

Dne 10. srpna 2016 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32016M8020. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8088 – Midea Group/Kuka)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 386/02)

Dne 12. října 2016 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32016M8088. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 386/03)

Dne 10. října 2016 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32016M8203. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/2


Oznámení Komise

(2016/C 386/04)

Evropským hlavním městem kultury pro rok 2020 v Irsku je Galway.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 17. října 2016

o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(2016/C 386/05)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů navržených ke jmenování předložený Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,

s ohledem na seznamy členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutími ze dne 2. prosince 2013 (2), 12. června 2014 (3), 18. listopadu 2014 (4), 15. prosince 2014 (5), 16. března 2015 (6), 20. dubna 2015 (7), 10. listopadu 2015 (8) a 15. února 2016 (9) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období do 7. listopadu 2016.

(2)

Členové zůstávají ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

(3)

Členové a náhradníci řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by měli být jmenováni na období tří let,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období od 8. listopadu 2016 do 7. listopadu 2019 jsou jmenováni tito členové a náhradníci řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Véronique CRUTZENOVÁ

Nadine GILISOVÁ

Bulharsko

Darina KONOVA

Vaska SEMERDŽIEVA

Česká republika

Jaroslav HLAVÍN

Zdeněk ŠMERHOVSKÝ

Dánsko

Charlotte SKJOLDAGEROVÁ

Annemarie KNUDSENOVÁ

Německo

Kai SCHÄFER

Ellen ZWINKOVÁ

Estonsko

Maret MARIPUUOVÁ

Eva PÕLDISOVÁ

Irsko

Paul CULLEN

Marie DALTONOVÁ

Řecko

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Georgios GOURZOULIDIS

Španělsko

María Dolores LIMÓN TAMÉSOVÁ

Mercedes TEJEDOR AIBAROVÁ

Francie

Frédéric TEZE

Arnaud PUJAL

Chorvatsko

Zdravko MURATTI

Jere GAŠPEROV

Itálie

Kypr

Anastassios YANNAKI

Aristodemos ECONOMIDES

Lotyšsko

Renārs LŪSIS

Jolanta GEDUŠAOVÁ

Litva

Aldona SABAITIENĖ

Vilija KONDROTIENĖ

Lucembursko

Marco BOLY

John SCHNEIDER

Maďarsko

Katalin BALOGHOVÁ

Gyula MADARÁSZ

Malta

Melhino MERCIECA

Mark GAUCI

Nizozemsko

Rob TRIEMSTRA

Martin G. DEN HELD

Rakousko

Gertrud BREINDLOVÁ

Anna RITZBERGER-MOSEROVÁ

Polsko

Danuta KORADECKA

Joanna FAŁDYGAOVÁ

Portugalsko

Antόnio SANTOS

Carlos Jorge PEREIRA

Rumunsko

Dantes Nicolae BRATU

Anca Mihaela PRICOPOVÁ

Slovinsko

Nikolaj PETRIŠIČ

Vladka KOMELOVÁ

Slovensko

Romana ČERVIENKOVÁ

Finsko

Leo SUOMAA

Wiking HUSBERG

Švédsko

Erna ZELMINOVÁ EKENHEMOVÁ

Boel CALLERMOVÁ

Spojené království

Clive FLEMING

Stuart BRISTOW


II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Herman FONCK

Caroline VERDOOTOVÁ

Bulharsko

Aleksander ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Česká republika

Radka SOKOLOVÁ

Václav PROCHÁZKA

Dánsko

Jan KAHR FREDERIKSEN

Maria BJERREOVÁ

Německo

Sonja KÖNIGOVÁ

Moriz-Boje TIEDEMANN

Estonsko

Aija MAASIKASOVÁ

Argo SOON

Irsko

Dessie ROBINSON

Sylvester CRONIN

Řecko

Andreas STOIMENIDIS

Ioannis ADAMAKIS

Španělsko

Pedro J. LINARES

Francie

Chorvatsko

Gordana PALAJSAOVÁ

Marko PALADA

Itálie

Kypr

Nikos SATSIAS

Stelios CHRISTODOULOU

Lotyšsko

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litva

Inga RUGINIENĖOVÁ

Ričardas GARUOLIS

Lucembursko

Jean-Luc DE MATTEIS

Robert FORNIERI

Maďarsko

Károly GYÖRGY

Malta

Anthony CASARU

Alfred LIA

Nizozemsko

H. VAN STEENBERGEN

W. VAN VEELEN

Rakousko

Julia NEDJELIK-LISCHKOVÁ

Alexander HEIDER

Polsko

Agnieszka MIŃKOWSKA

Dariusz GOC

Portugalsko

Vanda Teresa ROGADO PEREIRA DA CRUZOVÁ

Rumunsko

Corneliu CONSTANTINOAIA

Ms Mihaela DARLE

Slovinsko

Lučka BÖHMOVÁ

Katja GORIŠEKOVÁ

Slovensko

Peter RAMPAŠEK

Róbert STAŠKO

Finsko

Paula ILVESKIVIOVÁ

Mr Erkki AUVINEN

Švédsko

Karin FRISTEDTOVÁ

Christina JÄRNSTEDTOVÁ

Spojené království

Hugh ROBERTSON


III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

Kris DE MEESTER

Thierry VANMOL

Bulharsko

Georgi STOEV

Česká republika

Martin RÖHRICH

Dánsko

Lena SØBYOVÁ

Německo

Eckard METZE

Stefan ENGEL

Estonsko

Marju PEÄRNBERGOVÁ

Piia SIMMERMANNOVÁ

Irsko

Michael GILLEN

Řecko

Christos KAVALOPOULOS

Anastasia AVLONITOUOVÁ

Španělsko

Marina GORDÓN ORTÍZOVÁ

Laura CASTRILLO NUÑEZOVÁ

Francie

Chorvatsko

Nenad SEIFERT

Admira RIBIČIĆOVÁ

Itálie

Kypr

Emilios MICHAEL

Polyvios POLYVIOU

Lotyšsko

Ilona KIUKUCĀNEOVÁ

Litva

Vaidotas LEVICKIS

Mr Jonas GUZAVIČIUS

Lucembursko

François ENGELS

Pierre BLAISE

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

W.M.J.M. VAN MIERLO

R. VAN BEEK

Rakousko

Christa SCHWENGOVÁ

Julia ENZELSBERGEROVÁ

Polsko

Rafał HRYNYK

Portugalsko

Manuel Marcelino Peralta PENA COSTAOVÁ

Luís HENRIQUE

Rumunsko

Ovidiu NICOLESCU

Daniela SÂRBUOVÁ

Slovinsko

Igor ANTAUER

Ms Karmen FORTUNA JEFIM

Slovensko

Silvia SUROVÁ

Róbert MEITNER

Finsko

Jan SCHUGK

Riitta WÄRNOVÁ

Švédsko

Bodil MELLBLOMOVÁ

Ned CARTER

Spojené království

Rachel SMITHOVÁ

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 17. října 2016.

Za Radu

předseda

L. SÓLYMOS


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Litvu a Maltu (Úř. věst. C 182, 14.6.2014, s. 14) a Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Francii (Úř. věst. C 186, 18.6.2014, s. 5).

(4)  Rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2014 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Lotyšsko (Úř. věst. C 420, 22.11.2014, s. 6).

(5)  Rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2014 o jmenování členky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Německo (Úř. věst. C 453, 17.12.2014, s. 2).

(6)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/453 ze dne 16. března 2015 o jmenování jedné členky a jedné náhradnice řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Dánsko a Německo (Úř. věst. L 75, 19.3.2015, s. 18).

(7)  Rozhodnutí Rady ze dne 20. dubna 2015 o jmenování jedné členky a jedné náhradnice řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Slovinsko a Švédsko (Úř. věst. C 130, 22.4.2015, s. 2) a rozhodnutí Rady ze dne 20. dubna 2015 o jmenování jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Slovensko (Úř. věst. C 130, 22.4.2015, s. 5).

(8)  Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2015 o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko (Úř. věst. C 380, 14.11.2015, s. 2).

(9)  Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2016 o jmenování jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Španělsko (Úř. věst. C 62, 18.2.2016, s. 2).


Evropská komise

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/8


Směnné kurzy vůči euru (1)

19. října 2016

(2016/C 386/06)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,0979

JPY

japonský jen

113,49

DKK

dánská koruna

7,4409

GBP

britská libra

0,89338

SEK

švédská koruna

9,6980

CHF

švýcarský frank

1,0854

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,9585

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,021

HUF

maďarský forint

307,08

PLN

polský zlotý

4,3180

RON

rumunský lei

4,5020

TRY

turecká lira

3,3724

AUD

australský dolar

1,4298

CAD

kanadský dolar

1,4361

HKD

hongkongský dolar

8,5175

NZD

novozélandský dolar

1,5232

SGD

singapurský dolar

1,5228

KRW

jihokorejský won

1 233,88

ZAR

jihoafrický rand

15,2650

CNY

čínský juan

7,3963

HRK

chorvatská kuna

7,5075

IDR

indonéská rupie

14 267,21

MYR

malajsijský ringgit

4,5971

PHP

filipínské peso

52,692

RUB

ruský rubl

68,6223

THB

thajský baht

38,317

BRL

brazilský real

3,5063

MXN

mexické peso

20,4850

INR

indická rupie

73,1890


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/9


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2016

o zveřejnění jednotného dokumentu podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu s chráněným označením v odvětví vína v Úředním věstníku Evropské unie

(Terrasses du Larzac (CHOP))

(2016/C 386/07)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 97 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francie požádala o ochranu názvu „Terrasses du Larzac“ v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 1308/2013 o ochraně označení původu a zeměpisných označení v odvětví vína. Komise v souladu s čl. 97 odst. 2 uvedeného nařízení žádost Francie posoudila.

(2)

Podmínky stanovené v článcích 93 až 96, čl. 97 odst. 1 a článcích 100 až 102 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou splněny.

(3)

S cílem umožnit předložení prohlášení o námitce podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn jednotný dokument uvedený v čl. 94 odst. 1 písm. d) zmíněného nařízení a odkaz na zveřejnění specifikace produktu provedené během vnitrostátního řízení pro posouzení žádosti o ochranu názvu „Terrasses du Larzac“,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Jednotný dokument podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 a odkaz na zveřejnění specifikace produktu s chráněným označením „Terrasses du Larzac“ (CHOP) jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 se zveřejněním tohoto rozhodnutí uděluje právo vznést proti ochraně názvu uvedeného v prvním odstavci tohoto článku námitku, a to do dvou měsíců ode dne jeho zveřejnění.

V Bruselu dne 19. října 2016.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


PŘÍLOHA

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název, který má být zapsán

Terrasses du Larzac

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína

Jedná se tiché suché víno nachové nebo granátové barvy s příležitostnými černými odlesky. Vína připravená k uvedení na trh jako rozlévaná nebo lahvová mají obsah zkvasitelných cukrů < nebo = 3 g/l. Jejich vůně je jemná a komplexní: dominují aromata červeného bobulovitého ovoce (třešně, maliny…), tmavého bobulovitého ovoce (ostružiny, černý rybíz) a koření (pepř, hřebíček…) doplněná o aromata lékořice, černých oliv a fialek, jakož i tóny po pražení a vůně vřesovišť garrigue (jalovec, tymián, bobkový list…). Lze rovněž cítit tóny kůže, sena nebo tabáku. V ústech chutnají tato vína plně a mají dobrou strukturu tříslovin, zůstávají však elegantní. Jsou cítit i tóny zralého ovoce a koření.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

12

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

 

5.   Postupy vinifikace

a.   Základní enologické postupy

Enologický postup

Je zakázáno tepelné zpracování hroznů při teplotě vyšší než 40 °C.

Je zakázáno používání kousků dřeva.

Kromě výše uvedených ustanovení musí víno splňovat soubor požadavků na enologické postupy, které jsou stanoveny na úrovni Unie a v zákoně o zemědělství a o mořském rybolovu.

Vedení vinné révy

Vinice mají minimální hustotou výsadby 4 400 rostlin na hektar;

vzdálenost mezi řádky vinné révy nesmí být větší než 2,25 metru;

plocha pro každou rostlinu je velká maximálně 2,25 čtverečního metru. Tato plocha se získá vynásobením vzdálenosti mezi řádky a vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami v jednom řádku.

lze povolit zavlažování.

b.   Maximální výnosy

45 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín jsou prováděny na území těchto obcí departementu Hérault: Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l’Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc.

Plocha vymezené oblasti je 61 713 ha.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Grenache N

 

Carignan N

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

8.   Popis souvislostí

Zeměpisná oblast zahrnuje 32 obcí departementu Hérault a je ohraničena:

na severu vápencovými skalami, jež lemují oblast Larzac a jejichž nadmořská výška se pohybuje mezi 700 a 800 metry;

na jihu soutokem řek Lergue a Hérault, směrem k moři je krajina širokého údolí Hérault otevřená.

Vinařská oblast je chráněna před severním větrem náhorní plošinou Larzac. Průměrné množství srážek je 800 mm až 900 mm za rok a v oblasti panují chladnější teploty než ve zbytku vinařského regionu Languedoc. Výrazný rozdíl denních a nočních teplot během letních měsíců ovlivňuje fenolickou zralost bobulí. Půdy v této oblasti mají nízkou úrodnost, dobré odvodnění, velký podíl vápencového štěrku a omezenou zásobu vody nacházející se v různých hloubkách.

Přítomnost vinné révy v oblasti „Terrasses du Larzac“ sahá až do římského období; první významný rozmach vinic však nastal ve středověku a poté spolu s rozvojem obchodu v 18. století. Přestože historie „Terrasses du Larzac“ a languedockého vinařství se později propojily, bylo jasné, že vzhledem k přirozeně omezeným výnosům daným nepříliš úrodnými půdami a vyšší nadmořskou výškou není model intenzivní produkce pro tento region příliš vhodný. Vína „Terrasses du Larzac“ pocházejí z devíti tradičních odrůd území Languedoc, přičemž vinaři díky podrobným znalostem o této oblasti této rozmanitosti využili, pro každou odrůdu zvolili to nejvhodnější umístění a vyrábějí své kupáže alespoň ze tří odrůd tak, aby každý ročník sklizně odrážel charakter jejich vín.

Kvalita a specifické vlastnosti vín „Terrasses du Larzac“ jsou uznávány již od konce 50. let 20. století, kdy byla zařazena mezi vína nejvyšší jakosti s chráněným označením původu „Coteaux du Languedoc“.

Producenti vín „Terrasses du Larzac“, vědomi si kvality a zvláštních vlastností místního prostředí, již téměř 20 let usilují o uznání identity svých vinic. Významným milníkem bylo uznání doplňkového zeměpisného názvu „Terrasses du Larzac“ přidaného k chráněnému označení původu „Coteaux du Languedoc“ od ročníku 2004.

Při utváření typických vlastností vín hraje významnou roli rovněž vliv nadmořské výšky na středomořské podnebí, jakož i vzdálenost od moře. Střídání teplých dnů a chladných nocí v době zrání hroznů napomáhá syntéze aromat, zejména těch po koření a červeném bobulovitém ovoci. Teploty, které jsou nižší než u pobřeží, umožňují pozdní sklizeň a napomáhají uchování vysoké kvality a svěžesti vín. Díky dostatku světla a mírnému podnebí mohou jednotlivé odrůdy plně projevit svůj potenciál. Tato vína nachové nebo granátové barvy s příležitostnými černými odlesky tak mají jemnou a komplexní vůni. Dominantní aroma červeného bobulovitého ovoce, tmavého bobulovitého ovoce a koření se harmonicky snoubí s aromaty lékořice, černých oliv a fialek, jakož i s aromaty po pražení a vůni vřesovišť garrigue. Někdy se mohou rozvinout i tóny kůže, sena nebo tabáku, či dokonce i lanýže. V ústech chutnají tato vína plně a mají dobrou strukturu tříslovin a zvláštní rovnováhu mezi plností a svěžestí. Jsou cítit i tóny zralého ovoce a koření.

Tato vína jsou převážně vhodná k archivaci a u některých se jejich vlastnosti plně projeví až po 15, ba dokonce po 20 či více letech.

Vína se vyznačují svou vyvážeností, příjemnou komplexností a vhodností k archivaci, přičemž toto vše je doprovázeno jejich typickou elegancí.

Tato oblast má bohatou historii pěstování vína a vinaři tak v průběhu staletí získali detailní znalosti místního přírodního prostředí, díky čemuž bylo snazší adaptovat různé odrůdy na zdejší půdy a jejich mikrolokality. Vína, která jsou z nich vyráběna, jsou vždy kupáže (nejméně ze tří odrůd), které se vinifikují tradiční metodou, při níž doba kvašení (cuvaison) trvá často déle než 15, někdy až 30 dnů. Struktura vín vyžaduje, aby po kvašení zrála a získala tak komplexní aromatickou škálu a zjemnily se třísloviny.

Ucelenost produkce závisí na postupech producentů na vinici a ve sklepích, avšak také na jejich kolektivním nasazení, jež jim umožňuje jasně definovat profil a charakter vín nesoucích název „Terrasses du Larzac“.

Závěrem lze říci, že na zvláštních vlastnostech vín s chráněným označením původu „Terrasses du Larzac“ má podíl zvláštní zeměpisná situace vyznačující se rovnováhou mezi středomořskou bohatostí a svěžestí plošiny Larzac spolu s know-how místních producentů.

9.   Další základní podmínky

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ další podmínky:

odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínky:

oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územím obce La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (departement Hérault).

Větší zeměpisná jednotka

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ další podmínky:

další ustanovení týkající se označování

Popis podmínky:

označování vín s chráněným označením původu může uvádět větší zeměpisnou jednotku „Languedoc“.

Rozměry písma použitého pro tuto větší zeměpisnou jednotku nesmějí být na výšku ani na šířku větší, než je poloviční velikost písmen tvořících název chráněného označení původu.

Menší zeměpisná jednotka

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ další podmínky:

další ustanovení týkající se označování

Popis podmínky:

všechny nepovinné údaje, které mohou být na základě předpisů Unie regulovány členskými státy, jsou uvedeny písmem, jehož rozměry na výšku ani na šířku nepřesahují poloviční velikost písmen tvořících název chráněného označení původu.

Odkaz na zveřejnění specifikace

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-28398d7f-8879-48ac-a46c-16573436bdbd


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Kontrolní úřad ESVO

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/13


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2016/C 386/08)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

:

27. dubna 2016

Věc č.

:

78783

Rozhodnutí č.

:

085/16/KOL

Stát ESVO

:

Norsko

Název

:

Režim vracení daní za zaměstnávání námořníků

Právní základ

:

Nařízení 2016–02–26–204 o vracení prostředků za zaměstnávání námořníků

Druh opatření

:

Režim

Cíl

:

Námořní doprava

Forma podpory

:

Vracení daní a příspěvků na sociální zabezpečení

Rozpočet

:

Na období od března do prosince 2016: 1,892 miliardy NOK. V následujících letech bude režim použitelný po celých 12 měsíců v roce.

Doba trvání

:

10 let od 1. března 2016 do 28. února 2026.

Hospodářská odvětví

:

Námořní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

:

Norwegian Maritime Authority

P.O. Box 2222

N-5509 Haugesund

NORSKO

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/14


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročních pracovních programů Erasmus+ na rok 2016 a na rok 2017. Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020. Obecný cíl a specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 4, 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Opatření

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto činností programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

strategické projekty EVS

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Činnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centra excelence programu Jean Monnet

podpora programu Jean Monnet pro sdružení

sítě programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Sport

partnerství založená na spolupráci

malá partnerství založená na spolupráci

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu (1):

28 členských států Evropské unie

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko

kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 2 157,1 milionu EUR:

Vzdělávání a odborná příprava

:

1 905,4 milionu EUR (2)

Mládež

:

209,1 milionu EUR

Jean Monnet

:

10,8 milionu EUR

Sport

:

31,8 milionu EUR

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročních pracovních programů Erasmus+. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali internetové stránky

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kde jsou zveřejňovány roční pracovní programy Erasmus+ a jejich změny, pokud jde o rozpočet dostupný pro každou akci, jíž se tato výzva týká.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2. února 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. února 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2017

strategické projekty EDS

26. dubna 2017

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

5. dubna 2017

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

16. února 2017

Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

29. března 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

2. února 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

26. dubna 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. října 2017

znalostní aliance

28. února 2017

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

9. února 2017

budování kapacit v oblasti mládeže

8. března 2017

Klíčová akce 3

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

2. února 2017

 

26. dubna 2017

 

4. října 2017

Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

23. února 2017

Akce v oblasti sportu

partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

malá partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

neziskové evropské sportovní akce

6. dubna 2017

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Činnosti v programu Jean Monnet jsou otevřeny organizacím z celého světa.

(2)  Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (301,6 milionu EUR celkem).


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/17


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8220 – Euro Garages/EFR)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 386/10)

1.

Komise dne 10. října 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Euro Garages Ltd („Euro Garages“, Spojené království) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů kontrolu nad celým podnikem EFR Group B.V. („EFR“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Euro Garages: působí v oblasti provozování čerpacích stanic, samoobslužných prodejen, myček aut a provozoven rychlého občerstvení ve Spojeném království,

—   podniku EFR: působí v oblasti provozování čerpacích stanic, samoobslužných prodejen, myček aut, pekáren a hotelů v Belgii, Francii, Lucembursku a Nizozemsku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8220 – Euro Garages/EFR lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/18


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem – prodloužení lhůty

(2016/C 386/11)

Dne 2. února 2016 obdržela Komise žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je 3. únor 2016.

Tato žádost, kterou podala společnost Vapo Oy, se týká činnosti související s využíváním zeměpisné oblasti pro účely těžby palivové rašeliny na území Finska. Příslušné oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku C 96 ze dne 11. března 2016 na straně 9. Oznámení o prodloužení bylo zveřejněno v Úředním věstníku C 301 ze dne 19. srpna 2016 na straně 25.

Podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2014/25/EU si Komise může vyžádat od dotčeného členského státu nebo dotčeného zadavatele anebo nezávislého vnitrostátního orgánu nebo jakéhokoli jiného příslušného vnitrostátního orgánu, aby v příslušné lhůtě poskytl veškeré nezbytné informace nebo je doplnil či vyjasnil. Dne 7. června 2016 požádala Komise finské orgány, aby do 28. června 2016 poskytly dodatečné informace.

Podle bodu 2 druhé věty přílohy IV směrnice 2014/25/EU budou v případě pozdních či neúplných odpovědí na žádost Komise o vyjasnění nebo o dodatečné informace lhůty pozastaveny na dobu od uplynutí časové lhůty stanovené v žádosti o informace do přijetí úplných a správných informací. Odpověď finských orgánů byla doručena dne 26. září 2016. Konečná lhůta tedy uplyne dnem 23. ledna 2017.


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.