ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 333

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
9. září2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

2016/C 333/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

1

2016/C 333/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

4

2016/C 333/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

9

2016/C 333/04

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

12

2016/C 333/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

16

2016/C 333/06

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

19

2016/C 333/07

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

22

2016/C 333/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

27

2016/C 333/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

31

2016/C 333/10

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

34

2016/C 333/11

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

40

2016/C 333/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

45


Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

CS

 


IV Informace

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/1


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/01)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 809 234

 

41 809 234

 

Hlava 1 – Celkem

41 809 234

 

41 809 234

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

 

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

 

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

CELKOVÝ SOUČET

41 809 234

8 800 000

50 609 234

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

250 000

 

250 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

 

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

760 000

 

760 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

 

5 000

 

Hlava 1 – Celkem

23 702 234

585 000

24 287 234

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 215 000

 

3 215 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

270 000

 

270 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

460 000

 

460 000

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

 

12 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

230 000

 

230 000

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

 

10 000

 

Hlava 2 – Celkem

4 197 000

 

4 197 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Hlava 3 – Celkem

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

CELKOVÝ SOUČET

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/4


Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/02)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

189 000

 

189 000

 

Hlava 1 – Celkem

20 145 000

 

20 145 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

754 412

754 412

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

305

305

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

754 717

754 717

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 8 – Celkem

p.m.

 

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

p.m.

 

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 10 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

20 145 000

754 717

20 899 717

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Hlava 1 – Celkem

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Hlava 2 – Celkem

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

PROVOZ

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Hlava 3 – Celkem

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

129 662

129 662

Prostředky na rok 2016

667 580

537 918

129 662

Celkový součet

797 242

667 580

129 662

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

1 540 764

1 540 764

Prostředky na rok 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Celkový součet

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky

Platby

2016

2017

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016

159 430

159 430

Prostředky na rok 2016

761 000

601 570

159 430

Celkový součet

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/9


Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/03)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

 

56 766 000

 

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

 

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 481 650

 

1 481 650

 

Hlava 3 – Celkem

1 481 650

 

1 481 650

 

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

 

58 247 650

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

 

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

 

170 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

450 000

–80 000

370 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

 

15 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

885 000

 

885 000

 

Hlava 1 – Celkem

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

129 000

20 000

149 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

330 000

–75 000

255 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

251 000

 

251 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

360 000

26 000

386 000

 

Hlava 2 – Celkem

7 244 000

2 000

7 246 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Hlava 3 – Celkem

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

CELKOVÝ SOUČET

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/12


Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/04)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

14 114 000

 

14 114 000

 

Hlava 1 – Celkem

14 114 000

 

14 114 000

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

 

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

974 000

333 000

1 307 000

 

Hlava 3 – Celkem

974 000

333 000

1 307 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

112 000

 

112 000

 

Hlava 5 – Celkem

112 000

 

112 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Celkem

p.m.

 

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

250 000

 

250 000

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

250 000

 

250 000

 

CELKOVÝ SOUČET

15 450 000

333 000

15 783 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Hlava 1 – Celkem

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

JEDNÁNÍ

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Hlava 2 – Celkem

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

 

 

 

 

 

 

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

 

 

 

 

 

 

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 10 – Celkem

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/16


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/05)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

95 926 000

 

95 926 000

 

Hlava 1 – Celkem

95 926 000

 

95 926 000

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

36 370 000

 

36 370 000

 

Hlava 2 – Celkem

36 370 000

 

36 370 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Hlava 3 – Celkem

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

 

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

825 000

43 000

868 000

 

Hlava 5 – Celkem

825 000

43 000

868 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

150 000

 

150 000

 

Hlava 6 – Celkem

150 000

 

150 000

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Hlava 7 – Celkem

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

16 919 000

193 398 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

79 473 000

 

79 473 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

192 000

50 000

242 000

 

Hlava 1 – Celkem

85 948 000

50 000

85 998 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

206 000

 

206 000

 

Hlava 2 – Celkem

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

203 000

 

203 000

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

428 000

 

428 000

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

753 000

–35 000

718 000

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

137 000

–43 000

94 000

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

595 000

837 000

1 432 000

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

587 000

 

587 000

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

790 000

140 000

930 000

 

Hlava 3 – Celkem

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

 

p.m.

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

 

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Hlava 5 – Celkem

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

CELKOVÝ SOUČET

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/19


Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 333/06)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

 

 

Hlava 1 – Celkem

 

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Hlava 2 – Celkem

26 000 000

700 000

26 700 000

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

845 879

 

845 879

 

Hlava 3 – Celkem

845 879

 

845 879

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

 

 

Hlava 9 – Celkem

 

 

CELKOVÝ SOUČET

26 845 879

700 000

27 545 879

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

16 793 879

 

16 793 879

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

 

140 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

335 000

 

335 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

210 000

 

210 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

 

5 000

1 9

DŮCHODY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Celkem

17 483 879

 

17 483 879

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 315 000

 

1 315 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

669 000

 

669 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

212 000

 

212 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

191 000

 

191 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

 

205 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

2 592 000

 

2 592 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Hlava 3 – Celkem

6 770 000

700 000

7 470 000

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/22


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/07)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Hlava 1 – Celkem

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Hlava 1 – Celkem

32 970 000

466 000

33 436 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 490 000

 

3 490 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

619 000

 

619 000

 

Hlava 2 – Celkem

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Hlava 3 – Celkem

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

CELKOVÝ SOUČET

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Celkem AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Celkem AST

29

29

28

Celkem

110

110

108

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Celkem FG

339

336

336

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

339

336

336


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/27


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/08)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 000 000

 

4 000 000

1 9

REZERVA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Hlava 1 – Celkem

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Hlava 2 – Celkem

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Hlava 3 – Celkem

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

 

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

4 584

4 584

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

4 584

4 584

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Celkem

p.m.

 

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

107 367 309

3 232 100

110 599 409

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

ŠKOLENÍ

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Hlava 1 – Celkem

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

 

 

 

 

 

 

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Hlava 2 – Celkem

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Celkem

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Hlava 5 – Celkem

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 9 – Celkem

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/31


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/09)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

9 217 000

 

9 217 000

 

Hlava 1 – Celkem

9 217 000

 

9 217 000

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

 

p.m.

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

 

330 000

330 000

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

 

420 000

420 000

 

Hlava 3 – Celkem

 

750 000

750 000

 

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

750 000

9 967 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Hlava 1 – Celkem

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Hlava 2 – Celkem

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

CELKOVÝ SOUČET

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/34


Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/10)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Hlava 1 – Celkem

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Hlava 3 – Celkem

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Hlava 4 – Celkem

0,—

3 745 205

3 745 205

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

 

 

 

 

Hlava 5 – Celkem

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

398 043 067

23 228 956

421 272 023

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

318 000

 

318 000

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

4 000 000

 

4 000 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

39 000

 

39 000

 

Hlava 1 – Celkem

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 535 000

 

2 535 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Hlava 2 – Celkem

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

p.m.

p.m.

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Hlava 3 – Celkem

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

3 745 205

3 745 205

 

Hlava 4 – Celkem

3 745 205

3 745 205

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

p.m.

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

29 729 551

29 729 551

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

p.m.

p.m.

 

Hlava 10 – Celkem

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

CELKOVÝ SOUČET

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Celkem AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Celkem AST

368

204

Celkem

510

317

Celkový součet

827

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

Rozpočet na rok 2016

Opravný rozpočet č. 1/2016

Nová částka

FS IV

30,75

3

33,75

FS III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Celkem FG

73,5

13,5

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

71

0

71

Celkem

144,5

13,5

158


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/40


Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 333/11)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Hlava 1 – Celkem

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Hlava 2 – Celkem

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Hlava 3 – Celkem

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

STÁŽE

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Hlava 1 – Celkem

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Hlava 2 – Celkem

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

CELKOVÝ SOUČET

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/45


Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 333/12)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

25 958 600

 

25 958 600

 

Hlava 2 – Celkem

25 958 600

 

25 958 600

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

p.m.

 

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Hlava 4 – Celkem

896 207

19 950 947

20 847 154

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

740

740

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

740

740

 

CELKOVÝ SOUČET

26 854 807

19 951 687

46 806 494

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

RECEPCE A AKCE

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Hlava 1 – Celkem

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Hlava 2 – Celkem

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PODPORA PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

SPOLUPRÁCE S PARTNERY A ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Hlava 3 – Celkem

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Hlava 4 – Celkem

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

CELKOVÝ SOUČET

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493