ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 270

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
25. července 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 270/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2016/C 270/02

Pokračování činnosti Tribunálu mezi dny 1. a 19. září 2016

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 270/03

Spojené věci C-210/14 až C-214/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – trestní řízení proti Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14) Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Článek 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

3

2016/C 270/04

Věc C-433/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Domenico Rosa Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

4

2016/C 270/05

Věc C-434/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Raffaelu Mignonemu Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Přiměřenost

4

2016/C 270/06

Věc C-435/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Mauru Barlettovi Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

5

2016/C 270/07

Věc C-436/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Davide Cazzorla Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

6

2016/C 270/08

Věc C-437/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Nicolu Seminariovi Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

7

2016/C 270/09

Věc C-462/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Lorenzo Carlucci Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

7

2016/C 270/10

Věc C-467/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bergamo – Itálie) – trestní řízení proti Chiara Baldo Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

8

2016/C 270/11

Věc C-474/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Salerno – Itálie) – trestní řízení proti Cristiano Pontillo Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

9

2016/C 270/12

Věc C-495/14: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Itálie) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini v. Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Směrnice 89/665/EHS — Veřejné zakázky — Vnitrostátní právní předpisy — Poplatky za přístup ke správním soudům v oblasti veřejných zakázek — Právo na účinný prostředek nápravy — Odrazující poplatky — Soudní přezkum správních aktů — Zásady efektivity a rovnocennosti

10

2016/C 270/13

Věc C-534/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bergamo – Itálie) – trestní řízení proti Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

10

2016/C 270/14

Věc C-65/15: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Vito Santoro Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

11

2016/C 270/15

Věc C-504/15: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Frosinone – Itálie) – trestní řízení proti Antoniovi Paolu Contimu Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — hazardní hry — Rozsudek Soudního dvora, který prohlásil vnitrostátní právní úpravu o koncesích pro výkon činnosti přijímání sázek za neslučitelnou s unijním právem — Změna uspořádání systému v důsledku nového zadávacího řízení — Bezúplatné postoupení užití vlastněného hmotného a nehmotného majetku, který tvoří síť provozování her a sběr sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Přiměřenost

12

2016/C 270/16

Věc C-8/16: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Frosinone – Itálie) – trestní řízení proti Paola Tonachella Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Rozsudek Soudního dvora, který prohlásil vnitrostátní právní úpravu o koncesích pro výkon činnosti přijímání sázek za neslučitelnou s unijním právem — Změna uspořádání systému v důsledku nového koncesního řízení — Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita

13

2016/C 270/17

Věc C-278/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. června 2015 The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 26. března 2015 ve věci T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club v. OHIM

13

2016/C 270/18

Věc C-451/15 P: Kasační opravný prostředek podaný Best-Lock (Europe) Ltd dne 17. srpna 2015 proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-395/14, Best-Lock (Europe) v. EUIPO

14

2016/C 270/19

Věc C-452/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. srpna 2015 Best-Lock (Europe) Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-396/14, Best-Lock (Europe) v. EUIPO

14

2016/C 270/20

Věc C-479/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2015 Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 9. července 2015 ve věci T-89/11, Nanu-Nana Joachim Hoepp v. EUIPO

14

2016/C 270/21

Věc C-480/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. září 2015 KS Sports IPCo GmbH, právní nástupkyně BH Stores BV, proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 2. července 2015 ve věci T-657/13, KS Sports v. EUIPO

15

2016/C 270/22

Věc C-602/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. listopadu 2015 Monster Energy Company proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 9. září 2015 ve věci T-633/14, Monster Energy v. EUIPO

15

2016/C 270/23

Věc C-603/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. listopadu 2016 společností Monster Energy Company proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 9. září 2015 ve věci T-666/14, Monster Energy v. EUIPO

15

2016/C 270/24

Věc C-636/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2015 August Storck KG proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 25. září 2015 ve věci T-366/14, August Storck v. EUIPO

16

2016/C 270/25

Věc C-35/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2016 společností Matratzen Concord GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 19. listopadu 2016 ve věci T-526/14, Matratzen Concord GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

16

2016/C 270/26

Věc C-76/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 11. února 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s. v. Úrad pre verejné obstarávanie

16

2016/C 270/27

Věc C-77/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. února 2016 Hewlett Packard Development Company LP proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. prosince 2015 ve věci T-628/14, Hewlett Packard Development Company v. EUIPO

17

2016/C 270/28

Věc C-115/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – N Luxembourg 1 v. Skatteministeriet

17

2016/C 270/29

Věc C-116/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – Skatteministeriet v. T Danmark

20

2016/C 270/30

Věc C-117/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – Skatteministeriet v. Y Denmark Aps

22

2016/C 270/31

Věc C-118/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – X Denmark A/S v. Skatteministeriet

25

2016/C 270/32

Věc C-119/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – C Danmark I v. Skatteministeriet

27

2016/C 270/33

Věc C-191/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgerichts Berlin (Německo) dne 5. dubna 2016 – Romano Pisciotti v. Spolková republika Německo

29

2016/C 270/34

Věc C-265/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Torino (Itálie) dne 12. května 2016 – VCAST Limited v. R.T.I. SpA

30

2016/C 270/35

Věc C-292/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hallinto-oikeus (Finsko) dne 25. května 2016 – A Oy

31

2016/C 270/36

Věc C-301/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. května 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. března 2016 ve věci T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd v. Evropská komise

32

2016/C 270/37

Věc C-304/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 30. května 2016 – American Express Co. v. The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

33

2016/C 270/38

Věc C-305/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 30. května 2016 – Avon Cosmetics Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's of Revenue and Customs

34

2016/C 270/39

Věc C-323/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. června 2016 společností Eurallumina SpA proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 22. dubna 2016 ve spojených věcech T-60/06 RENV II a T-62/06 RENV II, Eurallumina SpA v. Komise

36

 

Tribunál

2016/C 270/40

Věc T-162/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Magic Mountain Kletterhallen a další v. Komise Státní podpora — Podpora na výstavbu a využití horolezeckých zařízení Deutscher Alpenverein eV — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem — Režim podpor — Podrobnější ekonomická analýza — Selhání trhu — Legitimní cíl obecného zájmu — Článek 108 odst. 2 a 3 SFEU — Závažné obtíže

37

2016/C 270/41

Věc T-276/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Growth Energy a Renewable Fuels Association v. Rada Dumping — Dovoz bioetanolu pocházejícího ze Spojených států — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Sdružení — Nedostatek bezprostředního dotčení členů — Nepřípustnost — Celostátní antidumpingové clo — Individuální zacházení — Výběr vzorku — Právo na obhajobu — Zákaz diskriminace — Povinnost náležité péče

38

2016/C 270/42

Věc T-277/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Marquis Energy v. Rada Dumping — Dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Přímé dotčení — Přípustnost — Antidumpingové clo na vnitrostátní úrovni — Individuální zacházení — Výběr vzorků

38

2016/C 270/43

Věc T-122/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Itálie v. Komise Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora, jímž bylo konstatováno nesplnění povinnosti státem — Penále — Rozhodnutí o určení výše penále — Metoda pro výpočet úroků použitelná na navrácení protiprávních podpor — Složený úrok

39

2016/C 270/44

Věc T-614/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. června 2016 – Fútbol Club Barcelona v. EUIPO – Kule (KULE) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie KULE — Starší národní slovní ochranné známky a proslulá ochranná známka CULE — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Absence skutečného užívání starších ochranných známek — Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

40

2016/C 270/45

Věc T-789/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2016 – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen v. EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) Ochranná známka EU — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MEISSEN — Starší slovní a obrazové ochranné známky EU a národní ochranné známky MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen a Meissener Porzellan — Relativní důvody pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 — Skutečné užívání starších ochranných známek — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 — Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009

41

2016/C 270/46

Věc T-385/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2016 – Loops v. EUIPO (Tvar zubního kartáčku) Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Trojrozměrná ochranná známka — Tvar zubního kartáčku — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

41

2016/C 270/47

Věc T-583/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Monster Energy v. EUIPO (Znázornění symbolu míru) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující symbol míru — Žádost o navrácení do původního stavu — Nedodržení lhůty k podání žaloby u Tribunálu

42

2016/C 270/48

Věc T-585/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Monster Energy v. EUIPO (GREEN BEANS) Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie GREEN BEANS — Žádost o navrácení do původního stavu — Nedodržení lhůty pro podání žaloby k Tribunálu

43

2016/C 270/49

Věc T-362/14: Usnesení Tribunálu ze dne 26. května 2016 – REWE Zentral v. EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

43

2016/C 270/50

Věc T-825/14: Usnesení Tribunálu ze dne 9. června 2016 – IREPA v. Komise a Účetní dvůr Žaloba na neplatnost — Rybolov — Italský národní program shromažďování údajů o rybolovu za období 2009-2010 — Navrácení části záloh vyplacených žalobci — Předběžná zpráva Účetního dvora — Akt, který nelze napadnout žalobou — Přípravný akt — Předběžné informační dopisy — Výzva k úhradě — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost

44

2016/C 270/51

Věc T-178/15: Usnesení Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Kohrener Landmolkerei a DHG v. Komise Režim zaručených tradičních specialit — Nařízení (EU) č. 1151/2012 — Dopis Komise oznamující příslušným vnitrostátním orgánům opožděné podání jejich námitky — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná

45

2016/C 270/52

Věc T-168/16: Žaloba podaná dne 18. dubna 2016 – Grizzly Tools v. Komise

45

2016/C 270/53

Věc T-202/16: Žaloba podaná dne 3. května 2016 – Keturi kambariai v. EUIPO – Coffee In (coffee inn)

46

2016/C 270/54

Věc T-222/16: Žaloba podaná dne 11. května 2016 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

47

2016/C 270/55

Věc T-229/16: Žaloba podaná dne 6. května 2016 – Pio De Bragança v. EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

48

2016/C 270/56

Věc T-240/16: Žaloba podaná dne 14. května 2016 – Klyuyev v. Rada

48

2016/C 270/57

Věc T-242/16: Žaloba podaná dne 17. května 2016 – Stavytskyi v. Rada

50

2016/C 270/58

Věc T-247/16: Žaloba podaná dne 13. května 2016 – Trasta Komercbanka a další v. ECB

51

2016/C 270/59

Věc T-248/16: Žaloba podaná dne 19. května 2016 – Walfood v. EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

52

2016/C 270/60

Věc T-261/16: Žaloba podaná dne 25. května 2016 – Portugalsko v. Komise

52

2016/C 270/61

Věc T-272/16: Žaloba podaná dne 25. května 2016 – Řecká republika v. Evropská komise

53

2016/C 270/62

Věc T-273/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

55

2016/C 270/63

Věc T-274/16: Žaloba podaná dne 27. května 2016 – Saleh Thabet v. Rada

56

2016/C 270/64

Věc T-275/16: Žaloba podaná dne 27. května 2016 – Mubarak a další v. Rada

57

2016/C 270/65

Věc T-282/16: Žaloba podaná dne 30 května 2016 – Inpost Paczkomaty v. Evropská komise

58

2016/C 270/66

Věc T-283/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Inpost v. Komise

60

2016/C 270/67

Věc T-284/16: Žaloba podaná dne 23. května 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

61

2016/C 270/68

Věc T-287/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Belgie v. Komise

62

2016/C 270/69

Věc T-289/16: Žaloba podaná dne 3. června 2016 – Inox Mare v. Komise

63

2016/C 270/70

Věc T-290/16: Žaloba podaná dne 7. června 2016 – Fruits de Ponent v. Komise

64

2016/C 270/71

Věc T-298/16: Žaloba podaná dne 13. června 2016 – East West Consulting v. Komise

66

2016/C 270/72

Věc T-560/12: Usnesení Tribunálu ze dne 6. června 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA

67

2016/C 270/73

Věc T-537/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Laboratoire Nuxe v. EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

67

2016/C 270/74

Věc T-84/15: Usnesení Tribunálu ze dne 31. května 2016 – Laboratorios Thea v. EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

67

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 270/75

Věc F-121/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 14. června 2016 – Fernández González v. Komise Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Zaměstnanec zaměstnaný v kabinetu evropského komisaře — Přijetí dočasného zaměstnance na základě čl. 2 písm. b) pracovního řádu ostatních zaměstnanců — Podmínka přerušení všech forem zaměstnání u Komise po dobu šesti měsíců — Bod 3.2 nóty Komise D(2005) 18064 ze dne 28. července 2005 o přijímání dočasných zaměstnanců podle čl. 2 písm. b) a d) pracovního řádu ostatních zaměstnanců na stálá pracovní místa v případě nedostatku úspěšných kandidátů z výběrových řízení

68

2016/C 270/76

Věc F-133/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 10. června 2016 – HI v. Komise Veřejná služba — Úředníci — Článek 11 služebního řádu — Povinnost loajality — Článek 11a — Střet zájmů — Úředník pověřený dohledem nad projektem financovaným Unií — Rodinný vztah mezi tímto úředníkem a zaměstnancem přijatým pro potřeby projektu společností pověřenou uvedeným projektem — Disciplinární řízení — Disciplinární opatření — Přeřazení do nižší platové třídy — Legální složení disciplinární komise — Povinnost uvést odůvodnění — Délka řízení — Přiměřená lhůta — Porušení práva na obhajobu — Zásada ne bis in idem — Zjevně nesprávné posouzení — Přiměřenost sankce — Polehčující okolnosti

69


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2016/C 270/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 260, 18.7.2016

Dřívější publikace

Úř. věst. C 251, 11.7.2016

Úř. věst. C 243, 4.7.2016

Úř. věst. C 232, 27.6.2016

Úř. věst. C 222, 20.6.2016

Úř. věst. C 211, 13.6.2016

Úř. věst. C 200, 6.6.2016

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunál

25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/2


Pokračování činnosti Tribunálu mezi dny 1. a 19. září 2016

(2016/C 270/02)

Tribunál na svém plenárním zasedání dne 15. června 2016 vzal na vědomí, že se složení přísahy nových členů Tribunálu před Soudním dvorem uskuteční dne 19. září 2016, a tedy v souladu s čl. 5 třetím pododstavcem Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie až do doby, kdy se svých funkcí ujmou noví členové Tribunálu:

předsednictví Tribunálu bude zajišťovat předseda p. Jaeger;

místopředsednictví Tribunálu bude zajišťovat místopředseda p. Kanninen;

předsednictví senátů složených z pěti a tří soudců budou zajišťovat místopředseda p. Kanninen, předsedkyně senátu pí Martins Ribeiro a předsedové senátů Papasavvas, Prek, Dittrich, Frimodt Nielsen, van der Woude, Gratsias a Berardis;

rozhodnutí o přidělení soudců k senátům ze dne 23. října 2013 (Úř. věst. 2013, C 344, s. 2), naposledy pozměněné rozhodnutím ze dne 9. června 2016 (Úř. věst. 2016, C 243, s. 2), rozhodnutí ze dne 13. května 2015 o složení velkého senátu a o způsobu určování soudců, kteří nahradí soudce, na jejichž straně nastala překážka (Úř. věst. 2015, C 213, s. 2), a rozhodnutí ze dne 23. září 2013 o kritériích přidělování věcí senátům a o složení kasačního senátu (Úř. věst. 2013, C 313, s. 4 a 5) se použijí i nadále.


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/3


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – trestní řízení proti Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)

(Spojené věci C-210/14 až C-214/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Článek 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/03)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního trestního řízení

Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 292, 1. 9. 2014


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/4


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Domenico Rosa

(Věc C-433/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/04)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Domenico Rosa

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/4


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Raffaelu Mignonemu

(Věc C-434/14) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Přiměřenost“)

(2016/C 270/05)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Raffaele Mignone

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/5


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Mauru Barlettovi

(Věc C-435/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/06)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Mauro Barletta

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15. 12. 2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/6


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Davide Cazzorla

(Věc C-436/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/07)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunal di Bari

Účastník původního trestního řízení

Davide Cazzorla

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/7


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Nicolu Seminariovi

(Věc C-437/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/08)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Nicola Seminario

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15. 12. 2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/7


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Lorenzo Carlucci

(Věc C-462/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/09)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Lorenzo Carlucci

Výrok

1)

Články 49 a 56 SFEU a zásada rovného zacházení a efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě o hazardních hrách, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, která upravuje vyhlášení nového zadávacího řízení na udělení koncesí platných po kratší dobu, než byly koncese udělované v minulosti, z důvodu změny uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí.

2)

Článek 49 a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezplatně převedl právo užívat hmotný a nehmotný majetek v jeho vlastnictví, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/8


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bergamo – Itálie) – trestní řízení proti Chiara Baldo

(Věc C-467/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/10)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bergamo

Účastnice původního trestního řízení

Chiara Baldo

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardní hry, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 448, 15. 12. 2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/9


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Salerno – Itálie) – trestní řízení proti Cristiano Pontillo

(Věc C-474/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Salerno

Účastník původního trestního řízení

Cristiano Pontillo

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 462, 22.12.2014


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/10


Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Itálie) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini v. Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

(Věc C-495/14) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Směrnice 89/665/EHS - Veřejné zakázky - Vnitrostátní právní předpisy - Poplatky za přístup ke správním soudům v oblasti veřejných zakázek - Právo na účinný prostředek nápravy - Odrazující poplatky - Soudní přezkum správních aktů - Zásady efektivity a rovnocennosti“)

(2016/C 270/12)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci původního řízení

Žalobci: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Výrok

Článek 1 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, a zásada rovnocennosti a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která při podávání žaloby v rámci soudních řízení správních v oblasti veřejných zakázek ukládá povinnost zaplacení takových soudních poplatků, jako je jednotný poplatek dotčený ve věci v původním řízení.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/10


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bergamo – Itálie) – trestní řízení proti Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

(Věc C-534/14) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/13)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bergamo

Účastníci původního trestního řízení

Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 34, 2.2.2015


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/11


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal di Bari – Itálie) – trestní řízení proti Vito Santoro

(Věc C-65/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Vnitrostátní právní úprava - Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti - Nové koncesní řízení - Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunal di Bari

Účastník původního trestního řízení

Vito Santoro

Výrok

1)

Články 49 SFEU a 56 SFEU, jakož i zásada rovného zacházení a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se hazardních her, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která z důvodu změny uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, stanoví, že bude uspořádáno nové koncesní řízení na koncese s kratší dobou platnosti, než je doba platnosti dříve udělených koncesí.

2)

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 138, 27.4.2015


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/12


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Frosinone – Itálie) – trestní řízení proti Antoniovi Paolu Contimu

(Věc C-504/15) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - hazardní hry - Rozsudek Soudního dvora, který prohlásil vnitrostátní právní úpravu o koncesích pro výkon činnosti přijímání sázek za neslučitelnou s unijním právem - Změna uspořádání systému v důsledku nového zadávacího řízení - Bezúplatné postoupení užití vlastněného hmotného a nehmotného majetku, který tvoří síť provozování her a sběr sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Přiměřenost“)

(2016/C 270/15)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Frosinone

Účastník původního trestního řízení

Antonio Paolo Conti

Výrok

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které ukládá koncesionáři, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování a sběru hry, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 406, 7.12.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/13


Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Frosinone – Itálie) – trestní řízení proti Paola Tonachella

(Věc C-8/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Totožné předběžné otázky - Články 49 SFEU a 56 SFEU - Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Rozsudek Soudního dvora, který prohlásil vnitrostátní právní úpravu o koncesích pro výkon činnosti přijímání sázek za neslučitelnou s unijním právem - Změna uspořádání systému v důsledku nového koncesního řízení - Bezúplatné postoupení užívacího práva k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek - Omezení - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita“)

(2016/C 270/16)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Frosinone

Účastník původního trestního řízení

Paola Tonachella

Výrok

Články 49 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu omezujícímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které ukládá koncesionáři hazardních her, aby bezúplatně převedl užívací právo k vlastněnému hmotnému a nehmotnému majetku, který tvoří síť provozování her a přijímání sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese, jestliže toto omezení překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle skutečně sledovaného tímto ustanovením, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 90, 7.3.2016


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. června 2015 The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 26. března 2015 ve věci T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club v. OHIM

(Věc C-278/15 P)

(2016/C 270/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (zástupce: J. Maitland-Walker, Solicitor)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Usnesením ze dne 14. ledna 2016 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/14


Kasační opravný prostředek podaný Best-Lock (Europe) Ltd dne 17. srpna 2015 proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-395/14, Best-Lock (Europe) v. EUIPO

(Věc C-451/15 P)

(2016/C 270/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Best-Lock (Europe) Ltd (zástupce: J. Becker, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 14. dubna 2016 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/14


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. srpna 2015 Best-Lock (Europe) Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. června 2015 ve věci T-396/14, Best-Lock (Europe) v. EUIPO

(Věc C-452/15 P)

(2016/C 270/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Best-Lock (Europe) Ltd (zástupce: J. Becker, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 14. dubna 2016 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/14


Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2015 Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 9. července 2015 ve věci T-89/11, Nanu-Nana Joachim Hoepp v. EUIPO

(Věc C-479/15 P)

(2016/C 270/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (zástupci: A. Nordemann, Rechtsanwalt, M.C. Maier, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 14. dubna 2016 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 10. září 2015 KS Sports IPCo GmbH, právní nástupkyně BH Stores BV, proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 2. července 2015 ve věci T-657/13, KS Sports v. EUIPO

(Věc C-480/15 P)

(2016/C 270/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: KS Sports IPCo GmbH, právní nástupkyně BH Stores BV (zástupci: T. Dolde, Rechtsanwalt, M. Hawkins, Solicitor, P. Homann, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl usnesením ze dne 14. dubna 2016, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 10. listopadu 2015 Monster Energy Company proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 9. září 2015 ve věci T-633/14, Monster Energy v. EUIPO

(Věc C-602/15 P)

(2016/C 270/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Monster Energy Company (zástupce: P Brownlow, Solicitor)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 4. května 2016 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 10. listopadu 2016 společností Monster Energy Company proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 9. září 2015 ve věci T-666/14, Monster Energy v. EUIPO

(Věc C-603/15 P)

(2016/C 270/23)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Monster Energy Company (zástupce: P. Brownlow, Solicitor)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 4. května 2016 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že odvolání je nepřípustné.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2015 August Storck KG proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 25. září 2015 ve věci T-366/14, August Storck v. EUIPO

(Věc C-636/15 P)

(2016/C 270/24)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: August Storck KG (zástupce: N. Gregor, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 11. května 2016 Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2016 společností Matratzen Concord GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 19. listopadu 2016 ve věci T-526/14, Matratzen Concord GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Matratzen Concord GmbH (zástupce: I. Selting, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Soudní dvůr Evropské unie (šestý senát) odmítl kasační opravný prostředek usnesením ze dne 28. dubna 2016 a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 11. února 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s. v. Úrad pre verejné obstarávanie

(Věc C-76/16)

(2016/C 270/26)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Odvolatelky: INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s.

Žalovaný: Úrad pre verejné obstarávanie

Další účastník řízení: Slovenský futbalový zväz

Předběžné otázky

1)

Lze takový postup vnitrostátního orgánu, který hospodářské a finanční předpoklady uchazeče v zadávacím řízení na zakázku s předpokládanou hodnotou 3 miliony eur vyhodnotil na základě uchazečem předloženého čestného prohlášení a bankovní informace, že účastník může čerpat ze zvláštního bankovního úvěru bez účelové vázanosti až do limitního rámce přesahujícího hodnotu zakázky, jako neprokázání soutěžní podmínky týkající se hospodářských a finančních předpokladů uchazeče, považovat za postup, který je v souladu s cílem článku 47, zejména jeho odst. 1 písm. a) a odstavcem 4, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (1) ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby?

2)

Lze situaci na trhu s bankovními službami členského státu, kdy banka ve svém závazném úvěrovém příslibu podmiňuje poskytnutí finančních prostředků splněním podmínek pro poskytnutí úvěru uvedených v úvěrové smlouvě, jež v době zadávacího řízení nejsou blíže specifikovány, označit ve smyslu čl. 47 odst. 5 citované směrnice 2004/18/ES za oprávněný důvod, který neumožňuje uchazeči poskytnout doklady požadované veřejným zadavatelem, tedy že za této situace může prokázat své hospodářské a finanční předpoklady čestným prohlášením o existenci svého postačujícího úvěrového vztahu s bankou?

3)

Lze situaci nastalou v rámci soudního přezkumu rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro zadávání veřejných zakázek o vyloučení neúspěšného uchazeče a ve které byly jednotlivé zakázky úspěšným uchazečem již téměř zrealizovány, vyhodnotit jako objektivní překážku, která neumožňuje vnitrostátnímu soudu naplnit obsah ustanovení čl. 47 odst. 1 a 2 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3, 6, 7 a 8 směrnice Rady 89/665/EHS (2) ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce?


(1)  Úř. věst. 2004 L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132.

(2)  Úř. věst. 1989 L 395, s. 33; Zvl. vyd. 06/01, s. 246.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/17


Kasační opravný prostředek podaný dne 11. února 2016 Hewlett Packard Development Company LP proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. prosince 2015 ve věci T-628/14, Hewlett Packard Development Company v. EUIPO

(Věc C-77/16 P)

(2016/C 270/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Hewlett Packard Development Company LP (zástupci: T. Raab, H. Lauf, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 26. května 2016 Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – N Luxembourg 1 v. Skatteministeriet

(Věc C-115/16)

(2016/C 270/28)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: N Luxembourg 1

Žalovaný: Skatteministeriet

Předběžné otázky

1.

Musí být čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES (1) ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v tom smyslu, že společnost, která je rezidentem členského státu podle článku 3 této směrnice a která za takových okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, získá úrok od dceřiné společnosti z jiného členského státu, je „skutečným vlastníkem“ tohoto úroku pro účely této směrnice?

1.1.

Má být pojem „skutečný vlastník“ podle čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v souladu s příslušným pojmem nacházejícím se v článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

1.2.

V případě kladné odpovědi na otázku 1.1., je třeba tento pojem vykládat pouze s ohledem na komentář k článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977 (odstavec 8), anebo lze při výkladu použít i následné komentáře včetně dodatků z roku 2003 týkajících se „prostřednických společností“ (odstavec 8.1, nyní odstavec 10.1), a dodatků z roku 2014 týkajících se „smluvních či zákonných povinností“ (odstavec 10.2)?

1.3.

Lze-li Komentář z roku 2003 zohlednit při tomto výkladu, je třeba k tomu, aby společnost nebyla považována za „skutečného vlastníka“ pro účely směrnice 2003/49/ES, potřeba, aby skutečně došlo k převedení finančních prostředků na osoby, které stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok vyplácí, považuje za „skutečné vlastníky“ předmětného úroku, a pokud ano, je dále třeba, aby převod těchto prostředků proběhl současně se zaplacením úroku nebo v době blízké jeho zaplacení?

1.3.1.

Jaký význam má v této souvislosti to, že pro účely úvěru je využit vlastní kapitál, že předmětný úrok přirůstá k jistině, že příjemce úroku následně uskuteční v rámci skupiny převod na svou mateřskou společnost, která je rezidentem v tomtéž státě, s cílem upravit příjmy pro daňové účely podle platných právních předpisů tohoto státu, že předmětný úrok je následně přeměněn na vlastní kapitál ve společnosti, která je dlužníkem z úvěru, že příjemce úroku má smluvní či zákonnou povinnost převést jej na jinou osobu, a že většina osob, které stát, jehož rezidentem je osoba vyplácející úrok, považuje za „skutečné vlastníky“ úroku, je rezidenty v jiných členských státech nebo ve státech, s nimiž Dánsko uzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, takže podle dánských daňových předpisů by nebyl dán základ pro sražení daně u zdroje, pokud by tyto osoby byly poskytovateli úvěru a úrok jim tak plynul přímo?

1.4.

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda lze příjemce úroku považovat za „skutečného vlastníka“ pro účely uvedené směrnice, pokud předkládající soud dospěl po posouzení skutkového stavu k závěru, že příjemce — který nemá povinnost převést přijatý úrok na jinou osobu na základě smlouvy ani zákona — nemá „plné“ právo na to „požívat a užívat“ úrok ve smyslu Komentáře z roku 2014 ke vzorové úmluvě OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

2.

Je podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/49/ES týkajícího se uplatnění vnitrostátních předpisů zamezujících daňovým únikům a zneužití daňových režimů nebo čl. 5 odst. 2 této směrnice, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis provádějící článek 5 této směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových režimů, které lze vykládat v souladu s článkem 5?

2.1.

V případě kladné odpovědi na otázku 2, lze § 2 odst. 2 písm. d) zákona o korporační dani, který stanoví, že omezená povinnost k dani z úroku se nevztahuje na „úrok osvobozený od daně […] podle směrnice 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států“, považovat za zvláštní vnitrostátní předpis ve smyslu článku 5 uvedené směrnice?

3.

Je ustanovení ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, která byla sepsána podle vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, kterou uzavřely dva členské státy a podle níž je úrok zdaňován v závislosti na tom, zda je příjemce úroku považován za skutečného vlastníka úroku, smluvním ustanovením zamezujícím zneužití daňových režimů ve smyslu článku 5 směrnice 2003/49/ES?

4.

Jde o zneužívání daňového režimu atd. podle směrnice 2003/49/ES, pokud členský stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok vyplácí, umožňuje odpočet úroku, zatímco členský stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok přijímá, úrok nezdaňuje?

5.

Musí členský stát, který nehodlá uznat, že společnost v jiném členském státě je skutečným vlastníkem úroku, a tvrdí, že společnost v jiném členském státě je tzv. umělou prostřednickou společností, určit na základě směrnice 2003/49/ES či článku 10 ES, koho v takovém případě považuje za skutečného vlastníka?

6.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě zde má omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES právní úpravě, podle níž tento druhý členský stát vyžaduje, aby společnost, která má povinnost zaplatit srážkovou daň (dceřiná společnost), zaplatila v případě prodlení s platbou srážkové daně úrok z prodlení ve vyšší úrokové sazbě, než je sazba úroku z prodlení, kterou tento členský stát stanoví pro pohledávky z korporační daně (včetně příjmu z úroků) za společností, která je rezidentem v tomtéž členském státě?

7.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě má v tomto státě omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES (a subsidiárně článek 56 ES) jako celek či zvlášť takové právní úpravě, podle níž:

a)

druhý členský stát vyžaduje, aby osoba, která vyplácí úrok, srazila u zdroje daň z tohoto úroku, a stanoví, že tato osoba má povinnost odvést orgánům daň, kterou nesrazila u zdroje, jestliže povinnost srazit daň u zdroje neplatí v případě, že je příjemce úroku rezidentem v tomto druhém členském státě?

(b)

by mateřská společnost v druhém členském státě nemusela zaplatit zálohy na korporační daň v prvních dvou daňových obdobích a korporační daň by začala platit k mnohem pozdějšímu datu, než je datum splatnosti srážkové daně?

Soudní dvůr Evropské unie je žádán, aby odpověď na otázku 6 zahrnul do odpovědi na otázku 7.


(1)  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států)Úř. věst. L 157, s. 49; Zvl. vyd. 09/01, s. 380).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – Skatteministeriet v. T Danmark

(Věc C-116/16)

(2016/C 270/29)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteministeriet

Žalovaná: T Danmark

Předběžné otázky

1.

Je podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 1 odst. 2 směrnice (1) týkajícího se použití vnitrostátních předpisů potlačujících daňové úniky a zneužívání daňových předpisů, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis provádějící čl. 1 odst. 2 směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových předpisů, které lze vykládat v souladu s čl. 1 odst. 2?

1.1

V případě kladné odpovědi na otázku 1, lze § 2 odst. 1 písm. c) zákona o korporační dani, který stanoví, že „podmínkou je osvobození od zdanění dividend […] podle ustanovení směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států“, považovat za zvláštní vnitrostátní předpis ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice?

2.

Je ustanovení ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, která byla sepsána podle vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, kterou uzavřely dva členské státy a podle níž jsou vyplacené dividendy zdaňovány v závislosti na tom, zda je příjemce dividend považován za skutečného vlastníka dividend, smluvním ustanovením, které zamezuje zneužívání daňových předpisů ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice?

3.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně, mají obsah pojmu „skutečný vlastník“ vymezit vnitrostátní soudy, nebo má být daný pojem při uplatnění směrnice 90/435/EHS vykládán tak, že je třeba pojmu, který je předmětem posouzení Soudního dvora EU, přisoudit v rámci unijního práva specifický význam?

4.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně a na otázku 3 odpoví tak, že není na vnitrostátních soudech, aby vymezily obsah pojmu „skutečný vlastník“, má se daný pojem vykládat tak, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu, jež za takových okolností, jaké nastaly v projednávané věci, získá dividendy od dceřiné společnosti z druhého členského státu, je „skutečným vlastníkem“ těchto dividend ve smyslu výkladu tohoto pojmu v rámci unijního práva?

(a)

Má být pojem „skutečný vlastník“ vykládán v souladu s příslušným pojmem nacházejícím se v čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES („směrnice o úrocích a licenčních poplatcích“), ve spojení s čl. 1 odst. 4 této směrnice?

(b)

Je třeba tento pojem vykládat pouze s ohledem na komentář k článku 10 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977 (odstavec 12), anebo lze při výkladu použít i následné komentáře včetně dodatků z roku 2003 týkajících se „prostřednických společností“ a dodatků z roku 2014 týkajících se „smluvních či zákonných povinností“?

(c)

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda je nutno příjemce dividend považovat za „skutečného vlastníka“, skutečnost, že příjemce dividend má smluvní nebo zákonem stanovenou povinnost převést úroky na jinou osobu?

(d)

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda je nutno příjemce dividend považovat za „skutečného vlastníka“, skutečnost, že předkládající soud dospěl po posouzení skutkového stavu k závěru, že příjemce — který nemá povinnost převést přijatý úrok na jinou osobu na základě smlouvy ani zákona — nemá „plné“ právo na to „požívat a užívat“ úrok ve smyslu komentáře z roku 2014 ke vzorové úmluvě o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

5.

Za předpokladu, že existují „vnitrostátní předpisy nezbytné k potlačení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů“, viz čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS, že společnost (A), která je rezidentem jednoho členského státu, vyplatila dividendy mateřské společnosti (B) z druhého členského státu, která je převedla své mateřské společnosti (C) se sídlem mimo EU/EHP, která obratem převedla finanční prostředky své mateřské společnosti (D), která má sídlo také mimo EU/EHP, že mezi prvně uvedeným státem a státem, ve kterém má sídlo společnost C, nebyla uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, že nebyla uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi prvně uvedeným státem a státem, ve kterém má sídlo společnost D, a že prvně uvedený stát by tedy podle svých právních předpisů nemohl uvalit srážkovou daň z dividend vyplacených společností A společnosti D, pokud by byla společnost D přímým vlastníkem společnosti A, dochází ke zneužívání daňových předpisů ve smyslu směrnice, takže společnost B není touto směrnicí chráněna?

6.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), brání článek 49 SFEU ve spojení s článkem 54 SFEU právní úpravě, podle které posledně uvedený členský stát zdaňuje dividendy mateřské společnosti, která je rezidentem druhého členského státu, přičemž dotyčný členský stát považuje rezidentní mateřské společnosti za jinak podobných okolností za osvobozené od daně z takových dividend?

7.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě zde má omezenou povinnost k dani z těchto dividend, brání článek 49 SFEU ve spojení s článkem 54 SFEU právní úpravě, podle níž tento druhý členský stát vyžaduje, aby společnost, která má povinnost srazit daň u zdroje (dceřiná společnost), zaplatila v případě prodlení s platbou srážkové daně úrok z prodlení ve vyšší úrokové sazbě, než je sazba úroku z prodlení, kterou tento členský stát stanoví pro pohledávky z korporační daně za společností, která je rezidentem téhož členského státu?

8.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně a na otázku 3 odpoví tak, že není na vnitrostátních soudech, aby vymezily obsah pojmu „skutečný vlastník“, a nelze-li na tomto základě považovat společnost (mateřskou společnost), která je rezidentem jednoho členského státu, za osvobozenou od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), podle směrnice 90/435/EHS, je posledně uvedený členský stát povinen podle směrnice 90/435/EHS nebo čl. 4 odst. 3 SEU určit, koho v takovém případě považuje za skutečného vlastníka?

9.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), brání článek 49 SFEU ve spojení s článkem 54 SFEU (a subsidiárně článek 63 SFEU) jako celek či zvlášť takové právní úpravě, podle níž:

(a)

druhý členský stát vyžaduje, aby dceřiná společnost srazila u zdroje daň z těchto dividend, a stanoví, že tato osoba má povinnost odvést orgánům daň, kterou nesrazila u zdroje, jestliže povinnost srazit daň u zdroje neplatí v případě, že je mateřská společnost rezidentem tohoto druhého členského státu?

(b)

druhý členský stát vypočte z dlužné srážkové daně úrok z prodlení?

Soudní dvůr EU je žádán, aby odpověď na otázky 6 a 7 zahrnul do odpovědi na otázku 9.

10.

Za okolností, kdy:

(1)

společnost (mateřská společnost), která je rezidentem jednoho členského státu, splňuje požadavek stanovený ve směrnici 90/435/EHS, který spočívá v tom, že (v roce 2011) vlastnila alespoň 10 % kapitálu společnosti (dceřiné společnosti), která je rezidentem druhého členského státu;

(2)

se má za to, že mateřská společnost není osvobozena od srážkové daně z dividend vyplacených dceřinou společností podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS;

(3)

se (přímý či nepřímý) akcionář, resp. (přímí či nepřímí) akcionáři, mateřské společnosti se sídlem v zemi mimo EU/EHS, považují za skutečného vlastníka (skutečné vlastníky) předmětných dividend;

(4)

výše uvedený (přímý či nepřímý) akcionář, resp. výše uvedení (přímí či nepřímí) akcionáři, rovněž nesplňují výše zmíněný kapitálový požadavek;

brání článek 63 SFEU právní úpravě, podle které členský stát, ve kterém sídlí dceřiná společnost, zdaňuje předmětné dividendy, pokud má za to, že rezidentní společnosti, které splňují kapitálový požadavek stanovený ve směrnici 90/435/EHS, tj. že ve zdaňovacím období 2011 vlastní alespoň 10 % kapitálu ve společnosti vyplácející dividendy, jsou osvobozeny od daně z takových dividend?


(1)  Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. 1990, L 225, s. 6; Zvl. vyd. 09/01, s. 147).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – Skatteministeriet v. Y Denmark Aps

(Věc C-117/16)

(2016/C 270/30)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteministeriet

Žalovaná: Y Denmark Aps

Předběžné otázky

1.

Je podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 1 odst. 2 směrnice (1) týkajícího se použití vnitrostátních předpisů nezbytných k potlačení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis provádějící čl. 1 odst. 2 směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových předpisů, které lze vykládat v souladu s čl. 1 odst. 2?

1.1

V případě kladné odpovědi na otázku 1, lze § 2 odst. 1 písm. c) zákona o korporační dani, který stanoví, že „podmínkou je osvobození od zdanění dividend […] podle ustanovení směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států“, považovat za zvláštní vnitrostátní předpis ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice?

2.

Je ustanovení ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, která byla sepsána podle vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, kterou uzavřely dva členské státy a podle níž jsou vyplacené dividendy zdaňovány v závislosti na tom, zda je příjemce dividend považován za skutečného vlastníka dividend, smluvním ustanovením, které zamezuje zneužívání daňových předpisů ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice?

2.1.

Pokud ano, má se výraz „smluvní“ v čl. 1 odst. 2 směrnice vykládat v tom smyslu, že se členský stát může podle svého vnitrostátního práva dovolávat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění na úkor daňového poplatníka?

3.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně, mají obsah pojmu „skutečný vlastník“ vymezit vnitrostátní soudy, nebo má být daný pojem při uplatnění směrnice 90/435/EHS vykládán tak, že je třeba pojmu, o kterém má rozhodnout Soudní dvůr EU, přisoudit v rámci unijního práva specifický význam?

4.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně a na otázku 3 odpoví tak, že není na vnitrostátních soudech, aby vymezily obsah pojmu „skutečný vlastník“, má se daný pojem vykládat tak, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu, jež za takových okolností, jaké nastaly v projednávané věci, získá dividendy od dceřiné společnosti z druhého členského státu, je „skutečným vlastníkem“ těchto dividend ve smyslu výkladu tohoto pojmu v rámci unijního práva?

a)

Má být pojem „skutečný vlastník“ vykládán v souladu s příslušným pojmem nacházejícím se v čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES („směrnice o úrocích a licenčních poplatcích“), ve spojení s čl. 1 odst. 4 této směrnice?

b)

Je třeba tento pojem vykládat pouze s ohledem na komentář k článku 10 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977 (odstavec 12), anebo lze při výkladu použít i následné komentáře včetně dodatků z roku 2003 týkajících se „prostřednických společností“ a dodatků z roku 2014 týkajících se „smluvních či zákonných povinností“?

c)

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda je nutno příjemce dividend považovat za „skutečného vlastníka“, skutečnost, že příjemce dividend má smluvní nebo zákonem stanovenou povinnost převést úroky na jinou osobu?

d)

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda je nutno příjemce dividend považovat za „skutečného vlastníka“, skutečnost, že předkládající soud dospěl po posouzení skutkového stavu k závěru, že příjemce — který nemá povinnost převést přijatý úrok na jinou osobu na základě smlouvy ani zákona — nemá „plné“ právo na to „požívat a užívat“ úrok ve smyslu komentáře z roku 2014 ke vzorové úmluvě o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

5.

Za předpokladu, že existují „vnitrostátní předpisy nezbytné k potlačení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů“, viz čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS, že společnost (A), která je rezidentem jednoho členského státu, vyplatila dividendy mateřské společnosti (B) z druhého členského státu, která je převedla své mateřské společnosti (C) se sídlem mimo EU/EHP, která obratem převedla finanční prostředky své mateřské společnosti (D), která má sídlo také mimo EU/EHP, že mezi prvně uvedeným státem a státem, ve kterém má sídlo společnost C, nebyla uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, že nebyla uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi prvně uvedeným státem a státem, ve kterém má sídlo společnost D, a že prvně uvedený stát by tedy podle svých právních předpisů nemohl uvalit srážkovou daň z dividend vyplacených společností A společnosti D, pokud by byla společnost D přímým vlastníkem společnosti A, dochází ke zneužívání daňových předpisů ve smyslu směrnice, takže společnost B není touto směrnicí chráněna?

6.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES (či článek 56 ES) právní úpravě, podle které posledně uvedený členský stát zdaňuje dividendy mateřské společnosti, která je rezidentem druhého členského státu, přičemž dotyčný členský stát považuje rezidentní mateřské společnosti za jinak podobných okolností za osvobozené od daně z takových dividend?

7.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě zde má omezenou povinnost k dani z těchto dividend, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES (či článek 56 ES) právní úpravě, podle níž tento druhý členský stát vyžaduje, aby společnost, která má povinnost srazit daň u zdroje (dceřiná společnost), zaplatila v případě prodlení s platbou srážkové daně úrok z prodlení ve vyšší úrokové sazbě, než je sazba úroku z prodlení, kterou tento členský stát stanoví pro pohledávky z korporační daně za společností, která je rezidentem téhož členského státu?

8.

Odpoví-li Soudní dvůr na otázku 2 kladně a na otázku 3 odpoví tak, že není na vnitrostátních soudech, aby vymezily obsah pojmu „skutečný vlastník“, a nelze-li na tomto základě považovat společnost (mateřskou společnost), která je rezidentem jednoho členského státu, za osvobozenou od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), podle směrnice 90/435/EHS, je posledně uvedený členský stát povinen podle směrnice 90/435/EHS nebo článku 10 ES určit, koho v takovém případě považuje za skutečného vlastníka?

9.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 90/435/EHS osvobozena od srážkové daně z dividend přijatých od společnosti, která je rezidentem druhého členského státu (dceřiná společnost), brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 (a subsidiárně článek 56 ES) jako celek či zvlášť takové právní úpravě, podle níž:

a)

druhý členský stát vyžaduje, aby dceřiná společnost srazila u zdroje daň z těchto dividend, a stanoví, že tato osoba má povinnost odvést orgánům daň, kterou nesrazila u zdroje, jestliže povinnost srazit daň u zdroje neplatí v případě, že je mateřská společnost rezidentem tohoto druhého členského státu?

b)

druhý členský stát vypočte z dlužné srážkové daně úrok z prodlení?

Soudní dvůr EU je žádán, aby odpověď na otázky 6 a 7 zahrnul do odpovědi na otázku 9.

10.

Za okolností, kdy:

1)

společnost (mateřská společnost), která je rezidentem jednoho členského státu, splňuje požadavek stanovený ve směrnici 90/435/EHS, který spočívá v tom, že (v letech 2005 a 2006) vlastnila alespoň 20 % kapitálu společnosti (dceřiné společnosti), která je rezidentem druhého členského státu;

2)

se má za to, že mateřská společnost není osvobozena od srážkové daně z dividend vyplacených dceřinou společností podle čl. 1 odst. 2 směrnice 90/435/EHS;

3)

se (přímý či nepřímý) akcionář, resp. (přímí či nepřímí) akcionáři se sídlem v zemi mimo EU/EHS, považují za skutečného vlastníka (skutečné vlastníky) předmětných dividend;

4)

výše uvedený (přímý či nepřímý) akcionář, resp. výše uvedení (přímí či nepřímí) akcionáři, rovněž nesplňují výše zmíněný kapitálový požadavek;

brání článek 56 ES právní úpravě, podle které členský stát, ve kterém sídlí dceřiná společnost, zdaňuje předmětné dividendy, pokud má za to, že rezidentní společnosti, které splňují kapitálový požadavek stanovený ve směrnici 90/435/EHS, tj. že ve zdaňovacích obdobích 2005 a 2006 vlastní alespoň 20 % kapitálu ve společnosti vyplácející dividendy (15 % v letech 2007 a 2008 a poté 10 %), jsou osvobozeny od daně z takových dividend?


(1)  Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. 1990, L 225, s. 6; Zvl. vyd. 09/01, s. 147).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – X Denmark A/S v. Skatteministeriet

(Věc C-118/16)

(2016/C 270/31)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X Denmark A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Předběžné otázky

1.

Musí být čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES (1) ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v tom smyslu, že společnost, která je rezidentem členského státu podle článku 3 této směrnice a která za takových okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, získá úrok od dceřiné společnosti z jiného členského státu, je „skutečným vlastníkem“ tohoto úroku pro účely této směrnice?

1.1.

Má být pojem „skutečný vlastník“ podle čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v souladu s příslušným pojmem nacházejícím se v článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

1.2.

V případě kladné odpovědi na otázku 1.1., je třeba tento pojem vykládat pouze s ohledem na komentář k článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977 (odstavec 8), anebo lze při výkladu použít i následné komentáře včetně dodatků z roku 2003 týkajících se „prostřednických společností“ (odstavec 8.1, nyní odstavec 10.1), a dodatků z roku 2014 týkajících se „smluvních či zákonných povinností“ (odstavec 10.2)?

1.3.

Lze-li komentář z roku 2003 zohlednit při tomto výkladu, je třeba k tomu, aby společnost nebyla považována za „skutečného vlastníka“ pro účely směrnice 2003/49/ES, potřeba, aby skutečně došlo k převedení finančních prostředků na osoby, které stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok vyplácí, považuje za „skutečné vlastníky“ předmětného úroku, a pokud ano, je dále třeba, aby převod těchto prostředků proběhl současně se zaplacením úroku nebo v době blízké jeho zaplacení?

1.3.1.

Jaký význam má v této souvislosti to, že pro účely úvěru je využit vlastní kapitál, že předmětný úrok přirůstá k jistině, že příjemce úroku následně uskuteční v rámci skupiny převod na svou mateřskou společnost, která je rezidentem v tomtéž státě, s cílem upravit příjmy pro daňové účely podle platných právních předpisů tohoto státu, že předmětný úrok je následně přeměněn na vlastní kapitál ve společnosti, která je dlužníkem z úvěru, že příjemce úroku má smluvní či zákonnou povinnost převést jej na jinou osobu, a že většina osob, které stát, jehož rezidentem je osoba vyplácející úrok, považuje za „skutečné vlastníky“ úroku, je rezidenty v jiných členských státech nebo ve státech, s nimiž Dánsko uzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, takže podle dánských daňových předpisů by nebyl dán základ pro sražení daně u zdroje, pokud by tyto osoby byly poskytovateli úvěru a úrok jim tak plynul přímo?

1.4.

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda lze příjemce úroku považovat za „skutečného vlastníka“ pro účely uvedené směrnice, pokud předkládající soud dospěl po posouzení skutkového stavu k závěru, že příjemce — který nemá povinnost převést přijatý úrok na jinou osobu na základě smlouvy ani zákona — nemá „plné“ právo na to „požívat a užívat“ úrok ve smyslu komentáře z roku 2014 ke vzorové úmluvě OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

2.

Je podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 5 odst. 1 směrnice týkajícího se uplatnění vnitrostátních předpisů zamezujících daňovým únikům a zneužití daňových režimů nebo čl. 5 odst. 2 této směrnice, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis provádějící článek 5 této směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových režimů, které lze vykládat v souladu s článkem 5?

2.1.

V případě kladné odpovědi na otázku 2, lze § 2 odst. 2 písm. d) zákona o korporační dani, který stanoví, že omezená povinnost k dani z úroku se nevztahuje na „úrok osvobozený od daně […] podle směrnice 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států“, považovat za zvláštní vnitrostátní předpis ve smyslu článku 5 uvedené směrnice?

3.

Je ustanovení ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, která byla sepsána podle vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, kterou uzavřely dva členské státy a podle níž je úrok zdaňován v závislosti na tom, zda je příjemce úroku považován za skutečného vlastníka úroku, smluvním ustanovením zamezujícím zneužití daňových režimů ve smyslu článku 5 směrnice?

4.

Jde o zneužívání daňového režimu atd. podle směrnice 2003/49/ES, pokud členský stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok vyplácí, umožňuje odpočet úroku, zatímco členský stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok přijímá, úrok nezdaňuje?

5.

Vztahuje se směrnice 2003/49/ES na společnost, která je rezidentem Lucemburska a je založená a registrovaná podle lucemburského práva obchodních společností jako „société en commandite par actions“ (S. C. A.), která je též označovaná jako „société d’investissement en capital à risquè“ (SICAR) podle lucemburského zákona ze dne 15. června 2004 o společnostech investujících do rizikového kapitálu (SICAR)?

5.1

Může být v případě kladné odpovědi na otázku 5 lucemburská „S. C. A./SICAR“„skutečným vlastníkem“ úroků ve smyslu směrnice 2003/49/ES, i když členský stát, ve kterém má sídlo společnost vyplácející úroky, považuje dotyčnou společnost za daňově transparentní subjekt podle svého vnitrostátního práva?

5.2

Lze v případě záporné odpovědi na otázku 1, tedy pokud se společnost, která je příjemcem úroků, nepovažuje za „skutečného vlastníka“ předmětných úroků, považovat S. C. A./SICAR za takových okolností, jaké nastaly v projednávané věci, za „skutečného vlastníka“ předmětných úroků ve smyslu směrnice?

6.

Musí členský stát, který nehodlá uznat, že společnost v jiném členském státě je skutečným vlastníkem úroku, a tvrdí, že společnost v jiném členském státě je tzv. umělou prostřednickou společností, určit na základě směrnice 2003/49/ES či článku 10 ES, koho v takovém případě považuje za skutečného vlastníka?

7.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě zde má omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES právní úpravě, podle níž tento druhý členský stát vyžaduje, aby společnost, která má povinnost zaplatit srážkovou daň (dceřiná společnost), zaplatila v případě prodlení s platbou srážkové daně úrok z prodlení ve vyšší úrokové sazbě, než je sazba úroku z prodlení, kterou tento členský stát stanoví pro pohledávky z korporační daně (včetně příjmu z úroků) za společností, která je rezidentem v tomtéž členském státě?

8.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě má v tomto státě omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES (a subsidiárně článek 56 ES) jako celek či zvlášť takové právní úpravě, podle níž:

a)

druhý členský stát vyžaduje, aby osoba, která vyplácí úrok, srazila u zdroje daň z tohoto úroku, a stanoví, že tato osoba má povinnost odvést orgánům daň, kterou nesrazila u zdroje, jestliže povinnost srazit daň u zdroje neplatí v případě, že je příjemce úroku rezidentem v tomto druhém členském státě?

(b)

by mateřská společnost v druhém členském státě nemusela zaplatit zálohy na korporační daň v prvních dvou zdaňovacích obdobích a korporační daň by začala platit k mnohem pozdějšímu datu, než je datum splatnosti srážkové daně?

Soudní dvůr Evropské unie je žádán, aby odpověď na otázku 7 zahrnul do odpovědi na otázku 8.


(1)  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Úř. věst. L 157, 26. 6. 2003, s. 49; Zvl. vyd. 09/01, s. 380).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. února 2016 – C Danmark I v. Skatteministeriet

(Věc C-119/16)

(2016/C 270/32)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: C Danmark I

Žalovaný: Skatteministeriet

Předběžné otázky

1.

Musí být čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES (1) ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v tom smyslu, že společnost, která je rezidentem členského státu podle článku 3 této směrnice a která za takových okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, získá úrok od dceřiné společnosti z jiného členského státu, je „skutečným vlastníkem“ tohoto úroku pro účely této směrnice?

1.1.

Má být pojem „skutečný vlastník“ podle čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/49/ES ve spojení s jejím čl. 1 odst. 4 vykládán v souladu s příslušným pojmem nacházejícím se v článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

1.2.

V případě kladné odpovědi na otázku 1.1., je třeba tento pojem vykládat pouze s ohledem na komentář k článku 11 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977 (odstavec 8), anebo lze při výkladu použít i následné komentáře včetně dodatků z roku 2003 týkajících se „prostřednických společností“ (odstavec 8.1, nyní odstavec 10.1), a dodatků z roku 2014 týkajících se „smluvních či zákonných povinností“ (odstavec 10.2)?

1.3.

Lze-li komentář z roku 2003 zohlednit při tomto výkladu, je třeba k tomu, aby společnost nebyla považována za „skutečného vlastníka“ pro účely směrnice 2003/49/ES, potřeba, aby skutečně došlo k převedení finančních prostředků na osoby, které stát, jehož rezidentem je osoba, která úrok vyplácí, považuje za „skutečné vlastníky“ předmětného úroku, a pokud ano, je dále třeba, aby převod těchto prostředků proběhl současně se zaplacením úroku nebo v době blízké jeho zaplacení?

1.3.1.

Jaký význam má v této souvislosti to, že pro účely úvěru je využit vlastní kapitál, že předmětný úrok přirůstá k jistině, že příjemce úroku následně uskuteční v rámci skupiny převod na svou mateřskou společnost, která je rezidentem v tomtéž státě, s cílem upravit příjmy pro daňové účely podle platných právních předpisů tohoto státu, že předmětný úrok je následně přeměněn na vlastní kapitál ve společnosti, která je dlužníkem z úvěru, že příjemce úroku má smluvní či zákonnou povinnost převést jej na jinou osobu, a že většina osob, které stát, jehož rezidentem je osoba vyplácející úrok, považuje za „skutečné vlastníky“ úroku, je rezidenty v jiných členských státech nebo ve státech, s nimiž Dánsko uzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, takže podle dánských daňových předpisů by nebyl dán základ pro sražení daně u zdroje, pokud by tyto osoby byly poskytovateli úvěru a úrok jim tak plynul přímo?

1.4.

Jaký význam má pro posouzení otázky, zda lze příjemce úroku považovat za „skutečného vlastníka“ pro účely uvedené směrnice, pokud předkládající soud dospěl po posouzení skutkového stavu k závěru, že příjemce — který nemá povinnost převést přijatý úrok na jinou osobu na základě smlouvy ani zákona — nemá „plné“ právo na to „požívat a užívat“ úrok ve smyslu komentáře z roku 2014 ke vzorové úmluvě OECD o daních z příjmu a majetku z roku 1977?

2.

Je podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 5 odst. 1 směrnice týkajícího se uplatnění vnitrostátních předpisů zamezujících daňovým únikům a zneužití daňových režimů nebo čl. 5 odst. 2 této směrnice, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis provádějící článek 5 této směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových režimů, které lze vykládat v souladu s článkem 5?

2.1.

V případě kladné odpovědi na otázku 2, lze § 2 odst. 2 písm. d) zákona o korporační dani, který stanoví, že omezená povinnost k dani z úroku se nevztahuje na „úrok osvobozený od daně […] podle směrnice 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států“, považovat za zvláštní vnitrostátní předpis ve smyslu článku 5 uvedené směrnice?

3.

Je ustanovení ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, která byla sepsána podle vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, kterou uzavřely dva členské státy a podle níž je úrok zdaňován v závislosti na tom, zda je příjemce úroku považován za skutečného vlastníka úroku, smluvním ustanovením zamezujícím zneužití daňových režimů ve smyslu článku 5 směrnice?

4.

Musí členský stát, který nehodlá uznat, že společnost v jiném členském státě je skutečným vlastníkem úroku, a tvrdí, že společnost v jiném členském státě je tzv. umělou prostřednickou společností, určit na základě směrnice 2003/49/ES či článku 10 ES, koho v takovém případě považuje za skutečného vlastníka?

5.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě zde má omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES právní úpravě, podle níž tento druhý členský stát vyžaduje, aby společnost, která má povinnost zaplatit srážkovou daň (dceřiná společnost), zaplatila v případě prodlení s platbou srážkové daně úrok z prodlení ve vyšší úrokové sazbě, než je sazba úroku z prodlení, kterou tento členský stát stanoví pro pohledávky z korporační daně (včetně příjmu z úroků) za společností, která je rezidentem v tomtéž členském státě?

7.

Pokud se má za to, že společnost, která je rezidentem jednoho členského státu (mateřská společnost), není podle směrnice 2003/49/ES osvobozena od srážkové daně z úroku získaného od společnosti, která je rezidentem v druhém členském státě (dceřiná společnost), a mateřská společnost v tomto druhém členském státě má v tomto státě omezenou povinnost k dani z tohoto úroku, brání článek 43 ES ve spojení s článkem 48 ES (a subsidiárně článek 56 ES) jako celek či zvlášť takové právní úpravě, podle níž:

a)

druhý členský stát vyžaduje, aby osoba, která vyplácí úrok, srazila u zdroje daň z tohoto úroku, a stanoví, že tato osoba má povinnost odvést orgánům daň, kterou nesrazila u zdroje, jestliže povinnost srazit daň u zdroje neplatí v případě, že je příjemce úroku rezidentem v tomto druhém členském státě?

(b)

by mateřská společnost v druhém členském státě nemusela zaplatit zálohy na korporační daň v prvních dvou zdaňovacích obdobích a korporační daň by začala platit k mnohem pozdějšímu datu, než je datum splatnosti srážkové daně?

Soudní dvůr Evropské unie je žádán, aby odpověď na otázku 5 zahrnul do odpovědi na otázku 6.


(1)  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Úř. věst. 2003, L 157, s. 49; Zvl. vyd. 09/01, s. 380).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgerichts Berlin (Německo) dne 5. dubna 2016 – Romano Pisciotti v. Spolková republika Německo

(Věc C-191/16)

(2016/C 270/33)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: Romano Pisciotti

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

a)

Představuje styk členského státu se třetí zemí v oblasti vydávání problematiku, která nezávisle na konkrétním případu nikdy nespadá do věcné oblasti působnosti Smluv, takže zákaz diskriminace podle evropského práva vyplývající z čl. 18 odst. 1 SFEU v případě (doslovného) uplatnění normy ústavního práva (v tomto případě: článek 16 odst. 2 první věta Grundgesetz, Ústava Spolkové republiky Německo; dále jen „GG“), která zakazuje pouze vydávání vlastních státních příslušníků do třetích zemí, nemá být zohledněn?

b)

V případě kladné odpovědi na tuto otázku: Je třeba na první otázku odpovědět jinak, pokud jde styk členského státu v oblasti vydávání se Spojenými státy americkými na základě dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými?

2)

Pokud není ohledně styku členských států se Spojenými státy americkými v oblasti vydávání automaticky vyloučena působnost Smluv:

Je třeba čl. 18 odst. 1 SFEU a relevantní judikaturu Soudního dvora, která k němu byla vydána, vykládat v tom smyslu, že členský stát neodůvodněně porušuje zákaz diskriminace vyplývající z čl. 18 odst. 1 SFEU, když na základě normy ústavního práva (v tomto případě: článek 16 odst. 2 první věta GG) v případě žádostí třetích zemí o vydání rozdílně zachází s vlastními státními příslušníky a se státními příslušníky jiných členských států EU tím, že vydává pouze cizí státní příslušníky?

3)

Pokud se potvrdí, že ve výše uvedených případech došlo k porušení obecného zákazu diskriminace vyplývajícího z čl. 18 odst. 1 SFEU:

Má být judikatura Soudního dvora Evropské unie chápána v tom smyslu, že v případě, jako je ten projednávaný, kdy povolení vydávání ze strany příslušného orgánu povinně předchází kontrola zákonnosti v rámci soudního řízení, jehož výsledek je však pro orgán závazný pouze tehdy, když je vydání prohlášeno za nepřípustné, může jít o závažné porušení již v případě prostého porušení zákazu diskriminace vyplývajícího z čl. 18 odst. 1 SFEU, anebo se vyžaduje zjevné porušení?

4)

Pokud se zjevné porušení nevyžaduje:

Má být judikatura Soudního dvora Evropské unie vykládána v tom smyslu, že dostatečně závažné porušení je v případě, jako je ten projednávaný, třeba vyloučit již proto, že v případě neexistence judikatury Soudního dvora týkající se konkrétní situace (v tomto případě: věcná působnost obecného zákazu diskriminace podle čl. 18 odst. 1 SFEU při styku v oblasti vydávání mezi členskými státy a Spojenými státy americkými) může nejvyšší vnitrostátní orgán výkonné moci za účelem odůvodnění svého rozhodnutí odkázat na soulad s rozhodnutími vnitrostátních soudů, která byla dříve vydána v téže věci?


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Torino (Itálie) dne 12. května 2016 – VCAST Limited v. R.T.I. SpA

(Věc C-265/16)

(2016/C 270/34)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale ordinario di Torino

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: VCAST Limited

Žalovaná: R.T.I. SpA

Předběžné otázky

1)

Je vnitrostátní právní úprava, která podnikatelskému subjektu zakazuje, aby jednotlivcům poskytoval službu umožňující prostřednictvím videozáznamu na dálku způsobem tzv. cloud computing vyhotovit rozmnoženiny pro soukromé užití týkající se děl chráněných autorským právem, a to prostřednictvím jeho aktivního zásahu při vyhotovování záznamu a bez souhlasu nositele práva, slučitelná s právem Společenství, zvláště s čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (1) (jakož i se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (2) a se zakládající Smlouvou)?

2)

Je vnitrostátní právní úprava, která podnikatelskému subjektu umožňuje, aby jednotlivcům poskytoval službu umožňující prostřednictvím videozáznamu na dálku způsobem tzv. cloud computing vyhotovit rozmnoženiny pro soukromé užití týkající se děl chráněných autorským právem, i když to zahrnuje jeho aktivní zásah při vyhotovování záznamu, a to i v případě, že neexistuje souhlas nositele práva, za paušální odměnu pro nositele práva, který v zásadě podléhá režimu povinné licence, slučitelná s právem Společenství, zvláště s čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (jakož i se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu a se zakládající Smlouvou)?


(1)  Úř. věst. L 167, s. 10.

(2)  „Směrnice o elektronickém obchodu“, Úř. věst. L 178, s. 1.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/31


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hallinto-oikeus (Finsko) dne 25. května 2016 – A Oy

(Věc C-292/16)

(2016/C 270/35)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Helsingin hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: A Oy

Další účastník řízení: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Předběžné otázky

1.

Brání článek 49 SFEU takové finské právní úpravě, podle níž v situaci, kdy tuzemská společnost převede aktiva provozovně, která se nachází v jiném členském státě, formou převodu podniku na společnost se sídlem v tomto členském státě a jako protiplnění obdrží nové podíly, přičemž převod aktiv je zdaněn okamžitě v roce, kdy se tento převod uskuteční, zatímco zdanění v obdobné vnitrostátní situaci se uskuteční teprve v okamžiku realizace?

2.

Jedná se o nepřímou či přímou diskriminaci, pokud Finsko uskuteční zdanění okamžitě v roce převodu podniku před tím, než došlo k realizaci zisku a ve vnitrostátních situacích teprve v okamžiku realizace?

3.

V případě kladné odpovědi na otázku 1 a 2, může potom omezení svobody usazování být odůvodněno naléhavými důvody veřejného zájmu nebo zachováním vnitrostátní daňové pravomoci? Je zakázané omezení v souladu se zásadou proporcionality?


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/32


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. května 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. března 2016 ve věci T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd v. Evropská komise

(Věc C-301/16 P)

(2016/C 270/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche, L. Flynn, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soud:

zrušil rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 16. března 2016, oznámený Komisi dne 17. března 2016, ve věci T-586/14 Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd v. Komise;

zamítnul první část prvního žalobního důvodu uplatněného v žalobě podané v prvním stupni jako právně neopodstatněnou;

vrátil věc v druhé části prvního žalobního důvodu a druhé části čtvrtého žalobního důvodu uplatněných v žalobě podané v prvním stupni Tribunálu k novému posouzení;

určil, že o nákladech řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise tvrdí, že rozsudek, jenž je předmětem řízení o kasačním opravném prostředku, by měl být zrušen z následujících důvodů:

Zaprvé Tribunál nesprávně vyložil pojem „způsobenému bývalým systémem netržního hospodářství“ z článku 2 odst. 7 písm. c) třetí odrážka nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (1) o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. Tento důvod je založen na pěti částech:

První část: Opatření provádějící pětiletý plán se převádějí z bývalého systému netržního hospodářství

Druhá část: Podpora strategických oblastí obchodu („vybírání vítězů“) nepředstavuje v tržním hospodářství legitimní cíl

Třetí část: Dotace nejsou v tržním hospodářství neomezené, ale váží se k investici

Čtvrtá část: Prověřovaná opatření nejsou srovnatelná s protiprávní a neslučitelnou státní podporou zaznamenanou v Unii

Pátá část: Nesprávný výklad pojmu „netržní hospodářství“

Zadruhé je rozsudek stižen nedostatkem odůvodnění a rozporným odůvodněním.

Zatřetí se Tribunál dopustil několika procesních pochybení:

První část: Tribunál rozhodl ve věci, o které neměl pravomoc rozhodnout (ultra vires), porušil dispoziční zásadu a porušil článek 21 statutu Soudního dvora Evropské unie a čl. 44 odst. 1 a čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu, které byly platné v době předložení věci prvnímu stupni

Druhá část: Komise nebyla vyslechnuta k údajné srovnatelnosti státní podpory uvedené v rozsudcích citovaných v bodě 66 s prověřovanými opatřeními

Třetí část: Tribunál neodpověděl na argumenty Komise týkající se definice „netržního hospodářství“.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

Úř. věst. L 343, s. 51


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/33


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 30. května 2016 – American Express Co. v. The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Věc C-304/16)

(2016/C 270/37)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: American Express Co.

Odpůrci: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, Diners Club International Limited, MasterCard Europe S.A.

Předběžné otázky

1)

Je požadavek vyplývající z čl. 1 odst. 5 a čl. 2 odst. 18 nařízení (EU) 2015/751 (1) (dále jen „nařízení 2015/715“), podle něhož má být třístranné schéma platebních karet, které vydává karetní platební prostředky s partnerem v rámci společného označování („co-branding“) nebo prostřednictvím zástupce, považováno za čtyřstranné schéma platebních karet, použitelný jen v rozsahu, v němž takový partner v rámci společného označování nebo zástupce jedná jako „vydavatel“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 a bodu 29 odůvodnění nařízení 2015/715 (tedy v případě, že má takový partner nebo zástupce smluvní vztah s plátcem, v jehož rámci se smluvně zavazuje poskytovat plátci platební prostředek za účelem iniciování a zpracování jeho karetních platebních operací)?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku, jsou čl. 1 odst. 5 a čl. 2 odst. 18 nařízení 2015/715 neplatné v rozsahu, v němž stanoví, že se taková ujednání považují za čtyřstranná schémata platebních karet, a to na základě:

a)

neuvedení odůvodnění podle článku 296 SFEU;

b)

zjevně nesprávného posouzení; nebo

c)

porušení zásady proporcionality?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, s. 1).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/34


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 30. května 2016 – Avon Cosmetics Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's of Revenue and Customs

(Věc C-305/16)

(2016/C 270/38)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Avon Cosmetics Ltd

Odpůrce: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1.

Jsou příslušná povolení, prováděcí právní předpisy a/nebo administrativní postup v rozporu s některými příslušnými právními předpisy a/nebo zásadami unijního práva, jestliže, v případě, kdy přímý prodejce prodává zboží (dále jen „propagační zboží“) neregistrovaným maloobchodním prodejcům nebo kdy neregistrovaný maloobchodní prodejce nakupuje zboží a služby od třetích osob (dále jen „zboží a služby od třetí osoby“), které neregistrovaní prodejci využívají na podporu své hospodářské činnosti spočívající v prodeji jiného zboží, které je rovněž nakupováno od přímého prodejce, a vztahuje se na něj administrativní postup přijatý na základě odchylky, naposledy povolené rozhodnutím Rady ze dne 24. května 1989 (89/534/EHS (1)) (dále jen „odchylka“), přímému prodejci ukládají, aby účtoval daň zaplacenou na výstupu z ceny, za kterou neregistrovaný maloobchodní prodejce prodává ostatní zboží, a to bez odpočtu DPH vzniklé neregistrovanému maloobchodnímu prodejci v souvislosti s tímto propagačním zbožím a/nebo zbožím a službami od třetí osoby?

2.

Mělo Spojené království, když požádalo Radu o povolení odchylky, povinnost informovat Komisi o tom, že tato odchylka by měla zahrnovat DPH zaplacené neregistrovanými maloobchodními prodejci v souvislosti s nákupem propagačního zboží a/nebo zboží a služeb od třetí osoby, které použili pro účely svého podnikání, a z toho plynoucí úpravu daně odrážející tuto neodpočitatelnou daň zaplacenou na vstupu nebo přeplatek daně zaplacené na výstupu?

3.

V případě kladné odpovědi na první a/nebo druhou otázku:

a)

zda příslušná povolení, prováděcí právní předpisy nebo správní ujednání mohou a mají být vykládány tak, že umožňují zápočet, pokud jde o buď i) neodpočitatelnou DPH zaplacenou neregistrovanými prodejci v souvislosti s propagačním zbožím nebo zbožím a službami od třetí osoby, jež tito neregistrovaní prodejci použili pro účely své hospodářské činnosti, nebo ii) DPH převyšující nezaplacenou daň, vybranou Her Majesty's Revenue & Customs, nebo iii) potenciální nekalou soutěž mezi přímými prodejci, jejich neregistrovanými maloobchodními prodejci a podniky zabývajícími se nepřímým prodejem.

b)

Zda:

i)

povolení odchylky od čl. 11A odst. 1 písm. a) [směrnice 77/388] pro Spojené království bylo protiprávní.

ii)

je kromě odchylky od článku 11A odst. 1) písm. a) nezbytná odchylka od článku 17. Pokud ano, zda Spojené království jednalo protiprávně, když nepožádalo Komisi nebo Radu o povolení odchýlit se od článku 17.

iii)

Spojené království jedná protiprávně, když DPH neupravilo takovým způsobem, který by přímým prodejcům umožňoval uplatnit zápočet DPH z buď propagačního zboží, nebo ze zboží a služeb od třetí osoby, které zaplatili neregistrovaní prodejci v rámci své hospodářské činnosti,

iv)

z těchto důvodů jsou neplatná a/nebo protiprávní všechna příslušná povolení, prováděcí právní předpisy nebo správní ujednání, nebo jejich části.

c)

Zda má Soudní dvůr Evropské unie či vnitrostátní soud rozhodnout o vhodné nápravě a:

i)

stanovit, že členský stát má povinnost uplatnit ve vnitrostátním právu odchylku tím způsobem, že provede vhodnou úpravu buď a) neodpočitatelné DPH z propagačního zboží nebo zboží a služeb od třetí osoby, kterou zaplatili neregistrovaní prodejci v rámci své hospodářské činnosti, NEBO b) DPH převyšující nezaplacenou daň, vybranou Her Majesty's Revenue & Customs, NEBO iii) potenciální nekalé soutěže mezi přímými prodejci, jejich neregistrovanými maloobchodními prodejci a podniky nezabývajícími se přímým prodejem, nebo

ii)

prohlásit povolení odchylky a potažmo odchylky samotné za neplatné, nebo

iii)

prohlásit vnitrostátní právní předpisy za neplatné, nebo

iv)

prohlásit pokyn za neplatný, nebo

v)

rozhodnout, že Spojené království musí požádat o povolení další odchylky za účelem provedení vhodné úpravy buď a) neodpočitatelné DPH z propagačního zboží nebo zboží a služeb od třetí osoby, kterou zaplatili neregistrovaní prodejci v rámci své hospodářské činnosti, NEBO b) DPH převyšující nezaplacenou daň, vybranou Her Majesty's Revenue & Customs, NEBO iii) potenciální nekalé soutěže mezi přímými prodejci, jejich neregistrovanými maloobchodními prodejci a podniky zabývajícími se nepřímým prodejem.

4.

Má být podle článku 27 šesté směrnice (článek 395 směrnice 2006/112 o DPH) „nezaplacená daň“ kvalifikována jako čistá daňová ztráta (zohledňující daň zaplacenou na výstupu i daň zaplacenou na vstupu, odpočitatelnou v rámci struktury, která vede k neplacení daně) členského státu nebo jako hrubá daňová ztráta (zohledňující pouze daň zaplacenou na výstupu v rámci struktury, která vede k neplacení daně) členského státu?


(1)  Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 1989, kterým se Spojenému království povoluje zavést ve vztahu k určitým dodávkám neregistrovaným maloobchodním prodejcům opatření odchylující se od článku 11 A odst. 1 písm. a) šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. L 280, s. 54)


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/36


Kasační opravný prostředek podaný dne 8. června 2016 společností Eurallumina SpA proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 22. dubna 2016 ve spojených věcech T-60/06 RENV II a T-62/06 RENV II, Eurallumina SpA v. Komise

(Věc C-323/16 P)

(2016/C 270/39)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Eurallumina SpA (zástupci: L. Martin Alegi, A. Stratakis, L. Philippou, Solicitors)

Další účastnice řízení: Italská republika, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek;

zrušil rozhodnutí (1) v rozsahu, v němž nařizuje Italské republice zajistit navrácení podpory, nebo pokud se tak nestane,

vrátil věc zpět k Soudnímu dvoru;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku, který má pět částí, v rámci nějž tvrdí, že došlo k porušení unijního práva, zejména porušení zásady ochrany legitimního očekávání a povinnosti uvést odůvodnění. Konkrétní výtky navrhovatelky jsou tyto:

1.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu rozsudku ze dne 10. prosince 2013, když měl za to, že je povinen rozhodnout, že legitimní očekávání společnosti Eurallumina skončilo zveřejněním rozhodnutí o zahájení řízení dne 2. října 2002.

2.

V důsledku tohoto pochybení Tribunál nesplnil samotný účel vrácení věci a neposoudil argumenty společnosti Eurallumina ohledně dalšího trvání jejího legitimního očekávání nebo je posoudil ve zkresleném právním rámci a nesprávně.

3.

Dokonce i ve zkresleném právním rámci se tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že nepřiměřené prodlení Komise při vedení šetření nemohlo vést ke vzniku legitimního očekávání společnosti Eurallumina, které brání navrácení podpory.

4.

Tribunál vykládá směrnici 2003/96 (2) contra legem, v rozporu s unijním právem a jeho výkladovými zásadami.

5.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl argumenty společnosti Eurallumina založené na jejích investicích v závodě na Sardinii.


(1)  Rozhodnutí Komise 2006/323/ES ze dne 7. prosince 2005, o osvobození minerálních olejů používaných jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) od spotřební daně v regionu Gardanne, v regionu Shannon a na Sardinii, které zavedly Francie, Irsko a Itálie (Úř. věst. 2006, L 119, s. 12)

(2)  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, s. 51; Zvl. vyd. 09/01, s. 405).


Tribunál

25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/37


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Magic Mountain Kletterhallen a další v. Komise

(Věc T-162/13) (1)

(„Státní podpora - Podpora na výstavbu a využití horolezeckých zařízení Deutscher Alpenverein eV - Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem - Režim podpor - Podrobnější ekonomická analýza - Selhání trhu - Legitimní cíl obecného zájmu - Článek 108 odst. 2 a 3 SFEU - Závažné obtíže“)

(2016/C 270/40)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlín, Německo), Kletterhallenverband Klever eV (Leipzig, Německo), Neoliet Beheer BV (Son, Nizozemsko) a Pedriza BV (Haarlem, Nizozemsko) (zástupci: původně M. von Oppen, A. Gerdung a R. Dreblow, poté M. von Oppen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Deutscher Alpenverein eV (Mnichov, Německo) a Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV (Berlin, Německo) (zástupce: R. Geulen, advokát)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU domáhající se zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 8761 final ze dne 5. prosince 2012 o státní podpoře SA.33952 (2012/NN) – Německo – Horolezecká zařízení svazu Deutscher Alpenverein

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Magic Mountain Kletterhallen GmbH, Kletterhallenverband Klever eV, Neoliet Beheer BV a Pedriza BV nahradí společně náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a ponesou vlastní náklady řízení.

3)

Deutscher Alpenverein eV a Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 147, 25. 5. 2013.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Growth Energy a Renewable Fuels Association v. Rada

(Věc T-276/13) (1)

(„Dumping - Dovoz bioetanolu pocházejícího ze Spojených států - Konečné antidumpingové clo - Žaloba na neplatnost - Sdružení - Nedostatek bezprostředního dotčení členů - Nepřípustnost - Celostátní antidumpingové clo - Individuální zacházení - Výběr vzorku - Právo na obhajobu - Zákaz diskriminace - Povinnost náležité péče“)

(2016/C 270/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Growth Energy (Washington, DC, Spojené státy) a Renewable Fuels Association (Washington) (zástupci: původně P. Vander Schueren, poté P. Vander Schueren a M. Peristeraki, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: S. Boelaert, zmocněnkyně, původně ve spolupráci s B. Byrnem, solicitor, a G. Berrischem, advokátem, poté R. Bierwagenem a C. Hippem, advokáty)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: M. França a T. Maxian Rusche, zmocněnci) a ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (zástupci: O. Prost a A. Massot, advokáti)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických (Úř. věst. 2013, L 49, s. 10) v rozsahu, v němž se týká žalobců a jejich členů

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických se zrušuje v rozsahu, v němž se týká společností Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC a Platinum Ethanol LLC.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnosti Growth Energy et Renewable Fuels Association, Rada Evropské unie, Evropská komise a sdružení ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 226, 3.8.2013.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/38


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Marquis Energy v. Rada

(Věc T-277/13) (1)

(„Dumping - Dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických - Konečné antidumpingové clo - Žaloba na neplatnost - Přímé dotčení - Přípustnost - Antidumpingové clo na vnitrostátní úrovni - Individuální zacházení - Výběr vzorků“)

(2016/C 270/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marquis Energy LLC (Hennepin, Illinois, Spojené státy) (zástupci: původně P. Vander Schueren, poté P. Vander Schueren a M. Peristeraki, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: S. Boelaert, zmocněnec, ve spolupráci s B. Byrne, solicitor a G. Berrisch, advokát, poté s R. Bierwagen a C. Hipp, advokáti)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: M. França a T. Maxian Rusche, zmocněnci) a ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (zástupci: O. Prost a A. Massot, advokáti)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 49, s. 10) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně.

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických se zrušuje v rozsahu, v němž se týká Marquis Energy LLC.

2)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Marquis Energy.

3)

Evropská komise a ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 226, 3. 8. 2013.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 – Itálie v. Komise

(Věc T-122/14) (1)

(„Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora, jímž bylo konstatováno nesplnění povinnosti státem - Penále - Rozhodnutí o určení výše penále - Metoda pro výpočet úroků použitelná na navrácení protiprávních podpor - Složený úrok“)

(2016/C 270/43)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci, G. Conte a B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí Komise C (2013) 8681 final ze dne 9. prosince 2013, kterým na základě rozsudku ze dne 17. listopadu 2011, Komise v. Itálie (C-496/09, EU:C:2011:740), Komise stanovila výši penále, které má Italská republika zaplatit za pololetí od 17. května do 17. listopadu 2012

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise C (2013) 8681 final ze dne 6. prosince 2013 se zrušuje.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 102, 7.4.2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. června 2016 – Fútbol Club Barcelona v. EUIPO – Kule (KULE)

(Věc T-614/14) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie KULE - Starší národní slovní ochranné známky a proslulá ochranná známka CULE - Relativní důvody pro zamítnutí zápisu - Absence skutečného užívání starších ochranných známek - Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“)

(2016/C 270/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Španělsko) (zástupce: J. Carbonell Callicó, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: K. Zajfert a A. Folliard Monguiral, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Kule LLC (New York, New York, Spojené státy americké) (zástupce: F. Rodgers, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. června 2014 (věc R 2375/2013 4) týkajícímu se námitkového řízení mezi klubem Fútbol Club Barcelona a společností Kule.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Klubu Fútbol Club Barcelona se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 351, 6.10.2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2016 – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen v. EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN)

(Věc T-789/14) (1)

(„Ochranná známka EU - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MEISSEN - Starší slovní a obrazové ochranné známky EU a národní ochranné známky MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen a Meissener Porzellan - Relativní důvody pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky - Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 - Skutečné užívání starších ochranných známek - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 - Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009“)

(2016/C 270/45)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen GmbH (Meissen, Německo) (zástupci: O. Spuhler a M. Geitz, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Meissen Keramik GmbH (Meissen) (zástupci: M. Vohwinkel a K. Gennen, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. září 2014 (spojené věci R 1182/2013-4 a R 1245/2013-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen a společností Meissen Keramik.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 127 ze dne 20.4.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2016 – Loops v. EUIPO (Tvar zubního kartáčku)

(Věc T-385/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie - Trojrozměrná ochranná známka - Tvar zubního kartáčku - Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 270/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Loops, LLC (Dover, Delaware, Spojené státy) (zástupce: T. Schmidpeter, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: W. Schramek a A. Schifko, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 30. dubna 2015 (věc R 1917/2014-2) týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení znázorňujícího tvar zubního kartáčku jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Loops, LLC, se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 302, 14.9.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Monster Energy v. EUIPO (Znázornění symbolu míru)

(Věc T-583/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující symbol míru - Žádost o navrácení do původního stavu - Nedodržení lhůty k podání žaloby u Tribunálu“)

(2016/C 270/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Kalifornie, Spojené státy) (zátupce: P. Brownlow, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: D. Gája, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. července 2015 (věc R 2788/2014-2), týkajícímu se přihlášky obrazového označení znázorňujícího symbol míru jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Monster Energy Company se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 414, 14.12.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Monster Energy v. EUIPO (GREEN BEANS)

(Věc T-585/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie GREEN BEANS - Žádost o navrácení do původního stavu - Nedodržení lhůty pro podání žaloby k Tribunálu“)

(2016/C 270/48)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Kalifornie, Spojené státy americké) (zástupce: P. Brownlow, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: D. Gája, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. července 2015 (věc R 3002/2014-2) týkajícímu se přihlášky slovní ochranné známky GREEN BEANS jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Monster Energy Company se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 406, 7.12.2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/43


Usnesení Tribunálu ze dne 26. května 2016 – REWE Zentral v. EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET)

(Věc T-362/14) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Zpětvzetí námitek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2016/C 270/49)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: REWE Zentral AG (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupci: M. Kinkeldey, S. Brandstätter a A. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: I. P. Harrington a P. Bullock, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Španělsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. března 2014 (věc R 201/2013-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Vicente Gandía PIa SA a REWE Zentral AG.

Výrok

1.

Ve věci samé již není důvodné rozhodnout.

2.

Společnosti REWE-Zentral AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 261, 11. 8. 2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/44


Usnesení Tribunálu ze dne 9. června 2016 – IREPA v. Komise a Účetní dvůr

(Věc T-825/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Rybolov - Italský národní program shromažďování údajů o rybolovu za období 2009-2010 - Navrácení části záloh vyplacených žalobci - Předběžná zpráva Účetního dvora - Akt, který nelze napadnout žalobou - Přípravný akt - Předběžné informační dopisy - Výzva k úhradě - Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU - Neexistence bezprostředního dotčení - Nepřípustnost“)

(2016/C 270/50)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura – IREPA Onlus (Salerne, Itálie) (zástupce: F. Tedeschini, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Moro, D. Nardi a K. Walkerová, zmocněnci) a Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: N. Scafarto a L. Massocchi, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU na zrušení rozhodnutí obsaženého ve výzvě k úhradě ze dne 30. září 2014 vydané Komisí k úhradě částky 458 347,35 euro, zprávy Účetního dvora ze dne 27. února 2013, dopisů Komise ze dne 12. července 2013 a 6. srpna 2014 a všech předcházejících, souvisejících nebo následných aktů, včetně aktů neznámých ovlivňujících majetkové právní poměry žalobce.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura – IREPA Onlus ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a Účetním dvorem Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 65, 23. 2. 2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/45


Usnesení Tribunálu ze dne 8. června 2016 – Kohrener Landmolkerei a DHG v. Komise

(Věc T-178/15) (1)

(„Režim zaručených tradičních specialit - Nařízení (EU) č. 1151/2012 - Dopis Komise oznamující příslušným vnitrostátním orgánům opožděné podání jejich námitky - Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

(2016/C 270/51)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Německo) a DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Německo) (zástupce: A. Wagner, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Guillem Carrau a G. von Rintelen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí obsaženého v dopise ředitele ředitelství B „mnohostranné vztahy a politika jakosti“ generálního ředitelství Komise pro zemědělství a rozvoj venkova ze dne 9. února 2015, číslo Ares (2015)529719, oznamující příslušným německým orgánům, že podání jejich námitky dne 5. ledna 2015 na základě čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1) bylo opožděné.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná.

2)

Společnosti Kohrener Landmolkerei GmbH a DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 245, 27. 7. 2015.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/45


Žaloba podaná dne 18. dubna 2016 – Grizzly Tools v. Komise

(Věc T-168/16)

(2016/C 270/52)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Německo) (zástupce: H. Fischer, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/175 ze dne 8. února 2016 týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh (Úř. věst. 2016, L 33, s. 12);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení podstatných procesních náležitostí

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje povinnost uvést odůvodnění, která je stanovena v čl. 296 druhém pododstavci SFEU, neboť body odůvodnění jsou rozporuplné a nejasné.

Napadené rozhodnutí rovněž porušuje zásadu, podle které má Komise povinnost řádného zjištění skutkového stavu. V bodě odůvodnění 4 uvedeného rozhodnutí Komise nesprávně uvádí, že žalobkyně odkazuje ve svém prohlášení o shodě na normu EN 60335-2-67:2009, což není přesné.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 11 směrnice 2006/42/ES (1)

V této souvislosti žalobkyně tvrdí, že Komise nesprávně považovala opatření o zákazu uvádění na trh, které bylo přijato Španělskem, za odůvodněné.

Španělské orgány a Komise totiž kvalifikovaly vysokotlaký čistič jako spotřebič dvojího užití, který může být používán nejen jako přenosný spotřebič, ale též jako ruční spotřebič. Z tohoto důvodu došly k závěru, že by měla být vyžadována přísnější norma ochrany, přestože vysokotlaký čistič nebyl určen k používání jako ruční spotřebič, a že používání tohoto spotřebiče jakožto ručního spotřebiče nebylo používáním v rozporu s podmínkami, jež lze důvodně předpokládat ve smyslu čl. 11 odst. 1 směrnice 2006/42.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. 2006, L 57, s. 24).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/46


Žaloba podaná dne 3. května 2016 – Keturi kambariai v. EUIPO – Coffee In (coffee inn)

(Věc T-202/16)

(2016/C 270/53)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: UAB Keturi kambariai (Vilnius, Litva) (zástupce: R. Pumputienė, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: AS Coffee In (Tallin, Estonsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie v tříbarevném černo-oranžovo-bílém provedení obsahující slovní prvek „coffee inn“ – Přihláška č. 11 475 233

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. března 2016, ve věci R 137/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a v důsledku toho zamítl námitku a povolil zápis přihlašované ochranné známky;

uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů tohoto řízení a řízení u odvolacího senátu.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/47


Žaloba podaná dne 11. května 2016 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Věc T-222/16)

(2016/C 270/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger, T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka EU „MAGELLAN“ – Ochranná známka EU č. 5 437 711

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. února 2016, ve spojených věcech R 3092/2014-2 a R 3118/2014-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 15, čl. 51 odst. 1 písm. a), čl. 57 odst. 1, čl. 63 odst. 2, článků 64, 75, čl. 76 odst. 2 a článku 77 nařízení č. 207/2009.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/48


Žaloba podaná dne 6. května 2016 – Pio De Bragança v. EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

(Věc T-229/16)

(2016/C 270/55)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: portugalština

Účastníci řízení

Žalobce: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portugalsko) (zástupce: J. Sardinha, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Ordem de São Miguel da Ala (Lisabon, Portugalsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „quis ut deus“ – Ochranná známka Evropské unie č. 005747936

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení úplného zrušení ochranné známky

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. února 2016 ve věci R 621/2015-2.

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a v důsledku toho prohlásil úplné zrušení sporné ochranné známky z důvodu neexistenci jejího řádného užívání, a to i v souvislosti s výrobky „kovové odznaky“ zařazenými do třídy 6;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Tato žaloba, ve které je namítáno porušení čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, byla podána na základě ustanovení článku 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/48


Žaloba podaná dne 14. května 2016 – Klyuyev v. Rada

(Věc T-240/16)

(2016/C 270/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukrajina) (zástupci: B. Kennelly a J. Pobjoy, Barristers, R. Gherson a T. Garner, Solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v rozsahu, v němž se vztahují na žalobce;

podpůrně, určil, že (i) čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 (ve znění změn) a (ii) čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 (ve znění změn) jsou v rozsahu, v němž se vztahují na žalobce, nepoužitelné z důvodu jejich protiprávnosti;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod na podporu návrhu na zrušení, vychází z toho, že Rada neurčila řádný právní základ pro napadená opatření.

Žalobce uvádí, že článek 29 SEU nepředstavuje řádný právní základ pro rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014, protože stížnost na žalobce ho neidentifikovala jako osobu, která ohrozila demokracii na Ukrajině nebo připravila ukrajinský lid o výhody udržitelného rozvoje jejich země (ve smyslu článku 23 SEU a obecných ustanovení čl. 21 SEU). Žalobce tvrdí, že z důvodu neplatnosti napadeného rozhodnutí se tak Rada pro přijetí napadeného nařízení nemohla opřít o čl. 215 odst. 2 SFEU. Vzhledem k tomu, že třetí pozměňující rozhodnutí bylo podle žalobce neplatné, nemohla se Rada při přijetí nařízení (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 opírat o čl. 215 odst. 2 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod na podporu návrhu na zrušení vychází z porušení práv žalobce podle článku 6 vykládanému ve spojení s články 2a 3 SEU a články 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie tím, že Rada vycházela z toho, že soudní řízení na Ukrajině je v souladu se základními lidskými právy.

3.

Třetí žalobní důvod na podporu návrhu na zrušení vychází z toho, že Rada se dopustila zjevně nesprávného posouzení, když měla za to, že byla splněna kritéria pro zařazení žalobce do čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 (ve znění změn) a čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 (ve znění změn).

4.

Čtvrtý žalobní důvod na podporu návrhu na zrušení vychází z toho, že Rada porušila právo žalobce na obhajobu a právo na řádnou správu a účinnou soudní ochranu. Podle žalobce Rada pečlivě a nestranně nepřezkoumala, zda uváděné důvody, které mají ospravedlňovat jeho opětovné zařazení, byly řádně podložené s ohledem na jeho vyjádření předcházející opětovnému zařazení.

5.

Pátý žalobní důvod na podporu návrhu na zrušení vychází z toho, že Rada bez odůvodnění a nepřiměřeně porušila základní práva žalobce, včetně jeho práva na ochranu vlastnictví a dobré pověsti. Podle žalobce je dopad napadených opatření dalekosáhlý, jak pokud jde o jeho majetek, tak pokud jde o jeho celosvětovou pověst. Rada neprokázala, že zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů žalobce souvisí s nějakým legitimním cílem, nebo je jím odůvodněno, a tím spíše ani to, že je takovému cíli přiměřené.

6.

Šestý žalobní důvod na podporu námitky protiprávnosti vychází z toho, že pokud mají být čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 (ve znění změn) a čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 (ve znění změn) v rozporu s argumenty uvedenými ve třetím žalobním důvodu vykládány tak, že zahrnují jakékoliv vyšetřování ze strany ukrajinského orgánu bez ohledu na to, zda existuje nějaké soudní rozhodnutí či řízení, které je jeho základem, nebo jej přezkoumává či dohlíží nad ním; nebo jakékoliv „zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění“ bez ohledu na to, zda existuje obvinění ze zneužití státních prostředků, kritérium zařazení by vzhledem k svévolné šíři a působnosti, které by vyplývaly z takového širokého výkladu, postrádalo řádný právní základ; nebo by bylo nepřiměřené cílům čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 a čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014. Tato ustanovení by tedy byla protiprávní.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/50


Žaloba podaná dne 17. května 2016 – Stavytskyi v. Rada

(Věc T-242/16)

(2016/C 270/57)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Edward Stavytskyi (Belgie) (zástupci: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey a D. Rovetta, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v rozsahu, v němž tyto akty ponechávají žalobce na seznamu osob a subjektů, na které se vztahují tato omezující opatření;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že zařazení na seznam je protiprávní, jelikož postup zařazení byl změněn tak, že umožňuje zařazení na základě pouhého trestního řízení, aniž je nutné soudní rozhodnutí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada uvedla pouze nedostatečné a stereotypní odůvodnění, jelikož pouze zkopírovala text z právní úpravy upravující zařazení na seznam.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Rada se dopustila zjevně nesprávného posouzení, jelikož neměla dostatečně pevný skutkový základ k zařazení žalobce na základě toho, že byl předmětem trestního řízení vedeného ukrajinskými orgány pro zneužití veřejných prostředků či majetku.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že opatření přijatá Radou nepředstavují ve vztahu k žalobci zahraničněpolitická opatření, nýbrž opatření v rámci mezinárodní spolupráce v trestním řízení, která tudíž byla přijata na nesprávném právním základě.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/51


Žaloba podaná dne 13. května 2016 – Trasta Komercbanka a další v. ECB

(Věc T-247/16)

(2016/C 270/58)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lotyšsko) a šest dalších (zástupci: O. Behrends, L. Feddern a M. Kirchner, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ECB ze dne 3. března 2016 o odebrání bankoví licence společnosti Trasta Komercbanka AS

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že ECB nepřezkoumala a neposoudila důkladně a nestranně všechny skutečnosti, mimo jiné tím, že nereagovala na okolnost, že informace a dokumenty předložené místním lotyšským regulačním orgánem nebyly správné.

2.

Druhý žalobní důvod založený na tvrzení, že ECB porušila zásadu proporcionality, jelikož neuznala, že byla k dispozici alternativní opatření.

3.

Třetí žalobní důvod založený na tvrzení, že ECB porušila zásadu rovného zacházení.

4.

Čtvrtý žalobní důvod založený na tvrzení, že ECB porušila článek 91 a bod 75 odůvodnění nařízení nařízení o jednotném mechanismu dohledu (1) a dopustila se zneužití pravomoci.

5.

Pátý žalobní důvod založený na tvrzení, že ECB porušila zásadu legitimního očekávání a právní jistoty.

6.

Šestý žalobní důvod založený na tvrzení, že ECB porušila procesní pravidla včetně právo být vyslechnut, právo na přístup ke spisu, právo na dostatečné odůvodnění rozhodnutí, čl. 83 odst. 1 rámcového nařízení o jednotném mechanismu dohledu (2) a právo na spravedlivé správní řízení.


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63)..

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/52


Žaloba podaná dne 19. května 2016 – Walfood v. EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Věc T-248/16)

(2016/C 270/59)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Walfood SA (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: E. Cornu, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „CHATKA“ – Ochranná známka Evropské unie č. 943670

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. března 2016, ve věci R 150/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/52


Žaloba podaná dne 25. května 2016 – Portugalsko v. Komise

(Věc T-261/16)

(2016/C 270/60)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Portugalská republika (zástupci: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2016417 ze dne 17. března 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rozsahu, v němž vyloučilo z financování částku 385 762,22 eura odpovídající výdajům, které Portugalsko vykázalo v rámci zvláštní podpory upravené v článku 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, v účetních rocích 2011, 2012 a 2013;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 46 odst. 2 nařízení Komise č. 1122/2009 – dodržování ze strany portugalských orgánů všech norem týkajících se kontrol „dodatečných plateb na dojnici“ v rámci zvláštní podpory poskytnuté portugalskou vládou v souladu s článkem 68 nařízení č. 73/2009.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 31 odst. 2 nařízení Rady č. 1290/2005 z důvodu nesplnění požadavků stanovených Komisí v pokynech obsažených v dokumentu č. VI/5330/97 k uplatnění finanční opravy ve výši 2 %.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/53


Žaloba podaná dne 25. května 2016 – Řecká republika v. Evropská komise

(Věc T-272/16)

(2016/C 270/61)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, Α. Vasilopoulou a D. Ntourntoureka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), oznámené pod číslem C(2016) 1509 a vyhlášené v Úř. věst. L 75 ze dne 22. 3. 2016, s. 16:

a)

v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje z unijního financování výdaje v celkové výši 166 797 866,22 eur vynaložené z titulu přímých podpor oddělených od produkce v letech podání žádosti 2012 a 2013, a konkrétně v rozsahu, v němž stanoví: 1) paušální finanční opravu ve výši 25 % na rok 2012 a 2) paušální finanční opravu a jednorázovou finanční opravu na rok 2013;

b)

v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vylučuje z unijního financování výdaje v celkové výši 3 880 460,50 eur vynaložené v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013), a konkrétně v rozsahu, v němž stanoví: 1) paušální opravu ve výši 5 % na rozpočtové roky 2010 až 2013 v souvislosti s opatřením 125 a 2) jednorázovou opravu na rozpočtové roky 2011 až 2013;

c)

v rozsahu, v němž nebyly v plném rozsahu splněny povinnosti vyplývající z neodvolatelného rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T-107/14, neboť nedošlo k okamžitému vrácení částky 29 366 975,06 eur Řecké republice, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně osm žalobních důvodů znějících na zrušení napadeného rozhodnutí.

Pokud jde konkrétně o paušální opravu v celkové výši 166 797 866,22 eur uplatněnou na výdaje vynaložené z titulu přímých podpor oddělených od produkce v letech podání žádosti 2012 a 2013, předkládá Řecká republika tři žalobní důvody znějící na zrušení napadeného rozhodnutí.

První žalobní důvod týkající se opravy uplatněné na rok podání žádosti 2012 vychází z nesprávného výkladu a použití čl. 2 odst. 2 nařízení č. 796/2004 (1) [a pozdějších ustanovení čl. 2 písm. c) nařízení č. 1120/2009 (2)].

Druhý žalobní důvod, který se rovněž týká opravy uplatněné na rok podání žádosti 2012, vychází z nesprávného výkladu a použití pokynů (dokument VI/5330/97) v souvislosti s podmínkami, jež musí být splněny pro uplatnění paušální opravy ve výši 25 % na rok 2012; v rámci tohoto žalobního důvodu je konkrétně tvrzeno, že Komise překročila meze své posuzovací pravomoci, čímž porušila zásadu proporcionality (první část), a že výpočet finanční opravy je nesprávný (druhá část).

Třetí žalobní důvod týkající se opravy uplatněné na rok podání žádosti 2013 vychází z toho, že uvedená oprava je protiprávní a zneužívající, dále z toho, že její odůvodnění je rozporné, neboť spočívá na nesprávném výkladu a použití pokynů (dokument VI/5330/97), a z porušení zásad řádné správy, proporcionality a non bis in idem a práva žalobkyně na obhajobu.

Pokud jde následně o finanční opravu v oblasti rozvoje venkova (EZFRV) Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013), byly uplatněny čtyři žalobní důvody znějící na zrušení napadeného rozhodnutí.

Čtvrtý a pátý žalobní důvod týkající se opravy uplatněné z titulu opatření 125 vycházejí z neexistence právního základu, z nedostatku odůvodnění a z nesprávného skutkového zjištění, neboť řídící orgán vykonal své pravomoci v plném rozsahu a zcela v souladu s právem (čtvrtý žalobní důvod) a paušální finanční oprava 5 % na výdaje vynaložené za rozpočtový rok 2010 ve výši 506 480,19 eur byla uplatněna v rozporu s článkem 31 nařízení č. 1290/2005 (3) vzhledem k tomu, že tyto výdaje byly uskutečněny více než dvacet čtyři měsíců před písemným oznámením Komise členským státům o výsledcích kontrol.

Šestý žalobní důvod týkající se opravy uplatněné z titulu opatření 121 vychází z protiprávnosti rozhodnutí, neboť provedená oprava a za tím účelem použitá metoda výpočtu za pomoci analogického uplatnění článku 63 nařízení č. 809/2014 (4) jsou v rozporu s článkem 31 nařízení č. 1290/2005 a s pokyny (dokument Komise VI/5330/97) a vedou k výsledkům, které jsou ve srovnání s konstatovanými nedostatky nepřiměřené. Sedmý žalobní důvod, který je uplatňován podpůrně v souvislosti s týmž opatřením, vychází z neexistence právního základu, z nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí a z porušení pokynů (dokument Komise VI/5330/97).

Osmý žalobní důvod vychází jednak z porušení článku 266 SFEU týkajícího se povinnosti Komise přijmout opatření vyplývající z rozsudku Tribunálu, jelikož tím, že Komise nevrátila Řecké republice částku 29 366 975,06 eur, nesplnila povinnosti vyplývající z rozsudku Tribunálu ve věci T-107/14, a jednak z porušení zásad řádné správy, právní jistoty a loajální spolupráce mezi Komisí a členskými státy.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 141, s. 18).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 316, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, s. 69).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/55


Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

(Věc T-273/16)

(2016/C 270/62)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sun Media Ltd (Central Hong Kong, Hong-Kong Special Administrative Region od China) (zástupce: A. Schnider, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „METAPORN“ – Přihláška č. 11 819 281

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. března 2016, ve spojených věcech R 653/2015-2 a R 674/2015-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

určil, že EUIPO a – v případě, že předloží písemné vyjádření – další účastnice řízení před EUIPO ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní v řízení před Tribunálem a v odvolacím řízení před EUIPO

Dovolávané žalobní důvody

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení článků 75 a násl. nařízení č. 207/2009;

porušení povinnosti EUIPO vykonávat svou pravomoc v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/56


Žaloba podaná dne 27. května 2016 – Saleh Thabet v. Rada

(Věc T-274/16)

(2016/C 270/63)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobce: Saleh Thabet (Káhira, Egypt) (zástupci: B. Kennelly a J. Pobjoy, Barristers a G. Martin a M. Rushton, Solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/411 ze dne 18. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 74, s. 40) v rozsahu, v jakém se týká žalobce;

konstatoval, že čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 76, s. 63) a čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 76, s. 4) se na žalobkyni neuplatní, a aby v důsledku toho zrušil rozhodnutí (SZBP) 2016/411 v rozsahu, v jakém se jí týká,

uložil Radě náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce šest žalobních důvodů.

1.

Prvním žalobním důvodem tvrdí, že Rada neurčila právní základ čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2011/172/SZBP (dále jen „rozhodnutí“) a čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 270/2011 (dále jen (nařízení“). Není prokázáno, že Rada jakýmkoli způsobem zohlednila právní základ čl. 1 odst. 1 rozhodnutí při přijetí napadeného rozhodnutí, bez ohledu na výslovnou povinnost tak učinit uloženou článkem 5 rozhodnutí. Skutečnost, že čl. 1 odst. 1 mohl mít platný právní základ při přijetí dne 21. března 2011, neposkytuje trvalý právní základ v roce 2016 či později.

2.

Druhým žalobním důvodem tvrdí porušení svého práva podle článku 6 SEU, ve spojení s články 2 a 3 SFEU a články 47 a 48 Listiny základní práv Evropské unie, způsobené domněnkou Rady, že soudní řízení v Egyptě respektuje základní lidská práva.

3.

Třetím žalobním důvodem tvrdí, že Rada se dopustila zjevně nesprávných posouzení, když měla za to, že byla splněna kritéria pro zařazení žalobce do čl. 1 odst. 1 rozhodnutí a čl. 2 odst. 1 nařízení.

4.

Čtvrtým žalobním důvodem tvrdí, že Rada neuvedla přiměřené důvody pro znovuzařazení žalobce.

5.

Pátým žalobním důvodem tvrdí, že Rada porušila jeho právo na obhajobu, právo na řádnou správu a právo na účinný soudní přezkum. Konkrétně Rada neprovedla pečlivý a nestranný přezkum opodstatněnosti důvodů pro znovuzařazení s ohledem na tvrzení žalobce před znovuzařazením.

6.

Šestým žalobním důvodem tvrdí, že Rada bez odůvodnění a nepřiměřeně porušila jeho základní práva včetně práva na ochranu majetku a práva na ochranu dobrého jména. Dopad rozhodnutí Rady (SZBP) č. 2016/411 na žalobkyni je dalekosáhlý, jak vůči jeho majetku, tak celosvětově vůči jeho dobrému jménu. Rada neprokázala, že zmrazení majetku a finančních zdrojů žalobce souvisí s jakýmkoli legitimním cílem, nebo že je takovým legitimním cílem odůvodněna, a už vůbec, že by bylo přiměřené takovému legitimnímu cíli.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/57


Žaloba podaná dne 27. května 2016 – Mubarak a další v. Rada

(Věc T-275/16)

(2016/C 270/64)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Káhira, Egypt), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Káhira), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Káhira), Khadiga Mahmoud El Gammal (Káhira) (zástupci: B. Kennelly a J. Pobjoy, Barristers a G. Martin a M. Rushton, Solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/411 ze dne 18. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. 2016 L 74, s. 40), v rozsahu, v němž se uplatní na žalobce;

prohlásil, že se čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. 2011, L 76, s. 63) a čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. 2011, L 76, s. 4) nepoužijí v rozsahu, v němž se uplatňují na žalobce, a v důsledku toho zrušil rozhodnutí (SZBP) 2016/411 v rozsahu, v němž se uplatní na žalobce,

uložil Radě náhradu nákladů řízení vynaložených žalobci.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že Rada nevymezila náležitý právní základ pro čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2011/172/SZBP (dále jen „rozhodnutí“) a čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 270/2011 (dále jen „nařízení“). Neexistují důkazy o tom, že by Rada provedla při přijímání rozhodnutí (SZBP) 2016/411 jakýkoli přezkum čl. 1 odst. 1 rozhodnutí, přestože je tato povinnost výslovně zakotvena v článku 5 rozhodnutí. Skutečnost, že čl. 1 odst. 1 mohl mít platný právní základ v okamžiku, kdy byl poprvé dne 21. března 2011 přijat, nemůže tomuto ustanovení trvale poskytovat právní základ do roku 2016 či dále.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že Rada porušila práva žalobců podle článku 6 ve spojení s články 2 a 3 SEU a články 47 a 48 Listiny základních práv EU tím, že se domnívala, že soudní řízení v Egyptě je v souladu se základními lidskými právy.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že se Rada dopustila zjevně chybného posouzení, pokud měla za to, že kritérium pro uvedení žalobců na seznam uvedené v čl. 1 odst. 1 rozhodnutí a čl. 2 odst. 1 nařízení, bylo naplněno.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že Rada neposkytla vhodné odůvodnění pro opětovné uvedení žalobců na seznamu.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že Rada porušila práva žalobců na obhajobu, právo na řádnou správu a účinnou soudní ochranu. Rada zejména důsledně a nestranně neposoudila, zda dotčené důvody pro opětovné zařazení na seznam byly řádně odůvodněné s ohledem na vyjádření žalobců v době před opětovným zařazením na seznam.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z toho, že Rada neodůvodněně či nepřiměřeně porušila základní práva žalobců, včetně jejich práva na ochranu vlastnictví a dobré pověsti. Dopad napadeného rozhodnutí na žalobce je dalekosáhlý, ať je z hlediska k jejich majetku, tak i jejich celosvětové dobré pověsti. Rada neprokázala, že by zmrazení majetku a ekonomických zdrojů žalobců souviselo s jakýkoli legitimním účelem či jím bylo odůvodněno, a dokonce ani to, že by tato opatření byla přiměřená s ohledem na takový účel.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/58


Žaloba podaná dne 30 května 2016 – Inpost Paczkomaty v. Evropská komise

(Věc T-282/16)

(2016/C 270/65)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Krakow, Polsko) (zástupce: T. Proć, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) C(2015) 8236 ze dne 26. listopadu 2015 o státní podpoře SA.38869 (2014/N), kterou Polsko hodlá poskytnout ve prospěch podniku Poczta Polska jakožto úhradu čistých nákladů na povinnost poskytování všeobecné služby, která byla poskytována během let 2013 až 2015;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází jednak z porušení čl. 106 odst. 2 SFEU, neboť Komise měla nesprávně za to, že byly splněny požadavky části 2.6 bodu 19 rámce Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, a dále z porušení pravidel Smlouvy, která se týkají oblasti veřejných zakázek, a konečně z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. 1998, L 15, s. 14; zvl. vyd. 06/03, s. 71) (dále jen „poštovní směrnice“).

Opatření, která členské státy použijí pro financování poskytování všeobecných služeb, musí být v souladu jak se zásadou nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení, jež vyplývají z ustanovení Smlouvy o FEU, která se týkají svobod vnitřního trhu (a z nichž vyplývá požadavek na výběr poskytovatele všeobecné poštovní služby v rámci hospodářské soutěže), tak i s čl. 106 odst. 2 SFEU, k čemuž v projednávané věci nedošlo.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 106 odst. 2 SFEU, neboť Komise měla nesprávně za to, že byly splněny požadavky stanovené v části 2.2 bodu 14 a části 2.10 bodu 60 rámce Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.

Komise měla nesprávně za to, že vzhledem k tomu, že závazek veřejné služby, jejímž poskytováním byla pověřena Poczta Polska, splňuje požadavky vymezené v poštovní směrnici, není nezbytné provést veřejnou konzultaci či využít jiné vhodné prostředky, aby byly zohledněny zájmy uživatelů a poskytovatelů služeb, což má za cíl prokázat řádné zohlednění potřeb v oblasti všeobecné služby.

3.

Třetí žalobní důvod vychází jednak z porušení čl. 106 odst. 2 SFEU, neboť Komise měla nesprávně za to, že byly splněny požadavky vyplývající z části 2.9 bodu 52 rámce Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, a dále z porušení čl. 7 odst. 1, 3 a 5 poštovní směrnice.

Komise měla nesprávně za to, že vyrovnávací fondy jsou v souladu s požadavkem zákazu diskriminace, pokud jde jednotnou sazbu příspěvku, která činí maximálně 2 % z příjmů dosažených poskytovateli univerzálních služeb či obdobných služeb, které je nutno poskytovat, a to tím, že tyto sazby se použijí jednotně na veškeré účastníky trhu, což představuje diskriminaci, neboť poskytovatelé všeobecných služeb se nenacházejí ve stejné situaci jako poskytovatelé obdobných služeb.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 poštovní směrnice, neboť Komise souhlasila s tím, aby byly náklady univerzální služby financovány prostřednictvím určitých výlučných práv, která budou udělena podniku Poczta Polska.

Podle čl. 7 odst. 1 poštovní směrnice členské státy neudělí ani neponechají v platnosti výlučná nebo zvláštní práva k zavedení a poskytování poštovních služeb. Komise však bez jakékoli výhrady souhlasila s tím, že podniku Poczta Polska byla v rámci všeobecných poštovních služeb, které poskytuje, udělena výlučná a zvláštní práva.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z porušení ustanovení článku 102 ve spojení s ustanoveními čl. 106 odst. 1 SFEU.

Povinný nepřiměřený příspěvek do vyrovnávacích fondů vyvolá protisoutěžní účinek vyloučení z poštovního trhu.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z porušení článku 16 a čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Napadené rozhodnutí Komise zakotvuje režim (program) státní podpory, která představuje nepřiměřený zásah do vlastnického práva žalobkyně a nepřiměřeně omezuje její svobodu podnikání.

7.

Sedmý žalobní důvod vychází z porušení podstatných formálních náležitostí a porušení povinnosti uvést odůvodnění podle článku 296 SFEU.

Komise přesně nevymezila skutkové okolnosti, neboť několikrát odůvodnila své rozhodnutí fakticky nesprávným zjištěním. Kromě toho je jí vytýkáno nesprávné odůvodnění, které vyplývá z toho, že v rozporu s vlastní rozhodovací praxí nezohlednila coby přitěžující okolnost upuštění od výzvy k podávání nabídek za účelem posouzení dopadu na hospodářskou soutěž.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/60


Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Inpost v. Komise

(Věc T-283/16)

(2016/C 270/66)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Inpost S.A. (Krakov, Polsko) (zástupce: W. Knopkiewicz, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise (EU) C(2015) 8236 ze dne 26. listopadu 2015 o státní podpoře SA.38869 (2014/N), kterou Polsko zvažuje poskytnout společnosti Poczta Polska jako vyrovnání za čisté náklady vzniklé v letech 2013-2015 v souvislosti s povinností poskytovat všeobecné služby;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy, z nesprávného zjištění, že byly splněny požadavky bodu 19 (oddílu 2.6) Rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)], z porušení zásad Smlouvy týkajících se zadávání veřejných zakázek a z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, s. 14; dále jen „poštovní směrnice“)

Způsoby, jakými členské státy financují poskytování všeobecných služeb, musí být v souladu jak se zásadami zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení (včetně výběru poskytovatele všeobecné poštovní služby v souladu s pravidly hospodářské soutěže), vyplývajícími z ustanovení SFEU týkajících se svobod na vnitřním trhu, tak i s čl. 106 odst. 2 SFEU, což se v projednávané věci nestalo.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy a z nesprávného zjištění, že byly splněny požadavky bodu 14 (oddílu 2.2) a bodu 60 (oddílu 2.10) Rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)]

Evropská komise neprávem vycházela z toho, že jelikož povinnost poskytovat veřejné služby, přenesená na společnost Poczta Polska, odpovídá požadavkům stanoveným v poštovní směrnici, pak není nezbytné provádět veřejnou konzultaci nebo využívat jiných vhodných nástrojů umožňujících zohlednění zájmů uživatelů a poskytovatelů služeb jako důkaz o řádném zvážení potřeby veřejných služeb.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 106 odst. 2 Smlouvy, z nesprávného zjištění, že byly splněny požadavky bodu 52 (oddílu 2.9) Rámce [Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)], a z porušení čl. 7 odst. 1, 3 a 5 poštovní směrnice

Evropská komise neprávem vycházela z toho, že vyrovnávací fond splňuje požadavek zákazu diskriminace v souvislosti s jednotnou maximální částkou ve výši 2 % příjmů poskytovatele všeobecných služeb nebo rovnocenných služeb; toto procento povinného vkladu poskytovatelů platí jednotně pro všechny účastníky trhu, což je diskriminační, neboť situace poskytovatelů všeobecných služeb není stejná jako situace poskytovatelů rovnocenných služeb.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 poštovní směrnice, neboť Evropská komise akceptuje financování nákladů na všeobecnou službu prostřednictvím celé řady výlučných a zvláštních práv přiznaných společnosti Poczta Polska

Článek 7 odst. 1 poštovní směrnice stanoví, že již členské státy nesmí pro zavedení a poskytování poštovních služeb přiznávat výlučná nebo zvláštní práva a tato nesmí ani zachovat v platnosti. Komise současně akceptuje, že jsou společnosti Poczta Polska přiznána v souvislosti s všeobecnými službami, jež poskytuje, výlučná a zvláštní práva.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení článku 102 Smlouvy ve spojení s jejím čl. 106 odst. 1

Nepřiměřeně vysoký povinný vklad do vyrovnávacího fondu povede k „protisoutěžnímu uzavření přístupu na“ poštovní trh.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení článku 16 a čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie

Napadeným rozhodnutím se potvrzuje model (program) státní podpory, který v konečném výsledku vede k nepřiměřenému zásahu do práva žalobkyně na vlastnictví a k nepřiměřenému omezení její svobody podnikání.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení podstatných formálních náležitostí a z nedodržení povinnosti uvést odůvodnění podle článku 296 Smlouvy

Komise neprovedla řádné zjištění skutkového stavu a na mnoha místech odůvodnila rozhodnutí nesprávnými skutkovými okolnostmi. Komise se dopustila nesprávného odůvodnění též proto, že – v rozporu s vlastní rozhodovací praxí – nezohlednila neuskutečnění zadávacího řízení jako přitěžující okolnost v souvislosti s účinky na hospodářskou soutěž.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/61


Žaloba podaná dne 23. května 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

(Věc T-284/16)

(2016/C 270/67)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Diego Gulli (Janov, Itálie) (zástupci: M. Andreolini a F. Andreolini, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Lybera“ – Přihláška č. 12 155 743

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. března 2016, ve věci R 3219/2014-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/62


Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Belgie v. Komise

(Věc T-287/16)

(2016/C 270/68)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Belgické království (zástupci: J. C. Halleux a M. Jacobs, zmocněnci, ve spolupráci s É. Grégoirem a J. Mariani, advokáty)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 2016 v rozsahu, v němž se tímto rozhodnutím vylučuje z financování Evropskou unií ve vztahu k Belgickému království částka 9 601 619,00 eur (rozpočtová položka 6701);

podpůrně zčásti zrušil uvedené rozhodnutí o vyloučení částky 9 601 619 eur z financování Společenstvím, a to v rozsahu, v němž zahrnuje částku 4 106 470,02 eur, kterou již EZZF obdržel dříve;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení čl. 31 odst. 1 a čl. 32 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1), neboť Komise neprokázala, že výdaj uskutečněný belgickou platební agenturou není v souladu s právem Společenství, a že neexistence zpětně získaných částek či nesrovnalost jsou důsledkem nesrovnalostí či nedbalosti, které lze přičíst Belgickému úřadu pro intervence a náhrady (Bureau d’intervention et de restitution belge, BIRB)

2.

Druhý, podpůrně uplatněný žalobní důvod vychází z porušení čl. 31 odst. 2 nařízení č. 1290/2005 a zásady proporcionality, neboť vyloučená částka neodpovídá významu zjištěného nesouladu a nebyl vzat ohled na finanční újmu, kterou Evropská unie utrpěla.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/63


Žaloba podaná dne 3. června 2016 – Inox Mare v. Komise

(Věc T-289/16)

(2016/C 270/69)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Inox Mare Srl (Rimini, Itálie) (zástupce: R. Holzeisen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil Final Report OF/2013/0086/B1 THOR (2015) 40189 – 26.11.2015 z důvodu její zjevné protiprávnosti;

v důsledku toho zrušil Recommendation for action to be taken following an OLAF investigation THOR (2015) 4257 – 09.12.2015;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba směřuje proti napadeným aktům v rozsahu, v němž je v nich konstatováno, že žalobkyně po několik let neplatila clo a antidumpingové clo. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že dovezla značné množství spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli, přičemž spoléhala na správnost hromadného prohlášení filipínských celních orgánů ohledně údajného filipínského původu výrobků dodávaných dvěma filipínskými společnostmi, až do doby, kdy zjistila, že Evropská unie proti ní zahájila řízení o obcházení týkající se Filipín na základě podezření, že výše uvedené zboží bylo ve skutečnosti tchajwanského původu, a tudíž zasílané do Evropské unie přes Filipíny z Tchaj-wanu.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z napadnutelnosti aktů, proti kterým žaloba směřuje, na základě článku 263 SFEU.

Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že napadené akty, byť jejich označení může značit o opaku, jsou v zásadě závazné pro italské celní orgány a mají přímé právní účinky, které se dotýkají osobních a skutečných zájmů a práv žalobkyně, neboť mění její právní postavení, a to s ohledem na 1) povahu cel jakožto „Vlastních zdrojů Unie“ a povinností z nich vyplývajících pro členské státy, které jsou pověřeny pouze výběrem těchto cel, 2) povahu OLAF jakožto orgánu vedoucího správní vyšetřování, který nahrazuje Evropskou komisi při vnějším vyšetřování, 3) a úlohu Evropské komise jakožto orgánu nadaného výkonnými pravomocemi při uplatňování celního kodexu Evropské unie.

Dále tvrdí, že odmítnutí v tomto právním kontextu přímé napadnutelnosti ve smyslu článku 263 SFEU aktů OLAF napadených žalobkyní by vedlo k popření jejího základního práva na účinný procesní prostředek, a tudíž k porušení článku 47 Listiny základních práv EU a článku 13 EÚLP.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z protiprávnosti napadených aktů.

Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že Final Report OF/2013/0086/B1 – THOR (2015) 40189 neobsahuje některé podstatné náležitosti, jež jsou kogentně stanoveny normotvůrcem v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 (1), což vede k tomu, že tato zpráva je zjevně protiprávní a zcela postrádá důkazní hodnotu.

Napadený akt je stižen protiprávností v následujících ohledech: absence zmínek o procesních zárukách, osobách zapojených do vyšetřování, výslechu zákonných zástupců žalobkyně; porušení povinnosti předběžné právní kvalifikace, neodůvodněné a kontradiktorní vyloučení odpovědnosti příslušných orgánů, porušení povinnosti provést vyšetřování objektivně a nestranně a v souladu se zásadou presumpce neviny ze strany OLAF, jakož i chybné údaje z důvodu neprovedení dokazování v Závěrečné zprávě.

Z důvodu výše uvedené protiprávnosti je doporučení, jež Generální ředitelství OLAF adresovalo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica italiana, k přijetí veškerých nezbytných opatření k vymožení dlužných cel od žalobkyně, zcela právně nepodložené, a tudíž protiprávní.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. 2013, L 248, s. 1).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/64


Žaloba podaná dne 7. června 2016 – Fruits de Ponent v. Komise

(Věc T-290/16)

(2016/C 270/70)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Španělsko) (zástupci: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Evropské komisi povinnost nahradit společnostem Escarp. S. C. P., Agropecuaria Sebcar, S. L., a Rusfal 2000, S. L., škodu, kterou utrpěly v důsledku jejího jednání a její nečinnosti v souvislosti s narušením trhů s broskvemi a nektarinkami v hospodářském roce 2014, a zejména přijetím nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014;

uložil Evropské komisi povinnost uhradit:

společnosti Escarp, S. C. P., částku 121 085,11 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení;

společnosti Agropecuaria Sebcar, S. L., částku 162 540,46 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení;

společnosti Rusfal 2000, S. L., částku 28 808,99 eura zvýšenou o příslušné kompenzační úroky a úroky z prodlení, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem této žaloby je náhrada škody údajně způsobené jednáním a nečinností Evropské komise, když v hospodářském roce 2014 došlo k narušení trhů s broskvemi a nektarinkami, a zejména, nikoli však výlučně, přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (1) a č. 932/2014 (2).

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod, ve kterém tvrdí, že jsou splněny podmínky stanovené unijní judikaturou k přiznání nároku na náhradu škody z titulu mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie.

V této souvislosti zaprvé tvrdí, že se Komise svým jednáním a svou nečinností dopustila dostatečně závažného porušení norem, jejichž předmětem je přiznat jednotlivcům práva, jako je zásada povinnosti řádné péče, zásady poskytnutí pomoci a ochrany, zásada řádné správy, zakotvená v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, a v neposlední řadě zásada zákazu svévole.

Došlo k němu proto, že Komise při přijímání opatření k předejití narušení trhů s broskvemi a nektarinkami v létě 2014

přijala krizový mechanismus, který sama předtím označila za nenáležitý a neúčinný, neboť organizace producentů jej nevyužívají, protože jsou příliš malé a nemají prostředky k jeho využití;

neobstarala si informace o trhu;

jednala bez obstarání si náležitých údajů o staženích;

zasáhla opožděně.

Žalobkyně dále uvádí, že opatření týkající se spolufinancovaného stažení výrobků, propagace a bezplatného rozdělení byla objektivně nevhodná.

Tvrdí rovněž, že Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění.

Zadruhé tvrdí, že všem třem dotčeným společnostem byla způsobená skutečná a určitá škoda, která je navíc vyčíslitelná.

Zatřetí existuje mezi uvedenou škodou a protiprávním jednáním Komise příčinná souvislost.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. 2014, L 248, s. 1)

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. 2014, L 259, s. 2).


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/66


Žaloba podaná dne 13. června 2016 – East West Consulting v. Komise

(Věc T-298/16)

(2016/C 270/71)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: East West Consulting SPRL (Nandrin, Belgie) (zástupci: L. Levi a A. Tymen, avocats)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a odůvodněnou;

a v důsledku toho,

rozhodl o vzniku mimosmluvní odpovědnosti Evropské komise;

uložil žalované nahradit újmu utrpěnou žalobkyní předběžně vyčíslenou na částku 496 000 euro;

každopádně uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z dostatečně závažného porušení právních norem, kterého se Komise dopustila, když na základě rozhodnutí Komise 2008/969/ES, Euratom ze dne 16. prosince 2008 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami (Úř. věst. 2008, L 344, s. 125) aktivovala v systému včasného varování (EWS) výstrahu „W3b“ vůči žalobkyni na základě vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), přičemž identifikovala míru rizika spojeného s žalobkyní jako úspěšnou uchazečkou veřejné zakázky na služby týkající se projektu posílení boje proti nehlášené práci v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Tento žalobní důvod se dělí na pět částí:

První část, podle níž je rozhodnutí o výstraze žalobkyně v EWS (dále jen „rozhodnutí EWS“) protiprávní, neboť postrádá právní základ, je v rozporu s článkem 5 SEU a se základním právem na presumpci neviny;

Druhá část, podle níž je rozhodnutí EWS protiprávní, neboť porušuje zásadu právní jistoty, pokud jde o podmínky výstrahy „W3b“;

Třetí část, podle níž je rozhodnutí EWS protiprávní, neboť vede k porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, zásady řádné správy, práva na obhajobu, základního práva být vyslechnut, jakož i povinnosti uvést odůvodnění;

Čtvrtá část, uplatňována podpůrně, podle níž Komise porušila rozhodnutí EWS, povinnost uvést odůvodnění zakotvenou v článku 41 Listiny, povinnost řádné péče a zásady proporcionality;

Pátá část, podle níž je důvod zamítnutí dohody Komise protiprávní, jelikož porušuje zadávací dokumentaci.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z újmy utrpěné žalobkyní a z příčinné souvislosti mezi nesprávným jednáním Komise a touto újmou.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/67


Usnesení Tribunálu ze dne 6. června 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA

(Věc T-560/12) (1)

(2016/C 270/72)

Jednací jazyk: polština

Předseda šestého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 79, 16. 3. 2013.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/67


Usnesení Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Laboratoire Nuxe v. EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

(Věc T-537/14) (1)

(2016/C 270/73)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda sedmého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 329, 22.9.2014.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/67


Usnesení Tribunálu ze dne 31. května 2016 – Laboratorios Thea v. EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

(Věc T-84/15) (1)

(2016/C 270/74)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda osmého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 118, 13. 4. 2015.


Soud pro veřejnou službu

25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/68


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 14. června 2016 – Fernández González v. Komise

(Věc F-121/15) (1)

(„Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Zaměstnanec zaměstnaný v kabinetu evropského komisaře - Přijetí dočasného zaměstnance na základě čl. 2 písm. b) pracovního řádu ostatních zaměstnanců - Podmínka přerušení všech forem zaměstnání u Komise po dobu šesti měsíců - Bod 3.2 nóty Komise D(2005) 18064 ze dne 28. července 2005 o přijímání dočasných zaměstnanců podle čl. 2 písm. b) a d) pracovního řádu ostatních zaměstnanců na stálá pracovní místa v případě nedostatku úspěšných kandidátů z výběrových řízení“)

(2016/C 270/75)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Elia Fernández González (Brusel, Belgie) (zástupci: M. Casado García-Hirschfeld a É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci): C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o odmítnutí kandidatury žalobkyně na pracovní místo, které bylo předmětem oznámení o volném pracovním místě COM/2014/2036, založeného na nedodržení podmínky přerušení smlouvy na dobu šesti měsíců před přijetím zaměstnance, který byl předtím zaměstnán v platové třídě AT2c, na základě nóty GŘ HR D(2005) 18064 ze dne 28. července 2005, jakož i na náhradu údajně utrpěné majetkové a nemajetkové újmy

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Elií Fernández González.


(1)  Úř. věst. C 354, 26.10.2015, s. 57.


25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/69


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 10. června 2016 – HI v. Komise

(Věc F-133/15) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Článek 11 služebního řádu - Povinnost loajality - Článek 11a - Střet zájmů - Úředník pověřený dohledem nad projektem financovaným Unií - Rodinný vztah mezi tímto úředníkem a zaměstnancem přijatým pro potřeby projektu společností pověřenou uvedeným projektem - Disciplinární řízení - Disciplinární opatření - Přeřazení do nižší platové třídy - Legální složení disciplinární komise - Povinnost uvést odůvodnění - Délka řízení - Přiměřená lhůta - Porušení práva na obhajobu - Zásada ne bis in idem - Zjevně nesprávné posouzení - Přiměřenost sankce - Polehčující okolnosti“)

(2016/C 270/76)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: HI (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: C. Ehrbar a F. Simonetti, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o uložení sankce trvalého přeřazení žalobce o dvě platové třídy níže na základě vyšetřování týkajícího se střetu zájmů a na náhradu údajně utrpěné nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

HI ponese vlastní náklady řízení a nahradí všechny náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 414, 14.12.2015, s. 45.