ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 111

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
29. března 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 111/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2016/C 111/02

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. ledna 2016 o soudních prázdninách

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 111/03

Věc C-581/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 17. prosince 2015 – Manfred Naderhirn

3

2016/C 111/04

Věc C-663/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. prosince 2015 – Umweltverband WWF Österreich v. Landeshauptmann von Tirol

3

2016/C 111/05

Věc C-664/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. prosince 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd

4

2016/C 111/06

Věc C-679/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 17. prosince 2015 – Ultra-Brag AG v. Hauptzollamt Lörrach

5

2016/C 111/07

Věc C-686/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvatsko) dne 18. prosince 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. v. Željka Klafurić

6

2016/C 111/08

Věc C-700/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 31. prosince 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d. v. Slovinská republika

6

2016/C 111/09

Věc C-4/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polsko) dne 4. ledna 2016 – J. D. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

7

2016/C 111/10

Věc C-10/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

7

2016/C 111/11

Věc C-11/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Genova

8

2016/C 111/12

Věc C-12/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Autorità portuale di Genova

9

2016/C 111/13

Věc C-13/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 8. ledna 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme

10

2016/C 111/14

Věc C-15/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 11. ledna 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v. Ewald Baumeister

11

2016/C 111/15

Věc C-27/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Sofia-grad (Bulharsko) dne 18. ledna 2016 – Angel Marinkov v. Predsedatel na Daržavna agentsia za balgarite v čužbina

12

2016/C 111/16

Věc C-33/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 20. ledna 2016 – A Oy

13

2016/C 111/17

Věc C-46/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 27. ledna 2016 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA LS Customs Services

14

2016/C 111/18

Věc C-47/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 27. ledna 2016 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA Veloserviss

15

2016/C 111/19

Věc C-60/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) dne 3. února 2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

16

2016/C 111/20

Věc C-104/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. prosince 2015 ve věci T-512/12, Front Polisario v. Rada

17

 

Tribunál

2016/C 111/21

Spojené věci T-711/13 a T-716/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar v. OHIM – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S BAR) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství HARRY’S BAR — Starší národní obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Částečné zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

18

2016/C 111/22

Věc T-53/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. února 2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v. Komise Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace — Vrácení části vyplacených částek a paušální náhrada škody — Částečné nevydání rozhodnutí ve věci samé — Náklady způsobilé k financování Unií — Ustanovení stanovící smluvní pokutu — Zjevně nepřiměřená povaha

19

2016/C 111/23

Spojené věci T-84/14 a T-97/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar v. OHIM – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky HARRY’S NEW YORK BAR — Starší národní obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Částečné zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

19

2016/C 111/24

Věc T-164/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Calberson GE v. Komise Rozhodčí doložka — Program dodávek zemědělských produktů do Ruska — Dodávky hovězího masa — Nesplnění smluvních povinností intervenční agenturou — Rozhodné právo — Promlčení — Opožděné uvolnění některých jistot na provedení dodávky — Částečné zaplacení faktury za přepravu — Nedostatečná platba některých faktur v cizí měně — Úroky z prodlení

20

2016/C 111/25

Věc T-328/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Jannatian v. Rada Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Íránu s cílem zamezit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Omezení vstupu — Žaloba na neplatnost — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Mimosmluvní odpovědnost — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Morální újma

21

2016/C 111/26

Věc T-364/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Penny-Markt v. OHIM – Boquoi Handels (B! O) Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství B! O — Starší slovní ochranná známka Společenství bo — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

22

2016/C 111/27

Věc T-30/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. února 2016 – Infinite Cycle Works v. OHIM – Chance Good Ent. (INFINITY) Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství INFINITY — Starší slovní ochranná známka Společenství INFINI — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009

23

2016/C 111/28

Věc T-141/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2016 – SolarWorld a další v. Rada Žaloba na neplatnost — Dumping — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Konečné antidumpingové clo — Osvobození dovozu, kterého se týká přijatý závazek — Neoddělitelnost — Nepřípustnost

23

2016/C 111/29

Věc T-142/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2016 – SolarWorld a další v. Rada Žaloba na neplatnost — Dotace — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Konečné vyrovnávací clo — Osvobození dovozů, které jsou předmětem přijatého závazku — Neoddělitelnost — Nepřípustnost

24

2016/C 111/30

Věc T-36/15: Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2016 – Hispasat v. Komise Státní podpory — Digitální vysílání — Podpora na zavedení digitálního pozemního vysílání ve vzdálených nebo méně osídlených oblastech Kastilie-La Mancha — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Oprava tohoto rozhodnutí po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé

25

2016/C 111/31

Věc T-699/15: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2015 – City Train v. EUIPO (City Train)

26

2016/C 111/32

Věc T-742/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2015 DD proti rozsudku vydanému dne 8. října 2015 Soudem pro veřejnou službu ve spojených věcech F-106/13 a F-25/14, DD v. FRA

26

2016/C 111/33

Věc T-10/16: Žaloba podaná dne 14. ledna 2016 – GABO:mi v. Komise

28

2016/C 111/34

Věc T-23/16: Žaloba podaná dne 25. ledna 2016 – Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

29

2016/C 111/35

Věc T-26/16: Žaloba podaná dne 22. ledna 2016 – Řecká republika v. Komise

29

2016/C 111/36

Věc T-27/16: Žaloba podaná dne 25. ledna 2016 – Spojené království v. Komise

31

2016/C 111/37

Věc T-36/16: Žaloba podaná dne 26. ledna 2016 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (Odstíny zelené)

32

2016/C 111/38

Věc T-44/16: Žaloba podaná dne 26. ledna 2016 – Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Vyobrazení záplaty)

32

2016/C 111/39

Věc T-45/16: Žaloba podaná dne 1. února 2016 – Alfonso Egüed v. EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

33

2016/C 111/40

Věc T-52/16: Žaloba podaná dne 3. února 2016 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

34

2016/C 111/41

Věc T-54/16: Žaloba podaná dne 5. února 2016 – Netguru v. EUIPO (NETGURU)

34

2016/C 111/42

Věc T-56/16: Žaloba podaná dne 10. února 2016 – Oil Pension Fund Investment Company v. Rada

35

2016/C 111/43

Věc T-58/16: Žaloba podaná dne 11. února 2016 – Apax Partners v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

36

2016/C 111/44

Věc T-59/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-9/14, De Nicola v. EIB

37

2016/C 111/45

Věc T-60/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-55/13, De Nicola v. EIB

37

2016/C 111/46

Věc T-61/16: Žaloba podaná dne 12. února 2016 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master)

38

2016/C 111/47

Věc T-64/16: Žaloba podaná dne 15. února 2016 – Wieromiejczyk v. EUIPO (Tasty Puff)

39

2016/C 111/48

Věc T-67/16: Žaloba podaná dne 15. února 2016 – fleur ami v. EUIPO – 8 Seasons Design (Lampen)

39

2016/C 111/49

Věc T-68/16: Žaloba podaná dne 15. února 2016 – Deichmann v. EUIPO – Munich (zobrazení kříže na boční části tenisky)

40

2016/C 111/50

Věc T-70/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/13, De Nicola v. EIB

41

2016/C 111/51

Věc T-357/14: Usnesení Tribunálu ze dne 3. února 2016 – Experience Hendrix v. OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

42

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 111/52

Věc F-58/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. února 2016 – DE v. EMA Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Neobnovení smlouvy na dobu určitou — Článek 8 první pododstavec PŘOZ — Podstatná změna náplně práce zaměstnance — Přerušení kariérního postupu — Překvalifikování smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou — Vyloučení

43

2016/C 111/53

Věc F-140/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – ZZ a další v. Komise

43

2016/C 111/54

Věc F-145/15: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2015 – ZZ v. EIB

44

2016/C 111/55

Věc F-153/15: Žaloba podaná dne 28. prosince 2015 – ZZ a další v. ESVČ

44

2016/C 111/56

Věc F-1/16: Žaloba podaná dne 6. března 2016 – ZZ v. Parlament

45

2016/C 111/57

Věc F-125/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. února 2016 – Sesma Merino v. EUIPO

45


CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/1


Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

(2016/C 111/01)

Poslední publikace

Úř. věst. C 106, 21.3.2016

Dřívější publikace

Úř. věst. C 98, 14.3.2016

Úř. věst. C 90, 7.3.2016

Úř. věst. C 78, 29.2.2016

Úř. věst. C 68, 22.2.2016

Úř. věst. C 59, 15.2.2016

Úř. věst. C 48, 8.2.2016

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunál

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/2


ROZHODNUTÍ TRIBUNÁLU

ze dne 27. ledna 2016

o soudních prázdninách

(2016/C 111/02)

TRIBUNÁL,

s ohledem na čl. 41 odst. 2 jednacího řádu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Na soudní rok počínající dnem 1. září 2016 jsou dny soudních prázdnin ve smyslu čl. 41 odst. 2 a 6 jednacího řádu stanoveny takto:

Vánoce 2016: od pondělí 19. prosince 2016 do neděle 8. ledna 2017 včetně;

Velikonoce 2017: od pondělí 10. dubna 2017 do neděle 23. dubna 2017 včetně;

léto 2017: od pátku 21. července 2017 do neděle 3. září 2017 včetně.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost v den svého zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 27. ledna 2016.

Vedoucí soudní kanceláře

E. COULON

Předseda

M. JAEGER


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 17. prosince 2015 – Manfred Naderhirn

(Věc C-581/14)

(2016/C 111/03)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Manfred Naderhirn

Zúčastněné osoby: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG, Gundhild Mayr

Usnesením ze dne 15. října 2015 rozhodl Soudní dvůr následovně:

Předběžná otázka

Unijní právo je třeba vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která se jednak vyznačuje tím, že chybí vnitrostátní právní předpisy upravující otázku, jak má zohlednit soud v jím projednávaných případech skutečnost, že podle rozsudku Soudního dvora je třeba mít za to, že vnitrostátní právní předpis je v rozporu s unijním právem, a jednak se vyznačuje tím, že existují vnitrostátní právní předpisy, podle nichž je dotčený soud bezvýhradně vázán výkladem unijního práva podaným jiným vnitrostátním soudem, pokud by dotčený vnitrostátní soud nemohl na základě takového vnitrostátního právního předpisu zajistit, aby přednost unijního práva byla řádně zajištěna tím, že v rámci své pravomoci přijme za tímto účelem všechna nezbytná opatření.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. prosince 2015 – Umweltverband WWF Österreich v. Landeshauptmann von Tirol

(Věc C-663/15)

(2016/C 111/04)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Umweltverband WWF Österreich

Odpůrce: Landeshauptmann von Tirol

Další účastnice řízení: Ötztaler Wasserkraft GmbH

Předběžné otázky

1)

Přiznává článek 4 směrnice 2000/60/ES (1) ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, nebo směrnice 2000/60 jako taková, organizaci na ochranu životního prostředí v řízení, na které se nevztahuje posouzení vlivu na životní prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, práva, jejichž ochrana se na základě čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, která byla jménem Evropského společenství schválena rozhodnutím Rady č. 2005/370/ES ze dne 17. února 2015 (Aarhuská úmluva) zajistí prostřednictvím přístupu ke správnímu a soudnímu řízení?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

2)

Vyplývá z ustanovení Aarhuské úmluvy, že uplatnění těchto práv musí být umožněno již v řízení před správním orgánem, nebo postačí možnost domáhat se právní ochrany proti rozhodnutí správního orgánu před soudem?

3)

Je přípustné, aby vnitrostátní procesní právo (ustanovení § 42 AVG) od organizace na ochranu životního prostředí – stejně jako od jiných účastníků řízení – vyžadovalo, aby včas uplatnila své námitky již ve správním řízení, a nikoliv až ve fázi stížnosti ke správnímu soudu, jinak ztratí své postavení účastníka řízení i možnost podat stížnost ke správnímu soudu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, s. 1; Zvl. vyd. 15/05, s. 275).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. prosince 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Věc C-664/15)

(2016/C 111/05)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Odpůrce: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Předběžné otázky

1)

Přiznává článek 4 směrnice 2000/60/ES (1) ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, nebo směrnice 2000/60 jako taková, organizaci na ochranu životního prostředí v řízení, na které se nevztahuje posouzení vlivu na životní prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, práva, jejichž ochrana se na základě čl. 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, která byla jménem Evropského společenství schválena rozhodnutím Rady č. 2005/370/ES ze dne 17. února 2015 (Aarhuská úmluva) zajistí prostřednictvím přístupu ke správnímu a soudnímu řízení?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

2)

Vyplývá z ustanovení Aarhuské úmluvy, že uplatnění těchto práv musí být umožněno již v řízení před správním orgánem, nebo postačí možnost domáhat se právní ochrany proti rozhodnutí správního orgánu před soudem?

3)

Je přípustné, aby vnitrostátní procesní právo (ustanovení § 42 AVG) od organizace na ochranu životního prostředí – stejně jako od jiných účastníků řízení – vyžadovalo, aby včas uplatnila své námitky již ve správním řízení, a nikoliv až ve fázi stížnosti ke správnímu soudu, jinak ztratí své postavení účastníka řízení i možnost podat stížnost ke správnímu soudu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, s. 1; Zvl. vyd. 15/05, s. 275).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 17. prosince 2015 – Ultra-Brag AG v. Hauptzollamt Lörrach

(Věc C-679/15)

(2016/C 111/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ultra-Brag AG

Žalovaný: Hauptzollamt Lörrach

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 202 odst. 3 první odrážka celního kodexu (nařízení Rady [EHS] č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, dále jen „CK“) (1) vykládán v tom smyslu, že právnická osoba jakožto osoba, která dopravila zboží, se podle čl. 202 odst. 3 první odrážky CK stane dlužníkem, zakládá-li důvod pro protiprávní dovoz jednání v rámci pravomoci některého z jejích zaměstnanců, který není jejím zákonným zástupcem?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 202 odst. 3 druhá odrážka CK vykládán v tom smyslu, že

a)

právnická osoba se podílí na protiprávním vstupu (i tehdy), jestliže některý z jejích zaměstnanců, který není jejím zákonným zástupcem, se v rámci své pravomoci zúčastnil tohoto vstupu a

b)

v případě právnických osob účastnících se se protiprávního vstupu je třeba vzhledem k subjektivnímu znaku skutkové podstaty „a byla nebo měla si být vědoma“ zohlednit fyzickou osobu, kterou právnická osoba v této věci zaměstnává, třebaže se v této souvislosti nejedná o zákonného zástupce právnické osoby?

3)

V případě kladné odpovědi na první nebo na druhou otázku:

Musí být čl. 212a CK vykládán v tom smyslu, že při posuzování, zda nese jednání dotčené osoby znaky podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti, je třeba u právnických osob zohlednit výlučně jednání právnické osoby resp. jejich orgánů, nebo je jí třeba přičítat jednání fyzické osoby, která je u ní zaměstnána a která se věcí zabývá v rámci svých úkolů?


(1)  Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvatsko) dne 18. prosince 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. v. Željka Klafurić

(Věc C-686/15)

(2016/C 111/07)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Općinski sud u Velikoj Gorici

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Žalovaná: Željka Klafurić

Předběžná otázka

Jak je podle práva Unie počítána cena dodávané vody, která je fakturována pro každý byt v bytovém domě nebo pro rodinný dům? Platí občané Unie faktury za svou spotřebu vody tak, že platí pouze spotřebu skutečně zjištěnou na vodoměru, nebo platí navíc další položky nebo poplatky?


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 31. prosince 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d. v. Slovinská republika

(Věc C-700/15)

(2016/C 111/08)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: LEK Farmacevtska Družba d.d.

Odpůrkyně: Slovinská republika

Předběžné otázky

1)

Lze ustanovení kapitoly 30 KN vykládat v tom smyslu, že do této kapitoly nelze zařadit výrobek, jehož základní složkou je účinná látka (probiotické bakterie) obsažená v potravinových doplňcích, které jsou zařazeny do sazebníkové položky 2106 90 98 KN?

2)

Je pro účely zařazení do kapitoly 30 KN dostačující, že výrobek obsahující účinnou látku, která má obecně příznivé účinky na zdraví a která se často nachází v potravinových doplňcích, je výrobcem prezentován jako lék a jako takový je výrobcem uváděn na trh a podáván?

3)

Musí být s ohledem na vývoj práva Evropské unie v oblasti regulace trhu léčiv vykládán výraz „jasně definovaný terapeutický nebo profylaktický profil“ – který podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie představuje podmínku pro zařazení do kapitoly 30 KN – v tom smyslu, že odpovídá pojmu léčivý přípravek ve smyslu unijních právních předpisů v oblasti humánních léčivých přípravků?


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polsko) dne 4. ledna 2016 – J. D. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Věc C-4/16)

(2016/C 111/09)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Účastníci původního řízení

Odvolatel: J. D.

Odpůrce: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Předběžná otázka

Je třeba pojem, vodní energie‘ jakožto obnovitelný zdroj energie obsažený v čl. 2 písm. a) ve spojení s čl. 5 odst. 3 a bodem 30 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (1) chápat tak, že zahrnuje pouze energii vyrobenou ve vodních elektrárnách, které využívají spádu vnitrozemských povrchových vod, včetně spádu řek, nebo také energii vyrobenou ve vodní elektrárně (která není přečerpávací elektrárnou ani elektrárnou s čerpadlem), jež se nachází v místě, kde se vypouští průmyslové odpadní vody jiného podniku?


(1)  Úř. věst. L 140 s. 16.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

(Věc C-10/16)

(2016/C 111/10)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Genova

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ignazio Messina & C. SpA

Odpůrce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

Předběžné otázky

1)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986 (1), jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující [do] italského přístavu?

2)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů nebo úloh a činností, které nejsou výslovně kompenzovány poplatkem?

3)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, které zajišťují jiné subjekty, než je orgán, do jehož rozpočtu je poplatek odváděn?

4)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, avšak nebyly určeny jednotlivé náklady, které mají být kompenzovány, takže nelze předem ani zpětně ověřit, na jaké služby byly náklady skutečně kompenzovány [a] za jakých podmínek a v jaké výši tento poplatek skutečně kompenzoval tyto služby?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi (Úř. věst. L 378, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 174).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Genova

(Věc C-11/16)

(2016/C 111/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Genova

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ignazio Messina & C. SpA

Odpůrce: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Genova

Předběžné otázky

1)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986 (1) , jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující [do] italského přístavu?

2)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů nebo úloh a činností, které nejsou výslovně kompenzovány poplatkem?

3)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, které zajišťují jiné subjekty, než je orgán, do jehož rozpočtu je poplatek odváděn?

4)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, avšak nebyly určeny jednotlivé náklady, které mají být kompenzovány, takže nelze předem ani zpětně ověřit, na jaké služby byly náklady skutečně kompenzovány [a] za jakých podmínek a v jaké výši tento poplatek skutečně kompenzoval tyto služby?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi (Úř. věst. L 378, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 174).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Genova (Itálie) dne 7. ledna 2016 – Ignazio Messina & C. SpA v. Autorità portuale di Genova

(Věc C-12/16)

(2016/C 111/12)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Genova

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ignazio Messina & C. SpA

Odpůrce: Autorità portuale di Genova

Předběžné otázky

1)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986 (1), jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující [do] italského přístavu?

2)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů nebo úloh a činností, které nejsou výslovně kompenzovány poplatkem?

3)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, které zajišťují jiné subjekty, než je orgán, do jehož rozpočtu je poplatek odváděn?

4)

Brání nařízení EHS č. 4055/1986, jak je vykládáno Soudním dvorem, použití takových vnitrostátních právních předpisů, jako je nařízení prezidenta republiky č. 107/2009, které stanoví placení poplatku podle toho, zda se jedná o plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu ve státě mimo EU nebo plavidla pocházející z přístavu nebo směřující do přístavu Evropské unie, v případě, že je tento rozdíl odůvodněn vykonáváním funkcí veřejných orgánů, avšak nebyly určeny jednotlivé náklady, které mají být kompenzovány, takže nelze předem ani zpětně ověřit, na jaké služby byly náklady skutečně kompenzovány [a] za jakých podmínek a v jaké výši tento poplatek skutečně kompenzoval tyto služby?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi (Úř. věst. L 378, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 174).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 8. ledna 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Věc C-13/16)

(2016/C 111/13)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Odpůrce: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

Předběžná otázka

Má být věta „je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů […] třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány“, která je uvedena v čl. 7 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vykládána v tom smyslu, že státní policie je povinna sdělit Rīgas satiksme osobní údaje, jež posledně jmenovaný subjekt požaduje a jež jsou nezbytné k podání žaloby v občanskoprávním řízení? Má na zodpovězení této otázky dopad okolnost, že osoba cestující ve vozidle taxislužby, jejíž údaje má Rīgas satiksme v úmyslu získat, byla v okamžiku nehody nezletilá, jak vyplývá z procesních písemností?


(1)  Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 11. ledna 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v. Ewald Baumeister

(Věc C-15/16)

(2016/C 111/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Odpůrce: Ewald BaumeisterE

Další účastník řízení: Frank Schmitt jako insolvenční správce majetku společnosti Phoenix Kapitaldienst GmbH

Předběžné otázky

1)

a)

Spadají pod pojem „důvěrné informace“ ve smyslu čl. 54 odst. 1 druhé věty směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (1) ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 06/07, s. 263, dále jen „směrnice 2004/39/ES“), a tudíž i pod pojem „služební tajemství“ podle čl. 54 odst. 1 první věty směrnice 2004/39 nezávisle na dalších podmínkách všechny informace související s podnikem, které regulovaný podnik poskytl orgánu dohledu?

b)

Zahrnuje „úřední tajemství“ jako součást služebního tajemství ve smyslu čl. 54 odst. 1 první věty směrnice 2004/39/ES nezávisle na dalších podmínkách všechna vyjádření orgánu dohledu obsažená ve spisech včetně jeho korespondence s jinými orgány?

V případě záporné odpovědi na otázky a) nebo b):

c)

Je třeba vykládat ustanovení týkající se služebního tajemství obsažené v čl. 54 odst. 1 směrnice 2004/39/ES v tom smyslu, že pro účely kvalifikace informací jako důvěrných

aa)

záleží na tom, zda tyto informace podle své podstaty spadají pod pojem „služební tajemství“, nebo zda by přístup k informacím mohl konkrétně a skutečně narušit zájem na zachování jejich důvěrnosti, nebo

bb)

je třeba zohlednit jiné okolnosti, při jejichž existenci informace spadají pod pojem „služební tajemství“, nebo

cc)

se orgán dohledu může ohledně podnikových informací regulované instituce obsažených v jeho spisech a ohledně souvisejících písemností orgánu dohledu odvolávat na vyvratitelnou domněnku, že jsou v tomto ohledu dotčena obchodní nebo úřední tajemství?

2)

Je třeba vykládat pojem „důvěrné informace“ ve smyslu čl. 54 odst. 1 druhé věty směrnice 2004/39/ES v tom smyslu, že pro účely kvalifikace informace, která souvisí s podnikem a byla poskytnuta orgánem dohledu, jakožto obchodního tajemství, které je třeba chránit, respektive jakožto informace, kterou je třeba jinak chránit, záleží výhradně na okamžiku poskytnutí informace orgánu dohledu?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

3)

Je při otázce, zda je třeba chránit informaci související s podnikem bez ohledu na změny ekonomického prostředí jako obchodní tajemství, a tudíž spadá pod pojem „služební tajemství“ podle čl. 54 odst. 1 druhé věty směrnice 2004/39/ES, třeba všeobecně vycházet z časového omezení – například v délce pěti let –, po jehož překročení platí vyvratitelná domněnka, že informace ztratila svou ekonomickou hodnotu? Platí totéž pro úřední tajemství?


(1)  Úř. věst. L 145, s. 1.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Sofia-grad (Bulharsko) dne 18. ledna 2016 – Angel Marinkov v. Predsedatel na Daržavna agentsia za balgarite v čužbina

(Věc C-27/16)

(2016/C 111/15)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad – Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Žalobce: Angel Marinkov

Žalovaný: Predsedatel na Daržavna agentsia za balgarite v čužbina

Předběžné otázky

1)

Je třeba [čl. 14] odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (1) a čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (2), vykládat v tom smyslu, že jsou dostatečně jasné a přesné a tudíž se uplatní na právní postavení úředníka propuštěného z veřejné služby, pokud:

a)

se toto propuštění uskutečnilo z důvodu snižování počtu totožných služebních míst (funkcí), jako je místo zastávané touto propuštěnou osobu a dalšími úředníky – a to muži i ženami;

b)

k propuštění došlo na základě neutrálního předpisu vnitrostátního práva;

c)

v uvedeném případě ukončení služebního poměru vnitrostátní právní předpisy nestanoví žádná kritéria a žádné povinnosti posoudit všechny osoby potenciálně dotčené takovým ukončením služebního poměru a ani žádnou povinnost odůvodnit propuštění konkrétní osoby?

2)

Je třeba vykládat [čl. 14] odst. 1 písm. b) směrnice 2006/54, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2000/78 ve spojení s články 30, 47 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních svobod v tom smyslu, že umožňují takové vnitrostátní opatření podle čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, jako je článek 21 zákona o ochraně před diskriminací (zákon za zaščita od diskriminacija), posuzovaný ve spojení s čl. 106 odst. 1 bodem 2 zákona o úřednících (zákon za daržavnija služitel), pokud tato právní úprava v případě propuštění úředníka veřejné služby popsaném v první předběžné otázce (propuštění z důvodu snížení počtu služebních míst, která byla obsazena muži i ženami) výslovně nestanoví žádnou povinnost provést výběr a nestanoví žádná kritéria jako součást práva provést propuštění – které správní a soudní praxe připouští pouze tehdy, pokud orgán příslušný pro propouštění schválil na základě vlastního volného uvážení postup a kritéria – zatímco v totožném případě propuštění zaměstnance veřejné služby byla normativně stanovena povinnost provést výběr a byla stanovena kritéria pro uskutečnění výběru jakožto součást práva tohoto správního orgánu na propouštění?

3)

Je třeba [čl. 14] odst. 1 písm. c) směrnice 2006/54, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2000/78 ve spojení s článkem 30, 47 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv vykládat v tom smyslu, že propuštění zaměstnance veřejné služby bylo neoprávněné, a tudíž neslučitelné s uvedenou právní úpravou pouze tehdy, pokud správní orgán neprovedl žádný výběr a neuplatnil žádná objektivní kritéria, případně neuvedl žádné důvody pro své rozhodnutí pro ukončení služebního poměru konkrétní osoby v případě, že tato osoba zastávala totožné služební místo jako jiné osoby, muži i ženy, a k propuštění došlo na základě neutrálního právního předpisu?

4)

Je třeba vykládat články 18 a 25 směrnice 2006/54 ve spojení s článkem 30 Listiny základních práv v tom smyslu, že odpovídají zásadě proporcionality a připouštějí takovou vnitrostátní právní úpravu, jako je úprava, která v případě protiprávního propuštění stanoví náhradu škody a uplatní se i v případech porušení unijní zásady rovného zacházení v oblasti zaměstnání a povolání a stanoví maximální náhradu škody v délce nejvýše šesti měsíců a určuje její výši na úrovni základního platu podle zastávaného služebního místa, ale pouze v případě, že tato osoba je nezaměstnaná nebo má nižší plat, a to za předpokladu, že nárok osob na znovujmenování na stejné služební místo existuje odděleně a není součástí jejího nároku na náhradu škody podle vnitrostátního práva příslušného členského státu?


(1)  Úř. věst. L 204, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 303, s. 16.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 20. ledna 2016 – A Oy

(Věc C-33/16)

(2016/C 111/16)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastnice původního řízení

Stěžovatelka: A Oy

Zúčastněná: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 148 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (1) vykládán v tom smyslu, že nakládka a vykládka lodi představují služby ve smyslu tohoto ustanovení, které jsou ve smyslu čl. 148 písm. a) této směrnice určeny pro bezprostřední potřeby nákladu námořních lodí?

2)

Musí být čl. 148 písm. d) směrnice 2006/112/ES, s ohledem na bod 24 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Elmeka, spojené věci C 181/04 až C 183/04, podle nějž nelze osvobození stanovené v tomto ustanovení rozšířit na služby, které jsou poskytnuty ve stadiu předcházejícím prodeji, vykládán v tom smyslu, že to platí i pro službu, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, u níž služba, kterou na prvním stupni obratu poskytl subdodavatel společnosti A Oy, zahrnuje službu fyzicky bezprostředně zaměřenou na náklad, kterou společnost A Oy dále fakturuje spedičnímu nebo dopravnímu podniku?

3)

Musí být čl. 148 písm. d) směrnice 2006/112/ES, s ohledem na bod 24 výše uvedeného rozsudku Soudního dvora Evropské unie, podle nějž osvobození stanovené v tomto ustanovení platí jen pro služby poskytnuté přímo rejdaři, vykládán v tom smyslu, že v něm stanovené osvobození se neuplatní, pokud je služba poskytnuta osobě oprávněné disponovat s nákladem, například vývozci nebo dovozci zboží?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 27. ledna 2016 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „LS Customs Services“

(Věc C-46/16)

(2016/C 111/17)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Valsts ieņēmumu dienests

Odpůrkyně: SIA „LS Customs Services“

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává Celní kodex Společenství (1), vykládán v tom smyslu, že metoda stanovená v uvedeném článku se použije i tehdy, když k dovozu zboží a jeho propuštění do volného oběhu na celním území Společenství došlo v důsledku odnětí zboží celnímu dohledu během tranzitu, přičemž jde o zboží, které nepodléhá dovoznímu clu a nebylo prodáno k vývozu na celní území Společenství, ale k vývozu mimo celní území Společenství?

2)

Má být výraz „postupně“ uvedený v článku 30 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává Celní kodex Společenství, v souvislosti s právem na řádnou správu zakotveným v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, a se zásadou povinnosti odůvodnění, vykládán v tom smyslu, že k učinění závěru, že se použije metoda uvedená v článku 31, musí celní správa v každém správním aktu odůvodnit, proč za daných okolností nelze použít metody určení celní hodnoty zboží stanovené v článku 29 či článku 30?

3)

Stačí pro nepoužití postupu podle čl. 30 odst. 2 písm. a) Celního kodexu, když celní správa uvede, že nemá k dispozici náležité informace, nebo musí celní správa získat informace od producenta?

4)

Musí celní správa odůvodnit nepoužití postupů podle čl. 30 odst. 2 písm. c) a d) Celního kodexu, když určí cenu podobného zboží na základě čl. 151 odst. 3 nařízení č. 2454/93 (2)?

5)

Musí rozhodnutí celní správy obsahovat vyčerpávající odůvodnění ohledně existence informací dostupných ve Společenství, nebo může celní správa toto odůvodnění uvést později v soudním řízení a předložit podrobnější důkazy?


(1)  Úř. věst. L 302, s. 1.

(2)  Úř. vest. L 253, s. 1.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 27. ledna 2016 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „Veloserviss“

(Věc C-47/16)

(2016/C 111/18)

Jednací jazyk: lotyšština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastníci původního řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Valsts ieņēmumu dienests

Žalobkyně: SIA „Veloserviss“

Předběžné otázky

1)

Musí být povinnost dovozce jednat v dobré víře, která je uvedena v čl. 220 odst. 2 písm. b) nařízení Rady č. 2913/92 (1) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, konkretizována v tom smyslu, že

a)

zahrnuje povinnost dovozce ověřit okolnosti, za kterých bylo vydáno osvědčení „A“, které obdržel vývozce (osvědčení o dílech, které tvoří zboží, role vývozce při výrobě zboží atd.)?

b)

dovozce nejednal v dobré víře z toho pouhého důvodu, že v dobré víře nejednal vývozce (například když vývozce nesdělí celním orgánům země vývozu skutečný původ nákladů, hodnotu dílů, které tvoří zboží, atd.)?

c)

povinnost jednat v dobré víře nebyla splněna z toho pouhého důvodu, že vývozce poskytl celním orgánům země vývozu nesprávnou informaci, a to i tehdy, když se samotné celní orgány při vydání osvědčení dopustily chyb?

2)

Může být povinnost dovozce jednat v dobré víře, která je uvedena v čl. 220 odst. 2 písm. b) nařízení Rady č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, dostatečně prokázána prostřednictvím obecného popisu situace, který je uveden v oznámení OLAF, a prostřednictvím závěrů OLAF, nebo jsou vnitrostátní celní orgány přesto povinny opatřit dodatečné důkazy o jednání vývozce?


(1)  Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) dne 3. února 2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

(Věc C-60/16)

(2016/C 111/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mohammad Khir Amayry

Žalovaný: Migrationsverket

Předběžné otázky

1)

Může být, v případě, že žadatel o azyl v době, kdy příslušný členský stát vyhoví žádosti o jeho převzetí, není zajištěn, avšak je zajištěn později – z toho důvodu, že až později je zjištěno, že existuje vážné nebezpečí jeho útěku – lhůta šesti týdnů uvedená v čl. 28 odst. 3 nařízení č. 604/2013 (1) počítána ode dne jeho zajištění, nebo má být počítána od jiného okamžiku, a pokud ano, od kterého?

2)

Brání článek 28 nařízení, v případě, že žadatel o azyl není zajištěn v době, kdy příslušný členský stát vyhoví žádosti o jeho převzetí, použití vnitrostátních právních předpisů, která ve Švédsku stanoví, že do doby výkonu rozhodnutí o [přemístění] nesmí být cizinec zajištěn po dobu delší než dva měsíce, neexistují-li závažné důvody pro to, aby byl zajištěn po delší dobu, a pokud takové závažně důvody existují, může být cizinec zajištěn po dobu nejvýše tří měsíců, případně nejvýše po dobu dvanácti měsíců, je-li pravděpodobné, že výkon rozhodnutí bude trvat déle, a to z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany cizince nebo proto, že dochází k průtahům při získávání potřebných dokumentů?

3)

Je-li obnoveno řízení o výkonu rozhodnutí v případě, kdy skončil odkladný účinek odvolání nebo žádosti o přezkum (viz čl. 27 odst. 3), začíná běžet nová lhůta šesti týdnů k výkonu rozhodnutí o přemístění, nebo má být tato lhůta zkrácena, například o počet dnů, po které byla dotčená osoba zajištěna poté, co příslušný členský stát vyhověl žádosti o její převzetí či přijetí zpět?

4)

Má nějaký význam skutečnost, že žadatel o azyl, který se odvolal proti rozhodnutí o přemístění, sám nepožádal o to, aby byl výkon rozhodnutí o přemístění odložen, dokud nebude rozhodnuto o jeho odvolání (viz čl. 27 odst. 3 písm. c) a čl. 27 odst. 4)?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, s. 31).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/17


Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. prosince 2015 ve věci T-512/12, Front Polisario v. Rada

(Věc C-104/16 P)

(2016/C 111/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: A. de Elera-San Miguel Hurtado a A. Westerhof Löfflerová, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Evropská komise

Návrhová žádání

zrušit rozsudek Tribunálu ve věci T-512/12,

vydat konečné rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem kasačního opravného prostředku, ve smyslu zamítnutí žaloby Front Polisario (dále jen „žalobkyně“) na neplatnost napadeného aktu a

uložit žalobkyni náhradu nákladů vynaložených Radou v řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá Rada několik důvodů vycházejících z nesprávného právního posouzení.

Rada zaprvé uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že je žalobkyně aktivně legitimována k předložení věci soudu Evropské unie.

Zadruhé tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že žalobkyně byla zrušeným rozhodnutím bezprostředně a osobně dotčena.

Zatřetí Tribunálu vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení, když napadený akt zrušil na základě důvodu, který žalobkyně neuplatnila a proti němuž se Rada neměla možnost bránit.

Začtvrté Rada Tribunálu vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že Rada byla povinna před přijetím zrušeného rozhodnutí zkoumat možný dopad činností spojených s výrobou produktů, na něž se vztahuje dohoda uzavřená prostřednictvím zrušeného rozhodnutí, na lidská práva obyvatel Západní Sahary.

Zapáté se měl Tribunál dopustit nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že Rada byla povinna před přijetím zrušeného rozhodnutí zkoumat, zda nic nenasvědčuje tomu, že by podle dohody uzavřené prostřednictvím uvedeného rozhodnutí mohly být přírodní zdroje území Západní Sahary, které je pod marockou kontrolou, využívány na úkor obyvatel tohoto území a že by jejich využívání mohlo vést k porušování jejich základních práv.

Na posledním místě Rada tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když přistoupil k částečnému zrušení sporného rozhodnutí, jež mělo za následek změnu jeho podstaty


Tribunál

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar v. OHIM – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

(Spojené věci T-711/13 a T-716/13) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství HARRY’S BAR - Starší národní obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Částečné zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 111/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Harrys Pubar AB (Göteborg, Švédsko) (zástupce: L.-E. Ström, advokát) (věc T-711/13); a Harry’s New York Bar SA (Paříž, Francie) (zástupce: S. Arnaud, advokát) (věc T-716/13)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: V. Melgar, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Harry’s New York Bar SA (věc T-711/13); a Harrys Pubar AB (vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem ve věci T-716/13)

Předmět věci

Dvě žaloby podané proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 8. října 2013 (spojené věci R 946/2012-1 a R 995/2012-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Harrys Pubar AB a společností Harry’s New York Bar SA

Výrok

1.

Ve věci T-711/13 se body 1 výroku rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 8. října 2013 (spojené věci R 946/2012-1 a R 995/2012-1)týkající se námitkového řízení mezi společností Harrys Pubar AB a společností Harry’s New York Bar SA, zrušují.

2.

Ve věci T-716/13 se žaloba společnosti Harry’s New York Bar SA zamítá.

3.

Společnost Harry’s New York Bar SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Harrys Pubar v řízení před Tribunálem, jakož i náklady řízení vynaložené společností Harrys Pubar v rámci řízení před odvolacím senátem OHIM. OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Harrys Pubar v řízení před Tribunálem


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. února 2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v. Komise

(Věc T-53/14) (1)

(„Rozhodčí doložka - Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace - Vrácení části vyplacených částek a paušální náhrada škody - Částečné nevydání rozhodnutí ve věci samé - Náklady způsobilé k financování Unií - Ustanovení stanovící smluvní pokutu - Zjevně nepřiměřená povaha“)

(2016/C 111/22)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Německo) (zástupci: původně M. Núñez Müller a T. Becker, poté M. Núñez Müller, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a F. Moro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na určení, že Komise nemá právo od žalobkyně požadovat vrácení záloh zaplacených na základě tří smluv, a dále, že žalobkyně není povinna zaplatit Komisi paušální náhradu škody

Výrok rozsudku

1)

Již není na místě rozhodovat o druhé a třetí části návrhových žádáních žaloby.

2)

Částky, které má zaplatit společnost Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH z důvodu paušální náhrady škody, se snižují na částku odpovídající 10 % záloh, které měly být zaplaceny na základě smluv týkajících se projektů HyWays, HyApproval a HarmonHy.

3)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

4)

Společnost Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 129, 28.4.2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar v. OHIM – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Spojené věci T-84/14 a T-97/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky HARRY’S NEW YORK BAR - Starší národní obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Částečné zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 111/23)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Harrys Pubar AB (Göteborg, Švédsko) (zástupce: L.-E. Ström, advokát) (věc T-84/14); a Harry’s New York Bar SA (Paříž, Francie) (zástupce: S. Arnaud, advokát) (věc T-97/14)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: V. Melgar, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Harry’s New York Bar SA (věc T-84/14); a Harrys Pubar AB (vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem ve věci T-97/14)

Předmět věci

Dvě žaloby podané proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 14. listopadu 2013 (spojené věci R 1038/2012-1 a R 1045/2012-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Harrys Pubar AB a společností Harry’s New York Bar SA.

Výrok

1.

Ve věci T-84/14 se body 1 výroku rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 14. listopadu 2013 (spojené věci R 1038/2012-1 a R 1045/2012-1)týkající se námitkového řízení mezi společností Harrys Pubar AB a společností Harry’s New York Bar SA, zrušují.

2.

Ve věci T-97/14 se žaloba společnosti Harry’s New York Bar SA zamítá.

3.

Společnost Harry’s New York Bar SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených společností Harrys Pubar v řízení před Tribunálem, jakož i náklady řízení vynaložené společností Harrys Pubar v rámci řízení před odvolacím senátem OHIM. OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu třetinu nákladů řízení vynaložených společností Harrys Pubar v řízení před Tribunálem.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Calberson GE v. Komise

(Věc T-164/14) (1)

(„Rozhodčí doložka - Program dodávek zemědělských produktů do Ruska - Dodávky hovězího masa - Nesplnění smluvních povinností intervenční agenturou - Rozhodné právo - Promlčení - Opožděné uvolnění některých jistot na provedení dodávky - Částečné zaplacení faktury za přepravu - Nedostatečná platba některých faktur v cizí měně - Úroky z prodlení“)

(2016/C 111/24)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Francie) (zástupci: T. Gallois a E. Dereviankine, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a I. Galindo Martín, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Francouzská republika (zástupci: D. Colas a C. Candat, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 272 SFEU, kterou se žalobkyně domáhá, aby byla Komisi uložena povinnost k náhradě škody, která žalobkyni vznikla v důsledku pochybení, jichž se údajně dopustila intervenční agentura FranceAgriMer v rámci provádění zakázky týkající se přepravy hovězího masa do Ruska v souladu s nařízením Komise (ES) č. 111/1999 ze dne 18. ledna 1999, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2802/98 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace (Úř. věst. L 14, s. 3; Zvl. vyd. 03/24, s. 296) a nařízením Komise (ES) č. 1799/1999 ze dne 16. srpna 1999 o dodávkách hovězího masa do Ruska (Úř. věst. L 217, s. 20).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Calberson GE se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Francouzská republika ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 16. 6. 2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Jannatian v. Rada

(Věc T-328/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Íránu s cílem zamezit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Omezení vstupu - Žaloba na neplatnost - Nevydání rozhodnutí ve věci samé - Mimosmluvní odpovědnost - Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům - Morální újma“)

(2016/C 111/25)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Mahmoud Jannatian (Teherán, Írán) (zástupkyně: I. Smith Monnerville a S. Monnerville, advokátky)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: F. Naert a M. Bishop, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39); rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413 (Úř. věst. L 281, s. 81); nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 (Úř. věst. L 281, s. 1); nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1), jakož i prováděcího nařízení Rady (EU) č. 350/2012 ze dne 23. dubna 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 522/2013 ze dne 6. června 2013, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1203/2013 ze dne 26. listopadu 2013 a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 397/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterými se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 110, s. 17, Úř. věst. L 208, s. 2, Úř. věst. L 282, s. 16, Úř. věst. L 356, s. 55, Úř. věst. L 156, s. 3, Úř. věst. L 316, s. 1, a Úř. věst. L 119, s. 1), v rozsahu, v jakém se uvedené akty týkají žalobce, a návrh na náhradu údajně způsobené újmy.

Výrok rozsudku

1)

V rozsahu, v němž žaloba směřuje ke zrušení rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP; rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413; nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007, a nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení č. 961/2010, jakož i prováděcího nařízení Rady (EU) č. 350/2012 ze dne 23. dubna 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 522/2013 ze dne 6. června 2013, prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1203/2013 ze dne 26. listopadu 2013 a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 397/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterými se provádí nařízení č. 267/2012, již o ní není třeba rozhodovat.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Mahmoud Jannatian a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 212, 7.7.2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/22


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016 – Penny-Markt v. OHIM – Boquoi Handels (B! O)

(Věc T-364/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství B! O - Starší slovní ochranná známka Společenství bo - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 111/26)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Penny-Markt GmbH (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupci: M. Kinkeldey, S. Brandstätter a A. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně A. Pohlmann, poté S. Hanne a nakonec A. Schifko, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Boquoi Handels OHG (Straelen, Německo) (zástupce: P. Mels, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 21. března 2014 (věc R 1201/2013-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Boquoi Handels OHG a Penny Markt GmbH.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Penny-Markt GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 261, 11. 8. 2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/23


Rozsudek Tribunálu ze dne 19. února 2016 – Infinite Cycle Works v. OHIM – Chance Good Ent. (INFINITY)

(Věc T-30/15) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství INFINITY - Starší slovní ochranná známka Společenství INFINI - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2016/C 111/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Kanada) (zástupci: E. Manresa Medina a J. M. Manresa Medina, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Rajh, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Tchaj-wan) (zástupci: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. října 2014 (věc R 2308/2013-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Chance Good Ent. Co., Ltd a Infinite Cycle Works Ltd

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Infinite Cycle Works Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/23


Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2016 – SolarWorld a další v. Rada

(Věc T-141/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Dumping - Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny - Konečné antidumpingové clo - Osvobození dovozu, kterého se týká přijatý závazek - Neoddělitelnost - Nepřípustnost“)

(2016/C 111/28)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: SolarWorld AG (Bonn, Německo); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Itálie) a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: L. Ruessmann, advokát a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupce: B. Driessen, zmocněnec)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína); CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (zástupci: A. Willems a S. De Knop, advokáti a K. Daly, solicitor) a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Čína) (zástupci: J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení článku 3 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, s. 1).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Společnosti Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd a Csi Solar Power (China), Inc. se vyškrtávají z věci T-141/14 jako vedlejší účastnice řízení.

3)

Společnosti SolarWorld AG, Brandoni solare SpA a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.

4)

Evropská komise a společnosti Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 142, 12. 5. 2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/24


Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2016 – SolarWorld a další v. Rada

(Věc T-142/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Dotace - Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny - Konečné vyrovnávací clo - Osvobození dovozů, které jsou předmětem přijatého závazku - Neoddělitelnost - Nepřípustnost“)

(2016/C 111/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SolarWorld AG (Bonn, Německo); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Itálie); a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: L. Ruessmann, advokát, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupce: B. Driessen, zmocněnec)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína); a CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (zástupci: A. Willems a S. De Knop, advokáti, a K. Daly, solicitor), a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Čína) (zástupci: J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Předmět věci

Žádost o zrušení čl. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, s. 66).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd a Csi Solar Power (China), Inc. se vyškrtávají z věci T–142/14 jako vedlejší účastnice řízení.

3)

SolarWorid AG, Brandoni solare SpA a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Rady Evropské unie, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.

4)

Evropská komise, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/25


Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2016 – Hispasat v. Komise

(Věc T-36/15) (1)

(„Státní podpory - Digitální vysílání - Podpora na zavedení digitálního pozemního vysílání ve vzdálených nebo méně osídlených oblastech Kastilie-La Mancha - Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem - Oprava tohoto rozhodnutí po podání žaloby - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2016/C 111/30)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hispasat SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo a A. Balcells Cartagena, poté J. Buendía Sierra a A. Lamadrid de Pablo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: É. Gippini Fournier, P. Němečková a B. Stromsky, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2014) 6846 final ze dne 1. října 2014, týkající se státní podpory SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) poskytnuté orgány Kastilie-La Mancha na zavedení digitálního pozemního vysílání ve vzdálených nebo méně osídlených oblastech Kastilie-La Mancha.

Výrok

1)

Již není důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Již není důvodné rozhodnout o návrhu na vstup vedlejšího účastníka do řízení podaném společností SES Astra.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Hispasat, SA.


(1)  Úř. věst. C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/26


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2015 – City Train v. EUIPO (City Train)

(Věc T-699/15)

(2016/C 111/31)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: City Train GmbH (Řezno, Německo) (zástupce: C. Adori, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Unie obsahující slovní prvek „CityTrain“ – Přihláška č. 13 154 315

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 9. září 2015, ve věci R 843/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 9. září 2015 a nařídil mu, aby zapsal obrazovou ochrannou známku „CityTrain“ v barvách „šedá, světle červená“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 12, 37 a 42 uvedené v přihlášce č. 13 154 315, jako ochrannou známku Unie.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/26


Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2015 DD proti rozsudku vydanému dne 8. října 2015 Soudem pro veřejnou službu ve spojených věcech F-106/13 a F-25/14, DD v. FRA

(Věc T-742/15 P)

(2016/C 111/32)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: DD (Vídeň, Rakousko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Další účastnice řízení: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

částečně zrušil rozsudek ze dne 8. října 2015 ve spojených věcech F-106/13 a F-25/14;

v důsledku toho:

zrušil obě rozhodnutí FRA (o udělení důtky a o ukončení jeho smlouvy) nejen z procesních důvodů, ale také na základě ostatních důvodů uplatněných v žalobě;

přiznal navrhovateli přiměřenou náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou zjevnou protiprávností a zjevnými vadami administrativního šetření a rozhodnutí o udělení důtky. Tato nemajetková újma je oceněna ex aequo et bono na částku 15 000 EUR;

přiznal navrhovateli přiměřenou náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou vadným řízením a rozhodnutím o ukončení smlouvy. Tato nemajetková újma je oceněna ex aequo et bono na částku 50 000 EUR;

uložil FRA náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel dva důvody kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Soud pro veřejnou službu dopustil nesprávného právního posouzení, když zkoumal pouze procesní žalobní důvod týkající se chybějícího slyšení, který vedl ke zrušení rozhodnutí o udělení důtky i rozhodnutí o ukončení smlouvy, a když odmítl zkoumat všechny ostatní žalobní důvody. Navrhovatel tvrdí, že se Soud pro veřejnou službu dopustil nesprávného právního posouzení a neúplného posouzení skutkového stavu, porušení článku 47 Listiny základních práv a povinnosti uvést odůvodnění, porušení zásady řádné správy, porušení zásady legitimního očekávání a zjevně nesprávného posouzení.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Soud pro veřejnou službu dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl navrhovatelovy návrhy na náhradu nemajetkové újmy jak v souvislosti s rozhodnutím o udělení důtky, tak v souvislosti s rozhodnutím o ukončení smlouvy.

Soud pro veřejnou službu se dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti se zamítnutím návrhu na náhradu nemajetkové újmy způsobené administrativním šetřením, zkreslení důkazů, neúplného posouzení skutkového stavu, zjevně nesprávného posouzení, nerespektování pojmu důkazu z hlediska existence újmy coby podmínky mimosmluvní odpovědnosti, nesprávného uplatnění zásady práva na účinnou procesní obranu a čl. 86 odst. 2 služebního řádu, porušení povinnosti uvést odůvodnění, porušení zásady legitimního očekávání a porušení článku 15 směrnice 2000/43/ES (1).

Soud pro veřejnou službu se dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti se zamítnutím návrhu na náhradu nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o udělení důtky, zkreslení důkazů, zjevně nesprávného posouzení, neúplného posouzení skutkového stavu, nesprávného právního posouzení újmy, porušení povinnosti uvést odůvodnění a porušení článku 15 směrnice 2000/43/ES.

Soud pro veřejnou službu se dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti se zamítnutím návrhu na náhradu nemajetkové újmy způsobené rozhodnutí o ukončení smlouvy, zkreslení důkazů, neúplného posouzení skutkového stavu, zjevně nesprávného posouzení, nesprávného právního posouzení újmy, porušení povinnosti uvést odůvodnění, porušení zásady legitimního očekávání a porušení článku 15 směrnice 2000/43/ES.


(1)  Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, s. 22).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/28


Žaloba podaná dne 14. ledna 2016 – GABO:mi v. Komise

(Věc T-10/16)

(2016/C 111/33)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Mnichov, Německo) (zástupci: M. Ahlhaus a C. Mayer, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil napadené rozhodnutí za neplatné a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení následujících rozhodnutí žalované:

rozhodnutí ze dne 2. prosince 2015 (ref. Ares (2015) 5513293) o dohodách o dotaci FP 7 a dopisu ze dne 2. prosince 2015 (ref. Ares (2015) 5513293) o dohodách o dotaci FP 6 ohledně rozhodnutí žalované přistoupit k navracení částek v návaznosti na audit (RAIA000024) týkající se ukončených dohod o dotaci FP 7 a v návaznosti na audit (RAIA000027) o smlouvách FP 6;

rozhodnutí nařídit žalobkyni na základě výzvy k úhradě č. 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293) zaplacení celkové částky 1 770 417,29 EUR do 15. ledna 2016 na bankovní účet žalované a

rozhodnutí na základě dopisů ze dne 16. prosince 2015 (ref. Ares (2015)5894346, ref. Ares (2015)5898040, ref. Ares (2015)5899627), ze dne 21. prosince 2015 (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.4) a ze dne 14. ledna 2016 (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.1) započíst každou z příslušných plateb na předpokládaný dluh žalobkyně vyplývající z výzvy k úhradě č. 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293).

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že napadená rozhodnutí jsou protiprávní, neboť všechny uplatňované výdaje splňují kritérium způsobilosti stanovené v článku II.14.1 dohody o dotaci.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že napadená rozhodnutí nesplňují formální a procesní náležitosti a porušují zásadu řádné správy.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že napadená rozhodnutí porušují zásadu proporcionality.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že uložení náhrady škody v napadených rozhodnutích je také protiprávní proto, že žalobkyni nebyly poskytnuty žádné neodůvodněné finanční příspěvky.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/29


Žaloba podaná dne 25. ledna 2016 – Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Věc T-23/16)

(2016/C 111/34)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polsko) (zástupce: R. Rumpel, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Formata“ – ochranná známka Evropské unie č. 11 529 427

Řízení před EUIPO: řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. listopadu 2015 ve věci R 102/2015-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za opodstatněnou,

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítá návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 011529427 „Formata“,

napadené rozhodnutí změnil tak, že prohlásí ochrannou známku č. 011529427 „Formata“ za neplatnou,

změnil napadené rozhodnutí v části týkající se náhrady nákladů řízení,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/29


Žaloba podaná dne 22. ledna 2016 – Řecká republika v. Komise

(Věc T-26/16)

(2016/C 111/35)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou a A. Ev. Basilopoulou)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), oznámené pod č. C(2015) 7716 a zveřejněné v Úředním věstníku EU, řadě L 303, ze dne 20. 11. 2015, s. 35 a násl., v části, v níž se Řecké republice v návaznosti na kontroly IR/2009/004/GR a IR/2009/0017/GR ukládají jednorázové a paušální finanční opravy za zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek, za neposkytnutí údajů a obecně za nedostatky v postupech řízení dluhu v celkové výši 11 534 827,97 EUR, spolu se seznamem příloh k tomuto rozhodnutí; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

Co se konkrétně týče paušální finanční opravy ve výši 10 % uložené pro finanční rok 2011, Řecká republika předkládá čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z nedostatku právního základu pro uložení paušálních finančních oprav.

2.

V rámci druhého žalobního důvodu směřujícího ke zrušení, který se týká tvrzeného zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek, je vytýkáno, že uložení oprav v roce 2015 za nedostatky v kontrolním systému, které se týkají případů i před rokem 2000, v návaznosti na zjištění, která byla poprvé učiněna v roce 2011 v rozporu s právem na obhajobu řeckých orgánů a kterým Komise přisoudila nepřiměřený význam, porušuje obecnou zásadu právní jistoty a zásadu, že Komise musí jednat včas a v každém případě v přiměřené lhůtě.

3.

V rámci třetího žalobního důvodu směřujícího ke zrušení, který se týká tvrzených nedostatků ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek prostřednictvím započtení, je vytýkáno, že rozhodnutí Komise zcela postrádá dostatečné a jednoznačné odůvodnění a v každém případě bylo přijato na základě zjevně nesprávného posouzení.

4.

V rámci čtvrtého žalobního důvodu směřujícího ke zrušení, který se týká výpočtu úroků vypořádaných podle kritéria 50/50 uvedeného v č. 31 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 (1), jež je podle Komise nesprávný, a jejich následného neuvedení v příloze III, je tvrzeno, že se Komise dopustila nesprávného výkladu a použití ustanovení čl. 32 odst. 1 a 5 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.

Konečně, pokud jde o zbývající části napadeného prováděcího rozhodnutí Komise týkající se uložení jednorázových oprav v jednotlivých případech, které byly kontrolovány, je předkládán pátý žalobní důvod směřující ke zrušení, který po nezbytných úvodních poznámkách ke všem případům odkazuje samostatně na každou uloženou opravu a vychází z porušení článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005, z neurčitosti, ze zcela nedostatečného a nejednoznačného odůvodnění, z rozličného zjevně nesprávného posouzení Komise, z porušení zásad řádné správy a proporcionality a z překročení mezí diskreční pravomoci Komise při uložení sporných částek Řecké republice.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L. 209, s. 1).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/31


Žaloba podaná dne 25. ledna 2016 – Spojené království v. Komise

(Věc T-27/16)

(2016/C 111/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: J. Kraehling, zmocněnec, S. Lee a M. Gray, Barristers)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil článek 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2098 ze dne 13. listopadu 2015 (1), v němž se mimo jiné uvádí, že část zemědělských výdajů týkající se výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh, již vykázalo Spojené království, byla vynaložena v rozporu s unijním právem a nelze ji financovat v rámci EZZF a EZFRV, což vyžaduje zrušení pěti položek (poslední položky na s. 42 a prvních čtyř položek na s. 43) v příloze k tomuto rozhodnutí a celkovou finanční opravu ve výši 1 849 194,86 eur; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení Spojeného království.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise se dopustila nesprávného právního posouzení při výkladu požadavku na to, že při výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh organizací producentů pro účely stanovení maximální výše podpory členský stát může zohlednit produkci pěstitelů, kteří se připojí k organizaci. Komise tímto rozhodnutím nevzala v potaz jasná ustanovení, zaprvé, čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 nařízení Komise č. 1433/2003 (2), a zadruhé, čl. 52 odst. 1 a čl. 52 odst. 2 nařízení Komise č. 1580/2007 (3).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že při výkladu hodnoty produkce připojených pěstitelů Komise porušila zásady legality a právní jistoty, které se obzvláště uplatní v případech, kdy opatření způsobí finanční důsledky nebo vede k uložení pokuty.


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2098 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 7716) (Úř. věst. L 303, 2015, s. 35).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu (Úř. věst. L 203, 2003, s. 25).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 350, s. 1).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/32


Žaloba podaná dne 26. ledna 2016 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (Odstíny zelené)

(Věc T-36/16)

(2016/C 111/37)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Enercon GmbH (Aurich, Německo) (zástupce: S. Overhage, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie v různých odstínech zelené. Ochranná známka Evropské unie č. 2 346 542.

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. října 2015 ve věci R 597/2015-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/32


Žaloba podaná dne 26. ledna 2016 – Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Vyobrazení záplaty)

(Věc T-44/16)

(2016/C 111/38)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Novartis AG (Basilej, Švýcarsko) (zástupce: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka EU (Vyobrazení záplaty) – Zápis ochranné známky EU č. 11 293 362

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. listopadu 2015, ve věci R 2342/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009,

Porušení čl. 80 odst. 2 nařízení č. 207/2009,

Porušení zásady zajištění spravedlivého procesu odvolacím senátem EUIPO.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/33


Žaloba podaná dne 1. února 2016 – Alfonso Egüed v. EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

(Věc T-45/16)

(2016/C 111/39)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Španělsko) (zástupce: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Unie obsahující slovní prvek „BYRON“

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení/Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. listopadu 2015 ve věci R 822/2015-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl přihlášce ochranné známky Unie č. 10 581 619 „BYRON“ pro výrobky zařazené do tříd 18, 25 a 33 (z nichž je poslední třída v tomto řízení sporná),

uložil vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vzhledem ke zneužití označení blokováním jeho užívání, představujícím občanskosprávní delikt.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/34


Žaloba podaná dne 3. února 2016 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

(Věc T-52/16)

(2016/C 111/40)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francie) (zástupce: H. Savoie, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. prosince 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40) stanovující obezřetnostní požadavky použitelné na Groupe Crédit Mutuel.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně tři žalobní důvody, které se v podstatě shodují nebo jsou podobné s žalobními důvody uvedenými ve věci T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa v. ECB.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/34


Žaloba podaná dne 5. února 2016 – Netguru v. EUIPO (NETGURU)

(Věc T-54/16)

(2016/C 111/41)

Jednací jazyk: Polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Polsko) (zástupce: K. Jarosiński, radca prawny)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „NETGURU“ – Přihláška č. 12 994 166

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. prosince 2015 ve věci R 144/2015-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

v celém rozsahu zrušil rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví ze dne 18. prosince 2015 ve věci R 144/2015-5;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie a porušení článku 75 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009;

Nesprávné použití čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/35


Žaloba podaná dne 10. února 2016 – Oil Pension Fund Investment Company v. Rada

(Věc T-56/16)

(2016/C 111/42)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Oil Pension Fund Investment Company (Teherán, Írán) (zástupce: K. Kleinschmidt, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

s okamžitou účinností prohlásil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2216 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu, jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2204 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu za neplatné, a to v rozsahu, v němž se tyto právní akty týkají žalobkyně;

vydal organizační procesní opatření podle článku 89 jednacího řádu Tribunálu, kterým bude žalované uloženo předložit veškeré podklady související s napadeným rozhodnutím, pokud se tyto podklady týkají žalobkyně;

přibral spis ve věci Oil Pension Fund Investment Company v. Rada (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645);

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 266 SFEU

Žalobkyně zastává názor, že článek 266 SFEU Radě zakazuje vydat právní akty, které mají stejný obsah jako právní akty ze dne 21. prosince 2012, které byly prohlášeny za neplatné rozsudkem Tribunálu ve věci Oil Pension Fund Investment Company v. Rada (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení práva žalobkyně na obhajobu, z porušení jejího práva na účinnou právní ochranu a z porušení povinnosti uvést odůvodnění

Žalobkyně v této souvislosti namítá, že nebyla řádně vyslechnuta, a že jí nebylo umožněno nahlédnout do spisu. Odůvodnění uvedené v napadených právních aktech není pro žalobkyni logické. Z těchto důvodů bylo porušeno právo žalobkyně na obhajobu a její právo na účinnou právní ochranu. Došlo rovněž k porušení práva být vyslechnut. Dále se uvádí, že Rada správně nepřezkoumala okolnosti týkající se žalobkyně. Žalobkyně má za to, že jí byl odepřen spravedlivý proces podle zásad právního státu, protože se z důvodu neinformovanosti nemohla konkrétně vyjádřit k příslušným výtkám a domnělým důkazním prostředkům Rady a nemohla rovněž v právním sporu předložit žádné případné důkazy, které by dokazovaly opak.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, z neuplatnění nebo chybného uplatnění diskrečního rozhodnutí a z porušení zásady proporcionality

Podle názoru žalobkyně se Rada při vydání napadených právních aktů dopustila zjevně nesprávného posouzení. Rada nedostatečně nebo chybně zjistila skutkový stav, ze kterého napadené právní akty vychází. V této souvislosti se mimo jiné uvádí, že důvody pro vydání omezujících opatření, které jsou v napadených právních aktech v souvislosti s žalobkyní uváděny, jsou nesprávné. Napadené právní akty krom toho porušují zásadu proporcionality.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení práv zakotvených v Listině základních práv Evropské unie

Žalobkyně na tomto místě tvrdí, že napadenými právními akty byla porušena její základní práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). V této souvislosti tvrdí, že došlo k porušení svobody podnikání v Evropské unii (článek 16 Listiny) a práva užívat a volně nakládat se svým v Evropské unii zákonně nabytým majetkem (článek 17 Listiny). Žalobkyně dále vytýká porušení zásady rovného zacházení (článek 20 Listiny) a zásady zákazu diskriminace (článek 21 Listiny).


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/36


Žaloba podaná dne 11. února 2016 – Apax Partners v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

(Věc T-58/16)

(2016/C 111/43)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Apax Partners LLP (Londýn, Spojené království) (zástupci: D. Rose, J. Curry a J. Warner, solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (ochranné známky a vzory) (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Apax Partners Midmarket (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka EU „APAX“ – Přihláška č. 3 538 981

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. listopadu 2015, ve věci R 1441/2014-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v plném rozsahu a vrátil přihlášku sporné ochranné známky EUIPO k zapsání, a

uložil EUIPO a ostatním účastníkům řízení před odvolacím senátem nést vlastní náklady řízení a nahradit náklady řízení vynaložené žalobkyní v uvedeném řízení, v řízení před odvolacím senátem a v řízení o námitce B 764 029 před námitkovým oddělením.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/37


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-9/14, De Nicola v. EIB

(Věc T-59/16 P)

(2016/C 111/44)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Carlo de Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: G. Ferabecoli, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská investiční banka

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a částečně změnil napadený rozsudek tím, že zruší body 2 a 3 výroku, jakož i body 58 až 63 rozsudku;

v důsledku toho zrušil nebo prohlásil za neuplatnitelné pokyny pro rok 2012; uložil EIB povinnost nahradit C. De Nicolovi škodu, která mu vznikla, jak je navrhováno v žalobě, nebo podpůrně vrátil věc Soudu pro veřejnou službu, aby v jiném složení znovu rozhodl o zrušených bodech;

uložil EIB náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek je podán proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015, De Nicola v. Evropská investiční banka (F-9/14).

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty jsou totožné s důvody kasačního opravného prostředku a hlavními argumenty uplatněnými ve věci T-55/16 P, De Nicola v. Evropská investiční banka.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/37


Kasační opravný prostředek podaný dne 13. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-55/13, De Nicola v. EIB

(Věc T-60/16 P)

(2016/C 111/45)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: G. Ferabecoli, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská investiční banka

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a částečně změnil napadený rozsudek tím, že zruší body 2 a 3 výroku, jakož i body 59 až 64 rozsudku;

v důsledku toho zrušil nebo prohlásil za neuplatnitelné pokyny pro rok 2011; uložil EIB povinnost nahradit C. De Nicolovi škodu, která mu vznikla, jak je navrhováno v žalobě, nebo podpůrně vrátil věc Soudu pro veřejnou službu, aby v jiném složení znovu rozhodl o zrušených bodech;

uložil EIB náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek je podán proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015, De Nicola v. Evropská investiční banka (F-55/13).

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty jsou totožné s důvody kasačního opravného prostředku a hlavními argumenty uplatněnými ve věci T-55/16 P, De Nicola v. Evropská investiční banka.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/38


Žaloba podaná dne 12. února 2016 – Coca-Cola v. EUIPO – Mitico (Master)

(Věc T-61/16)

(2016/C 111/46)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Coca-Cola Company (Atlanta, Spojené státy americké) (zástupci: S. Malynicz a S. Baran, Barristers; D. Stone a A. Dykes, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damašek, Sýrie)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka EU obsahující slovní prvek „Master“ – přihláška č. 9 091 612

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. prosince 2015 ve věci R 1251/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

rozhodl, že EUIPO a přihlašovatelka ochranné známky EU ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní v námitkovém a odvolacím řízení a její náklady řízení vynaložené v tomto řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 5 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/39


Žaloba podaná dne 15. února 2016 – Wieromiejczyk v. EUIPO (Tasty Puff)

(Věc T-64/16)

(2016/C 111/47)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobce: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Polsko) (zástupce: R. Rumpel, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „Tasty Puff“ – Přihláška č. 13 072 061

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. listopadu 2015 ve věci R 3058/2014-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za odůvodněnou;

napadené rozhodnutí zrušil;

napadené rozhodnutí změnil tak, že EUIPO je povinen přiznat právo k ochranné známce č. 13 0722 061 „Tasty Puff“;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/39


Žaloba podaná dne 15. února 2016 – fleur ami v. EUIPO – 8 Seasons Design (Lampen)

(Věc T-67/16)

(2016/C 111/48)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: fleur ami GmbH (Willich, Německo) (zástupkyně: B. Potthoff, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Žalobkyně

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství „Lampen“ – přihláška č. 2 252 213-0002

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. prosince 2015, ve věci R 2164/2014-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

podpůrně nařídil ústní projednání;

uložil EUIPO, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 6 nařízení č. 6/2002.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/40


Žaloba podaná dne 15. února 2016 – Deichmann v. EUIPO – Munich (zobrazení kříže na boční části tenisky)

(Věc T-68/16)

(2016/C 111/49)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Deichmann SE (Essen, Německo) (zástupce: C. Onken, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Munich, SL (Capellades, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Unie (zobrazení kříže na boční části tenisky) – ochranná známka Unie č. 2 923 852

Řízení před OHIM: řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2015 ve věci R 2345/2014-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009,

porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/41


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. února 2016 Carlem De Nicolou proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/13, De Nicola v. EIB

(Věc T-70/16 P)

(2016/C 111/50)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupkyně: G. Ferabecoli, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská investiční banka

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Navrhovatel navrhuje, aby Tribunál:

vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a částečně změnil napadený rozsudek tím, že zruší bod 2 výroku a body 17 až 17, 57 až 60 a 62 až 68 rozsudku;

v důsledku toho určil, že se EIB dopustila vůči C. De Nicolovi šikany, a uložil EIB povinnost nahradit C. De Nicolovi utrpěnou újmu, nebo podpůrně vrátil věc jinému senátu Soudu pro veřejnou službu, aby v jiném složení znovu rozhodl o zrušených bodech. Po vypracování požadovaného lékařského posudku.

uložil odpůrkyni náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek je podán proti rozsudku vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu (samosoudcem) ve věci F-104/13, De Nicola v. EIB.

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel tři důvody kasačního opravného prostředku.

1.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze smluvní povahy vztahu mezi navrhovatelem a EIB.

V tomto ohledu navrhovatel tvrdí, že se domáhal náhrady újmy vyplývající ze smluvní odpovědnosti EIB, a nikoli z mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z návrhu na určení existence šikany.

V tomto ohledu navrhovatel zejména tvrdí, že se Soud pro veřejnou službu nemohl vyhnout své povinnosti ověřit obvinění z šikany, a že tudíž zcela neoprávněně prohlásil, že návrhová žádání směřující ke konstatování šikany jsou nepřípustná. Ověření a právní kvalifikace skutkových okolností je mimo jiné nezbytnou „podmínkou“ k tomu, aby bylo následně možné určit náhradu tvrzené újmy.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z uložení náhrady újmy způsobené šikanou.

V tomto ohledu navrhovatel tvrdí, že jsou v projednávaném případě splněny podmínky k tomu, aby Tribunál ověřil informace a uznal právo na náhradu vzniklé újmy.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/42


Usnesení Tribunálu ze dne 3. února 2016 – Experience Hendrix v. OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Věc T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Jednací jazyk: němčina

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


Soud pro veřejnou službu

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/43


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. února 2016 – DE v. EMA

(Věc F-58/14) (1)

(„Veřejná služba - Dočasný zaměstnanec - Neobnovení smlouvy na dobu určitou - Článek 8 první pododstavec PŘOZ - Podstatná změna náplně práce zaměstnance - Přerušení kariérního postupu - Překvalifikování smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou - Vyloučení“)

(2016/C 111/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: DE (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA (zástupci: původně S. Marino, T. Jabłoński a N. Rampal Olmedo, zmocněnci, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti, poté S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney a N. Rampal Olmedo, zmocněnci, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o neobnovení žalobcovy smlouvy, která s ním byla uzavřena jako s dočasným zaměstnancem, a na náhradu údajně vzniklé škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

DE ponese vlastní náklady a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.


(1)  Úř. věst. C 292, 1.9.2014, s. 63.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/43


Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-140/15)

(2016/C 111/53)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupkyně: C. Cortese, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se mění výše pozůstalostního důchodu přiznaného žalobci a sirotčí důchod přiznaný jeho třem dětem.

Návrhová žádání žalobců

zrušit oznámení o změně vedoucího oddělení PMO.4 Evropské komise č. 3, které uvádí novou výši pozůstalostního důchodu přiznaného stěžovateli a sirotčího důchodu přiznaného jeho třem dětem, oznámené stěžovateli dne 6. února 2015, které bylo doplněno odůvodněním rozhodnutí OOJ o zamítnutí stížnosti ze dne 3. srpna 2015;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/44


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2015 – ZZ v. EIB

(Věc F-145/15)

(2016/C 111/54)

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: E. Nordh, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (EIB)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za rok 2014, jakož i náhrada údajně vzniklé nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí žalované týkající se hodnocení žalobce za rok 2014, včetně rozhodnutí o zvýšení odměny, vyplacení příspěvku a povýšení v rámci tohoto hodnocení, jakož i na něj navazující hodnotící zprávy za rok 2014, včetně části týkající se pracovní výkonnosti žalobce v roce 2014 a části týkající se cílů, které mu byly stanoveny pro rok 2015;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila částku 150 000 eur navýšenou o úroky jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/44


Žaloba podaná dne 28. prosince 2015 – ZZ a další v. ESVČ

(Věc F-153/15)

(2016/C 111/55)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ESVČ, které se nachází na výplatních listinách žalobců v rozsahu, v němž představuje první snížení z 25 % na 20 % příspěvku na životní podmínky na základě rozhodnutí vrchního ředitele.

Návrhová žádání žalobců

prohlásit, že rozhodnutí vrchního ředitele ESVČ ze dne 23. února 2015 je na žalobce nepoužitelné;

v důsledku toho, zrušit jejich výplatní listinu z března 2015 a následně vyhotovené výplatní listiny v rozsahu, v němž používají příspěvek na životní podmínky ve výši 20 %;

uložit ESVČ náhradu nákladů řízení.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/45


Žaloba podaná dne 6. března 2016 – ZZ v. Parlament

(Věc F-1/16)

(2016/C 111/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu o nezařazení jména žalobce na seznam úředníků vybraných k účasti na vzdělávacím programu týkajícím se certifikace v roce 2014.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 27. března 2015 orgánu oprávněného ke jmenování o nezařazení jména žalobce na seznam úředníků vybraných k účasti na vzdělávacím programu týkajícím se certifikace v roce 2014;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.


29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/45


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. února 2016 – Sesma Merino v. EUIPO

(Věc F-125/13) (1)

(2016/C 111/57)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 129, 28. 4. 2014, s. 37.