ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 101

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
17. března 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 101/01

Aktualizace přílohy II a tabulky 1 a 2 přílohy IIIb, pokud jde o použitelné eurové hodnoty podle čl. 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2016/C 101/02

Směnné kurzy vůči euru

4

2016/C 101/03

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

5


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2016/C 101/04

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/14/2016 – Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU: Projekty pro vysílání zkušených i začínajících humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích se zaměřením na budování kapacity a zvyšování odolnosti zranitelných a katastrofami zasažených komunit a provádějících organizací

6

 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

2016/C 101/05

Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 – ReferNet – evropská síť pro informace o odborném vzdělávání a přípravě při středisku Cedefop

11

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2016/C 101/06

Oznámení o provádění rozsudku ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14 C&J Clark International Limited a Puma SE týkajícího se nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

13


CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/1


Aktualizace přílohy II a tabulky 1 a 2 přílohy IIIb, pokud jde o použitelné eurové hodnoty podle čl. 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU

(2016/C 101/01)

Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (1) se aktualizuje takto:

„PŘÍLOHA II

MAXIMÁLNÍ SAZBY V EURECH PRO POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ, JAK JE UVEDENO V ČL. 7 ODST. 7

Roční

 

nejvýše tři nápravy

nejméně čtyři nápravy

EURO 0

1 478

2 478

EURO I

1 286

2 145

EURO II

1 119

1 866

EURO III

972

1 622

EURO IV a méně znečišťující

884

1 475

Měsíční a týdenní

Maximální měsíční a týdenní sazby jsou úměrné době užívání pozemních komunikací.

Denní

Denní poplatek za užívání je stejný pro všechny kategorie vozidel a činí 13 EUR.“

Příloha IIIb směrnice 1999/62/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. listopadu 2011 (2) se aktualizuje takto:

„PŘÍLOHA IIIb

MAXIMÁLNÍ VÁŽENÝ PRŮMĚRNÝ POPLATEK ZA EXTERNÍ NÁKLADY

Tato příloha stanoví parametry pro výpočet maximálního váženého průměrného poplatku za externí náklady.

1.   Maximální náklady v důsledku znečištění ovzduší provozem

Tabulka 1

Maximálně účtovatelné náklady v důsledku znečištění ovzduší

Cent/vozokilometr

Příměstské silnice

(včetně dálnic)

Meziměstské silnice

(včetně dálnic)

EURO 0

17,8

13,4

EURO I

12,2

8,9

EURO II

10,1

7,9

EURO III

7,9

6,8

EURO IV

4,5

3,5

EURO V

po 31. prosinci 2013

0

0

3,5

2,3

EURO VI

po 31. prosinci 2017

0

0

2,3

1,2

Vozidla znečišťující méně než EURO VI

0

0

Hodnoty v tabulce 1 lze vynásobit koeficientem o hodnotě nejvýše 2 v horských oblastech v rozsahu, ve kterém to odůvodňuje sklon silnice, nadmořská výška a/nebo teplotní inverze.

2.   Maximální náklady v důsledku hluku z provozu

Tabulka 2

Maximálně účtovatelné náklady v důsledku hluku

Cent/vozokilometr

Den

Noc

Příměstské silnice

(včetně dálnic)

1,22

2,23

Meziměstské silnice

(včetně dálnic)

0,23

0,35

Hodnoty v tabulce 2 lze vynásobit koeficientem o hodnotě nejvýše 2 v horských oblastech v rozsahu, ve kterém to odůvodňuje sklon komunikace, teplotní inverze nebo znásobování hluku v údolích.“


(1)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 269, 14.10.2011, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

16. března 2016

(2016/C 101/02)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1064

JPY

japonský jen

125,68

DKK

dánská koruna

7,4565

GBP

britská libra

0,78730

SEK

švédská koruna

9,2235

CHF

švýcarský frank

1,0960

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,5020

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,050

HUF

maďarský forint

311,43

PLN

polský zlotý

4,3023

RON

rumunský lei

4,4765

TRY

turecká lira

3,2362

AUD

australský dolar

1,4911

CAD

kanadský dolar

1,4798

HKD

hongkongský dolar

8,5875

NZD

novozélandský dolar

1,6809

SGD

singapurský dolar

1,5315

KRW

jihokorejský won

1 321,98

ZAR

jihoafrický rand

17,9375

CNY

čínský juan

7,2180

HRK

chorvatská kuna

7,5655

IDR

indonéská rupie

14 679,16

MYR

malajsijský ringgit

4,6169

PHP

filipínské peso

51,752

RUB

ruský rubl

78,6080

THB

thajský baht

38,800

BRL

brazilský real

4,2224

MXN

mexické peso

19,8495

INR

indická rupie

74,3888


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/5


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2016/C 101/03)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Monako

Pamětní motiv : 150. výročí založení Monte Carla Karlem III.

Popis návrhu : Návrh zobrazuje Karla III. na pozadí Monte Carla. V horní části je uveden název vydávající země „MONACO“ se značkami rytce a mincovny po stranách. Dole je do půlkruhu zleva doprava umístěn nápis „1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 15 000 mincí

Datum emise :


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/6


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/14/2016

Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU: Projekty pro vysílání zkušených i začínajících humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích se zaměřením na budování kapacity a zvyšování odolnosti zranitelných a katastrofami zasažených komunit a provádějících organizací

(2016/C 101/04)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (1) (dále jen „iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) a související právní předpisy (2) stanoví rámec pro společný příspěvek evropských dobrovolníků na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích.

Tato výzva k předkládání návrhů poskytne financování na podporu opatření, jejichž cílem je vysílání humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích v rámci projektů, které se zaměřují na snižování rizika katastrof, připravenost na katastrofy a propojení pomoci, obnovy a rozvoje.

1.   Cíle

Cílem této výzvy je financovat projekty zahrnující vysílání humanitárních dobrovolníků EU. Uvedené projekty přispějí k posilování kapacity Unie poskytovat humanitární pomoc založenou na potřebách, zaměřenou na budování kapacity a zvyšování odolnosti zranitelných nebo katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích, a to zejména zaměřením na připravenost na katastrofy, snižování rizika katastrof a těsnější propojení pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD). Dále mohou tyto projekty také posílit kapacitu provádějících vysílajících a přijímajících organizací, které se podílejí nebo hodlají podílet na iniciativě Humanitární dobrovolníci EU, a to i v oblasti nástrojů a způsobů včasného varování před katastrofami.

Evropská komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „EACEA“) očekávají, že výzva přinese tyto výsledky:

350 začínajících/zkušených dobrovolníků vyslaných v rámci projektů zaměřených na zvyšování odolnosti a řízení rizik souvisejících s katastrofami ve zranitelných, nestabilních nebo katastrofami zasažených zemích a u opomíjených krizí ve třetích zemích,

pro 100 začátečníků: možnost před vysláním absolvovat stáže v Evropě,

příležitosti pro dobrovolníky spolupracující přes Internet na podporu nebo pro doplnění projektových činností,

projekty financované v rámci této výzvy zajišťují synergie a komplementárnost operací financovaných EU v oblasti humanitární pomoci nebo civilní ochrany v příslušných zemích/regionech.

2.   Dostupný rozpočet

Celkový odhadovaný rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání návrhů je 8 400 000 EUR.

V prvním kole (projekty předložené do 17. května 2016) se počítá s vyčerpáním 50 % dostupných finančních prostředků (4 200 000 EUR).

50 % (4 200 000 EUR) bude k dispozici pro druhé kolo (projekty předložené do 1. září 2016).

Maximální výše grantu bude činit 1 400 000 EUR. Žádosti o částku nižší než 100 000 EUR nebudou posuzovány. Agentura EACEA předpokládá, že bude financovat 8 návrhů.

Agentura EACEA si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky v každém kole.

3.   Způsobilé subjekty

Všechny organizace podílející se na projektu budou dále označovány jako „konsorcium“.

Všechny organizace (žadatel a partneři) účastnící se této výzvy a jednající buď jako vysílající, nebo přijímající organizace, musí být akreditované v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU. Podrobné informace o akreditačním postupu naleznete na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Žadatel (hlavní partner) musí být vysílající organizace EU akreditovaná v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Ostatní partneři v konsorciu jsou buď vysílající, nebo přijímající organizace akreditované v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Návrhy projektů, do nichž jsou zapojené vysílající i přijímající organizace, které požádaly o akreditaci před uzávěrkou pro podání žádostí (oddíl 8), budou zahrnuty do fáze kontroly způsobilosti a hodnocení. Výběr těchto návrhů projektů však závisí na výsledku procesu akreditace.

Do projektu musí být zapojeny minimálně dvě akreditované vysílající organizace ze dvou různých zemí a dvě akreditované přijímající organizace.

Je možné zapojit neakreditované organizace, které se zaměřují na oblasti související s cíli nebo aktivitami projektu, aby přispěly se svými specifickými odbornými znalostmi (čl. 8 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014). Uvedené organizace musí splňovat kritéria, která stanoví čl. 10 odst. 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 375/2014.

Partneři musí předložit pověření podepsané osobami oprávněnými uzavírat právně závazné závazky, čímž žadateli umožní, aby jednal jménem partnerů.

Součástí konsorcia mohou být i jiné specializované organizace, které přispívají k cílům projektu a hrají v dané činnosti skutečnou úlohu, jako přidružení partneři. Nemusí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v tomto oddíle. Přidružení partneři nejsou ve smluvním vztahu s agenturou EACEA, ale musí být uvedeni v elektronickém formuláři. Může se jednat například o soukromé ziskové společnosti nebo univerzity.

4.   Způsobilé činnosti

Činnosti podporované v rámci této výzvy musí zahrnovat:

vysílání zkušených a začínajících humanitárních dobrovolníků EU v rámci projektů humanitární pomoci v oblasti snižování rizika katastrof, připravenosti a LRRD ve třetích zemích na základě zjištěných potřeb. To zahrnuje výběr, nábor a přípravu humanitárních dobrovolníků EU a komunikační činnosti v souladu s plánem komunikace iniciativy Humanitární dobrovolníci EU.

Činnosti na podporu provádění hlavní akce mohou zahrnovat:

stáže pro začínající dobrovolníky ve vysílajících organizacích EU,

budování kapacity zranitelných, katastrofami zasažených komunit a místních organizací,

budování kapacity přijímajících organizací,

technickou pomoc pro vysílající organizace,

činnosti na podporu zapojení online dobrovolníků i dobrovolníků z řad zaměstnanců s cílem podpořit aktivity Humanitárních dobrovolníků EU.

Projektové činnosti mohou zahrnovat:

poskytování informací, komunikaci a veřejnou osvětu,

analýzu nebezpečí a rizik a včasné varování,

plánování pro nepředvídatelné události a připravenost reagovat,

ochranu živobytí, majetku a práce menšího rozsahu na zmírňování následků.

Činnosti v oblasti budování kapacity a technické pomoci mohou zahrnovat:

kurzy odborné přípravy/odbornou přípravu školitelům,

činnosti zaměřené na posilování a podporu budování partnerství,

studium/návštěvy za účelem analýzy rozsahu působnosti s cílem upřesnit a dokončit posouzení potřeb akce,

semináře a workshopy,

učení se od kolegů,

dohody o partnerství a výměna zaměstnanců,

výměnu osvědčených postupů,

studijní návštěvy,

(pouze u technické pomoci) koučink a mentoring klíčových placených zaměstnanců a dobrovolníků vysílající organizace,

(pouze u budování kapacity) studijní návštěvy v délce až tři měsíce pro klíčové placené zaměstnance nebo dobrovolníky ze třetích zemí v organizaci evropského žadatele/partnera.

Činnosti zaměřené na budování kapacity by měli provádět zkušení dobrovolníci nebo začínající dobrovolníci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti budování kapacity pod dohledem zkušeného odborníka.

Dobrovolnické činnosti prováděné přes Internet by se měly týkat projektu a měly by být prováděny prostřednictvím platformy pro humanitární dobrovolníky EU, kterou vytvořila Komise.

5.   Způsobilí zájemci o dobrovolnickou činnost

Vysílající a přijímající organizace musejí dodržovat normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU stanovené v nařízení (EU) č. 375/2014, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014 a prováděcím nařízení (EU) č. 1244/2014.

Jako zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou přihlásit tyto osoby starší 18 let:

občané Evropské unie a

státní příslušníci třetích zemí, kteří dlouhodobě žijí v členském státě EU.

Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou být:

začátečníci, zejména čerství absolventi, kteří mají méně než pět let odborné praxe a méně než pět let zkušeností v oblasti humanitární činnosti,

a

zkušení odborníci, kteří mají více než pět let odborné praxe v odpovědných funkcích nebo na odborné pozici.

Výběr zájemců o dobrovolnickou činnost provádí vysílající a přijímající organizace v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1244/2014 (kapitolou 2). Vybraní zájemci o dobrovolnickou činnost musí absolvovat povinný program odborné přípravy poskytovaný v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU (3). Zájemci, kteří úspěšně absolvují tuto odbornou přípravu a hodnocení, budou způsobilí k vyslání jako humanitární dobrovolníci EU.

Začínající humanitární dobrovolníci EU, kterým vysílající a přijímající organizace uložily povinnost absolvovat stáž, ji musí úspěšně absolvovat.

6.   Způsobilé místo činnosti a lhůta

Stáže před vysláním (pouze pro začínající dobrovolníky) se musí uskutečnit v jedné z vysílajících organizací zapojených do projektu, pokud možno v jiném státě než v zemi původu, a nesmí překročit 6 měsíců.

Dobrovolníci mohou být vysíláni na období od 1 do 18 měsíců.

Seznam třetích zemí pro vyslání a budování kapacity v roce 2016 byl sestaven před vyhlášením výzvy podle metodiky pro posuzování potřeb podobné metodice pro akce humanitární pomoci, avšak nezahrnuje oblasti, kde probíhá ozbrojený konflikt. Seznam a podrobné informace o metodice naleznete na této adrese: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Projektové činnosti mohou probíhat mimo partnerské země, pokud se dotčené země rovněž nacházejí na výše uvedeném seznamu zemí.

Projekty předložené do první uzávěrky dne 17. května 2016 musí začínat v období od 1. října 2016 do 31. ledna 2017 a trvat maximálně 24 měsíců.

Projekty předložené do druhé uzávěrky dne 1. září 2016 musí začínat v období od 1. února 2017 do 31. května 2017 a trvat maximálně 24 měsíců.

Žádosti týkající se projektů naplánovaných na delší období, než je uvedeno v této výzvě k předkládání návrhů, nebudou přijaty.

Prodloužení období způsobilosti nad rámec maximální doby trvání projektů nebude povoleno.

Krátce po zahájení projektu se v Bruselu uskuteční zasedání svolané Komisí/EACEA, na kterém bude projekt představen a které umožní setkání vysílajících organizací. Vysílající organizace by na uvedeném zasedání měl zastupovat nanejvýš jeden účastník. Cestovní náklady spojené s tímto jednodenním zasedáním v Bruselu jsou způsobilé náklady a je třeba je zohlednit.

7.   Kritéria pro udělení grantu

Způsobilost žádostí bude posouzena na základě těchto kritérií:

význam projektu (maximálně 30 bodů),

kvalita návrhu a realizace projektu (maximálně 30 bodů),

kvalita a relevantnost dohody o partnerství a spolupráci (maximálně 20 bodů),

dopad a šíření (maximálně 20 bodů).

Projekty, které získají celkem méně než 60 bodů, nebudou do posuzování pro udělení finanční podpory zařazeny.

8.   Uzávěrka pro podání žádostí

Žádosti o grant musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků EU a na elektronickém formuláři žádosti (e-Form) zvlášť určeném k tomuto účelu. Elektronický formulář je k dispozici na této adrese: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Řádně vyplněný elektronický formulář žádosti musí být zaslán do 12:00 (poledne bruselského času) dne 17. května 2016 v případě prvního kola a dne 1. září 2016 v případě druhého kola.

Po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů již nelze žádost nijak upravovat. Je-li však nutné objasnit některé aspekty nebo opravit administrativní chyby, může agentura EACEA žadatele za tímto účelem během hodnotícího procesu kontaktovat.

Žádosti zaslané poštou, faxem nebo e-mailem nebudou přijaty.

Upozorňujeme, že v rámci této výzvy k předkládání návrhů nesmí v jednom kole tentýž žadatel předložit více než jeden návrh projektu.

Všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni písemně.

9.   Další informace

Žádosti musí být vypracovány v souladu s pokyny pro podávání žádostí – výzva k předkládání návrhů EACEA/14/2016, předloženy na elektronickém formuláři žádosti (e-Form), který je zvlášť určený k tomuto účelu, a musí obsahovat příslušné přílohy.

Uvedené dokumenty lze nalézt na této adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Případné dotazy zasílejte na adresu: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1244/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 52) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1398/2014 ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU (Úř. věst. L 373, 31.12.2014, s. 8).

(3)  Více informací naleznete ve výzvě k předkládání návrhů Iniciativa Humanitární dobrovolníci EU: program odborné přípravy a odborná příprava zájemců o dobrovolnickou činnost, 2015/S 069-122685.


Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/11


Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16

ReferNet – evropská síť pro informace o odborném vzdělávání a přípravě při středisku Cedefop

(2016/C 101/05)

1.   Cíle a popis

Za účelem zřízení evropské sítě pro informace o odborném vzdělávání a přípravě – ReferNet – je cílem této výzvy vybrat jednoho žadatele z Malty, se kterým středisko Cedefop uzavře rámcovou dohodu o partnerství na období od června 2016 do prosince 2019 (tj. na 3 roky a 7 měsíců), a uzavřít s ním zvláštní grantovou dohodu vztahující se k sedmiměsíčnímu plánu činnosti, který má být proveden v roce 2016 (od 1. června 2016).

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), které bylo zřízeno v roce 1975 a od roku 1995 má sídlo v Řecku, je agenturou Evropské unie. Středisko je uznáváno za směrodatný zdroj informací a odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kvalifikací a jeho posláním je podporovat rozvoj evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k jejímu provádění.

ReferNet je evropská síť pro informace o odborném vzdělávání a přípravě při středisku Cedefop. Posláním sítě ReferNet je podporovat středisko Cedefop prostřednictvím podávání zpráv o vnitrostátních systémech odborného vzdělávání a přípravy a o vývoji vnitrostátních politik a prostřednictvím zvyšování viditelnosti odborného vzdělávání a přípravy a produktů střediska Cedefop. Síť má 30 členů, kteří jsou označováni jako národní partneři sítě ReferNet, z členských států EU, Islandu a Norska. Národními partnery sítě ReferNet jsou klíčové instituce činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo politik na trhu práce v zemi, kterou zastupují.

Rámcové dohody o partnerství se provádějí prostřednictvím zvláštních ročních grantových dohod. Z tohoto důvodu musí žadatelé předložit nejen návrh na rámcovou dohodu na období od června 2016 do prosince 2019 (který, jestliže uspěje, povede k podpisu rámcové dohody o partnerství na období 2016 až 2019), ale rovněž žádost o grant na činnost v roce 2016 (která může vést k podpisu zvláštní grantové dohody na sedmiměsíční období v roce 2016, jež začne dne 1. června 2016). Žadatel musí prokázat svou schopnost provádět všechny činnosti plánované na dané čtyřleté období a zajistit pro provádění požadovaných úkolů vhodné spolufinancování.

2.   Rozpočet a doba trvání projektu

Odhadovaný rozpočet, který je k dispozici pro čtyřleté trvání rámcových dohod o partnerství, činí 4 000 000 EUR, závisí však na každoročních rozhodnutích rozpočtového orgánu.

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro plán činnosti na rok 2016 (doba trvání projektu: 12 měsíců), bude činit pro 30 partnerů (z 28 členských států EU, Islandu a Norska) 980 000 EUR.

Grant se liší podle počtu obyvatel dané země a je poskytován na provádění ročního plánu činnosti. Celkový rozpočet, který je k dispozici pro plán činnosti na rok 2016, bude rozdělen na základě tří skupin zemí podle počtu obyvatel:

—   skupina zemí 1: Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta (*), Slovinsko a Island; maximální výše grantu: 23 615 EUR

—   skupina zemí 2: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Švédsko a Norsko; maximální výše grantu: 33 625 EUR

—   skupina zemí 3: Francie, Itálie, Německo, Polsko, Spojené království, Španělsko; maximální výše grantu: 43 620 EUR

Grant Unie je finančním příspěvkem na náklady příjemce (anebo spolupříjemců), který musí být doplněný vlastním finančním příspěvkem anebo místními, regionálními, národními či soukromými příspěvky. Celkový příspěvek Unie nepřekročí 70 % způsobilých nákladů.

Středisko Cedefop si vyhrazuje právo neposkytnout veškeré prostředky z rozpočtu, který je k dispozici.

3.   Kritéria způsobilosti

Aby žadatelé byli způsobilí, měli by splňovat tyto požadavky:

a)

být veřejnou nebo soukromou organizací s právním postavením a právní subjektivitou (způsobilé nejsou fyzické osoby – tj. jednotlivci);

b)

mít sídlo na Maltě, kde je grant použit.

4.   Lhůta

Žádosti o rámcovou dohodu o partnerství a plán činnosti na rok 2016 musí být podány nejpozději 22. dubna 2016.

5.   Další informace

Podrobnosti výzvy k předkládání návrhů, formulář žádosti a její přílohy budou dostupné od 18. března 2016 na internetových stránka střediska Cedefop na adrese

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement

Žádosti musí splňovat požadavky uvedené v úplném znění výzvy a musí být předloženy na poskytnutých oficiálních formulářích.

Hodnocení návrhů bude vycházet ze zásad transparentnosti a rovného zacházení.

Všechny podané žádosti vyhodnotí výbor odborníků podle kritérií pro způsobilost, vyloučení, výběr a udělení grantu stanovených v úplném znění výzvy.


(*)  V případě Malty bude v roce 2016 maximální výše grantu na sedmiměsíční činnost a upravený plán činnosti činit 20 815 EUR.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/13


Oznámení o provádění rozsudku ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14 C&J Clark International Limited a Puma SE týkajícího se nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

(2016/C 101/06)

Komise v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/223 (1) informuje všechny zúčastněné strany, že pokud to bude na základě probíhajících vnitrostátních postupů nezbytné, posoudí žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, které podali vyvážející výrobci některé obuvi se svrškem z usně z Čínské lidové republiky a Vietnamu, kteří nebyli zařazeni do vzorku. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie přihlásili na této e-mailové adrese: TRADE-AD499-Footwear-Court@ec.europa.eu.


(1)  Viz 17. až 19. bod odůvodnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/223 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví postup pro posouzení některých žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a individuální zacházení podaných vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14.