ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 380

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
14. listopadu 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 380/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2015/C 380/02

Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2015 o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko

2

 

Evropská komise

2015/C 380/03

Směnné kurzy vůči euru

4

2015/C 380/04

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

5

2015/C 380/05

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

6


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2015/C 380/06

Výzva k vyjádření zájmu – Výzva k předložení produktů vhodných k použití jako značkovací látka v plynových olejích a petroleji

7

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2015/C 380/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

8

2015/C 380/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

9

2015/C 380/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7825 – KKR/Selecta) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/01)

Dne 9. listopadu 2015 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32015M7775. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. listopadu 2015

o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko

(2015/C 380/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů předložený Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,

s ohledem na seznamy členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutími ze dne 2. prosince 2013 (2) a ze dne 12. června 2014 (3) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období končící dnem 7. listopadu 2016, až na některé členy a náhradníky.

(2)

Maďarská vláda předložila kandidaturu na dvě volná místa,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období do 7. listopadu 2016 jsou jmenováni členkou a náhradníkem řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členka

Náhradník

Maďarsko

Katalin BALOGHOVÁ

Gyula MADARÁSZ

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Litvu a Maltu (Úř. věst. C 182, 14.6.2014, s. 14); rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Francii (Úř. věst. C 186, 18.6.2014, s. 5).


Evropská komise

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

13. listopadu 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,0764

JPY

japonský jen

132,04

DKK

dánská koruna

7,4606

GBP

britská libra

0,70705

SEK

švédská koruna

9,3388

CHF

švýcarský frank

1,0786

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,3320

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,032

HUF

maďarský forint

312,23

PLN

polský zlotý

4,2429

RON

rumunský lei

4,4452

TRY

turecká lira

3,0960

AUD

australský dolar

1,5077

CAD

kanadský dolar

1,4322

HKD

hongkongský dolar

8,3429

NZD

novozélandský dolar

1,6483

SGD

singapurský dolar

1,5305

KRW

jihokorejský won

1 257,07

ZAR

jihoafrický rand

15,4459

CNY

čínský juan

6,8607

HRK

chorvatská kuna

7,6155

IDR

indonéská rupie

14 764,07

MYR

malajsijský ringgit

4,7125

PHP

filipínské peso

50,722

RUB

ruský rubl

71,7143

THB

thajský baht

38,643

BRL

brazilský real

4,0847

MXN

mexické peso

18,0620

INR

indická rupie

71,2000


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/5


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2015/C 380/04)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Andorra

Pamětní motiv : 25. výročí podepsání celní dohody s Evropskou unií

Popis návrhu : Návrh zobrazuje v horní části mapu Andorry, do níž je umístěn erb knížectví. Ve spodní části mince se proplétají dvě opačně orientované šipky, které symbolizují celní dohodu mezi EU a Andorrou a na kterých jsou uvedeny roky „1990“ a „2015“ (rok 2015 je rovněž rokem vydání mince) a název vydávající země „ANDORRA“. Kolem mapy Andorry se nachází nápis „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25. výročí podepsání celní dohody s Evropskou unií).

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 85 000 mincí

Datum emise : prosinec 2015


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2015/C 380/05)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Andorra

Pamětní motiv : 30. výročí stanovení plnoletosti a politických práv pro muže a ženy na 18 let věku

Popis návrhu : Návrh zobrazuje mladého člověka, který odevzdává svůj hlas ve volbách. Na hlasovacím lístku, který drží, je nápis „ANDORRA“. Nalevo od zobrazené postavy jsou uvedeny roky „1985“ a „2015“ (rok 2015 je rovněž rokem vydání mince). Okolo celého návrhu se nachází kratší nápis připomínající výročí „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30. výročí stanovení plnoletosti na 18 let).

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 85 000 mincí

Datum emise : prosinec 2015


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/7


Výzva k vyjádření zájmu – Výzva k předložení produktů vhodných k použití jako značkovací látka v plynových olejích a petroleji

(2015/C 380/06)

Tímto se oznamuje oprava výzvy k vyjádření zájmu ze dne 11. září 2015 (Úř. věst. C 299, s. 28), ve které byli žadatelé vyzváni, aby předložili produkty vhodné k použití jako značkovací látka v plynových olejích a petroleji pro účely daňového značení.

Oprava a výzva k vyjádření zájmu jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/07)

1.

Komise dne 6. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP“, Spojené království), jenž je součástí podniku Aviva Plc („Aviva“, Spojené království), a podnik Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad portfoliem nemovitostí ve Spojeném království („cílové portfolio“), a to nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Aviva: poskytování široké škály pojistných, spořicích a investičních produktů v 17 zemích. Skupina Aviva podniká zejména ve Spojeném království, Francii a Kanadě, ale svou činnost provozuje i jinde v Evropě a Asii,

—   podniku PSP: investování čistých příspěvků získaných od zaměstnavatelů i zaměstnanců a správa diverzifikovaného globálního portfolia, včetně akcií, obligací a dalších cenných papírů s pevným výnosem, jakož i investice do soukromého kapitálu, nemovitostí, infrastruktury a přírodních zdrojů,

—   cílového portfolia: uplatňování majetkových zájmů, včetně vlastnických práv, práv k dlouhodobému nájmu a dalších zájmů ve čtrnácti nemovitostech umístěných v centru Londýna. Majetkové zájmy obsažené v cílovém portfoliu se ve velké míře týkají komerčních kancelářských prostor, ale ve dvou nemovitostech se vztahují i na maloobchodní prostory a malé bytové jednotky.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV lze Evropské komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/08)

1.

Komise dne 6. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Sandscape B.V, v konečném důsledku kontrolovaný podnikem Gunvor Group Ltd. („Gunvor“, Kypr), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií výlučnou kontrolu nad celým podnikem Kuwait Petroleum Europoort B.V. („KPE“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Gunvor: hlavní holdingová společnost Gunvor Group, která působí na výchozím velkoobchodním trhu dodávek a v oblasti prodeje produktů z rafinované ropy přímo z rafinérie,

podniku KPE: provozuje rafinérii v přístavu v Rotterdamu a působí v oblasti rafinace ropy a prodeje produktů z rafinované ropy přímo z rafinérie.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/09)

1.

Komise dne 9. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Vivalto Bel (Belgie), CDC International Capital (Francie) a Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala“, Abú Dhabí) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad skupinou Vivalto Santé (Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Vivalto Bel: podnik je majetkovou holdingovou společností, která provádí investice zejména do odvětví zdravotnictví,

—   podniku CDC International Capital: podnik je dceřinou společností podniku Caisse des dépôts et Consignations zaměřenou na přímé investice v partnerské součinnosti se státními investičními fondy a mezinárodními institucionálními investory,

—   podniku Mubadala: podnik je státním fondem v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech;

—   skupiny Vivalto Santé: podnik je provozovatelem soukromých zdravotnických zařízení ve Francii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7825 – KKR/Selecta)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 380/10)

1.

Komise dne 6. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik KKR&Co LLP („KKR“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií výhradní kontrolu nad podnikem Selecta AG („Selecta“, Švýcarsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku KKR: služby v oblasti správy alternativních aktiv, které podnik poskytuje veřejným i soukromým tržním investorům,

—   podniku Selecta: prodej spotřebního zboží pro doplňování prodejních automatů a jiné související zásobování, jakož i doplňování a údržba prodejních automatů na potraviny a nápoje.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7825 – KKR/Selecta lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.